O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Muhasebeye Giriş

20.785 visualizações

Publicada em

Publicada em: Economia e finanças
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Muhasebeye Giriş

 1. 1. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Onur KANGAL
 2. 2. Bu BölümdeDeğinilecek Konular
 3. 3. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Muhasebe Nedir? • Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. • Muhasebe işletme içerisindeki para ile ifade edilebilen değerleri ölçme-ölçümleme bilimidir. • Muhasebe bir hak, hukuk ve hakemlik mesleğidir. Tarafların (Alıcılar, satıcılar, devlet, çalışanlar, ortaklar, işletme sahipleri ) birbirleri nezdinde doğan haklarını tam ve doğru bir şekilde kaydederek, ölçülmesini ve raporlanmasını sağlar.
 4. 4. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Muhasebenin Amacı • İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar • İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle, dönem sonunda ulaşılan sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır. • İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının bilinmesini sağlar. • Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklarda delil teşkil eder. • İşletmede çalışan personel ve görevlilerin suistimaline karşı işletme varlığını korur. • İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol edilip incelenmesini sağlar
 5. 5. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Muhasebenin Faydaları • Muhasebe işletmenin mali durumu, verimliliği hakkında bilgi verir, • Özellikle imalat yapan kişilerin yaptığı imalatın maliyetinin bilinmesini sağlar, • İşletme dışındaki kişilerle olan ticari ilişkiler hakkında bilgi verir. Borç alacak durumunu gösterir, • İstatistiki bilgilere göre işletmenin geleceğine ait bilgiler verir, dolayısı ile geleceğe ait programları düzenler, • Belgeleme özelliği ile ticari anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olur, • İşletmenin verimi ve karlı mı zararlı mı çalıştığı hakkında bilgi verir, • İşletme sahiplerinin birçok ticari konuda bilgi sahibi olmalarını sağlar, • Vergilerin zamanında ve doğru olarak tespit edilmesine yardımcı olur.
 6. 6. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Muhasebenin Bilgi Kullanıcıları
 7. 7. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Muhasebenin Fonksiyonları Kaydetme • Günlük Defter Sınıflandırma • Büyük Defter Özetleme • Büyük Defter ve Mizan Raporlama • Finansal Tablolar Analiz ve Yorum • Finansal Analiz Teknikleri
 8. 8. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Muhasebenin Fonksiyonları • Kaydetme Fonksiyonu: Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması aşamasıdır. Muhasebenin en önemli ve ilk fonksiyonudur. Muhasebe de kayıtlar doğru ve düzgün tutulmadan diğer fonksiyonların da bir anlamı kalmaz. • Sınıflandırma Fonksiyonu: Kaydedilen bilgiler belirli zaman aralıklarında derlenip niteliklerine göre gruplara ayrılır. Böylece farklı nitelikteki ve gruplardaki işlemleri birbirleri ile karıştırmadan farklı sınıflarda incelenebilir. • Özetleme Fonksiyonu: Sınıflandırılan işlemler dönem sonlarında toplanarak daha kolay sonuçlar çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için özetlenir. • Raporlama Fonksiyonu: En son olarak raporlama fonksiyonunda kaydedilen, sınıflandırılan ve özetlenen işlemler mali tablolar aracılığı ile sonuç aşamasına gelir.
 9. 9. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Muhasebenin Temel Kavramları • • Sosyal Sorumluluk Kavramı • • Kişilik Kavramı • • İşletmenin Sürekliliği Kavramı • • Dönemsellik Kavramı • • Parayla Ölçülme Kavramı • • Maliyet Esası Kavramı • • Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı • • Tutarlılık Kavramı • • Tam Açıklama Kavramı • • İhtiyatlılık Kavramı • • Önemlilik Kavramı • • Özün Önceliği Kavramı
 10. 10. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Muhasebenin Kapsamı ve Türleri Genel (Finansal) Muhasebe Maliyet Şirketler Muhasebesi Muhasebesi Finansal Muhasebe Yönetim Uzmanlık Tablolar Muhasebesi Muhasebeleri Denetimi Analizi
 11. 11. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Muhasebenin Bölümleri • Genel Muhasebe:İşletmenin parasal işlemlerinin ve sonuçlarının belgelere dayanarak tarih sırasına göre izlendiği muhasebe türüdür. Diğer adı finansal muhasebedir. İşletmenin varlık, kaynak, borç, alacak, gelir, gider, kâr ve zararı genel muhasebe sayesinde öğrenilir. Finansal Muhasebe olarak da adlandırılır. • Maliyet Muhasebesi: İşletmede üretilen mamül ya da hizmetin maliyet fiyatının saptanması, işletme giderlerinin denetimi, fiyat incelemeleri ve satış fiyatlarının belirlenmesinin oluşturduğu muhasebe dalı. • Yönetim Muhasebesi: Yönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
 12. 12. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Genel Olarak Muhasebe Süreci Belge Kaydetme Sınıflandırma Analiz ve Raporlama Özetleme Yorum
 13. 13. Muhasebe SüreciBu BölümdeDeğinilecek Konular
 14. 14. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com VARLIKLAR VE KAYNAKLAR • VARLIKLAR: Bir işletmenin sahip olduğu ve gelecekteki faaliyetlerinde yararlı olmasını beklediği ekonomik unsurlardır. Varlıklar mal, bina, makine gibi fiziksel yapıya sahip oldukları gibi, haklar, şerefiyeler, alacaklar gibi fiziksel yapıya sahip olmayan varlıklardan oluşur. 1. Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır. 2. Duran Varlıklar : Satılmak amacıyla alınmayan, işletme faaliyet süreci içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklardır.
 15. 15. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com VARLIKLAR VE KAYNAKLAR •KAYNAKLAR: İşletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için gerekli olan ve varlıkların sağlandığı yerleri gösteren gruba kaynak denir. Kaynaklar ikiye ayrılır: 1. Yabancı Kaynaklar (Borç ve Yükümlülükleri Temsil Eder) a. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (Vadesi 1 Yıldan Kısam) b. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (Vadesi 1 Yıldan Uzun) 2. Öz Kaynaklar (Sermaye ve Karı Temsil Eder) Öz Sermaye, Borçlar, Banka Kredileri, Çıkarılmış Tahvil ve Bonolar, Dönem Net Karı kaynaklara örnek olarak verilebilir.
