36sddadwd

N
Балаға отбасында
психологиялық
қолдау көрсету.
Тамаша педагог А.С.Макаренко:
«Тәрбие - баламен сөйлесумен,
әңгімелесумен, оған ақыл кеңес
берумен ғана шектелмейді. Тәрбие
тұрмысты дұрыс ұйымдастыра
білуінде, балаға әркімнің өз жеке басы
арқылы үлгі - өнеге көрсетуінде.
Отбасындағы бала тәрбиесі халық
өмірімен, қоғамның мақсат
міндеттері мен байланысты болуы
керек»- делінген.
Бір-біріне құрмет
Әр отбасы
мүшелерінің өзіне
талап қоя білу
Жылы жүрек
Ынтымақтастық
Тәртіптілік
Қамқорлық
Өзара қарым - қатынас
Достық
Отбасылық
әлеуметтік
психологиялық
жағдай
Жұмыс орны
Адамдармен
қарым-
қатынас
СТИХИЯЛЫ
ТӘРБИЕ
Көше және
қоршаған
орта
Отбасылық
тәрбие
Рухани
тәрбие
БАЛА Стихиялы
тәрбие
Ата-анасы
Туған-
туысқандары
ОТБАСЫЛЫҚ
ТӘРБИЕ
Отбасылық
дәстүрлері
Балабақша
Мектеп РУХАНИ
ТӘРБИЕ
Ақпарат
құралдары,т.б
.
Пікірлесу сағаты
Үлгілі отбасына саяхат
Ата-аналармен жеке
әңгіме
Ата-аналарға арналған
тест және
сауалнамалар
Ашық тәрбие сағаты
Мектеп психологымен
әңгіме
Мерекелік кештер
Ата-аналар үшін ашық
есік күнін
ұйымдастыру
Ата-анамен
ықпалдасу
әдістемесі
Ата анамен ықпалдасу әдістемесі
А т а - а н а л а р т о п т а р ы
Балалары үлгілі
отбасы тобы
Балалары нашар
оқитын
отбасылар тобы
Тұрмыс жағдайының
қиындығы бала
тәрбиесіне әсер
ететін отбасылар
тобы
Материалдық
жағдайы өте жақсы
отбасылар
Барлық
мүмкіндігі бар,
үлгілі
отбасылар.
Жүргізілетін
жұмыс
формасы:
шығармашылық
кештер, ата-
аналар рингі
Бала тәрбиесіне
көңіл
бөлмейтін,
селқос қарай -
тын, ішімдікке
әуес отбасылар.
Жүргізілетін
жұ мыс
формасы:
тақырыптық
кеңес, психоло -
гиялық тренинг
Баланың тәртібі,
талпынысы
жақсы, бірақ
отбасының
материалдық
тапшылы ғы бала
психологиясына
кері әсер ететін
отбасылар.
Жүргізілетін
жұмыс
формасы:
пікірталас клубы,
педагогикалық
семинар
Балаға тәрбие
берудегі бағыт-
бағдары
талапқа сай
отбасы.
Жүргізілетін
жұмыс
формасы: ата-
аналар
университеті,
отбасылық
тәжірибе
презентациясы
Бірінші топ
Баланы қалай тәрбиелеу керек екендігін біледі және дәл
солай тәрбиелейді. Олар көп емес, алайда, өздерінің
саналы өмірімен және сапалы іс-әрекетімен тек өз
балаларына ғана тәрбие беріп қоймай, мектептегі
қоғамдық жұмыстарға қолғабыс етіп, басқа ата-аналарға
үлгі көрсетеді.
Екінші топ
Өз балаларына өнегелі тәрбие бергісі келеді, бірақ, қалай
тәрбиелеу керек екендігін білмейді. Мұндайлар ата-
аналардың басым көпшілігі. Олар тәрбие мақсатын
білмегендіктен олардың іс-әрекеті балаларына кері әсер
етуі мүмкін.
Ата-ана
Үшінші топ
Балаларды тәрбиелеудің жолдарын білмейді, білгісі де келмейді, яғни бұл
педагогтарға қарсы тұратын төменгі әлеуметтік топ. Сондықтан да бұл топ “қиын”
балаларды беретін отбасылар.
Бала тәрбиесінде отбасының жағымсыз әсер ету
жақтарын сөз еткенде оны үш топқа бөліп қарастыруға
болады:
Ата-аналармен жүргізілетін жұмысты ұйымдастырудың жаңа формалары
Пікірталас клубы Бала
тәрбиесіне байланысты өзекті
тақырыптарды қамтиды. Әр
түрлі көзқарастағы ата-
аналардың пікірлерін
талдайды, дәлелдейді. Ата-
аналардың дүниетанымын
кеңейтуді мақсат етеді.
Ата-аналар клубы
Мектептегі, отбасындағы,
сыныптағы кездесетін қайшылықты
жағдаяттарды шешуге арналады.
Рингке не ата-ана мен баланы, не
педагогтарды, не оқушы мен
мұғалімді шығаруға болады.
Психологиялық тренинг
Ата-аналармен жұмыс жүргізудің
белсенді түрі. Тренингке кемі 2
отбасы қатыса алады.
Нәтижесінде әрбір отбасы өзіне
пікірі мазмұндас 12-15 адамнан
тұратын топ құра алады.
Тақырыптық кеңес
Ата-аналарды психологиялық,
педагогикалық білім және
тәжірибе жаңалықтарымен
таныстыру, кеңес беру, ой қозғау,
ой қорыту
Мектептің бала тәрбиелеудегі саясатын отбасының дұрыс
түсінуі, ата-аналармен педагогикалық ынтымақтастықта түрлі
формадағы жұмыстар жүргізе отырып, баланың тұлға ретінде
дамуына жағдай жасау
Қазақстандық ұлтжанды, төзімді, рухани құнды, рух-жігері шыңдалған белсенді тұлға
қалыптасады.(Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында 2006-2011
жылдарға арналған кешенді тәрбие бағдарламасынан)
Ата-аналар университеті
Ата-аналарға, жұртшылыққа жүйелі
педагогикалық білім беретін орын.
Оқу мерзімі 2 жыл. Оқу сабақ
кестесі бойынша жүргізіледі. Оқуға
түсетіндер ата-аналар комитеті
арқылы қабылданады
Отбасылық тәжірибе презентациясы.
Сынып жетекшісінің озат тәжірибеден
кеңестер беруі, ата-аналардың қажетті
әдебиеттермен танысуы, зерттеуі, өзіндік
пікір қалыптасуы және проблемалық
сұрақ төңірегінде жоба қорғауы
Педагогикалық семинар
Отбасылық тәрбиенің әдіс-тәсілдеріне
арналады. Семинарға мұғалімдер де, ата-
аналар да жан-жақты дайындықпен
қатысуы қажет
Шығармашылық кештер
Шығармашылық кештер мектепішілік
және сыныпішілік болып, озық ойлы
және ерекше қабілетті, танымал ата-
аналарды үлгі тұту, насихаттау
мақсатында ұйымдастырылады
Ата-аналар мектебі
"Мектептің басты мақсаты -
жалғыз білім үйрету емес,
біліммен бірге жақсы тәрбиені
қоса беру"
М. Дулатов
Н
Ә
Т
И
Ж
Е
С
І
М
А
Қ
С
А
Т
Ы
Ф
О
Р
М
А
Л
А
Р
Ы
Отбасы тәрбиесіндегі этникалық мәдени
құндылықтары деп төмендегілерді айтуға болады
екен:
 Жетілген адам, яғни «Сегіз қырлы, бір сырлы адам»
