Силікати. Силикатна промисловість

Елена Мешкова
Елена Мешковаучитель химии em Ильичевская гимназия №1
Силікатна кислота.Силікатна кислота.
СилікатиСилікати
Силікатна промисловістьСилікатна промисловість
Силікатна кислота складаєтьсяСилікатна кислота складається
з полімерних молекулз полімерних молекул
 HH22 SiOSiO33 – умовна– умовна
формулаформула
 Точніше її складТочніше її склад
можна відобразитиможна відобразити
формулоюформулою
nSiOnSiO22 ·mH·mH22 OO
 У воді не розчиняєтьсяУ воді не розчиняється
 Утворює з водоюУтворює з водою
колоїдні розчиниколоїдні розчини
Добування силікатноїДобування силікатної
кислотикислоти
 На відміну від інших кислот не можнаНа відміну від інших кислот не можна
отримати дією води наотримати дією води на SiOSiO22
 Силікатну кислоту добувають, діючиСилікатну кислоту добувають, діючи
кислотами на силікати:кислотами на силікати:
NaNa22 SiOSiO33 ++ 22HClHCl → 2NaCl + H→ 2NaCl + H22 SiOSiO33 ↓↓
Хімічні властивостіХімічні властивості
 Дуже слабкий електроліт. Дії наДуже слабкий електроліт. Дії на
індикатори не виявляєіндикатори не виявляє
 Не взаємодіє, як інші кислоти, зНе взаємодіє, як інші кислоти, з
металами, основними оксидами,металами, основними оксидами,
основамиосновами
 Розкладається при нагріванні:Розкладається при нагріванні:
HH22 SiOSiO33 → SiO→ SiO22 + H+ H22 OO
СилікатиСилікати
 Формули силікатів теж умовні:Формули силікатів теж умовні:
CaSiOCaSiO33 → CaO·SiO→ CaO·SiO22
 Природні силікати:Природні силікати:
КаолінітКаолініт AlAl22 OO33 ·2SiO·2SiO22 ·2H·2H22 OO
АзбестАзбест 3MgO·2SiO3MgO·2SiO22 ·2H·2H22 OO
Польовий шпатПольовий шпат KK22 O·AlO·Al22 OO33 ·6SiO·6SiO22
Силікати, які містять в своєму складіСилікати, які містять в своєму складі
оксид алюмінію, називаютьоксид алюмінію, називають
алюмосилікатамиалюмосилікатами
Природні силікатиПриродні силікати
АзбестАзбест
Польовий
шпат
Каолініт – головна складоваКаолініт – головна складова
частина білої глиничастина білої глини
Розчинні силікати –Розчинні силікати – NaNa22 SiOSiO33 іі
KK22 SiOSiO33
 Силікати натрію та калію називаютьСилікати натрію та калію називають
розчинним скломрозчинним склом, а їх водні розчини, а їх водні розчини
–– рідким скломрідким склом
 Рідке скло – основаРідке скло – основа силікатного клеюсилікатного клею
Хімічні властивості силікатівХімічні властивості силікатів
 Розчинні силікати взаємодіють майже зРозчинні силікати взаємодіють майже з
усіма кислотами, навіть з карбонатною:усіма кислотами, навіть з карбонатною:
NaNa22 SiOSiO33 + H+ H22 O + COO + CO22 →→
 Взаємодіють з іншими солями, якщоВзаємодіють з іншими солями, якщо
утворюється нерозчинний силікат:утворюється нерозчинний силікат:
KK22 SiOSiO33 + CaCl+ CaCl22 →→
Силікатна промисловістьСилікатна промисловість
 Виробництво керамікиВиробництво кераміки
 Виробництво склаВиробництво скла
 Виробництво цементу та бетонуВиробництво цементу та бетону
