O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Nya samlade läroplaner
Dagsprogram 9.30 Inledning 9.45 Reformer i skolan och nya läroplanen 10.30 Paus 10.45 Kursplaner och kunskapskrav 12.00 ...
Nya reformer <ul><li>Den nya skollagen </li></ul><ul><li>En förändrad läroplan för förskolan </li></ul><ul><li>Nya läropla...
Nya reformer
<ul><li>Läroplan för grundskolan, specialskolan och sameskolan </li></ul>350 lärare, didaktiker och experter i referens- o...
Kursplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan
Läroplan
Den nya samlade läroplanen 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och ...
Entreprenöriellt lärande Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till ha...
Den nya samlade läroplanen Entreprenörskap i skolans värdegrund och uppdrag En viktig uppgift för skolan är att ge överbli...
Den nya samlade läroplanen <ul><li>Entreprenörskap i övergripande mål och riktlinjer </li></ul><ul><li>2.2 Kunskaper </li>...
Den nya samlade läroplanen <ul><li>Entreprenörskap i övergripande mål och riktlinjer </li></ul><ul><li>2.2 Kunskaper </li>...
Den nya samlade läroplanen Entreprenörskap i syftet för ämnet slöjd Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utv...
Den nya samlade läroplanen Entreprenörskap i det centrala innehållet i slöjd åk 4-6 - Slöjdarbetets olika delar: idéutveck...
Den nya samlade läroplanen 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och ...
Övergripande mål och riktlinjer <ul><li>2.2 Kunskaper </li></ul><ul><li>Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomg...
<ul><li>Hur stimulerar vi användningen av språket i skolans alla ämnen? </li></ul>
Kursplan
Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan
Kursplanens uppbyggnad Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sin...
Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Anger vad undervisningen ska syfta till Motiv för ämnet i skol...
Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta ti...
<ul><li>Vilka motiv anges för ämnet? </li></ul><ul><li>Vilka syften uttrycks? </li></ul><ul><li>Hur kan vi ge eleverna för...
Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta ti...
Kursplanens uppbyggnad - religionskunskap Etik Identitet och livsfrågor Religioner och andra livsåskådningar Religion och...
Kursplanens uppbyggnad - matematik Samband och förändring Geometri Taluppfattning och tals användning Algebra Sannolikhet...
Kursplanens uppbyggnad - slöjd Slöjden i samhället Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjdens material, re...
<ul><li>Vilka kunskapsområden finns i ämnet? </li></ul><ul><li>Hur återspeglas syftet i det centrala innehållet för årskur...
Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta ti...
Kunskapskrav
Ny betygsskala A B C E D F - Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda Betyge...
Ny betygsskala  Åk 6-9: Nya kursplaner, ny betygsskala 2012/13 Åk 7 & Åk 6: Nya kursplaner, inga betyg Åk 8: Nya kurspla...
Behörighet till gymnasieskolan <ul><li>Yrkesprogram </li></ul><ul><li>engelska </li></ul><ul><li>matematik </li></ul><ul><...
Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta ti...
Kunskapskravens uppbyggnad <ul><li>Utgår från de ämnesspecifika målen </li></ul><ul><li>och det centrala innehållet </li>...
Kunskapskravens uppbyggnad E C A Analys Analys Analys Förståelse Förståelse Förståelse Fakta Fakta Fakta Fakta Förståelse...
Konsekvent begreppsanvändning E C A Grundläggande Goda Mycket goda Beskriver och kan exemplifiera Förklarar och visar på s...
Exempel på begreppsanvändning - religionskunskap åk 9 Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världs...
Konsekvent begreppsanvändning - slöjd årskurs 6 E C A På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt På ett utvecklat och rela...
Exempel på begreppsanvändning – slöjd årskurs 6 Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och frams...
Kunskapskrav i svenska - årskurs 3, 6E och 9E Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel tex...
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper - NO åk 3 … Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, oc...
