OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Opetusalan Ammattijärjestö OAJOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
Dramaattinen muutos:
Jo kuusi kymmenestä
opettajasta harkitsee
alanvaihtoa
Yli 2600 vastaajaa eri koulutusasteilta kertoi syyskuussa 2021
toteutetussa kyselyssä alanvaihtopohdinnoistaan sekä syistä, jotka ovat
saaneet heidät harkitsemaan alan vaihtamista.
OAJ 28.9.2021
Tämä on suorastaan
hätätilanne. Jokaisen päättäjän
ja työnantajan pitää nyt
pysähtyä pohtimaan, miten
rajuja seurauksia sillä on koko
yhteiskunnalle, jos opettajat,
rehtorit ja päiväkodin johtajat
alkavat sankoin joukoin
vaihtamaan alaa.
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
• OAJ:n kyselyyn 31.8.–8.9.2021 vastanneista yli 2600 opettajasta 57
prosenttia on viimeisen vuoden aikana harkinnut alanvaihtoa.
• Muutos on ollut nopeaa: OAJ kysyi viimeksi lukuvuoden 2020–21 lopussa jäseniltään
alanvaihdon harkitsemisesta. Silloin huomattavasti harvempi, yksi kolmesta, kertoi
harkinneensa alanvaihtoa viimeisen vuoden aikana.
• Yleisintä alanvaihdon harkitseminen on kaikista pienimpien parissa
työskentelevillä.
• Eri koulutusasteilla työskentelevien välillä on jonkin verran eroja. Alanvaihtoa on
harkinnut 63 % varhaiskasvatuksen opettajista ja 59 % peruskoulun opettajista. Vähiten
alanvaihtoa on harkittu amkeissa (42 %) ja vapaassa sivistystyössä (40 %).
Kuusi
kymmenestä
opettajasta on
vastikään
harkinnut
alanvaihtoa!
Tänä syksynä ennestään
valtavaa työtaakka kantaneet
opettajat ovat huomanneet,
miten paljon lisätyötä korona-
aikaisten oppimisvajeiden ja
hyvinvointivajeen umpeen
kurominen vaatii.
Voimat ovat yksinkertaisesti
loppu, ja tunne työn hallinnasta
on hiipunut. Siksi moni pohtii,
onko hänestä enää tähän.
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
• Keskeisimmät syyt alanvaihdon harkitsemiselle ovat työn
kuormittavuus (83 %), työmäärän lisääntyminen (67 %) ja
palkkataso (50 %).
• Varhaiskasvatuksen opettajista peräti kahdeksan kymmenestä mainitsee
palkkatason syynä alanvaihdon harkitsemiselle.
• Myös uran alussa olevien eli alle viisi vuotta alalla olleiden keskuudessa
palkkataso mainitaan syynä keskimääräistä useammin (+ 60%).
• Uran alussa olevat mainitsevat myös työn kuormittavuuden syyksi
muita useammin (90 %). Mitä pidempi uraa on taustalla, sitä useammin
syyksi puolestaan mainitaan työmäärän lisääntyminen.
Työn
kuormittavuus
on yleisin syy
alanvaihdon
harkitsemiselle.
Opettajien perustyölle pitäisi
turvata ja korvamerkitä riittävä
rahoitus sen sijaan, että
lisärahaa haetaan vain pienistä
kehittämishankkeiden puroista.
Vuosittain koulutukseen
tarvitaan liki kaksi miljardia
euroa lisää, jos haluamme kuroa
kiinni muiden Pohjoismaiden
etumatkan. Kallista se voi
lyhyellä aikajänteellä jonkun
mielestä olla, mutta vielä
kalliimpaa on, jos emme nyt
puutu näihin ongelmiin.
Olli Luukkainen
OAJ:n puheenjohtaja
Tutkimus-
grafiikka
Oletko viimeisen vuoden aikana harkinnut alanvaihtoa?
