O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

الإقلاع

240 visualizações

Publicada em

عملية استنهاض أو اقلاع الكمبيوتر من البايوس

Publicada em: Tecnologia
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

الإقلاع

 1. 1. ‫عمل‬: ‫طمان‬ ‫عطية‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫وفاء‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬: ‫د‬/‫سالمى‬ ‫زينب‬
 2. 2. ‫ل‬ ‫ل‬‫ل‬‫لكل‬ ‫ك‬ ‫لكك‬‫ل‬‫لكا‬ ‫لو‬‫ل‬‫لالـ‬‫ل‬‫لعلانت‬‫ل‬‫ج‬ ‫ل‬ ‫لتك‬‫ل‬ ‫لكل‬ ‫ل‬‫ل‬‫لللي‬‫ل‬‫من‬ ‫ليقلل‬‫ل‬‫لالكلبيوت‬‫ل‬‫ولجع‬BIOS ‫منلليل‬ ‫لكالفتلكـتةللنبيوتيقللكنل‬ ‫ك‬ ‫ةلقبينلكالاكك‬ ‫لذلالالنهلاا‬‫سلال‬ ‫كلهار‬ ”harddisk”‫تا‬ ‫للللللل‬‫ل‬ ‫لكلت‬ ‫لللللللا‬‫ل‬ ‫لن‬ ‫للللللل‬‫ل‬‫لان‬ ‫لللللللي‬‫ل‬‫ت‬ ‫ل‬ ‫للللللل‬‫ل‬‫للللللليلي‬‫ل‬‫لللللللهلت‬‫ل‬‫الن‬ ‫وتل‬ ‫لكلق‬ ‫كةلكشلهلتالادلكيالنل‬ ‫لاك‬ ‫لفيلحاال‬ ‫تك‬ ‫لكل‬ ‫تاجللإلقالعلي‬ ‫ن‬‫ل‬ ‫لا‬ ‫تلن‬ ‫ل‬ ‫كلايالفيريا‬ ‫لكلبيوتيقللكولادكيالنل‬ ‫تالان‬ ‫ق‬‫لنبيوتيقل‬.
 3. 3. ‫مةل‬ ‫كلطل‬: ‫ل‬ ‫للل‬‫ل‬‫لكل‬ ‫للل‬‫ل‬‫لللكايىلكل‬‫ل‬‫لن‬BIOS‫تال‬ ‫للل‬‫ل‬ ‫ةلق‬ ‫لللا‬‫ل‬‫لللالكا‬‫ل‬‫لللعلانتد‬‫ل‬‫ج‬ ‫للي‬‫ل‬‫للةلنم‬‫ل‬‫لشاش‬ ‫لل‬‫ل‬‫للةلان‬‫ل‬‫تاش‬ ‫لليرلكوىل‬‫ل‬‫للكلوه‬‫ل‬‫لليقللولاد‬‫ل‬‫كلبيوت‬ ‫لفيلليحةلكليفلاقت‬ ‫لزرليعت‬ ‫عالان‬ ‫لسل‬ ‫شالض‬‫لعل‬ ‫ش‬ ‫نيعلجهازكل‬: ‫لكحلكلتلذاللكالزركرل‬ ‫لتدك‬ ‫ةلق‬ ‫ك‬ ‫كجهزةلكلبيوتيقللكل‬(F1 ‫أول‬F2‫أول‬F10‫أول‬DEL‫أول‬ESC)‫لللللللعل‬‫ل‬‫ال‬ ‫للللللليلكل‬‫ل‬‫ولف‬ ‫لللذال‬‫ل‬‫لللالت‬‫ل‬ ‫لي‬ ‫ك‬ ‫لللي‬‫ل‬ ‫لللةلكل‬‫ل‬‫اش‬ ‫للليلكل‬‫ل‬‫لللةلف‬‫ل‬‫لللكلجين‬‫ل‬‫للليدلقج‬‫ل‬‫س‬ ”Press to enter BIOS setup”‫كول‬”DEL to enter SETUP”‫ل‬ ‫ل‬ ‫يبدلالكلو‬ ‫الحلاىل‬ ‫ل‬ ‫ولان‬ ‫ل‬ ‫لزرلكلكايىلكل‬ ‫فيلجيجالا‬BIOS‫لديعلجهازكل‬ ‫لتعيال‬ ‫يلةلق‬ ‫كألجهزةلكلمك‬(CTRL + ALT + ESC) ‫ل‬ ‫لكليصدعةلقوالاا‬ ‫يةلك‬ ‫ولأقصكلشالمك‬1995‫ل‬ ‫يتال‬
 4. 4. 2-‫ع‬ ‫ااا‬ ‫ااالع‬ ‫الع‬ ‫هنااانوعنااان‬BIOS‫ع‬ ‫نااان‬ ‫ىع‬ ‫ألنلعاد‬”Phoenix”‫ثننيع‬ ‫ع‬ ‫نن‬ ‫نع‬ ‫ىع‬ ‫ااااااد‬‫ا‬‫ا‬”Award”‫ع‬ ‫اااااا‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫اااااارحن‬‫ا‬‫نعس‬ ‫نان‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫دأع‬ ‫اةعن‬ ‫د‬ ‫الع‬ ‫لنن‬ ‫اقةع‬ ‫ط‬‫ألنلع‬ ”Phoenix” ‫ااةع‬‫ا‬‫الحظ‬1:‫ع‬ ‫اان‬‫ا‬‫ااىعن‬‫ا‬‫ل‬ ‫نع‬ ‫اا‬‫ا‬ ‫ف‬ ‫ااوع‬‫ا‬‫كن‬ ‫ا‬ ‫ا‬BIOS‫ع‬ ‫ان‬‫ا‬ ‫ااصع‬ ‫العط‬ ‫اوع‬ ‫ع‬ ‫خان‬ ‫ااااااااااة‬‫ا‬‫اق‬ ‫ط‬ ‫اااااااااايع‬‫ا‬ ‫ع‬ ‫ااااااااااف‬‫ا‬‫اااااااااايعس‬‫ا‬‫ف‬. ‫الحظةع‬2:‫ع‬ ‫دتع‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ج‬BIOS‫ع‬ ‫سفف‬ ‫ع‬ ‫ان‬‫ا‬‫العنحف‬‫ا‬ ‫عنع‬ ‫انفا‬‫ا‬‫ح‬ ‫اةع‬‫ا‬‫نح‬ ‫ع‬ ‫افخد‬‫ا‬‫نس‬‫اىع‬‫ا‬ ‫لعهننوع‬ ‫ةعالنهنعالف‬ ‫حن‬.
 5. 5. 3-‫لي‬‫ل‬‫لوج‬ ‫ل‬‫ل‬‫لنالح‬ ‫لي‬‫ل‬‫لكلعن‬ ‫لل‬‫ل‬ ‫ليلكل‬‫ل‬‫ف‬‫ل‬ ‫نيةل‬”Boot”‫لطل‬ ‫ندتمالكلتهالا‬‫قل‬ ‫لل‬‫ل‬‫لليلندت‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫للاقت‬‫ل‬‫للةلكليف‬‫ل‬‫لليلليح‬‫ل‬‫للهيلف‬‫ل‬‫كالس‬‫ارل‬ ‫للارلكألوىل‬‫ل‬‫كلدت‬”Boot Device Priority”‫لزرل‬ ‫للللللللل‬‫ل‬‫لان‬ ‫للللللللل‬‫ل‬‫ولنض‬ Enter‫ل‬ ‫فيلليحةلكليفاقت‬
 6. 6. 4-‫ل‬‫ل‬ ‫لةلشكك‬‫ل‬‫لالاينت‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫لالكالنلق‬‫ل‬‫لللل‬‫ل‬‫ه‬‫ةل‬ ‫لكلتل‬ ‫لقلقتعلكليبينا‬ ‫تالك‬ ‫كلت‬‫يلسلتمنلل‬ ‫ل‬ ‫للل‬‫ل‬ ‫لللةلون‬‫ل‬ ‫لللعلكألولي‬ ‫لللازلش‬‫ل‬‫يدهلللالكلجه‬ ‫ل‬ ‫لتك‬‫ل‬ ‫ليلكل‬‫ل‬‫لكلت‬‫ل‬‫لينلكوىلوكح‬‫ل‬‫ب‬ ‫لاجلكنل‬‫ل‬‫ت‬ ‫ن‬ ‫لذلال‬
 7. 7. 5-‫لزرل‬ ‫لللل‬‫ل‬‫لشض‬ ‫للللي‬‫ل‬‫نم‬Enter‫لكوىل‬ ‫لللل‬‫ل‬‫ان‬ ‫اتلللارلولكاتتلللارل‬CDROM‫ل‬ ‫للليلكلضللل‬ ‫ل‬ ‫ان‬Enter‫ل‬ ‫لليحةلكليفاقت‬ ‫ي‬
 8. 8. 6-‫ل‬ ‫لانل‬ ‫كـ‬F10‫ليل‬”OK ”‫ل‬‫ل‬‫لللي‬‫ل‬‫من‬ ‫لازل‬‫ل‬‫لكلجه‬ ‫لو‬‫ل‬‫لذلالكح‬‫ل‬‫وش‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫تك‬ ‫كل‬
 9. 9. 7-‫ل‬ ‫للل‬‫ل‬‫لكل‬ ‫للل‬‫ل‬‫لللانيلي‬‫ل‬ ‫للليعلكل‬‫ل‬‫للللقيللند‬‫ل‬‫كالنلن‬” BIOS”‫ل‬ ‫ل‬‫ل‬‫لش‬ ‫لكا‬‫ل‬ ‫ل‬ ‫لذ‬‫ل‬‫وكل‬”Award” ‫للللكلدتلل‬ ‫لكأل‬ ‫لكلعيللي‬ ‫لندتللارليلل‬‫ن‬‫ة‬‫لل‬ ‫شكك‬‫ار‬ ”Advanced BIOS Features ”‫لزرل‬ ‫لان‬ ‫يلكـ‬Enter
 10. 10. 8-‫لارك‬‫ل‬‫لكلدت‬ ‫ل‬‫ل‬‫لةلي‬‫ل‬‫ن‬ ‫لةلطي‬‫ل‬‫لالقاطي‬‫ل‬‫للللد‬‫ل‬‫ه‬ ‫ق‬ ‫للةل‬‫ل‬‫لجين‬ ‫لل‬‫ل‬‫لا‬ ‫لل‬‫ل‬ ‫نو‬”First Boot Device”‫لزرل‬ ‫لان‬ ‫ولـ‬Enter
 11. 11. 9-‫هلللدالقاطيةلندتارليدهال‬ ‫ق‬” CDROM”
 12. 12. 10-‫لقدتارلكلزرل‬ ‫لليحةلكليفاقت‬ ‫كالنلي‬F10 ‫تكل‬ ‫لسيدلقجكلرسالةلقل‬ ‫ك‬ ‫لكالاكك‬ ‫ف‬ ‫ل‬(‫ن‬‫عيل‬ Y)‫كول‬(‫الل‬N)‫لشااتتارل‬ ‫قمي‬Y‫يل‬Enter ‫تك‬ ‫لكل‬ ‫منللي‬ ‫لكلجهازل‬ ‫وشذلالكحو‬.

×