O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

фасилітативне управління презентація

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 21 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Semelhante a фасилітативне управління презентація (20)

Anúncio

Mais de olga_ruo (20)

фасилітативне управління презентація

 1. 1. ФАСИЛІТАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ - інноваційна  технологія менеджменту
 2. 2. Фасилітативне лідерство У контексті сучасних теорій про лідерство та змін у напрямку децентралізації освітнього процесу та управління змінами, теорія фасилітативного лідера (від англ. Facilitate –той, хто допомагає, сприяє, “поліпшує життя”) є найбільш відповідною для сучасного керівника.
 3. 3. Керівник-фасилітатор – це керівник –лідер, який створює команду, запроваджує в своєму закладі корпоративні принципи, реалізує мотиваційний підхід до управління
 4. 4. РІЗНИЦЯ МІЖ ТРАДИЦІЙНІМИ ФОРМАМИ УПРАВЛІННЯ І ФАСИЛІТАТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ СИТУАЦІЇ ТРАДИЦІЙНІМИ ФАСИЛІТАТИВНІ ФОРМАМИ ФОРМАМИ УПРАВЛІННЯ УПРАВЛІННЯ спосіб управління домінує директивна форма недирективний, керування діяльністю не виходить за рамки самоорганізації керованої системи один із суб'єктів сам психодинаміка групового визначає не тільки зміст, а й динаміку процесу розподілена групового процесу між рівноправними суб'єктами керівник  визначає керівник претендує реалізацію всіх компонентів на те, що він може краще самоорганізації (постановка цілей, за інших піклуватися про інтеграцію висування гіпотез самоорганізації,  всіх компонентів самоорганізації перевірка результатів)
 5. 5. 7 основних практик фасилітативного лідерства зосередження на результатах, процесі, стосунках максимально відповідне залучення створення бачення розробка шляхів до процесу прийняття перспективи, до дії рішень яке надихає святкування досягнення наставництво досягнень згоди
 6. 6. Практичні навички з основних практик керівництва  Зосередження на результатах, процесі, стосунках (сучасний керівник – лідер, якщо хоче досягти успіху, повинен зосереджуватися не лише на досягненні результатів , але й на процесі та стосунках – ставленні людей до своєї праці, ставленні один до одного, отриманні відчуття задоволення від власного внеску у загальний процес та кінцевий результат). Результат, процес та стосунки є трьома складовими успіху будь-якої організації. Утримання балансу між цими трьома складовими успіху дає можливість керівнику досягти організаційних цілей, створюючи сприятливе та продуктивне середовище.
 7. 7. Практичні навички з основних практик керівництва  Пошуки максимально відповідного залучення до процесу прийняття рішень. А.Лінкольн писав: “Бути чесним державним діячем – означає розумно використовувати внесок окремих людей для загального блага”. Дилема сучасного лідера – як залучити людей до процесу прийняття рішень, не втративши при цьому контролю над процесом та якістю результатів.
 8. 8. Практичні навички з основних практик керівництва  Ретроспектива теорії надихання бачення сягає часів АРІСТОТЕЛЯ, який писав: ”Хороший керівник повинен володіти етосом, пафосом і логосом. Етос - це властивість морального плану, джерело вміння переконувати інших. Пафос- це властивість торкатися почуттів, впливати на людей емоційно. Логос - це властивість забезпечувати вагомими аргументами для дій, впливати на розум людей”.
 9. 9. Часто люди, які працюють в організаціях, настільки заглиблені в поточні справи, що забувають, навіщо вони це роблять. Спосіб побачити одночасно і ліс, і дерева – це надихаюче бачення майбутнього, бачення перспективи.
 10. 10. Практичні навички з основних практик керівництва  Полегшення досягнення згоди Консенсус – лише один зі способів досягнення згоди під час прийняття рішень (сучасному керівникові треба зосереджуватися не лише на досягненні результатів, але й на самому процесі та стосунках на всіх етапах діяльності). Досягнення згоди – це еврестичний процес, який є творчим, гнучким та в якому: -обирається відповідна поведінка чи спосіб -застосовується вибрана поведінка чи спосіб -оцінюється ефективність
 11. 11. Практичні навички з основних практик керівництва  Розроблення шляхів до дії Досить часто прекрасні перспективи майбутнього так і залишаються мріями, якщо керівник не вміє залучати людей до розроблення шляхів до дії. Вміння керівника будувати чіткий процес планування для реалізації можливостей та вирішення проблем забезпечує картою маршруту досягнення спільної мети, створює почуття впевненості в досягненні мети та збільшує ймовірність її успішної реалізації.
 12. 12. СУЧАСНІ КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК КЕРІВНИКА  ефективність впровадження особистісно-орієнтованих комунікативних технологій, динаміка готовності фахівця до інновацій у своїй галузі;  самоаналіз професійної діяльності;  формування готовності до пошуку варіантів розв'язання проблем, до гнучкої варіативної поведінки в складних ситуаціях;  емпатичні тенденці
