O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Karburantet

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Karburantet

 1. 1. PROJEKT KARBURANTET NË SHQIPËRI
 2. 2. PËRMBAJTJA E PROJEKTIT        
 3. 3. PËRHAPJA E ZONAVE  Zona e Fierit është një nga zonat më të mëdha, me dy vendburime nafte, Patosin dhe Marinzën. Këtu nafta gjendet në zonat ranore dhe ka përmbajtje të lartë benzine. Përpunimi i saj bëhet në qytetin e Fierit, në kompleksin kimiko- energjetik.
 4. 4. PËRHAPJA E ZONAVE 
 5. 5. PËRHAPJA E ZONAVE 
 6. 6. PËRHAPJA E ZONAVE 
 7. 7. GAZI NATYROR 
 8. 8. VENDBURIMET E GAZIT      
 9. 9. PRODHIMI I GAZIT NATYROR 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 Prodhimi i gazit natyror (ml/cm) Prodhimi
 10. 10. STRUKTURA E KONSUMIT TË GAZIT NATYROR   
 11. 11. TREGU SHQIPTAR I GAZIT NATYROR Sektorët Milion M3/vit % Gjenerim i energjisë elektrike 724 60 Sektori industrial 81 7 Sektori i Shërbimeve 264 22 Ngrohja qendrore e banesave 104 9 Sektori rezidencial 32 2 Totali 1205 100
 12. 12. CILËSIA E KARBURANTEVE 
 13. 13. PËRMBAJTJA E LARTË E SQUFURIT 
 14. 14. NAFTA E PËRZIER 
 15. 15. CILËSIA E GAZIT NATYROR 
 16. 16. DËMET NGA KARBURANTEVE ME CILËSI TË KEQE    
 17. 17. NDIKIMI NË MJEDIS 
 18. 18. SHKAQET E NDOTJES     
 19. 19. NDOTJA NË PUSET E NAFTËS 
 20. 20. NDOTJE GJATË PËRPUNIMIT. 
 21. 21. SHKARKIMET NË ATMOSFERË 
 22. 22. NDOTJA GJATË PËRDORIMIT 
 23. 23. Ç’MUND TË BËHET? 
 24. 24. MASA KONKRETE    

×