O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

de

XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 1 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 2 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 3 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 4 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 5 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 6 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 7 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 8 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 9 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 10 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 11 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 12 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 13 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 14 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 15 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 16 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 17 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 18 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 19 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 20

Vídeos do YouTube não são mais aceitos pelo SlideShare

Visualizar original no YouTube

XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 22 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 23 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 24 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 25 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 26 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 27 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 28 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 29 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 30 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 31

Vídeos do YouTube não são mais aceitos pelo SlideShare

Visualizar original no YouTube

XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 33 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 34 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 35 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 36 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 37 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 38

Vídeos do YouTube não são mais aceitos pelo SlideShare

Visualizar original no YouTube

XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 40 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 41 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 42 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 43 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 44 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 45 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 46 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 47 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 48 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 49 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 50 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 51 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 52 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 53 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 54 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 55 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 56 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 57 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 58 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 59 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 60 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 61 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 62 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 63 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 64 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 65 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 66 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 67 XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018 Slide 68

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018

Baixar para ler offline

Kalvosarja nelivaiheisen Delfoi-prosessin toteutukseen Mikkelissä ja verkossa syksyllä 2018 . Kalvosarjaa on kokonaisuudessaan käytettävissä Google Slidesissa http://bit.ly/2UCNecs . Kalvosarjaan liittyy myös nelisosainen video-ohjesarja https://www.edelphi.org/help.page .

