O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bir Mümini Öldürmek

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Mahşer Hayatı
Mahşer Hayatı
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 86 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Quem viu também gostou (16)

Anúncio

Mais de nurmuhammedsite (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Bir Mümini Öldürmek

 1. 1. BİR MÜMİNİ KASDEN ÖLDÜRMEK 1
 2. 2. 2 İslam dini, insanın yaşama hakkını değerli ve kutsal saymıştır. Onun için haksız yere cana kıymayı yasak ve haram kılmıştır.
 3. 3. 3
 4. 4. 4 Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.” En’am-151
 5. 5. Bir Müslüman, hata ile hariç hiç bir şekilde bir Müslümanı öldüremez. 5
 6. 6. Evet bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi asla mümkün değildir, kaza, Hata ve yanlışlıkla öldürmesi müstesna. 6
 7. 7. Allah’a ve Resulüne iman edip (Allah ve Resûlüne) itaat eden ve ben mü’minim diyen bir kimsenin , kendisi gibi iman etmiş bir Müslüman kardeşini öldürmesi mümkün değildir. 7
 8. 8. Nisa 93 8
 9. 9. Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa 93 9
 10. 10. Kim de bilerek, isteyerek, Kasten ve taammüden bir Müslümanı öldürürse onun cezası da içinde hiç çıkmamacasına, ebediyen kalacağı cehennemdir. 10
 11. 11. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve ona çok büyük bir azap hazırlamıştır. Bir Müslümanı öldürmek, işte böyle cezası çok büyük bir günahtır. 11
 12. 12. 12 Müslümanlar Aleyhinde Kafirlere Yardım Eden Kişinin Kafir Olduğuna Dair Kıyastan Deliller:
 13. 13. 13 1 - Rasulullah (s.a.s)’ın şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah (c.c) yolunda olan bir gaziyi techiz ederse işte o kimse sanki gaza yapmış gibi olur. Her kim de Allah (c.c) yolunda savaşan bir gazinin ailesine ve çocuklarına güzelce bakarsa işte o kimse de Allah (c.c) yolunda gaza etmiş sayılır.” (Buhari Müslim)
 14. 14. 14 Rasulullah (s.a.s) bu hadiste, oturduğu, savaş etmediği halde Allah (c.c) yolunda bir gaziyi techiz eden kişiye gazaya katılan kişinin hükmünü vermiştir.
 15. 15. 15 Rasulullah (s.a.s), bir başka hadiste şöyle demiştir: “Allah (c.c) bir okla üç kişiyi cennete alır. Hayır isteyerek onu yapanı, onu atanı ve atan kimseye vereni.” (Ahmed, Nesei, Tirmizi rivayet etti ve hasen dedi)
 16. 16. 16 Bu rivayetler; Allah (c.c) yolunda bir gaziye herhangi bir konuda yardım eden kimsenin onun cihadına iştirak etmiş olduğunu gösteriyor.
 17. 17. 17 Bu durumun aksine kıyas yapılacak olursa; müslümanlara karşı savaşan kafirlere herhangi bir yardımda bulunan kimsenin, tağut yolunda savaşan kafirlerin yaptığı bir savaşa iştirak ettiğine ve onlar gibi kafir olduğuna hükmedilir.
 18. 18. 18 2 - İslam dininde bir fiili yapan ile Ona yardımcı olanın hükmü aynıdır. Çünkü fiili yapan ancak kendisine yardım eden vasıtasıyla fiilini yapabilme imkanı bulur.
 19. 19. 19 İbni Teymiyye şöyle diyor: “Savaş açan bir grup ise, o grupta öldürme fiilini işleyen bir kişidir. Diğerleri ise ona yardımcıdırlar.
 20. 20. 20 Alimlerden bazılarına göre sadece öldürme filini işleyen kişi ceza olarak öldürülür.
 21. 21. 21 Fakat alimlerin çoğuna göre yüz kişi olsalar bile hepsi ceza olarak öldürülür. Çünkü onları öldürme fiilini işleyenle ona yardım edenin hükmü aynıdır.
 22. 22. 22 Bu hüküm hulefa-i raşidinin verdiği hükümdür.
 23. 23. 23 Ömer b. Hattab, müslümanlara savaş açan kimselere yardım için yüksek yere çıkıp gözcülük yapan kimse hakkında da savaş açanların hükmünü vererek onu öldürmüştür.