Opettajaryhmittäiset vastaukset
63
57
52
56
5
7
6
0
32
37
41
44
VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA (VOL)
YLEISSIVISTÄVÄ OPETTAJA (YSI, PERUSOPETUS JA LUKIO)
AMMATILLINEN TAI AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA (OAO)
YLIOPISTOJEN OPETUSALAN OPETTAJA (YLL)
PROSENTTIA
Kyllä En osaa sanoa En
Oletko viimeisen vuoden aikana harkinnut alanvaihtoa?
Oppilaitostyyppikohtaiset vastaukset
40
42
44
44
49
55
56
57
59
63
11
6
13
6
10
0
6
6
6
5
49
52
44
49
42
45
38
37
35
32
VAPAA SIVISTYSTYÖ
AMK
MUU
TAITEEN PERUSOPETUS
LUKIO
YLIOPISTO
AMMATILLINEN OPPILAITOS
KAIKKI KESKIMÄÄRIN
PERUSKOULU
VARHAISKASVATUS
PROSENTTIA
Kyllä En osaa sanoa En
Oletko viimeisen vuoden aikana harkinnut alanvaihtoa?
Opettajakokemuksen mukaan
55
64
59
55
57
7
4
6
6
6
39
31
35
39
37
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
alle 5 vuotta
5–10 vuotta
10–15 vuotta
Yli 15 vuotta
Yht.
prosenttia
Kyllä En osaa sanoa En
Mikä on keskeisin syy sille, että olet harkinnut alanvaihtoa?
Opettajaryhmäkohtaiset vastaukset
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
Työtiloihin liittyvät tekijät
Työyhteisöön liittyvät asiat*
Jokin muu syy, mikä
Vaikeat tilanteet oppijoiden/huoltajien kanssa*
Palkkataso
Työmäärän lisääntyminen*
Työn kuormittavuus
Yhteensä
Yleissivistävä opettaja
(YSI, perusopetus ja
lukio)
Varhaiskasvatuksen
opettaja (VOL)
Ammatillinen tai
ammattikorkeakoulun
opettaja (OAO)
Yliopistojen opetusalan
opettaja (YLL)
*) tilastollisesti erittäin merkittävä ero opettajaryhmien välillä
Mikä on keskeisin syy sille, että olet harkinnut alanvaihtoa?
Opettajakokemuksen mukaan
0 20 40 60 80 100
Työtiloihin liittyvät tekijät
Työyhteisöön liittyvät asiat*
Jokin muu syy, mikä
Vaikeat tilanteet oppijoiden/huoltajien kanssa*
Palkkataso*
Työmäärän lisääntyminen*
Työn kuormittavuus
Yhteensä
Yli 15 vuotta
10–15 vuotta
5–10 vuotta
alle 5 vuotta
*) tilastollisesti erittäin merkittävä ero opettajaryhmien välillä
Näin
selvitimme
Näin selvitimme opettajien
alanvaihtoajatuksia
• OAJ lähetti verkkokyselyn 20 400:lle satunnaisotannalla
valikoidulle jäsenelleen. Kyselyn vastausaika oli 31.8.–8.9.2021.
• Kyselyyn vastasi 2 619 ihmistä, eli vastausprosentti oli 12,8.
• Tulosten virhemarginaali on 1,9 prosenttia suuntaansa.
Vastaajat opettajaryhmittäin
Vastaajia Otos Vast.%
Varhaiskasvatuksen opettaja (VOL) 596 4 000 15 %
Yleissivistävä opettaja (YSI, perusopetus ja lukio) 1 225 10 000 12 %
Ammatillinen tai ammattikorkeakoulun opettaja (OAO) 749 6 000 12 %
Yliopistojen opetusalan opettaja (YLL) 32 400 8 %
Ei tietoa 17
Yht. 2 619 20 400 12,8 %
Alanvaihdon
harkitseminen
on yleistynyt
Kesäkuussa 2021
joka kolmas opettaja
kertoi harkinneensa
alanvaihtoa
• Kesällä tehdyssä OAJ:n
kyselyssä kolmannes
opettajista kertoi korona-ajan
saaneen harkitsemaan
alanvaihtoa. Kysymys oli
tuolloin hieman eri tavoin
muotoiltu kuin nyt. Silti näyttää
siltä, että syksyn aikana
alanvaihdon harkitseminen on
yleistynyt dramaattisesti.