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

XAMK: Delphi prosessin neljä vaihetta 2018

 1. 1. eDelphi-prosessi: Argumentatiivinen Delfoi 1/2 http://bit.ly/2EkzRJJ OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 Hannu Linturi & Antti Kauppi www.metodix.fi
 2. 2. Oppi- laitokset Koulutus, opetus, oppim inen Tulevaisuuksientutkimus Delfoi-metodi (skenaariot) Verkko ja verkostot (murros) Soft systems method- ogy Laurea HaagaHelia Helsingin yliopisto (Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia) Helsingin kaupunki Otavan Opisto Otavan Opiston Osuuskunta Turun yliopisto (Tulevaisuuden tutkimuskeskus) Metodix Internetix Campus: nettikoulut Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry Metodix Oy
 3. 3. Metodix Oy FUTURE RESEARCH METHODS 1. Määrällinen (ennustettava) ja laadullinen ennakointi (epäjatkuvuus) 2. Delfoi-variaatiot: kierros-Delfoi vs. Real-Time Delphi 3. Skenaariot Delfoi-prosessin tuloksena (taulukko/cluster) 4. Systeemiajattelu: ilmiö, osat ja relaatiot (SSM) 5. Tulevaisuuskartta (monet tulevaisuudet - futuribles) 6. Strateginen valmistelu ja päätöksenteko THE MILLENNIUM PROJECT http://107.22.164.43/millennium/FRM-V3.html
 4. 4. DELFOI-MENETELMÄ ”Delfoi-tekniikkaa voi luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa”. (Murray Turoff) Delfoi-evoluutiossa näkyy kehitys, jossa pyritään tiedon keruusta sen prosessointiin kohti oppivaa paneelia. 1. Delfoi-menetelmällä on kolme keskeistä piirrettä: (a) panelistien asiantuntijuus ja (b) tunnistamattomuus eli anonymiteetti sekä (c) argumenttien iteraatio eli palaute 2. Menetelmään kuuluu että ... ● asiantuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan (usein asiantuntijan on vaikea luopua kannanotostaan, jos se on tehty julkisesti), ● voimakkaat mielipidejohtajat eivät voi vaikuttaa asiantuntijaryhmän yleiseen mielipiteen muodostukseen, ● uusia ideoita, argumentteja ja ratkaisuja voivat esittää myös sellaiset asiantuntijat, joilla ei ole korkeaa statusta organisaatiossa, ja ● hyviä ideoita, argumentteja ja ratkaisuja voidaan koota yhteiseen käsittelyyn mahdollisimman monipuolisesti monen erilaisen asiantuntijuuden kautta 3. Menetelmän avulla voidaan ○ kartoittaa ilmiön, julkisen instituution tai organisaation toimintaympäristöä ja sen muutosta ○ löytää potentiaalisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä uhkia ja mahdollisuuksia, ○ muotoilla instituutioiden ja organisaatioiden strategioita, tavoitteita ja toimintaohjelmia, ○ tuottaa tietoa ja näkökulmia päätöksenteon tueksi sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ○ piirtää tulevaisuuskarttaa tutkittavasta ilmiöstä ○ rakentaa tulevaisuusskenaarioita
 5. 5. ILMIÖ ORGANISAATIO INSTITUUTIO PANEELI MANAGERI KYSELY OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 tulevaisuus
 6. 6. 1. PANEELI - paneelin luonti ja muokkaus - kyselyn luonti ja muokkaus - kysymysten luonti ja muokkaus - paneelin etusivu - paneelin materiaalit - paneelin tiedotus 2. PANELISTIT - paneelin rakenne: asiantuntijat ja asianosaiset - panelistien rekrytointi - panelistien informointi - panelistien ryhmittely - panelistien ominaisuudet 3. KIERROSTELU - kutsuminen - vastaamisen seuranta - motivointi ja informointi - kohdeviestintä - kommentointi ja argumentointi - dialogi ja oppiminen - paneelin muokkaus - kierrostaminen: uudet kysymykset 4. ANALYSOINTI - paneelin ositukset ja vertailut - aineiston raportointi: suora (pdf) ja muokattava versio (G-dokumentti) - taulukkomuotoinen vienti (G-taulukko) - taulukkoaineiston jatkoanalyysit (klusterointi) KYSELY PANEELI MANAGEROINTI RAPORTOINTI DELFOI-PROSESSIN VAIHEET Metodix Oy
