حضارة تقديم (zaman abasiah)

N
‫اإلعداء‬:
12BC01002 ‫شيخ‬ ‫بنت‬ ‫رحى‬‫صالح‬
12BC01005 ‫فؤاد‬ ‫أحمد‬ ‫بنت‬ ‫فاتحة‬ ‫نشا‬
12BC01007 ‫زكريا‬ ‫بنت‬ ‫فاطمة‬ ‫نور‬
‫ي‬ ‫العباس‬ ‫العصر‬
‫عصر‬ ‫في‬ ‫الخلفاء‬ ‫اسماء‬
‫العباسي‬
) (
863 862
867 863
869 867
870 869
893 870
902 893
908 902
933 908
934 933
941 934
945 941
946 945
974 946
992 974 (
1032 992
1075 1032 (
1095 1075
1119 1095
1135 1119
1136 1135
1161 1136
1171 1161
1180 1171
1226 1180
1227 1226
1243 1227
1258 1243
(
‫عصر‬ ‫في‬ ‫الخليفة‬ ‫ابرز‬ ‫من‬
‫العباسيين‬: ‫الرشيد‬ ‫هارون‬‫واعظم‬ ‫أشهر‬ ‫ومن‬ ،‫الخامس‬ ‫العباسي‬ ‫الخليفة‬ ‫هو‬
‫والعرب‬ ‫العباسيين‬ ‫الخلفاء‬.‫بين‬ ‫وحكم‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫عاش‬786‫و‬809
‫م‬.‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫هارون‬ ‫وهو‬
‫مناف‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫هاشم‬ ‫بن‬ ‫المطلب‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫العباس‬.‫ولد‬(‫حوالي‬763‫م‬-
24‫مارس‬809‫م‬.)‫الخيزران‬ ‫والدته‬.
‫الجواري‬ ‫سوى‬ ‫له‬ ‫الهم‬ ‫وأنه‬ ‫األكاذيب‬ ‫عنه‬ ‫أشاعوا‬ ‫من‬ ‫كثر‬ ‫لقد‬
‫المؤرخين‬ ‫فمن‬ ‫الخرافية‬ ‫القصص‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ونسجوا‬ ،‫والسكر‬ ‫والخمر‬
‫وفيات‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ‫قال‬ ‫الذي‬ ‫خلكان‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫الرشيد‬ ‫أنصفوا‬ ‫الذين‬
‫األعيان‬:'‫وغزو‬ ‫وجهاد‬ ‫حج‬ ‫ذا‬ ‫الملوك‬ ‫وأحشم‬ ‫الخلفاء‬ ‫أنبل‬ ‫من‬ ‫كان‬
‫ورأي‬ ‫وشجاعة‬'
‫وحب‬ ‫الحق‬ ‫نصرة‬ ‫في‬ ‫للرشيد‬ ‫رائعة‬ ‫بمواقف‬ ‫مليئة‬ ‫التاريخ‬ ‫وكتب‬
‫أنه‬ ‫ويكفيه‬ ،‫مزور‬ ‫أو‬ ‫جاحد‬ ‫إال‬ ‫ينكرها‬ ‫ال‬ ‫العلماء‬ ‫وتقريب‬ ‫النصيحة‬
‫عاما‬ ‫ويغزو‬ ‫عاما‬ ‫يحج‬ ‫الذي‬ ‫بالخليفة‬ ‫عرف‬.‫الطبري‬ ‫قال‬:‫سبع‬ ‫غزا‬
‫سماته‬ ‫فمن‬:
‫للعلما‬ ‫حبه‬
‫الجدال‬ ‫ويبغض‬ ‫الدين‬ ‫حرمات‬ ‫ويعظم‬ ‫العلماء‬ ‫يحب‬ ‫الرشيد‬ ‫وكان‬
‫لملك‬ ‫أن‬ ‫أعلم‬ ‫ما‬ ‫رسائله‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الفاضل‬ ‫القاضي‬ ‫وقال‬ ،‫والكالم‬
‫والمأمون‬ ‫األمين‬ ‫بولديه‬ ‫رحل‬ ‫فإنه‬ ‫للرشيد‬ ‫إال‬ ‫العلم‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫قط‬ ‫رحلة‬
‫هللا‬ ‫رحمه‬ ‫مالك‬ ‫على‬ ‫الموطأ‬ ‫لسماع‬.
‫الموعظة‬ ‫سماع‬ ‫عند‬ ‫بكاؤه‬
‫عمار‬ ‫بن‬ ‫منصور‬ ‫قال‬:‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫الذكر‬ ‫عند‬ ‫دمعا‬ ‫أغزر‬ ‫رأيت‬ ‫ما‬
‫وآخر‬ ‫والرشيد‬ ‫عياض‬ ‫بن‬ ‫الفضيل‬.
‫عياض‬ ‫بن‬ ‫الفضيل‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ،‫ا‬ًّ‫د‬‫ج‬ ‫كثيرة‬ ‫ومكارمه‬ ‫الرشيد‬ ‫وفضائل‬
‫يقول‬:‫من‬ ‫بعده‬ ‫أتخوف‬ ‫لما‬ ،‫الرشيد‬ ‫موت‬ ‫من‬ ‫علينا‬ ‫أعز‬ ‫أحد‬ ‫موت‬ ‫ليس‬
‫عمري‬ ‫من‬ ‫عمره‬ ‫في‬ ‫يزيد‬ ‫أن‬ ‫هللا‬ ‫ألدعو‬ ‫وإني‬ ،‫الحوادث‬.
‫قالوا‬:‫واالختالفات‬ ‫والحوادث‬ ‫الفتن‬ ‫تلك‬ ‫وظهرت‬ ‫الرشيد‬ ‫مات‬ ‫فلما‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الفضيل‬ ‫تخوفه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫فعرفنا‬ ،‫القرآن‬ ‫بخلق‬ ‫القول‬ ‫وظهر‬.
‫الرشيد‬ ‫وفاة‬:
‫بها‬ ‫ودفن‬ ‫خراسان‬ ‫من‬ ‫بطوس‬ ‫الغزو‬ ‫في‬ ‫الرشيد‬ ‫مات‬
‫ومائة‬ ‫وتسعين‬ ‫ثالث‬ ‫سنة‬ ‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ ‫من‬ ‫ثالث‬ ‫في‬
‫قال‬ ‫الصالح‬ ‫ابنه‬ ‫عليه‬ ‫وصلى‬ ‫سنة‬ ‫وأربعون‬ ‫خمس‬ ‫وله‬
‫األثاث‬ ‫ومن‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫الرشيد‬ ‫خلف‬ ‫الصولى‬
‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫ألف‬ ‫قيمته‬ ‫ما‬ ‫والدواب‬ ‫والورق‬ ‫والجواهر‬
‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫وعشرون‬ ‫وخمسة‬.
‫الرشيد‬ ‫هارون‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫باهلل‬ ‫المعتصم‬,‫المعتصم‬ ‫كان‬
‫ذا‬ ،‫بحمره‬ ‫مشربا‬ ‫مربوعا‬ ،‫طويلها‬ ‫اللحيه‬ ‫أضهب‬ ‫أبيض‬
،‫مفرطه‬ ‫وقوه‬ ،‫عاليه‬ ‫وهمه‬ ‫شجاعه‬(‫ويكتب‬ ‫يقرأ‬ ‫كان‬
‫فصيحا‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫وكان‬ ،‫ضعيفه‬ ‫قراءه‬
‫الخلفاء‬ ‫أهيب‬ ‫كان‬ ‫انه‬ ‫قيل‬ ‫حتى‬ ،‫الهمه‬ ‫عالي‬ ،‫مهيبا‬
‫سنة‬ ‫عمورية‬ ‫فتح‬ ‫للمعتصم‬ ‫التاريخ‬ ‫ينسى‬ ‫ال‬223‫هـ‬/838‫باسمه‬ ‫نادت‬ ‫يوم‬ ،‫م‬
‫حدود‬ ‫على‬ ‫عربية‬ ‫امرأة‬
‫قائلة‬ ‫فصرخت‬ ،‫عليها‬ َ‫ِى‬‫د‬ُ‫ت‬‫اع‬ ‫الروم‬ ‫بالد‬:‫وامعتصماه‬!‫كت‬ ‫النداء‬ ‫بلغه‬ ‫فلما‬‫إلى‬ ‫ب‬
‫الروم‬ ‫ملك‬:‫أمير‬ ‫من‬
،‫تفعل‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ،‫المرأة‬ ‫سراح‬ ‫أطلق‬ ،‫الروم‬ ‫كلب‬ ‫إلى‬ ،‫باهلل‬ ‫المعتصم‬ ‫المؤمنين‬
‫أوله‬ ،‫ا‬ً‫ش‬‫جي‬ ‫لك‬ ‫بعثت‬
‫عندى‬ ‫وآخره‬ ‫عندك‬.‫قائال‬ ‫جرار‬ ‫بجيش‬ ‫إليها‬ ‫أسرع‬ ‫ثم‬:‫أختاه‬ ‫يا‬ ‫لبيك‬!
‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫في‬223‫وفتح‬ ‫الروم‬ ‫غزا‬ ‫هـ‬"‫عمورية‬"‫الفتح‬ ‫هذا‬ ‫تمام‬ ‫أبو‬ ‫وسجل‬ ،
‫رائعة‬ ‫قصيدة‬ ‫في‬ ‫العظيم‬.
‫ا‬ً‫ب‬‫كتا‬ ‫الروم‬ ‫ملك‬ ‫إليه‬ ‫كتب‬ ،‫العربية‬ ‫والشهامة‬ ‫النجدة‬ ‫رجل‬ ‫المعتصم‬ ‫هو‬ ‫هذا‬
‫يكتب‬ ‫أن‬ ‫فأمر‬ ،‫فيه‬ ‫يتهدده‬
‫للكاتب‬ ‫وقال‬ ،‫يرضه‬ ‫لم‬ ‫عليه‬ ‫قرئ‬ ‫فلما‬ ،‫جوابه‬:‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ ‫اكتب‬..
‫قرأت‬ ‫فقد‬ ،‫بعد‬ ‫أما‬
‫تسمع‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫ترى‬ ‫ما‬ ‫والجواب‬ ،‫ندائك‬ ‫وسمعت‬ ،‫كتابك‬( :‫لمن‬ ‫الكفار‬ ‫وسيعلم‬
‫الدار‬ ‫عقبى‬[ )‫الرعد‬:42
‫العباسي‬ ‫العصر‬ ‫عن‬ ‫تاريخية‬ ‫لمحة‬:
