Anúncio
Ole Schmidt
Ole Schmidt
Ole Schmidt
Ole Schmidt
Anúncio
Ole Schmidt
Ole Schmidt
Ole Schmidt
Ole Schmidt
Ole Schmidt
Anúncio
Ole Schmidt
Próximos SlideShares
CV med billedeCV med billede
Carregando em ... 3
1 de 10
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Ole Schmidt

  1. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com Curriculum vitae Personlige data Navn: Ole Schmidt Adresse: Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Telefon: 7556 6663 / 4283 0811 E-mail: Stations23@gmail.com Civilstand: Gift med Lykke, HR-manager Børn: Maia på 18 samt Mads og Marc på 16 Født: 8. november 1966 Faglige kompetencer • Arbejdsmæssig o 2½ år som ERP-business konsulent inden for økonomi. o 5 år Intern konsulent inden for salg og logistik. o 3 år som underviser i forbindelse med implementering af nyt ERP-system o Ledelse af forskellige projekter inden for procesoptimering og forbedringer. o Business Controlling o Igangsætning af projekter/opgaver, udvikle og forbedringer, overlevering samt opfølgning. o Udarbejdelse af KPI’er, Benchmark og Cashflow analyser, beregninger af lønsomhed på projekter, diverse lageranalyser, SWOT-analyse osv. o God og bred forretningsforståelse gennem hele værdikæden o Samarbejdspartner/intern konsulent for alle niveauer. o Change management og forandringsledelse • Uddannelse o HD-r fra Syddansk Universitetscenter o Cand. Merc. i kvalitetsstyring og –ledelse (baseret på de samme principper som LEAN) fra Handelshøjskolen i Århus o HA-metode fra Handelshøjskole Syd (nu Syddansk Universitetscenter) Personlige kompetencer: • Resultat og målfikseret. • Holistisk med sans for detaljer. • Proaktiv, går gerne foran og viser vejen • Handlekraftig • Analytisk og struktureret Fritid. • Sport: Golf og cykling/Spinning • Andet: Familie og venner, personlig udvikling
  2. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com Erhvervserfaring Maj 13 – Sr. Business Consultant (økonomi) hos Infor – Danmark • Opnåede resultater o Norsk projekt (Sprog Norsk og Svensk)  Kom ind i et projekt i krise. Var med til at ændre holdningen hos kunden til positiv, gennem kommunikation og forståelse af kundens behov. Samt at sikre at kunden forstår, hvordan best practice vil se ud i M3, indenfor daglige processer som daglige regnskabsmæssige rutiner, Intern regnskab, indkøbs-, produktions-, distributionskalkuler efterkalkuler, Anlægsregistre, Projektordre (POM), Konsolidering/budgettering (d/EPM), fordelingsnøgle, Rapportgenerator.  Workshops med kunden og løsningsarkitekter. Undervisning af daglige brugere på forskellige niveauer i anvendelse af det nye system og ændringer i forretningsprocesser. o Skotsk projekt (Engelsk)  Optimering af processen omkring behandling af leverandørfakturaer via faktura- indscanning og workflow, og sikre at løsningen blev så simpel og effektiv som muligt. o Hollandsk projekt (Engelsk)  Optimering af lagerafstemningsprocessen samt uddannelse af medarbejdere. o Dansk projekt  Optimering af processen omkring behandling af leverandørfakturaer via fakturaindscanning og godkendelsesflow. o Dansk projekt  Underviser af kunder i brugen af M3 daglige processer inden for økonomi, salg, logistik og afstemning. • Ansvarsområder o De økonomiske processer indenfor Infors ERP-system. o Sikre at projekter overholder deadlines. o Beskrivelse af modifikationer og test. o Undervisning af kunders superbruger og alm. brugere.