 7. 7. 4. TULOSYMPÄRISTÖ Kyselykierroksen tai -kierrosten tulosten analysointi, esittäminen ja raportointi. 3. VUOROVAIKUTUSYMPÄRISTÖ Kyselykierroksen tai -kierrosten toteutus, paneelin managerointi ja kommunikointi panelistien kanssa 2. PANELISTIYMPÄRISTÖ Asiantuntijamatriisin määrittäminen, panelistien ryhmittely ja eksperttien rekrytointi, motivointi ja informointi. 1. PANEELIYMPÄRISTÖ Paneelin, kyselyiden ja verkkotyöympäristön luominen, muokkaus ja viimeistely. eDELPHI.ORG: neljä vaihetta Metodix Oy eDELPHI.ORG-PROSESSIN VAIHEET
 8. 8. Metodix Oy Paneeliympäristö ja kyselyt Perustetaan paneeli ja siihen tulevaisuuskysely(itä) sekä tutkimusilmiötä taustoittava ja Delfoi-prosessia aikatauluttava dokumenttiympäristö. 25% ● ilmiön määritys (tilaus) ● tietoperusta (tiedonkeruu) ● avainasiantuntijat (haastattelut) ● kontekstointi ● muotoilu Panelistit ja motivointi Määritellään tarkasteltavan ilmiön asiantuntijuuksiin ja osaisuuksiin perustuva matriisi ja valitaan sen mukaisesti panelistit. 25% ● asiantuntijuuksien luokittelu ● asianosaisuuksien (intressien) luokittelu ● panelistien valinta ● panelistien informointi ja motivointi Managerointi ja viestintä Delfoi-kierroksen käynnistäminen, seuranta, viestintä ja managerointi, joka tähtää vuorovaikutukselliseen oppimiseen. 25% ● panelistien kutsu ● vastausten seuranta ● motivoiva ja palveleva aktiiviviestintä ● jatkokysymysten poiminta ja äänestyttäminen Analyysi, esitykset ja raportointi Delfoi-kierrosten tulosten analyysi ja analyysien jalostaminen esityksiksi, raporteiksi ja julkaisuiksi. 25% ● osaryhmäanalyysi ● kvantitatiivinen analyysi (G sheet, klusterointi) ● kvalitatiivinen analyysi (skenaariot) ● raportointi (G docs) ● julkaisu (Metodix) eDELPHI.ORG-PROSESSIN TYÖOSUUDET
 9. 9. 04 W13 W14 W15 W16 03 W9 W10 W11 W12 02 W5 W6 W7 W8 01 W1 W2 W3 W4 Paneeli ja kyselyt Panelistit ja asiantuntijamatriisi Analyysit Esitykset ja raportit Delfoi-kierrokset Delfoi-prosessi eDELPHI-PROSESSIN AIKATAULUMALLI Metodix Oy
 10. 10. tutkimus- ongelma tutkija(ryhmä) kysely Delfoi- kierros 2-4 asiantuntija- paneeli Delfoi- kierros 1 raportit analyysi tilaus rekrytointi vastaaminen kommentointi argumentointi dialogi oppiminen managerointi Metodix Oy julkaiseminen
 11. 11. TIME 2023 2028 20332018 megatrend weak signal IDEAS, GOALS, MINDSET, ... driving force wild card OBSERVATIONS, ACTIVITY, ... trend CULTURENATURE EXOSOMATIC INFORMATION FLOW? FUTURIBLESSCENARIOS (driver) black swan
 12. 12. eDelphi-prosessi: Argumentatiivinen Delfoi 1/4 OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 Hannu Linturi & Antti Kauppi www.metodix.fi
 13. 13. eDELPHI 1: PANEELI JA KYSELY 1 2 3 4 PANEELIYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN 1. Paneelin luonti 2. Paneelin muokkaus 3. Kyselyn ja kysymysten luonti ja muokkaus 4. Paneelin materiaalit ja tiedotus
 14. 14. Metodix Oy Paneeli Paneelin perustaminen ja asetukset, asetusten muokkaus 5% ● paneelin luominen ● paneelin asetusten määrittely ● paneelin asetusten muokkaus: tilat Kysely(t) Kyselyn tai kyselyiden laatiminen ja muokkaus yhdellä tai useammalla Delfoi-kierroksella 75% ● kyselyn perustaminen ● kysymysten luonti ja muokkaus ● uusien kysymysten rakentaminen Materiaalit Taustadokumenttien luonti tai tuonti Google Drivesta, kuvien tuominen Drivestä paneeliin. 10% ● materiaalien luonti; tutkimusilmiö ● materiaalien tuonti Google drivestä ● kuvien tuonti Google drivestä Tiedotteet Tiedotteiden luonti ja muokkaus eDelphissä 10% ● tiedotteen luonti: panelistien esittely ● Delfoi-prosessin aikataulu ● Delfoi-menetelmän kuvaus