тәрбиелеу.
 Отанды, халқын, жерін, елін сүю «Атаның ұлы емес,
халықтың ұлын» тәрбиелеу.
 Адал, арлы азамат тәрбиелеу, яғни «Малым
жанымның садағасы, жаным арымның садағасы».
 Жеті атасын білуге тәрбиелеу. «Жеті атасын білмеген
жетесіз».
 Отбасы шежіресі мен мұрагерлік (туыстық қарым-
қатынас, үш жұрт, отбасындағы кенже
ұлдың(шаңырақтың) рөлі). Ата-баба дәстүрін
жалғастыру
Отбасының тәрбиелік мүмкіндік деңгейлері
Жоғары деңгей:
Барлық негізгі көрсеткіштер толығымен көрініс тапқан отбасылар.
Ата-ананың әлеуметтік жауапкершілігі мен педагогикалық мәдениеті
дамыған, олардың педагогикалық ынта-ықыластары бар. Балалар белсенді
дамыған, ұйымдасқан, алдында белгілі бір мақсаттары бар. Отбасыда
оқушының күн тәртібі сақталады, оның өмірі әртүрлі іс-әрекетке толы.
Отбасыдағы ара қатынас демократиялық тұрғыда негізделген. Бұндай
отбасыларда өзара түсіністік және қамқорлық рухы басым: балалардың әкесі
мен анасының қызметі жайлы хабары бар, олардың қиыншылықтары мен
жетістіктерін де біледі: баланың мектептегі жағдайы да отбасыда еркін
талқыланады: ата-ана баланы жүйелі оқу іс-әрекетіне үйретеді, күн тәртібін
дұрыс құруға көмектеседі, оқуда қиыншылықтар туған кезде көмек көрсетеді:
әкесі мен анасы баланың сабақтан тыс уақытына көңіл бөледі; баланың бос
уақытын ұйымдастыруына қатысып, оған мақсаттылық пен тиімділік
элементтерін енгізеді. Отбасыларда бірігіп істелінген еңбек, табиғатқа саяхат,
спорттық шаралар, кітап оқу – күнделікті және жиі болып тұратын
құбылыстар. Ата-ана баланы дұрыс педагогикалық мәдениетке бағыттап
оқыту мен тәрбиелеу мәселесіне әлеуметтік жауапкершілігін түсінеді.
Ортаңғы деңгей:
Отбасының педагогикалық үдерісі, жалпы алғанда,
қанағаттанарлық күйде, алайда кейбір элементтері, белгілі бір
мөлшерде, түзетуді қажет етеді. Ата-ана бала тәрбиесіне
жауапкершілікпен қараса да, олардың педагогикалық мәдениеті
жеткіліксіз: олар көбінесе тәрбиенің қарапайым әдістерін
қолданады (насихат әңгімелер, т.б.), үй тапсырмасын тексеру
анда-санда ғана жүргізіледі. Балалар белсенді бірақ жеткілікті
ұйымдаспаған және мақсаттары анық емес. Отбасыдағы өзара
қатынас демократиялық принциптерге негізделген, алайда
авторитарлық бедел қалады. Отбасы сипатындағы ортақ нәрсе
– педагогикалық үдерісті ұйымдастыруда әртүрлі мәнін және
өздерінің баланың өмірін ұйымдастырудағы алатын орнын
түсінеді.
Төменгі деңгей:
Ата-ана баланың оқу іс-әрекетіне көңіл
бөлгенімен, олардың тиісті педагогикалық мәдениеті
жоқ. Оқудың маңыздылығын мойындай отырып, олар
баланы күштеу және қатал бақылау арқылы оқуға
мәжбүрлеуге тырысады. Баланың оқуға деген
қызығушылығын дамыту, балаға көмек көрсету ата-ана
үшін қиындық туғызады. Олар, сондай-ақ баланың
сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыруды да қиналады.
Бос уақытты бірге өткізу кездейсоқ болады. Онда
жүйелік пен педагогикалық бағыттылық жоқ.
Авторитарлық, оқушыға ықпал етудің педагогикалық
негізі жоқ тәсілдерін қолдану, әкесі мен анасы арасында
бөлісу отбасыда орын алады
Жанұяның негізгі міндеттері:
•Баланың үздіксіз дамуын қадағалап отыру;
•Баланың денсаулығына қамқорлық жасау;
•Баланың оқуына көмек беріп отыру;
•Еңбек тәрбиесі және мамандық таңдауға
көмектесу;
•Баланың жан-жақты дамуына көмектесу;
•Баланың қызығушылығын,
бейімділігін,шығармашылығын дамыту;
•Баланы өзін-өзі тәрбиелеуге,өзін-өзі дамытуға
дайындау;
•Балаға жыныстық тәрбие беру, болашақ
өмірге дайындау.
Жанұя мынадай 5 түрге бөлінеді:
•Жанұядағы адамгершілік құндылығы жоғары
деңгейде қалыптасқан,бақытты,дені сау
жанұя.Балаларға бар мүмкіндік жасалған.Кей
уақытта жекелеме кеңестер қажет болуы мүмкін.
•Жанұядағы ата-аналардың қарым-қатынасы жақсы
бола тұра,бала тәрбиесінде бағыт жоқ.Бала тек ата-
ананың «ерекше» қамқорлығын сезінеді, «өзімшіл»
болып өсіп келеді.
•Ынтымақсыз жанұя. Мұндай жағдайда ата-аналар
өзара қарыи-м-қатынас дауынан аса алмайды.Бала
тәрбиесі мүлде ескерусіз қалған. Өсіп келе жатқан
ұрпаққа әсері болмас үшін жанұядағы көңіл-күйді
өзгертуге белсенді педагогикалық ықпал қажет.
•Сырттай қарағанда қолайлы жанұя
қатарында болғанымен,рухсыздық,нақты
адамгершілік құндылықтар,ұрпақтар
ізгілігінің бұзылуы сияқты жағымсыз
қасиеттер басым. Мұндай жанұямен тәрбие
жұмысын жүргізу ерекше қиындық
тудырады.
•Қолайсыз жанұя ,мұнда дөрекілік,ұрыс-
керіс,жағымсыз тәртіп сияқтысипаттар көп.
Баланың қызығушылығын қорғау үшін
мұндай жанұяларға тұрақты педагогикалық
бақылау, қоғамдық орындардың араласуы
үнемі қажет және талап етіледі.
Балаға мінез үш алуан адамнан жұғады:
Біріншісі-ата-анадан;
Екіншісі-ұстазынан;
Үшіншісі-құрбысынан.
Солардың ішінде қайсысын жақсы
көрсе,сонысынан көбірек жұғады екен.
Адамды үш нәрсе қайғыға салады екен:
Біріншісі-кәрілік,оны өзгерте
алмайсың,ол табиғи құбылыс;
Екіншісі-өлім,оны да өзгерте
алмайсың,ол Алланың бұйрығы;
Үшіншісі-жаман бала,оны өзгертуге
болады, тек жақсы тәрбиенің
арқасында ғана.
Психологтың ата-аналарға беретін кеңесі.
1-кезең. Баланың проблемасын естіңіз, оны тыңдаңыз.
Проблеманы шешу үшін ортақ ізденіс жасаңыз.
