хятан

T
tungalagtungalag
ХЯТАН УЛС
•Хятан аймгийн үүсэл
•Хятан гүрэн байгуулагдсан нь
•Хар Хятан гүрэн
•Хятан гүрний нийгэм, эдийн засгийн байдал
•Хятан нарын соёл
ХЯТАН АЙМГИЙН ҮҮСЭЛ

  Хятаны өвөг дээдэс нь
  Кумоси нарын нутгийн зүүн
  талаар байсан бөгөөд 338
  онд Зүүн Ян улс (317-420) –
  ын их цэрэг Кумоси болон
  Юйвэн аймгуудыг довтлон
  цохисон байна.

  Тэр үед Кумоси нарын
  зарим нь тасран сарниад
  Ляохэ буюу Шар мөхний
  дунд урсгалын орчимд
  зугатан одож суужээ. Тэгээд
  тэд өөрсдийгөө Хятан
  хэмээн нэрлэсэн байна.
ХЯТАН АЙМГИЙН ҮҮСЭЛ
  Хятан нар             VI зууны сүүлч болоход Хятан
  Сиваньдан, Хэдахэ, Фуфуюй,     нар аймгийн холбооны зохион
  Юйлин, Жилян, Пицзе, Пи, Тул    байгуулалтад орсон байна.
  юй зэрэг найман аймгаас      Тэдний дундаас Дахэ аймгийн
  бүрдэж байв.            тэргүүлэгчид товойн гарч, бусад
  VI зууны эцэс VII зууны эхэн    аймгуудаа бас харьяалдаг
  болоход Хятан нар арван      байжээ.
  аймгаас бүрдэх болжээ.       718 онд Хятаны аймгуудын
  Хятан аймаг бусадтай        холбооны тэргүүлэгч Дахэ
  байлдах болбол, ахлагч нар     аймгийн ахлагч Шоу Ку
  нь цуглан хоорондоо зөвлөдөг    алагдсанаар холбооны
  зуршилтай байжээ.         тэргүүлэгчдийн эрх Яо Нян
                    аймагт шилжсэн байна.
                    Урьд нь хятаны аймаг бүр
                    өөрийн ахлагчтайгаас гадна бүх
                    аймгуудын холбооны тэргүүнийг
                    сонгодог байв.
                  
ХЯТАН АЙМГИЙН ҮҮСЭЛ
 Хятан аймгуудын холбооны тэргүүн нь 3
 жилийн хугацаатай байсан бөгөөд хэрэв эл
 хугацаанд тэдний хүн, малд онц зовлон тахал
 тохиохгүй, тэргүүлэгч ноцтой осол алдаа
 гаргахгүй бол хугацаанаас өмнө сонгууль
 явдаггүй байжээ.
 Холбооны тэргүүний эрх Яо Нян аймгийн
 язгууртнуудын гарт шилжсэнээс хойш
 холбооны тэргүүн сонгох урьдын журам
 алдагдаж эхэлжээ.
хятан
ХЯТАН АЙМГИЙН ҮҮСЭЛ
  Хятан аймгуудын          IX зууны сүүлч үед Хятан 38
  цэрэг, морийг захирах тусгай    аймгаас бүрэлдэж байсан ба
  илиг хэмээх тушаал бий       хүн ам нь олширч, аж ахуй нь
  болжээ. Илиг нь тухайн үед     хөгжихийн хирээр шинэ албан
  ихээхэн хүчирхэг байсан Диле    тушаалууд буй болж байжээ.
  аймгуудаас гардаг байжээ.
  IX дунд үед Хятаны ноѐн      Хятан нар нь Сяньби нартай нэг
  Салади, дүү Шулантай хамран    удам гаралтай, Монголчуудын
  хот балгас үйлдэж, байшин     өвөг дээдэс юм.
  барин суудаг болжээ. Үүнээс
  хойш хятан нарын дунд хот
  брлгас барих явдал
  тасралтгүй үргэлжилсээр
  байжээ.
  Ах дүү хоѐр техникийн олс
  тарьж, түүгээрээ янз бүрийн
  зүйл сүлжин, мөн торгоны хүр
  хорхой тэжээж байжээ.
ХЯТАН ГҮРЭН             ХЯТАНЫ ЭРХ БАРИГЧ ОВГУУД

  Хятан язгууртнууд
  аймгуудын эрх мэдлийг
  булаан авч, тэдний дунд
  эрх барих овог аймгууд
  үүсчээ.
    VI зууны 80-аад оноос 718
    он хүртэл Да-хэ овог
    дараа нь Яонянь овог,
    X зууны эхнээс Елюй овог
    тус тус эрх баригч овог
    болжээ.


ХЯТАН ГҮРЭН
ХЯТАН ГҮРЭН
  VIII зууны дунд үед Хятан аймгуудын нэгтгэл нь хан тэргүүтэй
  засаг төрийн байгуулалтын шинжийг олжээ.

  Хятаны төр үүссэн явдал нь Елюй гэдэг ноѐлох овгоос 901
  онд Хятаны ханд өргөмжлөгдсөн Амбагян тэргүүлэгчийн үйл
  ажиллагаатай холбоотой ажээ.

  Хятаны аймгийн тэргүүлэгчийг гурван жил тутам сонгох
  журмыг Амбагян зөрчин, 917 онд Хятаны хаан(каган)
  болж, хан төрийн ширээг үе улиран залгамжилдаг болгожээ.
  Амбагян Хятан улсыг бэхжүүлэх зорилгоор 321 онд хууль цааз
  тогтоон, түшмэдийн зэрэг дэвийг бий болгожээ.
  922 онд Диле гэдэг аймгийг Хятаны хааныг дэвшүүлэн
  суулгах дээд эрх баригч аймаг болгожээ.
936 ОН             ТҮҮХИЙН СУРВАЛЖААС:

  Хятан улс хятадыг        Түүнийн сурвалжуудаас
  довтолж, хойд зүгийн нь     үзэхэд Хятан гүрэнд 50
  16 муж улсыг эзлэн авчээ.    гаруй аймаг улс багтсан
  Түүнээс хойш Хятан улс      байх бөгөөд түүнийгээ:
  их гүрний шинжтэй
  болж, улсаа их Ляо улс       • Өмнөд захын 16 аймаг
                1.
  хэмээн нэрлэж, гүрний
  нийслэлийг байгуулж        • Умард захын 28 аймаг
                2.
  эхэлсэн.
                    • Гадаад 8 аймаг
                3.

ХЯТАН УЛС
1049 ОН                 ГАЗАР НУТАГ:

•  1049 онд зохиосон тоо
  бүртгэлээр,Хятан улсын
   Нийслэл хот-5
                       Дорнод далайгаас Алтайн
   Чжоу -6
                       уулс хүртэл , Хэрлэн
   Бэхлэлт хот-150
                       голоос Хятадын цагаан
   Сянь(хошуу)-200
                       хэрэм хүртэл өргөжжээ.
   Овог аймаг-5000

   Хараат улс-60

  байжээ.