‫األموي‬ ‫الخالفة‬ ‫سقوط‬ ‫اثر‬ ‫على‬ ‫عباس‬ ‫بني‬ ‫دولة‬ ‫قامت‬‫في‬ ‫ة‬
‫سنة‬132‫ه‬-750‫م‬,‫ع‬ ‫العباس‬ ‫أبو‬ ‫لها‬ ‫خليفة‬ ‫أول‬ ‫كان‬ ‫و‬‫بد‬
‫العباس‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬(‫الس‬‫فاح‬)‫الذي‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫خالفته‬ ‫استمرت‬132‫سنة‬ ‫هإلى‬136,‫قتل‬ ‫الذي‬ ‫و‬
‫الكوفة‬ ‫إلى‬ ‫العاصمة‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫أمية‬ ‫بني‬ ‫أمراء‬(‫األنبار‬)‫ف‬‫ي‬
‫دمشق‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫العراق‬,‫ج‬ ‫أبو‬ ‫أخوه‬ ‫خلفه‬ ‫ثم‬‫عفر‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫خالفته‬ ‫دامت‬ ‫الذي‬ ‫المنصور‬136‫إلى‬ ‫ه‬158‫و‬ ‫ه‬
‫العباسية‬ ‫للخالفة‬ ‫قاعدة‬ ‫جعلها‬ ‫و‬ ‫بغداد‬ ‫بني‬ ‫الذي‬.
‫و‬ ‫خاصة‬ ‫الفرس‬ ‫أكتاف‬ ‫على‬ ‫عباس‬ ‫بني‬ ‫دولة‬ ‫قامت‬
‫ممن‬ ‫األموية‬ ‫للدولة‬ ‫المناهضين‬ ‫العرب‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫الشعوبية‬
‫الهاشميين‬ ‫ناصروا‬(‫عباسيين‬ ‫و‬ ‫علويين‬.)‫الخالف‬ ‫بدأت‬‫ة‬
‫قوية‬ ‫العباسية‬,
‫سنة‬ ‫من‬ ‫المشرق‬ ‫في‬ ‫العباسية‬ ‫الخالفة‬ ‫استمرت‬132‫إلى‬
656‫لمدة‬ ‫أي‬ ‫للهجرة‬524‫بعد‬ ‫للعباسيين‬ ‫بقي‬ ‫و‬ ،‫سنة‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بمصر‬ ‫الخالفة‬ ‫ذلك‬923‫للهجرة‬.
‫كثيرة‬ ‫طباطبا‬ ‫ابن‬ ‫يقول‬ ‫كما‬ ‫العباسية‬ ‫الدولة‬ ‫تعد‬ ‫و‬
‫و‬ ،‫قائمة‬ ‫فيها‬ ‫العلوم‬ ‫أسواق‬ ،‫المكارم‬ ‫جمة‬ ،‫المحاسن‬
،‫معظمة‬ ‫فيها‬ ‫الدين‬ ‫شعائر‬ ‫و‬ ،‫نافقة‬ ‫فيها‬ ‫اآلداب‬ ‫بضائع‬‫و‬
‫الحرمات‬ ‫و‬ ،‫عامرة‬ ‫الدنيا‬ ‫و‬ ،‫دائرة‬ ‫فيها‬ ‫الخيرات‬
‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مازالت‬ ‫و‬ ،‫محصنة‬ ‫الثغور‬ ‫و‬ ،‫مرعية‬
-
‫عصور‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫الخالفة‬ ‫مدة‬ ‫إجماال‬ ‫المؤرخون‬ ‫قسم‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫هي‬ ‫رئيسية‬:
1-‫األول‬ ‫العباسي‬ ‫العصر‬:‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫يمتد‬132
‫إلى‬232‫للهجرة‬
-‫الثاني‬ ‫العباسي‬ ‫العصر‬:‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫يمتد‬232‫إلى‬
590‫للهجرة‬ 2
3-‫الثالث‬ ‫العباسي‬ ‫العصر‬:‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫يمتد‬590
‫إلى‬656‫للهجرة‬
.‫مجاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التطور‬ ‫و‬ ‫االزدهار‬ ‫بلغ‬ ‫وقد‬
‫أوجه‬ ‫العصر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الحياة‬,‫منها‬ ‫العلمية‬ ‫خاصة‬
‫الدينية‬ ‫العلوم‬
‫اإلسالمية‬
‫األدبية‬ ‫العلوم‬:
-‫الشعر‬
-‫النثر‬
‫الرياضيات‬
‫و‬ ‫الطب‬
‫و‬ ‫الجراحة‬
‫الصيدلة‬
‫الف‬ ‫و‬ ‫الفيزياء‬‫لك‬
‫اإلسالمية‬ ‫العلوم‬ ‫في‬:‫حنيفة‬ ‫أبو‬,‫مالك‬,‫الشافعي‬,‫حنبل‬,‫من‬ ‫و‬
‫والكوفيي‬ ‫العالء‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫أبو‬ ‫و‬ ‫الثقفي‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫عيسى‬ ‫البصريين‬‫أبو‬ ‫ن‬
‫الفراء‬ ‫و‬ ‫الكسائي‬ ‫و‬ ‫الكراسي‬ ‫جعفر‬,‫الواقدي‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫محمد‬.
‫الرياضيات‬ ‫في‬:‫عباقرة‬ ‫من‬ ‫فالبد‬ ‫المجال‬ ‫لهذا‬ ‫المبهر‬ ‫للتطور‬ ‫نظرا‬ ‫و‬
‫و‬ ‫الخوارزمي‬ ‫موسى‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫أبو‬ ‫أمثال‬ ‫االزدهار‬ ‫هذا‬ ‫قادوا‬
‫شاكر‬ ‫أبناء‬ ‫كذا‬
‫الطب‬ ‫في‬:‫في‬ ‫كتاب‬ ‫أكبر‬ ‫صاحب‬ ‫العرب‬ ‫جالينوس‬ ‫الرازي‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬
ٌ ‫الحاوي‬ ٌ ‫الطب‬,‫النفيس‬ ‫ابن‬,‫سينا‬ ‫ابن‬,‫البيطار‬ ‫ابن‬,‫الصيادل‬ ‫و‬‫ة‬:‫أبو‬
‫،الطبري‬ ‫الزهراوي‬ ‫القاسم‬,‫زهر‬ ‫ابن‬,‫العازر‬ ‫بن‬ ‫موسى‬,‫قريش‬ ‫أبو‬
‫الصيدالني‬ ‫عيسى‬,‫الوافد‬ ‫ابن‬,‫اإلدريسي‬,‫غيرهم‬ ‫و‬ ‫البغدادي‬
‫األدب‬ ‫في‬:-
‫الشعر‬ ‫في‬:‫الزهديات‬ ‫صاحب‬ ‫العراقي‬ ‫العتاهية‬ ‫ابن‬,‫البصري‬ ‫نواس‬ ‫أبو‬ ‫و‬
‫الخمريات‬ ‫منشد‬,‫الحماسة‬ ‫صاحب‬ ‫السوري‬ ‫تمام‬ ‫أبو‬ ‫و‬,‫البحتري‬ ‫تلميذه‬ ‫و‬
‫السوري‬,‫الشعراء‬ ‫أمير‬ ‫الكوفي‬ ‫امتنبي‬ ‫و‬,‫العالء‬ ‫أبي‬ ‫الفالسفة‬ ‫شاعر‬ ‫و‬
‫المعري‬,‫كثار‬ ‫غيرهم‬ ‫و‬.
‫النثر‬ ‫في‬:‫المترجمون‬ ‫ظهر‬ ‫و‬:‫و‬ ‫كليلة‬ ‫مترجم‬ ‫األصل‬ ‫الفارسي‬ ‫المقفع‬ ‫ابن‬
‫دمنة‬,‫مطر‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫الحجاج‬ ‫و‬ ‫بختيشوع‬ ‫بن‬ ‫جورجيس‬ ‫الطبيب‬ ‫و‬,‫و‬
‫سيد‬ ‫الهمذاني‬ ‫الزمان‬ ‫بديع‬ ‫و‬ ‫البخالء‬ ‫صاحب‬ ‫الجاحظ‬ ‫أمثال‬ ‫المبدعون‬
‫المقامات‬,‫غيرهم‬ ‫و‬ ‫هارون‬ ‫بن‬ ‫سهل‬ ‫و‬.
‫الفلك‬ ‫و‬ ‫الفيزياء‬ ‫في‬:‫الهيثم‬ ‫ابن‬,‫الخازني‬,‫الكندي‬ ‫و‬ ‫الخوارزمي‬ ‫و‬‫البغدادي‬
‫وغيرهم‬
‫العص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫أوجه‬ ‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫اإلسالم‬ ‫فالعالم‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬‫ر‬
‫المجاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫و‬,‫و‬ ‫التاريخ‬ ‫ننسى‬ ‫لن‬ ‫وطبعا‬
‫حواضر‬ ‫كانت‬ ‫فقد‬ ‫العمران‬ ‫و‬ ‫الفن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الجغرافيا‬
‫االسم‬ ‫تزيد‬ ‫المزدهرة‬ ‫بزخرفتها‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الحضارة‬
‫علماءنا‬ ‫نجد‬ ‫أننا‬ ‫حتى‬ ‫منتشرا‬ ‫العلم‬ ‫كان‬ ‫و‬ ‫إشراقا‬
‫يتوحدون‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫المجاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫عباقرة‬
‫باختصاصاتهم‬,‫ازدهارا‬ ‫الزمان‬ ‫ذاك‬ ‫نعود‬ ‫ليتنا‬ ‫و‬
حضارة تقديم (zaman abasiah)
1 de 15