  3. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com Jan 12 – Apr 13 Business Controller i Bygma Gruppen A/S • Opnåede resultater. o Beskrivelse af forretningsprocesser og sikre at de blev efterlevet fra indkøb til salg o Identificering af muligheder for optimering og forbedringer af forskellige forretningsprocesser, samt forstå implementeringen o Projektleder i forbindelse med implementering forbedringstiltag inden for salg, logistik og økonomi.  Optimerede fakturamodtagelsesprocessen. Alle fakturaer er elektronisk tilgængelige og kan godkendes elektronisk.  Øge omsætningshastigheden på varelagrene  Planlægning og gennemførelse af uddannelsesprogram for superbrugere og alm. brugere inden for salg og logistik i nyt ERP-system. • Ansvarsområder o Business Controlling  Udarbejde løbende budgetopfølgning samt afvigelsesforklaring  ”Intern konsulent”/Sparringspartner for filialdirektører, afdelingsleder og lagerforvalter vedr. de interne processer og analyser  Diverse analyser og opfølgningsopgaver. o Ansvarlig for uddannelsesprogram inden for salg og logistik o Projektledelse i forbindelse med implementering af lagerstyring og udvikling af hjælperedskaber til optimering af lagrene. o Udarbejdelse af projekthåndbog, der skulle danne grundlaget for projekters gennemførelse i Bygma. Herunder organisation, systematik, opfølgning og dokumentation. o Forbedring af forretningsgange for hele værdikæden (salg, logistik, HR og økonomi). o Undervisning i Excel således at Excel kan bruges som et naturligt redskab i hverdagen • Adhoc o En del af et udrykningshold, der skulle hjælpe vores filialer i forbindelse med implementering af M3 specielt inden for salg, indkøb og økonomi. o Bistå med controllerydelser til regioner, filialer og afdelinger  Analyser, opfølgning, support, sparing etc.
  4. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com Sep 07 – Dec 11 Controller Bygma A/S – Region Syd • Opnåede resultater. o Samle og optimere kreditorfunktionen i regionen, sikre at godkendelsesflow i regionen blev efterlevet og forberede funktionen til at blive samlet i hele gruppen. o Nedbringelse af varelager med 20 % i regionen • Ansvarsområder o Leder af det Regional kreditorbogholderi, o Koordinator på logistik/lagerstyring  Beskrivelse af lagerstyringsprocessen, udvikle forretningsgange og implementering  Løbende opfølgning og udvikling af hjælperedskaber.  Løbende forbedre processen og procedurer for optimering af lagrene  Definere fokusområder for nedbringelse af lager via analyser. o Business Controlling  Udarbejdelse af budgetter, regnskaber, løbende budgetopfølgning samt afvigelsesforklaring  ”Intern konsulent”/Sparringspartner for filialdirektører, afdelingsleder og lagerforvalter vedr. de interne processer og analyser  Diverse analyser og opfølgningsopgaver. o Undervisning  I anvendelse af workflow i forbindelse dannelse af det regionale kreditorbogholderi  Undervisning af lagerforvaltere i anvendelse af regneark  Undervisning af lagerforvaltere i anvendes af ABC-tool til lagerstyring o Projektansvarlig  Regionens del af koncernprojekter.  Ad hoc projekter.
