O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

4.högkänsliga

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
6.missbruk
6.missbruk
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 37 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (13)

Semelhante a 4.högkänsliga (20)

Anúncio

4.högkänsliga

 1. 1. Föreläsningsserien Hjärnhälsa Den högkänsliga människan – en stor resurs i samhället 22 november 2012 Ove Valodius / Gunilla Branzell http://relationskunskap.com/
 2. 2. Vad ska vi prata om idag ? • Det positiva med högkänslighet • Bakgrund till begreppet högkänslighet • 3 typer av högkänsliga • Vad innebär det att vara högkänslig ? • Varför blir man högkänslig ? • Möjligheter och problem med högkänslighet • En handlingsplan för högkänsliga • Vägar framåt
 3. 3. Vilka är vi ? • Ove Valodius – Relationsinstitutet -Gunilla • Varit i ”psykologibranschen” sedan 1985 • Individ/parterapeut heltid sedan 1999 • a) Coaching/ Kognitiv beteendeterapi/Relationskunskap, • b) Upplevelsemässig - känslomässig läkning – (ångest, sorg, oro,nedstämdhet, livskriser) Relationspedagogutbildning 2004-06 • Relationsboken 2009 • Gratis e-bok ”Hur du omvandlar besvärliga känslor: http://www.relationsboken.se/frirapport.html http://relationskunskap.com 3
 4. 4. Vår övergripande tes / röda tråden • Att vara högkänslig är en mycket stor tillgång • Vi är minst 20 % av befolkningen – 2 milj svenskar har ett högkänsligt nervsystem • Vi har ofta blivit missförstådda eller nedvärderade • Våra egenskaper börjar värderas mer och mer nu (empatiska, kreativa, samvetsgranna, vaksam ma, eftertänksamma, autentiska, inkännande, rättvisa, etisk kompass ) • Vi har framtiden för oss – om vi får stöd och kan stödja oss själva – viktigt med gemenskaper för likasinnade http://relationskunskap.com 4
 5. 5. Frågor till publiken • Hur många av er ser er som högkänsliga ? • Hur många har gjort Dr Arons test ? • Hur många av er är anhöriga till en HSP ? • Hur många vet ingenting om HSP ?
 6. 6. Positivt med högkänslighet • I familjer – reagerar först på stress/överstimulans • Funderar och känner in först – agerar sen • Fattar ofta bra och genomtänkta beslut • Tar in subtila signaler från sig själv och andra • Hög intuition
 7. 7. Positivt med högkänslighet • I god omgivning – har vi mkt att ge • Vi har inte råd att ” ta bort ” eller ignorera något som är så värdefullt för världen • Vi HSP har något livsnödvändigt att lära andra • Forskning - Om vi får bra stöd i uppväxt blir vi lyckligare-mår bättre och har högre social kompetens • Bra på att: vara lärare,vägleda, ge råd, inspirera, läka, se framtiden, se mening i liv och död
 8. 8. Bakgrund till begreppet högkänslighet • Carl Jung skrev om ”en särskild medfödd känslighet skapar en speciell historia- ett särskilt sätt att uppleva barndomen” • Dr Elaine Aron – am psykolog/forskare -20 år • http://www.hsperson.com/ • 1:a bok: The Highly Sensitive Person 1996 • 2:a bok The Highly Sensitive Person Workbook • Böcker om relationer, barn, psykoterapi • Bok på svenska 2013 – Egia förlag • Svensk bok ”Drunkna inte i dina känslor”
 9. 9. Bakgrund till begreppet högkänslighet • Elaine Aron till Sverige maj 2013 • 20% högkänsliga – människor och djur • Finns viktiga skäl till att vi HSP finns • 30 % av högkänsliga är utåtriktade, ”starksköra” • Highly Sensitive Person (HSP) ej diagnos • Neutral egenskap – ej bra eller dåligt, som ljus/mörk hy • Det finns ingen av- knapp • Påverkar alla områden av ditt liv –arbete, hälsa,rel • Helt eget och unikt sätt att vara