 13. 13. Правила розвитку складової успіху організації, як процесу (для керівника) Завжди намагайся зрозуміти, що від тебе вимагається, а потім “розкласти завдання по поличках”, і лише тоді інформуй про це колектив; коли відчуваєш завантаженість багатьма справами, разом з командою зроби формальний аналіз завдань, визнач основні напрями діяльності і тоді приймай рішення щодо того, як і коли виконуватимеш кожне завдання; помилитися може кожний, тому не варто сприймати помилку як трагедію, варто вчитися на помилках і не повторювати та уникати їх; добре працювати – це значить знати відповіді на всі запитання, потрібно знати, де їх знайти. Прагни мати різні джерела інформації, гарну літературу;
 14. 14. якщо справ багато і всі невідкладні, то можна проаналізувати: що відбудеться, якщо чогось не зробити? Таким чином керівник завжди виконуватиме потрібну роботу; варто групувати всі завдання на три категорії: обовязкові, потрібні й бажані; періодично потрібно повертатися до списку невирішених проблем, можливо через де-який час буде легше знайти вихід; слід упорядкувати папери: реагувати, делегувати, підшивати чи викидати, але не накопичувати на столі; не припиняти навчання, самонавчання, пошуку нових цікавих ідей, проектів; Р.Емерсон писав:”Якщо хочеш, щоб тебе любили, навчайся почуттю міри”. Тож не варто вимагати від людей більше, ніж вони можуть, але не варто погоджуватися й на менше;
 15. 15. слідучитися делегувати повноваження. Завжди є спокуса чи звичка зберігати за собою повний контроль, прагнення все зробити самому, але краще розподіляти адміністративну роботу; забудь-яких обставин слід прагнути бути чесним зі своїми колегами-це допомагає все зробити найкраще; античні мудреці вважали, що ніхто не стане мудрим, не маючи терплячості. У роботі керівників терплячість має бути однією з визначальних рис; якнайчастіше посміхатися. У навчальних закладах не можуть працювати понурі, сірі, нецікаві люди! Крім того, почуття гумору інколи допомагає просто вистояти, коли дуже важко.
 16. 16. КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ  Для державних освітніх органів та освітніх закладів все ще характерним є авторитарний стиль керівництва, відсутність сучасних технологій менеджменту, навичок фасилітативного керівництва, що веде до помилок, яких можна було б легко уникнути за інших обставин.  Дані характеристики простежуються на різних рівнях у межах самого освітнього закладу: керівник – колектив; вчитель- вихователь-діти та батьки.  Саме тому важливими є зміни характеру стосунків: керівника з підлеглими, вчителями/вихователями з дітьми; зміни ролі керівників та педагогів від авторитарної до ролі фасилітатора як більш демократичної, більш ефективної ролі в умовах демократичного державного устрою.
 17. 17. Рішення проблеми на рівні навчальних закладів  Від керівників вимагається розуміння нових ролей сучасного керівника в контексті сучасних трансформаційних змін  Оволодіння навичками залучення команди та представників місцевих громадян до процесу прийняття рішень (як однієї з форм децентралізації освітнього процесу)  Розвиток навичок досягнення згоди в колективі
 18. 18. Виховання лідерів освіти нового типу  Сучасна школа передбачає не лише зміну ролей педагога – від авторитарного до педагога- фасилітатора, який надає дитині можливість розвити її повний потенціал,- але й зміну керівника на лідера, здатного створити команду з метою досягнення спільної мети.  Такий лідер спроможний використовувати “колективну мудрість”, яка перевищує суму індивідуальних здібностей членів групи, робить акцент на партнерстві та співробітництві.
 19. 19. Управлінська культура керівника навчального закладу сприяє здоровому, сприятливому   мікроклімату,  духу товариства, високій внутрішній дисципліні, принциповості і відповідальністі, Вимогливості як до себе, так і до інших.
 20. 20. Рекомендована література Абульханова-Славская К.А. Личностные типы мышления // 1. Когнитивная психология. — М.: Наука, 1986. — С. 154 — 178. 2.Айламазьян А.М., Лебедева М.М. Деловые игры и их использование в психологическом исследовании // Вопросы психологии. - 1986. - № 2. - С. 5 - 12. 3.Вербицкий А.А., Филиппов А.В., Красовский Ю.Д. Психолого- педагогические вопросы проведения деловых игр // Содержание, формы и методы обучения в высшей и средней школе. — М.: Издание НИИ высшей школы, 1983. — Вып.10. - 48 с. 4.Баранова С.В. Професійна відповідальність в управлінській діяльності (соціально-психологічний аспект): Монографія. - Луганськ: Вид-во «Світлиця», 2006. - 200 с. 5.Бондар В., Шапошнікова І. группового социально-психологического тренинга мастеров команди: методологія та теорія, формування і імені Володимира Даля, 2004. - 300 с. та інші
 21. 21. Дякую за увагу!

×