Kunskapskrav i ämnet bild <ul><li>Hur uttrycks förmågorna i kunskapskraven? </li></ul><ul><li>Hur uttrycks det centrala in...
Bedömning
Bedömning och betygssättning Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...
Bedömning och betygssättning Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...
Bedömning och betygssättning Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut...
Terminsbetyg <ul><li>När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska </li></ul><ul><li>betygssättningen bygga på en bed...
Terminsbetyg Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperio...
Nationella prov - från och med 2012 <ul><li>Årskurs 3 : ma, sv/sva </li></ul><ul><li>Årskurs 6 : en, ma, sv/sva </li></ul...
<ul><li>Hur kan vi arbeta för att få en likvärdig bedömning på vår skola? </li></ul>
Att förändra framgångsrikt <ul><li>Målinriktat </li></ul><ul><li>Ansvarsfördelning </li></ul><ul><li>Tidplan </li></ul><ul...
SKOLVERKETS STÖD
Vilket stöd erbjuder Skolverket? Nya  läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><li>Huvudmän </li></ul><ul><li>Rek...
 
 
Skollagen 1 kap. 5§ Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskli...
Läroplanen 2.1 Normer och värden <ul><li>Skolans mål är att varje elev </li></ul><ul><li>kan göra och uttrycka medvetna et...
Kursplanens centrala innehåll <ul><li>Religionskunskap </li></ul><ul><li>Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om h...
www.skolverket.se/vardegrund
www.skolverket.se/vardegrund
www.skolverket.se/vardegrund <ul><li>Kunskapsöversikter </li></ul><ul><li>Lärande exempel </li></ul><ul><li>Filmer </li><...
Vilket stöd erbjuder Skolverket? Nya  läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><li>Huvudmän </li></ul><ul><li>Rek...
 
Entreprenöriellt lärande <ul><li>Meningsfullhet </li></ul><ul><li>Gränsöverskridande </li></ul><ul><li>Kreativitet, mod o...
www.skolverket.se/entreprenorskap
Vilket stöd erbjuder Skolverket? <ul><li>Kommentarmaterial </li></ul>Nya  läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><u...
Kommentarmaterial <ul><li>Hur läroplanen och kursplanen är uppbyggda </li></ul><ul><li>Förändringar </li></ul><ul><li>Kom...
Vilket stöd erbjuder Skolverket? Nya  läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><li>Huvudmän </li></ul><ul><li>Rek...
Diskussionsunderlag <ul><li>Den samlade läroplanen </li></ul><ul><li>Kursplanen i ämnet XX </li></ul><ul><li>Kunskapskrav...
Planering av undervisning i ämnet XX utifrån läroplanen <ul><li>Från idé till planering </li></ul><ul><li>Förankring i kur...
Vilket stöd erbjuder Skolverket? <ul><li>Bedömningsstöd </li></ul>Nya  läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><...
Bedömningsstöd <ul><li>Övergripande material om bedömning </li></ul><ul><li>Material till lärare som sätter betyg i  årsk...
Vilket stöd erbjuder Skolverket? Allmänt råd <ul><li>Föräldrastöd </li></ul>Nya  läroplaner <ul><li>Konferenser för </li>...
www.skolverket.se/implementering
Vad är viktigast att börja med för  dig som nyckelperson?
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Presentation från grundskolan, sameskolan och specialskolans kursplanekonferenser

9.218 visualizações

Publicada em

Den här presentationen används under kursplanekonferenserna som Skolverket anordnar under perioden 10 jan- 24 mars. Konferenserna behandlar reformerna inom grundskolan, sameskolan och specialskolan och riktar sig till de nyckelpersoner som blivit utvalda att ansvara för implementeringen på respektive skola.

