O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
V JUHT JA JUHTIMINE ORGANISATSIOONIS 5.2 JUHTIMINE JA VÕIM ORGANISATSIOONIS
Juhtimise funktsioonid <ul><li>Planeerimine - eesmärgid ja üldine strateegia; plaanid ja tegevuste hierarhia – st koordin...
Juhi rollid ( Mintzbergi järgi) <ul><li>Interpersonaalsed rollid </li></ul><ul><li>Otsustuslikud rollid </li></ul><ul><li>...
Juhi rollid (Mintzbergi järgi) <ul><li>Interpersonaalsed rollid </li></ul><ul><ul><li>Juhtiv figuur – sotsiaalsed, tserem...
Juhi rollid (Mintzbergi järgi) <ul><li>Informatsioonilised rollid  – seotud info valdamisega </li></ul><ul><ul><li>Seira...
Juhi rollid (Mintzbergi järgi) <ul><li>Otsustuslikud rollid </li></ul><ul><ul><li>Ettevõtja – uute võimaluste otsija, ris...
Millised mõtted tekivad seoses juhtimisega? 5.2 võim ja eestvedamine
Milliseid juhtimistegevusi ... <ul><li>Teete teie </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><u...
Juhi kompetentsid <ul><li>Tehnilised oskused – konkreetset vilumust nõudvad valdkonnad </li></ul><ul><li>Humaansed oskus...
II VÕIM organisatsioonis 5.2 võim ja eestvedamine
Mis on mõjuvõim? <ul><li>Mõjuvõim on inimese võime mõjutada mingeid nähtusi ja protsesse ning panna teisi midagi tegema....
Milline on võimu avaldumise skeem <ul><li>A peab mõjutama B käitumist nii, et B tegutseks vastavalt A soovidele  </li></u...
Võimu allikad <ul><li>Positsioonist tulenev võim: </li></ul><ul><li>Tasu </li></ul><ul><li>Karistus </li></ul><ul><li>Sun...
Võimu allikad <ul><li>Asjatundlikkusel põhinev </li></ul><ul><li>Ametikohal põhinev </li></ul><ul><li>Kokkuleppe teel kuju...
Võimu allikad <ul><li>Asjatundlikkus- Kogemused, teadmised, oskused </li></ul><ul><li>Ametikoht - Inimene ise ja teised ko...
Ametikohal põhinev <ul><li>Põhineb vastastikku üheselt mõistetud ja kokku lepitud juhendi järgi käitumisealusel </li></ul>...
Mitteametlik <ul><li>Põhineb nn pehmetel väärtustel: </li></ul><ul><ul><li>Arusaamisel, et teist ei tohiks muretsema panna...
Autoriteet vs autokraat Võimuautoriteet <ul><li>Põhineb soovil saada tasul ja sõltuvusel või hirmul karistuse ees </li></u...
<ul><li>Võim </li></ul><ul><ul><li>org ametlikust struktuurist tulenev õigus/kohustus tegutseda org eesmärkide saavutamis...
Võimuautoriteet <ul><li>Tasu - </li></ul><ul><li>raha, kiitus, aukiri, hinded, …. </li></ul><ul><li>Hirmul põhinev karistu...
Rensis Likert  jagas juhid/liidrid juhtimisstiili järgi nelja rühma ja sai “4-süsteemi”: <ul><li>1. Ekspluateeriv autokra...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

