Unitat 10

Patricia Abadín
Patricia AbadínPelusilla em La vida es muy complicada, quiero ser una pelusa
UNITAT 10
GENÈTICA MENDELIANA
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
ÍNDEX
• LA GENÈTICA
• EL MÈTODE DE MENDEL
• INTERPRETACIÓ DE LES CONCLUSIONS DE MENDEL
• GENOTIP, FENOTIP I AL·LELS
• INTERACCIONS ENTRE GENS
• TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA
• SISTEMES DE DETERMINACIÓ DEL SEXE
• HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE
• ENLLAÇOS
LA GENÈTICA
Branca de la biologia que estudia la variació (intraespecífica) i l’herència:
transmissió de caràcters hereditaris, no adquirits, d’una generació a l’altra.
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
Genètica de
l’herència
Estudia la manera com es transmeten i s’expressen els caràcters
hereditaris (gens) en els organismes.
Genètica
molecular
Estudia l’estructura i la funció dels gens en l’àmbit molecular.
Genètica de
poblacions
Estudia el comportament dels gens en les poblacions naturals i
entronca amb l’evolució.
EL MÈTODE DE MENDEL
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
El seu mètode es basava en:
• Seleccionar línies pures per als caràcters que volia estudiar.
• Fer creuaments però fixant-se només en un o en pocs caràcters a la vegada.
• Fer una anàlisi quantitativa dels resultats.
Aquest sistema li va permetre, un cop formulades les seves hipòtesis,
sotmetre-les a prova amb experiències controlades.
Fins que no es va desenvolupar la genètica molecular, el mètode
d’estudi dels caràcters hereditaris va ser bàsicament el mateix que
va dissenyar Mendel, és a dir, fer encreuaments controlats amb
espècies de taxa de reproducció alta i temps de generació breu, i
tractar els resultats matemàticament.
INTERPRETACIÓ DE LES CONCLUSIONS DE MENDEL
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
Idea de l’herència particulada Llei de segregació
• L’herència dels caràcters està
determinada per uns «factors»
hereditaris que són discrets (partícules) i
que poden passar intactes d’una
generació a l’altra.
• Cada planta té dos factors hereditaris
(gens) per a cadascun del caràcters en
estudi. Un prové del pare i l’altre de la
mare, i tots dos es transmeten en els
gàmetes.
• En formar-se els gàmetes, els dos
factors hereditaris se separen, i
cada gàmeta transporta un dels
factors del parell.
• La unió dels gàmetes (i amb ells la
barreja dels factors hereditaris dels
progenitors) es produeix a l’atzar.
GENOTIP, FENOTIP I AL·LELS
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
Genotip Gens que controlen un caràcter. També podem parlar de genotips de
dos, tres o més caràcters. Es pot fer servir la paraula genotip per
referir-nos al conjunt total de gens d’un individu.
Fenotip Entenem per fenotip d’un caràcter (tant si és morfològic com
fisiològic) la manifestació d’aquest caràcter.
Depèn del genotip, però també de l’ambient (tant de l’ambient
exterior de l’individu, com de l’ambient genètic, és a dir, de les
interaccions amb altres gens).
Al·lel Cadascuna de les variants d’un mateix gen. Tenen 3 possibles tipus
d’interacció:
• Herència amb dominància.
• Herència intermèdia.
• Codominància.
INTERACCIONS ENTRE GENS
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
Herència
qualitativa o
discontínua
Herència en què els fenotips són fàcilment diferenciables o
destriables.
Herència
quantitativa o
poligènica
Herència en què els fenotips resultants presenten una variació
contínua entre dos extrems.
Aparició de
nous fenotips
De vegades, quan un caràcter és determinat per dos o més
gens poden aparèixer dos o més fenotips totalment diferents,
de manera que l’expressió del genotip es detecta com un
fenotip totalment nou.
Epístasi És el cas d’interacció gènica que consisteix en la interferència
o modificació dels efectes d’un gen sobre un altre de no
al·lèlic. També és possible que un sol gen afecti més d’un
caràcter. Llavors parlem de pleiotropia.
Gens letals i
gens subletals
o deleteris
La presència d’un determinat al·lel d’un gen bloqueja o
dificulta el desenvolupament normal de l’individu i afecta la
seva supervivència.
TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
Teoria cromosòmica de l’herència
1. Els gens es troben en els cromosomes.
2. Cada cromosoma conté molts gens.
3. Els dos al·lels de cada parell estan situats en cromosomes homòlegs (un al·lel
en cada cromosoma del parell d’homòlegs).
4. Quan en la meiosi els al·lels se separen és perquè també se separen els
cromosomes homòlegs (cada gàmeta només s’emporta un cromosoma i, per
tant, un al·lel).
S’anomena mapa gènic o genètic (mapa de lligament) la determinació i
representació de les posicions relatives dels gens en un cromosoma
d’una determinada espècie, establertes segons les freqüències de
recombinació d’aquests gens.
SISTEMES DE DETERMINACIÓ DEL SEXE
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
Determinació
cromosòmica
En els mamífers, és la presència o absència del
cromosoma Y la que determina que l’individu sigui
mascle o femella, respectivament.
Determinació per
haplodiploïdia
En aquest cas, el sexe depèn del nombre de
cromosomes que tenen les cèl·lules de l’organisme.
Determinació gènica o
monogènica
La diferenciació sexual es deu a gens que solen estar
situats en els cromosomes sexuals, però també poden
intervenir-hi gens situats en els autosomes.
Determinació deguda al
equilibri genètic
El sexe es determina per l’equilibri entre el nombre de
cromosomes X i el nombre de sèries d’autosomes.
Determinació deguda a
la diferència ambiental
El sexe depèn dels factors ambientals que s’han donat
durant el desenvolupament de l’embrió o larva.
HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
• Definim l’herència lligada al sexe com l’herència dels gens (i, per tant, dels
caràcters determinats per ells) que no tenen res a veure amb la determinació
del sexe, però que estan localitzats en els cromosomes sexuals.
• Aquests gens i els que controlen el sexe estan lligats, perquè es troben en els
mateixos cromosomes.
Herència lligada al cromosoma X Herència lligada al cromosoma Y
És la que es refereix a gens que no
tenen a veure amb el sexe, però que es
troben en el cromosoma X i, per tant,
es transmeten amb ell.
Alguns caràcters no referits al sexe són
determinats per gens localitzats en el
cromosoma Y i es transmeten de mascle
a mascle (suposant que els mascles són
el sexe heterogamètic, com passa en els
mamífers).
ENLLAÇOS
• Genètica
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
CRÈDITS
Direcció editorial
Dolors Rius
Coordinació d’àrea
Isaac Camps
Coordinació i continguts
multimèdia
Oriol de Bolós
Elena Vinent
Guions de les unitats digitals
Alicia Cañellas
Fotografies
Arxiu Hermes
Hermes Editora General, S. A.
Castellnou Edicions, 2008.
Castellnou Edicions
Pau Claris, 184
08037 Barcelona
http://www.castellnoudigital.com
Telèfon d’atenció al professorat:
902 90 36 46
Unitat 10.
Genètica
mendeliana
1 de 12