ХЯТАН ГҮРЭНД ЭЗЛЭГДСЭН ОЛОН АЙМАГ УЛСЫН АРД ТҮМНИЙ ТЭМЦЭЛ ХӨДӨЛГӨӨН XI
ЗУУНЫ ДУНДУУРААС УЛАМ ХҮЧТЭЙ БОЛЖ, XII ЗУУНЫ ЭХЭНД ЗЭВСЭГТ БОСЛОГЫН
ХЭМЖЭЭНД ХҮРЧЭЭ. ХЯТАН ГҮРНИЙ ДАРЛАЛ МӨЛЖЛӨГИЙН ХҮЧРИЙГ ХҮЛЭЭСЭН ЗҮРЧИД
АЙМАГ 1113 ОНД БОСЛОГО ГАРГАЖ, ӨӨРИЙН НУТГАА ЧӨЛӨӨЛЖ, ХЯТАН ГҮРНИЙ ЗАРИМ
ГАЗАР НУТГИЙГ Ч ЭЗЭЛЖ, УЛМААР 1115-1118 ОНД ХЯТАН УЛСЫГ ДОВТОЛЖ, 50 ИЛҮҮ ХОТЫГ
НЬ ЭЗЭЛЖЭЭ.
ХАР ХЯТАН УЛС БАЙГУУЛАГДСАН НЬ
  Хятан улс мөхөх үед Хятаны      Елуй Даши оргон зайлж, Тянь-
  төрийн зүтгэлтэн нь Дундад азид    Цзо хаан дээр очиход үл
  нүүн очиж, тэндэхийн ард түмний    тоожээ.
  заримыг нь эзлэн байгуулсан улс
  юм.                  1124 онд Елуй Даши 200 агруй
  Хар Хятаныг үндэслэгч нь Елуй
                     морьт цэрэг дагуулан баруун
  Даши юм. тэрээр хуучин Хятан     тийш хөдөлжээ.
  улсын хаан Елуй Авуужийн 8-р     Цагаан хэрмийн араар
  үеийн ач юм.             нутаглаж байсан Онгуд аймагт
  1122 онд Зүрчидийн Алтан улсын    хүрчээ. Онгудын ноѐд түүнд
  цэрэг Хятаны дундад нийслэлд     400агт, мөн тэмээ хонь өгчээ.
  халдан довтолоход Хятан улсын
                     Елуй Даши Орхон, Туулын
  хаан Тянь-Цзо баруун зүг зугтан
  ууланд гарчээ.
                     бэлчирт ирж зарим Монгол
                     аймгуудыг цуглуулан зорилгоо
  Алтан улсын цэрэг Хятаны өмнөд
  нийслэл(одоогийн бээжин) хотыг    хэлэхэд түүнд 10000 орчим
  эзлэн Елуй Дашиг олзлон авчээ.    цэрэг, мөн агт , бог өгчээ.
1125 ОНД:

  Хятан улсын ханн нь Алтан      Удалгүй баруун тийш
  улсад олзлогдсоноор Хятан улс    Самарканд хотод 3 сар
  мөхсөн нь Елуй-Даши         орчим сууж, ойр зэргэлдээх
  Орхон, туулын сав газарт байх    газар орнуудыг янз бүрийн
  аргаггүй болгожээ.         аргаар оруулан авчээ.
  Тэрээр Шинжааны Турфан
  хотын орчноор тэр үеийн       Елуй Даши цааш одоогийн
  Уйгурын нутагт хүрчээ.       Бухар хотын зүүн бие
  Тэрээр Имилийн хөндийд ирж     хүртлэх газрыг эзлэв.
  нэгэн хот цогцлуулан хэсэг     1131 онд тэндэхийн ноѐд
  сууж, зүүн тийш Тэнгэр       Щлуй Дашийг гүр хаан
  уул, Чуй мөрөн хүртэл, урагш    хэмээн өргөмжлөв.
  Ишиг хөл нуураас Балхаш нуур    Гүр гэдэг нь Их, Том гэсэн
  хүртэлх уудам газрыг
  эрхшээлдээ оруулжээ.        утгатай үг юм.


ХАР ХЯТАН УЛС БАЙГУУЛАГДСАН НЬ
1132 ОНД

  Их цэрэг хөдөлгөн, зүүн тийш
  дайлан, Кашгар,Хотан хавийг
  эзлэн авчээ.            Алтайд Чингис хаан
  1143 онд Елуй Даши нас       найман аймгийг бут цохих
  баржээ. Түүний сүнс сүлдэнд
  зориулан сүм байгуулж       үед Даян ханы хүү
  тахижээ.              Хүчүлүг баруун тийш
  Тэр үед Елуй Дашийн хүү Елуй
  Илай бага асан тул Сяо-Табу-    зугтан, 1212 онд Хар
  Ян Хар хятаны төрийг барьж 7    Хятаны сүүлчийн хааныг
  жил болоод Елуй –Илайд
  шилжүүлэн өгчээ.          нь алснаар Хар Хятан улс
  Түүнээс хойш Хар Хятан улсад    мөхжээ.
  2 хаан суусан байна.ХАР ХЯТАНЫ УНАЛТ
ХҮН АМ

                 Баруун хойд хэсэгт
  Хятан гүрний хүн ам нь    нүүдэлчид годуу
  эдийн засгийн         Зүүн өмнө, зүүн хойд
  байдал, соѐлын хөгжлөөр    хэсэгт суурьшмал Хятан
  харилцан           болон Хятад годуу
  адилгүй, нүүдэлчин      Төв хэсэгт хагас
  суурьшмал 2 янзын       суурьшсан хагас
  амьралтай ард түмнээс     нүүдэлчин ард иргэд
  тогтож байсан.        оршин амьдарна.ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
АН АГНУУР           ГАЗАР ТАРИАЛАН

  Хятан гүрэн          940 ба 978 онд тариаланг
  агнах, загасчилах явдал    хөгжүүлэх тухай зориуд арга
                 хэмжээ авч, тариалан
  аж ахуйн хаврага болж     сургалтын тусгай хүн гаргаж
  байв.             зарим аймгийг тариалангийн
                 аж ахуй дагнан эрхлэх
                 дууриал бүхий аймаг
                 болнож байжээ.
                 Хятан нар төмөр анжис
                 хэрэглэж, үхрээр зүтгүүлэн
                 газраа хагалбарлаж, суваг
                 татаж тариалангаа услаж
                 байжээ.
ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
БАЙДАЛ
ХУДАЛДАА

  X-XI зууны үед Хятанд      X зууны үщд 1 шуудай
  худалдаа арилжаа их       аму=5 зоос,
  хөгжиж байсан бөгөөд      XI зууны сүүлч гэхэд 1
  нүүдэлчин суурьшмал       шуудай аму=6 зоос,
  иргэдтэй худалдаалах      XII зууны эхэнд юмны үнэ
  Өмнөд орд, Умард орд      ихээр нэмэгдсэн цагт 1
  хэмээх худалдааны        шуудай аму=100-1000 зоос ,
  газрууд байснаас гадна     1 үхэр-3 хонь, 1 адуу-5 хонь,
  хот, муж, тосгон, гацаанд    1тэмээ-8 хонь байжээ.
  хүртэл худалдааны газар     907-1121 он гэхэд 214
  байжээ.             жилийн дотор 20 удаа зоос
                  цутгаж байжээ.

ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
БАЙДАЛ
ХАРИЛЦАА                НИЙГМИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

  Хятан гүрний үед харилцан        Хятан гүрний бүх газар нутаг нь
  нэвтрэлцэх явдал өргөжиж, хуурай    хааны мэдэлд байдаг байжээ.
  усан замын тээвэр хөгжжээ.       Бэлчээр нутагт
  Хятан нар жирийн модон тэрэг, цөн    хаваржаа, өвөлжөө, зуслан, на
  жантай том модон цэрэг, энгийн ба    маржаа гэдэг 4 улирлын дотоод
  байлдааны усан онгоц үйлддэг      хуваарьтай байжээ.
  байсан ба гол усанд чулуун гүүр
  тавьдаг байжээ.             Хааны зарлигаар улсын сайд
                      түшмэдэп тариалах
  Тийм чулуун гүүр Өвөр монголын
  баарин аймагт байдаг ажээ.
                      газар, бэлчээрийн газар, хүүр
                      оршуулах газар олгодог
  Олон муж хязгаартай түргэн
                      байжээ.
  харилцахын тулд морин өртөө
  байгуулж, яаралтай чухал хэрэг     Түүнийг газар хүртээх хэмээн
  өртөөлөн явагчид тусгай тэмдэг-     нэрлэнэ.
  гэрэгэ олгодог байжээ.
ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
БАЙДАЛ
ТАТВАРЫН ТОГТОЛЦОО         НИЙГМИЙН ДАВХРАА

  Хятан гүрэн зарим аймаг       Хүн амын брэлдэхүүн
  улсаас нутгийн онцлогоос      давхраа нь:
  хамаарчтатвар авдаг байжээ.
                       Дээд давхраа нь хаан
  ЖНЬ: Хятадын Цин улссас         Ноѐлох давхраа нь төр-
  цай, эм , Шичигулай аймгаас       цэргийн олон зэрэг дэвийн
  цагаан хүдэр, цагаан шаазгай,      сайд
  Зү-бү аймгаас тэмээ           Доо давхраа нь
  ,булга, хэрэмний алба авдаг       үйлдвэрлэгч буюу энгийн
  байжээ.                 иргэн , ноѐдын албат
  Хятан эрдэмтэн нар хаандаа       Хожим буруу хэлтэн буюу
  өргөх бичиг барьж алба          хятан бус
                       нүүдэлчин, олзлогдсон өрх
  татварыг багасгахыг зөвлөсөн       буюу хятахдууд нэмэгдсэн
  “цагийг засах бичиг” өргөж        байна.
  байжээ.
ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
БАЙДАЛ
VIII-X ЗУУН           ТОРГОНЫ ХҮР ХОРХОЙ  Газар тариалан, гар
  урлалтай нягт холбогдсон
  мэдлэгийн зарим аймаг
  салбар болох нэхмэл
  сургалт, тариалангийн
  ухаан, ялам ургуулах , хүр
  үржүүлэх зэрэг мэдлэг
  дэлгэрч байжээ.ХЯТАН НАРЫН СОЁЛ
ГАР УРЛАЛ, УРЛАГ            ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛ
  Туурганы зураг зурж, орд
  харш, барилгыг чимэглэх явдал
  байжээ.
  VIIзуунаас Хятаны анхны бичиг      Замын тэмдэглэл бичих
  болох зураг бичиг бий болжээ.
  Хожим түүнийг “Их бичиг” хэмээн
                      явдал их байв. “Морилон
  нэрийджээ. Уг бичгийг 920 онд      саатсаны бичиг”, “гурван
  Амбагяны ач хүү Лубугу, эрдэмтэн
  Тулюйбу нар Хятадын утга бичгээр    сайдын тэмдэглэл” гэх
  үлгэрлэн зохиожээ.
  Нилээд хожуу үед Уйгур бичгийг
                      зэрэг замын тэмдэглэл
  үлгэрлэн шинэ бичиг зохион       үлджээ.
  хэрэглэснээ “бага бичиг” хэмээн
  нэрийджээ.

  X-XI зууны үед уран зураг хөгжижи
  байжээ.ХЯТАН НАРЫН СОЁЛ
УТГА ЗОХИОЛ             ЭМ ЭМНЭЛЭГ

  Шүлэг магтаал, дууны үг зохиох    Хятаны хагас суурьшмал
  нь олон байжээ. Хятаны яруу
  найрагт цэнгэлдэх шүлэг, улсыг    хүн амын дунд мал эмнэх
  засах шүлэг, гэрэлт хөшөөнд     явдал байсан ба мал
  сийлэх шүлэг олон хэлбэртэй
  байжээ.               эмнэлгийн газрууд
  Хятан гүрэнд эрдмийн 2        байгуулсан байна.
  хүрээлэн байгуулсан ба улсын
  хүрээлэндээ Хятаны судар       Мөн хүн эмнэх, эм
  бичиг зохиох, орчуулга хийх     найруулах ажил хийж
  хэргийг эрхлүүлжээ.
  XI зууны үеэс ном бүтээх ажил    байв.
  дэлгэрч, хятаны том ноѐдын
  гэр өргөөнд номын сантай
  болжээ.


ХЯТАН НАРЫН СОЁЛ
ШАШИН ШҮТЛЭГ          БӨӨ
  Хятан нар үндсэндээ бөө
  мөргөлийн шашинтай
  байв.
  Мөн будда, Күнз, Даогийн
  шашин суртахуун дэлгэрч
  байжээ.
ХЯТАН НАРЫН СОЁЛ
1 de 22

Recomendados

1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе por
1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе 1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе
1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе Хотгойд Шанж Болдбаатар Ууганбаяр
5.1K visualizações18 slides
Нирун улс por
Нирун улсНирун улс
Нирун улсMarsel Sse
19.2K visualizações15 slides
Chingiss khaani baildan daguulal por
Chingiss khaani baildan daguulalChingiss khaani baildan daguulal
Chingiss khaani baildan daguulalElberelsaihan Tumendemberel
16.4K visualizações31 slides
манжийн эрхшээлийн үеийн монгол улс por
манжийн эрхшээлийн үеийн монгол улсманжийн эрхшээлийн үеийн монгол улс
манжийн эрхшээлийн үеийн монгол улсBaterdene Tserendash
37.4K visualizações36 slides
монголын түүх por
монголын түүхмонголын түүх
монголын түүхbee Bear
26.4K visualizações29 slides
4 их монгол улс байгуулагдсан нь por
4 их монгол улс байгуулагдсан нь4 их монгол улс байгуулагдсан нь
4 их монгол улс байгуулагдсан ньAriuntulga Byambadorj
17.2K visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

монголчуудын бичгийн соёл,түүх por
монголчуудын бичгийн соёл,түүхмонголчуудын бичгийн соёл,түүх
монголчуудын бичгийн соёл,түүхTemka Temuujin
26.8K visualizações18 slides
жужан улс(мэ333 555) por
жужан улс(мэ333 555)жужан улс(мэ333 555)
жужан улс(мэ333 555)Baterdene Tserendash
19.2K visualizações21 slides
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга por
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулгаЧингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулгаTergelOchir1
5.4K visualizações15 slides
чулуун зэвсгийн үе por
чулуун зэвсгийн үечулуун зэвсгийн үе
чулуун зэвсгийн үеИхбаяр Ихээ
18.9K visualizações14 slides
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр por
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөрМонгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөрtolya_08
25.9K visualizações7 slides
Хүннү гүрэн por
Хүннү гүрэнХүннү гүрэн
Хүннү гүрэнBolzooo
6.7K visualizações3 slides