Recomendados

ملف إجازة النحر لما هو واقع من الإثخان والقهر ) por
ملف إجازة النحر لما هو واقع من الإثخان والقهر )ملف إجازة النحر لما هو واقع من الإثخان والقهر )
ملف إجازة النحر لما هو واقع من الإثخان والقهر )Mbarki Noureddine
801 visualizações21 slides
الرد الدامغ على الوثني نوفل كاتب الصوفية الفرنكوأمريكية الجديدة دفاعا عن نسل ... por
الرد الدامغ على الوثني نوفل كاتب الصوفية الفرنكوأمريكية الجديدة دفاعا عن نسل ...الرد الدامغ على الوثني نوفل كاتب الصوفية الفرنكوأمريكية الجديدة دفاعا عن نسل ...
الرد الدامغ على الوثني نوفل كاتب الصوفية الفرنكوأمريكية الجديدة دفاعا عن نسل ...Free Interactive Islamic College, All in One Open Traditional Certificate www.Muhammad.com
261 visualizações351 slides
New microsoft word document por
New microsoft word documentNew microsoft word document
New microsoft word documentاheba sayed
19 visualizações12 slides
وماذا بعد الظلم ؟ por
وماذا بعد الظلم ؟وماذا بعد الظلم ؟
وماذا بعد الظلم ؟مبارك الدوسري
213 visualizações146 slides
9408 خلاصة إلاصابة في تمييز الصحابة ترجمة 9061 من الصحابة و347 من أبنائهم بمجموع por
9408 خلاصة إلاصابة في تمييز الصحابة ترجمة 9061 من الصحابة و347 من أبنائهم بمجموع9408 خلاصة إلاصابة في تمييز الصحابة ترجمة 9061 من الصحابة و347 من أبنائهم بمجموع
9408 خلاصة إلاصابة في تمييز الصحابة ترجمة 9061 من الصحابة و347 من أبنائهم بمجموعFree Interactive Islamic College, All in One Open Traditional Certificate www.Muhammad.com
549 visualizações1265 slides
تصحيح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد بن عبدالوهاب(1115-1206)هـ por
تصحيح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد بن عبدالوهاب(1115-1206)هـ تصحيح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد بن عبدالوهاب(1115-1206)هـ
تصحيح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد بن عبدالوهاب(1115-1206)هـ Free Interactive Islamic College, All in One Open Traditional Certificate www.Muhammad.com
500 visualizações321 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

درس في السّيرة النبويّة (34) | الشيخ وائل عبلا por
درس في السّيرة النبويّة (34) | الشيخ وائل عبلادرس في السّيرة النبويّة (34) | الشيخ وائل عبلا
درس في السّيرة النبويّة (34) | الشيخ وائل عبلاAmine Mosque
233 visualizações10 slides
الفصل الأول por
الفصل الأولالفصل الأول
الفصل الأولismail789123
154 visualizações11 slides
رحلة الاستشهاد من المهد الى اللحد por
رحلة الاستشهاد من المهد الى اللحدرحلة الاستشهاد من المهد الى اللحد
رحلة الاستشهاد من المهد الى اللحدkhayr_albarya
766 visualizações34 slides
Is the prophet Mohammad a Terrorist? por
Is the prophet Mohammad a Terrorist?Is the prophet Mohammad a Terrorist?
Is the prophet Mohammad a Terrorist?Dina m.
606 visualizações24 slides
عثمان بن أرطغرل ويكيبيديا، الموسوعة الحرة por
عثمان بن أرطغرل  ويكيبيديا، الموسوعة الحرةعثمان بن أرطغرل  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
عثمان بن أرطغرل ويكيبيديا، الموسوعة الحرةaida nazihah
1.8K visualizações5 slides
شيخ المخنثين عقيدة والأوصياء على الناس: محمد صالح العثيمين por
شيخ المخنثين عقيدة والأوصياء على الناس: محمد صالح العثيمينشيخ المخنثين عقيدة والأوصياء على الناس: محمد صالح العثيمين
شيخ المخنثين عقيدة والأوصياء على الناس: محمد صالح العثيمينFree Interactive Islamic College, All in One Open Traditional Certificate www.Muhammad.com
320 visualizações301 slides