 16. 16. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com VARLIKLAR VE KAYNAKLAR İşletme kendisine sağlanan kaynaklar kadar varlığa sahip olabileceği için, işletmenin Varlıkları ve onların sağlandığı kaynaklar birbirine eşittir. Varlıklar Kaynaklar
 17. 17. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com VARLIKLAR VE KAYNAKLAR İşletme kendisine sağlanan kaynaklar kadar varlığa sahip olabileceği için, işletmenin Varlıkları ve onların sağlandığı kaynaklar birbirine eşittir. Borçlar Varlıklar Özkaynaklar (Yabancı Kaynaklar)
 18. 18. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com VARLIKLAR VE KAYNAKLAR VARLIKLAR KAYNAKLAR (Aktif) (Pasif) Öz Yabancı Kaynaklar Mevcutlar Alacaklar Kaynaklar (Öz (Borçlar) Sermaye)
 19. 19. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com İktisadî Değerler VARLIKLAR KAYNAKLAR Mevcutlar Alacaklar Borçlar Öz Sermaye Nakit Senetsiz alacak Banka kredisi Ödenmiş Sermaye Alınan Çek Senetli Alacak (bono, Çıkarılmış Bono Kar Yedekleri poliçe) Mevduat Çıkarılmış Tahvil Dönem Net Karı Ticari Mal Vergi borçları Arsa Senetsiz borçlar Bina Senetli borçlar Makine Verilen Çekler Taşıt Demirbaş Hisse senedi …..
 20. 20. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com BİLANÇO DENKLİĞİ VARLIKLAR = KAYNAKLAR A İşletmesi 31.12.2012 Tarihli BİLANÇOSU Aktif Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2.DURAN VARLIKLAR 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5.ÖZKAYNAKLAR AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI
 21. 21. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com HESAP Nedir? • Hesap, bilanço eşitliği üzerindeki her bir unsurdaki (iktisadi değerdeki) değişiklikleri takip etmek üzere kullanılan çizelgeye verilen addır. • Her varlık ve kaynak unsuru için bu varlık kaynaklardaki değişimi takip etmek için ayrı bir HESAP söz konusudur.
 22. 22. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com HESAP • Hesabın en üst kısmında hangi varlık veya kaynak unsuruna ait olduğunu gösteren bir adı bulunur. Borçlu ve alacaklı taraflarda ise işlemle ilgili (tarih, açıklama, tutar gibi) bilgilerin yazılacağı sütunlar vardır. Borç Taraf 100 KASA HS. Alacak Taraf Ülkemizdeki muhasebe sisteminde, her hesabın aynı zamanda üç haneli bir rakamsal kodu da bulunmaktadır. Örneğin: 100 KASA HS.
 23. 23. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Tekdüzen Hesap Planı • Maliye Bakanlığı 1992 yılında bir tebliğ* yayınlayarak ulusal düzeyde tüm işletmelerimizin uygulaması için benzer olay ve işlemlerde benzer şekilde muhasebeleştirme ve raporlama yapması için tekdüzen bir muhasebe sistemi ve hesap planı uygulamasını başlatmıştır. • Kısaca bu düzenlemelere literatürde Tekdüzen Muhasebe Sistemi adı verilmektedir. • Maliye Bakanlığı, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Hesap Planı Çerçevesi adı verilen bu düzenlemeyi, bilanço esasına göre defter tutan bütün gerçek ve tüzel kişilerde 1993 yılında isteğe bağlı, 1994 yılında ise zorunlu tutmuştur. *Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT, bilinen adıyla Tekdüzen Muhasebe Sistemi)
 24. 24. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Tek Düzen Hesap Planı 1. Dönen Varlıklar: 1 DÖNEN VARLIKLAR 152- Mamuller 10 Hazır Değerler 153- Ticari Mallar 100- Kasa 157- Diğer Stoklar 101- Alınan Çekler 158- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 102- Bankalar 159- Verilen Sipariş Avansları 103- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 17 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 108- Diğer Hazır Değerler 170- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 11 Menkul Kıymetler 179- Taşeronlara Verilen Avanslar 110- Hisse Senetleri 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 111- Özel Kesim Tahvil , Senet Ve Bonoları 180- Gelecek Aylara Ait Giderler 112- Kamu Kesimi Tahvil , Senet Ve Bonoları 181- Gelir Tahakkukları 118- Diğer Menkul Kıymetler 19 Diğer Dönen Varlıklar 119- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 190- Devreden Katma Değer Vergisi 12 Ticari Alacaklar 191- İndirilecek Katma Değer Vergisi 120- Alıcılar 192- Diğer Katma Değer Vergisi 121- Alacak Senetleri 193- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 122- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 195- İş Avansları 126- Verilen Depozito Ve Teminatlar 196- Personel Avansları 127- Diğer Ticari Alacaklar 197- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 128- Şüpheli Ticari Alacaklar 198- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 129- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 199- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) 13 Diğer Alacaklar 131- Ortaklardan Alacaklar 132- İştiraklerden Alacaklar 133- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 135- Personelden Alacaklar 136- Diğer Çeşitli Alacaklar 137- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 138- Şüpheli Diğer Alacaklar 139- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 15 Stoklar 150- İlk Madde Ve Malzeme 151- Yarı Mamuller - Üretim
 25. 25. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Tek Düzen Hesap Planı 2. Duran Varlıklar: 2 DURAN VARLIKLAR 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar 22 Ticari Alacaklar 259- Verilen Avanslar 220- Alıcılar 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 221- Alacak Senetleri 260- Haklar 222- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 261- Şerefiye 226- Verilen Depozito Ve Teminatlar 262- Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri 229- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 263- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 23 Diğer Alacaklar 264- Özel Maliyetler 231- Ortaklardan Alacaklar 267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 232- İştiraklerden Alacaklar 268- Birikmiş Amortismanlar (-) 233- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 269- Verilen Avanslar 235- Personelden Alacaklar 27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 236- Diğer Çeşitli Alacaklar 271- Arama Giderleri 237- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 272- Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri 239- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 24 Mali Duran Varlıklar 278- Birikmiş Tükenme Payları (-) 240- Bağlı Menkul Kıymetler 279- Verilen Avanslar 241- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 242- İştirakler 280- Gelecek Yıllara Ait Giderler 243- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 281- Gelir Tahakkukları 244- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 29 Diğer Duran Varlıklar 245- Bağlı Ortaklıklar 291- Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi 246- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 292- Diğer Katma Değer Vergisi 247- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 293- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 248- Diğer Mali Duran Varlıklar 294- Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar 249- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) 295- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 25 Maddi Duran Varlıklar 297- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 250- Arazi Ve Arsalar 298- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 251- Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri 299- Birikmiş Amortismanlar (-) 252- Binalar 253- Tesis , Makine Ve Cihazlar 254- Taşıtlar 255- Demirbaşlar 256- Diğer Maddi Duran Varlıklar 257- Birikmiş Amortismanlar (-)