 10. 10. Bakgrund till begreppet högkänslighet • Behöver ta extra noga hand om sig själv • Forskning – extra känsliga för gluten, autism från vacciner, upplever mer ångest från trauma, känsligare för toxiner – vissa är känsliga, andra inte • Påverkas mer positivt av stödjande omgivning
 11. 11. Bakgrund till begreppet högkänslighet • Majoritet av patienter i psykiatrin – behövs mjukare alternativ t ex Open Dialogue • Behandlingar behöver anpassas för HSP • Utvecklas på annat sätt än de andra 80 % • HSP blir naturliga ledare när de får sina behov • Annorlunda ordning av behov än icke-HSP
 12. 12. Maslows behovspyramid
 13. 13. Bakgrund till begreppet högkänslighet • Vi gör inte så starkt första intryck • Gillar ej speed-dating eller krogen • Bättre på att lära känna människor gradvis • Vi fattar i allmänhet goda beslut, långsamma beslut, ofta en kamp att fatta beslut • Ett åtagande i relationer är ofta mycket djupt • Fokus andres tillgångar/brister – ser risker tidigt • Blir tröttare av att vi tar in mer information
 14. 14. Bakgrund till begreppet högkänslighet • Fungerar sämre vid stress – eller om vi agerar mot våra inre värden eller övertygelser • Många HSP blir frustrerade när de läser jobbannonser ”högt tempo, många bollar etc” • Ny form av jobbannons-” Vi söker djupa empatiska människor som trivs i en lugn miljö” • Ofta självkritiska –”Vad är det för fel på mig?” • Svårt att hitta rätt i arbetslivet
 15. 15. 3 typer av högkänsliga 1. De som inte undervärderar sig själva. De fick stöd som barn med sin känslighet. 2. De som undervärderar sig själv, och blev bemötta med kritik och negativitet 3. De som undervärderar sig själva, och hade svårare typ av barndom Likhet: Alla tre typerna är fördisponerade att reagera djupare och starkare när de blir överstimulerade av intryck.
 16. 16. Egenskaper hos högkänsliga • Social känslighet • Miljöbetingad känslighet • Nyskapande • Social inlärning • Allmän inlärning • Reaktiv • Förutseende • Intuition • Konsekvenstänkande
 17. 17. Barn och högkänslighet Test för barn/ ungdom: http://hsperson.com/pages/test_child.htm • Möt barnet med acceptans – då lär sig barnet att det är tryggt att visa känslor • Om de inte blir mötta, hämmar de sina känslor vilket leder till att de inte vet vad de känner • Hur är det egentligen? Utveckla känslospråket
 18. 18. Forskning om högkänsliga Elaine Aron + kollegor 1. Jämförde HSP – icke HSP – dyra studier - fMRI • Fick se foton – 2 eller 3 grindstolpar - halmbalar som var lite olika HSP:s hjärnor arbetar hårdare med de subtila skillnaderna – såg de små detaljerna – skillnader i hur vi bearbetar information
 19. 19. Forskning om högkänsliga . Studier - amerikanska och asiatiska HSP och icke HSP – individuella och kollektiva kulturer • Amerikaner generellt bättre på att se skillnader på längd på linjer- sämre på att se storlek på lådor. • Asiater bättre på att se skillnad på storlek på låda och sämre på att se skillnad på längd på linjer. Kan tyda på att kollektiva kulturer tänker på sociala sammanhang och tvärtom. • Bara HSP:s i studien – såg ingen skillnad mellan kulturerna. Kanske tyder det på att vi som HSP:s är mer internationella ?