2-кезең. «Не істеуіміз керек?» деген сұрақтан басталады. Осыдан
кейін баланың өз шешімін тыңдап, содан кейін өз шешіміңізді
ұсыныңыз.
3-кезең. Ұсынылған шешім бағалары мен ең тиімдісін таңдау.
Шешімнің әр нұсқасы бірге бірге талқыланады. «Екі жақ» бір-
бірінің шешімін сыйлайды. Ең жақсы шешімді бірлесе таңдайды.
4-кезең. Қабылданған шешімді детализациялау. Мысалы,
отбасының барлық мүшелері баланы «ересек» деп санасын, енді ол
өзі ерте тұруы керек, таңғы асын өзі ішіп , мектепке өз іжиналуы
керек делік. Бұл анасын көптеген шаруадан босыатып, ұйқысын
қандырып тұруға мүмкіндік береді. Бірақ бір ғана шешім аз.
Мүмкін бірінші күндері баламен бірге тұрып үйрету керек болар.
Балаға сағатты беріп өзі оянуын үйрету керек. Бірінші күні
тамақтың қай жерде тұрғанын көрсетіп, қалай жылыту керек
екенін көрсету қажет болар. Осы жағдай бойынша «екі жақты
келісішартқа» отыру шарт болар.
5-кезең. Шешімді орындау. Бақылау.
Ата-ана махаббаты және оның бала тәрбиесіндегі рөлі
Әлемде баласына ұрысқысы келетін ана жоқ. «Мен бүгін
балама айқайлаймын, ұрысамын» деп ана ойламайды.
Керісінше! Ана бүгінгі күнді жақсы, шусыз болуын тілейді.
Бірақ та, осынадай жақсы пиғылдарға қарамастан, баласына
айқайлайды. Ешкімге керек емес ата-анамен мен бала
арасындағы келіспеушілік басталады.
Балаға ол қатты әсер етеді. Өз баласының проблемасына
түсінікпен қарау керек. Баланы жақсы көру керек, әке мен шеше
оның бақытты болуына жауапты.
Балаға деген махаббат 4 түрге бөлінеді: көз қатынасы, түйісу,
көңіл аудару, тәртіп.
Әрқайсысы өте маңызды. Неге?
Түйісу
Әлеуметтік педагогикада мынадай факт
көрсетілген: зерттеулер көрсеткендей, көптеген
ата-ана баласын киіндіргенде, автобусқа
отырғызғанда т.б. түйіседі. Баламен кез-келген
түйісу, мысалы. Қолын алу, құшақтау, басын
сипау, шашын ұстау т.б. болуы мүмкін.
Әсіресе, мұндай түйісу ұл балаға керек,
оның 7-8 жасқа дейін дамуына қажет.
Бала өскен сайын ата-ананың еркелеткенін
қажет етпейді. Кейде бала осынадай түйісуді
қажет етеді (қорқыныш, қиындық) туындаған
кезде.
Қыз балаға түйісу өте қажет, әсіресе,
11 жаста.
Көңіл аудару
Балаға көңіл аудару көп уақытты талап етеді.
Көңіл аудару дегеніміз не?
Ұсақ-түйекке алданбай түгел балаға
көңіліміз ауу керек, бала ата-ананың
махаббатын сезінуі керек.
Балаға көңіл аудару неге қиын?
Өйткені ол көп уақытты талап етеді.
Құрметті ата-аналар, уақыт тауып,
баламен бірге болыңыз. Бұл өте маңызды.
Жақсы тәрбие уақытты талар етеді.
Егер де отбасында көп бала баолса,
Әрқайсысына уақыт бөлу қиын. Ата-ана
баласына бір минутын да қимаса, онда ол ата-
ана махаббатын сезіне алмайды.
Көз қатынасы
Көптеген адамдар баламен қарым-қатынастың
шешуші факторы көз қатынасы екендігін сезіне
бермейді.
Көз қатынасы бір-біріңе қараған кездегі уақыт.
Сіздің көзіңізге тура қараудан қорқатын адаммен
тілдесіп көрдіңіз бе? Бұл біздің оған деген
қатынасымызды өзгертеді. Бізге тура, күлімсіреп
қарайтын адам ұнайды. Баланың көзіне тура қарасақ,
сонда ғана ол мұқият тыңдайды.
Сіздің көзіңізден әрқашан махаббат ұшқыны білінуі
керектігін ұмытпағайсыз.
Көптеген ата-ана баласына қатал көзімен
қарайды, ол дұрыс емес.
Тәртіп
Ата-ана махаббатының 4-кезеңі – тәртіп. Кейбір ата-
аналар тәртіпті жаза деп ұғады.
Бұл дұрыс емес. Ең бірінші біздің түсінетініміз – ол
баланы тәртіпке үйрету үшін , оны жақсы көретінімізді
сезінуіміз керек. Егер де махаббат болмаса, бала ата-анаға
қарсы шығады, реніш білдіреді.
Баланы тыңдап, өз эмоцияңызды ұстауыңыз қажет.
Егер де ата-ана жиі шамданып, балаға ашуланса,
алғашында бала шоши бастайды. Кейін ата-ана өз
беделін жоғалтып, баланың теріс қылықтарының
туындауына жол ашады.
Баладан жақсы тәртәпті тала ету үшін, баламен
мейірімді болу керек.
Қорыта келгенде, мынаны есте сақтаған маңызды. Егер сіз
баланы жақсы тәрбиелегіңіз келсе – әр балаға көз қатынасы, түйісу,
махаббат, тәртіп қажет. Бала біздің махаббатымызды,
қаталдығымызды сезіну керек.
Ата-ана махаббатында әртүрлі жақтар бар, оның бірі баласына
деген шектен тыс махаббат. Ондай ата-ана баланың әр еркелігін
көтереді, қатты айтуға қорқады. Ата-ананың балаға деген шектен тыс
махаббаты баланы бұзады. Бала ата-анасымен санаспайды, соңында
бала эгоист болып өседі.
Кейбір ата-ана өз махаббатын жасырып, баласына жылы,
мейірімді сөз айтуға қорқады. Осындай отбасында бала тұйық болып
өседі. Болашақта ашыла алмайды. Баланың көңіл-күй жағдайы
әлемді қалай көруіне байланысты: ата-анасын, үйін, өзін-өзі. Осы
көңіл-күй жағдайы болашақ дамудың платформасы болып табылады.
Егер, балаға әлем жиіркенішті , қорқынышты болып көрінсе,
қорқыныш, уайым пайда болады, олар баланың мейірімсіз жаулары.
Егер, біз оны жақсы көрсек, оның жетістігің, тәртібі үшін жақсы
көрсек, ол өз-өзіне деген сенімсіздігін жоғалтып, уайымшыл бола
бастайды.Өйткені бала өте сезімтал. Барлық бала ата-анасынан
сұрайды: «Сіздер мені жақсы көресіздер ме?» - деп.
Баланың өмірге деген қатынасы, көзқарасы ата-анасының осы
жауабына байланысты.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ !
Сіздерге жүректің
жылулығын, жанның
сұлулығын тілеймін!!!
1 de 25

