ой тогтоолт

Oyuka Oyu
ОЙ ТОГТООЛТ
Агуулга
• Ой тогтоолт гэж юу вэ?
• Ой тогтоолтын үндсэн процесс
• Ой тогтоолтын ангилал
• Ой тогтоолтын төрөл хэлбэрүүд
• Ой тогтоолтыг судалсан эрдэмтэд
• Ой тогтоолтыг сайжруулах арга
Ой тогтоолт гэж юу вэ?
• Xүний өнгөрсөн туршлагыг оюун ухаандаа хадгалан тогтоох таних
процессуудыг ой тогтоолт хэмээн эрдэмтэн И.П.Павлов анх
тайлбарласан байдаг. Ой тогтоолт бол нөхцөлт рефлекс юм. Ой
тогтоолт бол мэдээллийг хадгалах, санах, эргэн дурсах мөн туршлага
явуулах чадвартай организм юм.
• Хүний уураг тархины гайхамшигт шинж чанар бол өнгөрсөн туршлаг,
мэдлэг чадвараа оюун ухаандаа хадгалах сэргээн санах, танин мэдэх,
төсөөлөн дүрслэн бодох явдал бөгөөд ой гэдэг нь мэдлэг, дадлага
чадвар эзэмших түүнийгээ аж амьдралдаа хэрэглэх үндсэн нөхцөлийг
ой тогтоолт бүрдүүлнэ..
Ой тогтоолтын үндсэн процесс
• Тогтоох: Тогтоолт хэрхэн явагдсанаас бусад процессуудын үр дүн нь шалтгаална.
• Хадгалах: Цаг хугацаатай холбоотой боловч тогтоосон зүйлийн утга агуулга, тухайн
зүйлд хүний хандах хандлага мэдээллийн эмх цэгц зэрэг олон зүйлээс шалтгаална.
• Сэргээн санах: Хэзээ хэрэгцээтэй болоход санаж байх процесс юм.
• Таних: Нэгэн төрлийн сэргээн саналт юм.
• Мартах: марталт ихэвчлэн хөндлөнгийн саатуулах нөлөөнөөс болж үүсдэг гэж
эрдэмтэд үздэг. Хүний хүлээн авч буй шинэ мэдээлэл нь хуучин мэдээлэлтэй
холилдсоноос марталт үүсдэг.
Ой тогтоолтын ангилал
• Зориудын – Ямар нэгэн зорилгын үндсэн дээр хүч тэвчээр гарган арга барил
хэрэглэн тогтоохыг зориудын гэнэ. Үүнийг дотор нь ухамсартай тогтоох,
цээжлэн тогтоох гэж ангилдаг.
• Ухамсартай тогтоох – Тухайн зүйлийнхээ агуулга учрыг олох логик холбоон
дээр тулгуурлан тогтоох
• Цээжлэн тогтоох – Гадаад холбоос дээр тулгуурлан олон давтахад бий болно.
• Зориудын бус – Тодорхой зорилгогүйгээр тогтоохыг хэлнэ. Энэ нь ихэвчлэн
гадаад юмс үзэгдлийн гэнэтийн нөлөө хүчтэй цочирлын улмаас үүсдэг.
Ой тогтоолтын төрөл хэлбэрүүд
1. Дүрслэх ой - Юмыг хараад нүдлэх, сонсох, амтлах, үнэрлэх зэрэг таван
үндсэн мэдрэх эрхтний тусламжтайгаар бий болдог. Энэ ой тогтоолт
нь хүмүүсийн мэргэжлийн онцлогтой ихээхэн холбоотой байдаг
байна. Жишээ нь: Эмч хүн ойролцоогоор 250-300 өвчтөнийхөө
нэрийг тогтоодог бол нэхмэлийн үйлдвэрийн ажилчид хар өнгийн 40-
өөд янзын утсыг тогтоодог байна.
2. 2. Үгсийн ба утгын ой нь санаа бодол тогтоох ой юм. Үг утгын ойд
дохионы систем их үүрэгтэй бөгөөд энэ төрлийн ой амьтанд огт
байдаггүй.
3. Хөдөлгөөний ой нь алхах гишгэх, бичих, зурах, хэмжих, хөдөлмөрийн
дадал зүй, спортын ба бүжгийн хөдөлгөөнд их хэрэг болдог юм.
4. Сэтгэлийн мэдрэмж, хөдөлгөөнийг тогтоох сэргээх ой нь хүний
сэтгэлийн өөрчлөлт эерэг ба сөрөг хөдөлгөөнийг тусган авдаг юм.
Баярлах, гуних, гайхах, хайрлах дурлах зэрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хүн
багаасаа хүлээн авч чаддаг бөгөөд заримд нь бүр насан туршид нь
хадгалагддаг.
6. Богино хугацааны буюу түр зуур тогтоох ой
7. Удаан хадгалах ойг зүүн тал хариуцдаг. Удаан санах ой нь үзэгдлийг
харьцангуй удаан хугацаанд хадгалах идэвхтэй процесс юм.