• Kesäkuussa tehdyn kyselyn
tuloksiin voit tutustua täällä.
• Koulutuksen tutkimuslaitos selvitti
alanvaihdon harkitsemisen
yleisyyttä vuonna 2013
julkaistussa Pedagoginen
asiantuntijuus liikkeessä –
tutkimushankkeessa.
• Silloin yksi viidestä opettajasta (20
%) sanoi harkinneensa
alanvaihtoa, ja 75 % sanoi, että ei
ollut asiaa harkinnut.
• KTL:n tutkimuksen tuloksiin voi
tutustua täällä (taulukko 21, s. 38).
Vajaa kymmenen
vuotta sitten
alanvaihtoa harkitsi
joka viides opettaja
TEHDÄÄN
TULEVAISUUKSIA
Opettajien tehtävä on tulevaisuuden kokoinen.
He luovat sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan.
tehdääntulevaisuuksia.fi
1 de 18

Recomendados

Miten Suomi voi? 26.11.2020 por
Miten Suomi voi? 26.11.2020Miten Suomi voi? 26.11.2020
Miten Suomi voi? 26.11.2020Työterveyslaitos
29.5K visualizações9 slides
Miten Suomi voi? -tutkimus por
Miten Suomi voi? -tutkimusMiten Suomi voi? -tutkimus
Miten Suomi voi? -tutkimusTyöterveyslaitos
31.6K visualizações11 slides
Miten Suomi voi? Ensimmäisiä havaintoja (päivitetty 4.9.2020) por
Miten Suomi voi? Ensimmäisiä havaintoja (päivitetty 4.9.2020)Miten Suomi voi? Ensimmäisiä havaintoja (päivitetty 4.9.2020)
Miten Suomi voi? Ensimmäisiä havaintoja (päivitetty 4.9.2020)Työterveyslaitos
31K visualizações18 slides
Kiitos opettaja kampanjamittaus 12-2021 por
Kiitos opettaja kampanjamittaus 12-2021Kiitos opettaja kampanjamittaus 12-2021
Kiitos opettaja kampanjamittaus 12-2021Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
422 visualizações24 slides
Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012 por
Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012
Työ ja terveys -haastattelututkimus 2012Työterveyslaitos
4.3K visualizações127 slides
Taloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikana por
Taloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikanaTaloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikana
Taloustutkimus: Opettajien arvostus on entisestään vahvistunut korona-aikanaOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
1.3K visualizações48 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kokko Perheystävälliset käytännöt por
Kokko Perheystävälliset käytännötKokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännötTyöterveyslaitos
241 visualizações14 slides
Korona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tulokset por
Korona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tuloksetKorona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tulokset
Korona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tuloksetOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
3.3K visualizações7 slides
Opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus 2016 por
Opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus 2016Opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus 2016
Opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus 2016Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
345 visualizações36 slides
Opiskelijatutkimus 2016 tuloksia por
Opiskelijatutkimus 2016 tuloksiaOpiskelijatutkimus 2016 tuloksia
Opiskelijatutkimus 2016 tuloksiaArttu Piri
1.3K visualizações31 slides
Miten työelämän muutokset näkyvät tilastoissa? Ovatko työsuhteet muutoksessa?... por
Miten työelämän muutokset näkyvät tilastoissa? Ovatko työsuhteet muutoksessa?...Miten työelämän muutokset näkyvät tilastoissa? Ovatko työsuhteet muutoksessa?...
