O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kees Riekwel - Info battle finalevragen

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kees Riekwel - Info battle finalevragen

 1. 1. FinaleLexisNexis InfoBattle 2012 Mogelijk gemaakt door In samenwerking met LexisNexis Haags Informatienetwerk (HIN) NVB Amsterdam Informatienetwerk (AIN) Prissma Noord-Nederland Informatienetwerk (NIN) 15 november 2012
 2. 2. ‘Road to the Finals’Er zijn voorrondes georganiseerd bij hetHIN in Den Haag, het AIN in Amsterdamen het NIN in Groningen, waarvoor onzegrote dank!In totaal hebben 27 teams meegedaan.De beste twee teams van elke voorrondestaan in deze finale
 3. 3. ‘Road to the Finals’Eerder vandaag is het eerste deel van definale gespeeld waarin alleen open vragenzijn gesteld.De uitslag daarvan is bij de jury bekend.De behaalde punten in deze finale wordenbij de eerdere score opgeteld waarna dewinnaar bekend wordt gemaakt.
 4. 4. VERZOEK AAN DE ZAAL Voor de deelnemende teams staat er veel op het spel.Wij vragen u dan ook dringend om de antwoorden niet voor te zeggen.
 5. 5. Iedereen succes, en veel plezier!
 6. 6. 1. Welk initiatief streeft naar een zo grootmogelijke vrijheid voor auteurs engebruikers op het terrein van copyrights?A Creative CommonsB CopyLeftC Bits of FreedomD Al deze antwoorden zijn goed
 7. 7. 1. Welk initiatief streeft naar een zo grootmogelijke vrijheid voor auteurs engebruikers op het terrein van copyrights?A Creative CommonsB CopyLeftC Bits of FreedomD Al deze antwoorden zijn goed
 8. 8. 2. Waarvoor staat de afkorting NUR ?A Nederlandse Unieke RubriceringB Nederlandse Uniforme RubrieksindelingC Normale Uniforme RubriceringD Nederlandse Unieke Rubrieksindeling
 9. 9. 2. Waarvoor staat de afkorting NUR ?A Nederlandse Unieke RubriceringB Nederlandse Uniforme RubrieksindelingC Normale Uniforme RubriceringD Nederlandse Unieke Rubrieksindeling
 10. 10. 3. Wat is een datadictionary?A Gestructureerde trefwoordenverzameling Overzicht van tabellen en velden in eenB databaseC Online woordenboekD Adresseringsysteem van harddisk data
 11. 11. 3. Wat is een datadictionary?A Gestructureerde trefwoordenverzameling Overzicht van tabellen en velden in eenB databaseC Online woordenboekD Adresseringsysteem van harddisk data
 12. 12. 4. Wat was bij de oude Grieken debetekenis van Thesaurus?A Verzameling stellingenB ClassificatieC Schatkamer Logboek van zakelijke transacties opD basis waarvan belasting werd geheven
 13. 13. 4. Wat was bij de oude Grieken debetekenis van Thesaurus?A Overzicht van financiële transactiesB ClassificatieC SchatkamerD Verzameling stellingen
 14. 14. 5. Welke organisatie houdt zich bezigmet bestudering en documentatie vande Nederlandse Taal en Cultuur en isonderdeel van de KNAW?A Genootschap Onze TaalB TaalunieC Nederlands TaalgenootschapD Meertens Instituut
 15. 15. 5. Welke organisatie houdt zich bezigmet bestudering en documentatie vande Nederlandse Taal en Cultuur en isonderdeel van de KNAW?A Genootschap Onze TaalB TaalunieC Nederlands TaalgenootschapD Meertens Instituut
 16. 16. 6. Wat is de Open Sourcetegenhanger van SharePoint?A ShaLaLaB AlfrescoC OpenShareD Dante
 17. 17. 6. Wat is de Open Sourcetegenhanger van SharePoint?A ShaLaLaB AlfrescoC OpenShareD Dante
 18. 18. 7. Waar staan de servers waarop alleLexisNexis diensten draaien?A Dayton, Ohio, Verenigde StatenB Amsterdam Z.O.C Nîmes, FrankrijkD London Southall, Verenigd Koninkrijk