Ой тогтоолтыг судалсан эрдэмтэд
• Ойг Р.Декарт, Г.Эбингаут, Л.С.Выгодский, П.П.Блонский, Маргарет Петерсон,
А.Коллинз, Р.Квиллиан гэх зэрэг эрдэмтэд судалж түүнийг тал бүрээс нь тусгасан ном
зохиол бичсэн.
• Тухайлбал:
• Маргарет Петерсон их хэмсжээний мэдээллийг удаан хугацаанд хадгалах процессийг
тогтоосон.
• А.Коллинз, Р.Квиллиан нар хүний ойд мэдээлэл хэрхэн хадгалагдах талаар судалгаа
гаргасан.
• Г.Эбингауз 1885 онд ой тогтоолтын талаар анхны шинжлэх ухааны үндэслэлтэй
үнэлэлт дүгнэлт хийсэн.
Ой тогтоолтыг сайжруулах арга
Сурах болон амьдрах хэлбэрээ зохион байгуул. Ой санамж ер нь цэгцтэй байдаг. Ямар ч зүйлийг, хүмүүс
мэдээллийг эмх цэгцтэй хадгалдаг учир та ч бас эмх замбараатай санадаг. Тийм учраас та өөртөө хамаатай
зүйлийг илүү хялбар санадаг.
• Бохь. Бохь зажлах нь сэргэг байдал болон санах ойг нэмэгдүүлдэг болохыг судалгаагаар тогтоосон
байна. Эдгээр судалгааны тусгай тестийн явцад бохь зажилсан оролцогчид зажлаагүй оролцогчдоос
илүүтэйгээр тестийн агуулгуудыг зөв санаж байв.
• Дасгал хөдөлгөөн. 10 гаруй жил хийсэн судалгаагаар дасгал хөдөлгөөн оюун ухааныг нууцаар
сайжруулдаг нь илэрчээ. Ажилруугаа алхаж, цахилгаан шат хэрэглэхгүйгээр дээшээ гарах нь таны бие
төдийгүй оюун ухаанд нэмэртэй байх нь.  Бясалгалд яв. Бясалгал хийдэг хүмүүсийн тархи бусдыг
бодвол илүү хөгжсөн байдаг ба анхаарлаа илүү төвлөрүүлж чаддаг байна. Хэдэн минутын амьсгалын
дасгал хийхэд анхаарал төвлөрөх чадвар сайжирдаг гэнэ.
• Өдрийн цагаар богино хугацаагаар унтах. Шинжлэх ухааны судалгаа танд өдрийн цагаар хэсэг
хугацаагаар унтах нь ой ухааныг сайжруулдаг болохыг зөвлөж байна. Энэ нь таны санах ойд онцгой
сайн байдаг гэнэ. Ядарч байгаагаа мэдэрвэл хэсэг дугхийгээд авахад буруудах зүйл байхгүй. Гэхдээ энэ
нь богино хугацаанд (45 минутаас бага) байвал үр дүнгээ өгдөг гэдгийг санаарай. Удаан хугацаагаар
унтах нь эргээд таныг нойрмог байдалд хүргэх болно.
• Шингэнийхээ тэнцвэрийг хадгал. Шингэн зүйл бол тархийг зөв
ажиллуулах гол эх үүсвэр юм. Судалгаагаар жимс ногооны шүүс уусан
хүмүүс мартамхай болохоос өөрсдийгөө сэргийлж чадсан дүн гарсан.
Өдөрт 8 аяга ус уух нь хэвийн шингэнээ хадгалахад тустай аж.
• Хүн тогтмол юм бичиж байвал тархинд байнга шинэ санаа төрж
эхэлдэг ба энэ үйлдэл нь аливаа асуудлыг дүгнэж цэгнэх, сэтгэн бодох
сайхан дасгал болж өгдөг байна. Үүнээс гадна гарын тодорхой цэгүүдэд
иллэг хийгдэж, ой ухаанд сайнаар нөлөөлдөг.  Шинийг эрэлхийл.
Шинийг эрэлхийлж, идэвхитэй байх нь уураг тархи, оюуны тань
хөгжилд чухал алхам билээ. Жишээ нь хөгжмийн зэмсгээр хичээллэ.
Энэ нь нэг дор анхаарлаа төвлөрүүлэх, сонсох, хуруугаа ажилуулах гээд
хэд хэдэн үйлдлийг нэгэн зэрэг хийлгэдэг учир оюуны хөгжилд тустай. 
Эерэг бодол тээ.
ДҮГНЭЛТ
• Хүмүүс бид ой ухаанаа бүрэн сайн ашиглаж хөгжүүлвэл 60 наслахдаа 3
дээд сургууль төгсөж 6 гадаад хэл сурж бүрэн хэмжээний нэвтэрхий
толь бичгийн зуун мянган өгүүллийг тогтоож чадна гэсэн тооцоо
байдаг. Тиймээс ой тогтоолтоо хөгжүүлэхийн тулд зөв хооллож, дасгал
хөдөлгөөн идэвхитэй хийж, эерэг бодолтой эмх цэгцтэй амьдарцгаая.
1 de 12