Mais procurados(19)

درس في السّيرة النبويّة (34) | الشيخ وائل عبلا por Amine Mosque
درس في السّيرة النبويّة (34) | الشيخ وائل عبلادرس في السّيرة النبويّة (34) | الشيخ وائل عبلا
درس في السّيرة النبويّة (34) | الشيخ وائل عبلا
Amine Mosque233 visualizações
الفصل الأول por ismail789123
الفصل الأولالفصل الأول
الفصل الأول
ismail789123154 visualizações
رحلة الاستشهاد من المهد الى اللحد por khayr_albarya
رحلة الاستشهاد من المهد الى اللحدرحلة الاستشهاد من المهد الى اللحد
رحلة الاستشهاد من المهد الى اللحد
khayr_albarya766 visualizações
Is the prophet Mohammad a Terrorist? por Dina m.
Is the prophet Mohammad a Terrorist?Is the prophet Mohammad a Terrorist?
Is the prophet Mohammad a Terrorist?
Dina m.606 visualizações
عثمان بن أرطغرل ويكيبيديا، الموسوعة الحرة por aida nazihah
عثمان بن أرطغرل  ويكيبيديا، الموسوعة الحرةعثمان بن أرطغرل  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
عثمان بن أرطغرل ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
aida nazihah1.8K visualizações
عمر-إبن_الخطاب por Hassan Boubakri
عمر-إبن_الخطابعمر-إبن_الخطاب
عمر-إبن_الخطاب
Hassan Boubakri2.1K visualizações
اتحاف الافهام بشرح نواقض الاسلام por مبارك الدوسري
اتحاف الافهام بشرح نواقض الاسلاماتحاف الافهام بشرح نواقض الاسلام
اتحاف الافهام بشرح نواقض الاسلام
مبارك الدوسري153 visualizações
Abbasids 1 por Abdullah
Abbasids 1Abbasids 1
Abbasids 1
Abdullah 639 visualizações
الاسرة الافشارية por ahmedalalaq
الاسرة الافشاريةالاسرة الافشارية
الاسرة الافشارية
ahmedalalaq331 visualizações
Nota tarikh islam ting 4 bab 1-10 por Azamiah Azwan
Nota tarikh islam ting 4 bab 1-10 Nota tarikh islam ting 4 bab 1-10
Nota tarikh islam ting 4 bab 1-10
Azamiah Azwan1.8K visualizações
أبو فراس الحمداني por Reem Tariq
أبو فراس الحمدانيأبو فراس الحمداني
أبو فراس الحمداني
Reem Tariq1.1K visualizações
آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية por mhmas
آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعيةآل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية
آل البيت عليهم السلام وحقوقهم الشرعية
mhmas416 visualizações
Daily newsletter-no508 14-6-2014 por al-nashra
Daily newsletter-no508 14-6-2014Daily newsletter-no508 14-6-2014
Daily newsletter-no508 14-6-2014
al-nashra47 visualizações
ظهر المهدي احمد الذي بشر به رسول الله ص por ya_aba_l3abas
ظهر المهدي احمد الذي بشر به رسول الله صظهر المهدي احمد الذي بشر به رسول الله ص
ظهر المهدي احمد الذي بشر به رسول الله ص
ya_aba_l3abas3.1K visualizações
Apa Yang Harus Dilakukan Saat Kerusakan Semakin Meluas? por MaulanaFirdaus19
Apa Yang Harus Dilakukan Saat Kerusakan Semakin Meluas?Apa Yang Harus Dilakukan Saat Kerusakan Semakin Meluas?
Apa Yang Harus Dilakukan Saat Kerusakan Semakin Meluas?
MaulanaFirdaus1937 visualizações

Destaque

Culture of Egypt por
Culture of EgyptCulture of Egypt
Culture of EgyptHuma-Ch
6.9K visualizações21 slides
الادب و النصوص للصف الخامس الادبي por
الادب و النصوص للصف الخامس الادبيالادب و النصوص للصف الخامس الادبي
الادب و النصوص للصف الخامس الادبيAyad Haris Beden
11.9K visualizações188 slides
العصر الجاهلي و العصر العباسي por
العصر الجاهلي و العصر العباسيالعصر الجاهلي و العصر العباسي
العصر الجاهلي و العصر العباسيAnsam Amir
2.1K visualizações9 slides
العصر العباسي por
العصر العباسيالعصر العباسي
العصر العباسيwasan5
6.4K visualizações7 slides
درس الفن الاسلامي por
درس الفن الاسلاميدرس الفن الاسلامي
درس الفن الاسلاميehab
1.3K visualizações18 slides
اسس التربية الفنية por
اسس التربية الفنيةاسس التربية الفنية
اسس التربية الفنيةehab
5.1K visualizações12 slides

Destaque(20)

Culture of Egypt por Huma-Ch
Culture of EgyptCulture of Egypt
Culture of Egypt
Huma-Ch6.9K visualizações
الادب و النصوص للصف الخامس الادبي por Ayad Haris Beden
الادب و النصوص للصف الخامس الادبيالادب و النصوص للصف الخامس الادبي
الادب و النصوص للصف الخامس الادبي
Ayad Haris Beden11.9K visualizações
العصر الجاهلي و العصر العباسي por Ansam Amir
العصر الجاهلي و العصر العباسيالعصر الجاهلي و العصر العباسي
العصر الجاهلي و العصر العباسي
Ansam Amir2.1K visualizações
العصر العباسي por wasan5
العصر العباسيالعصر العباسي
العصر العباسي
wasan56.4K visualizações
درس الفن الاسلامي por ehab
درس الفن الاسلاميدرس الفن الاسلامي
درس الفن الاسلامي
ehab1.3K visualizações
اسس التربية الفنية por ehab
اسس التربية الفنيةاسس التربية الفنية
اسس التربية الفنية
ehab5.1K visualizações
1 التناسب por hanaa1390
1 التناسب1 التناسب
1 التناسب
hanaa13906K visualizações
أنشطة القطاع البسيط por messaoudi mohamed
أنشطة القطاع البسيطأنشطة القطاع البسيط
أنشطة القطاع البسيط
messaoudi mohamed20.7K visualizações
الرسم por mish99
الرسم الرسم
الرسم
mish996.7K visualizações
التصميم في الفنون التطبيقية وعلاقته بمدرسة الباوهاوس por مدرسة حصة بنت المر
التصميم في الفنون التطبيقية وعلاقته بمدرسة الباوهاوسالتصميم في الفنون التطبيقية وعلاقته بمدرسة الباوهاوس
التصميم في الفنون التطبيقية وعلاقته بمدرسة الباوهاوس
مدرسة حصة بنت المر11.4K visualizações
تحليل العلاقات الخطية في الوحدة الشكلية por مدرسة حصة بنت المر
تحليل العلاقات الخطية في الوحدة الشكليةتحليل العلاقات الخطية في الوحدة الشكلية
تحليل العلاقات الخطية في الوحدة الشكلية
مدرسة حصة بنت المر2.4K visualizações
تأثير الملامس على سطح الوحدة الشكلية اللونية (1) por مدرسة حصة بنت المر
تأثير الملامس على سطح الوحدة الشكلية اللونية (1)تأثير الملامس على سطح الوحدة الشكلية اللونية (1)
تأثير الملامس على سطح الوحدة الشكلية اللونية (1)
مدرسة حصة بنت المر6.6K visualizações
الفصل الثاني عام por drgamalmostafa
الفصل الثاني عامالفصل الثاني عام
الفصل الثاني عام
drgamalmostafa13.2K visualizações
التمارين المحلولة لكتاب الرسم الهندسي 1 - copy por elsayedelsman
التمارين المحلولة لكتاب الرسم الهندسي 1 - copyالتمارين المحلولة لكتاب الرسم الهندسي 1 - copy
التمارين المحلولة لكتاب الرسم الهندسي 1 - copy
elsayedelsman83.6K visualizações