Publicada em: Educação, Negócios, Tecnologia
 • Entre para ver os comentários

Presentation från grundskolan, sameskolan och specialskolans kursplanekonferenser

 1. 1. Nya samlade läroplaner
 2. 2. Dagsprogram 9.30 Inledning 9.45 Reformer i skolan och nya läroplanen 10.30 Paus 10.45 Kursplaner och kunskapskrav 12.00 Lunch 13.00 Kunskapskrav, betyg och bedömning 14.30 Kaffe 15.00 Skolverkets stöd i reformarbetet 16.30 Avslutning
 3. 3. Nya reformer <ul><li>Den nya skollagen </li></ul><ul><li>En förändrad läroplan för förskolan </li></ul><ul><li>Nya läroplaner för den obligatoriska skolan </li></ul><ul><li>En ny gymnasieskola </li></ul><ul><li>En ny betygsskala </li></ul>
 4. 4. Nya reformer
 5. 5. <ul><li>Läroplan för grundskolan, specialskolan och sameskolan </li></ul>350 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Allmänheten 170 organisationer och myndigheter 4 mötesskolor Lärare från 1000 referensskolor
 6. 6. Kursplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan
 7. 7. Läroplan
 8. 8. Den nya samlade läroplanen 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg 1. Skolans värdegrund och uppdrag 3. Kursplaner Kunskaper Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 4-6 7-9 Kunskapskrav 3 6 9
 9. 9. Entreprenöriellt lärande Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling… Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga Samarbete med omvärlden, verklighetsanknutet, samverkan med arbetslivet
 10. 10. Den nya samlade läroplanen Entreprenörskap i skolans värdegrund och uppdrag En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
 11. 11. Den nya samlade läroplanen <ul><li>Entreprenörskap i övergripande mål och riktlinjer </li></ul><ul><li>2.2 Kunskaper </li></ul><ul><li>Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra </li></ul><ul><li>en grund för skolans verksamhet. </li></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><li>Skolan ska ansvara för att varje elev efter </li></ul><ul><li>genomgången grundskola </li></ul><ul><li>kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt </li></ul>
 12. 12. Den nya samlade läroplanen <ul><li>Entreprenörskap i övergripande mål och riktlinjer </li></ul><ul><li>2.2 Kunskaper </li></ul><ul><li>Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra </li></ul><ul><li>en grund för skolans verksamhet. </li></ul><ul><li>Riktlinjer </li></ul><ul><li>Läraren ska </li></ul><ul><li>stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan </li></ul>
 13. 13. Den nya samlade läroplanen Entreprenörskap i syftet för ämnet slöjd Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.
 14. 14. Den nya samlade läroplanen Entreprenörskap i det centrala innehållet i slöjd åk 4-6 - Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. - Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 15. 15. Den nya samlade läroplanen 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kunskaper 3. Kursplaner
 16. 16. Övergripande mål och riktlinjer <ul><li>2.2 Kunskaper </li></ul><ul><li>Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt </li></ul>Bild Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Svenska, sva formulera sig och kommunicera i tal och skrift Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används Hem- och konsumentkunskap Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet Musik analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang Religionskunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller Slöjd analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp Teknik använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer Idrott och hälsa Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. Kemi Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 17. 17. <ul><li>Hur stimulerar vi användningen av språket i skolans alla ämnen? </li></ul>
 18. 18. Kursplan
 19. 19. Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan
 20. 20. Kursplanens uppbyggnad Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.
 21. 21. Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Anger vad undervisningen ska syfta till Motiv för ämnet i skolan Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.
