Anúncio
Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoral
Anúncio
Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoral
Comparativa programa electoral
Próximos SlideShares
Programa electoralPrograma electoral
Carregando em ... 3
1 de 9
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Comparativa programa electoral

  1. TemàticaISP-ICVERC-Reagrupament-IndependentsCiUGISPAdministracióRelacions amb altres ajuntamentsConsensuar i solucionar amb Sant Antoni els problemes comuns (La Farinera)Portarem a terme una política d'apropament amb els pobles veïns, prioritàriament amb Sant AntoniMancomunar serveis amb ajuntaments veïns, amb especial atenció en els centres educatius, el transport municipal i el servei d’ocupació per optimitzar la despesa actual. Relacions ciutadà-ajuntamentFer assemblees informatives on l'alcalde expliqui l'acció de govern i els suggeriments dels veïns. Impulsar la creació del Síndic de Greugues municipal. Estarem al servei dels veïns com a gestors temporals dels béns comunsCrearem la Tarda del poble cada dos mesos per escoltar i trobar junts la solució als temes d'interès general. Ho farem de manera rotativa pels diferents barrisTal i com hem fet fins ara, seguirem parlant amb els veïns sobre inversions o temes d’especial interès ja sigui pel seu impacte social o pel seu cost i seguirem donant la cara. Atenció al ciutadà àgil, eficaç i eficient, per donar solucions ràpides als seus tràmits i problemes. Per tal d’acostar l’administració als ciutadans farem un prova pilot posant una oficina d’atenció al ciutadà a Les Faldes del Montseny.Apropar l'Ajuntament al poble. Facilitar tràmits, ajudes, subvencions i informació general. Condicionar un espai municipal i dotar-lo de personal i serveis necessaris per desenvolupar aquesta tascaFuncionament intern L'alcalde actuarà com a veritble coordinador de la tasca dels regidors de cada àmbit i evitarem l'acumulació de Regidories en una única persona. Cada regidor serà l'interlocutor en el seu àmbit. Els membres de Reagrupament es comprometen a un màxim de dues legislatures  FuncionarisPosar els mitjans, RRHH i infraestructutures necessàries per aconseguir la conciliació de la vida laboral i familiar tant dels usuaris com dels treballadors de l'escola bressolRetornament als funcionaris i treballadors municipals el respecte i la consideració que es mereixen per optimitza els servei que se'ls demana  Participació ciutadanaModificar el reglament del Consell del Poble perque sigui realment una eina participativa del ciutadà. Impulsar la creació d'un banc de temps. Potenciar el consell del poble amb la creació d'una comissió pels pressupostos participatius, implantació de l'agenda 21, d'urbanisme i cultura i festesEn comprometem, fermament, a dinamitzar el consell del poble i a modificar el reglament, per tal que sigui una eina de consulta i de debat de tots i per a tots ciutadans. Con vocarem consultes ciutadanes per tractar els temes cabdals del nostre municipi. Creació d'una Comissió de festes buscant al complicitat de tots els veïns. Crearem una comissió específica de VilamagorePotenciar el casal de gent gran creat durant aquesta legislatura, creant un espai d’hort urbà, un “banc d’hores” i promovent el voluntariat perquè estem fermament convençuts que poden aportar moltíssimes coses al nostre poble.. Gestió dels espais municipalsOptimitzar els espais escolars. Realitzar un pla integral de centres cívics i espais municipals per a la Cultura, optimitzant l'oferta d'actvitats i els recursos disponibles, incloent-hi tant la gent gran , els joves i altres col·lectiusBuscarem els acords necessaris que garanteixin un millor aprofitament de les infraestructures públiques optimizant-les Es llogaran les instal·lacions municipals, així com els seus equipscomunicacióComunicacióObrir la web municipal i els seus serveis a totes les formacions polítiques i entitatsIntentarem millorar la gestió de la informació municipal per tal que arribi a tothom d'una forma dinàmica i eficaç  Transport Estudiarem la possibilitat de posar en marxa un projecte de transport compartitDesprés d’aconseguir transport públic a tots els barris, l’objectiu és aconseguir transport de Faldes al nucli del poble i una línia de circumval·lació a tot el municipi, per a poder continuar millorant el servei.Donarem una subvenció al servei de taxi per a transport el CAP en horaris fora de transport municipals. Es buscarà