O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Responsenkät för högskolestuderande i
slutskedet
I den här enkäten kan du på ett rätt omfattande sätt ge respons gällande ...
1. Bakgrundsuppgifter
Innan du går över till själva enkäten, vänligen fyll i följande bakgrundsuppgifter.
Ålder

Kön
Man
K...
Examensbenämning
Yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området,
Teckenspråkstolk
Yrkeshögskoleexamen inom det humanist...
Hur väl lyckades du i dina yrkeshögskolestudier?
Utmärkt (betyg i medeltal 4,5–5)
Nöjaktigt (betyg i medeltal 1,5–2,5)

Be...
2. Undervisning och studier
Avsikten med följande påståenden är att ge en helhetsbild av din examen. För en del frågor kan...
Undervisning och studier
Undervisning

Helt av annan åsikt
1

2

Helt av samma åsikt
3

4

5

6

7

22. Undervisningen var...
Studiemiljö

Helt av annan åsikt
1

2

Helt av samma åsikt
3

4

5

6

7

38. Studerande och personal skapade tillsammans ...
Respons och utvärdering
Helt av annan åsikt
1

2

Helt av samma åsikt
3

4

52. Grunderna för studieprestationernas bedömn...
3. Internationalitet, mångkulturalism och
språkstudier
Utvärdera följande påståenden.

Helt av annan åsikt
1

2

Helt av s...
4. Arbetslivskontakter och -handledning
Arbetslivskontakter

Helt av annan åsikt
1

2

Helt av samma åsikt
3

4

5

3

4

...
5. Praktik
Helt av annan åsikt
1

2

Helt av samma åsikt
3

4

5

6

7

77. Representanter för högskolan gav mig tillräckl...
7. Uppnådd kompetens
Hur mycket har yrkeshögskolestudierna utvecklat ditt kunnande?
I det vänstra fältet uppskattar du dit...
Innovationskunnande

DÅ DU INLEDDE STUDIERNA
Mycket svag
1

2

NU
Mycket stark

3

4

5

6

7

Mycket svag
1

2

Mycket st...
Samhälleligt och etiskt kunnande

DÅ DU INLEDDE STUDIERNA

NU

Mycket svag
1

2

Mycket stark
3

4

5

6

7

Mycket svag
1...
8. Helhetsnöjdhet
Utvärdera slutligen på en skala, där 1 = mycket missnöjd och 7 = mycket nöjd, hur nöjd du är med följand...
Avop liite 18 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely kesäkuu 13.6 svenska
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Avop liite 18 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely kesäkuu 13.6 svenska

435 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Avop liite 18 ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely kesäkuu 13.6 svenska