 26. 26. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Tek Düzen Hesap Planı 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 37 Borç Ve Gider Karşılıkları 30 Mali Borçlar 370- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 300- Banka Kredileri 371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 303- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı 304- Tahvil Anapara Borç , Taksit Ve Faizleri 373- Maliyet Giderleri Karşılığı 305- Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler 379- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 306- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 308- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 380- Gelecek Aylara Ait Gelirler 309- Diğer Mali Borçlar 381- Gider Tahakkukları 32 Ticari Borçlar 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 320- Satıcılar 391- Hesaplanan KDV 321- Borç Senetleri 392- Diğer KDV 322- Borç Senetleri Reeskontu (-) 393- Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı 326- Alınan Depozito Ve Teminatlar 397- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları 329- Diğer Ticari Borçlar 399- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 33 Diğer Borçlar 331- Ortaklara Borçlar 332- İştiraklere Borçlar 333- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 335- Personele Borçlar 336- Diğer Çeşitli Borçlar 337- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 34 Alınan Avanslar 340- Alınan Sipariş Avansları 349- Alınan Diğer Avanslar 35 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri 350- Projesi Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakediş Bedelleri 36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 360- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük. 369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
 27. 27. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Tek Düzen Hesap Planı 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 Mali Borçlar 400- Banka Kredileri 405- Çıkarılmış Tahviller 407- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 408- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 409- Diğer Mali Borçlar 42 Ticari Borçlar 420- Satıcılar 421- Borç Senetleri 422- Borç Senetleri Reeskontu (-) 426- Alınan Depozito Ve Teminatlar 429- Diğer Ticari Borçlar 43 Diğer Borçlar 431- Ortaklara Borçlar 432- İştiraklere Borçlar 433- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 436- Diğer Çeşitli Borçlar 437- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 438- Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar 44 Alınan Avanslar 440- Alınan Sipariş Avansları 449- Alınan Diğer Avanslar 47 Borç Ve Gider Karşılıkları 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı 479- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 481- Gider Tahakkukları 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 492- Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi 493- Tesise Katılma Payları 499- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 28. 28. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Tek Düzen Hesap Planı 5. Öz Kaynaklar: 5 ÖZ KAYNAKLAR 50 Ödenmiş Sermaye 500- Sermaye 501- Ödenmemiş Sermaye (-) 52 Sermaye Yedekleri 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri 521- Hisse Senedi İptal Karları 522- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 523- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 524- Maliyet Bedeli Artışları Fonu 529- Diğer Sermaye Yedekleri 54 Kar Yedekleri 540- Yasal Yedekler 541- Statü Yedekleri 542- Olağanüstü Yedekler 548- Diğer Kar Yedekleri 549- Özel Fonlar 57 Geçmiş Yıllar Karları 570- Geçmiş Yıllar Karları 58 Geçmiş Yıllar Zararları (-) 580- Geçmiş Yıllar Zararları 59 Dönem Net Karı (Zararı) 590- Dönem Net Karı 591- Dönem Net Zararı (-)
 29. 29. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Tek Düzen Hesap Planı 6. Gelir Tablosu Hesapları 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-) 60 Brüt Satışlar 653- Komisyon Giderleri (-) 600- Yurtiçi Satışlar 654- Karşılık Giderleri (-) 601- Yurtdışı Satışlar 655- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 602- Diğer Gelirler 656- Kambiyo Zararları (-) 61 Satış İndirimleri (-) 657- Reeskont Faiz Giderleri (-) 610- Satıştan İadeler (-) 659- Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-) 611- Satış İskontoları (-) 66 Finansman Giderleri (-) 612- Diğer İndirimler (-) 660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 62 Satışların Maliyeti (-) 661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 620- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 67 Olağandışı Gelir Ve Karlar 621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 671- Önceki Dönem Gelir Ve Karları 622- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 679- Diğer Olağandışı Gelir Ve Karları 623- Diğer Satışların Maliyeti (-) 68 Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 63 Faaliyet Giderleri (-) 680- Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-) 630- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) 681- Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-) 631- Pazarlama , Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) 689- Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 632- Genel Yönetim Giderleri (-) 69 Dönem Net Karı (Zararı) 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârları 690- Dönem Karı Veya Zararı 640- İştiraklerden Temettü Gelirleri 691- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 641- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 692- Dönem Net Karı Veya Zararı 642- Faiz Gelirleri 643- Komisyon Gelirleri 644- Konusu Kalmayan Karşılıklar 645- Menkul Kıymet Satış Karları 646- Kambiyo Karları 647- Reeskont Faiz Gelirleri 649- Faaliyetle İlgili Diğer Gelir Ve Kârlar
 30. 30. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Tek Düzen Hesap Planı 7. Maliyet Hesapları 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ) 77 Genel Yönetim Giderleri 70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları 770- Genel Yönetim Giderleri 700- Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı 771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı 701- Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı 772- Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı 71 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 78 Finansman Giderleri 710- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 780- Finansman Giderleri 711- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Yansıtma Hesabı 781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı 712- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Fiyat Farkı 782- Finansman Giderleri Fark Hesabı 713- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Miktar Farkı 79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ) 72 Direkt İşçilik Giderleri 790- İlk Madde Ve Malzeme Giderleri 720- Direkt İşçilik Giderleri 791- İşçi Ücret Ve Giderleri 721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı 792- Memur Ücret Ve Giderleri 722- Direkt İşçilik Ücret Farkları 793- Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 723- Direkt İşçilik Süre (Zaman) Farkları 794- Çeşitli Giderler 73 Genel Üretim Giderleri 795- Vergi , Resim Ve Harçlar 730- Genel Üretim Giderleri 796- Amortismanlar Ve Tükenme Payları 731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı 797- Finansman Giderleri 732- Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları 798- Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı 733- Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları 799- Üretim Maliyet Hesabı 734- Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları 74 Hizmet Üretim Maliyeti 740- Hizmet Üretim Maliyeti 741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı 742- Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları 75 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 750- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 751- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı 752- Araştırma Ve Geliştirme Gider Farkları 76 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 760- Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 761- Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı 762- Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
 31. 31. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Tek Düzen Hesap Planı 8. Serbest Hesaplar Maliye Bakanlığı İzni İle Oluşturularak Kullanılabilecek Hesaplardır. 9. Nazım Hesapları Nazım Hesapları İşletmenin değerleri olmayıp ancak takip edilmesi gerekli işlemler için kullanılır.