 15. 15. DISRUPTIIVINEN TEESI: BLOCKCHAIN (OTSIKKO) The Blockchain Will Do to Banks and Law Firms What the Internet Did to Media. (TEESI) Even years into the deployment of the internet, many believed that it was still a fad. Of course, the internet has since become a major influence on our lives, from how we buy goods and services, to the ways we socialize with friends, to the Arab Spring, to the 2016 U.S. presidential election. Yet, in the 1990s, the mainstream press scoffed when Nicholas Negroponte predicted that most of us would soon be reading our news online rather than from a newspaper. Fast forward two decades: Will we soon be seeing a similar impact from cryptocurrencies and blockchains? There are certainly many parallels. Like the internet, cryptocurrencies such as Bitcoin are driven by advances in core technologies along with a new, open architecture — the Bitcoin blockchain. Like the internet, this technology is designed to be decentralized, with “layers,” where each layer is defined by an interoperable open protocol on top of which companies, as well as individuals, can build products and services. Like the internet, in the early stages of development there are many competing technologies, so it’s important to specify which blockchain you’re talking about. And, like the internet, blockchain technology is strongest when everyone is using the same network, so in the future we might all be talking about “the” blockchain. HBR: Joichi Ito, Neha Narula, Robleh Ali http://bit.ly/2lHhoxb (SELITE)
 16. 16. Hyvän tulevaisuusväitteen ominaisuuksia • hyvä teesi on selkeä, lyhyehkö, yksiselitteinen, täsmennetty, havainnollistava esimerkki (Yrjö Myllylä) • hyvin perusteltu esitys/näkemys tulevaisuudesta (YM) • teesissä pitää varoa itsestäänselvyyksiä, joihin ei löydy mielipidevaihtelua (Osmo Kuusi) • teesillä pitää olla nykyisyyspohja (OK) • teesi on objektiivisesti varteenotettava, kausaalisesti relevantti ja riippumaton todistuksesta (Anita Rubin) • hyvään teesiin tarvitaan muoto ja koskettava sisältö (AR) • teesi inspiroi, haastaa mielikuvittelemaan, johtaa dialogeihin ja sitä kautta uuden tiedon muodostukseen (Hannu Linturi) • teesi avaa epäjatkuvuuksia ja jakaa paneelia (HL) Katso Petri Tapion pajaesitys http://edelfoi.ning.com/video/video/show?id=1571427%3AVideo%3A2412 Delfoi-kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com
 17. 17. Kiinnostava sisältö Teesinelikenttä Ei kiinnostava Muodollisesti pätevä Muodollisesti epäpätevä Kiinnostava mutta muodollisesti muokattava Hyvä teesi Toivoton teesi Muodollisesti pätevä, mutta muokattava Jännä m utta vähän häm ärä ajatus,enpä ole tullut ajatelleeksi! N apakka teesi m utta ilm an yllätyksen tuom aa energiaa! Kamalan ihana tai kurja tulevaisuus, jota ei vielä ole, mutta voisi olla! Kysymys tarjoaa yhdenoikean vastauksen!
 18. 18. TEESI- ARVIOINTI MUOTO 1 MUOTO 2 MUOTO 3 MUOTO 4 MUOTO 5 MUOTO 6 MUOTO 7 SISÄLTÖ 7 --- ei sisällä väitettä +++ tunteita herättävä teesi -- tulkinnan varainen +++ tunteita herättävä teesi - tulkinnallinen kaksoisväite +++ tunteita herättävä teesi +- selite dominoi teesiä +++ tunteita herättävä teesi + vakioidut käsitteet +++ tunteita herättävä teesi ++ indikatiivi- väite +++ tunteita herättävä teesi +++ yhden lauseen väite +++ tunteita herättävä teesi SISÄLTÖ 6 --- ei sisällä väitettä ++ paradig- maattinen teesi -- tulkinnan varainen ++ paradig- maattinen teesi - tulkinnallinen kaksoisväite ++ paradig- maattinen teesi +- selite dominoi teesiä ++ paradig- maattinen teesi + vakioidut käsitteet ++ paradig- maattinen teesi ++ indikatiivi- väite ++ paradig- maattinen teesi +++ yhden lauseen väite ++ paradig- maattinen teesi SISÄLTÖ 5 --- ei sisällä väitettä + asiantuntijoita jakava väite -- tulkinnan varainen + asiantuntijoita jakava väite - tulkinnallinen kaksoisväite + asiantuntijoita jakava väite +- selite dominoi teesiä + asiantuntijoita jakava väite + vakioidut käsitteet + asiantuntijoita jakava väite ++ indikatiivi- väite + asiantuntijoita jakava väite +++ yhden lauseen väite + asiantuntijoita jakava väite SISÄLTÖ 4 --- ei sisällä väitettä +- t-horisontti puuttuu -- tulkinnan varainen +- t-horisontti puuttuu - tulkinnallinen kaksoisväite +- t-horisontti puuttuu +- selite dominoi teesiä +- t-horisontti puuttuu + vakioidut käsitteet +- t-horisontti puuttuu ++ indikatiivi- väite +- t-horisontti puuttuu +++ yhden lauseen väite +- t-horisontti puuttuu SISÄLTÖ 3 --- ei sisällä väitettä - väite ei osu ilmiön ytimeen -- tulkinnan varainen - väite ei osu ilmiön ytimeen - tulkinnallinen kaksoisväite - väite ei osu ilmiön ytimeen +- selite dominoi teesiä - väite ei osu ilmiön ytimeen + vakioidut käsitteet - väite ei osu ilmiön ytimeen ++ indikatiivi- väite - väite ei osu ilmiön ytimeen +++ yhden lauseen väite - väite ei osu ilmiön ytimeen SISÄLTÖ 2 --- ei sisällä väitettä -- väite ei erottele -- tulkinnan varainen -- väite ei erottele - tulkinnallinen kaksoisväite -- väite ei erottele +- selite dominoi teesiä -- väite ei erottele + vakioidut käsitteet -- väite ei erottele ++ indikatiivi- väite -- väite ei erottele +++ yhden lauseen väite -- väite ei erottele SISÄLTÖ 1 --- ei sisällä väitettä --- ei selkeää -- tulkinnan varainen --- ei selkeää - tulkinnallinen kaksoisväite +- selite dominoi teesiä + vakioidut käsitteet --- ei selkeää ++ indikatiivi- väite --- ei selkeää +++ yhden lauseen väite TEESIKRITEERISTÖ (Hannu Linturi 18.11.2015)
 19. 19. BlockWaste https://www.edelphi.org/blockwaste/ KYSYMYSTYYPPEJÄ
 20. 20. eDELPHI, VIDEO-OHJE VAIHE 1: PANEELI JA KYSELY Metodix Oy Paneelin ja kyselyn luominen https://youtu.be/AOzV6RLRu-I
 21. 21. eDelphi-prosessi: Argumentatiivinen Delfoi 2/4 OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 Hannu Linturi & Antti Kauppi www.metodix.fi
 22. 22. eDELPHI 2: ASIANTUNTIJAPANEELI 1 2 3 4 PANELISTIEN VALINTA JA KÄSITTELY 1. Panelistien kutsuminen 2. Paneelin rakenne 3. Panelistin asemointi 4. Panelistien ryhmittely
 23. 23. MATRIISI A. ASIANTUNTIJUUS (ekspertti, spesialisti, kognitiivinen dimensio) B. ASIANOSAISUUS (intressi, sosiaalinen asiantuntijuus) ASIANTUNTIJAMATRIISI
 24. 24. Esimerkkimatriisi ympäristöpaneelista (Petri Tapio 2015)
 25. 25. Huomioitavaa panelistien valinnassa ● Delfoi-tutkimus elää ja kuolee panelistiensa mukana. ● Panelistien motivoituminen, sitoutuminen ja heidän vastaustensa ja kommenttiensa laatu on tutkimuksen onnistumisessa tärkeimpiä tekijöitä. ● Panelistit eivät ole tutkimuksen kohderyhmä, vaan tarkasti valittuja asiantuntijoita, jotka antavat arvokkaan asiantuntemuksensa tutkimuksen käyttöön. ● Panelistien laatu on tärkeämpää kuin panelistien määrä. ● Tutkimuksen luotettavuus edellyttää, että panelistien tulee kattaa asiantuntemukseltaan ja näkemykseltään monipuolisesti tutkittava ilmiö. ● Tutkittavassa ilmiössä sisällä olevan sisäpaneelin lisäksi on usein hyödyllistä valita ja kutsua vastaamaan myös ulkopaneeli.
 26. 26. Hyvän panelistin ominaisuuksia • henkilön kokemus ja ammatilliset tiedot ja taidot, • ennakointikyky, mielikuvitus ja luovuus, • kyky nähdä malleja siellä, missä muut näkevät vain satunnaisia elementtejä, • dialogiset taidot ja motiivit, • muiden asiantuntijoiden mielipiteet ko. henkilöstä (Kuusi 2001, Palsio 1984) Katso https://metodix.fi/2014/05/19/kuusi-delfoi-metodi/
 27. 27. Metodix Oy Paneelin asiantuntijamatriisi Asiantuntijamatriisin määrittely: asiantuntijuus ja asianosaisuus 10% ● asiantuntijoiden ryhmittely ● intressiryhmien ryhmittely ● matriisin luonti Panelistien rekrytointi ja info Panelistien valinta ja motivointi laaditun matriisiluokittelun pohjalta. 70% ● panelistien haku ja valinta ● yhteydenotto panelisteihin ● informaation jako ja motivointi Panelistien kutsuminen Panelistien kutsuminen ja tutkimuksen tehtävän ja tarkoituksen kommunikointi. 10% ● panelistien kutsuminen ● tutkimusilmiön ja tutkimustehtävän kuvaus Panelistien status ja ryhmitys Panelistien ja muiden osallistujien statuksen määritys ja ryhmittely. 10% ● panelistien matriisimääritys ja kysely ● ryhmitysten laatiminen ja panelistien luokittelu
 28. 28. eDelphi-prosessi: Argumentatiivinen Delfoi 2/2 http://bit.ly/2EkzRJJ OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 Hannu Linturi & Antti Kauppi www.metodix.fi