Керамічна промисловістьКерамічна промисловість
 КерамікоюКерамікою називають матеріали і різніназивають матеріали і різні
вироби, які виготовляють з природних глинвироби, які виготовляють з природних глин
шляхом формування, сушіння і випалювання.шляхом формування, сушіння і випалювання.
Керамічна промисловістьКерамічна промисловість
виробляє:виробляє:
 ЦеглуЦеглу
 ЧерепицюЧерепицю
 ФаянсФаянс
 ФарфорФарфор
Виробництво склаВиробництво скла
 Віконне склоВіконне скло виробляютьвиробляють
сплавлянням сумішісплавлянням суміші содисоди NaNa22COCO33,,
вапнякувапняку CaCOCaCO33 іі білого піскубілого піску SiOSiO22::
NaNa22COCO33 + CaCO+ CaCO33 + 6SiO+ 6SiO22 →→
NaNa O·CaO·6SiOO·CaO·6SiO + 2CO+ 2CO
Тугоплавке склоТугоплавке скло
 Для виробленняДля вироблення
тугоплавкого склатугоплавкого скла
соду замінюютьсоду замінюють
поташемпоташем KK22COCO33::
КК22 ОО··СаОСаО··66SiOSiO22
Кришталеве склоКришталеве скло
 КриштальКришталь
виготовляють ізвиготовляють із
поташупоташу,,
плюмбум(ІІ)плюмбум(ІІ)
оксидуоксиду іі піскупіску::
КК22ОО··РРbbОО··66SiOSiO22
Кварцове склоКварцове скло
 ВиготовляютьВиготовляють
розплавленнямрозплавленням
піскупіску
 Кварцове склоКварцове скло
термостійкетермостійке, тому, тому
із ньогоіз нього
виготовляютьвиготовляють
лабораторний посуд ілабораторний посуд і
інші термостійкіінші термостійкі
виробивироби
Порівняння властивостейПорівняння властивостей
звичайного і кварцового склазвичайного і кварцового скла
Кольорове склоКольорове скло
 Щоб склу надатиЩоб склу надати
певний колір допевний колір до
основнихосновних
компонентівкомпонентів
додають сполукидодають сполуки
деяких речовиндеяких речовин
 ДляДля зеленогозеленого
кольорукольору – сполуки– сполуки
хромухрому тата феруму(ІІ)феруму(ІІ)
Синє склоСинє скло – домішки– домішки СоОСоО
Виробництво цементуВиробництво цементу
 ЦементЦемент – це зеленкувато-– це зеленкувато-
сірий порошок, який під чассірий порошок, який під час
змішування з водоюзмішування з водою
твердне на повітрі,твердне на повітрі,
перетворюючись наперетворюючись на
кам’янисту масукам’янисту масу
 Цемент виробляютьЦемент виробляють
прожарюванням сумішіпрожарюванням суміші
вапняку та глинивапняку та глини
 Спечена зерниста маса, щоСпечена зерниста маса, що
утворюється, називаєтьсяутворюється, називається
клінкеромклінкером
Бетон і залізобетонБетон і залізобетон
 ІзІз суміші цементу, водисуміші цементу, води
і наповнювачів (пісок,і наповнювачів (пісок,
гравій, щебінь, шлак)гравій, щебінь, шлак)
після їх затвердінняпісля їх затвердіння
отримують штучнийотримують штучний
камінь –камінь – бетонбетон. Бетон зі. Бетон зі
стальною арматуроюстальною арматурою
називаєтьсяназивається
залізобетономзалізобетоном
Домашнє завданняДомашнє завдання
 Тренувальні вправиТренувальні вправи
 с. 21-23 №2, 6(в,г) – письм.с. 21-23 №2, 6(в,г) – письм.
1 de 22

