O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Cau truc mot-bai-bao-khoa-hoc.ppt

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Chuong 6 .viet cong trinh nckh
Chuong 6 .viet cong trinh nckh
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Cau truc mot-bai-bao-khoa-hoc.ppt

  1. 1. 1 Cấu trúc viết bài báo khoa học
  2. 2. 2 Trong hoạt động nghiên cứu của nhà khoa học, bài báo khoa học đóng vai trò hết sức quan trọng; nó là sản phẩm tri thức của cộng đồng khoa học. Có một triết lí ngắn gọn: công bố hay là chết (publish or perish) Năng lực chuyên môn và năng suất làm việc của nhà khoa học được đánh giá thông qua số lượng công bố, chỉ số trích dẫn (CI) , hệ số ảnh hưởng (hindex). Mở đầu
  3. 3. Cấu trúc bài báo Phần 1  Tiêu đề (Title)  Tên tác giả (Authors)  Đơn vị làm việc (Affiliation), địa chỉ liên hệ  Tóm tắt (Abstract)  Từ khóa (Key words) 3
  4. 4. Phần 2  Giới thiệu (Introduction) vấn đề đã nghiên cứu  Vật liệu và Phương pháp (Materials and Methods)  Kết quả (Result) đã phát hiện  Bàn luận (Discusion) ý nghĩa của những phát hiện  Kết luận và khuyến nghị (Conclusion and recommendation)  Lời cảm ơn (Acknowledgements) 4 Cấu trúc bài báo
  5. 5. 5 Phần 3  Tài liệu tham khảo (References)  Phụ lục (Appendix), nếu cần 5 Cấu trúc bài báo

×