 29. 29. DELFOI-KEHITTÄJÄYHTEISÖ http://edelfoi.ning.com A. Aineistot: ryhmät, blogit, videot, ohjeet, tuki, verkosto B. Delfoi-pajat ja koulutus http://edelfoi.ning.com/group/delfoik oulutus C. Manageriohjeet http://edelfoi.ning.com/group/delfoi- manageri D. Mallit http://edelfoi.ning.com/group/mallit E. Tutkimuksia ja raportteja
 30. 30. PANELISTIN LAATUJA Asiantuntijuus (asema) Älyäminen, tietäminen, ymmärtäminen, loogisuus, yhdistely, kokonaiskuvan muodostaminen (tietäminen) Asianosaisuus (intressi) Intressi, hyöty, tunnistaminen, puolustaminen, sovittaminen, intressin etäisyyden säätely (tunteminen, tahtominen) Kommunikatiivisuus (kyky ja halu viestiä) Vuorovaikuttaminen, lukeminen, kuunteleminen, osallistuminen, auttaminen, ymmärtäminen, kiinnostus, ärsyttävyys (ekstrovertti yhteisöllinen oppimishalu) Mindset (merkitykset) Tulevaisuusorientaatio, merkityksellistäminen, arvot, eettisyys, hierarkiat (introvertti yhteisöllinen oppimiskyky) Taktinen yhteys (kontakti) Suhde manageriin, suhde muihin panelisteihin, merkitysyhteys ilmiöön, suhde aikaan, toivo tai usko hyötyyn
 31. 31. eDELPHI VIDEO-OHJE 2: PANEELIN RAKENTAMINEN Metodix Oy Paneelin rakentaminen https://youtu.be/SJY-nWwJM7Y
 32. 32. eDelphi-prosessi: Argumentatiivinen Delfoi 3/4 OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 Hannu Linturi & Antti Kauppi www.metodix.fi
 33. 33. eDELPHI 3: MANAGEROINTI 1 2 3 4 DELFOI-KIERROKSEN MANAGEROINTI 1. Vastaamisen seuranta 2. “Väliaikatulosten” tarkastelu 3. Kohdennettu ja proaktiivinen viestintä 4. “Toinen” kierros ja jatkokysymykset
 34. 34. Metodix Oy Viestintä Informatiivinen ja aktiivinen kommunikointi paneelin ja sen alaryhmien (kohdeviestintä) kanssa. 35% ● uusintakutsut ● kohdennetut viestit ● väliaikatulokset ● erityistäminen Seuranta Kyselykohtainen vastausten seuranta ja analysointi viestinnän ja analyysin tarpeisiin. 15% ● päivä- ja kyselykohtainen seuranta ● lokien taulukointi ● paneelin osaryhmien tarkastelu Välianalyysi Kertyneiden tulosten ennakoiva tarkastelu ja kuumien kysymysten poiminta mm. ”liikennevalojen” avulla. 15% ● jakaumien tarkastelu ● kommentoinnin ja argumentoinnin tarkastelu ● luokittelu: ratkaisu, dialogi ja kiista Toinen kierros Uusien aihioiden tunnistaminen kommenteista ja niiden muotoilu uusiksi kysymyksiksi ja kyselyiksi. 35% ● kiinnostavien jatkokysymysten poiminta ● toisen kierroksen kysymysten ja kyselyjen laadinta
 35. 35. Seitsemän dramaturgista keinoa 1. yksi matriisiperustainen paneeli, ryhmittelyt ja roolit (perusmalli) 2. keskenään kilpailevat osapaneelit: sisä vs. ulko (Oppimisen tulevaisuus 2030) 3. kumuloituvat ja kehittyvät paneelit (barometrit) 4. erikoistuneet osapaneelit (amm. opettajan osaaminen/Aila Paaso) 5. eriytyvät ja yhtyvät prosessit (Osaamisen ennakointifoorumi) 6. managerin osallistumisen turbovaihde (kysely/kommentointi/dialogi, avaaminen/sulkeminen/järjestäminen) 7. pisteliäiden osallistujien käyttö (katalyytti/paarma)
 36. 36. MANAGERIN MAHTITAITOJA • oivaltava ongelmanlöytäjä (kysymys) • kova konsultoija (avaininformantti) • paneutunut paneelinrakentaja (manageri) • sitkeä sitouttaja (panelistikontakti) • deduktiivinen dramaturgi (suunnittelija) • vaihteleva viestijä (vuorovaikutus) • sinnikäs systemoija (systeeminäkemys) • aavistava analyytikko (erot ja samuudet) • taitava tulkitsija (ilmiön ymmärtäjä) • tarkka tutkimuseetikko (moraali) • ... Orkesterinjohtajametafora: ei yhtään omaa säveltä, mutta mahtava soitinten ja partituurin hallinta sekä nerokas tulkinta siitä, soittajia inspiroiva ja motivoiva lähestymistapa sekä kyky saada monen soittimen ja taiturin orkesteri soimaan ainutkertaisesti, rikkaasti ja moniäänisesti hyödyntäen sekä harmoniaa että dissonanssia. Managerointiin sopii mainiosti myös tiimityö tai vahva tukeutuminen tutkimuksen ohjausryhmään. Manageri tarvitsee useiden potentiaalisten valintatilanteiden takia reflektiivistä keskusteluympäristöä, joka auttaa tasapainottelemaan kaasun ja jarrun kanssa. Molempia tarvitaan jotta paneelilla on riittävästi sytykkeitä mutta myös kylliksi ilmaa tulen päästä roihuamaan.
