O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

TVA: teesi, paneeli ja manageri

Tulevaisuuskysymyksen muotoilusta, paneelin rakentelusta ja manageroinnista

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

TVA: teesi, paneeli ja manageri

 1. 1. TVA: TEESIT, PANEELIT JA MANAGERIT
 2. 2. DELFOI-MENETELMÄ ”Delfoi-tekniikkaa voi luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa”. (Turoff) 1. Delfoi-menetelmällä on kolme keskeistä piirrettä: (a) panelistien asiantuntijuus ja (b) tunnistamattomuus eli anonymiteetti sekä (c) argumenttien iteraatio eli palaute 2. Menetelmään kuuluu että ... ● asiantuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan (usein asiantuntijan on vaikea luopua kannanotostaan, jos se on tehty julkisesti), ● voimakkaat mielipidejohtajat eivät voi vaikuttaa asiantuntijaryhmän yleiseen mielipiteen muodostukseen, ● uusia ideoita voisivat esittää myös sellaiset asiantuntijat, joilla ei ole korkeaa statusta organisaatiossa, ja ● hyviä ideoita voidaan koota yhteiseen käsittelyyn mahdollisimman monipuolisesti monen erilaisen asiantuntijan toimesta 3. Menetelmän avulla voidaan ○ kartoittaa julkisen instituution tai organisaation toimintaympäristöä ja sen muutosta ○ löytää potentiaalisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä uhkia ja mahdollisuuksia, ○ muotoilla instituutioiden ja organisaatioiden strategioita, tavoitteita ja toimintaohjelmia, ○ tuottaa tietoa ja näkökulmia päätöksenteon tueksi sekä yksityisellä että julkisella sektorilla
 3. 3. ILMIÖ PANEELI MANAGERI KYSELY
 4. 4. AIKAJANA Ihminen + https://edelfoi.fi/i-plus
 5. 5. AIKASARJA Dynamo https://www.edelphi.org/dynamo-1.0
 6. 6. RYHMITTELY BlockWaste https://www.edelphi.org/blockwaste/
 7. 7. TEESI/2D-ASTEIKKO Oppimisen tulevaisuus 2030 https://edelfoi.fi/oppimisen-tulevaisuus-2030
 8. 8. VIDEOTEESI
 9. 9. MONIKKOASTEIKKO
 10. 10. DISRUPTIIVINEN TEESI The Blockchain Will Do to Banks and Law Firms What the Internet Did to Media. Even years into the deployment of the internet, many believed that it was still a fad. Of course, the internet has since become a major influence on our lives, from how we buy goods and services, to the ways we socialize with friends, to the Arab Spring, to the 2016 U.S. presidential election. Yet, in the 1990s, the mainstream press scoffed when Nicholas Negroponte predicted that most of us would soon be reading our news online rather than from a newspaper. Fast forward two decades: Will we soon be seeing a similar impact from cryptocurrencies and blockchains? There are certainly many parallels. Like the internet, cryptocurrencies such as Bitcoin are driven by advances in core technologies along with a new, open architecture — the Bitcoin blockchain. Like the internet, this technology is designed to be decentralized, with “layers,” where each layer is defined by an interoperable open protocol on top of which companies, as well as individuals, can build products and services. Like the internet, in the early stages of development there are many competing technologies, so it’s important to specify which blockchain you’re talking about. And, like the internet, blockchain technology is strongest when everyone is using the same network, so in the future we might all be talking about “the” blockchain. HBR: Joichi Ito, Neha Narula, Robleh Ali http://bit.ly/2lHhoxb