 1. 1. Responsenkät för högskolestuderande i slutskedet I den här enkäten kan du på ett rätt omfattande sätt ge respons gällande din högskola. Vad fungerade bra i studierna, vad inte? Enkäten består av åtta delar, som är: 1) Bakgrundsuppgifter, 2) Undervisning och studier, 3) Internationalitet, mångkulturalism och språkstudier, 4) Arbetslivskontakter och -handledning, 5) Praktik, 6) Lärdomsprov/slutarbete, 7) Uppnådd kompetens och 8) Helhetsnöjdhet. Svaren används i utvecklandet av din yrkeshögskolas verksamhet. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Läs noggrant påståendena, frågorna och frågealternativen. Det tar cirka 20 minuter att besvara enkäten. Tack för att du tar dig tid!
 2. 2. 1. Bakgrundsuppgifter Innan du går över till själva enkäten, vänligen fyll i följande bakgrundsuppgifter. Ålder Kön Man Kvinna Vill inte säga Högskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Karelia-ammattikorkeakoulu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Metropolia ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novia Utbildningsområden Området för humaniora och fostran Kulturområdet Naturvetenskapliga området Området för naturtillgångar och miljö Området för turism, näring och ekonomi Social-, hälso-, och idrottsområdet Området för teknik och trafik Området för samhällsvetenskaper, företagsekonomi och förvaltning Annan utbildning Examen Lägre yrkeshögskoleexamen Högre yrkeshögskoleexamen
 3. 3. Examensbenämning Yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, Teckenspråkstolk Yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, Samhällspedagog Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Artenom Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Konservator Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Kulturproducent Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Bildkonstnär Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Formgivare Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Musikpedagog Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Musiker Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Danslärare Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Dramainstruktör Yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Vestonom Yrkeshögskoleexamen inom naturbruk, Agrolog Yrkeshögskoleexamen inom naturbruk, Hortonom Yrkeshögskoleexamen inom naturbruk, Iktyonom Yrkeshögskoleexamen inom naturbruk, Skogsbruksingenjör Yrkeshögskoleexamen inom naturbruk, Miljöplanerare Yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen, Restonom Yrkeshögskoleexamen för skönhetsbranschen, Estenom Yrkeshögskoleexamen i idrott, Idrottsinstruktör Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Ortopedtekniker Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Bioanalytiker Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Förstavårdare Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Fysioterapeut Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Geronom Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Tandtekniker Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Fotterapeut Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Rehabiliteringshandledare Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Barnmorska Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Optometriker Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Osteopat Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Röntgenskötare Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Sjukskötare Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Socionom Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Munhygienist Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Hälsovårdare Yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, Ergoterapeut Yrkeshögskoleexamen i sjöfart, Sjökapten Yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör Yrkeshögskoleexamen i teknik, Laboratorieanalytiker Yrkeshögskoleexamen i teknik, Byggmästare Yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi, Tradenom Utbildningstyp Utbildning för unga Utbildning för vuxna Vilka tidigare utbildningar har du förutom yrkeshögskoleutbildningen? Mellanstadium, studentexamen Mellanstadium, yrkesutbildning Lägre eftergymnasial utbildning (t.ex. merkonom eller tekniker) Lägre högskoleutbildning (t.ex. lägre yrkeshögskoleutbildning, kandidat, ingenjör) Högre högskoleutbildning (t.ex. högre yrkeshögskoleutbildning, magister, diplomingenjör, specialistläkare) Forskarutbildning (t.ex. licentiat eller doktor)