Miten työelämän muutokset näkyvät tilastoissa? Ovatko työsuhteet muutoksessa?...Tilastokeskus
366 visualizações16 slides
Kokko, Perheystävälliset käytännöt por
Kokko, Perheystävälliset käytännötKokko, Perheystävälliset käytännöt
Kokko, Perheystävälliset käytännötTyöterveyslaitos
460 visualizações11 slides

Mais procurados(20)

Kokko Perheystävälliset käytännöt por Työterveyslaitos
Kokko Perheystävälliset käytännötKokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännöt
Työterveyslaitos241 visualizações
Korona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tulokset por Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Korona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tuloksetKorona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tulokset
Korona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tulokset
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ3.3K visualizações
Opiskelijatutkimus 2016 tuloksia por Arttu Piri
Opiskelijatutkimus 2016 tuloksiaOpiskelijatutkimus 2016 tuloksia
Opiskelijatutkimus 2016 tuloksia
Arttu Piri1.3K visualizações
Miten työelämän muutokset näkyvät tilastoissa? Ovatko työsuhteet muutoksessa?... por Tilastokeskus
Miten työelämän muutokset näkyvät tilastoissa? Ovatko työsuhteet muutoksessa?...Miten työelämän muutokset näkyvät tilastoissa? Ovatko työsuhteet muutoksessa?...
Miten työelämän muutokset näkyvät tilastoissa? Ovatko työsuhteet muutoksessa?...
Tilastokeskus366 visualizações
Kokko, Perheystävälliset käytännöt por Työterveyslaitos
Kokko, Perheystävälliset käytännötKokko, Perheystävälliset käytännöt
Kokko, Perheystävälliset käytännöt
Työterveyslaitos460 visualizações
Työttömyystutkimus 2017 tulokset osa2 por SusannaBairoh
Työttömyystutkimus 2017 tulokset osa2Työttömyystutkimus 2017 tulokset osa2
Työttömyystutkimus 2017 tulokset osa2
SusannaBairoh70 visualizações
Saarelma-Thiel Aina on oikea ikä avaus por Työterveyslaitos
Saarelma-Thiel Aina on oikea ikä avaus Saarelma-Thiel Aina on oikea ikä avaus
Saarelma-Thiel Aina on oikea ikä avaus
Työterveyslaitos455 visualizações
Työterveysyhteistyö: Työsuojelupaneeli 5 por Työterveyslaitos
Työterveysyhteistyö: Työsuojelupaneeli 5Työterveysyhteistyö: Työsuojelupaneeli 5
Työterveysyhteistyö: Työsuojelupaneeli 5
Työterveyslaitos4K visualizações
Työttömyystutkimus 2017 tulokset_osa1_final por SusannaBairoh
Työttömyystutkimus 2017 tulokset_osa1_finalTyöttömyystutkimus 2017 tulokset_osa1_final
Työttömyystutkimus 2017 tulokset_osa1_final
SusannaBairoh3.1K visualizações
Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan... por Työterveyslaitos
Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...
Työsuojelun ja Työhyvinvoinnin tilanne ja tarpeet työpaikoilla: Työsuojelupan...
Työterveyslaitos3.8K visualizações
Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia por Työterveyslaitos
Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia
Työsuojelupaneeli XII: Työsuojelu ja kognitiivinen ergonomia
Työterveyslaitos755 visualizações
Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6 por Työterveyslaitos
Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6
Kiire ja työn aikatauluttaminen työpaikalla: Työsuojelupaneeli 6
Työterveyslaitos4.1K visualizações
24.11.2017 Eri-ikäisyys vahvuudeksi tyopaikalle por Työterveyslaitos
24.11.2017 Eri-ikäisyys vahvuudeksi tyopaikalle24.11.2017 Eri-ikäisyys vahvuudeksi tyopaikalle
24.11.2017 Eri-ikäisyys vahvuudeksi tyopaikalle
Työterveyslaitos92 visualizações
Henkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttava por THL
Henkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttavaHenkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttava
Henkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttava
THL839 visualizações
Henkilöstön jaksaminen muuttuvassa palvelurakenteessa (2018) por THL
Henkilöstön jaksaminen muuttuvassa palvelurakenteessa (2018)Henkilöstön jaksaminen muuttuvassa palvelurakenteessa (2018)
Henkilöstön jaksaminen muuttuvassa palvelurakenteessa (2018)
THL191 visualizações
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel... por Työterveyslaitos
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden arviointi työpaikoilla: Työsuojel...