 24. 24. 24 Çünkü savaşta öldürme fiilini gerçekleştiren kimse ancak gözcünün yardımıyla bu fiili yapabilir.
 25. 25. 25 Birbiriyle yardımlaşanlar sevap ve günahta ortaktırlar. Tıpkı mücahitlere yardım edenin mücahitler kadar sevap alması gibi...
 26. 26. 26 Rasulullah (s.a.s)’ın şöyle buyurmuştur: “Müslümanların kanları eşittir. Onların en düşüğü onların adına söz verebilir. Ve kafirlere karşı bir el gibidirler. Bir seriyyenin elde ettiği ganimetten o seriyyeye katılmayan, oturan erlere de pay düşer.” (Ebu Davud, İbni Mace)
 27. 27. 27 Bu hadis gösteriyor ki müslüman ordusundan bir grup (seriyye), bir yere gidip oradan ganimet alırsa bütün ordu bu ganimete ortak olur.
 28. 28. 28 Çünkü bu seriyyenin ganimet elde etmesi, ordudan aldığı destek ve koruma iledir.
 29. 29. 29 Fakat ganimeti elde eden seriyyenin dışında kalan ordunun diğer fertlerine verilen pay nefil payıdır.
 30. 30. 30 Rasulullah (s.a.s), İslam ordusu bir ganimet elde ettiğinde bu ganimetten savaşa katılan askerlere verdiği mıktarı kadar seriyyeye de pay verirdi.
 31. 31. 31 Çünkü seriyye, ordunun menfaati için yola çıkmıştır.
 32. 32. 32 Rasulullah (s.a.s) Bedir savaşında elde edilen ganimetten savaşa katılmadıkları halde Talha ve Zübeyr’e pay vermiştir.
 33. 33. 33 Çünkü onları ordunun maslahatına olan bir görevle yollamıştı.
 34. 34. 34 Bir gruba yardım eden o grubun hükmünü alır ve ondan sayılır. Aynı şekilde hiç bir tevili olmaksızın batıl yolunda çarpışanların yardımcıları da onların hükmünü alır.
 35. 35. 35 Tıpkı cahiliye adeti üzere ırk ve kabile için savaşan Yemen ve Kays kabileleri gibi .
 36. 36. 36 Cahiliyye adetlerine uyarak ırk ya da kabile için savaşan iki taifenin ikisi de zalimdir.
 37. 37. 37 Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “İki müslüman, kılıçlarıyla birbirlerine karşı çıkarlarsa öldüren de öldürülen de cehennemdedir.” (Buhari, Müslim)
 38. 38. 38 Sahabeler: “Ya Rasulullah! Öldüreni anladık. Fakat öldürülene ne oluyor?” diye sordular. Rasulullah (s.a.s) onlara şöyle cevab verdi: “Çünkü o da kendisini öldüreni öldürmek istedi.” (Buhari, Müslim)
 39. 39. 39 Aynı şekilde her grup, faili belli olmasa bile fertlerinin nefse ve mala verdiği zararı tazmin eder.
 40. 40. 40 Çünkü bir grup, tıpkı birbirini destekleyen bir şahıs gibidir...” (Fetvalar c: 28 s: 533)
 41. 41. 41 Aynı şekilde müslümanlara karşı kafirlere yardım eden, onları destekleyen kimsenin hükmü de işte onların hükmü gibidir.
