Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Kriteriumi_za_ocenuvanje.pdf

  1. Kriteriumi za ocenuvawe na postigawata na u~enicite Kriteriumite za ocenuvawe na postigawata na u~enicite se temalat na standardite za ocenuvawe i Blumovata taksonomija. Nastavnikot pri opredeluvaweto na broj~ana ocenka treba da gi ima predvid postigawata na u~enikot vo odnos na zapomnuvawe i reproducirawe na nastavnite sodr`ini; razbirawe/sfa}awe na obrabotenite sodr`ini, odnosno sposobnost na u~enikot niv da gi interpretira so svoi zborovi; primena na nau~enite sodr`ini vo konkretni zada~i so poznati i novi elementi i vo drugi novi situacii; kako i povisokite intelektualni sposobnosti na analiza, sinteza i vrednuvawe {to podrazbiraat sposobnost na u~enikot za sreduvawe, kombinirawe elementi vo novi celini i sposobnost za vrednuvawe na opravdanosta ili nau~nosta na nekoe tvrdewe ili delo. Otkako nastavnikot }e gi sogleda postigawata na u~enikot na sekoe od navedenite nivoa spored standardite za nastavniot predmet (za sekoja tema/podra~je) ja utvrduva ocenkata na u~enikot na sledniot na~in: · ocenka dovolen dva (2) – znaewata na u~enikot se odnesuvaat na zapomnuvawe i reporducirawe, u~enikot poka`uva odredeni sposobnosti znaeweto da go iska`e so svoi zborovi i da go primenuva znaeweto na najednostavni zada~i. (Vidi grafi~ki prikaz 1) · ocenka dobar tri (3) – znaewata na u~enikot, pokraj toa {to se odnesuvaat na zapomnuvawe i reporoducirawe, razbirawe i sfa}awe na nastavnite sodr`ini, u~enikot poka`uva sposobnost za primena na znaewata za re{avawe na ednostavni zada~i. (Vidi grafi~ki prikaz 2). · ocenka mnogu dobar ~etiri (4) - znaewata na u~enikot se odnesuvaat na pocelosno zapomnuvawe i reporoducirawe, razbirawe i sfa}awe na nastavnite sodr`ini. Isto taka, u~enikot poka`uva sposobnost za primena na znaewata za re{avawe na zada~i od poznati i novi elementi, kako i sposobnost za sreduvawe i kombinirawe elementi vo novi celini. (Vidi grafi~ki prikaz 3) · ocenka odli~en pet (5) – znaewata na u~enikot se nad 90% od sodr`inite od nastavnata programa na nivo na zapomnuvawe, reproducirawe, sfa}awe i razbirawe. U~enikot mo`e da gi primenuva znaewata za re{avawe na zada~i so poznati i novi elementi. Isto taka, u~enikot mo`e da sreduva, kombinira elementi vo novi celi i da poka`uva sposobnost za vrednuvawe na opravdanost ili nau~nost na nekoe tvrdewe ili delo. (Vidi grafi~ki prikaz 4) Bidej}i so nastavnite programi se planirani celi i od drugite podra~ja za razvojot na li~nosta na u~enikot nastavnikot treba da vodi gri`a za motivacijata na u~enikot, redovnosta na ~asovite, kako i za aktivnosta na u~enikot vo nastavata. Ovie elementi, isto taka, se sostaven del na ocenkata, no tie ne treba da imaat naglaseno vlijanie so {to }e se zanemari sistemot na usvoeni znaewa i sposobnosti od kognitivnoto podra~je. Taka, nastavnikot pri formiraweto na broj~anata ocenka mo`e da ja zgolemi ili namali istata najmnogu do 0,75% od eden stepen na skalata za ocenuvawe, vo zavisnost od navedenite elementi {to se odnesuvaat na motivacijata, redovnosta i aktivnosta na u~enikot.
  2. Kriterium za utvrduvawe na ocenka dovolen 2 Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I II 2 III 2 IV Postigawa na u~enikot koi s# u{te ne se dovolni za pozitivna ocenka Postigawa na u~enikot za ocenka dovolen dva - nad 50% do 70% na I i II nivo i do 10% od III nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno od 26% do 39% od nastavnata programa. · Grafi~ki prikaz 1 100% Nivvo na znaewe i sposobnosti
  3. Kriterium za utvrduvawe na ocenka dobar 3 Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I II 3 III 3 IV 3 Postigawa na u~enikot za ocenka dobar 3 - nad 70% do 90% na I i II nivo i nad 10% do 50% na III nivo i do 10% na na IV nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno od 39% do 63 % od nastavnata programa. · Grafi~ki prikaz 2 100% Nivvo na znaewe i sposobnosti
  4. Kriterium za utvrduvawe na ocenka mnogu dobar 4 Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I II 4 III 4 IV 4 Postigawa na u~enikot za ocenka mnogu dobar 4 - nad 70% do 90% na I i II nivo i nad 50% do75% na III nivo i nad 10% do 40% na IV nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno od 63% do 76 % od nastavnata programa. · Grafi~ki prikaz 3 100% Nivvo na znaewe i sposobnosti
  5. Kriterium za utvrduvawe na ocenka odli~en 5 Postigawa na u~enikot spored obrazovnite standardi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I II 5 III 5 IV 5 Postigawa na u~enikot za ocenka odli~en 5 - nad 90% na I i II nivo i nad 70% na III nivo i nad 40% na IV nivo na znaewe i sposobnosti, odnosno nad 76 % od nastavnata programa. · Grafi~ki prikaz 4 100% Nivvo na znaewe i sposobnosti
Anúncio