 37. 37. PANELISTIKONTAKTI PANELISTIOSALLISTUMINEN “DRAMATURGIA” KOMMUNIKOINTI TIEDOTUS B-käyrä A-käyrä C-käyrä
 38. 38. eDelphi-prosessi: Argumentatiivinen Delfoi 4/4 OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 Hannu Linturi & Antti Kauppi www.metodix.fi Esimerkkiraportti Kansalaisfoorumijn viisi tulevaisuutta https://metodix.fi/2018/11/30/kansalaisfoorumin-viisi-tulevaisuutta/
 39. 39. eDELPHI 4: ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI 1 2 3 4 DELFOI-TULOSTEN ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI 1. Kyselyn raportointi ja vienti 2. Panelistiryhmien vertailu 3. Jatkoanalysoitava taulukko 4. Muokattava raportti
 40. 40. Metodix Oy Vertailuanalyysi Paneelin kysymyskohtaiset ja osaryhmäkohtaiset analyysit: jakauma ja graafit, argumentit puolesta ja vastaan. 25% ● kysymyskohtaiset kokonaistulokset (tila-analyysi) ● osapaneelien vertailu Laadullinen analyysi Aineiston kvalitatiivinen analyysi, joka perustuu sisällönanalyysiin sekä optiona skenaarioihin. 50% ● sisällönanalyysi ● luokittelut ● tulevaisuus- taulukointi ● skenaariot Määrällinen analyysi Kvantitatiivinen analyysi on vaihtoehto laadulliselle analyysille. Molemmissa on mahdollista päätyä skenaarioihin. 50% ● jakaumat ● taulukointi (Google sheet) ● tunnusluvut ● klusterointi ● skenaariot Raportointi Raportteja ovat tuloksia taustoittaen esittelevä tutkimusraportti, tuloksia tiivistävä esitys sekä ISBN-luokiteltu julkaisu. 25% ● raportti (Google docs) ● esitys (Google slides) ● julkaisu (Metodix)
 41. 41. Metodix Oy
 42. 42. Metodix Oy
 43. 43. Metodix Oy KOLME ANALYYSIÄ 1. Paneelin kyselyaineiston kysymyskohtainen jakauma (keskiluvut, diagrammit) ja argumentaatioerottelu (kuvaus ja tulkinta) 2. Paneelin osaryhmien välisen vertailun (asiantuntijuus ja -osaisuus) kuvaus ja tulkinta. 3. 2-5 tulevaisuustilan sisällönanalyyttinen tunnistaminen (nelikenttä, taulukko)
 44. 44. “LIIKENNEVALOT” © Metodix Oy RATKAISU DIALOGI KIISTA
 45. 45. TOIVOTTAVUUS © Metodix Oy TODENNÄKÖISYYS Haiskahtaa kiista- kysymykseltä!
 46. 46. © Metodix Oy 2D-kysymyksissä aineistoa visualisoidaan kaksiulotteiseksi nelikentäksi, jossa on jo oraalla aihioita neljään eri tulevaisuuskuvaan ja niitä edelleen jalostettaessa myös skenaarioihin,
 47. 47. NELIKENTTÄ TOIVOTTAVA JA EPÄTODENNÄKÖINEN TOIVOTTAVA JA TODENNÄKÖINEN EPÄTOIVOTTAVA JA TODENNÄKÖINEN EPÄTOIVOTTAVA JA EPÄTODENNÄKÖINEN © Metodix Oy
 48. 48. © Metodix Oy Lataa CSV-muodossa!
 49. 49. NELIKENTTÄ Voisiko meitä opettaa tunneälykysymyksissä sen verran, että tunnistaisimme itse esim. ärtyneisyytemme ja voisimme vaikka viestiä siitä muulle ryhmälle ja oppisimme kontrolloimaan oppimista =läsnäolon taitoa hankaloittavia asioita. Keinoäly on varmasti ihmistä neutraalimpi valinnoissa ja näyttöjen arvioinneissa. Tulevaisuudessa ihmisen ja robotin suhde muuttaa oppimistapahtumaa. Ihminen siirtyy opetuksen kohteesta robotin opettajaksi, joka tarjoaa aivan uudenlaisen näkökulman oppimiseen. Työkalujen monipuolinen hyödynnys onkin toivottavaa, mutta tällaisten välineiden käyttö julkisesti tai puolijulkisesti osana arviointia äärimmäisen eettisesti arveluttavaa. Hyvin informoitua opettajaa tarvitaan oppijan ja koneen väliin. Olemme matkalla isoveli-valvoo maailmaan, jossa meidän on pakko hyväksyä hyvin henkilökohtaisen tiedon kerääminen itsestämme ilman varmuutta siitä, mihin tarkoituksiin tietoa tullaan käyttämään tai että tieto ylipäätään olisi turvassa. Mittaamisesta ja arvioinnista on myös lyhyt matka tekoälyn kontrolliin. © Metodix Oy
 50. 50. PERUSTAULUKKO
 51. 51. SISÄLTÖANALYSOITU TAULUKKO
 52. 52. CATWOE- TAULUKKO
