O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

   ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ

                  Α.Μ.Κ.Ε.Ε.Ρ.
Άρθρ...
ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ - Μ.Κ.Ο. και εν συντομία Α.Μ.Κ.Ε.Ε.Ρ. - Μ.Κ.Ο.

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ

Ως έδρα της εταιρείας ορίζονται οι Μεξιάτες Λα...
ανάπτυξη της κοινωνίας των ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος
φορέ...
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (11)

Semelhante a Astikh Etaireia (20)

Anúncio

Mais de ATHANASIOS KAVVADAS (20)

Astikh Etaireia

 1. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ Α.Μ.Κ.Ε.Ε.Ρ. Άρθρον 1ο Στη Λαμία σήμερα ………………… οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1.Μαρίνος Λιακόπουλος 2.Καββαδάς Αθανάσιος 3. ‘Αγγελος Λιακόπουλος, αποφασίζουν με το παρόν συμφωνητικό τη σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας Ελλήνων Ρομ, η οποία θα αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 του Αστικού Κώδικα, με τους κατωτέρω καταστατικούς όρους και συμφωνίες, τους οποίους συνομολογούν και συναποδέχονται και οι οποίοι έχουν ως εξής: Άρθρο 2ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 2. 2. ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ - Μ.Κ.Ο. και εν συντομία Α.Μ.Κ.Ε.Ε.Ρ. - Μ.Κ.Ο. Άρθρο 3ο ΕΔΡΑ Ως έδρα της εταιρείας ορίζονται οι Μεξιάτες Λαμίας του Νομού Φθιώτιδας. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί παραρτήματα σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και σε χώρες του κόσμου όπου υπάρχουν αναφορές που σχετίζονται με την ελληνική ομογένεια και τους τόπους καταγωγής τους. Άρθρο 4ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Οι σκοποί της εταιρείας είναι: Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 και συνίσταται κυρίως στην δικτύωση των ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης, του πολιτισμού σε όλη την Ελλάδα καθώς και παγκοσμίως, με στόχο την προώθηση του πολιτισμού και την επιμόρφωση των ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ. τη Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής δικτύωσης ΚΑΙ διαχείρισης για όλες τις ομοσπονδίες ΚΑΙ συνομοσπονδίες καθώς και σωματεία και συλλόγους ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και συνέργειες προκειμένου να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης και προγράμματα. ρ Η δημιουργία βάσης δεδομένων και προγράμματος διαχείρισης γνώσης και διάδοσης τεχνογνωσίας για θέματα που απασχολούν τις ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ , ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ. Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων στους παραπάνω τομείς με τελικό σκοπό την
 3. 3. ανάπτυξη της κοινωνίας των ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας προς τους φορείς υλοποίησης, τους Ο.Τ.Α., τις ιδιωτικές εταιρείες και τις συλλογικές οργανώσεις και Μ.Κ.Ο., δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων και δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθε περιοχή παρέμβασης. Η ένωση των προσπαθειών, η συνεργασία, και η δικτύωση μεταξύ των τοπικών ομοσπονδιών ΚΑΙ σωματείων και συλλόγων δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες και δυνατότητες τεχνογνωσίας για την υποστήριξη και συμβουλευτική του δικτύου με σχεδιασμό και μελέτες προγραμμάτων. Η δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας των ελλήνων ρομ, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του περιβάλλοντος τους με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης. Παράλληλα, η εταιρεία μπορεί να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των ρομ, καθώς και Συνέδρια, φεστιβάλ, ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμέρους δράσεις σε έργα υποδομής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των στόχων της στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων για τους ρομ η εταιρεία θα επιδιώξει: •o τη συγκρότηση του διαθέσιμου «κοινωνικού κεφαλαίου» και ανθρώπινων πόρων, που θα επιτρέψει σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο και οργανισμό να εφαρμόσουν πιλοτικά προγράμματα, ξεκινώντας την πρακτική αυτή από την όψη και λειτουργία των ίδιων των δημόσιων και δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεών τους. Η δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους έλληνες ρομ στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και
 4. 4. ποιότητας ζωής, με μέσα την οριζόντια επικοινωνία τη δικτύωση και τη συμβουλευτική στα πλαίσια των συλλογικών οργανώσεων που εκπροσωπούνται στο παρόν καταστατικό. Για το λόγο αυτό η εταιρεία σκοπεύει στη δημιουργία μεγάλης θεματικής πύλη στο διαδίκτυο (Portal) η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων/ ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με αντικείμενο την προώθηση όλων των προγραμμάτων. Έτσι ο ρόλος της εταιρείας θα είναι συμβουλευτικός, συντονιστικός και υποστηρικτικός στη διαχείριση των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια από ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις. Η πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων νέων και γυναικών ρομ για τη δημιουργία συμβουλευτικής αυτό-απασχόλησης και μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με βάση τα πολιτιστικά διαθέσιμα της Ελλάδας ιδιωτικές συλλογές, λογοτεχνία - συγγραφείς, λαϊκά δρώμενα - πανηγύρια. Η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων και κατασκηνώσεων για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων και Συνεδρίων. Βασικό μέσο για την επίτευξη στόχων είναι η παροχή συμβουλευτικής, ο στρατηγικός σχεδιασμός η επικοινωνία και η επιστημονική υποστήριξη όλων των συνεργαζομένων ομοσπονδιών, σωματείων, συλλόγων, Δήμων και δημόσιων οργανισμών, που μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού σε προγράμματα για τους έλληνες ρομ. Να συντονίζει τις ενέργειες των Οργανώσεων για την προστασία των ηθικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων των ελλήνων ρομ. Να εκπροσωπεί τους ρομ και τις οργανώσεις τους, σε όλα τα γενικής φύσης μορφωτικού, τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού, πολιτιστικού, δημοκρατικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος ζητήματα, που αφορούν στη βελτίωση της θέσης τους. Να αποκαταστήσει τη διαφάνεια στην κατανομή των κρατικών και ευρωπαϊκών