Recomendados

запорізька січ – козацька республіка por
запорізька січ – козацька республіказапорізька січ – козацька республіка
запорізька січ – козацька республікаandrieieva64
11.6K visualizações18 slides
Робота над есе por
Робота над есеРобота над есе
Робота над есеUlyana_M
2.1K visualizações29 slides
Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів. por
Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.
Науки, що вивчають життя. Методи вивчення організмів.labinskiir-33
7.4K visualizações13 slides
Хімія в побуті por
Хімія в побутіХімія в побуті
Хімія в побутіgannafilozof
48.4K visualizações13 slides
Асортимент та технологія продажу мінеральних вод. por
Асортимент та технологія продажу мінеральних вод.Асортимент та технологія продажу мінеральних вод.
Асортимент та технологія продажу мінеральних вод.Светлана Методкаб
4.6K visualizações42 slides
тема 1. система маркетингових досліджень por
тема 1. система маркетингових дослідженьтема 1. система маркетингових досліджень
тема 1. система маркетингових дослідженьAngela Olkhoskay
817 visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

силікатні матеріали por
силікатні матеріалисилікатні матеріали
силікатні матеріалиIngulcik
7.1K visualizações18 slides
Презентація І та ІІ закони Менделя por
Презентація І та ІІ закони МенделяПрезентація І та ІІ закони Менделя
Презентація І та ІІ закони МенделяTG2202
6.5K visualizações10 slides
Іонний зв'язок por
Іонний зв'язокІонний зв'язок
Іонний зв'язокlabinskiir-33
8.8K visualizações12 slides
Радіоактивність. Види радіоактивності por
Радіоактивність. Види радіоактивностіРадіоактивність. Види радіоактивності
Радіоактивність. Види радіоактивностіOlga Shevchuk
8.6K visualizações11 slides
Японське економічне диво por
Японське економічне диво Японське економічне диво
Японське економічне диво Maria Malyar
6.3K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

силікатні матеріали por Ingulcik
силікатні матеріалисилікатні матеріали
силікатні матеріали
Ingulcik7.1K visualizações
Презентація І та ІІ закони Менделя por TG2202
Презентація І та ІІ закони МенделяПрезентація І та ІІ закони Менделя
Презентація І та ІІ закони Менделя
TG22026.5K visualizações
Іонний зв'язок por labinskiir-33
Іонний зв'язокІонний зв'язок
Іонний зв'язок
labinskiir-338.8K visualizações
Радіоактивність. Види радіоактивності por Olga Shevchuk
Радіоактивність. Види радіоактивностіРадіоактивність. Види радіоактивності
Радіоактивність. Види радіоактивності
Olga Shevchuk8.6K visualizações
Японське економічне диво por Maria Malyar
Японське економічне диво Японське економічне диво
Японське економічне диво
Maria Malyar6.3K visualizações
Внутрішня будова листка por labinskiir-33
Внутрішня будова листкаВнутрішня будова листка
Внутрішня будова листка
labinskiir-337.4K visualizações
Біологія 7 клас. Зошит для тематичного контролю знань por Сергій Ільчишин
Біологія 7 клас. Зошит для тематичного контролю знаньБіологія 7 клас. Зошит для тематичного контролю знань
Біологія 7 клас. Зошит для тематичного контролю знань
Сергій Ільчишин100K visualizações
Складнопідрядне речення por Alfiya2011
Складнопідрядне реченняСкладнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Alfiya201172.4K visualizações
Etery, estery por Liudmila Sidorenko
Etery, esteryEtery, estery
Etery, estery
Liudmila Sidorenko1.8K visualizações
Атомна енергетика ХХІ століття por Ukrainian Nuclear Society
Атомна енергетика ХХІ століттяАтомна енергетика ХХІ століття
Атомна енергетика ХХІ століття
Ukrainian Nuclear Society913 visualizações
Формування модерної української нації por depldok628
Формування модерної української націїФормування модерної української нації
Формування модерної української нації
depldok6284K visualizações
Використання речовин із різним видом хімічних зв'язків у техніці.pptx por Olegovna
Використання речовин із різним видом хімічних зв'язків у техніці.pptxВикористання речовин із різним видом хімічних зв'язків у техніці.pptx
Використання речовин із різним видом хімічних зв'язків у техніці.pptx
Olegovna 7.1K visualizações
01 концентрація буфери рн потенціометр por anna_chem
01 концентрація буфери рн потенціометр01 концентрація буфери рн потенціометр
01 концентрація буфери рн потенціометр
anna_chem3K visualizações
хімічні показники води por shulga_sa
хімічні показники водихімічні показники води
хімічні показники води
shulga_sa2.5K visualizações
Ікт - компетентність як складова професійного розвитку педагога por Методичний кабінет
Ікт - компетентність як складова професійного розвитку педагогаІкт - компетентність як складова професійного розвитку педагога
Ікт - компетентність як складова професійного розвитку педагога
Перша допомога при ушкодженні опорно-рухової системи por labinskiir-33
Перша допомога при ушкодженні опорно-рухової системиПерша допомога при ушкодженні опорно-рухової системи
Перша допомога при ушкодженні опорно-рухової системи
labinskiir-3324.2K visualizações
1 por pidruchnyk111
11
1
pidruchnyk111137.3K visualizações

