O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Oikeudet omiin sote-tietoihin 2016-12

MyData tuo mahdollisuuksia mutta ei ratkaise kaikkia ongelmia henkilötietojen suojassa digitalisoituvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

  • Entre para ver os comentários

Oikeudet omiin sote-tietoihin 2016-12

  1. 1. Oikeudet omiin sote-tietoihin Henkilötietojen suoja digitalisoituvissa sote-palveluissa Olli Pitkänen Tutkimusjohtaja IPR University Center 16.12.2016 Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen - lisenssillä.
  2. 2. Taustaa • Sosiaali- ja terveydenhuollossa täytyy käsitellä paljon tavallisten ihmisten tietoja • Jotta sote-järjestelmä olisi tehokas, lääkärille helposti potilaan laboratoriokokeiden tulokset ja sosiaalivirkailijalle tieto mitä tukitoimia tälle henkilölle on aikaisemmin kohdistettu. • Sote-palveluiden tuottamiseen saattaa osallistua useita yrityksiä, viranomaisia ja kolmannen sektorin toimijoita. • Tieto voi myös liikkua yhdellä sote-alueella olevalta organisaatiolta toiselle sote-alueelle. • Sote-palveluiden asiakkaiden tiedot saattavat olla hyvin henkilökohtaisia ja yksityisiä, arkaluonteisiakin. • Ongelmana sote-tietojen osalta siis on mitä suurimmassa määrin tietojen käsittelyn tehokkuuden sovittaminen yhteen yksityisyyden ja tietosuojan vaatimusten kanssa. 16.12.2016 Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 2
  3. 3. Lainsäädäntökehikko • Sote-maailmassa henkilötietojen käsittelyä koskee monimutkainen lainsäädäntöviidakko • Henkilötietolaki, 25.5.2018 alkaen EU:n yleinen tietosuoja- asetus: yleiset säännöt henkilötietojen käsittelylle. • Huomattava määrä erityislainsäädäntöä, mm • laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (”asiakastietolaki”, 159/2007), • laki sähköisestä lääkemääräyksestä (”lääkemääräyslaki” tai ”eReseptilaki”, 61/2007), • laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) • tulossa oleva laki sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä 16.12.2016 Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 3
  4. 4. MyData ratkaisuna sote-tietojen ongelmiin • MyData: ihmiskeskeinen lähestymistapa henkilötiedon hallintaan ja käsittelyyn. • Yksilöt saavat oikeuden ja pääsyn heistä kerättyihin tietoihin ja heillä on mahdollisuus sallia tietojensa luovuttaminen hyödyllisiin palveluihin. • Esimerkiksi hajallaan eri toimijoilla olevia sote-tietoja voidaan yhdistää ja jalostaa asiakkaan suostumuksella. • Hän voi erityisen MyData-operaattorin avulla kontrolloida sitä, kuka voi luovuttaa mitäkin hänen tietojaan kenelle ja mihin tarkoitukseen. • Hyödyllinen henkilötietojen käyttäminen helpottuu ja uudenlaiset tietoja yhdistelevät palvelut tulevat mahdollisiksi ja hyödyttävät asiakasta samalla, kun hänen yksityisyytensä kuitenkin säilyy. 16.12.2016 Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 4
  5. 5. MyDatan rajoista sote-tietojen käsittelyssä • Oikeudellisesti MyData perustuu kahteen oleelliseen tekijään: • henkilöllä täytyy itsellään olla pääsy omiin tietoihinsa • henkilötietojen käsittelyn tulee perustua hänen suostumukseensa. • Tarkastusoikeus: jokaisella tulee olla oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja jossain käsitellään. • Tietosuoja-asetus: rajoitettu oikeus siirtää omat henkilötietonsa yhdestä palvelusta toiseen. • Molemmat oikeudet antavat vain kertaluonteisen pääsyn staattiseen, hetkelliseen kuvaan henkilötiedoista • kumpikaan niistä ei takaa, että ihminen voi sallia omien muuttuvien tietojensa jatkuvan uudelleenkäyttämisen toisessa palvelussa. • Sote-palveluiden asiakkaalla on yleensä laaja pääsy omiin tietoihinsa, mutta sitä voidaan myös rajoittaa ja erityisesti se on tarkoitettu muuhun kuin MyData-henkiseen tietojen uudelleenkäyttämiseen. 16.12.2016 Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 5
  6. 6. MyData ja suostumus 16.12.2016 Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 6 • Laissa on lueteltu henkilötietojen käsittelylle useita laillisia edellytyksiä. Suostumus on niistä vain yksi. • Suomessa yleisin edellytys on ollut asiallinen yhteys. • Palveluntarjoaja on voinut käsitellä tarvittavia asiakastietoja ilman suostumusta. • Tietosuoja-asetuksessa yhtenä edellytyksenä henkilötietojen käsittelylle on että käsittely on tarpeen palveluntarjoajan oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Saattaa entisestään vähentää suostumuksen tarvetta. • Viranomaisilla usein lakiin perustuva velvollisuus – ei tarvita suostumusta. • Jos suostumusta ei välttämättä tarvita, henkilötietojen käsittelyä ei kannata perustaa siihen, koska suostumuksen voi peruuttaa. • Sote-tiedot voivat koskea useita henkilöitä, esim samassa taloudessa asuvia ihmisiä, jotka saaneet sosiaalipalveluita, tai sukulaisia, joilla samanlainen geneettinen alttius sairastua. Kukaan ei yksinään voi antaa suostumusta muitakin ihmisiä koskevien henkilötietojen käsittelyyn.
  7. 7. Yhteenveto • MyData-lähestymistapa voisi helpottaa sote-tietojen käsittelyä • Jos asiakkaalle annetaan kontrolli henkilötietojen käsittelyyn, hän voi suostumuksellaan sallia tietojen siirron joustavasti • Asiakkaalla täytyy olla pääsy tietoihinsa ja henkilötietojen käsittelyn täytyy perustua asiakkaan suostumukseen. • Kumpikaan näistä edellytyksistä ei aina täyty sote-palveluissa. • Ihmisillä laaja oikeus saada itseään koskevia tietoja mutta sote- palvelun tarjoajilla ei ole velvollisuutta antaa tietoja jatkuvasti online. • Monissa sote-palveluissa henkilötietojen käsittely ei voi perustua yksinomaan suostumukselle. • Palveluntarjoajien voitava hyödyntää myös muita laillisia edellytyksiä, jolloin MyData-ajattelun kulmakivenä oleva suostumus ei olekaan käytettävissä. 16.12.2016 Lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 7

×