 22. 22. Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till <ul><li>Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att </li></ul><ul><li>analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt </li></ul><ul><li>olika tolkningar och bruk inom dessa, </li></ul><ul><li>- reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Vilka motiv anges för ämnet? </li></ul><ul><li>Vilka syften uttrycks? </li></ul><ul><li>Hur kan vi ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågorna i ett 1- 9 perspektiv? </li></ul>Syftet i ämnet bild
 24. 24. Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vad undervisningen ska behandla
 25. 25. Kursplanens uppbyggnad - religionskunskap Etik Identitet och livsfrågor Religioner och andra livsåskådningar Religion och samhälle
 26. 26. Kursplanens uppbyggnad - matematik Samband och förändring Geometri Taluppfattning och tals användning Algebra Sannolikhet och statistik Problemlösning
 27. 27. Kursplanens uppbyggnad - slöjd Slöjden i samhället Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Slöjdens arbetsprocesser
 28. 28. <ul><li>Vilka kunskapsområden finns i ämnet? </li></ul><ul><li>Hur återspeglas syftet i det centrala innehållet för årskurs 1-3, 4-6 resp. 7-9? </li></ul><ul><li>Vad bestämmer undervisningens innehåll idag? </li></ul><ul><li>Vilka förändringar kommer det centrala innehållet att medföra? </li></ul>Centralt innehåll i ämnet bild
 29. 29. Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vad undervisningen ska behandla
 30. 30. Kunskapskrav
 31. 31. Ny betygsskala A B C E D F - Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet 20 17,5 15 12,5 10
 32. 32. Ny betygsskala Åk 6-9: Nya kursplaner, ny betygsskala 2012/13 Åk 7 & Åk 6: Nya kursplaner, inga betyg Åk 8: Nya kursplaner, ny betygsskala Åk 9: Nuvarande kursplaner, nuvarande betygsskala 2011/12
 33. 33. Behörighet till gymnasieskolan <ul><li>Yrkesprogram </li></ul><ul><li>engelska </li></ul><ul><li>matematik </li></ul><ul><li>svenska/svenska som andraspråk </li></ul><ul><li>+ 5 ämnen </li></ul><ul><li>Högskoleförberedande program </li></ul><ul><li>engelska </li></ul><ul><li>matematik </li></ul><ul><li>svenska/svenska som andraspråk </li></ul><ul><li>+ 9 ämnen </li></ul><ul><li>Dispens för engelska </li></ul>
 34. 34. Kursplanens uppbyggnad Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vad undervisningen ska behandla Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg
 35. 35. Kunskapskravens uppbyggnad <ul><li>Utgår från de ämnesspecifika målen </li></ul><ul><li>och det centrala innehållet </li></ul><ul><li>Anger vad eleven visar eller gör </li></ul><ul><li>I löpande text och i tabellform </li></ul>
 36. 36. Kunskapskravens uppbyggnad E C A Analys Analys Analys Förståelse Förståelse Förståelse Fakta Fakta Fakta Fakta Förståelse Analys
 37. 37. Konsekvent begreppsanvändning E C A Grundläggande Goda Mycket goda Beskriver och kan exemplifiera Förklarar och visar på samband Förklarar, visar på samband och generaliserar Enkla resonemang Utvecklade resonemang Välutvecklade resonemang
 38. 38. Exempel på begreppsanvändning - religionskunskap åk 9 Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. A C E
 39. 39. Konsekvent begreppsanvändning - slöjd årskurs 6 E C A På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt På ett säkert och ändamålsenligt sätt På ett säkert och ändamålsenligt sätt Bidrar till att utveckla idéer Utvecklar idéer Utvecklar idéer .. sådant som eleven själv har sökt upp
 40. 40. Exempel på begreppsanvändning – slöjd årskurs 6 Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt… Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt… Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt… Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. A C E