 11. 11. Hyvän tulevaisuusväitteen ominaisuuksia • hyvä teesi on selkeä, lyhyehkö, yksiselitteinen, täsmennetty, havainnollistava esimerkki (YMyllylä) • hyvin perusteltu esitys/näkemys tulevaisuudesta (YMyllylä) • teesissä varotaan itsestäänselvyyksiä, joihin ei löydy mielipidevaihtelua – arkioletuksia, joita ei voi kyseenalaistaa (OKuusi) • teesi houkuttelee ja haastaa dialogeihin ja sitä kautta uuden tiedon muodostukseen (HLinturi) • teesi avaa epäjatkuvuuksia ja jakaa paneelia (HLinturi) • teesi on objektiivisesti varteenotettava, kausaalisesti relevantti ja riippumaton todistuksesta (ARubin) • hyvään teesiin tarvitaan muoto ja koskettava sisältö (ARubin) Katso Petri Tapion esitys http://edelfoi.ning.com/video/video/show?id=1571427%3AVideo%3A2412
 12. 12. Teesinelikenttä Kiinnostava muokattava Hyvä teesi Toivoton teesi Muodollisesti muokattava
 13. 13. TEESI- ARVIOINTI MUOTO 1 MUOTO 2 MUOTO 3 MUOTO 4 MUOTO 5 MUOTO 6 MUOTO 7 --- ei sisällä väitettä +++ tunteita herättävä teesi -- tulkinnan varainen +++ tunteita herättävä teesi - tulkinnallinen kaksoisväite +++ tunteita herättävä teesi +- selite dominoi teesiä +++ tunteita herättävä teesi + vakioidut käsitteet +++ tunteita herättävä teesi ++ indikatiivi- väite +++ tunteita herättävä teesi +++ yhden lauseen väite +++ tunteita herättävä teesi --- ei sisällä väitettä ++ paradig- maattinen teesi -- tulkinnan varainen ++ paradig- maattinen teesi - tulkinnallinen kaksoisväite ++ paradig- maattinen teesi +- selite dominoi teesiä ++ paradig- maattinen teesi + vakioidut käsitteet ++ paradig- maattinen teesi ++ indikatiivi- väite ++ paradig- maattinen teesi +++ yhden lauseen väite ++ paradig- maattinen teesi --- ei sisällä väitettä + asiantuntijoita jakava väite -- tulkinnan varainen + asiantuntijoita jakava väite - tulkinnallinen kaksoisväite + asiantuntijoita jakava väite +- selite dominoi teesiä + asiantuntijoita jakava väite + vakioidut käsitteet + asiantuntijoita jakava väite ++ indikatiivi- väite + asiantuntijoita jakava väite +++ yhden lauseen väite + asiantuntijoita jakava väite --- ei sisällä väitettä +- t-horisontti puuttuu -- tulkinnan varainen +- t-horisontti puuttuu - tulkinnallinen kaksoisväite +- t-horisontti puuttuu +- selite dominoi teesiä +- t-horisontti puuttuu + vakioidut käsitteet +- t-horisontti puuttuu ++ indikatiivi- väite +- t-horisontti puuttuu +++ yhden lauseen väite +- t-horisontti puuttuu --- ei sisällä väitettä - väite ei osu ilmiön ytimeen -- tulkinnan varainen - väite ei osu ilmiön ytimeen - tulkinnallinen kaksoisväite - väite ei osu ilmiön ytimeen +- selite dominoi teesiä - väite ei osu ilmiön ytimeen + vakioidut käsitteet - väite ei osu ilmiön ytimeen ++ indikatiivi- väite - väite ei osu ilmiön ytimeen +++ yhden lauseen väite - väite ei osu ilmiön ytimeen --- ei sisällä väitettä -- väite ei erottele -- tulkinnan varainen -- väite ei erottele - tulkinnallinen kaksoisväite -- väite ei erottele +- selite dominoi