Työterveyslaitos19.3K visualizações
Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015 por Työterveyslaitos
Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015
Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla 2014 ja 2015
Työterveyslaitos12.4K visualizações

Similar a OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa

Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö por
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristöTyöurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristöPauli Forma
502 visualizações18 slides
Ty42003 por
Ty42003Ty42003
Ty42003Palkansaajien tutkimuslaitos
291 visualizações52 slides
Talous ja yhteiskunta 4/2003 por
Talous ja yhteiskunta 4/2003Talous ja yhteiskunta 4/2003
Talous ja yhteiskunta 4/2003Palkansaajien tutkimuslaitos
221 visualizações52 slides
Nuorten yhteiskuntatakuu por
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuuSDP
409 visualizações22 slides
SAK:n työolobarometri 2016 – Palkkio rohkaisee kehittämään por
SAK:n työolobarometri 2016 – Palkkio rohkaisee kehittämäänSAK:n työolobarometri 2016 – Palkkio rohkaisee kehittämään
SAK:n työolobarometri 2016 – Palkkio rohkaisee kehittämäänSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
263 visualizações20 slides
Työttömyyden syyt työttömien näkökulmasta -tutkimus por
Työttömyyden syyt työttömien näkökulmasta -tutkimusTyöttömyyden syyt työttömien näkökulmasta -tutkimus
Työttömyyden syyt työttömien näkökulmasta -tutkimusSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
822 visualizações40 slides

Similar a OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa(20)

Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö por Pauli Forma
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristöTyöurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
Pauli Forma502 visualizações
Nuorten yhteiskuntatakuu por SDP
Nuorten yhteiskuntatakuuNuorten yhteiskuntatakuu
Nuorten yhteiskuntatakuu
SDP409 visualizações
Akateeminen työllisyys ja Oulun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen por OuLUMA
Akateeminen työllisyys ja Oulun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminenAkateeminen työllisyys ja Oulun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen
Akateeminen työllisyys ja Oulun yliopistosta valmistuneiden sijoittuminen
OuLUMA1.1K visualizações
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja por Hannu Linturi
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemojaRatkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Ratkaisuaan odottavia aikakausiteemoja
Hannu Linturi641 visualizações
eDelfoi 2012 kiista dialogi-ratkaisu por Hannu Linturi
eDelfoi 2012 kiista dialogi-ratkaisueDelfoi 2012 kiista dialogi-ratkaisu
eDelfoi 2012 kiista dialogi-ratkaisu
Hannu Linturi204 visualizações
Ammatillisen opettajan tulevaisuusosaamiset 2020 por Hannu Linturi
Ammatillisen opettajan tulevaisuusosaamiset 2020Ammatillisen opettajan tulevaisuusosaamiset 2020
Ammatillisen opettajan tulevaisuusosaamiset 2020
Hannu Linturi336 visualizações
Opetussuunnitelmat ja tulevaisuusbarometri por Hannu Linturi
Opetussuunnitelmat ja tulevaisuusbarometriOpetussuunnitelmat ja tulevaisuusbarometri
Opetussuunnitelmat ja tulevaisuusbarometri
Hannu Linturi303 visualizações
Oppimisen tulevaisuus 2030, opetussuunnitelmien monet polut - Hannu Linturi &... por Otavan Opisto
Oppimisen tulevaisuus 2030, opetussuunnitelmien monet polut - Hannu Linturi &...Oppimisen tulevaisuus 2030, opetussuunnitelmien monet polut - Hannu Linturi &...
Oppimisen tulevaisuus 2030, opetussuunnitelmien monet polut - Hannu Linturi &...