Similar a حضارة تقديم (zaman abasiah)

مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء على الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض por
مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء على الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياضمزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء على الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء على الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياضallahcom
427 visualizações752 slides
أبو هريرة الصحابى المفترى عليه por
أبو هريرة الصحابى المفترى عليهأبو هريرة الصحابى المفترى عليه
أبو هريرة الصحابى المفترى عليهTaha Rabea
561 visualizações20 slides
Copy (3) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه por
Copy (3) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليهCopy (3) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه
Copy (3) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليهTaha Rabea
233 visualizações20 slides
Copy (2) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه por
Copy (2) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليهCopy (2) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه
Copy (2) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليهTaha Rabea
456 visualizações20 slides
الشعراء في الأندلس por
الشعراء في الأندلسالشعراء في الأندلس
الشعراء في الأندلسSAJEERKKD
1.8K visualizações29 slides
صحيح الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم por
صحيح الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلمصحيح الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم
صحيح الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلمallahcom
253 visualizações354 slides

Similar a حضارة تقديم (zaman abasiah)(20)

مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء على الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض por allahcom
مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء على الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياضمزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء على الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء على الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض
allahcom427 visualizações
أبو هريرة الصحابى المفترى عليه por Taha Rabea
أبو هريرة الصحابى المفترى عليهأبو هريرة الصحابى المفترى عليه
أبو هريرة الصحابى المفترى عليه
Taha Rabea561 visualizações
Copy (3) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه por Taha Rabea
Copy (3) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليهCopy (3) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه
Copy (3) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه
Taha Rabea233 visualizações
Copy (2) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه por Taha Rabea
Copy (2) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليهCopy (2) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه
Copy (2) of أبو هريرة الصحابى المفترى عليه
Taha Rabea456 visualizações
الشعراء في الأندلس por SAJEERKKD
الشعراء في الأندلسالشعراء في الأندلس
الشعراء في الأندلس
SAJEERKKD1.8K visualizações
صحيح الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم por allahcom
صحيح الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلمصحيح الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم
صحيح الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم
allahcom253 visualizações
طيبة النشر في القراءات العشر por سمير بسيوني
طيبة النشر في القراءات العشرطيبة النشر في القراءات العشر
طيبة النشر في القراءات العشر
سمير بسيوني672 visualizações
عناصر الدورة لمصطلح الحديث por Ahmad Abdullah Saqib
عناصر الدورة لمصطلح الحديثعناصر الدورة لمصطلح الحديث
عناصر الدورة لمصطلح الحديث
Ahmad Abdullah Saqib183 visualizações
عناصر الدورة لمصطلح الحديث por Ahmad Abdullah Saqib
عناصر الدورة لمصطلح الحديثعناصر الدورة لمصطلح الحديث
عناصر الدورة لمصطلح الحديث
Ahmad Abdullah Saqib259 visualizações
طَلَبُ القُرْبَة فى رِوايَةِ شُعْبَة للشيخ رمضان أبو طربوش por مسلم السلفى
طَلَبُ القُرْبَة فى رِوايَةِ شُعْبَة للشيخ رمضان أبو طربوشطَلَبُ القُرْبَة فى رِوايَةِ شُعْبَة للشيخ رمضان أبو طربوش
طَلَبُ القُرْبَة فى رِوايَةِ شُعْبَة للشيخ رمضان أبو طربوش
مسلم السلفى213 visualizações
New microsoft office word document (2) por ALHAMA COMPANY
New microsoft office word document (2)New microsoft office word document (2)
New microsoft office word document (2)
ALHAMA COMPANY88 visualizações
KEL. 3 TARIKH ISLAM (1).pptx por GWDPUBLIC
KEL. 3 TARIKH ISLAM (1).pptxKEL. 3 TARIKH ISLAM (1).pptx
KEL. 3 TARIKH ISLAM (1).pptx
GWDPUBLIC2 visualizações
Perjalanan dakwah rasulullah saw por Fori Suwargono
Perjalanan dakwah rasulullah sawPerjalanan dakwah rasulullah saw
Perjalanan dakwah rasulullah saw
Fori Suwargono648 visualizações
المشبرون 2ج por Hassan Boubakri
المشبرون 2ج المشبرون 2ج
المشبرون 2ج
Hassan Boubakri1.7K visualizações
العشرة المبشرون بالجنة ـ الجزء الأول por غايتي الجنة
العشرة المبشرون بالجنة ـ الجزء الأولالعشرة المبشرون بالجنة ـ الجزء الأول
العشرة المبشرون بالجنة ـ الجزء الأول
غايتي الجنة885 visualizações
العشرة المبشرون بالجنة por غايتي الجنة
العشرة المبشرون بالجنةالعشرة المبشرون بالجنة
العشرة المبشرون بالجنة
غايتي الجنة2.6K visualizações
مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب / Mughnī al-labīb by ibn hishām por Mansour1
مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب / Mughnī al-labīb by ibn hishāmمغنى اللبيب عن كتب الاعاريب / Mughnī al-labīb by ibn hishām
مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب / Mughnī al-labīb by ibn hishām
Mansour12.1K visualizações
الوحدة السادسة por Saif Eddin
الوحدة السادسةالوحدة السادسة
الوحدة السادسة
Saif Eddin651 visualizações

Mais de nur saadan

BMBE 5003 KUIS YEAHHH por
BMBE 5003 KUIS YEAHHHBMBE 5003 KUIS YEAHHH
BMBE 5003 KUIS YEAHHHnur saadan
133 visualizações13 slides
iklan teh por
iklan tehiklan teh
iklan tehnur saadan
82 visualizações12 slides
teks dri akhbar por
teks dri akhbarteks dri akhbar
teks dri akhbarnur saadan
62 visualizações13 slides
تقديم تعليم por
تقديم تعليمتقديم تعليم
تقديم تعليمnur saadan
100 visualizações18 slides
about sekolah as-syakirin bandar seri putra por
about sekolah as-syakirin bandar seri putraabout sekolah as-syakirin bandar seri putra
about sekolah as-syakirin bandar seri putranur saadan
141 visualizações15 slides
Aspek pemprosesan maklumat dalam teori pembelajaran kognitif last edit por
Aspek pemprosesan maklumat dalam teori pembelajaran kognitif last editAspek pemprosesan maklumat dalam teori pembelajaran kognitif last edit
Aspek pemprosesan maklumat dalam teori pembelajaran kognitif last editnur saadan
1K visualizações13 slides

Mais de nur saadan(8)

