Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(18)

Similar a Korona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tulokset(20)

Anúncio

Mais de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Anúncio

Korona-arki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa – OAJ:n kyselyn tulokset

  1. Varhaiskasvatus ja esiopetus – kyselyn keskeiset tulokset
  2. Varhaiskasvatus ja esiopetus -kyselyn tuloksia • Vastauksia 2094 • otos 426 (vastausprosentti 21,3%) • some 1668 • Vastaajista • 88 % lapsiryhmissä työskenteleviä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai erityisopetuksen opettajia. • 7 % Päiväkodin johtajia ja • 4 % konsultoivia erityisopettajia • 90 % työssä päiväkodissa, 9 % kouluissa • Fyysisesti työpaikalla läsnäolevia vastaajista 81 %. Etätyössä 3 %, osittain etänä 10 %
  3. Tuloksia varhaiskasvatus ja esiopetus Ohjeet puutteellisia: • vain 35 % vastaajista kertoi saaneensa ohjeen, kuinka monta lasta saa olla ryhmässä korona-aikana • Yli puolet (55 %) kertoi, että lapsiryhmiä oli yhdistetty • 20% kertoi päiväkotien yhdistämistä • Noin kolmasosa ei ollut saanut työnantajalta riittävän selkeitä ohjeita varhaiskasvatustoiminnan ja esiopetuksen toteuttamiseen eikä tartuntojen ehkäisemiseksi Kotona oleville lapsille etäopetuksena esiopetusta ja varhaiskasvatustoimintaa oli toteuttanut poikkeustilanteen aikana lähes kaksi kolmasosaa vastanneista.
  4. Lomautukset • Yksityiset päiväkodit • lomautettuina 6 % • lomautusilmoituksen oli saanut 37 % • Kunta • kyselyn aikana ei vielä yhtään lomautusta • lomautusilmoituksen oli saanut 9 % • Tilanne muuttunut jo paljon kyselyn (15.4.2020) jälkeen → lomautuksista viestejä runsaasti
  5. Vastaajien tuntemuksia tilanteesta Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä En osaa sanoa Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Pystyn tilanteesta huolimatta keskittymään työhöni 5,9 28,3 3,8 48,8 13,2 Työyhteisöni puhaltaa yhteen hiileen ja tukee toisiaan 2,2 9,3 4,4 41,8 42,3 Minua ahdistaa ja pelottaa työn tekeminen päiväkodissa koronan takia 13,7 25,1 8,3 36,6 16,3 Koen saavani riittävästi apua ja kannustusta työhyvinvointini tueksi 11,5 29,6 14,6 31,7 12,5 Koen, että työlläni on suuri merkitys 2,8 8,7 7,4 33,3 47,8 Uskon, että selviämme tästä tilanteesta yhdessä 0,7 2,3 8,9 35,7 52,4
  6. Avoin palaute -vastausten luokittelua • Pelkoa, huolta ja epävarmuutta • Terveys ja turvallisuus • Riskiryhmään kuuluvien suojaaminen • Lomautukset ja toimeentulo • käsketään ja patistellaan pitämään lomia • Epäselvät, ristiriitaiset ja vaihtuvat ohjeet • Ryhmien, päiväkotien yhdistäminen • Kuormittavassa tilanteessa toivotaan tukea omalta esimiehiltä ja työnantajalta • Arvostus • Poikkeusoloissakin varhaiskasvatuksen opettajat haluavat tehdä työnsä hyvin → suunniteltu etätoimintaa, etämateriaalia ja pidetty yhteyttä lapsiin ja perheisiin • Etulinjassa työskentelystä kiitoksena lomautus
  7. Pikaiset korjaustarpeet Toiveita avovastausten perusteella Selkeät valtakunnalliset ohjeet • riskiryhmään kuuluvien suojaamiseksi • varhaiskasvatuksen toteuttamiselle • Päiväkotien ja esiopetuksen ryhmäkokoihin (kuinka monta lasta ja aikuista saa olla samassa tilassa) • Päiväkotien yhdistelyyn • Suojautumiseen • Riittävään hygieniaan ja siivoustasoon • Alan arvostus: varhaiskasvatuksesta puhuminen myös poikkeusoloissa sen oikeassa merkityksessä, ei vain työvoimapoliittisena palveluna ja päivähoitona • Valtakunnallinen suositus varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjille varmistaa • myös kotona oleville lapsille etänä toteutettava esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tavoitteita tukevaa toimintaa • suositus siitä, että opettajat ylläpitävät mahdollisimman pysyviä vuorovaikutussuhteita lapsiin ja lasten kesken sekä lasten huoltajiin • ylläpitää ja edistää jo käyttöön otettuja toimivia em. menetelmiä • tarvittavat välineet yhteyksien ylläpitämiseen
Anúncio