Recomendados

ата аналар -а анкеталы__ с__ра__тар por
ата аналар -а анкеталы__ с__ра__тарата аналар -а анкеталы__ с__ра__тар
ата аналар -а анкеталы__ с__ра__тарnurbolat84
3K visualizações16 slides
Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы por
Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасыТәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы
Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасыАйбек Қуандықұлы
3.6K visualizações25 slides
Жаз - 2011 por
Жаз - 2011Жаз - 2011
Жаз - 2011Geni_1989
4K visualizações21 slides
ата ана және қоғамдық жұмыс por
ата ана және қоғамдық жұмысата ана және қоғамдық жұмыс
ата ана және қоғамдық жұмысDan41k
2.9K visualizações14 slides
қорытынды 2013 por
қорытынды 2013қорытынды 2013
қорытынды 2013vaha777
8.2K visualizações50 slides
Сынып жетекші портфолиосы por
Сынып жетекші портфолиосыСынып жетекші портфолиосы
Сынып жетекші портфолиосыАйбек Қуандықұлы
56.6K visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

генограмма әдісі нетбаева н.о. por
генограмма әдісі нетбаева н.о. генограмма әдісі нетбаева н.о.
генограмма әдісі нетбаева н.о. Вспомогательный образовательный сайт
374 visualizações16 slides
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары por
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттарыТәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттарыАйбек Қуандықұлы
47.6K visualizações19 slides
55 _ por
55 _55 _
55 _nurlan93kz
17.7K visualizações16 slides
22 наурыз por
22  наурыз22  наурыз
22 наурызAbylay Kurmanov
1.6K visualizações10 slides
портфолио por
портфолиопортфолио
портфолиоAbylay Kurmanov
1.7K visualizações51 slides
дефектология каз 2 por
дефектология каз 2дефектология каз 2
дефектология каз 2mirato
4.6K visualizações15 slides

Mais procurados(14)

Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары por Айбек Қуандықұлы
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттарыТәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары
Айбек Қуандықұлы47.6K visualizações
55 _ por nurlan93kz
55 _55 _
55 _
nurlan93kz17.7K visualizações
22 наурыз por Abylay Kurmanov
22  наурыз22  наурыз
22 наурыз
Abylay Kurmanov1.6K visualizações
портфолио por Abylay Kurmanov
портфолиопортфолио
портфолио
Abylay Kurmanov1.7K visualizações
дефектология каз 2 por mirato
дефектология каз 2дефектология каз 2
дефектология каз 2
mirato4.6K visualizações
Балабақша, бала, ата ана por Bilim All
Балабақша, бала, ата анаБалабақша, бала, ата ана
Балабақша, бала, ата ана
Bilim All1.3K visualizações
Балабақша, бала, отбасы por Bilim All
Балабақша, бала, отбасыБалабақша, бала, отбасы
Балабақша, бала, отбасы
Bilim All1.8K visualizações
Бастауыш сынып мұғалімінің портфолиосы por Айбек Қуандықұлы
Бастауыш сынып мұғалімінің портфолиосыБастауыш сынып мұғалімінің портфолиосы
Бастауыш сынып мұғалімінің портфолиосы
Айбек Қуандықұлы51.6K visualizações
Сатывалдинова Гульнара Аманжоловна por Айбек Қуандықұлы
Сатывалдинова Гульнара Аманжоловна Сатывалдинова Гульнара Аманжоловна
Сатывалдинова Гульнара Аманжоловна
Айбек Қуандықұлы1.8K visualizações
Учебно методическая поддержка инклюзивного образования в общеобразовательных ... por Tagir Sagitov
Учебно методическая поддержка инклюзивного образования в общеобразовательных ...Учебно методическая поддержка инклюзивного образования в общеобразовательных ...
Учебно методическая поддержка инклюзивного образования в общеобразовательных ...
Tagir Sagitov664 visualizações
орынай (2) por Asem Sarsembayeva
орынай (2)орынай (2)
орынай (2)
Asem Sarsembayeva490 visualizações
презентация Microsoft power point por Abylay Kurmanov
презентация Microsoft power pointпрезентация Microsoft power point
презентация Microsoft power point
Abylay Kurmanov13.4K visualizações

Similar a 36sddadwd

Топ жетекшісінің міндеттері por
Топ жетекшісінің міндеттеріТоп жетекшісінің міндеттері
Топ жетекшісінің міндеттеріRauan Ibraikhan
972 visualizações3 slides
мектепке дейінгі педагогика.pptx por
мектепке дейінгі педагогика.pptxмектепке дейінгі педагогика.pptx
мектепке дейінгі педагогика.pptxssuserf01f10
121 visualizações7 slides
бсіміля копия por
бсіміля  копиябсіміля  копия
бсіміля копияAsem Sarsembayeva
2.2K visualizações60 slides
коучинг ата ана por
коучинг ата анакоучинг ата ана
коучинг ата анаAsem Sarsembayeva
790 visualizações4 slides
Балаңыз 1-сыныпқа келуге дайын ба? por
Балаңыз 1-сыныпқа келуге дайын ба?Балаңыз 1-сыныпқа келуге дайын ба?
Балаңыз 1-сыныпқа келуге дайын ба?Bilim All
147 visualizações16 slides

Similar a 36sddadwd(20)