 32. 32. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Hesapla İlgili Kavramlar KASA HS. 74 000 6 000 16 000 Borç Tarafı Top. 90 000 Alacak Tarafı Top. 6 000 Borç Kalanı 84 000 BANKA KREDİLERİ HS. 14 000 26 000 34 000 Borç Tarafı Top. 14 000 Alacak Tarafı Top. 60 000 46 000 Alacak Kalanı
 33. 33. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Hesaplardan Finansal Tablolara KASA HS. 74 000 6 000 16 000 Borç Tarafı Top. 90 000 Alacak Tarafı Top. 6 000 Borç Kalanı 84 000 İşletmede gerçekleştirilen ve parayla ölçülebilen her türlü işlem tek düzen hesap planı içerisinde ilgili hesapların altına işlenir. Her bir işlem en az iki hesabın altında işlem görür. Tek düzen hesap planındaki hesapların bakiyeleri dönem sonu finansal tablolara aktarılarak işletme hakkında sağlıklı raporlara ulaşılabilir. Hesapları detaylandırmadan, bu hesapların işlenmesi sonucu işletme hakkında oluşturulan finansal tablolara nasıl yansıyacağına bakalım şimdi. Burada öncelikle Finansal Tabloların neler olduğuna bakalım:
 34. 34. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Finansal Tablolar Temel Ek Fon Akım Bilanço Tablosu Gelir Nakit Akım Tablosu Tablosu Özkaynak Değişim Kar Dağıtım
 35. 35. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com FİNANSAL TABLOLAR • Finansal tablolar; düzenlendiği tarihte işletmelerin varlıklarını, yükümlülüklerini, faaliyet dönemi sonu itibarıyla kâr veya zarar gibi işletmenin mali durumunu gösteren tablolardır. • Finansal tablolar, finansal tabloları kullanan farklı taraflara işletmenin; • Varlıkları, • Borçları, • Öz kaynakları • Gelirleri ve giderleri (kârlar ve zararlar dâhil) • Ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları parasal katkıları veya ortaklara yapılan dağıtımları ve • Nakit akışları hakkında bilgiler sunmaktadır.
 36. 36. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Hesap Türleri Hesaplar Bilanço Gelir Tablosu Hesapları Hesapları Varlık Kaynak Gelir Gider Hesapları Hesapları Hesapları Hesapları 1 ve 2 ile Başlayan 3,4 ve 5 ile Başlayan 6 ile Başlayan 6 ile Başlayan ve Hesaplar Hesaplar Hesaplar Sonunda (-) işareti Bulunan Hesaplar
 37. 37. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com 1. BİLANÇO (Finansal Durum Tablosu) • Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır. Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadır. - Bilanço başlığı - Aktif tarafı - Pasif tarafı - Bilanço dipnotları
 38. 38. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Bilanço Hesapları Aktif BİLANÇO Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 321 Borç Senetleri Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 400 Banka Kredileri Hesabı 2.DURAN VARLIKLAR 420 Satıcılar Hesabı 252 Binalar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 5.ÖZKAYNAKLAR 500 Sermaye Hesabı 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı
 39. 39. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com 1. Dönen Varlıklar Aktif BİLANÇO Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 321 Borç Senetleri Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 400 Banka Kredileri Hesabı 2.DURAN VARLIKLAR 420 Satıcılar Hesabı 252 Binalar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 5.ÖZKAYNAKLAR 500 Sermaye Hesabı 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır. Dönen Varlık Hesaplarının Kodları 1 ile başlar.
 40. 40. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Dönen Varlık Hesapları 1. Dönen Varlıklar: 1 DÖNEN VARLIKLAR 152- Mamuller 10 Hazır Değerler 153- Ticari Mallar 100- Kasa 157- Diğer Stoklar 101- Alınan Çekler 158- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 102- Bankalar 159- Verilen Sipariş Avansları 103- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 17 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 108- Diğer Hazır Değerler 170- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri 11 Menkul Kıymetler 179- Taşeronlara Verilen Avanslar 110- Hisse Senetleri 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 111- Özel Kesim Tahvil , Senet Ve Bonoları 180- Gelecek Aylara Ait Giderler 112- Kamu Kesimi Tahvil , Senet Ve Bonoları 181- Gelir Tahakkukları 118- Diğer Menkul Kıymetler 19 Diğer Dönen Varlıklar 119- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 190- Devreden Katma Değer Vergisi 12 Ticari Alacaklar 191- İndirilecek Katma Değer Vergisi 120- Alıcılar 192- Diğer Katma Değer Vergisi 121- Alacak Senetleri 193- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 122- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 195- İş Avansları 126- Verilen Depozito Ve Teminatlar 196- Personel Avansları 127- Diğer Ticari Alacaklar 197- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 128- Şüpheli Ticari Alacaklar 198- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 129- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 199- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) 13 Diğer Alacaklar 131- Ortaklardan Alacaklar 132- İştiraklerden Alacaklar 133- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 135- Personelden Alacaklar 136- Diğer Çeşitli Alacaklar 137- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 138- Şüpheli Diğer Alacaklar 139- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 15 Stoklar 150- İlk Madde Ve Malzeme 151- Yarı Mamuller - Üretim
 41. 41. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com 2. Duran Varlıklar Aktif BİLANÇO Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 321 Borç Senetleri Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 400 Banka Kredileri Hesabı 2.DURAN VARLIKLAR 420 Satıcılar Hesabı 252 Binalar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 5.ÖZKAYNAKLAR 500 Sermaye Hesabı 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen ve sağladığı yarar birden fazla döneme yayılan varlıklar. Duran Varlık Hesaplarının Kodları 2 ile başlar.
