O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Traktati i Lisbones
Traktati i Lisbonës cakton qëllimet e Bashkimit Evropian dhe vlerat
e tij si:
Paqen
Demokracine
Respek...
PARIMET KRYESORE TË TRAKTATIT TË
LISBONËS
Më shumë
demokraci, më
shumë sinqeritet
Vendim-marrja
më e shpejtë dhe
më efikas...
Traktati i Mastrihtit
Pjesët kryesore të Marrëveshjes së Mastrihtit janë:
1) Parimet e përbashkëta të Marrëveshjes
2) Pari...
Traktati i Nices
Traktati i Nicës (BE)
Në qytetin francez Nicë (Nice), prej 7 deri 11 Dhjetor të vitit 2000, u
mbajt samit...
Marreveshja e stabilizim asocimit
Marrëveshja e stabilizim asociimit mbeshtet ne:
Traktatin e themelimit te Bashkimit Euro...
Qëllimet kryesore të marrëveshjes së
stabilizim asoccimit :
Të njohur me te ashtuquajturin4 liritë themelore:
Lëvizja e li...
Çfare përmban marrëveshja interimpër
tregtinë e lirë:
4 tituj:
* Parime të përgjithëshme
* Lëvizja e lirë e mallrave
* Mas...
I - Parimet e përgjithëshme (2 nene):
Respekti për principet demokratike dhe të
drejtat e njeriut, mbështetur ne:
*Deklara...
III - Masa të tjera tregtare (15 nene):
* Aneksi V, E drejta intelektuale, industriale dhe tregtare
* Protokolli 4, Në lid...
KARTA E PARIMEVE THEMELORE TË
PROFESIONIT LIGJOR NË EVROPË
Ekzistojne parime themelore ne ushtrimin e profesionit
ligjor t...
Parimet themelore jane, vecanerisht:
• Pavarsia e avokatit, dhe liria e avokatit per te ndjekur ceshtjen e
klientit.
• E d...
drejt bashkimit europian
drejt bashkimit europian
drejt bashkimit europian
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