Mais procurados(20)

монголчуудын бичгийн соёл,түүх por Temka Temuujin
монголчуудын бичгийн соёл,түүхмонголчуудын бичгийн соёл,түүх
монголчуудын бичгийн соёл,түүх
Temka Temuujin26.8K visualizações
жужан улс(мэ333 555) por Baterdene Tserendash
жужан улс(мэ333 555)жужан улс(мэ333 555)
жужан улс(мэ333 555)
Baterdene Tserendash19.2K visualizações
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга por TergelOchir1
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулгаЧингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга
TergelOchir15.4K visualizações
чулуун зэвсгийн үе por Ихбаяр Ихээ
чулуун зэвсгийн үечулуун зэвсгийн үе
чулуун зэвсгийн үе
Ихбаяр Ихээ18.9K visualizações
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр por tolya_08
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөрМонгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр
Монгол нутаг дахь эртний хүмүүсийн ул мөр
tolya_0825.9K visualizações
Хүннү гүрэн por Bolzooo
Хүннү гүрэнХүннү гүрэн
Хүннү гүрэн
Bolzooo6.7K visualizações
юань гүрэн por Batsaikhan Enkhzul
юань гүрэнюань гүрэн
юань гүрэн
Batsaikhan Enkhzul24.2K visualizações
Эртний улсуудын аж ахуй por Dashdorj Jambal
Эртний улсуудын аж ахуйЭртний улсуудын аж ахуй
Эртний улсуудын аж ахуй
Dashdorj Jambal17.3K visualizações
манжийг эсэргүүцсэн монголчуудын тэмцэл por tuul1420
манжийг эсэргүүцсэн монголчуудын тэмцэлманжийг эсэргүүцсэн монголчуудын тэмцэл
манжийг эсэргүүцсэн монголчуудын тэмцэл
tuul142018.6K visualizações
монголчуудын угсаа гарвал, тархац por Sainbuyn Baagii
монголчуудын угсаа гарвал, тархацмонголчуудын угсаа гарвал, тархац
монголчуудын угсаа гарвал, тархац
Sainbuyn Baagii56.6K visualizações
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг por gbd01
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэгЧингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
Чингис хааны монголын түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг
gbd0146.1K visualizações
Монголчуудын 1911 оны хувьсгалын ялалт, ач холбогдол por П. Эрдэнэсайхан
Монголчуудын 1911 оны хувьсгалын ялалт, ач холбогдолМонголчуудын 1911 оны хувьсгалын ялалт, ач холбогдол
Монголчуудын 1911 оны хувьсгалын ялалт, ач холбогдол
П. Эрдэнэсайхан11.6K visualizações
лабугайн нулимс por Otgontungalag Moodoi
лабугайн нулимслабугайн нулимс
лабугайн нулимс
Otgontungalag Moodoi25.1K visualizações
Монголд бурхны шашин дэлгэрсэн нь por П. Эрдэнэсайхан
Монголд бурхны шашин дэлгэрсэн нь Монголд бурхны шашин дэлгэрсэн нь
Монголд бурхны шашин дэлгэрсэн нь
П. Эрдэнэсайхан1.7K visualizações
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил. por Kun Martice
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
МОНГОЛын мал аж ахуйн түүхэн хөгжил.
Kun Martice34.3K visualizações
Монголын түүхийн үечлэл por Uka Sola
Монголын түүхийн үечлэлМонголын түүхийн үечлэл
Монголын түүхийн үечлэл
Uka Sola31.6K visualizações
Манжийн эрхшээлийн үеийн Монголын нийгэм, соёл por П. Эрдэнэсайхан
Манжийн эрхшээлийн үеийн Монголын нийгэм, соёлМанжийн эрхшээлийн үеийн Монголын нийгэм, соёл
Манжийн эрхшээлийн үеийн Монголын нийгэм, соёл
П. Эрдэнэсайхан5.4K visualizações
монголын нууц товчоо por nayna-1
монголын нууц товчоомонголын нууц товчоо
монголын нууц товчоо
nayna-120.7K visualizações
монголд шарын шашин дэлгэрсэн лекц por Shine Naran school
монголд шарын шашин дэлгэрсэн лекцмонголд шарын шашин дэлгэрсэн лекц
монголд шарын шашин дэлгэрсэн лекц
Shine Naran school 15.7K visualizações

Destaque

сяньби улс por
сяньби улссяньби улс
сяньби улсNyamka Nmk
11.2K visualizações14 slides
Hunnu por
HunnuHunnu
Hunnutungalag
11.8K visualizações33 slides
монгол нутаг дахь эртний улсууд por
монгол нутаг дахь эртний улсуудмонгол нутаг дахь эртний улсууд
монгол нутаг дахь эртний улсуудDungarmaa Erdenebayar
10K visualizações1 slide
эртний улсуудын нийгэм соёлын амьдрал 1 por
эртний улсуудын нийгэм соёлын амьдрал 1эртний улсуудын нийгэм соёлын амьдрал 1
эртний улсуудын нийгэм соёлын амьдрал 1MoAltantuya
14K visualizações15 slides
Угийн бичиг por
Угийн бичигУгийн бичиг
Угийн бичигdolugen
12.1K visualizações32 slides
үсэг бичгийн үүсэл гарал por
үсэг бичгийн үүсэл гаралүсэг бичгийн үүсэл гарал
үсэг бичгийн үүсэл гаралUkos Erised
39.4K visualizações15 slides

Destaque(18)