 42. 42. Ne yazık ki İslam’a mensub olduğunu iddia eden bazı insanlar Suriye’deki Müslüman halkın kanını ya helal gördükleri ya da değersiz saydıkları İçin olsa gerek , bu halkın katledilmesine karşı sesiz kalıyor hatta katile yardım etmekten bile geri kalmıyorlar. 42
 43. 43. İbni Mes’ud efendimizin rivâyet buyurdukları bir hadislerinde Allah’ın Rasûlü: “Müslümana sövmek fısk, ona karşı savaşmak da küfürdür.” buyurur.43
 44. 44. “Müslüman müslümanın kardeşidir. Müslüman, asla kardeşine zulmetmez, onu kendi başına terk etmez, onu zelil etmez. 44 Yine Allah’ın Rasûlü şöyle diyor:
 45. 45. Bir müslümanın bir müslüman kardeşini hakir görmesi kadar büyük bir kötülük yoktur.” 45
 46. 46. “Bir müslümanın müslümanlara karşı canı, malı ve ırzı haramdır” 4613.5.2012 Darende Piknik Hatirası
 47. 47. Peki, bir Müslüman , bir müslümanı öldürür mü hiç? Eğer Allah ve Resûlünün belirlediği yasalar çerçevesinde bir Müslümanın öldürülmeyi hak edecek bir cezası varsa Onu, zaten İslâm devleti yerine getirecektir.. Müslümanın, onu öldürmeye hakkı ve yetkisi yoktur. 47
 48. 48. Allah, insan canına büyük bir değer vermiş ve Allah’ın verdiği canı almaya sadece kendisi yetkilidir. 48
 49. 49. Bakın Allah diyor ki: bile bile, şer’an öldürülmeyi hak etmemiş bir Müslümanın canını alan kişi ebediyen cehennemde kalacaktır. 49
 50. 50. İslâm’da insanın hayatı işte bu kadar değerlidir, şereflidir ve dokunulmazdır. İslâm, hiç kimseye, ona kast etmesine izin vermez. 50
 51. 51. Abdullah İbn-u Ömer şöyle buyurmuştur: Rasulullah Sallahu Aleyhi Ve Sellem'i Kâbe'yi tavaf ederken şöyle dediğini işittim: 51
 52. 52. "(Ey Kâbe) Sen ne güzelsin ve senin kokun ne güzel! Sen ne büyüksün ve senin kutsiyetin ne büyük! (İbni Mace) 52
 53. 53. Muhammed'in nefsini elinde bulundurana yemin olsun ki müminin kutsiyeti, malı ve canı Allah katında senin kutsiyetinden daha büyüktür. Onun hakkında hayırdan başka bir zanda bulunmayız." (İbni Mace) 53
 54. 54. Çünkü yeryüzünde dinin varlığı mü’minin varlığına bağlıdır. Yeryüzünde dinin yaşanması mü'minin varlığına bağlıdır. Yeryüzünde bin mü'min varsa bilelim ki yeryüzünde bin mü’minlik bir din var demektir. 54
 55. 55. Öyleyse bunlardan birinin yok edilmesi, yeryüzünde bir mü’minin canına kıyılması demek, yeryüzünde Allah’ın dininin eksiltilmesi demektir. 55
 56. 56. şunu da unutmayalım ki Allah katında bir mümin ile bin müminin arasında farkı yoktur. 56
 57. 57. Yine Kur’an’da anlatıldığına göre yeryüzünde haksız yere bir mü’mini öldüren kişi sanki yeryüzündeki tüm mü’minleri, tüm insanları öldürmüş gibidir. 57
 58. 58. Maide-32 58
 59. 59. “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir fesad çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Maide-32 59
 60. 60. Binaenaleyh bir mü’minin canına kastetmek yeryüzünde onun Allah’a kulluğunu yok etmek demektir. Bunu yapmaya kimin cesareti vardır?. 60
 61. 61. Çıkar için, para için, kin için öfkeyle veya herhangi helal olmayan bir sebeple bir mü'mini öldürmenin cezası ölümdür. ve ebediyen cehennemde kalmaktır. 61
 62. 62. Böyle bir mü’minin cehennemden kurtulması kendisine Allah’ın belirlediği biçimde kısasın uygulanmasıyla Allah’ın rahmeti sebebiyle mümkün olabilecektir. 62
 63. 63. Öldüren kişiye Allah’ın istediği biçimde kısas uygulandığı zaman bu onun arınmasına, cehennemden kurtulup cennete gitmesine, hayat kazanmasına sebep olacaktır. İnşaallah. 63
 64. 64. Öldüren kişiye Allah’ın emrettiği kısas uygulandığı zaman Toplumda, insan değer kazanacaktır. Ve cinayet işleme oranları birden bire sıfıra kadar inebilecektir. 64