  5. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com Mar 07 – Aug 07 Regnskabs- og IT-chef hos MSH-Huse A/S. • Ansvarsområder o Udarbejde perioderegnskab herunder budgetopfølgning. o Lønadministration o Efterkalkulationer på byggesager o Virksomhedens IT og telefoni o Virksomhedens forsikringer o Aktiv deltager vedr. gennemførelse af tvangsakkord. Jul 06 – Feb 07 Produktionscontroller og IT-chef hos Larsen Danish Seafood A/S og GmbH • Opnåede resultater. o Analyse af virksomhedens behov i forbindelse med opgradering af virksomhedens infrastruktur. • Ansvarsområder o Controlling af virksomhedens 4 fabrikker.  Efterberegning af styklister i forhold til aktuel forbrug.  Udarbejdede af priskalkulationer til brug ved kontraktforhandlinger  Estimering af salg og behovsberegning til budgetlægning samt opfølgning o IT-chef  drift og vedligeholdelse af koncernens IT (Tyskland og Danmark)  virksomhedens telefoni (Tyskland og Danmark) Nov 04 – Jun 06 Divisionscontroller og IT-manager hos Danarota Technic A/S • Opnåede resultater o Oplæg til re-/omstrukturering af organisation o Optimering af lagret o Optimering af de administrative rutiner. • Ansvarsområder o Udarbejdelse af budget, måneds-, årsregnskab samt budgetopfølgning o Debitor- og kreditorstyring o Udarbejdelse af økonomiske rapporter  Cashflow  IPO-opgørelse  Lønsomhed på projekter o SWOT-analyser o Ansvarlig for den daglige IT-drift og -support
  6. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com
  7. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com Mar 01 – Okt 04 IT-manager hos Danarota Technic A/S • Opnåede resultater. o Fastlæggelse af IT-strategi o Projektleder i forbindelse med opgradering af infrastruktur og ERP-system. o Implementering af projektstyringssystem o Implementering af CRM-system • Ansvarsområde o Daglige drift at IT og telefoni Jul 00 – Okt 00 Service og kvalitetsansvarlig hos Spekva A/S Apr. 98 – Jun 00 Finansieringsrådgiver/koordinator ved Carta Autofinans A/S Jun 97 – Mar 98 Lagerassistent ved Beauvais Catering A/S Feb 97 – Maj 97 Projektleder i forbindelse med lagerudvidelse ved A-Post Apr 87 – Aug 90 Revisorassistent ved Kurt E. Asgreen A/S Uddannelse 2003 - 2005 HD – Regnskab og økonomistyring ved SDU i Kolding • Hovedopgave i værdisætning af virksomheder 1993 - 1996 Cand. Merc. i kvalitetsstyring og -ledelse ved Handelshøjskolen i Århus. Uddannelsen er baseret på de samme principper som LEAN • Hovedopgave i Change management. 1990 - 1993 HA-Metode ved Handelshøjskole Syd i Kolding
  8. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com IT-kendskab: Microsoft Windows til og med Windows 8: • Installation samt løsning af daglige problemer. Microsoft Office 97 - 2013: • Excel: De fleste gængse funktioner samt oprette og brug af pivot-tabeller, sammenkædning af ark, bruge forskellige formler og hvis-sætninger, import af filer, L-opslag osv. • Word: De fleste gængse funktioner samt oprettelse af skabeloner, brevfletning. • Powerpoint – præsentationer med grafik, effekter og hyperlinks. Infor M3 – Movex ver. 7.1 – 13.3 • Økonomi, Salg, Logistik • Setup Aspekt/4 (AS400) • Økonomi, Salg, Køb, Logistik • Udtræk Concord XAL og Navison: • Overblik over de primære funktioner. • Administrator • Daglig brug af • Eksporter filer • Etablering af log-filer • Udskriftgenerering Workflow (Teamlink) ReadSoft (Dokumentscanning) Sprog: Engelsk: • Infor ad hoc. projekter i Europa (Holland og Skotland) hvor al kommunikation foregår på engelsk – skrift og tale • Jævnlig kontakt med Danarota Technic A/S amerikanske moder- og søsterselskab - skrift og tale. Tysk: • Larsen Danish Seafood i Harrislee, Tyskland. Daglig kontakt med mine tyske kolleger. • Jævnligt kontakt med Danarota Technic A/S tyske slagskontor - skrift og tale. • IT-support på tysk. Skandinavisk: • Infor projekt i Norge med norske og svenske konsulenter (9 måneder).
  9. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com
  10. Ole Schmidt, Vonsild Stationsvej 23, 6000 Kolding Tlf. 7556 6663 / 4283 0811, e-mail: Stations23@Gmail.com
Anúncio