Recomendados

Ой тогтоолт por
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолтBorte
28.7K visualizações21 slides
Leg8 por
Leg8Leg8
Leg8Мөнх- Очир
12.9K visualizações15 slides
лекц por
лекцлекц
лекцPsychology Psy
20.1K visualizações54 slides
Ой тогтоолт реферат por
Ой тогтоолт рефератОй тогтоолт реферат
Ой тогтоолт рефератBatbaatar Everlastinghero
12.1K visualizações14 slides
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж por
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломжсургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломжBinderya Becky
35.8K visualizações35 slides
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг por
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригсэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригEnkhtuya Batchuluun
17.2K visualizações39 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

хүртэхүй por
хүртэхүйхүртэхүй
хүртэхүйEnkhbat Chimed-Ochir
12.1K visualizações13 slides
зохион бодохуй por
зохион бодохуйзохион бодохуй
зохион бодохуйMaRaLaa
6.4K visualizações8 slides
Лекц 6 por
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6Temuulen Baldan
27.3K visualizações31 slides
сэтгэхүй ба хэл яриа por
сэтгэхүй ба хэл яриасэтгэхүй ба хэл яриа
сэтгэхүй ба хэл яриаАриунгэрэл Миз
13.9K visualizações34 slides
лекц №10 por
лекц №10лекц №10
лекц №10azora14
28.5K visualizações34 slides
ой тогтоолт por
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолтazora14
9.5K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

зохион бодохуй por MaRaLaa
зохион бодохуйзохион бодохуй
зохион бодохуй
MaRaLaa6.4K visualizações
Лекц 6 por Temuulen Baldan
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6
Temuulen Baldan27.3K visualizações
лекц №10 por azora14
лекц №10лекц №10
лекц №10
azora1428.5K visualizações
ой тогтоолт por azora14
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолт
azora149.5K visualizações
лекц 3 por azora14
лекц 3лекц 3
лекц 3
azora146.3K visualizações
Lecture5 хүртэхүй por Seku Hurel
Lecture5 хүртэхүйLecture5 хүртэхүй
Lecture5 хүртэхүй
Seku Hurel8.2K visualizações
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан por Thistle Khongorzul
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаансэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
Thistle Khongorzul50.9K visualizações
сэтгэл хөдлөл por Buyaka Buugii
сэтгэл хөдлөлсэтгэл хөдлөл
сэтгэл хөдлөл
Buyaka Buugii17.8K visualizações
Ой тогтоолтоо сайжруулах por azora14
Ой тогтоолтоо сайжруулахОй тогтоолтоо сайжруулах
Ой тогтоолтоо сайжруулах
azora1422.4K visualizações
Нойрны тухай por Oyuka Oyu
Нойрны тухайНойрны тухай
Нойрны тухай
Oyuka Oyu29.7K visualizações
насны үечлэл por Naranjargal_Z
насны үечлэлнасны үечлэл
насны үечлэл
Naranjargal_Z27.9K visualizações
оюун ухаан ба авьяас чадвар por Enkhtuya Batchuluun
оюун ухаан ба авьяас чадвароюун ухаан ба авьяас чадвар
оюун ухаан ба авьяас чадвар
Enkhtuya Batchuluun12.2K visualizações
ухамсар, түүний мөн чанар por Siner AG
ухамсар, түүний мөн чанарухамсар, түүний мөн чанар
ухамсар, түүний мөн чанар
Siner AG18.7K visualizações