 4. 4. Hur väl lyckades du i dina yrkeshögskolestudier? Utmärkt (betyg i medeltal 4,5–5) Nöjaktigt (betyg i medeltal 1,5–2,5) Berömligt (betyg i medeltal 3,5–4,5) Försvarligt (betyg i medeltal under 1,5) Väl (betyg i medeltal 2,5–3,5) Vill inte svara Utvärdera följande studierelaterade påståenden. Tar starkt avstånd Jag letar grundligt efter motiveringar och bevis för att kunna dra personliga slutsatser om de studerade ämnena. Jag försöker bilda helheter av de saker som jag lärt mig på olika kurser. De studerade ämnena känns så komplicerade att jag har svårt att begripa dem. Jag måste repetera saker om och om igen för att lära mig dem. Tar avstånd Varken eller Håller med Håller starkt med Kan inte säga
 5. 5. 2. Undervisning och studier Avsikten med följande påståenden är att ge en helhetsbild av din examen. För en del frågor kan svarsalternativen kännas allt för begränsade på grund av stor variation i hur studierna förverkligats. Vi hoppas att du trots allt ger din bästa möjliga bedömning av hur du i genomsnitt uppl ever att de olika delom rådena inom din examen förverkligats. Utvärdera följande påståenden med skalornas hjälp, där 1 = helt av annan åsikt,7 =helt av samma åsikt, 4 = varken eller. Studieplaneringen Helt av annan åsikt 1 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 6 7 1. Studiernas kunskapsmål lyftes fram tillräckligt väl. 2. Studieavsnitten motsvarade läroplanens innehållsbeskrivningar. 3 Hur studieperioderna genomfördes samt prestationerna som förutsattes under varje period var klara och tydliga. 4. Min tidigare eller på annat håll förvärvade kompetens (AHOT) beaktades tillräckligt i studierna. 5. Studieschemat var fungerande (utbudet, flexibiliteten). 6. Mina studier innehöll i allmänhet inte onödiga studieavsnitt, överlappning eller för mycket upprepning. 7. Mina studier skapade en ändamålsenlig helhet. 8. Min individuella studieplan handledde och hjälpte mig i studierna. 9. Studiearbetsmängden kunde fördelas jämnt under studietiden. 10. Jag fick tillräckligt med stöd i planerandet av mina studier. 11. Studiehandledningen var högklassig. Studiernas innehåll Helt av annan åsikt 1 12. Studierna gav mig tillräckligt med teori och kunskaper. 13. Jag hade tillräckliga möjligheter att tillämpa mina teoretiska studier i praktiken. 14. Studierna var tillräckligt utmanande. 15. Mängden studiepoäng var lämplig i förhållande till arbetsbördan. 16. Studierna var motiverande och inspirerande. 17. Jag anser att det jag lärt mig är till nytta inför framtiden.. 18. Jag kunde rikta mina studier enligt mina personliga intressen. 19. Läroinnehållet motsvarade arbetslivets krav på ett bra sätt. 20. I mina studier fick jag en bra uppfattning om den nyaste utvecklingen inom mitt område. 21. I studierna användes arbetssätt och verktyg som behövs i arbetslivet. 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 6 7
 6. 6. Undervisning och studier Undervisning Helt av annan åsikt 1 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 6 7 22. Undervisningen var sakkunnig. 23. Studerade ärenden behandlades konsekvent och strukturerat. 24. Studerade ärenden behandlades tydligt och förståeligt. 25. Studierna var uppmuntrande och motiverande. 26. Studiesätten och arbetsmetoderna var mångsidiga och ändamålsenligt anpassade i förhållande till varje studietillfälle. 27. Studiesätten och arbetsmetoderna såg och beaktade varje studerandes individuella behov. 28. Studiematerialet var omfattande, tydligt och koncist. 29. Jag hade bra tillgång till läromaterial. Studier Helt av annan åsikt 1 30. Det var lätt att samarbeta med lärarna. 31. Lärarna uppmuntrade studenter att engagera sig aktivt i undervisningssituationer. 32. Lärarna uppmärksammade studenterna jämlikt och rättvist. 33. Under studierna erbjöds tillräckliga möjligheter att diskutera viktiga idéer och ämnen. 34. Självstudiernas andel av studierna var lämplig. 35. Mängden grupparbete under studierna var tillräcklig för att hjälpa mig utveckla min förmåga att arbeta i grupp. 36. Mina studier byggde i lämplig mängd på interaktion och dialog. 37. Studierna hjälpte mig utveckla min förmåga att presentera ärenden och idéer inför en publik. 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 6 7
 7. 7. Studiemiljö Helt av annan åsikt 1 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 6 7 38. Studerande och personal skapade tillsammans enhögskolegemenskap, som jag kände att jag ingick i. 39. Studerandena stödde varandra och försökte hjälpa varandra då det behövdes. 40. Jag upplevde att jag var en del av den studiesociala gemenskapen. 41. Undervisnings- och studiemiljöerna var ändamålsenliga och passade för olika slag av undervisning. 42. Möjligheten till virtuella studier utnyttjades väl i mina studier. 43. Arbetslivet utnyttjades mångsidigt som en lärmiljö. 44. Studerandena hade tillgång till trivsamma utrymmen för grupp- och självstudier. 45. Mångsidiga lärmiljöer (t.ex. laboratorier, simulationer) har främjat min inlärning. Studiernas stödtjänster Helt av annan åsikt 1 46. IT-tjänster och dataprogram som min yrkeshögskola erbjöd var bra. 47. Biblioteks- och informationstjänsterna var tillräckliga i förhållande till mina studiebehov. 48. Man följde aktivt med hur mina studier framskred. 49. Jag fick tillräckligt med stöd och information för att få studierna att gå framåt i enlighet med mina önskemål. 50. Jag fick tillräckligt med stöd och information i frågor som rör mitt välmående. 51. Studentkårens aktivitet och tjänster främjat mina studier. 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 6 7
