O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

MODYUL 4: ARALIN 2

KARAPATANG PANTAO

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

MODYUL 4: ARALIN 2

 1. 1. MGA KARAPATANG PANTAO EDWIN PLANAS ADA TEACHERI,DASMAWESTNHS
 2. 2. LAYUNIN:
 3. 3. LAYUNIN:• Nasusuri ang mga taglay na karapatan ng bawat tao mula sa kontekstong historikal tungo sa pagiging instrumento ng mga ito sa pagiging aktibo ng mamamayan. • Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga karapatang pantao upang matugunan ang iba’t ibang isyu at hamong panlipunan • Napahahalagahan ang aktibong pakikilahok ng mamamayan batay sa kanilang taglay na mga karapatang pantao.
 4. 4. PANIMULA: Taglay ng bawat tao ang mga karapatang nakabatay sa prinsipyo ng paggalang sa isang indibiduwal.
 5. 5. Lahat ng nabubuhay na indibiduwal ay may taglay na mga karapatan dahil bawat isa ay nararapat na tratuhin nang may dignidad.
 6. 6. PANIMULA: Bibigyang pansin sa bahaging ito ang mga dokumento ng Universal Declaration of Human Rights at ang Bill of Rights ng ating SaligangBatas ng 1987. Ipaliliwanag dito ang kahalagahan ng mga ito sa ating papel bilang mabuting mamamayan sa lipunan.
 7. 7. SAKLAW NG KARAPATAN Aspekton g sibil Ekonomik al Poltika l Sosya l kultura l
 8. 8.  Malaki ang pagkakaugnay ng mga karapatang nakapaloob sa UDHR sa bawat aspekto ng buhay ng tao.  Naging sandigan ng maraming bansa ang nilalaman ng UDHR upang panatilihin ang kapayapaan at itaguyod ang dignidad at karapatan ng bawat tao.
 9. 9. Kaisa ang pamahalaan ng Pilipinas sa maraming bansang nagbigay ng maigting na pagpapahalaga sa dignidad at mga karapatan ng tao sa iba’t ibang panig ng daigdig
 10. 10.  Ang Katipunan ng mga Karapatan o Bill of Rights ng Konstitusyon ng ating bansa ay listahan ng mga pinagsamasamang karapatan ng bawat tao mula sa dating konstitusyon at karagdagang karapatan ng mga indibiduwal na nakapaloob sa Seksyon 8, 11, 12,
 11. 11.  Ayon sa aklat ni De Leon, et.al (2014), may tatlong uri ng mga karapatan ng bawat mamamayan sa isang demokratikong bansa. Mayroon namang apat na klasipikasyon ang constitutional rights. Unawain ang diyagram sa ibaba.
 12. 12. Apat na Klasipikasyon ng Constitutional Rights.
 13. 13. Natural Rights Mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado Hal: Karapatang mabuhay, maging malaya, at magkaroon ng ariarian
 14. 14. Constitution al Rights Mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. HAL: Karapatang Politikal – Kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng
 15. 15. Constitution al Rights Karapatang Sibil – mga karapatan na titiyak sa mga pribadong indibidwal na maging kasiya-siya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais nang hindi lumalabag sa
 16. 16. Constitution al Rights Karapatang Sosyo- ekonomik – mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pangekonomikon g kalagayan ng
 17. 17. Constitution al Rights Karapatan ng akusado – mga karapatan na magbibigay- proteksyon sa indibidwal na inakusahan sa anomang krimen
 18. 18. Statutor y  Mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Karapatang makatanggap ng minimum wage
 19. 19. Gawain 11.Kung Ikaw Ay … Unawain ang sumusunod na panuntunan sa pagsasagawa ng HUMAN DIORAMA. Kung ikaw ay dinarakip Kung ang iyong bahay ay hinahalughog Kung ikaw ay babae, matanda, o may kapansanan. Kung ikaw ay napasailalim sa isang pagsisiyasat o kaya ay imbestigasyon. Kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay nakakulong. Kung ikaw ay pipili ng susunod na opisyal ng pamahalaan. Kung ikaw ay pinagbibintangan. Kung ikaw ay nililitis.
 20. 20. Pamprosesong mga Tanong 1. Ano ang mga karapatang pantao na binigyang-diin sa mga ipinakitang diorama? 2. Paano napangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan batay sa mga ipinakitang situwasiyon sa diorama? 3. Kung taglay ng mamamayan ang kanilang mga karapatan batay sa UDHR at Konstitusyon ng Pilipinas, ano ang nararapat nilang gawin upang higit na mapakinabangan ito?
 21. 21. Rubric sa Pagmamarka ng Human Diorama Pamantayan Deskripsiyon Punto s Detalye at Pagpapaliwana g Wasto ang detalyeng inilahad sa gawain; malinaw ang pagpapaliwanag sa ipinakitang diorama; mahusay na naiugnay ang angkop na karapatang pantao sa nakatalagang situwasiyon 15 Pagbuo ng Human Diorama Angkop ang ipinakitang scenario sa diorama tungkol sa nakatalagang paksa; akma ang kagamitang pantulong at kasuotang ginamit 10
 22. 22. #IbonManAyMayLayangLumi pad
 23. 23. PAGTATAYA

×