 42. 42. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Duran Varlık Hesapları 2. Duran Varlıklar: 2 DURAN VARLIKLAR 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar 22 Ticari Alacaklar 259- Verilen Avanslar 220- Alıcılar 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 221- Alacak Senetleri 260- Haklar 222- Alacak Senetleri Reeskontu (-) 261- Şerefiye 226- Verilen Depozito Ve Teminatlar 262- Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri 229- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 263- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 23 Diğer Alacaklar 264- Özel Maliyetler 231- Ortaklardan Alacaklar 267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 232- İştiraklerden Alacaklar 268- Birikmiş Amortismanlar (-) 233- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 269- Verilen Avanslar 235- Personelden Alacaklar 27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 236- Diğer Çeşitli Alacaklar 271- Arama Giderleri 237- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 272- Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri 239- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 277- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 24 Mali Duran Varlıklar 278- Birikmiş Tükenme Payları (-) 240- Bağlı Menkul Kıymetler 279- Verilen Avanslar 241- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 242- İştirakler 280- Gelecek Yıllara Ait Giderler 243- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 281- Gelir Tahakkukları 244- İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 29 Diğer Duran Varlıklar 245- Bağlı Ortaklıklar 291- Gelecek Yıllarda İndirilecek Katma Değer Vergisi 246- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 292- Diğer Katma Değer Vergisi 247- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 293- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 248- Diğer Mali Duran Varlıklar 294- Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar 249- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) 295- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 25 Maddi Duran Varlıklar 297- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 250- Arazi Ve Arsalar 298- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 251- Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri 299- Birikmiş Amortismanlar (-) 252- Binalar 253- Tesis , Makine Ve Cihazlar 254- Taşıtlar 255- Demirbaşlar 256- Diğer Maddi Duran Varlıklar 257- Birikmiş Amortismanlar (-)
 43. 43. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Aktif BİLANÇO Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 321 Borç Senetleri Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 400 Banka Kredileri Hesabı 2.DURAN VARLIKLAR 420 Satıcılar Hesabı 252 Binalar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 5.ÖZKAYNAKLAR 500 Sermaye Hesabı 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı Kısa Vadeli Yabancı K: Bir yıl ya da daha kısa süre içinde ödenmesi gereken borçların bulunduğu hesap grubudur. . Kısa Vadeli Yabancı Kaynak esaplarının Kodları 3 ile başlar.
 44. 44. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesapları 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 37 Borç Ve Gider Karşılıkları 30 Mali Borçlar 370- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 300- Banka Kredileri 371- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 303- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı 304- Tahvil Anapara Borç , Taksit Ve Faizleri 373- Maliyet Giderleri Karşılığı 305- Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler 379- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 306- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 308- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 380- Gelecek Aylara Ait Gelirler 309- Diğer Mali Borçlar 381- Gider Tahakkukları 32 Ticari Borçlar 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 320- Satıcılar 391- Hesaplanan KDV 321- Borç Senetleri 392- Diğer KDV 322- Borç Senetleri Reeskontu (-) 393- Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı 326- Alınan Depozito Ve Teminatlar 397- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları 329- Diğer Ticari Borçlar 399- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 33 Diğer Borçlar 331- Ortaklara Borçlar 332- İştiraklere Borçlar 333- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 335- Personele Borçlar 336- Diğer Çeşitli Borçlar 337- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 34 Alınan Avanslar 340- Alınan Sipariş Avansları 349- Alınan Diğer Avanslar 35 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri 350- Projesi Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakediş Bedelleri 36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 360- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 368- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yük. 369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
 45. 45. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Aktif BİLANÇO Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 321 Borç Senetleri Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 400 Banka Kredileri Hesabı 2.DURAN VARLIKLAR 420 Satıcılar Hesabı 252 Binalar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 5.ÖZKAYNAKLAR 500 Sermaye Hesabı 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı Uzun Vadeli Yabancı K: Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek borçların bulunduğu hesap grubudur. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak hesaplarının Kodları 4 ile başlar.
 46. 46. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesapları 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 40 Mali Borçlar 400- Banka Kredileri 405- Çıkarılmış Tahviller 407- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 408- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 409- Diğer Mali Borçlar 42 Ticari Borçlar 420- Satıcılar 421- Borç Senetleri 422- Borç Senetleri Reeskontu (-) 426- Alınan Depozito Ve Teminatlar 429- Diğer Ticari Borçlar 43 Diğer Borçlar 431- Ortaklara Borçlar 432- İştiraklere Borçlar 433- Bağlı Ortaklıklara Borçlar 436- Diğer Çeşitli Borçlar 437- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 438- Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar 44 Alınan Avanslar 440- Alınan Sipariş Avansları 449- Alınan Diğer Avanslar 47 Borç Ve Gider Karşılıkları 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı 479- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler 481- Gider Tahakkukları 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 492- Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilecek Katma Değer Vergisi 493- Tesise Katılma Payları 499- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 47. 47. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com 5. Öz Kaynaklar Aktif BİLANÇO Pasif 1. DÖNEN VARLIKLAR 3.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 100 Kasa Hesabı 300 Banka Kredileri Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 321 Borç Senetleri Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 400 Banka Kredileri Hesabı 2.DURAN VARLIKLAR 420 Satıcılar Hesabı 252 Binalar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 5.ÖZKAYNAKLAR 500 Sermaye Hesabı 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı Özkaynaklar: İşletme sahip ve ortaklarının işletmeye koydukları sermaye ve benzeri kaynakların bulunduğu hesap grubudur. Öz Kaynak hesaplarının Kodları 5 ile başlar.
 48. 48. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Öz Kaynaklar Hesapları 5. Öz Kaynaklar: 5 ÖZ KAYNAKLAR 50 Ödenmiş Sermaye 500- Sermaye 501- Ödenmemiş Sermaye (-) 52 Sermaye Yedekleri 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri 521- Hisse Senedi İptal Karları 522- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 523- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 524- Maliyet Bedeli Artışları Fonu 529- Diğer Sermaye Yedekleri 54 Kar Yedekleri 540- Yasal Yedekler 541- Statü Yedekleri 542- Olağanüstü Yedekler 548- Diğer Kar Yedekleri 549- Özel Fonlar 57 Geçmiş Yıllar Karları 570- Geçmiş Yıllar Karları 58 Geçmiş Yıllar Zararları (-) 580- Geçmiş Yıllar Zararları 59 Dönem Net Karı (Zararı) 590- Dönem Net Karı 591- Dönem Net Zararı (-)
 49. 49. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Aktif ve Pasif Hesapların Özellikleri Aktif (Varlık) Hesaplar Pasif(Kaynak) Hesaplar Borç Alacak Borç Alacak Varlıklardaki Varlıklardaki Kaynaklardaki Kaynaklardaki artışlar azalışlar azalışlar artışlar Kalan Kalan •Aktif (1 ve 2 ile başlayan kodlu) Hesaplardaki •Pasif (3,4 ve 5 ile başlayan kodlu) Varlık Artışları BORÇ kısmına, Azalışları Hesaplardaki Kaynak Artışları ALACAK ALACAK kısmına Yazılır. kısmına, Azalışları BORÇ kısmına Yazılır. •Aktif Hesaplar BORÇ Bakiyesi verir. •Pasif Hesaplar ALACAK Bakiyesi verir.