tenir una millor xarxa de transports municipals, sobretot en horaris escolars. culturaCulturaDinamització de rutes que valoritzin el nostre patrimoni cultural i arquitectònic. Potenciarem les activitats de l'escola de música i tot allò relacionat amb la música i les arts escèniques  Crearem un teatre grec a la fresca a la zona del Camp de la Rectoria. Es preservaran els antics oficis amb fires artesanes mensuals. Concerts a l'església, representacions teatrals, festival estiu, festa medieval, festa major d'hivern i cine a la fresca en el teatre grecDinamitzador cultural i de joventCreació i implantació d'un Pla dinamitzador dels jovesPotenciarem la creació del dinamitzador cultural per tal de coordinar l'ampli teixit associatiu que tenim al municipi, seguint les recomanacions de la comissió de cultura del consell del poble  Promoció cultural Integració del col·lectiu escolar a les activitats festives i culturals del poble Marca “Sant Pere” : projecte cultural ambiciós, amb el Centre Internacional d’Art la Rectoria com a eix principal, aprofitant l’experiència en la festa medieval Vilamagore i dels centres cívics i la Mongia per a donar a conèixer el nostre poble.Crearem : denominació d'origen de productes autòctons ecològics. Comerç de proximitat amb aquest tipus de producte, festival cultural, més places hoteleres. . EnsenyamentRelacions Estimular l'acció del Consell escolar municipal i donar-li suport a la seva gestió. Potencia el consell escolar municipal. Oferir els recursos per tant de poder atendre els infants amb necessitats educatives especialsMillorarem la col·laboració i les relacions amb els centres educatius del municipiDonar suport a les famílies, AMPES i escoles, per un millor funcionament de les relacions entre la comunitat educativa. FormacióContinuar amb els cursos formatius d'alfabetització pels majors d'edat i nouvinguts incidint en la immersió lingüística Potenciar encara més el Servei d’Ocupació creat en aquesta legislatura, organitzant cursos de reciclatge amb especial atenció en les persones amb risc d’exclusió laboral i aturats de llarga durada. FinancesFiscalitatContenir, en límits raonables, la pressió fiscal equilibrant el sistema de taxes i preus públics, acostant-los al cost real tenint en compte els col·lectius més desfavorits. Reduir el quot; dèficitquot; (romanent de caixa) municipal. Actualitzar la política de pagament als proveïdors a la normativa vigent. Aprofitant l'experiència adquirida, accedir al màxim de subvencions, tant dels fons europeus com de l'Estat, la Generalitat, la Diputació i d'altres que sorgeixenPortarem a terme una política d'austeritat per tal de reduir les despeses, sense tancar les portes a nous projectes. Derogarem la Taxa d'entrada de vehicles a les propietats privades Rebaixar el deute acumulat així com renegociar els crèdits financers per repercutir els menys possible en impostos al municipi. Mirarem d'estructurar els impostos en funció del pressupost municipal comptant en crear ingressos extraordinaris de promoció econòmica. Abolirem l'impost de dret de pas sense repercutir en l'increment d'altres impostos. MercatContinuar impulsant el mercat i la venda de productes de proximitat   promoció econòmicaPromoure el turisme rurals i les activitats de lleure enfocades al Parc Natural respectant l'entorn. Promoure una entitat multisectorial per impulsar el comerç i el turisme. Buscarem la millor manera d'afavorir l'activitat empresarial, promocionant especialment els joves emprenedorsPromoure la creació de riquesa i nous llocs de treball, fent que empresaris, autònoms i emprenedors posin en comú experiències i idees i trobar entre tots noves oportunitats de negoci al nostre municipi, aprofitant tots els recursos de què disposem (naturals, humans, etc.).Promocionarem i fomentarem les pymes i autònoms. Es buscarà donar feina a les empreses del pobleROMElaboració i implantació del ROM   Transparència econòmicaInstaurar la política de transparència econòmica. Instaurar la política de transparència econòmica amb el control de la despesa i verificació dels ingressosFarem una auditoria per conèixer l'Estat de comptes de l'ajuntament. Publicaren les remuneracions percebudes pels nostres representants i dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament.   