Anúncio

Et iPod-moment i høyere utdanning?

State Secretary em Kommunal og Moderniseringsdepartementet
24 de Sep de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Et iPod-moment i høyere utdanning?

  1. Oslo den 10. september 2013 Et iPod-moment i høyere utdanning? Paul Chaffey Abelia
  2. Noen spørsmål: • Hvor fort er fort? Og hvem blir truffet av det neste iTunes-moment? • Hvorfor vinner ikke de som har mest ressurser? • Hva med været? Bussruter? Sykehus? Universiteter?
  3. Hvor fort er fort?
  4. The next iTunes moment • Bank • Musikk • Reiseliv • Kataloger og kart • Aviser • Olje og gass • Film • TV • Utdanning • Helse • Omsorg
  5. Disruptiv innovasjon
  6. Radio med transistor – er det bra nok da?
  7. • 20-25% av arbeidstiden brukes til å lete • Det finnes teknologi • Det finnes lignende utfordringer i andre bransjer • Hvordan frigjør vi hoder og hender?
  8. Sosiale medier for kronisk syke You see, we believe sharing your healthcare experiences and outcomes is good. Why? Because when patients share real-world data, collaboration on a global scale becomes possible. New treatments become possible. Most importantly, change becomes possible. At PatientsLikeMe, we are passionate about bringing people together for a greater purpose: speeding up the pace of research and fixing a broken healthcare system.
  9. Tradisjonell vs MOOC 0 20 40 60 80 100 120 Tradisjonell MOOC Distribusjon Innhold
  10. iPod-moment for universitetene? • Bologna 1088 • Fra regional og bred til spiss og global • "Education bubble" • "Non consumers" • Arbeidslivet og de utenfor • Spesialister på distribusjon
Anúncio