Mais de Елена Мешкова

Гомологичний ряд алканів por
Гомологичний ряд алканівГомологичний ряд алканів
Гомологичний ряд алканівЕлена Мешкова
3.4K visualizações9 slides
Метан - найпростіший вуглеводень por
Метан - найпростіший вуглеводеньМетан - найпростіший вуглеводень
Метан - найпростіший вуглеводеньЕлена Мешкова
1.7K visualizações15 slides
Метали в природі. Добування металів por
Метали в природі. Добування металівМетали в природі. Добування металів
Метали в природі. Добування металівЕлена Мешкова
2.8K visualizações15 slides
Хімічні властивості металів por
Хімічні властивості металівХімічні властивості металів
Хімічні властивості металівЕлена Мешкова
4.7K visualizações10 slides
Елементи-метали. Фізичні властивості металів por
Елементи-метали. Фізичні властивості металівЕлементи-метали. Фізичні властивості металів
Елементи-метали. Фізичні властивості металівЕлена Мешкова
2.2K visualizações16 slides
Карбонатна кислота. Карбонати por
Карбонатна кислота. КарбонатиКарбонатна кислота. Карбонати
Карбонатна кислота. КарбонатиЕлена Мешкова
2.8K visualizações15 slides

Mais de Елена Мешкова(20)

Гомологичний ряд алканів por Елена Мешкова
Гомологичний ряд алканівГомологичний ряд алканів
Гомологичний ряд алканів
Елена Мешкова3.4K visualizações
Метан - найпростіший вуглеводень por Елена Мешкова
Метан - найпростіший вуглеводеньМетан - найпростіший вуглеводень
Метан - найпростіший вуглеводень
Елена Мешкова1.7K visualizações
Метали в природі. Добування металів por Елена Мешкова
Метали в природі. Добування металівМетали в природі. Добування металів
Метали в природі. Добування металів
Елена Мешкова2.8K visualizações
Хімічні властивості металів por Елена Мешкова
Хімічні властивості металівХімічні властивості металів
Хімічні властивості металів
Елена Мешкова4.7K visualizações
Елементи-метали. Фізичні властивості металів por Елена Мешкова
Елементи-метали. Фізичні властивості металівЕлементи-метали. Фізичні властивості металів
Елементи-метали. Фізичні властивості металів
Елена Мешкова2.2K visualizações
Карбонатна кислота. Карбонати por Елена Мешкова
Карбонатна кислота. КарбонатиКарбонатна кислота. Карбонати
Карбонатна кислота. Карбонати
Елена Мешкова2.8K visualizações
Використання сульфатної кислоти. Сульфати por Елена Мешкова
Використання сульфатної кислоти. СульфатиВикористання сульфатної кислоти. Сульфати
Використання сульфатної кислоти. Сульфати
Елена Мешкова2.2K visualizações
Оксиди Карбону та Силіцію por Елена Мешкова
Оксиди Карбону та СиліціюОксиди Карбону та Силіцію
Оксиди Карбону та Силіцію
Елена Мешкова3.8K visualizações
Оксиди Нітрогену та Фосфору por Елена Мешкова
Оксиди Нітрогену та ФосфоруОксиди Нітрогену та Фосфору
Оксиди Нітрогену та Фосфору
Елена Мешкова3.2K visualizações
Промисловий синтез амиаку por Елена Мешкова
Промисловий синтез амиакуПромисловий синтез амиаку
Промисловий синтез амиаку
Елена Мешкова2.7K visualizações
Сполуки неметалів з Гідрогеном por Елена Мешкова
Сполуки неметалів з ГідрогеномСполуки неметалів з Гідрогеном
Сполуки неметалів з Гідрогеном
Елена Мешкова5.4K visualizações
Карбон і Силіцій. Вуглець та кремній por Елена Мешкова
Карбон і Силіцій. Вуглець та кремнійКарбон і Силіцій. Вуглець та кремній
Карбон і Силіцій. Вуглець та кремній
Елена Мешкова3.1K visualizações
Приготування розчинів для домедичної допомоги por Елена Мешкова
Приготування розчинів для домедичної допомогиПриготування розчинів для домедичної допомоги
Приготування розчинів для домедичної допомоги
Елена Мешкова52.1K visualizações