 50. 50. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELİR TABLOSU • Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur. • İşletmenin yıl içerisinde elde ettiği gelirler; 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacağına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesaplarının borcuna yazılır. • Gelir tablosunu düzenleyebilmemiz için dönem sonlarında: - Dönem sonu envanter işlemlerini tamamlarız. Sattığımız malların maliyet kaydını yaparız. - Gider hesapları, yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan gelir tablosundaki ilgili gider hesaplarına aktarılarak kapatılır. • Tüm gelir ve gider hesapları 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarında toplandığında Gelir tablomuzu düzenleyebiliriz ya da bilgisayarda alabiliriz. Daha sonra da 6 ile başlayan tüm gelir ve gider hesapları 690- Dönem Kâr ve Zararına devredilerek kapatılır.
 51. 51. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELİR TABLOSU BÖLÜMLERİ • Ana faaliyetlerdeki başarı durumunu gösterir Brüt Satış Karı/Zararı • Net satışları ve satışların maliyetini gösterir • İşletmenin ana faaliyetlerini sürdürmesi için temel olarak Faaliyet Karı/Zararı katlandığı giderler sonucunda kalan kar/zarar tutarını gösterir • İşletmenin süreklilik gösteren yan faaliyetleri sonucu elde Olağan Kar/Zarar ettiği gelir/kar ve yapmış olduğu gider/zarar sonucu vergi öncesi karı gösterir • İşletmenin sürekli karşılaşmadığı olağan dışı faaliyetlerinden Dönem Karı/Zararı elde ettiği gelir/kar ve gider zarar • Vergi etkisi düşüldükten sonra elde kalan ve dağıtılabilir kar Dönem Net Karı/Zararı tutarını gösterir
 52. 52. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Gelir Tablosu Hesapları 6. Gelir Tablosu Hesapları 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider Ve Zararlar (-) 60 Brüt Satışlar 653- Komisyon Giderleri (-) 600- Yurtiçi Satışlar 654- Karşılık Giderleri (-) 601- Yurtdışı Satışlar 655- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 602- Diğer Gelirler 656- Kambiyo Zararları (-) 61 Satış İndirimleri (-) 657- Reeskont Faiz Giderleri (-) 610- Satıştan İadeler (-) 659- Diğer Olağan Gider Ve Zararlar (-) 611- Satış İskontoları (-) 66 Finansman Giderleri (-) 612- Diğer İndirimler (-) 660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 62 Satışların Maliyeti (-) 661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 620- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 67 Olağandışı Gelir Ve Karlar 621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 671- Önceki Dönem Gelir Ve Karları 622- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 679- Diğer Olağandışı Gelir Ve Karları 623- Diğer Satışların Maliyeti (-) 68 Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 63 Faaliyet Giderleri (-) 680- Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları (-) 630- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri (-) 681- Önceki Dönem Gider Ve Zararları (-) 631- Pazarlama , Satış Ve Dağıtım Giderleri (-) 689- Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar (-) 632- Genel Yönetim Giderleri (-) 69 Dönem Net Karı (Zararı) 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Ve Kârları 690- Dönem Karı Veya Zararı 640- İştiraklerden Temettü Gelirleri 691- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 641- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 692- Dönem Net Karı Veya Zararı 642- Faiz Gelirleri 643- Komisyon Gelirleri 644- Konusu Kalmayan Karşılıklar 645- Menkul Kıymet Satış Karları 646- Kambiyo Karları 647- Reeskont Faiz Gelirleri 649- Faaliyetle İlgili Diğer Gelir Ve Kârlar
 53. 53. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELİR TABLOSU NEREDEN GELDĠ ? NEREYE GĠTTĠ ? GELİRLER GİDERLER (Karlar) (Zararlar) 1. Esas Faaliyetlerden (SatıĢlar) 1. Esas Faaliyetlere (SatıĢlar) 2. Diğer Olağan Faaliyetlerden 2. Diğer Olağan Faaliyetlere 3. Diğer OlağandıĢı Faaliyetlerden 3. Diğer OlağandıĢı Faaliyetlere Gelir > Gider ise KAR Gelir < Gider ise ZARAR (60+64+67) - (61+62+63+65+66+68) = 69 Bir iĢletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirler ile bunlar için katlandığı giderleri ve bunun sonucunu (K/Z) gösteren mali bir rapordur.