 19. 19. 7. Waar staan de servers waarop alleLexisNexis diensten draaien?A Dayton, Ohio, Verenigde StatenB Amsterdam Z.O.C Nîmes, FrankrijkD London Southall, Verenigd Koninkrijk
 20. 20. 8. Wat is in de meeste zoeksystemengeen ‘Wildcard’- karakter?A *B ?C %D #
 21. 21. 8. Wat is in de meeste zoeksystemengeen ‘Wildcard’- karakter?A *B ?C %D #
 22. 22. 9. Welke site kan het best omschrevenworden als "A structure, made up of a set ofactors (such as individuals or organizations),and the ties between these actors"? A IMDB B LinkedIn C Gmail D Skype
 23. 23. 9. Welke van de volgende sites kan het bestomschreven worden als "A structure, madeup of a set of actors (such as individuals ororganizations) and the ties between theseactors"? *) A IMDB B LinkedIn C Gmail van een Social Network *) Definitie D Skype
 24. 24. 10. Apple betaalde vorige week velemiljoenen dollars voor het gebruikvan...? Het ontwerp van de ZwitserseA stationsklokB De wegenkaarten van TomTom De complete Beatles-catalogus inC iTunes Extra Samsung geheugenchips voorD de iPhone 5
 25. 25. 10. Apple betaalde vorige week velemiljoenen dollars voor het gebruikvan ...? Het ontwerp van de ZwitserseA stationsklokB De wegenkaarten van TomTom Extra geheugenchips van SamsungC voor gebruik in de iPhone 5D De hele Beatles-catalogus in iTunes
 26. 26. 11. Waar op een standaard keyboardbevindt zich het Accent Circonflexe?A Boven het getal 4B Boven het getal 5C Boven het getal 6D Boven het getal 7
 27. 27. 11. Waar op een standaard keyboardbevindt zich het Accent Circonflexe?A Boven het getal 4B Boven het getal 5C Boven het getal 6D Boven het getal 7
 28. 28. 12. Hoeveel servers had Googlenaar schatting medio 2012 ingebruik?A ca. 450.000B ca. 700.000C ca. 1.000.000D ca. 1.200.000
 29. 29. 12. Hoeveel servers had Googlenaar schatting medio 2012 ingebruik?A ca. 450.000B ca. 700.000C ca. 1.000.000D ca. 1.200.000
 30. 30. 13. Waar wordt de EncyclopaediaBritannica uitgegeven?A Chicago, IL, V.S.B Edinburgh, SchotlandC Londen, EngelandD Bern, Zwitserland
 31. 31. 13. Waar wordt de EcyclopaediaBritannica uitgegeven?A Chicago, IL, V.S.B Edinburgh, SchotlandC Londen, EngelandD Bern, Zwitserland
 32. 32. 14. Hoeveel bedrijven en andereorganisaties mogen het predicaatKoninklijk dragen?A ca.150B ca. 450C ca. 800D Meer dan 1000
 33. 33. 14. Hoeveel bedrijven en andereorganisaties mogen het predicaatKoninklijk dragen?A ca.150B ca. 450C ca. 800D Meer dan 1000
 34. 34. 15. Wat hebben de NVB, de KNVB,Heineken en het Tropeninstituut metelkaar gemeen? Ze beschikken allen over een A uitgebreide bedrijfsbibliotheek B Ze zijn allen KoninklijkC A en B zijn beiden waarD A en B zijn beiden onwaar
 35. 35. 15. Wat hebben de NVB, de KNVB,Heineken en het Tropeninstituut metelkaar gemeen? Ze hebben allen een eigenA bibliotheekB Ze zijn allen KoninklijkC A en B zijn beiden waarD A en B zijn beiden onwaar
 36. 36. Dat was de laatste vraag.De jury telt nu alle goede antwoorden op bij de scores die de teams eerder vandaag hebben behaald. Wie is de winnaar van de LexisNexis InfoBattle 2012?
 37. 37. prijsuitreikingRob VeneboerManaging Director LexisNexisBusiness Information Solutions
 38. 38. TOT ZIENS the InfoBattle will return in 2013check voor speeldata en -locaties onze website: www.prissma.nl

×