O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

บทที่ 3

171 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

บทที่ 3

  1. 1. ภารกิจ1. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้การเรียนรู้จากสื่อของครูสมศรีไม่ตรงตามเป้ าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล2. วิเคราะห์ว่าแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบการสอนและสื่อการสอนว่ามาจากพื้นฐานใดบ้างและพื้นฐานดังกล่าว มีความสัมพันธ์กันอย่างไร3. วิเคราะห์ว่าในยุคปัจจุบันที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการศึกษา ในการออกแบบการสอนและสื่อการสอนนั้นควรอยู่พื้นฐานของสิ่งใดบ้าง อธิบายพร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
  2. 2. ภารกิจที่ 1
  3. 3. ภารกิจที่ 2
  4. 4. ภารกิจที่ 3
  5. 5. สมาชิกในกลุ่มนางสาวสุดารัตน์ แฝงสีคา 553050108-1นางสาวอรยา สุคันธรัต 553050112-0นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย 553050316-4

×