 53. 53. Toimintajärjestelmä (KF-ROOLI) Ajurit Trendit Signaalit Jäsenjärjestöjen lobbausjärjestelmä (LOBBAAJA) Jäsenjärjestöjen toiminnan kehittämisjärjestelmä (SISÄINEN KONSULTTI) Koulutus- ja kehittämispalvelujen tarjontajärjestelmä (KOULUTTAJA JA KEHITTÄJÄ) Kansalaistoiminnan ja -yhteiskunnan kehittämisjärjestelmä (VERKOSTON KUTOJA) Sivistyksen ja taiteen edistämisjärjestelmä (KONSORTION RAKENTAJA) MITKÄ MUUTOSVOIMAT VAIKUTTAVAT VOIMAKKAIMMIN TOIMINTAJÄRJESTELMIEN TULEVAISUUKSIIN?
 54. 54. Viestintä = Koordinoitua yhteiskunnallista vaikuttamista ja vahvaa näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa Kansalaisfoorumin rooli = Konsortion tekijä UNIONISTI-SKENAARIO
 55. 55. UNIONISTIN TARINA TOIMINTAYMPÄRISTÖ REGIIMI NICHE-INNOVAATIOT UUSI REGIIMI DISRUPTIO
 56. 56. eDelphi-prosessi: Argumentatiivinen Delfoi LiveDelphi OSAT 1-4: Youtube/eDelphin etusivu: ohjeet, manageriohjeet http://bit.ly/2RBLiz4 Hannu Linturi & Antti Kauppi www.metodix.fi
 57. 57. eDELPHI 5:LiveDelphi 1 2 3 4 LiveDelphi 1. Mobiilisovellus (Android, Apple) 2. Äänestys ja kommentointi 3. Hallinnointi: aktiiviset kysymykset, muokkaus 4. Vaikuttaminen, muutos ja tulos, analyysi: nelikenttä ja skenaariot Panelistin ja managerin käyttöliittymät, näyttö ja seuranta yleisötilassa
 58. 58. 1. PANEELI (1) Tausta-aineisto (2) informointi (3) Kysely(t) (4) Kysymykset 2. PANELISTIT (1) Asiantuntijaluokat (2) Intressiluokat (3) Panelistit (4) Kiinnittäminen (orientointi) 3. KIERROSTELU (1) Kutsuminen (2) Seuranta (3) Aktiiviviestintä (kohdentaminen) (4) Jatkokysymykset 4. ANALYYSI, ESITYS, RAPORTTI (1) Analyysit (2) Tutkimusraportti (3) Esitys tilaajalle (4) Julkaisuoptio: Metodixin Delfoi-sarja NÄYTTÖ NÄYTTÖ NÄYTTÖ NÄYTTÖ eDELPHI-PROSESSIN ARVIOINTI by Metodix Metodix Oy
 59. 59. Jakaumat Muutokset Argumentit Dialogit Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Tulevaisuuskartta toden- näköisestä ja toivottavasta tulevaisuudesta Skaalautuvat paneelit Erot asiantuntija- ja intressiryhmittäin Dynaaminen tulevaisuuskartan topografia Nousevat ja laskevat tulevaisuudet Toiminnan kehittäminen (koulut, instituutiot) Meta-analyysit Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Perustellut todennäköiset ja toivottavat tulevaisuudet Osallistavat ja laajenevat prosessit Opetussuunnitelmien uudistaminen Parhaat argumentit vahvistuvat Kiistoista dialogiin ja dialogeista ratkaisuihin Koeporaukset Kuumat teemat paljastuvat Datalaatua syventämään ja jalostamaan
 60. 60. de- regu- laatio virtu- aali- suus AR robo- tiikka liik.- kuol. ilma- liik. hyb- org kapo- taasi MaaS seka-sorto kau- punki- “valtiot” alusta- talous keski- luokka turval- lisuus tehdas perus- tulo drone mind- set eko- teho ener-g ia kierto- ener- gia kimppa auto- pilot yh- teisö- auto block- chain uus- jako sote- uud. 3D verkko- kauppa Tal- sinki hyper - loop “ma- mu” antic. log. dig. id design- hallinto in- sourc- ing JAKA- MIS- TAL. koillis- kaap. mod. kevyt- tutk. skep- tisis- mi big opend ata PITKÄ- IKÄIST . YKSI- LÖIST. AU- TO- MAA- TIO kone- oppi deep learn. maa- liik. vesi- liik. varas- tointi posti lento- matk. rata- liik. meri- rahti ajo- neuvo- kauppa ILM. MUUT OS KAU- PUN- GIST. out- come- ekon. PAL- VELU- VALT. TE- KO- ÄLY GLO- BA- LIS. DIGI- TAA- LIST. Dynamo-pilotti (liikenne ja logistiikka)
 61. 61. research problem research (group) questionnaire Delphi rounds 2-4 expert panel Delphi round 1 reports analysis orderinquiry recruitment responding argumentation discourse dialog learning facilitation Metodix Oy publishing
 • ThomasSuni

  Apr. 3, 2019

Kalvosarja nelivaiheisen Delfoi-prosessin toteutukseen Mikkelissä ja verkossa syksyllä 2018 . Kalvosarjaa on kokonaisuudessaan käytettävissä Google Slidesissa http://bit.ly/2UCNecs . Kalvosarjaan liittyy myös nelisosainen video-ohjesarja https://www.edelphi.org/help.page .

Vistos

Vistos totais

220

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×