 54. 54. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELİR TABLOSU HESAPLARININ SINIFLANDIRILMASI GELĠR GĠDER OLAĞAN OLAĞANDIġI OLAĞANDIġI OLAĞAN GELĠR GELĠR GĠDER GĠDER 60 67 68 61 62 64 63 65 66
 55. 55. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELİRLER GİDERLER 60 BRÜT SATIŞLAR 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 610 SATIŞTAN İADELER (-) 601 YURTDIŞI SATIŞLAR 611 SATIŞ İSKONTOLARI (-) 602 DİĞER GELİRLER 612 DİĞER İNDİRİMLER (-) 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-) 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) 642 FAİZ GELİRLERİ 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 643 KOMİSYON GELİRLERİ 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) 646 KAMBİYO KARLARI 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) 648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 653 KOMİSYON GİDERLERİ (-) 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) 656 KAMBİYO ZARARLARI (-) 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) 659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ÖNEMLİ: Dönem içinde bu 680 ÇALI Ş MAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) hesaplara kayıt yapılmaz 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
 56. 56. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELİR – GİDER HESAPLARININ İŞLEYİŞİ • Gelir Hesapları PASİF karakterlidir : ... GELİR HESABI ........ X X ... GELİR HESABI X • Gider Hesapları AKTİF karakterlidir : ... GİDER HESABI ... GİDER HESABI X X ........ X
 57. 57. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELĠR GĠDER OLAĞAN OLAĞANDIġI DÖNEM OLAĞANDIġI OLAĞAN GELĠR GELĠR KAR/ZARAR GĠDER GĠDER 60 67 69 68 61 62 64 63 65 Gelir Tablosu Hesap Dönem içinde Grupları kullanılmaz 66
 58. 58. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELİR – GİDER HESAPLARININ K/Z DEVRİ • GELİR Hesaplarının K/Z devri : 600 Y.İ.S. X 601 Y.D.S. X 642 FAİZ GELİRLERİ X 643 KOMİSYON GELİRLERİ X 645 M.K.SATIŞ KARLARI X 646 KAMBİYO KARLARI X 679 DİĞ.O.DIŞI GELİR/KAR. X 690 DÖNEM K/Z 690 DÖNEM K/Z X X
 59. 59. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELİR – GİDER HESAPLARININ K/Z DEVRİ • GİDER Hesaplarının K/Z devri : 690 DÖNEM K/Z X 621 S.T.M.M. X 630 AR-GE GİDERLERİ X 631 P.S.D. GİDERLERİ X 632 GEN.YÖN. GİDERLERİ X 655 M.K.SATIŞ ZARARLARI X 656 KAMBİYO ZARARLARI X 690 DÖNEM K/Z 660 K.V.BORÇ GİDERLERİ X X X 689 DİĞ.O.DIŞI GİD/ZARAR X GİDERLER GELİRLER
 60. 60. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com KAR – ZARAR HESAPLARININ İŞLEYİŞİ • Gelirlerin fazla çıkması durumunda (KAR) : 692 DÖN. NET K/Z 690 DÖN. K/Z X X 692 DÖN. NET K/Z X • Giderlerin fazla çıkması durumunda (ZARAR) : 692 DÖN. NET K/Z 692 DÖN. NET K/Z X X 690 DÖN. K/Z X
 61. 61. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Ö ZE T G E L İR T A B L O S U ÖNCEKİ CARİ G E L İR T A B L O S U K A L E M L E R İ DÖNEM DÖNEM 60 A B R Ü T S A T IŞ L A R 61 B S A T IŞ İN D İR İM L E R İ (-) C N E T S A T IŞ L A R 62 D S A T IŞ L A R IN M A L İY E T İ (-) B R Ü T S A T IŞ K A R I 63 E F A A L İY E T G İD E R L E R İ (-) F A A L İY E T K A R I 64 F D İĞ E R F A A L İY E T L E R D E N O L A Ğ A N G E L İR V E K A R L A R 65 G D İĞ E R F A A L İY E T L E R D E N O L A Ğ A N G İD E R V E Z A R A R L A R (-) 66 H F İN A N S M A N G İD E R L E R İ OLAĞAN KAR 67 I O L A Ğ A N D IŞ I G E L İR V E K A R L A R 68 J O L A Ğ A N D IŞ I G İD E R V E Z A R A R L A R (-) DÖNEM KARI 69 K D Ö N E M K A R I V E R G İ V E D İĞ E R Y A S A L Y Ü K Ü M L Ü L Ü K K A R Ş IL IK L A R I (-) 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 590 591 DÖNEM DÖNEM NET NET KARI ZARARI
 62. 62. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com GELİR TABLOSUNDAKİ KAR/ZARARIN BİLANÇOYA DEVRİ • KAR olması durumu : 590 DÖN. NET KARI 692 DÖN. NET K/Z X X 590 DÖN. NET KARI X • ZARAR olması durumu : 591 DÖN. NET ZARARI 591 DÖN. NET ZARARI X X 692 DÖN. NET K/Z X
 63. 63. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com BİLANÇO VE GELİR TABLOSU İLİŞKİSİ AKTİFLER BİLANÇO PASİFLER (VARLIKLAR) (KAYNAKLAR) 1. DÖNEN 3. KISA VADELİ VARLIKLAR ............. YABANCI KAYNAKLAR ............ 2. DURAN 4. UZUN VADELİ VARLIKLAR .............. YABANCI KAYNAKLAR ............ 5. ÖZ KAYNAKLAR ............ 590 DÖNEM NET KARI ............. 591 DÖNEM NET ZARARI (-) (............) Aktif Toplamı Pasif Toplamı GELĠR TABLOSU’NDAN : 692 DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI
 64. 64. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com NAKİT AKIM TABLOSU • Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur. Bu tablo, belli bir dönemde hangi kaynaklardan ne kadar nakit sağlandığını ve nerelere ne kadar nakit harcandığını gösterir. Nakit akım tabloları işletmenin nakit yönetimini ve politikasını ifade eder. • Nakit akım tablolarında sadece nakit giriş ve çıkışlar yer alır. Dolayısıyla fon akım tablosundan daha dar kapsamlı bir tablodur. Nakit giriş ve çıkışına sebep olmayan gider ve gelirler veya iktisadi olaylar bu tabloda yer almazlar.
 65. 65. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu 1.DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 2.DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 3. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT MALİYETLERDENKAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI Net Satışlar Satışların Maliyeti Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) Stoklardaki Artışlar (+) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) Ticari Borçlardaki (Alışlardan kaynaklanan) Azalışlar (+) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLARDAN Ticari Borçlardaki (Atışlardan kaynaklanan) Artışlar (-) DOLAYI SAĞLANAN NAKİT Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLARDAN SAĞLANAN NAKİT Stoklardaki Azalışlar (-) KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTIŞLARDAN SAĞLANAN NAKİT FAALİYET GİDERLERİNEİLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI Menkul kıymet ihraçlarından Araştırma ve Geliştirme Giderleri Alınan Krediler Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Diğer Artışlar Genel Yönetim Giderleri UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTIŞLARDAN SAĞLANAN NAKİT Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (-) Menkul Kıymet ihraçlarından DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI Alınan Krediler Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar Diğer Artışlar Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğ. Gid. ve Zararlar (-) SERMAYE ARTIŞINDAN SAĞLANAN NAKİT FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞI HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARDAN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞI DİĞER NAKİT GİRİŞLERİ Olağandışı Gider ve Zararlar Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğ. Gid. ve Zararları (-) DURAN VARLIK YATIRIMLARINA İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞI KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (Alışlarla ilgili olmayanlar) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri Alınan Krediler Anapara Ödemeleri Diğer Ödemeler UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ (Alışlarla ilgili olmayanlar) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri Alınan Krediler anapara Ödemeleri Diğer Ödemeler ÖDENEN VERGİ VE BENZERLERİ ÖDENENTEMETTÜLER DİĞER NAKlT ÇIKlŞLARI 4. DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU
 66. 66. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 1. Dönem Başı Nakit Mevcudu • İşletmenin dönem başında kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. • Herhangi bir vade taşımayan ve ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler, nakit mevcudu içinde değerlendirilir.
