O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
EL MAPA ARQUEOLÒGIC DE    SABADELL        Un exemple d’ús dels Sistemes      d’Informació Geogr{fica en ...
Què es l’espai?Definit en un primer moment per Euclides, matemàtic grec del 300 a. de C. – Llibre  Elements:Mostra com es...
Objectiu de l’arqueologia?En lanàlisi arqueològica busquem la continuïtat i la dependència espacial i temporal de les cons...
Localització  Entenem per localització, aquella característica dun esdeveniment concret, que  defineix com ha canviat de...
La dada arqueològicaDada arqueològica es qualsevol resta material antropitzat o no que ensaporti algun tipus dinformació s...
Els aspectes observables de lamaterialitat i la multidimensionalitatde l’arqueologia Aspectes observables de la materiali...
Organitzar, emmagatzemar ygestionar les dadesPer analitzar les causes de la seva variabilitat locacional cal organitzar le...
Les Bases de dadesBD relacionals: el lloc i la forma en què semmagatzemin les dades no tenenrellevància (a diferència dalt...
Sistemes d’Informació GeogràficaPermet gestionar una base de dades espacial, es adir, permet l’estructuració de les dades...
Els modelsLa major utilitat relacionada ambla capacitat que té aquest per aconstruir. Aplicant una sèrie deprocediments es...
El Mapa Arqueològic de SabadellObjectiu principal: realització d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) quepossibiliti l...
El Catàleg Arqueològic de  Sabadell  Elaboració d’una base de dades relacional en MSAccess vinculada a un SIG  reali...
Creació de la Base de Dades  Creació dels camps  Recopilació de les dades bibliogràfiques,  cadastrals, fotogràfique...
Fitxes dels jaciments  Generació de les fitxes per cadascun dels  jaciments amb la informació mes rellevant  Impress...
Implementació de les dades  cartogràfiques  Utilització del programari SIG Manidold System 6.5  Dades cartogràfiques...
Anàlisi de les dades
Anàlisi de les dades
Anàlisi de les dades
Anàlisi de les dades
Anàlisi de les dades
Generació d’una eina dedifusió  Eina accessible a la major part de la població  Implementació de cartografia i dades e...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

