Credit: http://forum.o2dual.com  
เฉลย ONET 52 (ปีการศึกษา2551) สอบเดือน ก.พ. 2552
เฉลยข ้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

เฉลย Onet 51 ภาษาอังกฤษ

254 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

เฉลย Onet 51 ภาษาอังกฤษ

  1. 1. Credit: http://forum.o2dual.com   เฉลย ONET 52 (ปีการศึกษา2551) สอบเดือน ก.พ. 2552 เฉลยข ้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 Onet 52 1. 1 2. 4 3. 4 4. 2 5. 2 6. 1 7. 1 8. 2 9. 2 10. 4 11. 4 12. 1 13. 4 14. 2 15. 4 16. 4 17. 3 18. 2 19. 1 20. 1 21. 4 22. 2 23. 1 24. 4 25. 4 26. 2 27. 3,4 28. 3 29. 4 30. 4 31. 2 32. 3 33. 1 34. 4 35. 4 36. 2 37. 1 38. 1 39. 1 40. 3 41. 3,4 42. 2 43. 2 44. 3 45. 1 46. 2 47. 1 48. 4 49. 1 50. 1 51. 3 52. 3 53. 4 54. 2 55. 4 56. 3 57. 1 58. 2 59. 3 60. 2 61. 1 62. 3 63. 1 64. 4 65. 1 66. 2 67. 3 68. 1 69. 3 70. 2 71. 1 72. 2 73. 3 74. 4 75. 4 76. 3 77. 4 78. 3 79. 3 80. 1 81. 2 82. 1 83. 3 84. 2 85. 2 86. 3 87. 3 88. 4 89. 3 90. 3 91. 2 92. 3 93. 3 94. 1 95. 3 96. 1 97. 4 98. 1 99. 4 100. 3 เฉลยจาก คู่มือเฉลยข ้อสอบจริง onet 52 จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข ้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้ คู่มือเฉลย สทศ. ข ้อ 27. 3,4 เป็น 27. 3 ข ้อ 41. 3,4 เป็น 41. 4

×