Similar a ой тогтоолт

Oi togtoolt por
Oi togtooltOi togtoolt
Oi togtooltЭнхсаруул Эрдэнэбат
60 visualizações21 slides
лекц№5 por
лекц№5лекц№5
лекц№5azora14
1.7K visualizações22 slides
Дээд мэдрэл por
Дээд мэдрэлДээд мэдрэл
Дээд мэдрэлnight owl
4K visualizações40 slides
Ой тогтоолт por
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолтGantulga Dashdondov
2.8K visualizações31 slides
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx por
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docxТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docxWE ME
161 visualizações11 slides
Leg2 por
Leg2Leg2
Leg2Мөнх- Очир
2.4K visualizações15 slides

Similar a ой тогтоолт(20)

лекц№5 por azora14
лекц№5лекц№5
лекц№5
azora141.7K visualizações
Дээд мэдрэл por night owl
Дээд мэдрэлДээд мэдрэл
Дээд мэдрэл
night owl4K visualizações
Ой тогтоолт por Gantulga Dashdondov
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
Gantulga Dashdondov2.8K visualizações
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx por WE ME
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docxТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
WE ME161 visualizações
Neurophysiology мэдрэлийн физиологи por Altanzul Bayarsaikhan
Neurophysiology мэдрэлийн физиологиNeurophysiology мэдрэлийн физиологи
Neurophysiology мэдрэлийн физиологи
Altanzul Bayarsaikhan33.3K visualizações
үндэсний нойр судлалын сангаас таван улсыг хамруулан судалгаа хийж por Buyanjargal Purev
үндэсний нойр судлалын сангаас таван улсыг хамруулан судалгаа хийжүндэсний нойр судлалын сангаас таван улсыг хамруулан судалгаа хийж
үндэсний нойр судлалын сангаас таван улсыг хамруулан судалгаа хийж
Buyanjargal Purev4.7K visualizações
Лекц 5 por Temuulen Baldan
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5
Temuulen Baldan18.2K visualizações
Лекц 3 por Temuulen Baldan
Лекц 3Лекц 3
Лекц 3
Temuulen Baldan25.4K visualizações
өөрийгөө хурцлахуй por ynjinlkham
өөрийгөө хурцлахуйөөрийгөө хурцлахуй
өөрийгөө хурцлахуй
ynjinlkham1.5K visualizações
Communication ethics & stress management por Zorigoo Ch
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management
Zorigoo Ch538 visualizações
9 r angi biologi por Shagaishuu Xoo
9 r angi biologi9 r angi biologi
9 r angi biologi
Shagaishuu Xoo1.4K visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora141.9K visualizações
тмт нийлмэл тогтолцоо por Б. Жаргалмаа
тмт нийлмэл тогтолцоотмт нийлмэл тогтолцоо
тмт нийлмэл тогтолцоо
Б. Жаргалмаа587 visualizações
Acupuncture por Suvd Tsogoo
AcupunctureAcupuncture
Acupuncture
Suvd Tsogoo262 visualizações

Mais de Oyuka Oyu

электрофорезийн арга por
электрофорезийн аргаэлектрофорезийн арга
электрофорезийн аргаOyuka Oyu
4.9K visualizações4 slides
ургамлын өсөлт хөгжлийн механизм por
ургамлын өсөлт хөгжлийн механизмургамлын өсөлт хөгжлийн механизм
ургамлын өсөлт хөгжлийн механизмOyuka Oyu
3.6K visualizações15 slides
мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргууд por
мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргуудмөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргууд
мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргуудOyuka Oyu
10.7K visualizações17 slides
монгол оронд байгаа ураны ордууд por
монгол оронд байгаа ураны ордуудмонгол оронд байгаа ураны ордууд
монгол оронд байгаа ураны ордуудOyuka Oyu
4.7K visualizações26 slides
Galzuu por
GalzuuGalzuu
GalzuuOyuka Oyu
1.5K visualizações17 slides
бэлгийн эсийн үүсэл por
бэлгийн эсийн үүсэлбэлгийн эсийн үүсэл
бэлгийн эсийн үүсэлOyuka Oyu
11.9K visualizações7 slides