Топ жетекшісінің міндеттері por Rauan Ibraikhan
Топ жетекшісінің міндеттеріТоп жетекшісінің міндеттері
Топ жетекшісінің міндеттері
Rauan Ibraikhan972 visualizações
мектепке дейінгі педагогика.pptx por ssuserf01f10
мектепке дейінгі педагогика.pptxмектепке дейінгі педагогика.pptx
мектепке дейінгі педагогика.pptx
ssuserf01f10121 visualizações
бсіміля копия por Asem Sarsembayeva
бсіміля  копиябсіміля  копия
бсіміля копия
Asem Sarsembayeva2.2K visualizações
коучинг ата ана por Asem Sarsembayeva
коучинг ата анакоучинг ата ана
коучинг ата ана
Asem Sarsembayeva790 visualizações
Балаңыз 1-сыныпқа келуге дайын ба? por Bilim All
Балаңыз 1-сыныпқа келуге дайын ба?Балаңыз 1-сыныпқа келуге дайын ба?
Балаңыз 1-сыныпқа келуге дайын ба?
Bilim All147 visualizações
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері por Bilim All
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктеріТәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері
Bilim All15.2K visualizações
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ por Айбек Қуандықұлы
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
Айбек Қуандықұлы2.8K visualizações
коллледжде қиын балалармен жұмыс por Asem Sarsembayeva
коллледжде қиын балалармен жұмысколлледжде қиын балалармен жұмыс
коллледжде қиын балалармен жұмыс
Asem Sarsembayeva878 visualizações
отбасы.pptx por ssuserf01f10
отбасы.pptxотбасы.pptx
отбасы.pptx
ssuserf01f1016 visualizações
Sjda por aseke1223
SjdaSjda
Sjda
aseke122390 visualizações
Ата ана тренинг.docx por GulnazDuisenova
Ата ана тренинг.docxАта ана тренинг.docx
Ата ана тренинг.docx
GulnazDuisenova88 visualizações
педагогика.pptx por ssuserf01f10
педагогика.pptxпедагогика.pptx
педагогика.pptx
ssuserf01f10417 visualizações
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс por Beisek Serikbay
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмысТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс
Beisek Serikbay7.5K visualizações
234953.pptx por Samyrkhanlashyn
234953.pptx234953.pptx
234953.pptx
Samyrkhanlashyn35 visualizações
55 ulgerim tomen-o por aibinai
55 ulgerim tomen-o55 ulgerim tomen-o
55 ulgerim tomen-o
aibinai1K visualizações
магрупова por Asem Sarsembayeva
магруповамагрупова
магрупова
Asem Sarsembayeva137 visualizações

Mais de nurlan93kz

2086ваывауа por
2086ваывауа2086ваывауа
2086ваывауаnurlan93kz
2.6K visualizações5 slides
2056xcxxxxxxxxxxxxxx por
2056xcxxxxxxxxxxxxxx2056xcxxxxxxxxxxxxxx
2056xcxxxxxxxxxxxxxxnurlan93kz
2.5K visualizações5 slides
2055sddsadsd por
2055sddsadsd2055sddsadsd
2055sddsadsdnurlan93kz
2.2K visualizações4 slides
2053xczcxc por
2053xczcxc2053xczcxc
2053xczcxcnurlan93kz
4.9K visualizações7 slides
2052sdasdsdsdsds por
2052sdasdsdsdsds2052sdasdsdsdsds
2052sdasdsdsdsdsnurlan93kz
2K visualizações7 slides
2051fdfdfd por
2051fdfdfd2051fdfdfd
2051fdfdfdnurlan93kz
2K visualizações4 slides

Mais de nurlan93kz(20)

2086ваывауа por nurlan93kz
2086ваывауа2086ваывауа
2086ваывауа
nurlan93kz2.6K visualizações
2056xcxxxxxxxxxxxxxx por nurlan93kz
2056xcxxxxxxxxxxxxxx2056xcxxxxxxxxxxxxxx
2056xcxxxxxxxxxxxxxx
nurlan93kz2.5K visualizações
2055sddsadsd por nurlan93kz
2055sddsadsd2055sddsadsd
2055sddsadsd
nurlan93kz2.2K visualizações
2053xczcxc por nurlan93kz
2053xczcxc2053xczcxc
2053xczcxc
nurlan93kz4.9K visualizações
2052sdasdsdsdsds por nurlan93kz
2052sdasdsdsdsds2052sdasdsdsdsds
2052sdasdsdsdsds
nurlan93kz2K visualizações
2051fdfdfd por nurlan93kz
2051fdfdfd2051fdfdfd
2051fdfdfd
nurlan93kz2K visualizações
2050ВАФЫВЫВЫВ por nurlan93kz
2050ВАФЫВЫВЫВ2050ВАФЫВЫВЫВ
2050ВАФЫВЫВЫВ
nurlan93kz1K visualizações
2049sadfadadas por nurlan93kz
2049sadfadadas2049sadfadadas
2049sadfadadas
nurlan93kz1.5K visualizações
2048dfsfdsf por nurlan93kz
2048dfsfdsf2048dfsfdsf
2048dfsfdsf
nurlan93kz3K visualizações
2047dsdsdsd por nurlan93kz
2047dsdsdsd2047dsdsdsd
2047dsdsdsd
nurlan93kz1.2K visualizações
2046dsfsdfd por nurlan93kz
2046dsfsdfd2046dsfsdfd
2046dsfsdfd
nurlan93kz1.5K visualizações
2045erwerer por nurlan93kz
2045erwerer2045erwerer
2045erwerer
nurlan93kz1K visualizações
2030цуцуцуц por nurlan93kz
2030цуцуцуц2030цуцуцуц
2030цуцуцуц
nurlan93kz957 visualizações
2029sdsdsdsdsdsd por nurlan93kz
2029sdsdsdsdsdsd2029sdsdsdsdsdsd
2029sdsdsdsdsdsd
nurlan93kz776 visualizações
ЛЛББЬБ ЛБ ЬБЛШГОРНПЕААПР por nurlan93kz
 ЛЛББЬБ ЛБ  ЬБЛШГОРНПЕААПР ЛЛББЬБ ЛБ  ЬБЛШГОРНПЕААПР
ЛЛББЬБ ЛБ ЬБЛШГОРНПЕААПР
nurlan93kz1K visualizações
(2)ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭБ por nurlan93kz
 (2)ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭБ (2)ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭБ
(2)ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭБ
nurlan93kz261 visualizações
2025ььььььььььььььььььььььььььььььооо por nurlan93kz
2025ььььььььььььььььььььььььььььььооо2025ььььььььььььььььььььььььььььььооо
2025ььььььььььььььььььььььььььььььооо
nurlan93kz1.4K visualizações
2024хдлдбюд por nurlan93kz
2024хдлдбюд2024хдлдбюд
2024хдлдбюд
nurlan93kz1.3K visualizações
2023ывывывы por nurlan93kz
2023ывывывы2023ывывывы
2023ывывывы
nurlan93kz1.7K visualizações
2021цуцуцуццц por nurlan93kz
2021цуцуцуццц2021цуцуцуццц
2021цуцуцуццц
nurlan93kz1.7K visualizações