GovernacióProtecció contra els incendisAugmentar la protecció contra incendis mantenint les franges de seguretat contra incendis per part del consistori i revisar, mantenir actualitzat i difondre els plans d'evacuacióDonarem suport a l'ADF en el manteniment i la millora dels camins, en la dotació de material de prevenció d'incendis i en l'organització dels voluntaris.  Seguretat ciutadanaMillorar l'actual cos de vigilància pel que fa al nombre d'efectius i atorgar-los progressivament un paper de detectors de situació de risc de condicions viàriesCrearem una junta de seguretat local formada per l'Ajuntament, representanst elsMossos d'Esquadra, els vigilants locals i representants de veïns i dels pagesos per definir les línies principals de la política de seguretat  Seguretat dels vianantsMillorar i reorganitzar el trànsit i la senyalització viària. Treball conjuntament amb els centres escolar, incentivar programes educatius de valoració del patrimoni natural i urbanístic dels serveis municipals i d'educació vialPacificarem el trànsit als nuclis urbans amb solucions adients i passos de vianants  Medi ambientEnergies renovablesDesenvolupar la implantació d'energies renovables a les instal·lacions municipals i serveis. Incentivació econòmica als habitatges ja construïts i a les empreses que instal·lin sistemes de reducció de consum d'aigua de xarxa, sistemes de recollida d'aigua pluvial i la utilització d'energies renovables per l'aigua sanitària, calefacció i producció d'electricitat Pla integral d’eficiència i estalvi energètic, totalment finançat a través de l’estalvi en la factura municipalCrearem un habitatge sostenible i amb criteris de construcció unificatsIndústries i medi ambientSeguiment rigorós de les indústries establertes i futures. Desenvolupar el projecte de l'empresa de biomassa (reciclatge forestal)Farem complir la legislació medi-ambiental i d'activitats industrials a tot elmunicipi, sense excepcions  Medi ambientAdeqüació de l'agenda 21 a través d'una comissió creada pel Consell del Poble referent a l'auditoria ambiental ja realitzada, si està actualitzada   Parc Natural Promocionar el Parc Natural del Montseny i els accessos al municipi.Impulsar la creació d'una via verda intermunicipal per potenciar la sostenibilitat ambiental i els espais naturalsNegociaren amb la Diputació per tal de potenciar el Parc Natural i afavorir l'activitat econòmica sostenible, lligada a la natura, patrimoni fonamental en el nostre municipiu,proposant rutes de BTT, de senderisme, de zones de lleure  Animals domèsticsDesenvolupar programes educatius i de sensibilització envers el respecte dels animals. Controlar la població d'animals domèstics   Obres i serveis Aigua, llum, escombreries i clavagueram Promourem la millora de les infraestructures de clavagueram, aigua i enllumenatXarxa d’aigües i de clavegueram. Hem acabat amb la precarietat del servei, ara continuarem treballant en la renovació de les instal·lacions i hem aconseguit que ho financi la companyia concessionària. Millorar el servei de recollida d’escombraries i reciclatge, fent-lo més eficient. Habitatge   Construirem habitatges de protecció oficial amb caràcter de lloguer. L'ajuntament els gestionarà creant oferta i benefici sense desprendre's de patrimoni. Noves tecnologies: Wi-FIEstudiar la viabilitat de dotar al municipi amb les infraestructures necessàris per oferir accés fàcil a baix cost, a les noves tecnologies Xarxa Wi-Fi d’internet de banda ampla a tot el municipi amb quota mensual inferior a 20 euros Control d'obresRevisar les contractacions de tots els serveis per adequar-les a la realitat actual. Revisar la sistemàtica de control de l'ús de la via pública de les empreses de serveis (elèctriques, gas, aigua, etc). Implantació d'un programa de qualitat, control i seguiment de les obres   POUMAdaptació del POUM a les necessitats reals de Sant PereDefensarem el model de poble definit per la comissió d'urbanisme del consell del poble. Redreçarem el POUM en els seus punts més conflictius i portarem la seva aprovació definida amb el màxim consens possible  Xarxa viàriaSeguir posant les bases per millorar els camins i connexions entre barris. Consensuar i solucionar amb Sant Antoni els problemes comuns (La Farinera)Treballarem per posar una solució a l'entrada-sortida de Can Vila, Vallserena, Can Ram, buscant el màxim acord amb els veïns i amb l'Ajuntament de Sant Antoni. Vial des de Can Vila / Can Ram / Vallserena cap a Sanata, amb l’ajuda de la Generalitat, per aconseguir sortida directa cap a la carretera principal