Último

Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
58 visualizações15 slides
М. Гоголь.pptx por
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
14 visualizações15 slides
Академічна доброчесність por
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
61 visualizações15 slides
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
41 visualizações10 slides
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» por
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
15 visualizações10 slides

Último(14)

Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1414 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195861 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 visualizações
ІКТ .pptx por anazaharcun
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptx
anazaharcun5 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 visualizações
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 visualizações
ІКТ Захарчун.pdf por anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 visualizações

Силікати. Силикатна промисловість

 • 2. Силікатна кислота складаєтьсяСилікатна кислота складається з полімерних молекулз полімерних молекул  HH22 SiOSiO33 – умовна– умовна формулаформула  Точніше її складТочніше її склад можна відобразитиможна відобразити формулоюформулою nSiOnSiO22 ·mH·mH22 OO  У воді не розчиняєтьсяУ воді не розчиняється  Утворює з водоюУтворює з водою колоїдні розчиниколоїдні розчини
 • 3. Добування силікатноїДобування силікатної кислотикислоти  На відміну від інших кислот не можнаНа відміну від інших кислот не можна отримати дією води наотримати дією води на SiOSiO22  Силікатну кислоту добувають, діючиСилікатну кислоту добувають, діючи кислотами на силікати:кислотами на силікати: NaNa22 SiOSiO33 ++ 22HClHCl → 2NaCl + H→ 2NaCl + H22 SiOSiO33 ↓↓
 • 4. Хімічні властивостіХімічні властивості  Дуже слабкий електроліт. Дії наДуже слабкий електроліт. Дії на індикатори не виявляєіндикатори не виявляє  Не взаємодіє, як інші кислоти, зНе взаємодіє, як інші кислоти, з металами, основними оксидами,металами, основними оксидами, основамиосновами  Розкладається при нагріванні:Розкладається при нагріванні: HH22 SiOSiO33 → SiO→ SiO22 + H+ H22 OO
 • 5. СилікатиСилікати  Формули силікатів теж умовні:Формули силікатів теж умовні: CaSiOCaSiO33 → CaO·SiO→ CaO·SiO22  Природні силікати:Природні силікати: КаолінітКаолініт AlAl22 OO33 ·2SiO·2SiO22 ·2H·2H22 OO АзбестАзбест 3MgO·2SiO3MgO·2SiO22 ·2H·2H22 OO Польовий шпатПольовий шпат KK22 O·AlO·Al22 OO33 ·6SiO·6SiO22 Силікати, які містять в своєму складіСилікати, які містять в своєму складі оксид алюмінію, називаютьоксид алюмінію, називають алюмосилікатамиалюмосилікатами
 • 7. Каолініт – головна складоваКаолініт – головна складова частина білої глиничастина білої глини
 • 8. Розчинні силікати –Розчинні силікати – NaNa22 SiOSiO33 іі KK22 SiOSiO33  Силікати натрію та калію називаютьСилікати натрію та калію називають розчинним скломрозчинним склом, а їх водні розчини, а їх водні розчини –– рідким скломрідким склом  Рідке скло – основаРідке скло – основа силікатного клеюсилікатного клею
 • 9. Хімічні властивості силікатівХімічні властивості силікатів  Розчинні силікати взаємодіють майже зРозчинні силікати взаємодіють майже з усіма кислотами, навіть з карбонатною:усіма кислотами, навіть з карбонатною: NaNa22 SiOSiO33 + H+ H22 O + COO + CO22 →→  Взаємодіють з іншими солями, якщоВзаємодіють з іншими солями, якщо утворюється нерозчинний силікат:утворюється нерозчинний силікат: KK22 SiOSiO33 + CaCl+ CaCl22 →→
