O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Humak 2017

OPS-delfoin pohjustusta 3.3.2017

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Humak 2017

 1. 1. Humak 2017
 2. 2. OHJELMA 1. Alkuinfo (09:15) 2. Orientaatio (09:30) 3. Toimeksianto (09:45) 4. Ryhmätyöskentely: kyselydraftit eDelphiin (10:45) 5. Palautevastaaminen (12:00) 6. Kyselykatselmointi ja eDelphi-ohjaus (13:00) 7. Kyselyiden viimeistely (14:00) 8. Teemaryhmien esitykset ja vastaamisen käynnistys (15:30) 9. Jatkoprosessi: paneeli, managerointi, tulokset: skenaariot, päätökset, … (16:30) 10. Reflektio (16:45)
 3. 3. SOSIOTEKNISEN MUUTOKSEN MONITASOMALLI HUOM. PESTE(A)
 4. 4. TIME 2022 2028 20322017 driving force weak signal IDEAS, GOALS, MINDSET, ... megatrend wild card OBSERVATIONS, ACTIVITY, ... trend CULTURENATURE EXOSOMATIC INFORMATION FLOW? FUTURIBLESSCENARIOS force (driver)? black swan
 5. 5. de- regu- laatio virtu- aali- suus AR robo- tiikka liik.- kuol. ilma- liik. hyb- org kapo- taasi MaaS seka-sorto kau- punki- “valtiot” alusta- talous keski- luokka turval- lisuus tehdas perus- tulo dro- ne mind- set eko- teho ener- gia kierto- ener- gia kimp- pa auto- pilot yh- teisö- auto block- chain uus- jako sote- uud. 3D verkko- kauppa Tal-s inki hyper- loop “ma- mu” antic. log. dig. id design- hallinto in- sourc- ing JAK koillis- kaap. mod. kevyt- tutk. skep- tisis- mi big open data IKÄ YKS AUT kone- oppi deep learn. maa- liik. vesi- liik. varas- tointi posti lento- matk. rata- liik. meri- rahti ajo- neuvo- kauppa ILM KAU out- come- ekon. PAL ÄLY GLO DIG
 6. 6. Tuloksia!
 7. 7. DELFOI-MENETELMÄ ”Delfoi-tekniikkaa voi luonnehtia ryhmän kommunikaatioprosessin strukturointimenetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonaisuutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa”. 1. Delfoi-menetelmällä on kolme keskeistä piirrettä: (a) panelistien asiantuntijuus ja (b) tunnistamattomuus eli anonymiteetti sekä (c) argumenttien iteraatio eli palaute. 2. Menetelmään kuuluu että ... ● asiantuntijat voivat vapaasti muuttaa kannanottojaan (usein asiantuntijan on vaikea luopua kannanotostaan, jos se on tehty julkisesti), ● voimakkaat mielipidejohtajat eivät voi vaikuttaa asiantuntijaryhmän yleiseen mielipiteen muodostukseen, ● uusia ideoita voisivat esittää myös sellaiset asiantuntijat, joilla ei ole korkeaa statusta organisaatiossa, ja ● hyviä ideoita voidaan koota yhteiseen käsittelyyn mahdollisimman monipuolisesti monen erilaisen asiantuntijan toimesta 3. Menetelmän avulla voidaan ● kartoittaa julkisen instituution tai organisaation toimintaympäristöä ja sen muutosta ● löytää potentiaalisia tulevaisuuksia sekä niihin sisältyviä uhkia ja mahdollisuuksia, ● muotoilla instituutioiden ja organisaatioiden strategioita, tavoitteita ja toimintaohjelmia, ● tuottaa tietoa ja näkökulmia päätöksenteon tueksi sekä yksityisellä että julkisella sektorilla