Mais de Oyuka Oyu(11)

электрофорезийн арга por Oyuka Oyu
электрофорезийн аргаэлектрофорезийн арга
электрофорезийн арга
Oyuka Oyu4.9K visualizações
ургамлын өсөлт хөгжлийн механизм por Oyuka Oyu
ургамлын өсөлт хөгжлийн механизмургамлын өсөлт хөгжлийн механизм
ургамлын өсөлт хөгжлийн механизм
Oyuka Oyu3.6K visualizações
мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргууд por Oyuka Oyu
мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргуудмөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргууд
мөнгөн усны хор хөнөөл, түүнээс хамгаалах аргууд
Oyuka Oyu10.7K visualizações
монгол оронд байгаа ураны ордууд por Oyuka Oyu
монгол оронд байгаа ураны ордуудмонгол оронд байгаа ураны ордууд
монгол оронд байгаа ураны ордууд
Oyuka Oyu4.7K visualizações
Galzuu por Oyuka Oyu
GalzuuGalzuu
Galzuu
Oyuka Oyu1.5K visualizações
бэлгийн эсийн үүсэл por Oyuka Oyu
бэлгийн эсийн үүсэлбэлгийн эсийн үүсэл
бэлгийн эсийн үүсэл
Oyuka Oyu11.9K visualizações
амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшин por Oyuka Oyu
амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшинамьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшин
амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшин
Oyuka Oyu15.3K visualizações
Enzyme bie daalt por Oyuka Oyu
Enzyme bie daaltEnzyme bie daalt
Enzyme bie daalt
Oyuka Oyu29.8K visualizações
бага тархи1 por Oyuka Oyu
бага тархи1бага тархи1
бага тархи1
Oyuka Oyu7.9K visualizações
фермент биологийн хурдасгуур por Oyuka Oyu
фермент биологийн хурдасгуурфермент биологийн хурдасгуур
фермент биологийн хурдасгуур
Oyuka Oyu20.4K visualizações
setgel sudlal дотуур байранд орох оюутнуудын бүрдүүлэх материал por Oyuka Oyu
setgel sudlal дотуур байранд орох оюутнуудын бүрдүүлэх материалsetgel sudlal дотуур байранд орох оюутнуудын бүрдүүлэх материал
setgel sudlal дотуур байранд орох оюутнуудын бүрдүүлэх материал
Oyuka Oyu222 visualizações