Otavan Opisto440 visualizações
Oppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu Linturi por Otavan Opisto
Oppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu LinturiOppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu Linturi
Oppimisen tulevaisuus 2030, barometrin seurantakummastelua 2012 - Hannu Linturi
Otavan Opisto497 visualizações
Työttömyyden haasteiden edessä por SatuMariaPohjola
Työttömyyden haasteiden edessäTyöttömyyden haasteiden edessä
Työttömyyden haasteiden edessä
SatuMariaPohjola82 visualizações
OAJ:n kysely koskien perusopetuksen ja lukion poikkeusjärjestelyjä touko-kesä... por Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
OAJ:n kysely koskien perusopetuksen ja lukion poikkeusjärjestelyjä touko-kesä...OAJ:n kysely koskien perusopetuksen ja lukion poikkeusjärjestelyjä touko-kesä...
OAJ:n kysely koskien perusopetuksen ja lukion poikkeusjärjestelyjä touko-kesä...
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ3.6K visualizações
OBS-kysely 2015 por Finanssi
OBS-kysely 2015OBS-kysely 2015
OBS-kysely 2015
Finanssi602 visualizações
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h... por Pauli Forma
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pauli Forma1K visualizações

Mais de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

OAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSista por
OAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSistaOAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSista
OAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSistaOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
1.2K visualizações53 slides
Täydennyskoulutuskyselyn kooste medialle.pptx por
Täydennyskoulutuskyselyn kooste medialle.pptxTäydennyskoulutuskyselyn kooste medialle.pptx
Täydennyskoulutuskyselyn kooste medialle.pptxOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
774 visualizações17 slides
Opettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapaus por
Opettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapausOpettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapaus
Opettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapausOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
917 visualizações13 slides
Joku roti YS-aika VESO TESO jäsenille.pptx por
Joku roti YS-aika VESO TESO jäsenille.pptxJoku roti YS-aika VESO TESO jäsenille.pptx
Joku roti YS-aika VESO TESO jäsenille.pptxOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
11.8K visualizações38 slides
Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa... por
Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa...Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa...
Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa...Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
450 visualizações12 slides
Päättäjätutkimuksen tuloksia por
Päättäjätutkimuksen tuloksiaPäättäjätutkimuksen tuloksia
Päättäjätutkimuksen tuloksiaOpetusalan Ammattijärjestö OAJ
469 visualizações4 slides

Mais de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

OAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSista por Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
OAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSistaOAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSista
OAJ:n selvitys: Opettajien ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä HOKSista
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ1.2K visualizações
Opettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapaus por Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Opettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapausOpettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapaus
Opettajan ääni -kysely: Työn autonomia, arvostus ja pedagoginen vapaus
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ917 visualizações
Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa... por Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa...Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa...
Opettajaksi opiskelevat ja työurallaan nuoret opetus-, tutkimus- ja kasvatusa...
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ450 visualizações
Puolueilta vahva tuki: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuspaikkoja lisättävä por Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Puolueilta vahva tuki: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuspaikkoja lisättäväPuolueilta vahva tuki: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuspaikkoja lisättävä
Puolueilta vahva tuki: Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuspaikkoja lisättävä
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ850 visualizações
OAJ:n kysely opettajille oppivelvollisuuden laajentamisesta, lokakuu 2021 por Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
OAJ:n kysely opettajille oppivelvollisuuden laajentamisesta, lokakuu 2021OAJ:n kysely opettajille oppivelvollisuuden laajentamisesta, lokakuu 2021
OAJ:n kysely opettajille oppivelvollisuuden laajentamisesta, lokakuu 2021
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ219 visualizações

OAJ selvitti: Jopa kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa

 • 1. Dramaattinen muutos: Jo kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa Yli 2600 vastaajaa eri koulutusasteilta kertoi syyskuussa 2021 toteutetussa kyselyssä alanvaihtopohdinnoistaan sekä syistä, jotka ovat saaneet heidät harkitsemaan alan vaihtamista. OAJ 28.9.2021
 • 2. Tämä on suorastaan hätätilanne. Jokaisen päättäjän ja työnantajan pitää nyt pysähtyä pohtimaan, miten rajuja seurauksia sillä on koko yhteiskunnalle, jos opettajat, rehtorit ja päiväkodin johtajat alkavat sankoin joukoin vaihtamaan alaa. Olli Luukkainen OAJ:n puheenjohtaja
 • 3. • OAJ:n kyselyyn 31.8.–8.9.2021 vastanneista yli 2600 opettajasta 57 prosenttia on viimeisen vuoden aikana harkinnut alanvaihtoa. • Muutos on ollut nopeaa: OAJ kysyi viimeksi lukuvuoden 2020–21 lopussa jäseniltään alanvaihdon harkitsemisesta. Silloin huomattavasti harvempi, yksi kolmesta, kertoi harkinneensa alanvaihtoa viimeisen vuoden aikana. • Yleisintä alanvaihdon harkitseminen on kaikista pienimpien parissa työskentelevillä. • Eri koulutusasteilla työskentelevien välillä on jonkin verran eroja. Alanvaihtoa on harkinnut 63 % varhaiskasvatuksen opettajista ja 59 % peruskoulun opettajista. Vähiten alanvaihtoa on harkittu amkeissa (42 %) ja vapaassa sivistystyössä (40 %). Kuusi kymmenestä opettajasta on vastikään harkinnut alanvaihtoa!
