O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Értékelés és visszacsatolás az IKT támogatott oktatási folyamatban

813 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Értékelés és visszacsatolás az IKT támogatott oktatási folyamatban

  1. 1. PEDB-509 Informatika az oktatásban 1.Értékelés és visszacsatolás az IKT támogatott oktatási folyamatban dr. Ollé jános ELTE PPK Iskolapedagógiai központ olle.janos@ppk.elte.hu www.ollejanos.hu, blog.ollejanos.hu
  2. 2. A tanítás-tanulásrendszerszemléletű modellje Báthory.Z.
  3. 3. Visszacsatolások a rendszerszemléletű modellben• kiindulási pont a tanulási teljesítmény, ami egyértelműen és nagy pontossággal, objektív módon vizsgálható• első visszajelzési kör: tanári értékelés, tanuló önértékelése a tanuló által produkált teljesítmény alapján • zárt rendszer, nem nyilvános eportfolió elemekkel• második visszajelzési kör: a tanár által irányított folyamat elemzése és értékelése, illetve beavatkozás a folyamat alakulásába • nem nyilvános folyamat, IKT támogatással • részben itt csatlakozik a társaktól érkező visszacsatolás• harmadik visszajelzési kör: a célokhoz mért eredményesség visszajelzése iskolai rendszer szinten, a társadalmi környezeten keresztül • transzparens folyamat, szabad (akár célzott) visszacsatolásokkal
  4. 4. diagnosztikus értékelés IKTtámogatással• a folyamat, vagy annak egy szakasza elején, feltáró, előrejelző funkciók érvényesítése miatt kerül alkalmazásra• kiemelt cél a (kognitív és affektív) tanulói sajátosságok megismerése • tanulástörténet: befejezett és dokumentált tanulási folyamatok • adaptív tesztelés - online diagnosztikus értékelés • digitális lábnyomok: nem csak tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek produktumai • online én: tanuló saját magáról való gondolkodás szabadabban elérhető megjelenési formája• tanári feladat: információszerzés alapvetően reflexiók nélkül
  5. 5. formatív értékelés IKTtámogatással• folyamat közben alkalmazott, a folyamat alakulását végigkísérő értékelési forma, amelynek célja a hibák és nehézségek feltárása, a javítás és pótlás lehetőségeinek megalapozása• a dokumentált, reprodukálható és átlátható folyamat a folyamatos megosztáson keresztül jó alap a formatív értékelésre• a technika szabad lehetőséget ad a társak, a tanár és külső személyek értékelő tevékenységére • nem várt hatások is formálhatják a tanuló önértékelését • az értékelés a közösség által formálható, ami a szélsőségek kompenzálásának is esélyt ad • jó példa a konnektivista folyamat belső mozgató, folyamatszabályozó ereje
  6. 6. szummatív értékelés IKTtámogatással• hosszabb folyamatot lezáró, alapvetően minősítő jellegű értékelés, ami a folyamatban való eredményességet belső és külső vonatkoztatási pontokhoz viszonyítja• értékelési portfolió összeállítása és részleges megosztása• tanulási eredményesség sokoldalú bemutatása • tanulási folyamatok számára sokféle, alakítható forrás • viszonyítási pontok más értékelési folyamatokhoz

×