 5. 5. πόρων και προγραμμάτων που αφορούν τους έλληνες ρομ. Άλλοι στόχοι της Εταιρίας είναι: Η ανάληψη διεθνούς πρωτοβουλίας και συνεργασιών με άλλους αξιόπιστους φορείς όπως Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια κ.τ.λ., με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα και σε τρίτες χώρες για την προώθηση των θεμάτων των ελλήνων Ρομ. Η εταιρεία θα παρέχει επίσης υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, το δίκτυο θα μπορεί να συμμετέχει και σε συνεργασία με άλλα δίκτυα σε υποβολές προτάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για τη δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, στις γυναίκες, τους νέους και ΑΜΕΑ ελλήνων ρομ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξιδιών επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους (εκπαίδευση, κατάρτιση, ισότητα δύο φύλων κ.τ.λ.). Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού για την δημιουργία ευκαιριών τοπικής απασχόλησης σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, στις γυναίκες και τους νέους έλληνες ρομ. Η σύναψη διακρατικών συνεργασιών με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, οι οποίοι υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα και η ανταλλαγή πληροφόρησης εμπειριών και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σύμφωνα με τις διακρατικές προδιαγραφές των διακρατικών και διασυνοριακών προγραμμάτων. Η ανάπτυξη και προώθηση επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνιολογικής,
 6. 6. οικονομικής και πολιτικής γνώσης όλων των μορφών και όλων των επιπέδων. Η συνεργασία για τη διεκδίκηση διαπεριφερειακών και διαδημοτικών κοινοτικών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας των ελλήνων ρομ. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μπορεί: Στ Να οργανώνει μελετητικές και ερευνητικές ομάδες, τόσο στον κοινοτικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό. χώ Να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικά συμπόσια και διαλέξεις. Ν Να οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια. Ν Να δημιουργεί δίκτυα πληροφορικής και διακίνησης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. τε Να προβαίνει σε ενέργειες για: • Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού. • Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών θεματικών στόχων. • Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρία θα υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων . Άρθρο 5ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια με δυνατότητα παράτασης
 7. 7. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η διάρκεια αυτής αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος συμφωνητικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Λαμίας. Άρθρο 6ο ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από συνεισφορές των εταίρων, από έκτακτες ενισχύσεις δωρεές ή χορηγίες αυτών ή τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρεία από την λειτουργία της. Από την εκπόνηση σχετικών μελετών με το αντικείμενο των σκοπών της και με τη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων από τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εκθέσεις και από τις εκδόσεις της και το ψηφιακό περιεχόμενο. Κάθε μέλος της συνεισέφερε το ποσό των 500 € ως αρχικό κεφάλαιο. Άρθρο 7ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη: Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τρεις Συμβούλους. Τα μέλη του διοικητικού συμβούλιο εκλέγονται από τη γενική συνέλευση για διετή θητεία. Αυτοί είναι τακτικά μέλη και επανεκλέγονται απεριόριστα. Το παρόν απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 1. Λιακόπουλος Μαρίνος, Πρόεδρος 2. Λιακόπουλος Άγγελος, Ταμεία
 8. 8. . Καββαδάς Αθανάσιος, Γραμματέας Το διοικητικό συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμεία . Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από όλα τα μέλη του να αναθέτει αρμοδιότητες σε έναν ή περισσότερους εταίρους. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου : α) Προΐσταται των συνεδριάσεών του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της εταιρείας πρωτότυπα, κάθε φύσης έγγραφα και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. β) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, ήτοι ενώπιον Δικαστηρίων, Δημόσιων Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. 7) Ο γραμματέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων της εταιρείας, διατηρεί το αρχείο και διεξάγει την αλληλογραφία της εταιρείας. 9) Ο ταμίας ενεργεί την οικονομική διαχείριση της εταιρείας. Εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσεως. Φροντίζει για τη σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων της εταιρείας και γενικά διεκπεραιώνει κάθε πρόβλημα οικονομικής φύσης. Υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο, δεσμεύων την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της