 20. 20. Forskning om högkänsliga • Apor – gav apbarnen kontakt med stödjande, varma mammor • De apbarn som var HSP och fick det positiva stödet blev de naturliga varma ledarna • Studie nyfödda pojkar – mer känsliga än flickor, gråter mer när de är frustrerade. När pojkarna kommer upp i 4-5 årsåldern har det lärt sig trycka ner känslor utom ilska/tystnad
 21. 21. Forskning om högkänsliga • Att trycka ner känslor ger lidande – personligt och i arbetslivet. • Finn ett moderat uttryck – men bestämt. • Ibland viktigt att markera tydligt • Asien – de känsliga mest populära • USA – de känsliga minst populära
 22. 22. Handlingsplan för högkänsliga Huvudsak två sätt att fungera som människa: 1. Fokus på kontakt – koppling 2. Hierarki – värdera – makt –påverka –övertala • Gör dig medveten om vilken atmosfär som är • Lär dig att skifta snabbt mellan dessa två sätt • Läs av, anpassa dig till omgivningen • Träna långsiktigt på att bli flexiblare
 23. 23. Handlingsplan för högkänsliga • Från dömande (svaghet, sjukdom, något fel på mig) till: • Se-Acceptera/förstå-Känna- Omvandla/Omvärdera-Välja ny väg- Analysera/Utvärdera • Stolthet – Självrespekt – Uttryck dig – Vara känslig är en gåva – Finn din plats – Detta kan vara arbetsamt men blir lättare när vi ser klart våra vinster med högkänsligheten
 24. 24. Handlingsplan för högkänsliga • Gör test för högkänsliga: • Svenska: http://www.hsperson.se/media/5e2083fe71ad8b c7ffff8451a426365.pdf • Engelska: http://hsperson.com/pages/test.htm • Barn: http://www.hsperson.com/pages/test_child.htm • Förstår bättre dina val, din historia, uppskattar lättare dig själv, jämför dig mindre med andra • Kunskap + gemenskap – böcker, Internet
 25. 25. Handlingsplan för högkänsliga • Skilj ut högkänslighet från annat t ex ADHD,Asperger,nedstämdhet, depression,PTSD • Urskilj när det är tillgång/när det blir ett hinder • Träna på: omvärdera – vänd kritik till ”oneliner” • Ex: ”Du är för känslig” till ”Hur påverkar min reaktion dig ? • Ge exempel på hur känsligheten blir tillgång • Gå igenom din livshistoria i terapi-coaching- kurser-stödgrupper – lär känna/läk dig själv
 26. 26. Handlingsplan för högkänsliga • Ta mer tid för vila, fundera, skriva, återhämta • Avspänning,yoga, naturen, grundning • 2 tim/ dag – låt dina tankar vandra fritt • Ta helt lediga dagar emellanåt • Ta hellre 4 x 1 vecka ledigt än 1 x 4 veckor • Föräldrautbildning spec för högkänsliga • Jämför dig mindre med andra –när du jämför blir det svårt att se starka egenskaper
 27. 27. Handlingsplan för högkänsliga • Bygg upp förmåga att skilja på olika råd • När du hör ” ta lättare på livet”, ”slappna av- var inte så orolig, spänd, känslig etc”, • Stanna upp och känn efter – Stämmer det med mig? Fungerar det för mig/ mitt barn? • Ibland – lär dig att stänga av-stänga ute-säga nej
 28. 28. Handlingsplan för högkänsliga • Undersök vad du blir stressad av +lösningar • Planera för att undvika stress • Samla dig på morgonen • Lyssna på lugnande ljud om det är högljutt • Fysisk träning – lugnare former • Låt en känsla komma – stegras och avta • Blir känslor accepterade och erkända så planar de ut
 29. 29. Utvecklingskurvan 1.Trygg/varm anknytning 12. Analysera – 2. Avbrott i anknytningen/ utvärdera otrygg anknytning 11. Välj aktiv 3. Känslomässiga sår handling 4. Psykologiska försvarsmekanismer/ 10. Omvandla Fysiska och psykiska symtom tankar och känslor 9. Känna känslor 8. Acceptera – 5. Väckarklockor medveten närvaro 6. 7. Se – uppmärksamma Beslut om förändring http://relationskunskap.com 29