сяньби улс por Nyamka Nmk
сяньби улссяньби улс
сяньби улс
Nyamka Nmk11.2K visualizações
Hunnu por tungalag
HunnuHunnu
Hunnu
tungalag11.8K visualizações
монгол нутаг дахь эртний улсууд por Dungarmaa Erdenebayar
монгол нутаг дахь эртний улсуудмонгол нутаг дахь эртний улсууд
монгол нутаг дахь эртний улсууд
Dungarmaa Erdenebayar10K visualizações
эртний улсуудын нийгэм соёлын амьдрал 1 por MoAltantuya
эртний улсуудын нийгэм соёлын амьдрал 1эртний улсуудын нийгэм соёлын амьдрал 1
эртний улсуудын нийгэм соёлын амьдрал 1
MoAltantuya14K visualizações
Угийн бичиг por dolugen
Угийн бичигУгийн бичиг
Угийн бичиг
dolugen12.1K visualizações
үсэг бичгийн үүсэл гарал por Ukos Erised
үсэг бичгийн үүсэл гаралүсэг бичгийн үүсэл гарал
үсэг бичгийн үүсэл гарал
Ukos Erised39.4K visualizações
Хүннү гүрэн por Bolzooo
Хүннү гүрэнХүннү гүрэн
Хүннү гүрэн
Bolzooo2.2K visualizações
хятад улсын хүн ам por saikhanaa.o
хятад улсын хүн амхятад улсын хүн ам
хятад улсын хүн ам
saikhanaa.o3.5K visualizações
Монгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлага por tolya_08
Монгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлагаМонгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлага
Монгол хүний хөгжил, хот суурингийн үүсэл, хөгжлийн хандлага
tolya_083.6K visualizações
төрт улсууд [Autosaved] por Batchimeg Tomorbaatar
төрт улсууд [Autosaved]төрт улсууд [Autosaved]
төрт улсууд [Autosaved]
Batchimeg Tomorbaatar4.9K visualizações
Монгол орон хүн төрөлхтөний уугуул өлгий нутаг болох нь. por tolya_08
Монгол орон хүн төрөлхтөний уугуул өлгий нутаг болох нь.Монгол орон хүн төрөлхтөний уугуул өлгий нутаг болох нь.
Монгол орон хүн төрөлхтөний уугуул өлгий нутаг болох нь.
tolya_085.8K visualizações
монголын нууц товчоо ба олон улсын харилцаа por Batsaikhan Enkhzul
монголын нууц товчоо ба олон улсын харилцаамонголын нууц товчоо ба олон улсын харилцаа
монголын нууц товчоо ба олон улсын харилцаа
Batsaikhan Enkhzul2.6K visualizações
1хүний гарал үүсэл por Ariuntulga Byambadorj
1хүний гарал үүсэл1хүний гарал үүсэл
1хүний гарал үүсэл
Ariuntulga Byambadorj12K visualizações
монгол дахь улс төрийн бутрал por tungalag
монгол дахь улс төрийн бутралмонгол дахь улс төрийн бутрал
монгол дахь улс төрийн бутрал
tungalag14.1K visualizações
монголын түүх судлал por tungalag
монголын түүх судлалмонголын түүх судлал
монголын түүх судлал
tungalag4K visualizações
манжийн засаг захиргаа por nina_miigaa
манжийн засаг захиргааманжийн засаг захиргаа
манжийн засаг захиргаа
nina_miigaa9.8K visualizações
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ por National University Of Mongolia
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭМОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН БОЛОВСРОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ
National University Of Mongolia10.2K visualizações
Төрийн гадаад бодлогын үүсэл, үйл ажиллагаа, дипломат ёсны уламжлалын талаар. por tolya_08
Төрийн гадаад бодлогын үүсэл, үйл ажиллагаа, дипломат ёсны уламжлалын талаар.Төрийн гадаад бодлогын үүсэл, үйл ажиллагаа, дипломат ёсны уламжлалын талаар.
Төрийн гадаад бодлогын үүсэл, үйл ажиллагаа, дипломат ёсны уламжлалын талаар.
tolya_0813.9K visualizações

Similar a хятан

Please read por
Please readPlease read
Please readЭ. Хүрэлбаатар
582 visualizações16 slides
Tuux 7 r angi por
Tuux 7 r angiTuux 7 r angi
Tuux 7 r angiShagaishuu Xoo
216 visualizações15 slides
монголын түүх por
монголын түүхмонголын түүх
монголын түүхbee Bear
6.2K visualizações29 slides
Mongol por
MongolMongol
MongolП. Эрдэнэсайхан
448 visualizações16 slides
Хятаны сүүл үеийн монгол нутаг дахь нүүдэлчин аймгуудын асуудалд por
Хятаны сүүл үеийн монгол нутаг дахь нүүдэлчин аймгуудын асуудалдХятаны сүүл үеийн монгол нутаг дахь нүүдэлчин аймгуудын асуудалд
Хятаны сүүл үеийн монгол нутаг дахь нүүдэлчин аймгуудын асуудалдBatzorigO Batzorig
382 visualizações9 slides
Mongoliin ezent guren huvaagdal por
Mongoliin ezent guren huvaagdalMongoliin ezent guren huvaagdal
Mongoliin ezent guren huvaagdalП. Эрдэнэсайхан
908 visualizações23 slides

Similar a хятан(20)

Tuux 7 r angi por Shagaishuu Xoo
Tuux 7 r angiTuux 7 r angi
Tuux 7 r angi
Shagaishuu Xoo216 visualizações
монголын түүх por bee Bear
монголын түүхмонголын түүх
монголын түүх
bee Bear6.2K visualizações
Хятаны сүүл үеийн монгол нутаг дахь нүүдэлчин аймгуудын асуудалд por BatzorigO Batzorig
Хятаны сүүл үеийн монгол нутаг дахь нүүдэлчин аймгуудын асуудалдХятаны сүүл үеийн монгол нутаг дахь нүүдэлчин аймгуудын асуудалд
Хятаны сүүл үеийн монгол нутаг дахь нүүдэлчин аймгуудын асуудалд
BatzorigO Batzorig382 visualizações
монголын түүх por Tand amjilt Husie
монголын түүхмонголын түүх
монголын түүх
Tand amjilt Husie4.6K visualizações
юан улсын төрийн бодлого por school14
юан улсын төрийн бодлогоюан улсын төрийн бодлого
юан улсын төрийн бодлого
school146.9K visualizações
Mongoliin tuuh Aj ahui hev zanshil por Lc Booyo
Mongoliin tuuh Aj ahui hev zanshilMongoliin tuuh Aj ahui hev zanshil
Mongoliin tuuh Aj ahui hev zanshil
Lc Booyo7.1K visualizações
Lekts 10 por Purevsuren Odmaa
Lekts 10Lekts 10
Lekts 10
Purevsuren Odmaa900 visualizações
Монголчуудын угсаа гарвал, Монгол аймаг улсуудын эрхэлдэг аж ахуй por П. Эрдэнэсайхан
Монголчуудын угсаа гарвал, Монгол аймаг улсуудын эрхэлдэг аж ахуйМонголчуудын угсаа гарвал, Монгол аймаг улсуудын эрхэлдэг аж ахуй
Монголчуудын угсаа гарвал, Монгол аймаг улсуудын эрхэлдэг аж ахуй
П. Эрдэнэсайхан394 visualizações
Нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны зохион байгуулалт, түшмэл ёс. por tolya_08
Нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны зохион байгуулалт, түшмэл ёс.Нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны зохион байгуулалт, түшмэл ёс.
Нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны зохион байгуулалт, түшмэл ёс.
tolya_0811.5K visualizações
Lekts 4 dundad ertnii ye1 por satjan Sauyei
Lekts 4 dundad ertnii ye1Lekts 4 dundad ertnii ye1
Lekts 4 dundad ertnii ye1
satjan Sauyei3K visualizações

Mais de tungalag

Lkhagvaa por
LkhagvaaLkhagvaa
Lkhagvaatungalag
1.3K visualizações17 slides
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1 por
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1tungalag
1.3K visualizações4 slides
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen por
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulenHavtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulentungalag
1.4K visualizações4 slides
Sur iltgel(1) por
Sur iltgel(1)Sur iltgel(1)
Sur iltgel(1)tungalag
817 visualizações23 slides
Galt uulshil por
Galt uulshilGalt uulshil
Galt uulshiltungalag
1.2K visualizações27 slides
Монгол орны зам тээвэр por
Монгол орны зам тээвэрМонгол орны зам тээвэр
Монгол орны зам тээвэрtungalag
2.6K visualizações16 slides