BMBE 5003 KUIS YEAHHH por nur saadan
BMBE 5003 KUIS YEAHHHBMBE 5003 KUIS YEAHHH
BMBE 5003 KUIS YEAHHH
nur saadan133 visualizações
iklan teh por nur saadan
iklan tehiklan teh
iklan teh
nur saadan82 visualizações
teks dri akhbar por nur saadan
teks dri akhbarteks dri akhbar
teks dri akhbar
nur saadan62 visualizações
تقديم تعليم por nur saadan
تقديم تعليمتقديم تعليم
تقديم تعليم
nur saadan100 visualizações
about sekolah as-syakirin bandar seri putra por nur saadan
about sekolah as-syakirin bandar seri putraabout sekolah as-syakirin bandar seri putra
about sekolah as-syakirin bandar seri putra
nur saadan141 visualizações
Aspek pemprosesan maklumat dalam teori pembelajaran kognitif last edit por nur saadan
Aspek pemprosesan maklumat dalam teori pembelajaran kognitif last editAspek pemprosesan maklumat dalam teori pembelajaran kognitif last edit
Aspek pemprosesan maklumat dalam teori pembelajaran kognitif last edit
nur saadan1K visualizações
Presentation kump 7 peradaban islam dlm tamdun melayu por nur saadan
Presentation kump 7 peradaban islam dlm tamdun melayu Presentation kump 7 peradaban islam dlm tamdun melayu
Presentation kump 7 peradaban islam dlm tamdun melayu
nur saadan329 visualizações
Presentation kump 7 peradaban islam dlm tamdun melayu edited por nur saadan
Presentation kump 7 peradaban islam dlm tamdun melayu editedPresentation kump 7 peradaban islam dlm tamdun melayu edited
Presentation kump 7 peradaban islam dlm tamdun melayu edited
nur saadan652 visualizações

Último

kamel alqeraat 6.pdf por
kamel alqeraat 6.pdfkamel alqeraat 6.pdf
kamel alqeraat 6.pdfسمير بسيوني
7 visualizações422 slides
kamel alqeraat 1.pdf por
kamel alqeraat 1.pdfkamel alqeraat 1.pdf
kamel alqeraat 1.pdfسمير بسيوني
34 visualizações536 slides
جودة الحياة.pptx por
جودة الحياة.pptxجودة الحياة.pptx
جودة الحياة.pptxmanarr1441
5 visualizações9 slides
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx por
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptxبرنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptxasas175895
23 visualizações4 slides
kamel alqeraat 5.pdf por
kamel alqeraat 5.pdfkamel alqeraat 5.pdf
kamel alqeraat 5.pdfسمير بسيوني
9 visualizações542 slides
kamel alqeraat 7.pdf por
kamel alqeraat 7.pdfkamel alqeraat 7.pdf
kamel alqeraat 7.pdfسمير بسيوني
10 visualizações537 slides

Último(14)

جودة الحياة.pptx por manarr1441
جودة الحياة.pptxجودة الحياة.pptx
جودة الحياة.pptx
manarr14415 visualizações
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx por asas175895
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptxبرنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx
asas17589523 visualizações
منصات التعليم الإلكتروني por hmod201407
منصات التعليم الإلكترونيمنصات التعليم الإلكتروني
منصات التعليم الإلكتروني
hmod20140727 visualizações
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf por RAMIAlharbi8
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdfالتعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf
RAMIAlharbi817 visualizações
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf por elmadrasah
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdfلماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf
elmadrasah23 visualizações
Presentation.pptx por ykv2nv8bnt
Presentation.pptxPresentation.pptx
Presentation.pptx
ykv2nv8bnt35 visualizações
حرف الطاء الدرس الأول.pptx por majood127
حرف الطاء الدرس الأول.pptxحرف الطاء الدرس الأول.pptx
حرف الطاء الدرس الأول.pptx
majood12714 visualizações

حضارة تقديم (zaman abasiah)

