Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Unitat didàctica - 2n - animals programació

  1. UNITAT DIDÀCTICA “ELS ANIMALS” SESSIÓ RECURSOS ORGANITZACIÓ SOCIAL (Agrupament) ESPAI AVALUACIÓ (Activitat i tipologia) 1 ÈSSERS VIUS i DESCRIPCIÓ a. Plantejar una conversa sobre els coneixements previs sobre què és un ésser viu i descripcions a partir d’una presentació amb fotografies. c. Realització i correcció de les fitxes preparades per la docent d. Creació d’un dibuix d’un dels animals treballats amb una petita descripció segons unes preguntes • POWER POINT • Fitxes Pàg 1-4 • Un full • Llapis • Pissarra digital • En grup (PP) • Individual (les fitxes i el dibuix) Aula de 2n Av Inicial 2 HERBÍVORS, CARNÍVORS I OMNÍVORS a. Mostrar una sèrie documental infantil en clau de ficció i a partir dels animals que surten al vídeo (conte 1 casa nostra), realitzar una classificació segons el que mengin: carnívors, herbívors i omnívors b. Fer i corregir les fitxes preparades per la docent c. Finalitzar amb un joc de preguntes sobre el temari amb al PP de l’anterior sessió • Documental DVD d’animals • Fitxes pàg 6-8 • En grup (El vídeo, la classificació i el joc) • Individual (les fitxes ) Aula 2n Av formativa 3 VERTEBRATS I CLASSIFICACIÓ a. Plantejar als discents la qüestió de coneixements previs sobre què és l’esquelet i perquè serveix? Animals amb ossos i sense ossos b. Fer les fitxes dels vertebrats i classificació c. Fer endevinalles sobre els animals vertebrats • Endevinalles • Fitxes 9-12 • Pissarra • En grup (qüestions i endevinalles) • Individual (les fitxes ) Aula 2n Av formativa 4 INVERTEBRATS I CLASSIFICACIÓ a. Ensenyar fotos d’animals invertebrats (quadre de fotos) i plantejar qüestions sobre les seves característiques i el seu esquelet ( coneixements previs). b. Explicació, realització i correcció de les fitxes dels invertebrats i diferenciació dels vertebrats i dels invertebrats. c. Si dona temps mostrar un altre conte documental. • Quadre de fotos d’internet • Fitxes 14-17 • Documental DVD • En grup (fotos i documental) • Individual (fitxes) Aula 2n Av formativa
  2. SESSIÓ RECURSOS ORGANITZACIÓ SOCIAL (Agrupament) ESPAI AVALUACIÓ (Activitat i tipologia) 1 ÈSSERS VIUS i DESCRIPCIÓ a. Plantejar una conversa sobre els coneixements previs sobre què és un ésser viu i descripcions a partir d’una presentació amb fotografies. c. Realització i correcció de les fitxes preparades per la docent d. Creació d’un dibuix d’un dels animals treballats amb una petita descripció segons unes preguntes • POWER POINT • Fitxes Pàg 1-4 • Un full • Llapis • Pissarra digital • En grup (PP) • Individual (les fitxes i el dibuix) Aula de 2n Av Inicial 2 HERBÍVORS, CARNÍVORS I OMNÍVORS a. Mostrar una sèrie documental infantil en clau de ficció i a partir dels animals que surten al vídeo (conte 1 casa nostra), realitzar una classificació segons el que mengin: carnívors, herbívors i omnívors b. Fer i corregir les fitxes preparades per la docent c. Finalitzar amb un joc de preguntes sobre el temari amb al PP de l’anterior sessió • Documental DVD d’animals • Fitxes pàg 6-8 • En grup (El vídeo, la classificació i el joc) • Individual (les fitxes ) Aula 2n Av formativa 3 VERTEBRATS I CLASSIFICACIÓ a. Plantejar als discents la qüestió de coneixements previs sobre què és l’esquelet i perquè serveix? Animals amb ossos i sense ossos b. Fer les fitxes dels vertebrats i classificació c. Fer endevinalles sobre els animals vertebrats • Endevinalles • Fitxes 9-12 • Pissarra • En grup (qüestions i endevinalles) • Individual (les fitxes ) Aula 2n Av formativa 4 INVERTEBRATS I CLASSIFICACIÓ a. Ensenyar fotos d’animals invertebrats (quadre de fotos) i plantejar qüestions sobre les seves característiques i el seu esquelet ( coneixements previs). b. Explicació, realització i correcció de les fitxes dels invertebrats i diferenciació dels vertebrats i dels invertebrats. c. Si dona temps mostrar un altre conte documental. • Quadre de fotos d’internet • Fitxes 14-17 • Documental DVD • En grup (fotos i documental) • Individual (fitxes) Aula 2n Av formativa SESSIÓ RECURSOS ORGANITZACIÓ SOCIAL (Agrupament) ESPAI AVALUACIÓ (Activitat i tipologia) 5 Animals domèstics/ solvatges i com neixen? a. Lectura de la fitxa: domèstics/salvatges b. Classificació oral sobre animals que ells coneguin (cada nen un animal diferent) c. Segona part de a fitxa (classificar els animals de les imatges) d. Com neixen els animals? Lectura. e. Relacionar els animals segons neixen d’ous o del ventre de la mare. f. Observació dels dibuixos i treure conclusió • Fitxa • Pissarra digital (com a suport d’imatge si es busca com neixen alguns animals) • Oralment en grup, cadascú omple la seva fitxa Aula de 2n Av. formativa
Anúncio