 • 4. Tänä syksynä ennestään valtavaa työtaakka kantaneet opettajat ovat huomanneet, miten paljon lisätyötä korona- aikaisten oppimisvajeiden ja hyvinvointivajeen umpeen kurominen vaatii. Voimat ovat yksinkertaisesti loppu, ja tunne työn hallinnasta on hiipunut. Siksi moni pohtii, onko hänestä enää tähän. Olli Luukkainen OAJ:n puheenjohtaja
 • 5. • Keskeisimmät syyt alanvaihdon harkitsemiselle ovat työn kuormittavuus (83 %), työmäärän lisääntyminen (67 %) ja palkkataso (50 %). • Varhaiskasvatuksen opettajista peräti kahdeksan kymmenestä mainitsee palkkatason syynä alanvaihdon harkitsemiselle. • Myös uran alussa olevien eli alle viisi vuotta alalla olleiden keskuudessa palkkataso mainitaan syynä keskimääräistä useammin (+ 60%). • Uran alussa olevat mainitsevat myös työn kuormittavuuden syyksi muita useammin (90 %). Mitä pidempi uraa on taustalla, sitä useammin syyksi puolestaan mainitaan työmäärän lisääntyminen. Työn kuormittavuus on yleisin syy alanvaihdon harkitsemiselle.
 • 6. Opettajien perustyölle pitäisi turvata ja korvamerkitä riittävä rahoitus sen sijaan, että lisärahaa haetaan vain pienistä kehittämishankkeiden puroista. Vuosittain koulutukseen tarvitaan liki kaksi miljardia euroa lisää, jos haluamme kuroa kiinni muiden Pohjoismaiden etumatkan. Kallista se voi lyhyellä aikajänteellä jonkun mielestä olla, mutta vielä kalliimpaa on, jos emme nyt puutu näihin ongelmiin. Olli Luukkainen OAJ:n puheenjohtaja
 • 8. Oletko viimeisen vuoden aikana harkinnut alanvaihtoa? Opettajaryhmittäiset vastaukset 63 57 52 56 5 7 6 0 32 37 41 44 VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA (VOL) YLEISSIVISTÄVÄ OPETTAJA (YSI, PERUSOPETUS JA LUKIO) AMMATILLINEN TAI AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJA (OAO) YLIOPISTOJEN OPETUSALAN OPETTAJA (YLL) PROSENTTIA Kyllä En osaa sanoa En
 • 9. Oletko viimeisen vuoden aikana harkinnut alanvaihtoa? Oppilaitostyyppikohtaiset vastaukset 40 42 44 44 49 55 56 57 59 63 11 6 13 6 10 0 6 6 6 5 49 52 44 49 42 45 38 37 35 32 VAPAA SIVISTYSTYÖ AMK MUU TAITEEN PERUSOPETUS LUKIO YLIOPISTO AMMATILLINEN OPPILAITOS KAIKKI KESKIMÄÄRIN PERUSKOULU VARHAISKASVATUS PROSENTTIA Kyllä En osaa sanoa En
 • 10. Oletko viimeisen vuoden aikana harkinnut alanvaihtoa? Opettajakokemuksen mukaan 55 64 59 55 57 7 4 6 6 6 39 31 35 39 37 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 alle 5 vuotta 5–10 vuotta 10–15 vuotta Yli 15 vuotta Yht. prosenttia Kyllä En osaa sanoa En