36sddadwd

 • 2. Тамаша педагог А.С.Макаренко: «Тәрбие - баламен сөйлесумен, әңгімелесумен, оған ақыл кеңес берумен ғана шектелмейді. Тәрбие тұрмысты дұрыс ұйымдастыра білуінде, балаға әркімнің өз жеке басы арқылы үлгі - өнеге көрсетуінде. Отбасындағы бала тәрбиесі халық өмірімен, қоғамның мақсат міндеттері мен байланысты болуы керек»- делінген.
 • 3. Бір-біріне құрмет Әр отбасы мүшелерінің өзіне талап қоя білу Жылы жүрек Ынтымақтастық Тәртіптілік Қамқорлық Өзара қарым - қатынас Достық Отбасылық әлеуметтік психологиялық жағдай
 • 4. Жұмыс орны Адамдармен қарым- қатынас СТИХИЯЛЫ ТӘРБИЕ Көше және қоршаған орта Отбасылық тәрбие Рухани тәрбие БАЛА Стихиялы тәрбие Ата-анасы Туған- туысқандары ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ Отбасылық дәстүрлері Балабақша Мектеп РУХАНИ ТӘРБИЕ Ақпарат құралдары,т.б .
 • 5. Пікірлесу сағаты Үлгілі отбасына саяхат Ата-аналармен жеке әңгіме Ата-аналарға арналған тест және сауалнамалар Ашық тәрбие сағаты Мектеп психологымен әңгіме Мерекелік кештер Ата-аналар үшін ашық есік күнін ұйымдастыру Ата-анамен ықпалдасу әдістемесі Ата анамен ықпалдасу әдістемесі
 • 6. А т а - а н а л а р т о п т а р ы Балалары үлгілі отбасы тобы Балалары нашар оқитын отбасылар тобы Тұрмыс жағдайының қиындығы бала тәрбиесіне әсер ететін отбасылар тобы Материалдық жағдайы өте жақсы отбасылар Барлық мүмкіндігі бар, үлгілі отбасылар. Жүргізілетін жұмыс формасы: шығармашылық кештер, ата- аналар рингі Бала тәрбиесіне көңіл бөлмейтін, селқос қарай - тын, ішімдікке әуес отбасылар. Жүргізілетін жұ мыс формасы: тақырыптық кеңес, психоло - гиялық тренинг Баланың тәртібі, талпынысы жақсы, бірақ отбасының материалдық тапшылы ғы бала психологиясына кері әсер ететін отбасылар. Жүргізілетін жұмыс формасы: пікірталас клубы, педагогикалық семинар Балаға тәрбие берудегі бағыт- бағдары талапқа сай отбасы. Жүргізілетін жұмыс формасы: ата- аналар университеті, отбасылық тәжірибе презентациясы
 • 7. Бірінші топ Баланы қалай тәрбиелеу керек екендігін біледі және дәл солай тәрбиелейді. Олар көп емес, алайда, өздерінің саналы өмірімен және сапалы іс-әрекетімен тек өз балаларына ғана тәрбие беріп қоймай, мектептегі қоғамдық жұмыстарға қолғабыс етіп, басқа ата-аналарға үлгі көрсетеді. Екінші топ Өз балаларына өнегелі тәрбие бергісі келеді, бірақ, қалай тәрбиелеу керек екендігін білмейді. Мұндайлар ата- аналардың басым көпшілігі. Олар тәрбие мақсатын білмегендіктен олардың іс-әрекеті балаларына кері әсер етуі мүмкін. Ата-ана Үшінші топ Балаларды тәрбиелеудің жолдарын білмейді, білгісі де келмейді, яғни бұл педагогтарға қарсы тұратын төменгі әлеуметтік топ. Сондықтан да бұл топ “қиын” балаларды беретін отбасылар. Бала тәрбиесінде отбасының жағымсыз әсер ету жақтарын сөз еткенде оны үш топқа бөліп қарастыруға болады:
 • 8. Ата-аналармен жүргізілетін жұмысты ұйымдастырудың жаңа формалары Пікірталас клубы Бала тәрбиесіне байланысты өзекті тақырыптарды қамтиды. Әр түрлі көзқарастағы ата- аналардың пікірлерін талдайды, дәлелдейді. Ата- аналардың дүниетанымын кеңейтуді мақсат етеді. Ата-аналар клубы Мектептегі, отбасындағы, сыныптағы кездесетін қайшылықты жағдаяттарды шешуге арналады. Рингке не ата-ана мен баланы, не педагогтарды, не оқушы мен мұғалімді шығаруға болады. Психологиялық тренинг Ата-аналармен жұмыс жүргізудің белсенді түрі. Тренингке кемі 2 отбасы қатыса алады. Нәтижесінде әрбір отбасы өзіне пікірі мазмұндас 12-15 адамнан тұратын топ құра алады. Тақырыптық кеңес Ата-аналарды психологиялық, педагогикалық білім және тәжірибе жаңалықтарымен таныстыру, кеңес беру, ой қозғау, ой қорыту Мектептің бала тәрбиелеудегі саясатын отбасының дұрыс түсінуі, ата-аналармен педагогикалық ынтымақтастықта түрлі формадағы жұмыстар жүргізе отырып, баланың тұлға ретінде дамуына жағдай жасау Қазақстандық ұлтжанды, төзімді, рухани құнды, рух-жігері шыңдалған белсенді тұлға қалыптасады.(Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында 2006-2011 жылдарға арналған кешенді тәрбие бағдарламасынан) Ата-аналар университеті Ата-аналарға, жұртшылыққа жүйелі педагогикалық білім беретін орын. Оқу мерзімі 2 жыл. Оқу сабақ кестесі бойынша жүргізіледі. Оқуға түсетіндер ата-аналар комитеті арқылы қабылданады Отбасылық тәжірибе презентациясы. Сынып жетекшісінің озат тәжірибеден кеңестер беруі, ата-аналардың қажетті әдебиеттермен танысуы, зерттеуі, өзіндік пікір қалыптасуы және проблемалық сұрақ төңірегінде жоба қорғауы Педагогикалық семинар Отбасылық тәрбиенің әдіс-тәсілдеріне арналады. Семинарға мұғалімдер де, ата- аналар да жан-жақты дайындықпен қатысуы қажет Шығармашылық кештер Шығармашылық кештер мектепішілік және сыныпішілік болып, озық ойлы және ерекше қабілетті, танымал ата- аналарды үлгі тұту, насихаттау мақсатында ұйымдастырылады Ата-аналар мектебі "Мектептің басты мақсаты - жалғыз білім үйрету емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру" М. Дулатов Н Ә Т И Ж Е С І М А Қ С А Т Ы Ф О Р М А Л А Р Ы