drejt bashkimit europian

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

drejt bashkimit europian

 1. 1. Traktati i Lisbones Traktati i Lisbonës cakton qëllimet e Bashkimit Evropian dhe vlerat e tij si: Paqen Demokracine Respektimin e te drejtave te njeriut Drejtesine Barazine Ushtrimin e ligjit Qendrueshmerine Traktati i Lisbonës garanton se Bashkimi Evropian • Do t’u ofrojë njerëzve lirinë, sigurinë dhe drejtësinë pa kufij të brendshëm; • Do të punojë në drejtim të zhvillimit të vazhdueshëm të Evropës, të bazuar në zhvillimin e balancuar ekonomik dhe stabilitetin e çmimeve, ekonominë e tregut jashtëzakonisht kompetitiv, duke synuar punësimin e plotë dhe progresin e plotë social, me nivel të lartë të mbrojtjes së mjedisit
 2. 2. PARIMET KRYESORE TË TRAKTATIT TË LISBONËS Më shumë demokraci, më shumë sinqeritet Vendim-marrja më e shpejtë dhe më efikase Modernizimi i institucioneve të BE-së Politika ekonomike Bashkimi Evropian në botë Siguria dhe mbrojtja Drejtësia dhe kriminalitet Politika sociale Fushat e reja të bashkëpunimit Te drejtat e njeriut
 3. 3. Traktati i Mastrihtit Pjesët kryesore të Marrëveshjes së Mastrihtit janë: 1) Parimet e përbashkëta të Marrëveshjes 2) Parimet që kanë të bëjnë me ndryshimet e Marrëveshjes për themelimin e Bashkësisë EkonomikeEvropiane me qëllim të formimit të Unionit Evropian 3) Parimet që kanë të bëjnë me ndryshimet e Marrëveshjes mbi themelimin e Bashkësisë Evropiane për Thëngjill dhe Çelik 4) Parimet që kanë të bëjnë me ndryshimet e Marrëveshjes mbi themelimin e Bashkësisë Evropiane për Energji Atomike 5) Parimet që kanë të bëjnë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë 6) Parimet mbi bashkëpunimin në sferën e jurispodencës dhe të brendshme 7) Parimet përfundimtare Rëndësia e Marrëveshjes së Mastrihtit: * Zhvilloi mekanizmin e tregut të brendshëm unik * Funksionimi i tregu unik si një treg i brendshëm i vendeve anëtare- tregu i mallrave, shërbimeve, punës dhe kapitalit
 4. 4. Traktati i Nices Traktati i Nicës (BE) Në qytetin francez Nicë (Nice), prej 7 deri 11 Dhjetor të vitit 2000, u mbajt samiti i cili ne histori hyri si "Traktati i cili e dridhi Unionin Evropian". Pas kësaj mbledhjeje presidenti françez, Shirak (Chirac) deklaroi: "Brenda pak vjetesh BE-ja mund te rritet dyfish. Parimet kryesore në këtë traktat ishin: • T'i mundësohej hyrja valës së re të anëtarëve të rinj deri në qershor të vitit 2004. • Të shtohej hapësira per miratimin e vendimeve te ndryshme në bazë të shumicës së kualifikuar të votës në krahasim me votimin unanim. • Mundësia e zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit, përfshirë edhe presidentin, në bazë të shumicës së kualifikuar të votës. • Çeshtja e rregullimit te marrëdhënieve midis UE-se dhe NATO-s në aspektin e mbrojtjes dhe sigurisë. Vazhdon
 5. 5. Marreveshja e stabilizim asocimit Marrëveshja e stabilizim asociimit mbeshtet ne: Traktatin e themelimit te Bashkimit Europian, neni 310 (ish neni 238), me keto parime themelore: 1. Detyrime dhe të drejta reciproke ndërmjet palëve 2. Veprime të përbashkëta 3. Procedura specifike
 6. 6. Qëllimet kryesore të marrëveshjes së stabilizim asoccimit : Të njohur me te ashtuquajturin4 liritë themelore: Lëvizja e lirë e mallrave Lëvizja e lirë e shërbimeve Lëvizja e lirë e njerëzve Lëvizja e lirë e kapitaleve
 7. 7. Çfare përmban marrëveshja interimpër tregtinë e lirë: 4 tituj: * Parime të përgjithëshme * Lëvizja e lirë e mallrave * Masa të tjera tregtare * Masa institucionale, të përgjithëshme dhe përfundimtare
 8. 8. I - Parimet e përgjithëshme (2 nene): Respekti për principet demokratike dhe të drejtat e njeriut, mbështetur ne: *Deklaratën universale për të drejtat e njeriut; *Konventën Europian të të drejtave të njeriut; *Aktin final të Helsinkit; *Kartën e Parisit për një Europë të re; Respekti për ekonominë e tregut, mbështetur në: *Ligjet ndërkombëtare dhe rolin e ligjit; *Dispozitat e OBT-së, në mënyrë të veçantë neni XXIV i GATT-it 1994.
 9. 9. III - Masa të tjera tregtare (15 nene): * Aneksi V, E drejta intelektuale, industriale dhe tregtare * Protokolli 4, Në lidhje me përcaktimet e “produkteve origjinuese” dhe metodave të bashkëpunimit doganor; * Protokolli 6, Asistenca e përbashkët administrative në fushën e doganave IV – Masa institucionale, të përgjithëshme dhe përfundimtare: Akti final; *Deklatata e përbashkët për zbatimin e neneve 9 dhe 16 *Deklarata e përbashkët në zbatim të nenit 28 për origjinën preferenciale sipas “Kumulimit diagonal”; *Deklarata e përbashkët për zbatimin e nenit 40, për specifikat e të drejtave të autorit ; *Deklarata e e përbashkët për zbatimin e nenit 50, rastet urgjente; *Deklarata e Bashkimit Europian për njohjen e preferencave më të mira dhënë në kohë nga ana e Bashkimit Europian
 10. 10. KARTA E PARIMEVE THEMELORE TË PROFESIONIT LIGJOR NË EVROPË Ekzistojne parime themelore ne ushtrimin e profesionit ligjor te cilat jane te ngjashme ne te gjithe Europen, megjithese ka dallime te vogla ne menyren se si jane shprehur ne juridiksione te ndryshme. Parimet themelore nenvizohen ne kodet kombetare apo nderkombetare te cilat rregullojne sjelljen e avokateve. Avokatet Evropiane jane te perkushtuar ndaj ketyre parimeve, te cilat jane esenciale per administrimin e duhur te drejtesise, aksesin ne drejtesi dhe te drejten per nje proces te drejte ligjor sic kerkohet nga Konventa Europiane e të Drejtave te Njeriut. Baret e Avokatise dhe shoqatat ligjore, gjykatat, legjislatoret, qeverite dhe organizatat nderkombetare duhet te udhehiqen dhe t'i mbrojne keto parime themelore ne interes te publikut.
 11. 11. Parimet themelore jane, vecanerisht: • Pavarsia e avokatit, dhe liria e avokatit per te ndjekur ceshtjen e klientit. • E drejta dhe detyrimi i avokatit per te mbajtuar ne menyre konfidenciale ceshtjet e klientit te tij dhe respektimi I sekretit profesional. • Shmangja e konflikteve te interesit, ndermjet klienteve te tij, apo klientit dhe avokatit. • Dinjiteti dhe respekti ndaj profesionit te avokatise, integriteti dhe reputacioni I mire I avokatit. • Besnikeria ndaj klientit. • Trajtimi I drejte I klienteve ne lidhje me pagesat. • Kompetenca profesionale e avokatit. • Respekti ndaj profesionalizmit te kolegeve. • Respekti ndaj shtetit te se drejtes dhe administrimin e drejte te drejtesise, dhe Veterregullimine profesionit ligjor.

×