 8. 8. Respons och utvärdering Helt av annan åsikt 1 2 Helt av samma åsikt 3 4 52. Grunderna för studieprestationernas bedömning var allmänt kända och tydligt definierade. 53. Betygen jag fick för mina studieprestationer motsvarade mitt kunnande. 54. Förutom mina studieresultat utvärderades min studieprocess aktivt. 55. Självbedömning användes på ett lyckat sätt för att stöda utvecklandet av mitt kunnande. 56. Medstuderandeutvärdering användes på ett lyckat sätt för att stöda min utveckling. Jag både utvärderade och utvärderades. 57. Responsen jag fick på mina studieprestationer hjälpte mig att förstå sådant som jag inte hade förstått fullt ut. 58. Jag fick tillräckligt med respons på mitt kunnande. 59. I vilken grad anser du att studenternas respons i utvecklandet av studierna beaktades? Responsen beaktades.. I hög grad I ganska hög grad I viss grad I låg grad Inte alls Kan inte säga 60. Hur regelbundet gavs du möjlighet att ge respons gällande studieperioderna? Nästan vid varje eller vid varje studieperiod (ca 80–100 % av studieperioderna) Vid de flesta studieperioderna (ca 60–80 % av studieperioderna) Vid ungefär varannan studieperiod (ca 40–60% av studieperioderna) Bara vid vissa studieperioder (ca 20–40% av studieperioderna) Respons kunde ges mycket sällan eller inte alls (ca 0–20% av studieperioderna) 5 6 7
 9. 9. 3. Internationalitet, mångkulturalism och språkstudier Utvärdera följande påståenden. Helt av annan åsikt 1 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 6 61. I mina studier beaktades färdigheter som behövs då man verkar i en mångkulturell arbetsmiljö. 62. Språkstudierna som ingick i mina studier var tillräckliga med tanke på arbetslivet. 63. Det erbjöds också undervisning på främmande språk. 64. Möjligheten att genomföra arbetspraktik och/eller utbytesstudier utomlands informerade man om väl. 65. I min högskola fanns det goda möjligheter att genomföra arbetspraktik och/eller åka som utbytesstudent utomlands. 66. Har din högskola erbjudit möjligheten att genomföra internationella studieperioder, t.ex. som nätverks- eller projektstudier? Ja, tillräckligt Ja, men för lite anser jag Inte vad jag känner till 7 Vet ej
 10. 10. 4. Arbetslivskontakter och -handledning Arbetslivskontakter Helt av annan åsikt 1 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 3 4 5 6 7 67. Högskolans personal har stöttat mig tillräckligt vad gäller att bygga upp kontakter till arbetslivet. 68. Jag är nöjd med kontakterna jag skapat till arbetslivet via mina studier. 69. Arbetslivsexperter användes på ett lyckat sätt i min högskolas verksamhet. 70. De f.d. studenter som utexaminerats och redan gått över till arbetslivet användes på ett lyckat sätt som en del av studierna. 71. Jag erbjöds tillräckligt med möjligheter att delta i studier där vi samarbetade med arbetslivet. 72. Jag anser att min högskolas personal har en aktuell kännedom om arbetslivet. Arbetslivshandledning Helt av annan åsikt 1 73. Under studietiden har jag fått tillräckligt med stöd i karriärplaneringen. 74. Jag är väl medveten om var jag kan söka arbeten som passar mig. 75. Under studietiden har jag fått tillräckligt med information om arbetslivets praxis (arbetslagstiftning, arbetsavtal, löner). 76. Under studietiden har jag fått tillräckligt med handledning och råd gällande att söka arbete (arbetsansökan, CV, arbetsintervjuer). 2 Helt av samma åsikt 6 7
 11. 11. 5. Praktik Helt av annan åsikt 1 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 6 7 77. Representanter för högskolan gav mig tillräckligt med stöd och handledning gällande mina praktikperioder. 78. Arbetslivets representanter gav mig tillräckligt med stöd och handledning gällande mina praktikperioder. 79. Samarbetet mellan arbetslivet och min högskola fungerade väl under praktikperioderna. 80. Praktiken stärkte mitt kunnande. 81. Praktikperioden erbjöd mig möjligheten att tillämpa det jag lärt mig vid högskolan. 82. Jag tror att praktiken har hjälpt mig att få intressanta arbeten som passar min utbildning. 6. Lärdomsprov/slutarbete Helt av annan åsikt 1 83. Representanter för högskolan gav mig tillräckligt med stöd och handledning i slutarbetet. 84. Representanter för arbetslivet gav mig tillräckligt med stöd och handledning i slutarbetet. 85. Samarbetet mellan arbetslivet och min högskola fungerade väl gällande slutarbetet. 86. Kamratstödet från andra studerande hjälpte mig i mitt lärdomsprov. 87. I slutarbetet tillämpade jag det jag lärt mig i högskolan i praktiken. 88. Slutarbetet stärkte mitt kunnande. 89. Mitt slutarbete gjorde mig redo för expertuppgifter inom arbetslivet. 90. Jag tror att slutarbetet hjälpt mig vad gäller att få jobb. 2 Helt av samma åsikt 3 4 5 6 7