 • 1. ‫اإلعداء‬: 12BC01002 ‫شيخ‬ ‫بنت‬ ‫رحى‬‫صالح‬ 12BC01005 ‫فؤاد‬ ‫أحمد‬ ‫بنت‬ ‫فاتحة‬ ‫نشا‬ 12BC01007 ‫زكريا‬ ‫بنت‬ ‫فاطمة‬ ‫نور‬ ‫ي‬ ‫العباس‬ ‫العصر‬
 • 2. ‫عصر‬ ‫في‬ ‫الخلفاء‬ ‫اسماء‬ ‫العباسي‬
 • 3. ) ( 863 862 867 863 869 867 870 869 893 870 902 893 908 902 933 908 934 933 941 934 945 941 946 945 974 946 992 974 ( 1032 992 1075 1032 ( 1095 1075 1119 1095 1135 1119 1136 1135 1161 1136 1171 1161 1180 1171 1226 1180 1227 1226 1243 1227 1258 1243 (
 • 4. ‫عصر‬ ‫في‬ ‫الخليفة‬ ‫ابرز‬ ‫من‬ ‫العباسيين‬: ‫الرشيد‬ ‫هارون‬‫واعظم‬ ‫أشهر‬ ‫ومن‬ ،‫الخامس‬ ‫العباسي‬ ‫الخليفة‬ ‫هو‬ ‫والعرب‬ ‫العباسيين‬ ‫الخلفاء‬.‫بين‬ ‫وحكم‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫عاش‬786‫و‬809 ‫م‬.‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫هارون‬ ‫وهو‬ ‫مناف‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫هاشم‬ ‫بن‬ ‫المطلب‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫العباس‬.‫ولد‬(‫حوالي‬763‫م‬- 24‫مارس‬809‫م‬.)‫الخيزران‬ ‫والدته‬. ‫الجواري‬ ‫سوى‬ ‫له‬ ‫الهم‬ ‫وأنه‬ ‫األكاذيب‬ ‫عنه‬ ‫أشاعوا‬ ‫من‬ ‫كثر‬ ‫لقد‬ ‫المؤرخين‬ ‫فمن‬ ‫الخرافية‬ ‫القصص‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ونسجوا‬ ،‫والسكر‬ ‫والخمر‬ ‫وفيات‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ‫قال‬ ‫الذي‬ ‫خلكان‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫الرشيد‬ ‫أنصفوا‬ ‫الذين‬ ‫األعيان‬:'‫وغزو‬ ‫وجهاد‬ ‫حج‬ ‫ذا‬ ‫الملوك‬ ‫وأحشم‬ ‫الخلفاء‬ ‫أنبل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ورأي‬ ‫وشجاعة‬' ‫وحب‬ ‫الحق‬ ‫نصرة‬ ‫في‬ ‫للرشيد‬ ‫رائعة‬ ‫بمواقف‬ ‫مليئة‬ ‫التاريخ‬ ‫وكتب‬ ‫أنه‬ ‫ويكفيه‬ ،‫مزور‬ ‫أو‬ ‫جاحد‬ ‫إال‬ ‫ينكرها‬ ‫ال‬ ‫العلماء‬ ‫وتقريب‬ ‫النصيحة‬ ‫عاما‬ ‫ويغزو‬ ‫عاما‬ ‫يحج‬ ‫الذي‬ ‫بالخليفة‬ ‫عرف‬.‫الطبري‬ ‫قال‬:‫سبع‬ ‫غزا‬
 • 5. ‫سماته‬ ‫فمن‬: ‫للعلما‬ ‫حبه‬ ‫الجدال‬ ‫ويبغض‬ ‫الدين‬ ‫حرمات‬ ‫ويعظم‬ ‫العلماء‬ ‫يحب‬ ‫الرشيد‬ ‫وكان‬ ‫لملك‬ ‫أن‬ ‫أعلم‬ ‫ما‬ ‫رسائله‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الفاضل‬ ‫القاضي‬ ‫وقال‬ ،‫والكالم‬ ‫والمأمون‬ ‫األمين‬ ‫بولديه‬ ‫رحل‬ ‫فإنه‬ ‫للرشيد‬ ‫إال‬ ‫العلم‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫قط‬ ‫رحلة‬ ‫هللا‬ ‫رحمه‬ ‫مالك‬ ‫على‬ ‫الموطأ‬ ‫لسماع‬. ‫الموعظة‬ ‫سماع‬ ‫عند‬ ‫بكاؤه‬ ‫عمار‬ ‫بن‬ ‫منصور‬ ‫قال‬:‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫الذكر‬ ‫عند‬ ‫دمعا‬ ‫أغزر‬ ‫رأيت‬ ‫ما‬ ‫وآخر‬ ‫والرشيد‬ ‫عياض‬ ‫بن‬ ‫الفضيل‬. ‫عياض‬ ‫بن‬ ‫الفضيل‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ،‫ا‬ًّ‫د‬‫ج‬ ‫كثيرة‬ ‫ومكارمه‬ ‫الرشيد‬ ‫وفضائل‬ ‫يقول‬:‫من‬ ‫بعده‬ ‫أتخوف‬ ‫لما‬ ،‫الرشيد‬ ‫موت‬ ‫من‬ ‫علينا‬ ‫أعز‬ ‫أحد‬ ‫موت‬ ‫ليس‬ ‫عمري‬ ‫من‬ ‫عمره‬ ‫في‬ ‫يزيد‬ ‫أن‬ ‫هللا‬ ‫ألدعو‬ ‫وإني‬ ،‫الحوادث‬. ‫قالوا‬:‫واالختالفات‬ ‫والحوادث‬ ‫الفتن‬ ‫تلك‬ ‫وظهرت‬ ‫الرشيد‬ ‫مات‬ ‫فلما‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الفضيل‬ ‫تخوفه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫فعرفنا‬ ،‫القرآن‬ ‫بخلق‬ ‫القول‬ ‫وظهر‬.
 • 6. ‫الرشيد‬ ‫وفاة‬: ‫بها‬ ‫ودفن‬ ‫خراسان‬ ‫من‬ ‫بطوس‬ ‫الغزو‬ ‫في‬ ‫الرشيد‬ ‫مات‬ ‫ومائة‬ ‫وتسعين‬ ‫ثالث‬ ‫سنة‬ ‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ ‫من‬ ‫ثالث‬ ‫في‬ ‫قال‬ ‫الصالح‬ ‫ابنه‬ ‫عليه‬ ‫وصلى‬ ‫سنة‬ ‫وأربعون‬ ‫خمس‬ ‫وله‬ ‫األثاث‬ ‫ومن‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫الرشيد‬ ‫خلف‬ ‫الصولى‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫ألف‬ ‫قيمته‬ ‫ما‬ ‫والدواب‬ ‫والورق‬ ‫والجواهر‬ ‫دينار‬ ‫ألف‬ ‫وعشرون‬ ‫وخمسة‬. ‫الرشيد‬ ‫هارون‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫باهلل‬ ‫المعتصم‬,‫المعتصم‬ ‫كان‬ ‫ذا‬ ،‫بحمره‬ ‫مشربا‬ ‫مربوعا‬ ،‫طويلها‬ ‫اللحيه‬ ‫أضهب‬ ‫أبيض‬ ،‫مفرطه‬ ‫وقوه‬ ،‫عاليه‬ ‫وهمه‬ ‫شجاعه‬(‫ويكتب‬ ‫يقرأ‬ ‫كان‬ ‫فصيحا‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫وكان‬ ،‫ضعيفه‬ ‫قراءه‬ ‫الخلفاء‬ ‫أهيب‬ ‫كان‬ ‫انه‬ ‫قيل‬ ‫حتى‬ ،‫الهمه‬ ‫عالي‬ ،‫مهيبا‬
 • 7. ‫سنة‬ ‫عمورية‬ ‫فتح‬ ‫للمعتصم‬ ‫التاريخ‬ ‫ينسى‬ ‫ال‬223‫هـ‬/838‫باسمه‬ ‫نادت‬ ‫يوم‬ ،‫م‬ ‫حدود‬ ‫على‬ ‫عربية‬ ‫امرأة‬ ‫قائلة‬ ‫فصرخت‬ ،‫عليها‬ َ‫ِى‬‫د‬ُ‫ت‬‫اع‬ ‫الروم‬ ‫بالد‬:‫وامعتصماه‬!‫كت‬ ‫النداء‬ ‫بلغه‬ ‫فلما‬‫إلى‬ ‫ب‬ ‫الروم‬ ‫ملك‬:‫أمير‬ ‫من‬ ،‫تفعل‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ،‫المرأة‬ ‫سراح‬ ‫أطلق‬ ،‫الروم‬ ‫كلب‬ ‫إلى‬ ،‫باهلل‬ ‫المعتصم‬ ‫المؤمنين‬ ‫أوله‬ ،‫ا‬ً‫ش‬‫جي‬ ‫لك‬ ‫بعثت‬ ‫عندى‬ ‫وآخره‬ ‫عندك‬.‫قائال‬ ‫جرار‬ ‫بجيش‬ ‫إليها‬ ‫أسرع‬ ‫ثم‬:‫أختاه‬ ‫يا‬ ‫لبيك‬! ‫السنة‬ ‫هذه‬ ‫في‬223‫وفتح‬ ‫الروم‬ ‫غزا‬ ‫هـ‬"‫عمورية‬"‫الفتح‬ ‫هذا‬ ‫تمام‬ ‫أبو‬ ‫وسجل‬ ، ‫رائعة‬ ‫قصيدة‬ ‫في‬ ‫العظيم‬. ‫ا‬ً‫ب‬‫كتا‬ ‫الروم‬ ‫ملك‬ ‫إليه‬ ‫كتب‬ ،‫العربية‬ ‫والشهامة‬ ‫النجدة‬ ‫رجل‬ ‫المعتصم‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫يكتب‬ ‫أن‬ ‫فأمر‬ ،‫فيه‬ ‫يتهدده‬ ‫للكاتب‬ ‫وقال‬ ،‫يرضه‬ ‫لم‬ ‫عليه‬ ‫قرئ‬ ‫فلما‬ ،‫جوابه‬:‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ ‫اكتب‬.. ‫قرأت‬ ‫فقد‬ ،‫بعد‬ ‫أما‬ ‫تسمع‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫ترى‬ ‫ما‬ ‫والجواب‬ ،‫ندائك‬ ‫وسمعت‬ ،‫كتابك‬( :‫لمن‬ ‫الكفار‬ ‫وسيعلم‬ ‫الدار‬ ‫عقبى‬[ )‫الرعد‬:42