El mapa arqueològic de sabadell arqueologia i territori

318 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

El mapa arqueològic de sabadell arqueologia i territori

 1. 1. EL MAPA ARQUEOLÒGIC DE SABADELL Un exemple d’ús dels Sistemes d’Informació Geogr{fica en l’an{lisi i la gestió del patrimoni arqueològic Oriol Vicente Campos oriol.vicente@uab.cat Tècnic Especialista de Suport a la Recerca SAPPO (Seminari dArqueologia del Pròxim Orient i del mediterrània) Departament de Prehistòria. UABAssignatura: Arqueologia i TerritoriProf: Xavier Clop
 2. 2. Què es l’espai?Definit en un primer moment per Euclides, matemàtic grec del 300 a. de C. – Llibre Elements:Mostra com es mesura una distància i com podem definir mètriques diferents en espais diferents. La mètrica és lelement que caracteritza la geometria dun espai, ja que és la definició de la distància que separa a dos punts qualsevol propers en lespai. En definitiva la mètrica és la forma matemàtica que ens indica com mesurar distàncies en un espai o en un cos geomètric. Podem definir mètriques diferents en espais diferents. A partir daquí podem definir qualsevol posició dun element i la seva relació espacial amb uns altres, a través de les tres dimensions espacials (x,i,z) sempre que comparteixin la mateixa mètrica.Amb la publicació en 1905 de la Teoria Especial de la Relativitat, Albert Einstein, va mostrar que lUnivers té en realitat quatre dimensions, tres espacials i el temps, com a quarta dimensió. Lespai tridimensional plànol dEuclides es converteix sota la Teoria Especial de la Relativitat en un espai-temps pla cuatridimensional.
 3. 3. Objectiu de l’arqueologia?En lanàlisi arqueològica busquem la continuïtat i la dependència espacial i temporal de les conseqüències materials daccions socials i processos naturals.A través de lanàlisi de la dependència espacialexistent entre una acció i la temporalmentposterior (correlació espaciotemporal) podremarribar a explicar la funció de lespacial i/o deltemporal en el model causal que relaciona lesaccions socials amb les seves conseqüènciesmaterials (Barceló et alii, 2004).
 4. 4. Localització Entenem per localització, aquella característica dun esdeveniment concret, que defineix com ha canviat de lestat 01 a lestat 02 en un punt de lespai I1 i després en I2, en el temps T1 i en el Temps T2. Explicar la variabilitat espai-temporal de certes propietats visuals i composicionales és lobjectiu de larqueologia. Localització espacial Localització temporal Topologia CronologiaLa localització espacial és un factor que expressa La localització temporal ens permet situarqualsevol fet arqueològic en relació amb els els processos històrics dins duna seqüènciaaltres, en funció de la seva situació en lespai. evolutiva, determinar lordre dels processosPer a això utilitzarem un sistema de coordenades considerats significatius, proposar horitzonscomuna per a tot el globus terraqüi que ens de sincronia i analitzar les diferentspermeti posar en relació una posició espacial amb formacions soci-econòmiques des dels seusuna altra (mateixa mètrica) aspectes de formació i desenvolupament
 5. 5. La dada arqueològicaDada arqueològica es qualsevol resta material antropitzat o no que ensaporti algun tipus dinformació sobre un fet social, esdeveniment oconjunt desdeveniments socials concurrents en un mateix punt deltemps i de lespai.Les restes materials són fets, unitats dobservació, que presentendiferents variablesLa descripció daquestes unitats dobservació és el primer pas per a laseva conversió en dada arqueològica i el seu posterior ús com a baseempírica en lestabliment denunciats teòrics.
 6. 6. Els aspectes observables de lamaterialitat i la multidimensionalitatde l’arqueologia Aspectes observables de la materialitat: propietats visuals, propietats de composició i propietats de localització. La realitat arqueològica és multidimensional, el nombre de propietats que ens serveixen per identificar les unitats danàlisis marcarà la seva dimensionalitat.
 7. 7. Organitzar, emmagatzemar ygestionar les dadesPer analitzar les causes de la seva variabilitat locacional cal organitzar lesdades en forma destructura de dades Es una forma dorganitzar un conjunt de dades elementals amb lobjectiu de facilitar la manipulació daquestes dades Entidad Dimensión Dimensión y Dimensión z Dimensión índice Dimensión x redondeamiento ....n CA1 456332.56 4256558.12 456 30 % CA2 456334.78 4256554.25 455.12 30 % CA3 456338.41 4256559.25 454.1 55 % CA4 456337.23 4256551.23 451 50 % CA5 456337.12 4256557.34 453.24 60 % CA6 456335.36 4256558.32 457.55 40 % CA.....n
 8. 8. Les Bases de dadesBD relacionals: el lloc i la forma en què semmagatzemin les dades no tenenrellevància (a diferència daltres models com el jeràrquic i el de xarxa). Això té elconsiderable avantatge que és més fàcil dentendre i dutilitzar per a un usuariesporàdic de la base de dades. La informació pot ser recuperada o emmagatzemadamitjançant "consultes" que ofereixen una àmplia flexibilitat i poder per administrar la informació.Durant el seu disseny, una base de dades relacional pansa per un procés al que se liconeix com a normalització duna base de dades.Llenguatge normalitzat SQL (Structured QueryLanguage o Llenguatge Estructurat de Consultes)
 9. 9. Sistemes d’Informació GeogràficaPermet gestionar una base de dades espacial, es adir, permet l’estructuració de les dades a partir defonts d’informació diverses: •mapes •la teledetecció •imatges satèl·lit •bases de dadesCompta amb eines que permeten generar novesdades derivades de les existents a través de l’an{liside les seves relacions espacials.
 10. 10. Els modelsLa major utilitat relacionada ambla capacitat que té aquest per aconstruir. Aplicant una sèrie deprocediments específics quegeneren encara més informacióper a l’an{lisi.La creació de models o models desimulació, com es coneixnormalment, esdevé una einaimportant per a analitzarfenòmens relacionats ambtendències i poder així establir elsdiferents factors que hi influeixen.
 11. 11. El Mapa Arqueològic de SabadellObjectiu principal: realització d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) quepossibiliti l’an{lisi global del patrimoni arqueològic de Sabadell i, alhora, faciliti laseva difusió. •Creació del SIG (subvencionat per la Fundació Caixa Sabadell) •Anàlisis realitzats (publicat a la revista Arrahona •Difusió: •Mapa arqueològic sobre Google Earth per a distribuir en CD i via Internet •Exposició del mapa en la exposició Sabadell 20 anys d’arqueologia
 12. 12. El Catàleg Arqueològic de Sabadell Elaboració d’una base de dades relacional en MSAccess vinculada a un SIG realitzat sobre el programa Manifold System 6.50. Revisió general, purgat i ampliació de les dades contingudes dins del inventari de jaciments arqueològics i elements d’interès patrimonial del PEPPAS/2000 i 2001. Actualització del inventari arqueològic amb la inclusió d’aquells jaciments excavats fins el desembre de 2004. Actualització cartogr{fica i elaboració d’un nou mapa arqueològic de Sabadell. Elaboració d’informes sintètics de cada punt arqueològic. Elaboració de mapes de distribució del patrimoni arqueològic. Revisió i ampliació de les dades amb les intervencions fins al 2009.
 13. 13. Creació de la Base de Dades Creació dels camps Recopilació de les dades bibliogràfiques, cadastrals, fotogràfiques, de posició, etc.. Implementació de les dades del Pla de Protecció especial (EEP)
 14. 14. Fitxes dels jaciments Generació de les fitxes per cadascun dels jaciments amb la informació mes rellevant Impressió per al seu catàleg Proposta de realització d’un cat{leg consultable en format paper.
 15. 15. Implementació de les dades cartogràfiques Utilització del programari SIG Manidold System 6.5 Dades cartogràfiques de l’ICC i del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell (EEP) Referenciació de les dades en Coordenades UTM (WGS 84) Importació de les dades dels jaciments arqueològics
 16. 16. Anàlisi de les dades
 17. 17. Anàlisi de les dades
 18. 18. Anàlisi de les dades
 19. 19. Anàlisi de les dades
 20. 20. Anàlisi de les dades
 21. 21. Generació d’una eina dedifusió Eina accessible a la major part de la població Implementació de cartografia i dades externes Interfície amigable Accés a la seva actualització a través d’internet Baix cost de realització Possibilitat de la seva exposició i difusió a través de producte CD i producte descarregable des de la xarxa Exposició a Furgant la Terra. L’Arqueologia a Sabadell.

×