O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

50 Thủ thuật Mạng xã hội trong Kinh doanh

http://mega.internetmarketing.vn - Khóa học Bạn sẽ không thể bỏ lỡ bởi tính chuyên nghiệp và nội dung vô cùng hấp dẫn. ĐẶC CHỖ NGAY: 0903 488 846

 • Seja o primeiro a comentar

50 Thủ thuật Mạng xã hội trong Kinh doanh

 1. 1. Phươ ng pháp P.O.S.T là mộ t phươ ng pháp rấ t hay giúp bạ n phát triể n các chươ ng trình trên Mạ ng xã hộ i
 2. 2. P: People: Khách hàng Bạ n đang nhắ m tớ i đố i tượ ng khách hàng nào?
 3. 3. O: ObjectMục tiêu
 4. 4. Tạ o mộ t trang TWITTER mang dấ u ấ n thươ ng hiệ u củ a bạ n Tweet…
 5. 5. Tạo một danh sách nhân viên, khách hàng đối tác của công ty
 6. 6. Sử dụ ng Twittaholics để kế t nố ivớ i top 50 Twitter tiêu biể u trongthành phố củ a bạ n
 7. 7. Sử dụ ng kí tự # để đánh dấ u nhữ ngngườ i liên quan đế n bài viế t
 8. 8. Xây dựng những mối quan hệ thực sự bằng cách:phản hồi, tweet lại, gắn kết với danh sách của bạn
 9. 9. Tuyể n dụ ng các vị trí trên Twitter
 10. 10. Quả n lí tên công ty bạ n trên công cụ : Search.twitter.com
 11. 11. Theo dõi nhữ ng chủ đề nóng trên Twittertiế p cậ n nhiề u đố i tượ ng khách hàng tiề m năng để
 12. 12. Chuyể n nhữ ng nộ i dung chia sẻ trênTWITTER vào BLOG hay WEBSITE củ a bạ n
 13. 13. Theo dõi phả n hồ i nhữ ng Tweet củ a bạ n bằ ng công cụ Twitter Reach
 14. 14. Giữ lạ i các Tweets củ a bạ nbằ ng công cụ Twappeakeeper
 15. 15. Phân tích nhữ ng Tweets bạ n có tìm ra xu hướ ng trên Twitter bằ ng công cụ What the trend
 16. 16. Sử dụ ng các Widgets để chuyể n nhữ ng nộ i dung Twitter vào Website củ a bạ n
 17. 17. Tài trợ cho mộ t cộ ng đồ ng
 18. 18. Sáng tạ o vớ i các avatar trên Twitter
 19. 19. Sử dụ ng Twitpic để chia sẻ hình ả nh
 20. 20. Sử dụ ng công cụ CoTweethoặ c Hootsuite để quả n lí việ c Tweet củ a công ty
 21. 21. Theo dõi và đánh dấ u lạ i nhữ ngtừ khóa đượ c Tweet nhiề u nhấ t
 22. 22. Sử dụ ng nhữ ng URL ngắ nđể gử i các link liên kế t
 23. 23. Sử dụng Twitalyzer.com để kết hợp với Google Analytics phân tích lượng khách trên Twitter củ a bạ n
 24. 24. Đư a hình ả nh thươ ng hiệ u củ abạ n lên trên Facebook
 25. 25. Quảng bá cho trang Facebook của bạn bằng hộp “Like” (Like Box)
 26. 26. Mở trang Facebook để mọ i ngườ i có thể bình luậ n, chia sẻ hình ả nh, video
 27. 27. Thêm link liên kết đến bài đăng của bạn trênWebsite lên tường của những người quan tâm bằng ứng dụng ghi chú
 28. 28. Tích hợp các trang khác qua các tab trên Facebook Fanpage
 29. 29. Quả ng bá cho các sự kiệ n củ a bạ n trên Facebook Fanpage
 30. 30. Hỏ i nhữ ng câu hỏ i và khuyế n khích mọ ingườ i tham gia chia sẻ , bình luậ n, comment
 31. 31. Gử i yêu cầ u cho các fan củ a bạ n trongfanpage tả i các ả nh, video phù hợ p vớ i chứ c năng củ a trang lên Fanpage
 32. 32. Thúc đẩ y các cuộ c thibằ ng cách tham dự hay tựchủ trì mộ t cuộ c thi
 33. 33. Tích hợ p quả n lí quan hệ khách hàng (CRM) vớ i các hoạ t độ ng trên Facebook Fan
 34. 34. Sử dụ ng Facebook Insights để có nhữ ng dữ liệ u về hoạ t độ ng và khách hàng củ a công ty
 35. 35. Sử dụ ng các nề n đồ họ a trên Youtube để đẩ y mạ nh việ c ra quyế t đị nh củ a khách hàng
 36. 36. Tạ o ra mộ t Video hài hướ c, lôi cuố n chứ không nên là mộ t video quá nghiêm túc
 37. 37. Cám ơ n khách hàng thông qua các Video củ a bạ n
 38. 38. Khuyế n khích khách hàng up các video phả n hồ i lên Youtube
 39. 39. Nâng cấ p lên tài khoả n Flickr pro
 40. 40. Đăng tả i hình ả nh củ a bạ n lên các nhóm Flickr
 41. 41. Tích hợ p các hình ả nh, video củ a khách hàng lên các kênh củ a công ty
 42. 42. Tạ o ra nhóm trên Flickr để quả ng bá cho sả n phẩ m, thươ ng hiệ u
 43. 43. Sử dụ ng FourSquare để thu hút các khách hàng mớ i ,thưở ng cho các khách hàng trung thành
 44. 44. Sử dụ ng Groupon để tăng doanhthu và có thêm nhiề u kháchhàng mớ i
 45. 45. Đăng bài viế t hay trên Website củ a bạ nlên nhữ ng trang tin mạ ng xã hộ i uy tín
 46. 46. Sử dụ ng ứ ng dụ ng “ Share it” trên các BLOG, WEBSITE củ a bạ n
 47. 47. Để hiể n thị các bài đăng trên BLOG và TWITTER lên WEBSITE củ a bạ n
 48. 48. Tạ o ra mộ t bả ng theo dõi đượ c hoạ t độ ng trên các trang MXH bằ ng công cụ iGoogle
 49. 49. Question?
 50. 50. CÔNG TY CỔ PHẦ N ONNETAdd: Tòa nhà SuKienHay, số 20/176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà N ộiTel: 04. 3566 7855 * Fax: 04. 3566 7855Email: contact@onnet.com.vnWebsite: onnet.com.vn, internetmarketing.vnHotline: 0912 33 8081 / 094 4545 277

×