 • 9. Отбасы тәрбиесіндегі этникалық мәдени құндылықтары деп төмендегілерді айтуға болады екен:  Жетілген адам, яғни «Сегіз қырлы, бір сырлы адам» тәрбиелеу.  Отанды, халқын, жерін, елін сүю «Атаның ұлы емес, халықтың ұлын» тәрбиелеу.  Адал, арлы азамат тәрбиелеу, яғни «Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы».  Жеті атасын білуге тәрбиелеу. «Жеті атасын білмеген жетесіз».  Отбасы шежіресі мен мұрагерлік (туыстық қарым- қатынас, үш жұрт, отбасындағы кенже ұлдың(шаңырақтың) рөлі). Ата-баба дәстүрін жалғастыру
 • 10. Отбасының тәрбиелік мүмкіндік деңгейлері Жоғары деңгей: Барлық негізгі көрсеткіштер толығымен көрініс тапқан отбасылар. Ата-ананың әлеуметтік жауапкершілігі мен педагогикалық мәдениеті дамыған, олардың педагогикалық ынта-ықыластары бар. Балалар белсенді дамыған, ұйымдасқан, алдында белгілі бір мақсаттары бар. Отбасыда оқушының күн тәртібі сақталады, оның өмірі әртүрлі іс-әрекетке толы. Отбасыдағы ара қатынас демократиялық тұрғыда негізделген. Бұндай отбасыларда өзара түсіністік және қамқорлық рухы басым: балалардың әкесі мен анасының қызметі жайлы хабары бар, олардың қиыншылықтары мен жетістіктерін де біледі: баланың мектептегі жағдайы да отбасыда еркін талқыланады: ата-ана баланы жүйелі оқу іс-әрекетіне үйретеді, күн тәртібін дұрыс құруға көмектеседі, оқуда қиыншылықтар туған кезде көмек көрсетеді: әкесі мен анасы баланың сабақтан тыс уақытына көңіл бөледі; баланың бос уақытын ұйымдастыруына қатысып, оған мақсаттылық пен тиімділік элементтерін енгізеді. Отбасыларда бірігіп істелінген еңбек, табиғатқа саяхат, спорттық шаралар, кітап оқу – күнделікті және жиі болып тұратын құбылыстар. Ата-ана баланы дұрыс педагогикалық мәдениетке бағыттап оқыту мен тәрбиелеу мәселесіне әлеуметтік жауапкершілігін түсінеді.
 • 11. Ортаңғы деңгей: Отбасының педагогикалық үдерісі, жалпы алғанда, қанағаттанарлық күйде, алайда кейбір элементтері, белгілі бір мөлшерде, түзетуді қажет етеді. Ата-ана бала тәрбиесіне жауапкершілікпен қараса да, олардың педагогикалық мәдениеті жеткіліксіз: олар көбінесе тәрбиенің қарапайым әдістерін қолданады (насихат әңгімелер, т.б.), үй тапсырмасын тексеру анда-санда ғана жүргізіледі. Балалар белсенді бірақ жеткілікті ұйымдаспаған және мақсаттары анық емес. Отбасыдағы өзара қатынас демократиялық принциптерге негізделген, алайда авторитарлық бедел қалады. Отбасы сипатындағы ортақ нәрсе – педагогикалық үдерісті ұйымдастыруда әртүрлі мәнін және өздерінің баланың өмірін ұйымдастырудағы алатын орнын түсінеді.
 • 12. Төменгі деңгей: Ата-ана баланың оқу іс-әрекетіне көңіл бөлгенімен, олардың тиісті педагогикалық мәдениеті жоқ. Оқудың маңыздылығын мойындай отырып, олар баланы күштеу және қатал бақылау арқылы оқуға мәжбүрлеуге тырысады. Баланың оқуға деген қызығушылығын дамыту, балаға көмек көрсету ата-ана үшін қиындық туғызады. Олар, сондай-ақ баланың сабақтан тыс іс-әрекетін ұйымдастыруды да қиналады. Бос уақытты бірге өткізу кездейсоқ болады. Онда жүйелік пен педагогикалық бағыттылық жоқ. Авторитарлық, оқушыға ықпал етудің педагогикалық негізі жоқ тәсілдерін қолдану, әкесі мен анасы арасында бөлісу отбасыда орын алады
 • 13. Жанұяның негізгі міндеттері: •Баланың үздіксіз дамуын қадағалап отыру; •Баланың денсаулығына қамқорлық жасау; •Баланың оқуына көмек беріп отыру; •Еңбек тәрбиесі және мамандық таңдауға көмектесу; •Баланың жан-жақты дамуына көмектесу; •Баланың қызығушылығын, бейімділігін,шығармашылығын дамыту; •Баланы өзін-өзі тәрбиелеуге,өзін-өзі дамытуға дайындау; •Балаға жыныстық тәрбие беру, болашақ өмірге дайындау.
 • 14. Жанұя мынадай 5 түрге бөлінеді: •Жанұядағы адамгершілік құндылығы жоғары деңгейде қалыптасқан,бақытты,дені сау жанұя.Балаларға бар мүмкіндік жасалған.Кей уақытта жекелеме кеңестер қажет болуы мүмкін. •Жанұядағы ата-аналардың қарым-қатынасы жақсы бола тұра,бала тәрбиесінде бағыт жоқ.Бала тек ата- ананың «ерекше» қамқорлығын сезінеді, «өзімшіл» болып өсіп келеді. •Ынтымақсыз жанұя. Мұндай жағдайда ата-аналар өзара қарыи-м-қатынас дауынан аса алмайды.Бала тәрбиесі мүлде ескерусіз қалған. Өсіп келе жатқан ұрпаққа әсері болмас үшін жанұядағы көңіл-күйді өзгертуге белсенді педагогикалық ықпал қажет.
 • 15. •Сырттай қарағанда қолайлы жанұя қатарында болғанымен,рухсыздық,нақты адамгершілік құндылықтар,ұрпақтар ізгілігінің бұзылуы сияқты жағымсыз қасиеттер басым. Мұндай жанұямен тәрбие жұмысын жүргізу ерекше қиындық тудырады. •Қолайсыз жанұя ,мұнда дөрекілік,ұрыс- керіс,жағымсыз тәртіп сияқтысипаттар көп. Баланың қызығушылығын қорғау үшін мұндай жанұяларға тұрақты педагогикалық бақылау, қоғамдық орындардың араласуы үнемі қажет және талап етіледі.
 • 16. Балаға мінез үш алуан адамнан жұғады: Біріншісі-ата-анадан; Екіншісі-ұстазынан; Үшіншісі-құрбысынан. Солардың ішінде қайсысын жақсы көрсе,сонысынан көбірек жұғады екен.
 • 17. Адамды үш нәрсе қайғыға салады екен: Біріншісі-кәрілік,оны өзгерте алмайсың,ол табиғи құбылыс; Екіншісі-өлім,оны да өзгерте алмайсың,ол Алланың бұйрығы; Үшіншісі-жаман бала,оны өзгертуге болады, тек жақсы тәрбиенің арқасында ғана.