teesiä -- väite ei erottele + vakioidut käsitteet -- väite ei erottele ++ indikatiivi- väite -- väite ei erottele +++ yhden lauseen väite -- väite ei erottele --- ei sisällä väitettä --- ei selkeää sisältöä -- tulkinnan varainen --- ei selkeää sisältöä - tulkinnallinen kaksoisväite --- ei selkeää sisältöä +- selite dominoi teesiä --- ei selkeää sisältöä + vakioidut käsitteet --- ei selkeää sisältöä ++ indikatiivi- väite --- ei selkeää sisältöä +++ yhden lauseen väite --- ei selkeää sisältöä TEESIKRITEERISTÖ (Hannu Linturi 18.11.2015)
 14. 14. PANEELIN KYSYMYKSET TÄHTÄIMESSÄ KOLME KYSELYÄ, JOISSA KUSSAKIN KYMMENEN KYSYMYSTÄ LÄHTÖMALLINA 1+2+7! ● 40 lähdettä per teema = 120 lähdettä ● 40 teesiä per teema = 120 tulevaisuuskysymystä ● 3 teemakyselyä: personointi, yhteisö ja tekoäly oppimisessa ● 10 kysymystä lopullisessa kyselyssä: 1 driver-kysymys, 2 trendikysymystä, 7 signaalikysymystä ● 30 kysymystä koko paneelissa ● 20-30 panelistia
 15. 15. Hyvän panelistin ominaisuuksia • henkilön kokemus ja ammatilliset tiedot ja taidot, • ennustamiskyky, mielikuvitus ja luovuus, • kyky nähdä malleja siellä, missä muut näkevät vain satunnaisia elementtejä, • dialogiset taidot ja motiivit, • muiden asiantuntijoiden mielipiteet ko. henkilöstä (Kuusi 2001, Palsio 1984, 8) Katso https://metodix.fi/2014/05/19/kuusi-delfoi-metodi/
 16. 16. Paneelien dramaturgiaa • yksi matriisiperustainen paneeli, ryhmittelyt ja roolit (perusmalli) • “kilpailevat” osapaneelit (Oppimisen tulevaisuus 2030) • erikoistuneet osapaneelit (Amm. opett./Aila Paaso) • eriytyvät ja yhtyvät prosessit (Dynamo) • managerin osallistuminen? (managerointi, kysely/kommentointi, avaaminen/sulkeminen) • pisteliäät osallistujat (katalyytti/paarma)
 17. 17. MANAGERIN MAHTITAITOJA • oivaltava ongelmanlöytäjä • tarkka tutkimuseetikko • kova konsultoija • paneutunut paneelinrakentaja • sitkeä sitouttaja • deduktiivinen dramaturgi • varioiva viestijä • sinnikäs systemoija • aavistava analyytikko • taitava tulkitsija ... Orkesterinjohtajametafora: ei yhtään omaa säveltä, mutta mahtava partituurin hallinta ja aikaan istutettu tulkinta siitä, soittajia inspiroiva ja motivoiva lähestymistapa sekä kyky saada monen soittimen ja taiturin orkesteri soimaan ainutkertaisesti, rikkaasti ja moniäänisesti hyödyntäen sekä harmoniaa että etenkin dissonanssia.
 18. 18. PANELISTIKONTAKTI PANELISTIOSALLISTUMINEN “DRAMATURGIA” KOMMUNIKOINTI TIEDOTUS B-käyrä A-käyrä C-käyrä
 19. 19. Jakaumat Muutokset Argumentit Dialogit Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Tulevaisuuskartta todennäköisestä ja toivottavasta tulevaisuudesta Skaalautuvat paneelit Erot asiantuntija- ja intressiryhmittäin Dynaaminen tulevaisuuskartan topografia Nousevat ja laskevat tulevaisuudet Toiminnan kehittäminen (koulut, instituutiot) Meta-analyysit Teesit kolmessa tilassa: kiista, dialogi, ratkaisu Perustellut todennäköiset ja toivottavat tulevaisuudet Osallistavat ja laajenevat prosessit Opetus- suunnitelmien uudistaminen Parhaat argumentit vahvistuvat Kiistoista dialogiin ja dialogeista ratkaisuihin Koeporaukset Kuumat teemat paljastuvat Datalaatua syventämään ja jalostamaan

×