Mais de tungalag(20)

Lkhagvaa por tungalag
LkhagvaaLkhagvaa
Lkhagvaa
tungalag1.3K visualizações
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1 por tungalag
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1
Didaktik eeljit hicheeliin tuluvlguu 1
tungalag1.3K visualizações
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen por tungalag
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulenHavtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen
Havtgai shuluuni hariltsan bairshiliin tsahim uzuulen
tungalag1.4K visualizações
Sur iltgel(1) por tungalag
Sur iltgel(1)Sur iltgel(1)
Sur iltgel(1)
tungalag817 visualizações
Galt uulshil por tungalag
Galt uulshilGalt uulshil
Galt uulshil
tungalag1.2K visualizações
Монгол орны зам тээвэр por tungalag
Монгол орны зам тээвэрМонгол орны зам тээвэр
Монгол орны зам тээвэр
tungalag2.6K visualizações
Galt uulshil por tungalag
Galt uulshilGalt uulshil
Galt uulshil
tungalag983 visualizações
Reported speech1 por tungalag
Reported speech1Reported speech1
Reported speech1
tungalag543 visualizações
Hiin mandal por tungalag
Hiin mandalHiin mandal
Hiin mandal
tungalag2K visualizações
Dugneh juram por tungalag
Dugneh juramDugneh juram
Dugneh juram
tungalag7.1K visualizações
Unelgeejuram por tungalag
UnelgeejuramUnelgeejuram
Unelgeejuram
tungalag1.1K visualizações
монголын түүх por tungalag
монголын түүхмонголын түүх
монголын түүх
tungalag19.8K visualizações
автономит монгол улсын ерөнхий сайд por tungalag
автономит монгол улсын ерөнхий сайдавтономит монгол улсын ерөнхий сайд
автономит монгол улсын ерөнхий сайд
tungalag7.1K visualizações
нэгдүгээр бүлэг por tungalag
нэгдүгээр бүлэгнэгдүгээр бүлэг
нэгдүгээр бүлэг
tungalag6.4K visualizações
Lesoceans por tungalag
LesoceansLesoceans
Lesoceans
tungalag14.8K visualizações
Gz9 por tungalag
Gz9Gz9
Gz9
tungalag423 visualizações
Darhan baigaliin uhaan por tungalag
Darhan baigaliin uhaanDarhan baigaliin uhaan
Darhan baigaliin uhaan
tungalag6.4K visualizações
Gz iii por tungalag
Gz iiiGz iii
Gz iii
tungalag6K visualizações
7 9 анги. багш por tungalag
7 9 анги. багш7 9 анги. багш
7 9 анги. багш
tungalag7.8K visualizações
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж por tungalag
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмжсургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
сургалтын идэвхитэй аргыг ашиглах тухай зөвлөмж
tungalag15.8K visualizações