 41. 41. Kunskapskrav i svenska - årskurs 3, 6E och 9E Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 9E 6E 3
 42. 42. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper - NO åk 3 … Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan källsorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 43. 43. Kunskapskrav i ämnet bild <ul><li>Hur uttrycks förmågorna i kunskapskraven? </li></ul><ul><li>Hur uttrycks det centrala innehållet i kunskapskraven? </li></ul><ul><li>Jämför progressionen i årskurs 6 och 9. </li></ul>
 44. 44. Bedömning
 45. 45. Bedömning och betygssättning Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua A C E
 46. 46. Bedömning och betygssättning Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua A C E
 47. 47. Bedömning och betygssättning Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua A C E
 48. 48. Terminsbetyg <ul><li>När betyg sätts innan ett ämne har avslutats, ska </li></ul><ul><li>betygssättningen bygga på en bedömning av de kunskaper </li></ul><ul><li>som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella </li></ul><ul><li>terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper </li></ul><ul><li>i årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6, och </li></ul><ul><li>efter årskurs 6 ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9. </li></ul><ul><li>10 kap. 19 § skollagen </li></ul><ul><li>ska tillämpas från och med höstterminen 2012 </li></ul>
 49. 49. Terminsbetyg Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
 50. 50. Nationella prov - från och med 2012 <ul><li>Årskurs 3 : ma, sv/sva </li></ul><ul><li>Årskurs 6 : en, ma, sv/sva </li></ul><ul><li>Årskurs 9 : en, ma, sv/sva, </li></ul><ul><li>bi/fy/ke </li></ul>
 51. 51. <ul><li>Hur kan vi arbeta för att få en likvärdig bedömning på vår skola? </li></ul>
 52. 52. Att förändra framgångsrikt <ul><li>Målinriktat </li></ul><ul><li>Ansvarsfördelning </li></ul><ul><li>Tidplan </li></ul><ul><li>Förankring </li></ul><ul><li>Nätverk </li></ul><ul><li>Stödmaterial </li></ul>
 53. 53. SKOLVERKETS STÖD
 54. 54. Vilket stöd erbjuder Skolverket? Nya läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><li>Huvudmän </li></ul><ul><li>Rektorer </li></ul><ul><li>Nyckelpersoner </li></ul><ul><li>Stödmaterial </li></ul><ul><li>Värdegrund </li></ul><ul><li>Filmer </li></ul><ul><li>Film om de samlade läroplanerna </li></ul><ul><li>Ämnesfilmer </li></ul>
 55. 57. Skollagen 1 kap. 5§ Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
 56. 58. Läroplanen 2.1 Normer och värden <ul><li>Skolans mål är att varje elev </li></ul><ul><li>kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden </li></ul><ul><li>grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter </li></ul><ul><li>tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och </li></ul><ul><li>kränkande behandling </li></ul><ul><li>kan leva sig in i och förstå andra människors situation och </li></ul><ul><li>utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för </li></ul><ul><li>ögonen </li></ul>
 57. 59. Kursplanens centrala innehåll <ul><li>Religionskunskap </li></ul><ul><li>Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar </li></ul><ul><li>utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska </li></ul><ul><li>värderingar, till exempel frihet och ansvar. </li></ul><ul><li>Samhällskunskap </li></ul><ul><li>De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, </li></ul><ul><li>inklusive barnets rättigheter i enlighet med </li></ul><ul><li>barnkonventionen. </li></ul>
 58. 60. www.skolverket.se/vardegrund
 59. 61. www.skolverket.se/vardegrund
 60. 62. www.skolverket.se/vardegrund <ul><li>Kunskapsöversikter </li></ul><ul><li>Lärande exempel </li></ul><ul><li>Filmer </li></ul><ul><li>Exempel på metoder </li></ul>Stöd för att utveckla värdegrundsarbetet