 67. 67. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 2. Dönem İçi Nakit Girişleri a. Satışlardan Elde Edilen Nakit • İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili mal ve hizmet satışlarından sağlanan nakit girişlerini gösterir. Bu tutarın bulunmasında, net satış hasılatına satışlardan doğan alacaklardaki azalışlar eklenir, artışlar ise indirilir. b. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağlanan Nakit • Gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar olarak tanımlanan kalemlerde sağlanan nakit girişleri bu grupta yer alır. • Bu tutarın bulunabilmesi için, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar olarak tanımlanan kalemler toplamından henüz nakit girişi sağlamayan ve tahakkuk esasına göre doğmuş bulunan gelirler ile daha önceki dönemlerde peşin tahsil edilmiş olup da bu döneme yansıyan gelecek aylara ait gelirler hesabındaki azalışlar indirilir. Ayrıca konusu kalmayan karşılıklar gibi nakit girişi sağlamayan kalemler toplamdan çıkarılır.
 68. 68. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 2. Dönem İçi Nakit Girişleri c. Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit • Gelir tablosunda olağandışı gelir ve kâr kalemleri olarak tanımlanan faaliyetlerden sağlanan nakit girişlerini içerir. Bu tutarın bulunmasında, toplamdan tahakkuk esasına göre doğmuş henüz tahsil edilmemiş gelirler ile önceki dönemlerde tahsil edilip bu döneme yansıyan tutarlar veya hiçbir zaman nakit hareketi doğurmayacak kalemler indirilir. d. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit • Esas faali-yet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlar dışında kalan,kısa vadeli borçlanmalar nedeniyle sağlanan nakit girişlerini ifade eder. • Bunlardan men-kul kıymet ihracı nedeniyle sağlanan nakit girişleri, banka kredileri ve diğer kısa vadeli yabancı kaynak artışları ayrı ayrı gösterilir.
 69. 69. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 2. Dönem İçi Nakit Girişleri e. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit • Esas faaliyet konusunu ilgilendiren mal ve hizmet alımlarından doğan ticari borçlanmalar dışında kalan uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişlerini gösterir. • Uzun vadeli menkul kıymet ihracı nedeniyle ortaya çıkan nakit girişleri ile alınan krediler ve diğer uzun vadeli yabancı kaynak artışları ayrı ayrı gösterilir. f. Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit • Sermaye artırımı nedeniyle sağlanan nakit bu grupta yer alır.
 70. 70. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 2. Dönem İçi Nakit Girişleri g. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit • Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakdi içerir. h. Diğer Nakit Girişleri • Menkul kıymetlerde, esas faaliyet konusu satışlardan kaynaklananlar dışındaki alacaklarda, diğer dönen varlıklarda ve duran varlıklarda azalışlar gibi nakit girişi sağlayan unsurları içerir.
 71. 71. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 3. Dönem İçi Nakit Çıkışları a. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları • Maliyetten kaynaklanan nakit çıkışına ulaşılabilmesi için; satışların maliyeti ile stoklardaki artışların ve alımlardan doğan borçlardaki azalışların toplanması ve bu tutardan amortisman gibi nakit çıkışını gerektirmeyen giderler ile esas faaliyet konusunu ilgilendiren alımlar nedeniyle ortaya çıkan borçlardaki artışların ve stoklardaki azalışların indirilmesi gerekir. b. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları • Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderleri nedeniyle yapılan nakit çıkışlarını ifade eder. • Amortismanlar ve karşılıklar gibi nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ile tahakkuk esasına göre doğmuş ancak henüz ödenmemiş giderler ve geçmiş dönemlerde ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları faaliyet giderlerinin altında bir indirim kalemi olarak yer alır.
 72. 72. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 3. Dönem İçi Nakit Çıkışları c. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları • Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar nedeniyle yapılan ödemeleri içerir. • Bu tutarın bulunmasında, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlardan amortisman, karşılıklar ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar ve tahakkuku yapılmış ancak henüz ödenmemiş veya geçmiş dönemlerde peşin ödenmiş gelecek aylara ait giderlerin bu döneme ilişkin payları indirilir. d. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı • Maliyetlere yüklenemeyen finansman giderlerinden dolayı ortaya çıkan nakit çıkışını ifade eder.
 73. 73. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 3. Dönem İçi Nakit Çıkışları e. Olağan Dışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı • Gelir tablosunda olağandışı gider ve zarar kalemleri olarak tanımlanan faaliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışlarını ifade eder. f. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları • Duran varlık yatırımları nedeniyle yapılan nakit harcama tutarlarını içerir.
 74. 74. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 3. Dönem İçi Nakit Çıkışları g. Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri • Bilançonun, faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerinde ödemeler sonucu ortaya çıkan azalmaları ifade eder. • Menkul kıymetler anapara ödemeleri, alınan kredilerin anapara ödemeleri ve diğer ödemeler ayrı ayrı gösterilir. Vergi ve temettü ödemeleri bu başlıkta gösterilmez. h. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri • Bilançoda yer alan faaliyet nedeniyle ortaya çıkan ticari borçlanmalar dışındaki uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri sonucu meydana gelen azalmalar, bu grupta yer alır. • Menkul kıymetler anapara ödemeleri, alınan krediler anapara ödemeleri ve diğer ödemeler ayrı ayrı gösterilir.
 75. 75. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 3. Dönem İçi Nakit Çıkışları i. Ödenen Vergi ve Benzerleri • Dönem içinde ödenen kurumlar ve gelir vergileri ile diğer kesinti kalemlerini içerir. j. Ödenen Temettüler • Dönem içindeki temettü ödemeleri nedeniyle ortaya çıkan nakit çıkışlarını içerir.
 76. 76. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Tablosu Ana Kalemleri 3. Dönem İçi Nakit Çıkışları k. Diğer Nakit Çıkışları: • Menkul kıymetlerde, satışlardan doğanlar hariç olmak üzere alacaklarda ve diğer dönen varlıklarda ortaya çıkan artışlar nedeniyle nakit çıkışına yol açan unsurları ifade eder. 4. Dönem Sonu Nakit Mevcudu • İşletmenin dönem sonunda kasa ve bankalarda bulunan nakit mevcudunu ifade eder. • Herhangi bir vade taşımayan, ibraz edildiklerinde tahsili mümkün bulunan çekler nakit mevcudu içinde yer alır.
 77. 77. Onur KANGAL / www.ticaribilgi.com Nakit Akım Şeması

×