хятан

 • 1. ХЯТАН УЛС •Хятан аймгийн үүсэл •Хятан гүрэн байгуулагдсан нь •Хар Хятан гүрэн •Хятан гүрний нийгэм, эдийн засгийн байдал •Хятан нарын соёл
 • 2. ХЯТАН АЙМГИЙН ҮҮСЭЛ  Хятаны өвөг дээдэс нь Кумоси нарын нутгийн зүүн талаар байсан бөгөөд 338 онд Зүүн Ян улс (317-420) – ын их цэрэг Кумоси болон Юйвэн аймгуудыг довтлон цохисон байна.  Тэр үед Кумоси нарын зарим нь тасран сарниад Ляохэ буюу Шар мөхний дунд урсгалын орчимд зугатан одож суужээ. Тэгээд тэд өөрсдийгөө Хятан хэмээн нэрлэсэн байна.
 • 3. ХЯТАН АЙМГИЙН ҮҮСЭЛ  Хятан нар  VI зууны сүүлч болоход Хятан Сиваньдан, Хэдахэ, Фуфуюй, нар аймгийн холбооны зохион Юйлин, Жилян, Пицзе, Пи, Тул байгуулалтад орсон байна. юй зэрэг найман аймгаас  Тэдний дундаас Дахэ аймгийн бүрдэж байв. тэргүүлэгчид товойн гарч, бусад  VI зууны эцэс VII зууны эхэн аймгуудаа бас харьяалдаг болоход Хятан нар арван байжээ. аймгаас бүрдэх болжээ.  718 онд Хятаны аймгуудын  Хятан аймаг бусадтай холбооны тэргүүлэгч Дахэ байлдах болбол, ахлагч нар аймгийн ахлагч Шоу Ку нь цуглан хоорондоо зөвлөдөг алагдсанаар холбооны зуршилтай байжээ. тэргүүлэгчдийн эрх Яо Нян аймагт шилжсэн байна.  Урьд нь хятаны аймаг бүр өөрийн ахлагчтайгаас гадна бүх аймгуудын холбооны тэргүүнийг сонгодог байв. 
 • 4. ХЯТАН АЙМГИЙН ҮҮСЭЛ  Хятан аймгуудын холбооны тэргүүн нь 3 жилийн хугацаатай байсан бөгөөд хэрэв эл хугацаанд тэдний хүн, малд онц зовлон тахал тохиохгүй, тэргүүлэгч ноцтой осол алдаа гаргахгүй бол хугацаанаас өмнө сонгууль явдаггүй байжээ.  Холбооны тэргүүний эрх Яо Нян аймгийн язгууртнуудын гарт шилжсэнээс хойш холбооны тэргүүн сонгох урьдын журам алдагдаж эхэлжээ.
 • 6. ХЯТАН АЙМГИЙН ҮҮСЭЛ  Хятан аймгуудын  IX зууны сүүлч үед Хятан 38 цэрэг, морийг захирах тусгай аймгаас бүрэлдэж байсан ба илиг хэмээх тушаал бий хүн ам нь олширч, аж ахуй нь болжээ. Илиг нь тухайн үед хөгжихийн хирээр шинэ албан ихээхэн хүчирхэг байсан Диле тушаалууд буй болж байжээ. аймгуудаас гардаг байжээ.  IX дунд үед Хятаны ноѐн  Хятан нар нь Сяньби нартай нэг Салади, дүү Шулантай хамран удам гаралтай, Монголчуудын хот балгас үйлдэж, байшин өвөг дээдэс юм. барин суудаг болжээ. Үүнээс хойш хятан нарын дунд хот брлгас барих явдал тасралтгүй үргэлжилсээр байжээ.  Ах дүү хоѐр техникийн олс тарьж, түүгээрээ янз бүрийн зүйл сүлжин, мөн торгоны хүр хорхой тэжээж байжээ.
 • 7. ХЯТАН ГҮРЭН ХЯТАНЫ ЭРХ БАРИГЧ ОВГУУД  Хятан язгууртнууд аймгуудын эрх мэдлийг булаан авч, тэдний дунд эрх барих овог аймгууд үүсчээ.  VI зууны 80-аад оноос 718 он хүртэл Да-хэ овог  дараа нь Яонянь овог,  X зууны эхнээс Елюй овог тус тус эрх баригч овог болжээ. ХЯТАН ГҮРЭН
 • 8. ХЯТАН ГҮРЭН  VIII зууны дунд үед Хятан аймгуудын нэгтгэл нь хан тэргүүтэй засаг төрийн байгуулалтын шинжийг олжээ.  Хятаны төр үүссэн явдал нь Елюй гэдэг ноѐлох овгоос 901 онд Хятаны ханд өргөмжлөгдсөн Амбагян тэргүүлэгчийн үйл ажиллагаатай холбоотой ажээ.  Хятаны аймгийн тэргүүлэгчийг гурван жил тутам сонгох журмыг Амбагян зөрчин, 917 онд Хятаны хаан(каган) болж, хан төрийн ширээг үе улиран залгамжилдаг болгожээ.  Амбагян Хятан улсыг бэхжүүлэх зорилгоор 321 онд хууль цааз тогтоон, түшмэдийн зэрэг дэвийг бий болгожээ.  922 онд Диле гэдэг аймгийг Хятаны хааныг дэвшүүлэн суулгах дээд эрх баригч аймаг болгожээ.
 • 9. 936 ОН ТҮҮХИЙН СУРВАЛЖААС:  Хятан улс хятадыг  Түүнийн сурвалжуудаас довтолж, хойд зүгийн нь үзэхэд Хятан гүрэнд 50 16 муж улсыг эзлэн авчээ. гаруй аймаг улс багтсан  Түүнээс хойш Хятан улс байх бөгөөд түүнийгээ: их гүрний шинжтэй болж, улсаа их Ляо улс • Өмнөд захын 16 аймаг 1. хэмээн нэрлэж, гүрний нийслэлийг байгуулж • Умард захын 28 аймаг 2. эхэлсэн. • Гадаад 8 аймаг 3. ХЯТАН УЛС
 • 10. 1049 ОН ГАЗАР НУТАГ: • 1049 онд зохиосон тоо бүртгэлээр,Хятан улсын  Нийслэл хот-5  Дорнод далайгаас Алтайн  Чжоу -6 уулс хүртэл , Хэрлэн  Бэхлэлт хот-150 голоос Хятадын цагаан  Сянь(хошуу)-200 хэрэм хүртэл өргөжжээ.  Овог аймаг-5000  Хараат улс-60 байжээ. ХЯТАН ГҮРЭНД ЭЗЛЭГДСЭН ОЛОН АЙМАГ УЛСЫН АРД ТҮМНИЙ ТЭМЦЭЛ ХӨДӨЛГӨӨН XI ЗУУНЫ ДУНДУУРААС УЛАМ ХҮЧТЭЙ БОЛЖ, XII ЗУУНЫ ЭХЭНД ЗЭВСЭГТ БОСЛОГЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮРЧЭЭ. ХЯТАН ГҮРНИЙ ДАРЛАЛ МӨЛЖЛӨГИЙН ХҮЧРИЙГ ХҮЛЭЭСЭН ЗҮРЧИД АЙМАГ 1113 ОНД БОСЛОГО ГАРГАЖ, ӨӨРИЙН НУТГАА ЧӨЛӨӨЛЖ, ХЯТАН ГҮРНИЙ ЗАРИМ ГАЗАР НУТГИЙГ Ч ЭЗЭЛЖ, УЛМААР 1115-1118 ОНД ХЯТАН УЛСЫГ ДОВТОЛЖ, 50 ИЛҮҮ ХОТЫГ НЬ ЭЗЭЛЖЭЭ.
 • 11. ХАР ХЯТАН УЛС БАЙГУУЛАГДСАН НЬ  Хятан улс мөхөх үед Хятаны  Елуй Даши оргон зайлж, Тянь- төрийн зүтгэлтэн нь Дундад азид Цзо хаан дээр очиход үл нүүн очиж, тэндэхийн ард түмний тоожээ. заримыг нь эзлэн байгуулсан улс юм.  1124 онд Елуй Даши 200 агруй  Хар Хятаныг үндэслэгч нь Елуй морьт цэрэг дагуулан баруун Даши юм. тэрээр хуучин Хятан тийш хөдөлжээ. улсын хаан Елуй Авуужийн 8-р  Цагаан хэрмийн араар үеийн ач юм. нутаглаж байсан Онгуд аймагт  1122 онд Зүрчидийн Алтан улсын хүрчээ. Онгудын ноѐд түүнд цэрэг Хятаны дундад нийслэлд 400агт, мөн тэмээ хонь өгчээ. халдан довтолоход Хятан улсын  Елуй Даши Орхон, Туулын хаан Тянь-Цзо баруун зүг зугтан ууланд гарчээ. бэлчирт ирж зарим Монгол аймгуудыг цуглуулан зорилгоо  Алтан улсын цэрэг Хятаны өмнөд нийслэл(одоогийн бээжин) хотыг хэлэхэд түүнд 10000 орчим эзлэн Елуй Дашиг олзлон авчээ. цэрэг, мөн агт , бог өгчээ.
