O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Gardermoen 13112006

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Gardermoen 13112006 (20)

Mais de Oystein Johannessen (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Gardermoen 13112006

 1. 1. Digitale læringsmiljøer: Status og veien videre Konferanse om digitale læringsmiljøer Gardermoen 13112006 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet [email_address]
 2. 2. Dagens tekst (JOH 13.11) <ul><li>Fra forrige konferanse og til nå </li></ul><ul><li>World 2.0 </li></ul><ul><li>Videre? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Rask spredning av LMS de siste 3-4 år i norsk utdanning. Moden teknologi og område med forventet vekst frem mot 2008 (Gartner). </li></ul><ul><li>Fravær av generisk, nasjonal kunnskapsdebatt om den pedagogiske (mer)verdi ved LMS </li></ul><ul><li>LMS har hatt betydning for digitalisering av norsk skole </li></ul>Bakgrunn Utdannings- og forskningsdepartementet Bakgrunn Program for digital kompetanse
 4. 4. Formål med analysen <ul><li>Øke den nasjonale kunnskapsbasen om bruk av LMSer og fremtidige utviklingstrekk ved slike systemer. </li></ul><ul><li>Bidra til bevisstgjøring og informerte valg ved fremtidige anskaffelser </li></ul>
 5. 5. Sagt på en annen måte Under hvilke betingelser og på hvilke(n) måte(r) virker LMS og annen læringsteknologi fremmende og hemmende på pedagogisk arbeid og tilretteleggende aktiviteter i denne forbindelse
 6. 6. http://multimedie.adm.ntnu.no/mediasite/viewer/?cid=ebc35073-1f07-4be6-a4fe-4776daa2acd8
 7. 7. Nytt siden sist <ul><li>Soria Moria-erklæringen </li></ul><ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>Gratis læremidler </li></ul><ul><li>50 mill til digitale læremidler i vg opplæring </li></ul><ul><li>Økt satsing på bredbånd og åpne standarder </li></ul><ul><li>Stortingsmelding om IKT-politikken i emning </li></ul>
 8. 8. Åpen kildekode og åpne standarder
 9. 9. Åpne standarder Stortingsmelding om IKT-politikken kommer på slutten av året!
 10. 10. Hvor nå?
 11. 11. Challenge I: Towards….World 2.0  <ul><li>Web 2.0 and social software give our students new tools for production, interaction and sharing online. -> Challenge to the educational system </li></ul><ul><li>Computer games : Engages children in complex learning situations requiring the ability to master different set of modalities (J P Gee 2005) </li></ul><ul><li>OECD 2006 (”New Millelium Learners”) and others: How will the gap between home and school use of ICT affect education? Risk of marginalisation? </li></ul><ul><li>New learners are more ICT-savvy than before. We have to grasp this challenge </li></ul>
 12. 12. Etter LMS-studien (i) <ul><li>Web 2.0 og sosial programvare åpner opp for flere muligheter og økt mangfold </li></ul><ul><li>Men: Skoleeierne har investert i og ønsker gevinst fra LMSene. </li></ul><ul><li>Funksjonelle krav til læringsplattformer? </li></ul><ul><ul><li>Fremmer utvikling? </li></ul></ul><ul><ul><li>Sementerer utvikling? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bør fokuset rettes mot innholdsintegrasjon? </li></ul></ul><ul><li>http://industry.becta.org.uk/display.cfm?resID=18298 </li></ul>
 13. 13. Etter LMS-studien (ii) <ul><li>Bør vi ha et videre og mer sammensatt fokus, ref Learning Services i UK </li></ul><ul><li>http://industry.becta.org.uk/display.cfm?resID=14593 </li></ul>Veikart?
 14. 14. Strategic drivers The Edindburgh Scenarios and the ’Web of Confidence’: learner-centred, system Integrated, technology-enabled, socially positioned (choice, customer, personalisation, Portfolio etc) – not centrally controlled Environment Fast-changing world Shift in nature of knowledge, young people as knowledge creators Innovation and creativity Cognitive sciences Socio-cultural From mass to individual consumers Cyberculture Social networks, mobility, portfolio approch to learning and work, personal communities Technology Web 2.0, personal information and learning environments, blogs, social software, serious games, identifiers and matching technologies Policy From curriculum focus towards concern with how people learn Personlisation, collaboration, learning to learn
 15. 15. Størst av alt….. Barnas fremtid http://www.learnometer.net/trends_discussion.html
 16. 16. En kompleks verden krever sitt 

Notas do Editor

×