 61. 63. Vilket stöd erbjuder Skolverket? Nya läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><li>Huvudmän </li></ul><ul><li>Rektorer </li></ul><ul><li>Nyckelpersoner </li></ul><ul><li>Stödmaterial </li></ul><ul><li>Värdegrund </li></ul><ul><li>Filmer </li></ul><ul><li>Film om de samlade läroplanerna </li></ul><ul><li>Ämnesfilmer </li></ul><ul><li>Entreprenörskap </li></ul>
 62. 65. Entreprenöriellt lärande <ul><li>Meningsfullhet </li></ul><ul><li>Gränsöverskridande </li></ul><ul><li>Kreativitet, mod och initiativ </li></ul><ul><li>Eleven som medarbetare </li></ul><ul><li>Nya arenor för lärande </li></ul>
 63. 66. www.skolverket.se/entreprenorskap
 64. 67. Vilket stöd erbjuder Skolverket? <ul><li>Kommentarmaterial </li></ul>Nya läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><li>Huvudmän </li></ul><ul><li>Rektorer </li></ul><ul><li>Nyckelpersoner </li></ul><ul><li>Filmer </li></ul><ul><li>Film om de samlade läroplanerna </li></ul><ul><li>Ämnesfilmer </li></ul><ul><li>Stödmaterial </li></ul><ul><li>Värdegrund </li></ul><ul><li>Entreprenörskap </li></ul>
 65. 68. Kommentarmaterial <ul><li>Hur läroplanen och kursplanen är uppbyggda </li></ul><ul><li>Förändringar </li></ul><ul><li>Kommentarer till kursplanen </li></ul><ul><li>Syfte </li></ul><ul><li>Centralt innehåll </li></ul><ul><li>Kunskapskrav </li></ul>
 66. 69. Vilket stöd erbjuder Skolverket? Nya läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><li>Huvudmän </li></ul><ul><li>Rektorer </li></ul><ul><li>Nyckelpersoner </li></ul><ul><li>Filmer </li></ul><ul><li>Film om de samlade läroplanerna </li></ul><ul><li>Ämnesfilmer </li></ul><ul><li>Stödmaterial </li></ul><ul><li>Värdegrund </li></ul><ul><li>Entreprenörskap </li></ul><ul><li>Kommentarmaterial </li></ul><ul><li>Diskussionsunderlag </li></ul>
 67. 70. Diskussionsunderlag <ul><li>Den samlade läroplanen </li></ul><ul><li>Kursplanen i ämnet XX </li></ul><ul><li>Kunskapskrav och bedömning </li></ul><ul><li>Från idé till planering </li></ul>
 68. 71. Planering av undervisning i ämnet XX utifrån läroplanen <ul><li>Från idé till planering </li></ul><ul><li>Förankring i kursplanens syfte </li></ul><ul><li>Innehåll </li></ul><ul><li>Konkretisering av mål </li></ul><ul><li>Arbetsformer </li></ul><ul><li>Bedömning </li></ul><ul><li>Dokumentation </li></ul>
 69. 72. Vilket stöd erbjuder Skolverket? <ul><li>Bedömningsstöd </li></ul>Nya läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><li>Huvudmän </li></ul><ul><li>Rektorer </li></ul><ul><li>Nyckelpersoner </li></ul><ul><li>Filmer </li></ul><ul><li>Film om de samlade läroplanerna </li></ul><ul><li>Ämnesfilmer </li></ul><ul><li>Stödmaterial </li></ul><ul><li>Värdegrund </li></ul><ul><li>Entreprenörskap </li></ul><ul><li>Kommentarmaterial </li></ul><ul><li>Diskussionsunderlag </li></ul>
 70. 73. Bedömningsstöd <ul><li>Övergripande material om bedömning </li></ul><ul><li>Material till lärare som sätter betyg i årskurs 6 </li></ul><ul><li>Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6 </li></ul><ul><li>Bedömningsstöd att använda i undervisningen i olika ämnen </li></ul>
 71. 74. Vilket stöd erbjuder Skolverket? Allmänt råd <ul><li>Föräldrastöd </li></ul>Nya läroplaner <ul><li>Konferenser för </li></ul><ul><li>Huvudmän </li></ul><ul><li>Rektorer </li></ul><ul><li>Nyckelpersoner </li></ul><ul><li>Filmer </li></ul><ul><li>Film om de samlade läroplanerna </li></ul><ul><li>Ämnesfilmer </li></ul><ul><li>Stödmaterial </li></ul><ul><li>Värdegrund </li></ul><ul><li>Entreprenörskap </li></ul><ul><li>Kommentarmaterial </li></ul><ul><li>Diskussionsunderlag </li></ul><ul><li>Bedömningsstöd </li></ul>
 72. 75. www.skolverket.se/implementering
 73. 76. Vad är viktigast att börja med för dig som nyckelperson?
 74. 77. Kursplan Kunskapskrav Bedömning Läroplan
 75. 78. www.skolverket.se/nyalaroplaner

×