 • 12. 1125 ОНД:  Хятан улсын ханн нь Алтан  Удалгүй баруун тийш улсад олзлогдсоноор Хятан улс Самарканд хотод 3 сар мөхсөн нь Елуй-Даши орчим сууж, ойр зэргэлдээх Орхон, туулын сав газарт байх газар орнуудыг янз бүрийн аргаггүй болгожээ. аргаар оруулан авчээ.  Тэрээр Шинжааны Турфан хотын орчноор тэр үеийн  Елуй Даши цааш одоогийн Уйгурын нутагт хүрчээ. Бухар хотын зүүн бие  Тэрээр Имилийн хөндийд ирж хүртлэх газрыг эзлэв. нэгэн хот цогцлуулан хэсэг  1131 онд тэндэхийн ноѐд сууж, зүүн тийш Тэнгэр Щлуй Дашийг гүр хаан уул, Чуй мөрөн хүртэл, урагш хэмээн өргөмжлөв. Ишиг хөл нуураас Балхаш нуур  Гүр гэдэг нь Их, Том гэсэн хүртэлх уудам газрыг эрхшээлдээ оруулжээ. утгатай үг юм. ХАР ХЯТАН УЛС БАЙГУУЛАГДСАН НЬ
 • 13. 1132 ОНД  Их цэрэг хөдөлгөн, зүүн тийш дайлан, Кашгар,Хотан хавийг эзлэн авчээ.  Алтайд Чингис хаан  1143 онд Елуй Даши нас найман аймгийг бут цохих баржээ. Түүний сүнс сүлдэнд зориулан сүм байгуулж үед Даян ханы хүү тахижээ. Хүчүлүг баруун тийш  Тэр үед Елуй Дашийн хүү Елуй Илай бага асан тул Сяо-Табу- зугтан, 1212 онд Хар Ян Хар хятаны төрийг барьж 7 Хятаны сүүлчийн хааныг жил болоод Елуй –Илайд шилжүүлэн өгчээ. нь алснаар Хар Хятан улс  Түүнээс хойш Хар Хятан улсад мөхжээ. 2 хаан суусан байна. ХАР ХЯТАНЫ УНАЛТ
 • 14. ХҮН АМ  Баруун хойд хэсэгт  Хятан гүрний хүн ам нь нүүдэлчид годуу эдийн засгийн  Зүүн өмнө, зүүн хойд байдал, соѐлын хөгжлөөр хэсэгт суурьшмал Хятан харилцан болон Хятад годуу адилгүй, нүүдэлчин  Төв хэсэгт хагас суурьшмал 2 янзын суурьшсан хагас амьралтай ард түмнээс нүүдэлчин ард иргэд тогтож байсан. оршин амьдарна. ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
 • 15. АН АГНУУР ГАЗАР ТАРИАЛАН  Хятан гүрэн  940 ба 978 онд тариаланг агнах, загасчилах явдал хөгжүүлэх тухай зориуд арга хэмжээ авч, тариалан аж ахуйн хаврага болж сургалтын тусгай хүн гаргаж байв. зарим аймгийг тариалангийн аж ахуй дагнан эрхлэх дууриал бүхий аймаг болнож байжээ.  Хятан нар төмөр анжис хэрэглэж, үхрээр зүтгүүлэн газраа хагалбарлаж, суваг татаж тариалангаа услаж байжээ. ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
 • 16. ХУДАЛДАА  X-XI зууны үед Хятанд  X зууны үщд 1 шуудай худалдаа арилжаа их аму=5 зоос, хөгжиж байсан бөгөөд  XI зууны сүүлч гэхэд 1 нүүдэлчин суурьшмал шуудай аму=6 зоос, иргэдтэй худалдаалах  XII зууны эхэнд юмны үнэ Өмнөд орд, Умард орд ихээр нэмэгдсэн цагт 1 хэмээх худалдааны шуудай аму=100-1000 зоос , газрууд байснаас гадна 1 үхэр-3 хонь, 1 адуу-5 хонь, хот, муж, тосгон, гацаанд 1тэмээ-8 хонь байжээ. хүртэл худалдааны газар  907-1121 он гэхэд 214 байжээ. жилийн дотор 20 удаа зоос цутгаж байжээ. ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
 • 17. ХАРИЛЦАА НИЙГМИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ  Хятан гүрний үед харилцан  Хятан гүрний бүх газар нутаг нь нэвтрэлцэх явдал өргөжиж, хуурай хааны мэдэлд байдаг байжээ. усан замын тээвэр хөгжжээ.  Бэлчээр нутагт  Хятан нар жирийн модон тэрэг, цөн хаваржаа, өвөлжөө, зуслан, на жантай том модон цэрэг, энгийн ба маржаа гэдэг 4 улирлын дотоод байлдааны усан онгоц үйлддэг хуваарьтай байжээ. байсан ба гол усанд чулуун гүүр тавьдаг байжээ.  Хааны зарлигаар улсын сайд түшмэдэп тариалах  Тийм чулуун гүүр Өвөр монголын баарин аймагт байдаг ажээ. газар, бэлчээрийн газар, хүүр оршуулах газар олгодог  Олон муж хязгаартай түргэн байжээ. харилцахын тулд морин өртөө байгуулж, яаралтай чухал хэрэг  Түүнийг газар хүртээх хэмээн өртөөлөн явагчид тусгай тэмдэг- нэрлэнэ. гэрэгэ олгодог байжээ. ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
 • 18. ТАТВАРЫН ТОГТОЛЦОО НИЙГМИЙН ДАВХРАА  Хятан гүрэн зарим аймаг  Хүн амын брэлдэхүүн улсаас нутгийн онцлогоос давхраа нь: хамаарчтатвар авдаг байжээ.  Дээд давхраа нь хаан  ЖНЬ: Хятадын Цин улссас  Ноѐлох давхраа нь төр- цай, эм , Шичигулай аймгаас цэргийн олон зэрэг дэвийн цагаан хүдэр, цагаан шаазгай, сайд  Зү-бү аймгаас тэмээ  Доо давхраа нь ,булга, хэрэмний алба авдаг үйлдвэрлэгч буюу энгийн байжээ. иргэн , ноѐдын албат  Хятан эрдэмтэн нар хаандаа Хожим буруу хэлтэн буюу өргөх бичиг барьж алба хятан бус нүүдэлчин, олзлогдсон өрх татварыг багасгахыг зөвлөсөн буюу хятахдууд нэмэгдсэн “цагийг засах бичиг” өргөж байна. байжээ. ХЯТАНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
 • 19. VIII-X ЗУУН ТОРГОНЫ ХҮР ХОРХОЙ  Газар тариалан, гар урлалтай нягт холбогдсон мэдлэгийн зарим аймаг салбар болох нэхмэл сургалт, тариалангийн ухаан, ялам ургуулах , хүр үржүүлэх зэрэг мэдлэг дэлгэрч байжээ. ХЯТАН НАРЫН СОЁЛ
 • 20. ГАР УРЛАЛ, УРЛАГ ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛ  Туурганы зураг зурж, орд харш, барилгыг чимэглэх явдал байжээ.  VIIзуунаас Хятаны анхны бичиг  Замын тэмдэглэл бичих болох зураг бичиг бий болжээ. Хожим түүнийг “Их бичиг” хэмээн явдал их байв. “Морилон нэрийджээ. Уг бичгийг 920 онд саатсаны бичиг”, “гурван Амбагяны ач хүү Лубугу, эрдэмтэн Тулюйбу нар Хятадын утга бичгээр сайдын тэмдэглэл” гэх үлгэрлэн зохиожээ.  Нилээд хожуу үед Уйгур бичгийг зэрэг замын тэмдэглэл үлгэрлэн шинэ бичиг зохион үлджээ. хэрэглэснээ “бага бичиг” хэмээн нэрийджээ.  X-XI зууны үед уран зураг хөгжижи байжээ. ХЯТАН НАРЫН СОЁЛ
 • 21. УТГА ЗОХИОЛ ЭМ ЭМНЭЛЭГ  Шүлэг магтаал, дууны үг зохиох  Хятаны хагас суурьшмал нь олон байжээ. Хятаны яруу найрагт цэнгэлдэх шүлэг, улсыг хүн амын дунд мал эмнэх засах шүлэг, гэрэлт хөшөөнд явдал байсан ба мал сийлэх шүлэг олон хэлбэртэй байжээ. эмнэлгийн газрууд  Хятан гүрэнд эрдмийн 2 байгуулсан байна. хүрээлэн байгуулсан ба улсын хүрээлэндээ Хятаны судар  Мөн хүн эмнэх, эм бичиг зохиох, орчуулга хийх найруулах ажил хийж хэргийг эрхлүүлжээ.  XI зууны үеэс ном бүтээх ажил байв. дэлгэрч, хятаны том ноѐдын гэр өргөөнд номын сантай болжээ. ХЯТАН НАРЫН СОЁЛ
 • 22. ШАШИН ШҮТЛЭГ БӨӨ  Хятан нар үндсэндээ бөө мөргөлийн шашинтай байв.  Мөн будда, Күнз, Даогийн шашин суртахуун дэлгэрч байжээ. ХЯТАН НАРЫН СОЁЛ