5.2 juhtimine ja võim organisatsioonis

2.749 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

5.2 juhtimine ja võim organisatsioonis

 1. 1. V JUHT JA JUHTIMINE ORGANISATSIOONIS 5.2 JUHTIMINE JA VÕIM ORGANISATSIOONIS
 2. 2. Juhtimise funktsioonid <ul><li>Planeerimine - eesmärgid ja üldine strateegia; plaanid ja tegevuste hierarhia – st koordineerimine </li></ul><ul><li>Organiseerimine – struktuuri kujundamine: ülesanded ja nende täitjad; tegevuste grupeerimine; alluvussuhted, otsused </li></ul><ul><li>Eestvedamine – motiveerimine jm positiivne mõjustamine (tegevuse suunamine soovitavas suunas), väärtuste kandmine, suhete koordineerimine, suhtlemiskanalite valimine </li></ul><ul><li>Kontrollimine – personali soorituste hindamine, eesmärkidega võrdlemine, võimalik korrigeerimine </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 3. 3. Juhi rollid ( Mintzbergi järgi) <ul><li>Interpersonaalsed rollid </li></ul><ul><li>Otsustuslikud rollid </li></ul><ul><li>Informatsioonilised rollid </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 4. 4. Juhi rollid (Mintzbergi järgi) <ul><li>Interpersonaalsed rollid </li></ul><ul><ul><li>Juhtiv figuur – sotsiaalsed, tseremoniaalsed kohustused. NB! Suhtlemisoskused </li></ul></ul><ul><ul><li>Liider/eestvedaja – motiveerija, distsiplineerija, eeskuju </li></ul></ul><ul><ul><li>Siduja – kontakteerumine eri infoallikatega, teatud võrgustiku loomine </li></ul></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 5. 5. Juhi rollid (Mintzbergi järgi) <ul><li>Informatsioonilised rollid – seotud info valdamisega </li></ul><ul><ul><li>Seiraja ( monitoring ) – oskus otsida ja näha olulist infot. Org sise- ja välisinfo närvikeskus </li></ul></ul><ul><ul><li>Levitaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekspert-kõneleja – esitleb organisatsiooni väljapoole </li></ul></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 6. 6. Juhi rollid (Mintzbergi järgi) <ul><li>Otsustuslikud rollid </li></ul><ul><ul><li>Ettevõtja – uute võimaluste otsija, riskija, juhtija: org tulemuslikuma tegutsemise eesmärgil </li></ul></ul><ul><ul><li>Segaduste ohjaja – otsusekindel tegutsemine ootamatutes probleemolukordades </li></ul></ul><ul><ul><li>Ressursside paigutaja – HR, füüsiliste ja rahaliste ressursside paigutaja-rakendaja. Tähtsate org.tasandi otsuste langetamine. </li></ul></ul><ul><ul><li>Läbirääkija – nii org.siseselt kui väljapool. </li></ul></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 7. 7. Millised mõtted tekivad seoses juhtimisega? 5.2 võim ja eestvedamine
 8. 8. Milliseid juhtimistegevusi ... <ul><li>Teete teie </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>....................................... </li></ul><ul><li>Teevad teie õpetajad </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>......................................... </li></ul><ul><li>........................................ </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 9. 9. Juhi kompetentsid <ul><li>Tehnilised oskused – konkreetset vilumust nõudvad valdkonnad </li></ul><ul><li>Humaansed oskused – võime töötada inimestega, neid mõista ja motiveerida nii individuaalselt kui grupis. Inimressursi juhtimise oskused! </li></ul><ul><li>Kontseptuaalsed oskused – keerukate olukordade diagn ja analüüsimine; valikute tegemine; ratsionaalsus tegutsemisel </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 10. 10. II VÕIM organisatsioonis 5.2 võim ja eestvedamine