 • 10. Силікатна промисловістьСилікатна промисловість  Виробництво керамікиВиробництво кераміки  Виробництво склаВиробництво скла  Виробництво цементу та бетонуВиробництво цементу та бетону
 • 11. Керамічна промисловістьКерамічна промисловість  КерамікоюКерамікою називають матеріали і різніназивають матеріали і різні вироби, які виготовляють з природних глинвироби, які виготовляють з природних глин шляхом формування, сушіння і випалювання.шляхом формування, сушіння і випалювання.
 • 12. Керамічна промисловістьКерамічна промисловість виробляє:виробляє:  ЦеглуЦеглу  ЧерепицюЧерепицю  ФаянсФаянс  ФарфорФарфор
 • 13. Виробництво склаВиробництво скла  Віконне склоВіконне скло виробляютьвиробляють сплавлянням сумішісплавлянням суміші содисоди NaNa22COCO33,, вапнякувапняку CaCOCaCO33 іі білого піскубілого піску SiOSiO22:: NaNa22COCO33 + CaCO+ CaCO33 + 6SiO+ 6SiO22 →→ NaNa O·CaO·6SiOO·CaO·6SiO + 2CO+ 2CO
 • 14. Тугоплавке склоТугоплавке скло  Для виробленняДля вироблення тугоплавкого склатугоплавкого скла соду замінюютьсоду замінюють поташемпоташем KK22COCO33:: КК22 ОО··СаОСаО··66SiOSiO22
 • 15. Кришталеве склоКришталеве скло  КриштальКришталь виготовляють ізвиготовляють із поташупоташу,, плюмбум(ІІ)плюмбум(ІІ) оксидуоксиду іі піскупіску:: КК22ОО··РРbbОО··66SiOSiO22
 • 16. Кварцове склоКварцове скло  ВиготовляютьВиготовляють розплавленнямрозплавленням піскупіску  Кварцове склоКварцове скло термостійкетермостійке, тому, тому із ньогоіз нього виготовляютьвиготовляють лабораторний посуд ілабораторний посуд і інші термостійкіінші термостійкі виробивироби
 • 17. Порівняння властивостейПорівняння властивостей звичайного і кварцового склазвичайного і кварцового скла
 • 18. Кольорове склоКольорове скло  Щоб склу надатиЩоб склу надати певний колір допевний колір до основнихосновних компонентівкомпонентів додають сполукидодають сполуки деяких речовиндеяких речовин  ДляДля зеленогозеленого кольорукольору – сполуки– сполуки хромухрому тата феруму(ІІ)феруму(ІІ)
 • 19. Синє склоСинє скло – домішки– домішки СоОСоО
 • 20. Виробництво цементуВиробництво цементу  ЦементЦемент – це зеленкувато-– це зеленкувато- сірий порошок, який під чассірий порошок, який під час змішування з водоюзмішування з водою твердне на повітрі,твердне на повітрі, перетворюючись наперетворюючись на кам’янисту масукам’янисту масу  Цемент виробляютьЦемент виробляють прожарюванням сумішіпрожарюванням суміші вапняку та глинивапняку та глини  Спечена зерниста маса, щоСпечена зерниста маса, що утворюється, називаєтьсяутворюється, називається клінкеромклінкером
 • 21. Бетон і залізобетонБетон і залізобетон  ІзІз суміші цементу, водисуміші цементу, води і наповнювачів (пісок,і наповнювачів (пісок, гравій, щебінь, шлак)гравій, щебінь, шлак) після їх затвердінняпісля їх затвердіння отримують штучнийотримують штучний камінь –камінь – бетонбетон. Бетон зі. Бетон зі стальною арматуроюстальною арматурою називаєтьсяназивається залізобетономзалізобетоном
 • 22. Домашнє завданняДомашнє завдання  Тренувальні вправиТренувальні вправи  с. 21-23 №2, 6(в,г) – письм.с. 21-23 №2, 6(в,г) – письм.

Notas do Editor

 1. суміші