 65. 65. Bakıyoruz bugün,bir adamın tavuk kadar değeri yoktur. Yüz bin lira karşılığında adam öldürülüyor. Niye? Çünkü ölüm yok ya! Artık öldüren de idam edilmiyor. 65
 66. 66. Üç – beş sene yatar, çıkarım diyor, adam ve hiç çekinmeden basit bir şey yüzünden adam öldürebiliyor. Halbuki eğer kısas uygulansaydı eller öyle rahat rahat tetiğe gidemeyecekti. 66
 67. 67. Eğer bir toplum kısası uygulamayarak insan hayatına gereken kutsiyeti vermez, katili korumaya çalışırsa, bu suça pirim vermiş ve binlerce insanın hayatını tehlikeye atmış demektir. 67
 68. 68. Ölüm cezasını tamamen kaldırarak cinâyetleri teşvik etmek insan hayatına karşı işlenmiş en büyük insanlık suçlarından biridir. 68
 69. 69. Ve yıllardır ,şu bizim toplumda bu suç işlenmektedir. Öyleyse ey mü’minler! Ey Allah’ın bu âyetlerinin bilincine eren müminler: 69
 70. 70. Allah yolunda adım attığınız zaman, Allah’ın dininin egemenliğini yaymak, yeryüzünde fitneyi kaldırıp Allah’ın istediği adâleti gerçekleştirmek üzere bir mücadelenin içine girdiğiniz zaman araştırın. 70
 71. 71. Yani bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesinin ne anlama geldiğini? Ona neye mal olduğunu? Bunun ne kadar önemli olduğunu? 71
 72. 72. Bir Müslümanın hayatının ne kadar değerli olduğunu? Bir Müslümanı öldürmenin kâinatı öldürmekle eş değerde olduğunu bilin ve anlayın artık. 72
 73. 73. Bütün bunları bilen sizler, bunun bilincine varan sizler artık çok dikkatli olmak zorundasınız. Onun için Allah adına, şüpheli olan bir kimseyi sakın öldürmeye kalkışmayın. 73
 74. 74. Karşınıza çıkan bir kimse Müslümanlığını ikrar ettiği andan itibaren, ben de sizin gibi Müslümanım, dediği andan itibaren ona hiçbir zaman kılıç kaldırılmayacaktır. Hiçbir zaman böyle bir kimse öldürülmeyecektir 74
 75. 75. Ama şunu hiç unutmayalım Mümin, uyanık bir kimsedir. Mümin Allah’ın nuru ile bakan bir kimsedir. Müslüman olduğunu ikrar eden bir kimseyi elbette başta onun iddiasını kabul etmek zorundadır. 75
 76. 76. Ama daha sonra mutlaka onun iddiasını araştırmalı İddiasında ve imanında samimi olup olmadığına bakmalıdır. 76
 77. 77. Yoksa müminlere zarar vermek için bu takiyyeyi yapan bir çok münafık kişiler ve topluluklar vardır. Allah hepimizi onların şerrinden ve şerli niyetlerinden korusun. 77
 78. 78. 78
 79. 79. Evet kim bir mü’mini kasıt olmaksızın hatayla öldürmüşse hataen öldürdüğü mü’mine karşılık bir köle azad edecek ve bir de ölenin ailesine, ehline teslim edilecek bir diyet ödemesi gerekir. 79
 80. 80. Ama ölen mü’minin ailesi bu diyeti bağışlar, almaktan vazgeçerse bu müstesnadır. Değilse ölenin ailesi onu bağışlamadığı zaman öldüren kişi onu maktulun ailesine ödemek zorundadır. 80
 81. 81. Bilindiği gibi kasten öldürme olayında “kısas” gündeme gelir. Kısas cezâsında, hem Allah’u Teâlâ’nın hukuku, hem kul hukuku bir aradadır. 81
 82. 82. Kısasın icrâ edilebilmesi için, öldürülen kimsenin velîsinin cezânın tatbikini istemesi esastır. 82
 83. 83. Zira Cenab-ı Allah şöyle diyor : 83 (17/İsrâ, 33)
 84. 84. Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. (17/İsrâ, 33) 84
 85. 85. Öldürülen kimsenin velîsi, kısası talep etmek veya diyete râzı olmak noktasında serbesttir. 8513.5.2012 Darende Piknik Hatirası
 86. 86. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)’e “kısas”la ilgili herhangi bir mesele arz olunduğu zaman, maktûlün velîlerine, affetmelerini tavsiye buyurmuştur. (Ahmed bin Hanbel, III/213) 86

×