Recomendados

Unitat 9 por
Unitat 9Unitat 9
Unitat 9Patricia Abadín
801 visualizações12 slides
Unitat 11 por
Unitat 11Unitat 11
Unitat 11Patricia Abadín
536 visualizações13 slides
Biología por
BiologíaBiología
Biologíaemma_cq
138 visualizações27 slides
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx) por
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)
LA MEIOSI (Biologia. 1r Batx)Departament d'Educació
10.1K visualizações35 slides
Tema 9 Bio1 2009 10(Reprod Meiosi) por
Tema 9 Bio1 2009 10(Reprod Meiosi)Tema 9 Bio1 2009 10(Reprod Meiosi)
Tema 9 Bio1 2009 10(Reprod Meiosi)tiotavio
1.1K visualizações46 slides
La reproducció i el desenvolupament por
La reproducció i el desenvolupamentLa reproducció i el desenvolupament
La reproducció i el desenvolupamentciencies.mon.contemporani
4.5K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

La genètica por
La genèticaLa genètica
La genèticavikitoria90
220 visualizações33 slides
2 mitosi, meiosi, cicles biologics i cel·lular por
2 mitosi, meiosi, cicles biologics i cel·lular2 mitosi, meiosi, cicles biologics i cel·lular
2 mitosi, meiosi, cicles biologics i cel·lularbertachico
1.9K visualizações43 slides
GENÈTICA por
GENÈTICAGENÈTICA
GENÈTICADepartament d'Educació
61.6K visualizações51 slides
Mutacions por
MutacionsMutacions
Mutacionsciencies.mon.contemporani
25.4K visualizações20 slides
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel LularFub
3.1K visualizações66 slides
Genètica (teoria) por
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)CC NN
675 visualizações51 slides

Mais procurados(19)