ой тогтоолт

 • 2. Агуулга • Ой тогтоолт гэж юу вэ? • Ой тогтоолтын үндсэн процесс • Ой тогтоолтын ангилал • Ой тогтоолтын төрөл хэлбэрүүд • Ой тогтоолтыг судалсан эрдэмтэд • Ой тогтоолтыг сайжруулах арга
 • 3. Ой тогтоолт гэж юу вэ? • Xүний өнгөрсөн туршлагыг оюун ухаандаа хадгалан тогтоох таних процессуудыг ой тогтоолт хэмээн эрдэмтэн И.П.Павлов анх тайлбарласан байдаг. Ой тогтоолт бол нөхцөлт рефлекс юм. Ой тогтоолт бол мэдээллийг хадгалах, санах, эргэн дурсах мөн туршлага явуулах чадвартай организм юм.
 • 4. • Хүний уураг тархины гайхамшигт шинж чанар бол өнгөрсөн туршлаг, мэдлэг чадвараа оюун ухаандаа хадгалах сэргээн санах, танин мэдэх, төсөөлөн дүрслэн бодох явдал бөгөөд ой гэдэг нь мэдлэг, дадлага чадвар эзэмших түүнийгээ аж амьдралдаа хэрэглэх үндсэн нөхцөлийг ой тогтоолт бүрдүүлнэ..
 • 5. Ой тогтоолтын үндсэн процесс • Тогтоох: Тогтоолт хэрхэн явагдсанаас бусад процессуудын үр дүн нь шалтгаална. • Хадгалах: Цаг хугацаатай холбоотой боловч тогтоосон зүйлийн утга агуулга, тухайн зүйлд хүний хандах хандлага мэдээллийн эмх цэгц зэрэг олон зүйлээс шалтгаална. • Сэргээн санах: Хэзээ хэрэгцээтэй болоход санаж байх процесс юм. • Таних: Нэгэн төрлийн сэргээн саналт юм. • Мартах: марталт ихэвчлэн хөндлөнгийн саатуулах нөлөөнөөс болж үүсдэг гэж эрдэмтэд үздэг. Хүний хүлээн авч буй шинэ мэдээлэл нь хуучин мэдээлэлтэй холилдсоноос марталт үүсдэг.
 • 6. Ой тогтоолтын ангилал • Зориудын – Ямар нэгэн зорилгын үндсэн дээр хүч тэвчээр гарган арга барил хэрэглэн тогтоохыг зориудын гэнэ. Үүнийг дотор нь ухамсартай тогтоох, цээжлэн тогтоох гэж ангилдаг. • Ухамсартай тогтоох – Тухайн зүйлийнхээ агуулга учрыг олох логик холбоон дээр тулгуурлан тогтоох • Цээжлэн тогтоох – Гадаад холбоос дээр тулгуурлан олон давтахад бий болно. • Зориудын бус – Тодорхой зорилгогүйгээр тогтоохыг хэлнэ. Энэ нь ихэвчлэн гадаад юмс үзэгдлийн гэнэтийн нөлөө хүчтэй цочирлын улмаас үүсдэг.
 • 7. Ой тогтоолтын төрөл хэлбэрүүд 1. Дүрслэх ой - Юмыг хараад нүдлэх, сонсох, амтлах, үнэрлэх зэрэг таван үндсэн мэдрэх эрхтний тусламжтайгаар бий болдог. Энэ ой тогтоолт нь хүмүүсийн мэргэжлийн онцлогтой ихээхэн холбоотой байдаг байна. Жишээ нь: Эмч хүн ойролцоогоор 250-300 өвчтөнийхөө нэрийг тогтоодог бол нэхмэлийн үйлдвэрийн ажилчид хар өнгийн 40- өөд янзын утсыг тогтоодог байна. 2. 2. Үгсийн ба утгын ой нь санаа бодол тогтоох ой юм. Үг утгын ойд дохионы систем их үүрэгтэй бөгөөд энэ төрлийн ой амьтанд огт байдаггүй.
 • 8. 3. Хөдөлгөөний ой нь алхах гишгэх, бичих, зурах, хэмжих, хөдөлмөрийн дадал зүй, спортын ба бүжгийн хөдөлгөөнд их хэрэг болдог юм. 4. Сэтгэлийн мэдрэмж, хөдөлгөөнийг тогтоох сэргээх ой нь хүний сэтгэлийн өөрчлөлт эерэг ба сөрөг хөдөлгөөнийг тусган авдаг юм. Баярлах, гуних, гайхах, хайрлах дурлах зэрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнийг хүн багаасаа хүлээн авч чаддаг бөгөөд заримд нь бүр насан туршид нь хадгалагддаг. 6. Богино хугацааны буюу түр зуур тогтоох ой 7. Удаан хадгалах ойг зүүн тал хариуцдаг. Удаан санах ой нь үзэгдлийг харьцангуй удаан хугацаанд хадгалах идэвхтэй процесс юм.
