O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ที่ ศธ.๐๔๒๕๓.๒๙/                                 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์         ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

หนังสือเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล

43.774 visualizações

Publicada em

 • Login to see the comments

หนังสือเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล

 1. 1. ที่ ศธ.๐๔๒๕๓.๒๙/ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๑๐ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖เรื่อง ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด (โคกสีคัพ ครั้งที่ ๑ )เรียนสิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล ฟุตบอล ๗ คน ภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด (โคกสีคัพ ครั้งที่ ๑ ) ด้วยกลุ่มสาระสุขพลศึกษา โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ จะจัดการแข่งขันฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด (โคกสีคัพ ครั้งที่ ๑ ) ประจาปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม๒๕๕๖ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และส่งเสริมการออกกาลังกายและรักษาสุภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนา การนี้ กลุ่มสาระสุขพลศึกษา โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านส่งทีมฟุตบอล ๗ คน เข้าร่วมการแข่งขัน และโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบพระคุณยิ่งในความอนุเคราะห์ อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ http : // www. http://www.facebook.com/khoksiwit เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ว่าที่ ร.ต ดร. ( สุกิจ ศรีพรหม ) ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ผู้ประสานงานว่าที่ร.ท.อนุศักดิ์ บุญรักษาโทร. 0-42-776050, 088-332-52-52นายศุภวุฒิ สุภาชาติ 083-335-66-74นายมนูญ คูณศรี 089-572-13-36

×