La genètica por vikitoria90
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90220 visualizações
2 mitosi, meiosi, cicles biologics i cel·lular por bertachico
2 mitosi, meiosi, cicles biologics i cel·lular2 mitosi, meiosi, cicles biologics i cel·lular
2 mitosi, meiosi, cicles biologics i cel·lular
bertachico1.9K visualizações
2 1 Cicle Genetica Cel Lular por Fub
2 1 Cicle Genetica Cel Lular2 1 Cicle Genetica Cel Lular
2 1 Cicle Genetica Cel Lular
Fub3.1K visualizações
Genètica (teoria) por CC NN
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN675 visualizações
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i... por Màrius Martínez i Martí
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
La revolució genètica: Revelació dels secrets de la vida per Alan, Cristian i...
Màrius Martínez i Martí1.9K visualizações
La revolució genètica: la revelació dels secrets de la vida. por carlesmb
La revolució genètica: la revelació dels secrets de la vida.La revolució genètica: la revelació dels secrets de la vida.
La revolució genètica: la revelació dels secrets de la vida.
carlesmb1.4K visualizações
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana. por Oriol Baradad
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Oriol Baradad22.8K visualizações
Els cromosomes i els cariotips por Anna Giro
Els cromosomes i els cariotipsEls cromosomes i els cariotips
Els cromosomes i els cariotips
Anna Giro4.2K visualizações
La revolucio genetica por montsejaen
La revolucio geneticaLa revolucio genetica
La revolucio genetica
montsejaen2.1K visualizações
La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lulars por CC NN
La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lularsLa reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lulars
La reproducció i el desenvolupament dels organismes pluricel·lulars
CC NN1.4K visualizações
69. Les mutacions genòmiques por Dani Ribo
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo4.1K visualizações
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO por Jordi Pipó
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESOL'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
L'herència i les lleis de Mendel 4 ESO
Jordi Pipó2.3K visualizações
La revolució genètica por montsejaen
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
montsejaen1.7K visualizações
Genetica 4 ESO por txellrocaprevera
Genetica 4 ESOGenetica 4 ESO
Genetica 4 ESO
txellrocaprevera5.3K visualizações

Similar a Unitat 10

Power point genètica por
Power point genèticaPower point genètica
Power point genèticaangelcodinacotes
137 visualizações22 slides
Herència i transmissió dels caràcters por
Herència i transmissió dels caràctersHerència i transmissió dels caràcters
Herència i transmissió dels caràctersBiologia i Geologia
470 visualizações2 slides
Herència i genètica por
Herència i genèticaHerència i genètica
Herència i genèticaGerard Diestre Castro
328 visualizações31 slides
Herència i transmissió de caràcters por
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràctersLaura Gantiva Polo
762 visualizações18 slides
Genetica por
GeneticaGenetica
GeneticaToni Gomila Gutérrez
405 visualizações26 slides
Genetica por
GeneticaGenetica
GeneticaAnna Giro
2.6K visualizações54 slides

Similar a Unitat 10(20)

Power point genètica por angelcodinacotes
Power point genèticaPower point genètica
Power point genètica
angelcodinacotes137 visualizações
Herència i transmissió dels caràcters por Biologia i Geologia
Herència i transmissió dels caràctersHerència i transmissió dels caràcters
Herència i transmissió dels caràcters
Biologia i Geologia470 visualizações
Herència i transmissió de caràcters por Laura Gantiva Polo
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
Laura Gantiva Polo762 visualizações
Genetica por Anna Giro
GeneticaGenetica
Genetica
Anna Giro2.6K visualizações
Tema 2 biologia por silvialeivagarcia
Tema 2 biologiaTema 2 biologia
Tema 2 biologia
silvialeivagarcia299 visualizações
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx) por Departament d'Educació
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
Departament d'Educació1.6K visualizações
1 herència caràcters biològics por bertachico
1 herència caràcters biològics1 herència caràcters biològics
1 herència caràcters biològics
bertachico2.6K visualizações
Ud7 por bioblogjoana
Ud7Ud7
Ud7
bioblogjoana396 visualizações
Les bases de la genètica 1 CMC por jusescola
Les bases de la genètica 1 CMCLes bases de la genètica 1 CMC
Les bases de la genètica 1 CMC
jusescola3.9K visualizações
Mutacions(final) por conchi
Mutacions(final)Mutacions(final)
Mutacions(final)
conchi3.6K visualizações
Vocabulari genètic.pdf por IzlovePesquero
Vocabulari genètic.pdfVocabulari genètic.pdf
Vocabulari genètic.pdf
IzlovePesquero22 visualizações
2 gentica mendeliana por bertachico
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico1.7K visualizações
3 cromosomes por bertachico
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
bertachico5.1K visualizações
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel) por tiotavio
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
tiotavio1.3K visualizações
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso por Xavier Cubells Martínez
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez7.7K visualizações