i AP7, implicant en la seva realització els municipis de Sant Antoni i Llinars, evitant el trànsit pels seus cascs urbans.Fomentarem els camins de ronda així com les rutes per caminaires i bicicletes. Crearem i asfaltarem un camís des de les Faldes fins al nucli, així com asfaltar l'entrada de les Pungoles. Es farà un passeig que uneixi les escoles i l'institut pel costat de la riera. Rambla vianant i bicicleta Urbanitzacions  Recepció de la urbanització de Les Pungoles perquè sigui un barri de Sant Pere. Buscarem una solució perquè els veïns de Vallserena tinguin un millor lloc de trobadaEs buscarà recepcionar la urbanització de Pungoles. S'acabaran de col·locar les faroles de Vallserena, així com acabar les voreres. Crearem un centre cívic a Vallserena. Donarem servei d'oci al c. cívic de Les Faldes on també crearem una zona per a la gent gran amb ajuda de voluntariat. Dotarem d'activitats el centre cívic de Can Ram.Fomentarem els camins de ronda així com les rutes per caminaires i bicicletes. Crearem i asfaltarem un camís des de les Faldes fins al nucli, així com asfaltar l'entrada de les Pungoles. SanitatAssistència i benestar socialAmpliar el nou equip bàsic d'assistència social primària (EBASP) mostrant una especial incidència en el termes relacionats amb l'atenció als infants, a la dona,a la gent gran, ala violència de gènere, drogodependència i reinserció laboral i les persones amb risc d'exclusió social. Estudiar la viabilitat d'un centre de dia. L'atenció a la dependència en el programes socials (Servei d'atenció domicilària, telealarma i programes de cuidar el cuidador)  Banc d'aliments, roba, calçat, joguines,material escolar, higiene personal i de la llar, mobiliari/electrodomèstics, gestionat per voluntariat i l'Ajuntament. CAP: centre d'assitència primàriaMantenir i millorar les instal·lacions i l'operativitat del dispensari municipal. Recuperar els serveis perduts del CAP com ara la pediatriaCol·laborarem amb la nostra ABS per un millor funcinament i cobertura de l'assistència sanitària a la població i l'adeqüació del consultori.Nou CAP (Centre d’Atenció Primària); posarem a disposició de la Generalitat un equipament existent i li exigirem la seva instal·lació (a la qual està compromesa), sense cap cost pel municipi. MinusvàlidsComplir la LISMI (llei d'integració social dels minusvàlids)   Ajudes socials per a persones amb discapacitats.Prevenció de la salutIncrementar els recursos destinats a campanyes de prevenció sanitàriaFarem campanyes de promoció i salut comunitària en els centres educatius del municipì en coordinació amb l'ABS  Suport a les personesTreballar amb associacions de persones amb malalties, tal com l'associació catalana de diabètis, d'Alzheimer, etc, i realitzar projectes comunsRecolzarem i promourem el grup d'autoajuda per a malalts crònics i oncològics  EsportEsportPotenciar les activitats lúdico-esportives i la seva gestióFomentarem l'esport i els seus hàbits saludablesConsolidar el projecte esportiu, aprofitant les instal·lacions municipals i escolars existents, sobretot per fer de l’esport una pràctica habitual i saludable per a tothom.Es crearan zones esportives amb instal·lacions que compleixin les normatives reglamentàries (sala poliesportiva) aquesta sala ha estat possible gràcies a l'esforç i pressió dels grup dintre de l'oposició. Es crearà una zona de Street park on poder practicar esports culturalmen urbans. Crearem un camp de fútbol amb gesta articial. Recuperarem les instal·lacions de botxes de les FaldesJoventutComplicitatCreació i potenciació del consell de joventut. Buscarem la complicitat dels joves, perquè puguin desenvolupar les seves idees i inquietuds  Espais pel joventTrobar, facilitar i consensuar un espai pel jovent per fomentar la seva implantació en els afer públics. Habilitar espais urbans per a les activitats dels jovesHabilitarem el local municipal de La Fàbrica per crear una associació pels joves gestionada per ells. Tot el punt es farà en un termini de 100 diesLa gent granActivitatsProgramació d'activitats per a la gent gran Potenciar el casal de gent gran creat durant aquesta legislatura, creant un espai d’hort urbà, un “banc d’hores” i promovent el voluntariat perquè estem fermament convençuts que poden aportar moltíssimes coses al nostre poble..Donarem servei d'oci al c. cívic de Les Faldes on també crearem una zona per a la gent gran amb ajuda de voluntariat<br />
Anúncio