 11. 11. Mis on mõjuvõim? <ul><li>Mõjuvõim on inimese võime mõjutada mingeid nähtusi ja protsesse ning panna teisi midagi tegema. </li></ul><ul><ul><li>Vastutus tähendab töötaja nõusolekut ja kohustust täita endale võetud tööülesandeid nii hästi kui võimalik. </li></ul></ul><ul><li>Mõjuvõim jaguneb: </li></ul><ul><ul><li>Ametlik mõjuvõim – kaasneb ametliku positsiooniga, mille määrab kõrgemal seisev isik või mingi sotsiaalne süsteem </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitteametlik mõjuvõim – tuleneb isiku spetsiifikast ja külgetõmbejõust. Eeldab indiviidilt positiivseid isikuomadusi (meeldivus, empaatia) </li></ul></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 12. 12. Milline on võimu avaldumise skeem <ul><li>A peab mõjutama B käitumist nii, et B tegutseks vastavalt A soovidele </li></ul><ul><ul><li>potentsiaal – eksisteerib ka seda mitte kasutades </li></ul></ul><ul><ul><li>sõltuv suhe – olulisemaid funktsioone </li></ul></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 13. 13. Võimu allikad <ul><li>Positsioonist tulenev võim: </li></ul><ul><li>Tasu </li></ul><ul><li>Karistus </li></ul><ul><li>Sundus </li></ul><ul><li>Isiksusest tulenev võim: </li></ul><ul><li>Asjatundlikkus </li></ul><ul><li>Karismaatilisus </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 14. 14. Võimu allikad <ul><li>Asjatundlikkusel põhinev </li></ul><ul><li>Ametikohal põhinev </li></ul><ul><li>Kokkuleppe teel kujunev </li></ul><ul><li>Võimul põhinev </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 15. 15. Võimu allikad <ul><li>Asjatundlikkus- Kogemused, teadmised, oskused </li></ul><ul><li>Ametikoht - Inimene ise ja teised kogevad isiklikku pingutust, otsustavust, vastutust </li></ul><ul><li>Austus ja imetlus </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 16. 16. Ametikohal põhinev <ul><li>Põhineb vastastikku üheselt mõistetud ja kokku lepitud juhendi järgi käitumisealusel </li></ul><ul><li>Nt ametijuhendiga määratakse kindlaks tegevused, ülesanded, kohustused ja õigused, vastutus </li></ul><ul><li>Ametikohal baseeruv autoriteet lubab meelde tuletada kokkuleppes osalenud isikutel üksteisele nõudeid või ootusi </li></ul><ul><li>Sellisel autoriteet mõjutab inimeste käitumist ja sellele panustatud aeg toob juurde lisaaega ja tõstab tegutsemise efektiivsust </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 17. 17. Mitteametlik <ul><li>Põhineb nn pehmetel väärtustel: </li></ul><ul><ul><li>Arusaamisel, et teist ei tohiks muretsema panna </li></ul></ul><ul><ul><li>Igaüks austab teineteise sõltumatust ja isikupiire </li></ul></ul><ul><ul><li>Muud mitteametlikud, kirjapanemata reeglid </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastutustunne, Vabatahtlikkus </li></ul></ul><ul><ul><li>Loomulikkus ja lihtsus </li></ul></ul><ul><li>Oluline on, et kõik võivad seista oma vajaduste ja oma põhimõtete eest ning seda aksepteeritakse igati </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 18. 18. Autoriteet vs autokraat Võimuautoriteet <ul><li>Põhineb soovil saada tasul ja sõltuvusel või hirmul karistuse ees </li></ul><ul><li>Võimu kasutamisel tuleb tuleb arvestada sellega, et varem või hiljem selle mõju väheneb ja autoriteet kaob </li></ul><ul><li>Kujuneb paradoks: Mida rohkem võimu, seda vähem mõju </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 19. 19. <ul><li>Võim </li></ul><ul><ul><li>org ametlikust struktuurist tulenev õigus/kohustus tegutseda org eesmärkide saavutamise nimel. </li></ul></ul><ul><li>Autoriteet </li></ul><ul><ul><li>mõjujõud suunata teised teatud viisil mõtlema-käituma. Formaalne kuuluvus ei oma kriitilist tähtsust. Usaldus, respekt. </li></ul></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 20. 20. Võimuautoriteet <ul><li>Tasu - </li></ul><ul><li>raha, kiitus, aukiri, hinded, …. </li></ul><ul><li>Hirmul põhinev karistus – </li></ul><ul><li>märkus, noomitus, hüvest või vajalikust tähelepanust ilma jätrmine, hinne </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine
 21. 21. Rensis Likert jagas juhid/liidrid juhtimisstiili järgi nelja rühma ja sai “4-süsteemi”: <ul><li>1. Ekspluateeriv autokraat </li></ul><ul><li>2. Heatahtlik autokraat </li></ul><ul><li>3. Konsulteeriv demokraat </li></ul><ul><li>4. Osavõtlik demokraat. </li></ul>5.2 võim ja eestvedamine

×