 • 18. Психологтың ата-аналарға беретін кеңесі. 1-кезең. Баланың проблемасын естіңіз, оны тыңдаңыз. Проблеманы шешу үшін ортақ ізденіс жасаңыз. 2-кезең. «Не істеуіміз керек?» деген сұрақтан басталады. Осыдан кейін баланың өз шешімін тыңдап, содан кейін өз шешіміңізді ұсыныңыз. 3-кезең. Ұсынылған шешім бағалары мен ең тиімдісін таңдау. Шешімнің әр нұсқасы бірге бірге талқыланады. «Екі жақ» бір- бірінің шешімін сыйлайды. Ең жақсы шешімді бірлесе таңдайды. 4-кезең. Қабылданған шешімді детализациялау. Мысалы, отбасының барлық мүшелері баланы «ересек» деп санасын, енді ол өзі ерте тұруы керек, таңғы асын өзі ішіп , мектепке өз іжиналуы керек делік. Бұл анасын көптеген шаруадан босыатып, ұйқысын қандырып тұруға мүмкіндік береді. Бірақ бір ғана шешім аз. Мүмкін бірінші күндері баламен бірге тұрып үйрету керек болар. Балаға сағатты беріп өзі оянуын үйрету керек. Бірінші күні тамақтың қай жерде тұрғанын көрсетіп, қалай жылыту керек екенін көрсету қажет болар. Осы жағдай бойынша «екі жақты келісішартқа» отыру шарт болар. 5-кезең. Шешімді орындау. Бақылау.
 • 19. Ата-ана махаббаты және оның бала тәрбиесіндегі рөлі Әлемде баласына ұрысқысы келетін ана жоқ. «Мен бүгін балама айқайлаймын, ұрысамын» деп ана ойламайды. Керісінше! Ана бүгінгі күнді жақсы, шусыз болуын тілейді. Бірақ та, осынадай жақсы пиғылдарға қарамастан, баласына айқайлайды. Ешкімге керек емес ата-анамен мен бала арасындағы келіспеушілік басталады. Балаға ол қатты әсер етеді. Өз баласының проблемасына түсінікпен қарау керек. Баланы жақсы көру керек, әке мен шеше оның бақытты болуына жауапты. Балаға деген махаббат 4 түрге бөлінеді: көз қатынасы, түйісу, көңіл аудару, тәртіп. Әрқайсысы өте маңызды. Неге?
 • 20. Түйісу Әлеуметтік педагогикада мынадай факт көрсетілген: зерттеулер көрсеткендей, көптеген ата-ана баласын киіндіргенде, автобусқа отырғызғанда т.б. түйіседі. Баламен кез-келген түйісу, мысалы. Қолын алу, құшақтау, басын сипау, шашын ұстау т.б. болуы мүмкін. Әсіресе, мұндай түйісу ұл балаға керек, оның 7-8 жасқа дейін дамуына қажет. Бала өскен сайын ата-ананың еркелеткенін қажет етпейді. Кейде бала осынадай түйісуді қажет етеді (қорқыныш, қиындық) туындаған кезде. Қыз балаға түйісу өте қажет, әсіресе, 11 жаста.
 • 21. Көңіл аудару Балаға көңіл аудару көп уақытты талап етеді. Көңіл аудару дегеніміз не? Ұсақ-түйекке алданбай түгел балаға көңіліміз ауу керек, бала ата-ананың махаббатын сезінуі керек. Балаға көңіл аудару неге қиын? Өйткені ол көп уақытты талап етеді. Құрметті ата-аналар, уақыт тауып, баламен бірге болыңыз. Бұл өте маңызды. Жақсы тәрбие уақытты талар етеді. Егер де отбасында көп бала баолса, Әрқайсысына уақыт бөлу қиын. Ата-ана баласына бір минутын да қимаса, онда ол ата- ана махаббатын сезіне алмайды.
 • 22. Көз қатынасы Көптеген адамдар баламен қарым-қатынастың шешуші факторы көз қатынасы екендігін сезіне бермейді. Көз қатынасы бір-біріңе қараған кездегі уақыт. Сіздің көзіңізге тура қараудан қорқатын адаммен тілдесіп көрдіңіз бе? Бұл біздің оған деген қатынасымызды өзгертеді. Бізге тура, күлімсіреп қарайтын адам ұнайды. Баланың көзіне тура қарасақ, сонда ғана ол мұқият тыңдайды. Сіздің көзіңізден әрқашан махаббат ұшқыны білінуі керектігін ұмытпағайсыз. Көптеген ата-ана баласына қатал көзімен қарайды, ол дұрыс емес.
 • 23. Тәртіп Ата-ана махаббатының 4-кезеңі – тәртіп. Кейбір ата- аналар тәртіпті жаза деп ұғады. Бұл дұрыс емес. Ең бірінші біздің түсінетініміз – ол баланы тәртіпке үйрету үшін , оны жақсы көретінімізді сезінуіміз керек. Егер де махаббат болмаса, бала ата-анаға қарсы шығады, реніш білдіреді. Баланы тыңдап, өз эмоцияңызды ұстауыңыз қажет. Егер де ата-ана жиі шамданып, балаға ашуланса, алғашында бала шоши бастайды. Кейін ата-ана өз беделін жоғалтып, баланың теріс қылықтарының туындауына жол ашады. Баладан жақсы тәртәпті тала ету үшін, баламен мейірімді болу керек.
 • 24. Қорыта келгенде, мынаны есте сақтаған маңызды. Егер сіз баланы жақсы тәрбиелегіңіз келсе – әр балаға көз қатынасы, түйісу, махаббат, тәртіп қажет. Бала біздің махаббатымызды, қаталдығымызды сезіну керек. Ата-ана махаббатында әртүрлі жақтар бар, оның бірі баласына деген шектен тыс махаббат. Ондай ата-ана баланың әр еркелігін көтереді, қатты айтуға қорқады. Ата-ананың балаға деген шектен тыс махаббаты баланы бұзады. Бала ата-анасымен санаспайды, соңында бала эгоист болып өседі. Кейбір ата-ана өз махаббатын жасырып, баласына жылы, мейірімді сөз айтуға қорқады. Осындай отбасында бала тұйық болып өседі. Болашақта ашыла алмайды. Баланың көңіл-күй жағдайы әлемді қалай көруіне байланысты: ата-анасын, үйін, өзін-өзі. Осы көңіл-күй жағдайы болашақ дамудың платформасы болып табылады. Егер, балаға әлем жиіркенішті , қорқынышты болып көрінсе, қорқыныш, уайым пайда болады, олар баланың мейірімсіз жаулары. Егер, біз оны жақсы көрсек, оның жетістігің, тәртібі үшін жақсы көрсек, ол өз-өзіне деген сенімсіздігін жоғалтып, уайымшыл бола бастайды.Өйткені бала өте сезімтал. Барлық бала ата-анасынан сұрайды: «Сіздер мені жақсы көресіздер ме?» - деп. Баланың өмірге деген қатынасы, көзқарасы ата-анасының осы жауабына байланысты.