 12. 12. 7. Uppnådd kompetens Hur mycket har yrkeshögskolestudierna utvecklat ditt kunnande? I det vänstra fältet uppskattar du ditt kunnande då du kom till högskolan och inledde studierna, i det högra fältet uppskattar du ditt kunnande nu. Notera att skillnaderna i svaren mäter din uppskattning av det du lärt dig i högskolan. Utvärdera påståendena på en skala där 1 = mycket svagt kunnande, 7 = mycket starkt kunnande och 4 = varken eller. Inlärnings kunnande DÅ DU INLEDDE STUDIERNA Mycket svag 1 2 NU Mycket stark 3 4 5 6 7 Mycket svag 1 2 Mycket stark 3 4 5 6 7 91. Min förmåga att bedöma mitt kunnande. 92. Min förmåga att utveckla mig själv utifrån bedömning. 93. Förmåga att ta ansvar för gruppens inlärning och att dela med sig av det lärda. Arbetsgemenskapskunnande DÅ DU INLEDDE STUDIERNA Mycket svag 1 94. Min förmåga att arbeta självständigt. 95. Min förmåga att planera min tidsanvändning. 96. Min förmåga att fatta beslut i oväntade situationer. 97. Min verbala uttrycksförmåga. 98. Min skriftliga uttrycksförmåga. 99. Mina kunskapsoch informationsfärdigh eter. 100. Förmåga att övertyga och motivera 101. Min förmåga att samarbeta och kommunicera i grupp. 102. Min företagsamhet. 103. Min förmåga att leda ett arbete. 104. Min förmåga att fungera som en medlem i en arbetsgemenskap och att främja gemenskapens välmående. 2 NU Mycket stark 3 4 5 6 7 Mycket svag 1 2 Mycket stark 3 4 5 6 7
 13. 13. Innovationskunnande DÅ DU INLEDDE STUDIERNA Mycket svag 1 2 NU Mycket stark 3 4 5 6 7 Mycket svag 1 2 Mycket stark 3 4 5 6 7 105. Min förmåga att söka information. 106. Min förmåga att lösa problem. 107. Min förmåga att skapa nya idéer. 108. Min förmåga att tillämpa teori i praktiken. 109. Min förmåga att mångsidigt granska saker från flera håll. 110. Min förmåga att följa forskningen och utvecklingen i min bransch. 111. Min förmåga att representera forskningen och utvecklingen i min bransch. 112. Min förmåga att bedöma min verksamhets kundnärhet. 113. Min projektarbetsförmåg a. Internationells kunnande DÅ DU INLEDDE STUDIERNA Mycket svag 1 114. Min förmåga till internationell verksamhet i min bransch 115. Min förmåga till mångkulturellt samarbete 116. Mina språkkunskaper 2 NU Mycket stark 3 4 5 6 7 Mycket svag 1 2 Mycket stark 3 4 5 6 7
 14. 14. Samhälleligt och etiskt kunnande DÅ DU INLEDDE STUDIERNA NU Mycket svag 1 2 Mycket stark 3 4 5 6 7 Mycket svag 1 2 Mycket stark 3 4 5 6 7 117. Min förmåga att uppfatta sambandet mellan samhället och mitt utbildningsområde. 118. Min förmåga att uppfatta de allmänna etiska och yrkesetiska valen som anknyter till mitt utbildningsområde. 119. Min förmåga att handla enligt principerna för hållbar utveckling 120. Min förmåga att tillämpa principerna för jämlikhet Tro på den egna förmågan (jag klarar det nog) DÅ DU INLEDDE STUDIERNA NU Mycket svag 1 2 Mycket stark 3 4 5 6 7 Mycket svag 1 2 Mycket stark 3 4 5 3 4 5 6 7 121.Tron på min förmåga att klara av arbetslivets utmaningar Allmänt kunnande Helt av annan åsikt 1 122. Mina studier har gett mig omfattande kompetens inom min bransch. 123. Jag upplever mig vara en expert inom min bransch när jag slutfört mina studier. 2 Helt av samma åsikt 6 7
 15. 15. 8. Helhetsnöjdhet Utvärdera slutligen på en skala, där 1 = mycket missnöjd och 7 = mycket nöjd, hur nöjd du är med följande helhetsbeskrivningar gällande din utbildning. Mycket missnöjd 1 2 Mycket nöjd 3 4 5 6 7 124. Undervisning och handledning 125. Studiernas internationalitet 126. Studiernas samband till arbetslivet 127. Arbetslivsstöd 128. Praktikperioderna 129. Processen kring lärdomsprovet 130. Min kompetensutveckling 131. Min yrkesmässiga växt 132. Mina studier som helhet Tack ska du ha! :) Slutligen skulle vi ännu vilja höradin åsikt om frågeformuläret med tanke på att utveckla framtida enkäter. Hurupplevde du det att svara på enkäten? Vad tyckte du i allmänhet om att besvara enkäten? frustrerande. 1 Besvarandet var.. Vad tyckte du om enkätens längd? Längden var passande, jag kunde ha besvarat ännu några extra frågor Längden var passande Enkäten var något för lång Enkäten var alldeles för lång Tusen tack för dina svar och lycka till med framtiden! 2 trevligt. 3 4 5 6 7

×