 8. 8. DELFOI-VAIHEET 1. Tutkimuskohde, tutkimusongelmat ja tavoitteet 2. Kyselyn rakentaminen ja testaaminen 3. Asiantuntijapaneelin kokoaminen ja motivointi 4. Kyselykierroksen toteutus ja managerointi 5. Vastausten analyysi ja johtopäätösten teko 6. Mahdollinen toinen/kolmas kyselykierros 7. Raportointi 8. Tulosten hyödyntäminen: jatkotutkimus, skenaariot, strategiat, päätökset, ...
 9. 9. PANEELI KOULUTUS TYÖELÄMÄ KULTTUURI SOSIAALI NUORISO VALTIO KUNTA YRITYS- SEKTORI KOLMAS SEKTORI
 10. 10. Laajennettu me ● eDelphi-verkko-ohjelmisto http://www.edelphi.org ● Delfoi-kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com ● Metodix-sisällöt http://www.metodix.fi
 11. 11. 100 Driving Forces
 12. 12. RAKENNEMUUTOSALAT Miten tunnistetaan rakennemuutosriskit ja varaudutaan muutokseen? Miten tuetaan “positiivista” alakohtaista rakennemuutosta? Esim. graafinen teollisuus, vähittäiskauppa, tuotantoteollisuus, julkinen hallinto KASVUALAT Miten tunnistaa varhaisessa vaiheessa kehittyvät osaamisen ekosysteemit? Mitä erityisiä osaamistarpeita (kvalifikaatiot) kasvualoilla? Esim. digitaalisten palveluiden tuottajat, biotalous AURINGONLASKUN ALAT Alojen uudistamisedellytykset? Miten osaamisen kehittämisellä voitaisiin vaikuttaa uudistumiseen? Esim. käsityöalat, toimistotyö HITAAN MUUTOKSEN ALAT Miten luodaan TKI-toiminnan ja osaamisen kehittämisellä edellytyksiä alojen tuottavuuden kasvulle (digitalisaatio)? Esim. parturi Työpaikkojen ennakoitu kehitys Rakenteiset muutokset (toimiala, klusteri, yritys-, koulutus- ja osaamisrakenne)
 13. 13. PANELISTIKONTAKTI PANELISTIOSALLISTUMINEN “DRAMATURGIA” KOMMUNIKOINTI TIEDOTUS B-käyrä A-käyrä C-käyrä
 14. 14. eDelphi Kirjuri Live- Delfoi Indi- kaattori eBaro- metri Tutu- kanta Vote Iris AI Moni- piirre
 15. 15. BAU JA MUUTOSSKENAARIO by TEM
 16. 16. ILMIÖ TILA 1 TILA 2 TILA 3 TILA 4 15. “Osallistuva mediakasvatus” Tiedon muodostaja Opettajien kouluttaja Pedagoginen innovaattori/ integroija “Valontuoja” 16. “Ihmisen ja koneen suhde” Mediateknologia Mediasosiaalisuus Mediaparadigma Mediaintegroija 17. “Yksityiset kuplat” Kriitikko Dialogi Valistaja Argumentoija 18. “Sananvapaus” Mielipiteen vapaus Mielipiteen säätely Marginaalien ääni Sanan paljastaja 19. “Kriittinen teknologia” Intressikeskeisyys Sisältökeskeisyys Teknokeskeisyys Välinekeskeisyys 20. “Yksityisyys” Avointa riistaa Itsesäätely Regulointi Intressisovittelu 21. “Koulutus- vienti” Sisäpolitiikka Koulutuspolitiikka Ulkopolitiikka Kauppapolitiikka TULEVAISUUSTAULUKKO (MEDIAKASVATUS)
 17. 17. Tavoitteet sisältä Tulevaisuuskuvat/skenaariot Tavoitteet ulkoa AvoinHierarkia Teho Tekno Turva Tori
 18. 18. LÄHTEISTÄ JA MALLEISTA ● Valtio: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, OKM, TEM, LVM, OPH, ... ● Tulevaisuuksientutkimuksen akateemikot: WFS, WFSF, TUTU-keskus, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, ... ● Järjestöt: EU (megatrends and signals), Oecd (kompetenssit), Unesco (antisipaatioajattelu), ... ● Thinktankit: IFTF (mallit), Shaping Tomorrow, Z Punkt, Sitra, Delfoi-kehittäjäyhteisö, ... ● Tulevaisuudentutkijat ja -tekijät: Risto Linturi (radikaalit teknologiat), Osmo Kuusi (tulevaisuuksientutkimus), Arto O. Salonen (liikenne, logistiikka), Petri Tapio (liikenne, ympäristö), ...

×