Mais de Patricia Abadín

Unitat 8 por
Unitat 8Unitat 8
Unitat 8Patricia Abadín
228 visualizações10 slides
Unitat 7 por
Unitat 7Unitat 7
Unitat 7Patricia Abadín
415 visualizações14 slides
Unitat 6 por
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6Patricia Abadín
375 visualizações13 slides
Unitat 5 por
Unitat 5Unitat 5
Unitat 5Patricia Abadín
586 visualizações14 slides
Unitat 4 por
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4Patricia Abadín
438 visualizações11 slides
Unitat 2 por
Unitat 2Unitat 2
Unitat 2Patricia Abadín
327 visualizações10 slides

Mais de Patricia Abadín(8)

Unitat 8 por Patricia Abadín
Unitat 8Unitat 8
Unitat 8
Patricia Abadín228 visualizações
Unitat 7 por Patricia Abadín
Unitat 7Unitat 7
Unitat 7
Patricia Abadín415 visualizações
Unitat 6 por Patricia Abadín
Unitat 6Unitat 6
Unitat 6
Patricia Abadín375 visualizações
Unitat 5 por Patricia Abadín
Unitat 5Unitat 5
Unitat 5
Patricia Abadín586 visualizações
Unitat 4 por Patricia Abadín
Unitat 4Unitat 4
Unitat 4
Patricia Abadín438 visualizações
Unitat 2 por Patricia Abadín
Unitat 2Unitat 2
Unitat 2
Patricia Abadín327 visualizações
Unitat 1 por Patricia Abadín
Unitat 1Unitat 1
Unitat 1
Patricia Abadín493 visualizações
Unitat 3 por Patricia Abadín
Unitat 3Unitat 3
Unitat 3
Patricia Abadín496 visualizações

Último

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
14 visualizações4 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
9 visualizações48 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 visualizações48 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
15 visualizações37 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides

Último(6)

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256114 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada9 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau15 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações

Unitat 10

 • 2. Unitat 10. Genètica mendeliana ÍNDEX • LA GENÈTICA • EL MÈTODE DE MENDEL • INTERPRETACIÓ DE LES CONCLUSIONS DE MENDEL • GENOTIP, FENOTIP I AL·LELS • INTERACCIONS ENTRE GENS • TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA • SISTEMES DE DETERMINACIÓ DEL SEXE • HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE • ENLLAÇOS
 • 3. LA GENÈTICA Branca de la biologia que estudia la variació (intraespecífica) i l’herència: transmissió de caràcters hereditaris, no adquirits, d’una generació a l’altra. Unitat 10. Genètica mendeliana Genètica de l’herència Estudia la manera com es transmeten i s’expressen els caràcters hereditaris (gens) en els organismes. Genètica molecular Estudia l’estructura i la funció dels gens en l’àmbit molecular. Genètica de poblacions Estudia el comportament dels gens en les poblacions naturals i entronca amb l’evolució.
 • 4. EL MÈTODE DE MENDEL Unitat 10. Genètica mendeliana El seu mètode es basava en: • Seleccionar línies pures per als caràcters que volia estudiar. • Fer creuaments però fixant-se només en un o en pocs caràcters a la vegada. • Fer una anàlisi quantitativa dels resultats. Aquest sistema li va permetre, un cop formulades les seves hipòtesis, sotmetre-les a prova amb experiències controlades. Fins que no es va desenvolupar la genètica molecular, el mètode d’estudi dels caràcters hereditaris va ser bàsicament el mateix que va dissenyar Mendel, és a dir, fer encreuaments controlats amb espècies de taxa de reproducció alta i temps de generació breu, i tractar els resultats matemàticament.
 • 5. INTERPRETACIÓ DE LES CONCLUSIONS DE MENDEL Unitat 10. Genètica mendeliana Idea de l’herència particulada Llei de segregació • L’herència dels caràcters està determinada per uns «factors» hereditaris que són discrets (partícules) i que poden passar intactes d’una generació a l’altra. • Cada planta té dos factors hereditaris (gens) per a cadascun del caràcters en estudi. Un prové del pare i l’altre de la mare, i tots dos es transmeten en els gàmetes. • En formar-se els gàmetes, els dos factors hereditaris se separen, i cada gàmeta transporta un dels factors del parell. • La unió dels gàmetes (i amb ells la barreja dels factors hereditaris dels progenitors) es produeix a l’atzar.
 • 6. GENOTIP, FENOTIP I AL·LELS Unitat 10. Genètica mendeliana Genotip Gens que controlen un caràcter. També podem parlar de genotips de dos, tres o més caràcters. Es pot fer servir la paraula genotip per referir-nos al conjunt total de gens d’un individu. Fenotip Entenem per fenotip d’un caràcter (tant si és morfològic com fisiològic) la manifestació d’aquest caràcter. Depèn del genotip, però també de l’ambient (tant de l’ambient exterior de l’individu, com de l’ambient genètic, és a dir, de les interaccions amb altres gens). Al·lel Cadascuna de les variants d’un mateix gen. Tenen 3 possibles tipus d’interacció: • Herència amb dominància. • Herència intermèdia. • Codominància.
 • 7. INTERACCIONS ENTRE GENS Unitat 10. Genètica mendeliana Herència qualitativa o discontínua Herència en què els fenotips són fàcilment diferenciables o destriables. Herència quantitativa o poligènica Herència en què els fenotips resultants presenten una variació contínua entre dos extrems. Aparició de nous fenotips De vegades, quan un caràcter és determinat per dos o més gens poden aparèixer dos o més fenotips totalment diferents, de manera que l’expressió del genotip es detecta com un fenotip totalment nou. Epístasi És el cas d’interacció gènica que consisteix en la interferència o modificació dels efectes d’un gen sobre un altre de no al·lèlic. També és possible que un sol gen afecti més d’un caràcter. Llavors parlem de pleiotropia. Gens letals i gens subletals o deleteris La presència d’un determinat al·lel d’un gen bloqueja o dificulta el desenvolupament normal de l’individu i afecta la seva supervivència.
 • 8. TEORIA CROMOSÒMICA DE L’HERÈNCIA Unitat 10. Genètica mendeliana Teoria cromosòmica de l’herència 1. Els gens es troben en els cromosomes. 2. Cada cromosoma conté molts gens. 3. Els dos al·lels de cada parell estan situats en cromosomes homòlegs (un al·lel en cada cromosoma del parell d’homòlegs). 4. Quan en la meiosi els al·lels se separen és perquè també se separen els cromosomes homòlegs (cada gàmeta només s’emporta un cromosoma i, per tant, un al·lel). S’anomena mapa gènic o genètic (mapa de lligament) la determinació i representació de les posicions relatives dels gens en un cromosoma d’una determinada espècie, establertes segons les freqüències de recombinació d’aquests gens.
 • 9. SISTEMES DE DETERMINACIÓ DEL SEXE Unitat 10. Genètica mendeliana Determinació cromosòmica En els mamífers, és la presència o absència del cromosoma Y la que determina que l’individu sigui mascle o femella, respectivament. Determinació per haplodiploïdia En aquest cas, el sexe depèn del nombre de cromosomes que tenen les cèl·lules de l’organisme. Determinació gènica o monogènica La diferenciació sexual es deu a gens que solen estar situats en els cromosomes sexuals, però també poden intervenir-hi gens situats en els autosomes. Determinació deguda al equilibri genètic El sexe es determina per l’equilibri entre el nombre de cromosomes X i el nombre de sèries d’autosomes. Determinació deguda a la diferència ambiental El sexe depèn dels factors ambientals que s’han donat durant el desenvolupament de l’embrió o larva.
 • 10. HERÈNCIA LLIGADA AL SEXE Unitat 10. Genètica mendeliana • Definim l’herència lligada al sexe com l’herència dels gens (i, per tant, dels caràcters determinats per ells) que no tenen res a veure amb la determinació del sexe, però que estan localitzats en els cromosomes sexuals. • Aquests gens i els que controlen el sexe estan lligats, perquè es troben en els mateixos cromosomes. Herència lligada al cromosoma X Herència lligada al cromosoma Y És la que es refereix a gens que no tenen a veure amb el sexe, però que es troben en el cromosoma X i, per tant, es transmeten amb ell. Alguns caràcters no referits al sexe són determinats per gens localitzats en el cromosoma Y i es transmeten de mascle a mascle (suposant que els mascles són el sexe heterogamètic, com passa en els mamífers).
 • 12. CRÈDITS Direcció editorial Dolors Rius Coordinació d’àrea Isaac Camps Coordinació i continguts multimèdia Oriol de Bolós Elena Vinent Guions de les unitats digitals Alicia Cañellas Fotografies Arxiu Hermes Hermes Editora General, S. A. Castellnou Edicions, 2008. Castellnou Edicions Pau Claris, 184 08037 Barcelona http://www.castellnoudigital.com Telèfon d’atenció al professorat: 902 90 36 46 Unitat 10. Genètica mendeliana