 • 9. Ой тогтоолтыг судалсан эрдэмтэд • Ойг Р.Декарт, Г.Эбингаут, Л.С.Выгодский, П.П.Блонский, Маргарет Петерсон, А.Коллинз, Р.Квиллиан гэх зэрэг эрдэмтэд судалж түүнийг тал бүрээс нь тусгасан ном зохиол бичсэн. • Тухайлбал: • Маргарет Петерсон их хэмсжээний мэдээллийг удаан хугацаанд хадгалах процессийг тогтоосон. • А.Коллинз, Р.Квиллиан нар хүний ойд мэдээлэл хэрхэн хадгалагдах талаар судалгаа гаргасан. • Г.Эбингауз 1885 онд ой тогтоолтын талаар анхны шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэлэлт дүгнэлт хийсэн.
 • 10. Ой тогтоолтыг сайжруулах арга Сурах болон амьдрах хэлбэрээ зохион байгуул. Ой санамж ер нь цэгцтэй байдаг. Ямар ч зүйлийг, хүмүүс мэдээллийг эмх цэгцтэй хадгалдаг учир та ч бас эмх замбараатай санадаг. Тийм учраас та өөртөө хамаатай зүйлийг илүү хялбар санадаг. • Бохь. Бохь зажлах нь сэргэг байдал болон санах ойг нэмэгдүүлдэг болохыг судалгаагаар тогтоосон байна. Эдгээр судалгааны тусгай тестийн явцад бохь зажилсан оролцогчид зажлаагүй оролцогчдоос илүүтэйгээр тестийн агуулгуудыг зөв санаж байв. • Дасгал хөдөлгөөн. 10 гаруй жил хийсэн судалгаагаар дасгал хөдөлгөөн оюун ухааныг нууцаар сайжруулдаг нь илэрчээ. Ажилруугаа алхаж, цахилгаан шат хэрэглэхгүйгээр дээшээ гарах нь таны бие төдийгүй оюун ухаанд нэмэртэй байх нь.  Бясалгалд яв. Бясалгал хийдэг хүмүүсийн тархи бусдыг бодвол илүү хөгжсөн байдаг ба анхаарлаа илүү төвлөрүүлж чаддаг байна. Хэдэн минутын амьсгалын дасгал хийхэд анхаарал төвлөрөх чадвар сайжирдаг гэнэ. • Өдрийн цагаар богино хугацаагаар унтах. Шинжлэх ухааны судалгаа танд өдрийн цагаар хэсэг хугацаагаар унтах нь ой ухааныг сайжруулдаг болохыг зөвлөж байна. Энэ нь таны санах ойд онцгой сайн байдаг гэнэ. Ядарч байгаагаа мэдэрвэл хэсэг дугхийгээд авахад буруудах зүйл байхгүй. Гэхдээ энэ нь богино хугацаанд (45 минутаас бага) байвал үр дүнгээ өгдөг гэдгийг санаарай. Удаан хугацаагаар унтах нь эргээд таныг нойрмог байдалд хүргэх болно.
 • 11. • Шингэнийхээ тэнцвэрийг хадгал. Шингэн зүйл бол тархийг зөв ажиллуулах гол эх үүсвэр юм. Судалгаагаар жимс ногооны шүүс уусан хүмүүс мартамхай болохоос өөрсдийгөө сэргийлж чадсан дүн гарсан. Өдөрт 8 аяга ус уух нь хэвийн шингэнээ хадгалахад тустай аж. • Хүн тогтмол юм бичиж байвал тархинд байнга шинэ санаа төрж эхэлдэг ба энэ үйлдэл нь аливаа асуудлыг дүгнэж цэгнэх, сэтгэн бодох сайхан дасгал болж өгдөг байна. Үүнээс гадна гарын тодорхой цэгүүдэд иллэг хийгдэж, ой ухаанд сайнаар нөлөөлдөг.  Шинийг эрэлхийл. Шинийг эрэлхийлж, идэвхитэй байх нь уураг тархи, оюуны тань хөгжилд чухал алхам билээ. Жишээ нь хөгжмийн зэмсгээр хичээллэ. Энэ нь нэг дор анхаарлаа төвлөрүүлэх, сонсох, хуруугаа ажилуулах гээд хэд хэдэн үйлдлийг нэгэн зэрэг хийлгэдэг учир оюуны хөгжилд тустай.  Эерэг бодол тээ.
 • 12. ДҮГНЭЛТ • Хүмүүс бид ой ухаанаа бүрэн сайн ашиглаж хөгжүүлвэл 60 наслахдаа 3 дээд сургууль төгсөж 6 гадаад хэл сурж бүрэн хэмжээний нэвтэрхий толь бичгийн зуун мянган өгүүллийг тогтоож чадна гэсэн тооцоо байдаг. Тиймээс ой тогтоолтоо хөгжүүлэхийн тулд зөв хооллож, дасгал хөдөлгөөн идэвхитэй хийж, эерэг бодолтой эмх цэгцтэй амьдарцгаая.