 9. 9. εταιρικής επωνυμίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, της εταιρείας δεσμευομένης δια της υπογραφής οιουδήποτε άλλου. Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληροί ο οριζόμενος εκάστοτε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αναπληρωτής αυτού. 11) Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιτρέπεται όπως τα απομένοντα μέλη του Δ.Σ. αν είναι τουλάχιστον 2, εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του. Η εκλογή αυτή, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση. 12) Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον πρόεδρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή με αίτηση δύο (2) μελών του διοικητικού συμβουλίου, υποχρεωμένου του προέδρου, στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παράδοση της σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν. 13) Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν απόντα σύμβουλο. 14) Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό δυο (2) τουλάχιστον μέλη του. 15) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με
 10. 10. πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. 16) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που γράφονται στο, για το σκοπό αυτό, τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα κατά τη συνεδρίαση. Άρθρο 8ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για α) κάθε τροποποίηση του καταστατικού β) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας γ) εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου δ) εκλογή ελεγκτών ε) έγκριση του ισολογισμού και της έκθεσης διαχείρισης. Η γενική συνέλευση συγκαλούμενη πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στην πρώτη εξαμηνία από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας, όταν κρίνει σκόπιμο. Η γενική συνέλευση πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ορισθείσα για τη συνεδρίαση με προσκλήσεις που αποστέλλονται προς τα μέλη της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης, ή εξομοιούμενης προς αυτήν, η πιο πάνω προθεσμία συντέμνεται στο μισό.
 11. 11. Η πρόκληση των μελών σε γενική συνέλευση αναφέρει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση τακτική ή έκτατη έχει κάθε μέλος που έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/3 των μελών της εταιρείας. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, η οποία είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματά της ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν: α) παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και β) τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη της εταιρείας, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των Ύ των παρόντων μελών αυτής. Άρθρο 9ο Εισδοχή νέων μελών στην εταιρεία αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. Η Γ.Σ. μπορεί να διαγράψει από την εταιρεία μέλος της με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., εφόσον η δράση του παρεμποδίζει τη λειτουργία της. Εταίροι της εταιρείας είναι
 12. 12. οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ιδρυτές. Η εγγραφή νέων μελών της εταιρείας γίνεται όπως ο νόμος ορίζει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Απαγορεύεται η μεταβίβαση εκ μέρους εταίρου της εταιρικής συμμετοχής του σε τρίτους. Η αποχώρηση ή αντικατάσταση εταίρου γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας . Άρθρο 10ο Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 784 Α.Κ., αποκτά δε τη νομική προσωπικότητα αστικής εταιρείας μετά την κατά νόμο δημοσίευσή της. Ως εκ τούτου καμιά διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά τη λειτουργία της ή μετά τη λύση επιτρέπεται να γίνεται προς τα μέλη της, τα οποία έχουν δικαίωμα μόνο στην επιστροφή της εισφοράς τους σε περίπτωση λύσης. Τα κεφάλαια της εταιρείας δεν διανέμονται, αλλά διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της. Σε περίπτωση λύσης της τα περιουσιακά της στοιχεία προσφέρονται σε πνευματικά ιδρύματα της περιοχής. Άρθρο 11ο Το Δ.Σ. μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή του εξωτερικού από συνεργάτες (μη μέλη) που θα λειτουργούν κάτω από τις αποφάσεις του, τους σκοπούς του και τον κανονισμό λειτουργίας του. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών και δραστηριοτήτων της η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με τρίτους. Άρθρο 12ο ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η εταιρεία λύεται με την πάροδο της διάρκειάς της ή εάν επέλθει αδυναμία
 13. 13. ως προς την εκπλήρωση του σκοπού της. Η εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης των εταίρων με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 8. Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου ή καταγγελίας από εταίρο, η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της εταιρείας εκτελούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Οι εκκαθαριστές, αφού εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας επιμελούνται για τη διάθεση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς της εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 13ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καταρτίζει ισολογισμό κάθε εταιρικής χρήσεως όταν λήγει. Όλες οι δαπάνες που έχουν ενεργηθεί από τους εταίρους για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ίδρυσης της εταιρίας, αναγνωρίζονται ως δαπάνες της εταιρίας και πρέπει να καταχωρηθούν αμέσως στα επίσημα βιβλία της. Άρθρο 14ο Σε περίπτωση θανάτου, καταγγελίας μέλους, πτωχεύσεως, διαγραφής μέλους, η εταιρεία συνεχίζει μεταξύ των υπολοίπων. Εάν κάποιο μέλος διαγραφεί, έχει
 14. 14. δικαίωμα στην ανάληψη της εισφοράς του, αν αυτή σώζεται. Άρθρο 15ο Σφραγίδα - Σήμα Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί σφραγίδα στρογγυλή. Άρθρον 16ο Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των μελών του Δ.Σ. και της Γ.Σ., να συγχωνευθεί με άλλες ανάλογες, όποτε κριθεί αναγκαίο Άρθρο 17ο Τελική διάταξη Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν σύμφωνο θα αποφασίζεται από τους εταίρους κατ' απόλυτο πλειοψηφία, στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, για τη ρύθμιση των αστικών εταιρειών. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε, αφού αναγνώσθηκε, και βεβαιώθηκε σε πολλά όμοια πρωτότυπα, έλαβε έκαστος των εταίρων ένα όμοιο αντίτυπο και υπογράφηκε ως εξής: Τα μέλη

×