Anúncio

Presentation1

4 de Aug de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Presentation1

  1. Hiểu được chương trình con Biết vai trò của chương trình con trong lập trình Biết sự phân loại chương trình con: thủ tục và hàm Mục tiêu và chuẩn kiến thức
  2. Điểm trọng tâm và điểm khó Hiểu được chương trình con là gì Phân loại chương trình con : Hàm(function) và thủ tục(procedure) Biết được cách gọi chương trình con Nhớ được cấu trúc của chương trình con *Điểm khó: các khái niệm hoàn toàn mới đối với học sinh như là: _Chương trình con là gì? _Hiểu được hàm, thủ tục là gì? _Phân loại được 2 chương trình con và cách sử dụng
  3. Hoạt động dự kiến Hoạt Động 1 : Giới thiệu bài mới (10’) 2 : Dẫn dắt vào trọng tâm bài(20’) 3 : Hs ghi chép và thảo luận(10’) 4 : Củng cố và dặn dò(5’)
  4. Hoạt động 1 (10’) -Cho học sinh xem VD về chương trình tính tổng của phương trình bậc 2. Một chương trình sử dụng chương trình con - Giáo viên đưa ra khái niệm chương trình con và giải thích cho học sinh nhận biết được khái niệm chương trình con -Giảng giải cho học sinh biết lợi ích của việc sử dụng chương trình con 1 4
  5. Hoạt động 2 (20’) -Giáo viên trình bày từng loại chương trình con là Hàm ( function) và Thủ tục (procedure) , cho ví dụ để HS phân biệt. - Đưa ra 2 ví dụ để HS phân biệt và hiểu được khái niệm Hàm và Thủ tục -Cấu trúc của chương trình con : <phần đầu> [<phần khai báo>] <phần thân> -Cho VD và giải thích chi tiết về cấu trúc của chương trình con - Thực hiện chương trình con :giải thích tham số thực sự và cho VD 1 4
  6. Hoạt động 3 (10’) -Cho học sinh VD từ dễ đến khó và để học sinh nhận biết được VD nào là chương trình con ,Hàm và Thủ tục . -Học sinh tự cho ví dụ.1 4
  7. Hoạt động 4 (5’) -Củng cố và dặn dò học sinh : -Nêu lại khái niệm và phân loại chương trình con . -Cấu trúc của chương trình con . 1 4
  8. Thank you Thầy và các bạn đã theo dõi . Nguyễn Thị Hoài An – NVSP 246K1
Anúncio