 • 11. Mikä on keskeisin syy sille, että olet harkinnut alanvaihtoa? Opettajaryhmäkohtaiset vastaukset 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Työtiloihin liittyvät tekijät Työyhteisöön liittyvät asiat* Jokin muu syy, mikä Vaikeat tilanteet oppijoiden/huoltajien kanssa* Palkkataso Työmäärän lisääntyminen* Työn kuormittavuus Yhteensä Yleissivistävä opettaja (YSI, perusopetus ja lukio) Varhaiskasvatuksen opettaja (VOL) Ammatillinen tai ammattikorkeakoulun opettaja (OAO) Yliopistojen opetusalan opettaja (YLL) *) tilastollisesti erittäin merkittävä ero opettajaryhmien välillä
 • 12. Mikä on keskeisin syy sille, että olet harkinnut alanvaihtoa? Opettajakokemuksen mukaan 0 20 40 60 80 100 Työtiloihin liittyvät tekijät Työyhteisöön liittyvät asiat* Jokin muu syy, mikä Vaikeat tilanteet oppijoiden/huoltajien kanssa* Palkkataso* Työmäärän lisääntyminen* Työn kuormittavuus Yhteensä Yli 15 vuotta 10–15 vuotta 5–10 vuotta alle 5 vuotta *) tilastollisesti erittäin merkittävä ero opettajaryhmien välillä
 • 14. Näin selvitimme opettajien alanvaihtoajatuksia • OAJ lähetti verkkokyselyn 20 400:lle satunnaisotannalla valikoidulle jäsenelleen. Kyselyn vastausaika oli 31.8.–8.9.2021. • Kyselyyn vastasi 2 619 ihmistä, eli vastausprosentti oli 12,8. • Tulosten virhemarginaali on 1,9 prosenttia suuntaansa.
 • 15. Vastaajat opettajaryhmittäin Vastaajia Otos Vast.% Varhaiskasvatuksen opettaja (VOL) 596 4 000 15 % Yleissivistävä opettaja (YSI, perusopetus ja lukio) 1 225 10 000 12 % Ammatillinen tai ammattikorkeakoulun opettaja (OAO) 749 6 000 12 % Yliopistojen opetusalan opettaja (YLL) 32 400 8 % Ei tietoa 17 Yht. 2 619 20 400 12,8 %
 • 17. Kesäkuussa 2021 joka kolmas opettaja kertoi harkinneensa alanvaihtoa • Kesällä tehdyssä OAJ:n kyselyssä kolmannes opettajista kertoi korona-ajan saaneen harkitsemaan alanvaihtoa. Kysymys oli tuolloin hieman eri tavoin muotoiltu kuin nyt. Silti näyttää siltä, että syksyn aikana alanvaihdon harkitseminen on yleistynyt dramaattisesti. • Kesäkuussa tehdyn kyselyn tuloksiin voit tutustua täällä. • Koulutuksen tutkimuslaitos selvitti alanvaihdon harkitsemisen yleisyyttä vuonna 2013 julkaistussa Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä – tutkimushankkeessa. • Silloin yksi viidestä opettajasta (20 %) sanoi harkinneensa alanvaihtoa, ja 75 % sanoi, että ei ollut asiaa harkinnut. • KTL:n tutkimuksen tuloksiin voi tutustua täällä (taulukko 21, s. 38). Vajaa kymmenen vuotta sitten alanvaihtoa harkitsi joka viides opettaja
 • 18. TEHDÄÄN TULEVAISUUKSIA Opettajien tehtävä on tulevaisuuden kokoinen. He luovat sen pohjan, jolle huomisen maailma rakennetaan. tehdääntulevaisuuksia.fi