 30. 30. Omvärdera en upplevelse • Använd Självdialog: ( från Relationsboken ) • Händelse: Beskriv händelsen • Beteende: Hur handlade jag i situationen? • Känsla: Var/är jag arg, ledsen, besviken, maktlös, skuldfylld etc? • Tankar: Vad tänkte jag? • Rädsla: Hittar jag någon rädsla under mina andra känslor? Vad var/är det svåraste i situationen? • Önskan: Om mig själv: Hur skulle jag velat bete mig? Skulle jag kunnat handla annorlunda? • Om den andra personen: Skriv ner och berätta gärna för den andra personen hur du skulle velat bli behandlad i situationen. Så här skulle jag velat att du hade sagt eller gjort istället …... • Förändring framåt: Om mig själv: Så här vill jag träna på att reagera och handla i framtiden. • Om den andra personen: I framtiden vill jag gärna att du ………….
 31. 31. Omvärdera en upplevelse 1. Vad hände ? Hur reagerade du på händelsen? Hur blev jag negativt bemött? Säger jag neg till mig själv? 2. Vilka känslor bär du fortfarande på ? 3. Hur kan du omvärdera händelsen/känslorna i ljuset av din nya förståelse för HSP ? 4. Hur skulle du kunnat agera annorlunda om du vetat bättre ? 5. Om kunskapen hade lindrat/tagit bort lidande eller förändrat mitt liv till det bättre- hur känns det ? 6. Omvärdera – skriv ner och ta in den nya förståelsen
 32. 32. Samarbete är viktig nyckel • Icke-HSP kan lära känna HSP-kvaliteer genom att HSP lär ut dem och att icke-HSP tar in och lyssnar • HSP kan lära av icke-HSP och få praktiska resultat i vardagen och världen, att inte alltid låta känslor styra • Icke-HSP kan bli inspirerade av HSP • Det finns inte bättre eller sämre • Båda grupperna kan stödja varandra genom att förstå olikheter – inkludera,förstå,samarbeta, stödja varann • Vinsterna blir stora – inre styrka, frihet och inspiration • Många system fungerar dåligt-miljö-ekonomi-hälsa etc • Där kan HSP komma in med lösningar
 33. 33. Vad blir problemet för andra ? • Andra (icke-HSP) kan bli förvirrade – vi HSP kan ha starka svängningar – ena dagen si – andra dagen så • Man kan upplevas hotfull, avståndstagande eller provocerande, • Andra kan känna sig osäkra i vår närhet
 34. 34. Länkar om högkänslighet • http://www.hsperson.com • http://www.hsperson.se/ • http://drtedzeff.com/ • http://undervaluedself.com/index.html • http://www.lifeworkshelp.com/links.htm • http://tribe.paramimedia.com/ Tidning f HSP • http://drhyman.com/ • http://www.amenclinics.com/
 35. 35. Sammanfattning / Avslutning Vad har vi pratat om idag ? • Handlingsplan för högkänsliga • Fakta om högkänslighet • Forskning • Vikten av bra stöd för barn/ ungdom http://relationskunskap.com 35
 36. 36. Adressruta kontakta oss • Ove Valodius – Gunilla Branzell –Relationsinstitutet • Ove: 0733-40 26 58, mail: ove@relationsboken.se • Martin: 0709-75 83 72 • Kurs i stresshantering/ACT/Mindfulness, start • Höstens övriga föreläsningar: 27/11 - Vägar tillbaka från stress/utmattning 11/12 – Missbruk, beroenden och medberoende • Konsultationer- individer och par • Gratis e-bok ” Hur du omvandlar besvärliga känslor – 5 steg som fungerar. http://www.relationsboken.se/frirapport.html • http://relationskunskap.com/ http://relationskunskap.com 36
 37. 37. 4 områden av högkänslighet • Djup i bearbetning av tankar/känslor/intryck • Överstimulans / stress • Högkänslig i känslolivet • Högkänslig vad gäller sinnesintryck

×