 • 8. ‫العباسي‬ ‫العصر‬ ‫عن‬ ‫تاريخية‬ ‫لمحة‬: ‫األموي‬ ‫الخالفة‬ ‫سقوط‬ ‫اثر‬ ‫على‬ ‫عباس‬ ‫بني‬ ‫دولة‬ ‫قامت‬‫في‬ ‫ة‬ ‫سنة‬132‫ه‬-750‫م‬,‫ع‬ ‫العباس‬ ‫أبو‬ ‫لها‬ ‫خليفة‬ ‫أول‬ ‫كان‬ ‫و‬‫بد‬ ‫العباس‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬(‫الس‬‫فاح‬)‫الذي‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫خالفته‬ ‫استمرت‬132‫سنة‬ ‫هإلى‬136,‫قتل‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الكوفة‬ ‫إلى‬ ‫العاصمة‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫أمية‬ ‫بني‬ ‫أمراء‬(‫األنبار‬)‫ف‬‫ي‬ ‫دمشق‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫العراق‬,‫ج‬ ‫أبو‬ ‫أخوه‬ ‫خلفه‬ ‫ثم‬‫عفر‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫خالفته‬ ‫دامت‬ ‫الذي‬ ‫المنصور‬136‫إلى‬ ‫ه‬158‫و‬ ‫ه‬ ‫العباسية‬ ‫للخالفة‬ ‫قاعدة‬ ‫جعلها‬ ‫و‬ ‫بغداد‬ ‫بني‬ ‫الذي‬.
 • 9. ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫الفرس‬ ‫أكتاف‬ ‫على‬ ‫عباس‬ ‫بني‬ ‫دولة‬ ‫قامت‬ ‫ممن‬ ‫األموية‬ ‫للدولة‬ ‫المناهضين‬ ‫العرب‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫الشعوبية‬ ‫الهاشميين‬ ‫ناصروا‬(‫عباسيين‬ ‫و‬ ‫علويين‬.)‫الخالف‬ ‫بدأت‬‫ة‬ ‫قوية‬ ‫العباسية‬, ‫سنة‬ ‫من‬ ‫المشرق‬ ‫في‬ ‫العباسية‬ ‫الخالفة‬ ‫استمرت‬132‫إلى‬ 656‫لمدة‬ ‫أي‬ ‫للهجرة‬524‫بعد‬ ‫للعباسيين‬ ‫بقي‬ ‫و‬ ،‫سنة‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بمصر‬ ‫الخالفة‬ ‫ذلك‬923‫للهجرة‬. ‫كثيرة‬ ‫طباطبا‬ ‫ابن‬ ‫يقول‬ ‫كما‬ ‫العباسية‬ ‫الدولة‬ ‫تعد‬ ‫و‬ ‫و‬ ،‫قائمة‬ ‫فيها‬ ‫العلوم‬ ‫أسواق‬ ،‫المكارم‬ ‫جمة‬ ،‫المحاسن‬ ،‫معظمة‬ ‫فيها‬ ‫الدين‬ ‫شعائر‬ ‫و‬ ،‫نافقة‬ ‫فيها‬ ‫اآلداب‬ ‫بضائع‬‫و‬ ‫الحرمات‬ ‫و‬ ،‫عامرة‬ ‫الدنيا‬ ‫و‬ ،‫دائرة‬ ‫فيها‬ ‫الخيرات‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مازالت‬ ‫و‬ ،‫محصنة‬ ‫الثغور‬ ‫و‬ ،‫مرعية‬
 • 10. - ‫عصور‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫الخالفة‬ ‫مدة‬ ‫إجماال‬ ‫المؤرخون‬ ‫قسم‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫هي‬ ‫رئيسية‬: 1-‫األول‬ ‫العباسي‬ ‫العصر‬:‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫يمتد‬132 ‫إلى‬232‫للهجرة‬ -‫الثاني‬ ‫العباسي‬ ‫العصر‬:‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫يمتد‬232‫إلى‬ 590‫للهجرة‬ 2 3-‫الثالث‬ ‫العباسي‬ ‫العصر‬:‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫يمتد‬590 ‫إلى‬656‫للهجرة‬
 • 11. .‫مجاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التطور‬ ‫و‬ ‫االزدهار‬ ‫بلغ‬ ‫وقد‬ ‫أوجه‬ ‫العصر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الحياة‬,‫منها‬ ‫العلمية‬ ‫خاصة‬ ‫الدينية‬ ‫العلوم‬ ‫اإلسالمية‬ ‫األدبية‬ ‫العلوم‬: -‫الشعر‬ -‫النثر‬ ‫الرياضيات‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫و‬ ‫الجراحة‬ ‫الصيدلة‬ ‫الف‬ ‫و‬ ‫الفيزياء‬‫لك‬
 • 12. ‫اإلسالمية‬ ‫العلوم‬ ‫في‬:‫حنيفة‬ ‫أبو‬,‫مالك‬,‫الشافعي‬,‫حنبل‬,‫من‬ ‫و‬ ‫والكوفيي‬ ‫العالء‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫أبو‬ ‫و‬ ‫الثقفي‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫عيسى‬ ‫البصريين‬‫أبو‬ ‫ن‬ ‫الفراء‬ ‫و‬ ‫الكسائي‬ ‫و‬ ‫الكراسي‬ ‫جعفر‬,‫الواقدي‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫محمد‬. ‫الرياضيات‬ ‫في‬:‫عباقرة‬ ‫من‬ ‫فالبد‬ ‫المجال‬ ‫لهذا‬ ‫المبهر‬ ‫للتطور‬ ‫نظرا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫الخوارزمي‬ ‫موسى‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫أبو‬ ‫أمثال‬ ‫االزدهار‬ ‫هذا‬ ‫قادوا‬ ‫شاكر‬ ‫أبناء‬ ‫كذا‬ ‫الطب‬ ‫في‬:‫في‬ ‫كتاب‬ ‫أكبر‬ ‫صاحب‬ ‫العرب‬ ‫جالينوس‬ ‫الرازي‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ٌ ‫الحاوي‬ ٌ ‫الطب‬,‫النفيس‬ ‫ابن‬,‫سينا‬ ‫ابن‬,‫البيطار‬ ‫ابن‬,‫الصيادل‬ ‫و‬‫ة‬:‫أبو‬ ‫،الطبري‬ ‫الزهراوي‬ ‫القاسم‬,‫زهر‬ ‫ابن‬,‫العازر‬ ‫بن‬ ‫موسى‬,‫قريش‬ ‫أبو‬ ‫الصيدالني‬ ‫عيسى‬,‫الوافد‬ ‫ابن‬,‫اإلدريسي‬,‫غيرهم‬ ‫و‬ ‫البغدادي‬
 • 13. ‫األدب‬ ‫في‬:- ‫الشعر‬ ‫في‬:‫الزهديات‬ ‫صاحب‬ ‫العراقي‬ ‫العتاهية‬ ‫ابن‬,‫البصري‬ ‫نواس‬ ‫أبو‬ ‫و‬ ‫الخمريات‬ ‫منشد‬,‫الحماسة‬ ‫صاحب‬ ‫السوري‬ ‫تمام‬ ‫أبو‬ ‫و‬,‫البحتري‬ ‫تلميذه‬ ‫و‬ ‫السوري‬,‫الشعراء‬ ‫أمير‬ ‫الكوفي‬ ‫امتنبي‬ ‫و‬,‫العالء‬ ‫أبي‬ ‫الفالسفة‬ ‫شاعر‬ ‫و‬ ‫المعري‬,‫كثار‬ ‫غيرهم‬ ‫و‬. ‫النثر‬ ‫في‬:‫المترجمون‬ ‫ظهر‬ ‫و‬:‫و‬ ‫كليلة‬ ‫مترجم‬ ‫األصل‬ ‫الفارسي‬ ‫المقفع‬ ‫ابن‬ ‫دمنة‬,‫مطر‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫الحجاج‬ ‫و‬ ‫بختيشوع‬ ‫بن‬ ‫جورجيس‬ ‫الطبيب‬ ‫و‬,‫و‬ ‫سيد‬ ‫الهمذاني‬ ‫الزمان‬ ‫بديع‬ ‫و‬ ‫البخالء‬ ‫صاحب‬ ‫الجاحظ‬ ‫أمثال‬ ‫المبدعون‬ ‫المقامات‬,‫غيرهم‬ ‫و‬ ‫هارون‬ ‫بن‬ ‫سهل‬ ‫و‬. ‫الفلك‬ ‫و‬ ‫الفيزياء‬ ‫في‬:‫الهيثم‬ ‫ابن‬,‫الخازني‬,‫الكندي‬ ‫و‬ ‫الخوارزمي‬ ‫و‬‫البغدادي‬ ‫وغيرهم‬
 • 14. ‫العص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫أوجه‬ ‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫اإلسالم‬ ‫فالعالم‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬‫ر‬ ‫المجاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫و‬,‫و‬ ‫التاريخ‬ ‫ننسى‬ ‫لن‬ ‫وطبعا‬ ‫حواضر‬ ‫كانت‬ ‫فقد‬ ‫العمران‬ ‫و‬ ‫الفن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الجغرافيا‬ ‫االسم‬ ‫تزيد‬ ‫المزدهرة‬ ‫بزخرفتها‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الحضارة‬ ‫علماءنا‬ ‫نجد‬ ‫أننا‬ ‫حتى‬ ‫منتشرا‬ ‫العلم‬ ‫كان‬ ‫و‬ ‫إشراقا‬ ‫يتوحدون‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫المجاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫عباقرة‬ ‫باختصاصاتهم‬,‫ازدهارا‬ ‫الزمان‬ ‫ذاك‬ ‫نعود‬ ‫ليتنا‬ ‫و‬