SlideShare uma empresa Scribd logo
Talkshow
LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
Trung Đức | CEO MediaZ
1. Kỹ năng cần chuẩn bị
• Khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin
• Tư duy hệ thống, tư duy phân tích
• Tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo
• Tư duy thực tế
Khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin
• Đối với việc đọc-hiểu:
• Dựa vào Mục lục
• Dựa vào Từ khóa
• Dựa vào Đề mục
• Đối với việc nghe-nói:
• Dựa vào ngôn từ
• Dựa vào cử chỉ - hành vi
• Dựa vào cảm xúc (thanh âm)
• Dựa vào các câu hỏi và cách trả lời
Tư duy hệ thống, tư duy phân tích
• Tư duy hệ thống là gì?
• Tư duy mô hình khối
• Tư duy tương quan nếu-thì
• Tự duy động (có định hướng cho tương lai)
• Chỉ đạo hệ thống
• Tư duy Phân tích?
• Tư duy phản biện (VD: tinh thần chutzpah)
• Tư duy đa chiều
Tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo
• Xác định chính xác mục tiêu cần đạt.
• Xác định con đường, hay phương thức để đạt mục tiêu.
• Và định hướng phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu lựa
chọn.
Tư duy thực tế
• Tiên liệu rủi ro
• Suy nghĩ Logic và Khách quan
• Biết chấp nhận thất bạn
2. Nội dung của 1 bản kế hoạch truyền thông
• Phần phân tích
• Phần lập kế hoạch
Phần phân tích
• Bối cảnh
• Tổng quan về môi trường bên ngoài
• Đối tượng liên quan
Phần lập kế hoạch
• Xác định mục tiêu
• Xác định công chúng mục tiêu
• Xây dựng thông điệp chính
• Xác định kênh truyền thông và hoạt động truyền thông
• Xây dựng nội dung chi tiết
• Thực hiện và theo dõi phản hồi
• Đo lường, đánh giá, tùy chỉnh
Phần lập kế hoạch
1. Xác định mục tiêu
• Là con số - cụ thể
• Thực tế
• Tập trung vào yếu tố thời gian
Phần lập kế hoạch
2. Xác định công chúng mục tiêu
• Chia để trị (A/B Testing)
Công chúng Giới tính Sở thích
Công chúng 1 Nam Tiền
Công chúng 2 Nữ Tiền
Công chúng 3 Nam Game
Phần lập kế hoạch
3. Xây dựng thông điệp chính
Thông điệp 1 Thông điệp 2
Công chúng 1 x
Công chúng 2 x x
Công chúng 3 x
Phần lập kế hoạch
4. Xác định kênh truyền thông và hoạt động truyền thông
Kênh truyền thông Công chúng Thông điệp 1 Thông điệp 2
Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 x
Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 x x
Công chúng 3 x
Phần lập kế hoạch
5. Xây dựng nội dung chi tiết
• Dựa trên cảm xúc / trải nghiệm
Kênh truyền thông Công chúng Thông điệp Nội dung chi tiết
Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 Thông điệp 1 Nội dung chi tiết 1
Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 Thông điệp 1 Nội dung chi tiết 1
Công chúng 3 Thông điệp 2 Nội dung chi tiết 2
Phần lập kế hoạch
• Thực hiện và theo dõi phản hồi
Kênh truyền thông Công chúng Tiếp cận Tương tác (bình luận)
Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 1000 5
Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 2000 1
Công chúng 3 5000 3
Phần lập kế hoạch
• Đo lường, đánh giá, tùy chỉnh
Kênh truyền
thông
Công chúng Tiếp cận Tương tác
(bình luận)
Chuyển đổi (%) Phản hồi tốt
Kênh truyền
thông 1
Công chúng 1 1000 50 5 1
Kênh truyền
thông 2
Công chúng 2 2000 10 0.5 1
Công chúng 3 5000 30 0.6 2
Ngân sách
• Đầu tư # chi phí
• Ngân sách cho Online & Offline?
Quản lý rủi ro
• Dựa trên report tuần / tháng / quý
• Dựa trên tỷ lệ chuyển đổi
Kết luận
• Để lập được một kế hoạch truyền thông tốt, cần có:
• Trải nghiệm => Thất bại nhiều lần
• Cảm xúc => Vất vả vài lần
• Không bị đau đầu với các con số 
• Và không ngại thất bại.
Kết luận
Cuối cùng:
90% việc lập kế hoạch bị trật… bánh răng.
Nhưng không sao, hãy cứ lập 
Vì…
Kết luận
Bạn sẽ thực sự có những điều này:
• Khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin
• Tư duy hệ thống, tư duy phân tích
• Tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo
• Tư duy thực tế
THANKS!

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Giáo trình marketing căn bản.pdf
Giáo trình marketing căn bản.pdfGiáo trình marketing căn bản.pdf
Giáo trình marketing căn bản.pdf
Man_Ebook
 
Marketing Plan template - Kế hoạch marketing mẫu
Marketing Plan template - Kế hoạch marketing mẫuMarketing Plan template - Kế hoạch marketing mẫu
Marketing Plan template - Kế hoạch marketing mẫu
Lê Sơn
 
Chương 3: PR (PR nội bộ)
Chương 3: PR (PR nội bộ)Chương 3: PR (PR nội bộ)
Chương 3: PR (PR nội bộ)
Zelda NGUYEN
 
Chương 4: PR (Quan hệ Báo chí)
Chương 4: PR (Quan hệ Báo chí)Chương 4: PR (Quan hệ Báo chí)
Chương 4: PR (Quan hệ Báo chí)
Zelda NGUYEN
 
Bia heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược marketing tại thị trườ...
Bia heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược marketing tại thị trườ...Bia heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược marketing tại thị trườ...
Bia heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược marketing tại thị trườ...Hee Young Shin
 
ĐốI tượng truyền thông
ĐốI tượng truyền thôngĐốI tượng truyền thông
ĐốI tượng truyền thông
Kokoro Clover
 
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thông
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thôngBài tập lập Kế hoạch Truyền thông
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thôngMinh Nga Pham Nguyen
 
Đề xuất kế hoạch truyền thông ra mắt Bỉm Bibabibo
Đề xuất kế hoạch truyền thông ra mắt Bỉm BibabiboĐề xuất kế hoạch truyền thông ra mắt Bỉm Bibabibo
Đề xuất kế hoạch truyền thông ra mắt Bỉm Bibabibo
Thanh Tu Nguyen
 
Quy trình hoạch định chiến lược pr
Quy trình hoạch định chiến lược prQuy trình hoạch định chiến lược pr
Quy trình hoạch định chiến lược pr
Nguyễn Ngọc Phan Văn
 
PR Nội bộ - Internal PR
PR Nội bộ - Internal PRPR Nội bộ - Internal PR
PR Nội bộ - Internal PR
Phuong Le Tran Bao
 
Giáo trình Quản trị học.pdf
Giáo trình Quản trị học.pdfGiáo trình Quản trị học.pdf
Giáo trình Quản trị học.pdf
Man_Ebook
 
Truyền thông trong quản trị
Truyền thông trong quản trịTruyền thông trong quản trị
Truyền thông trong quản trị
le hue
 
Hành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàngHành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàng
Vũ Hồng Phong
 
Chương 5: PR (Tổ chức sự kiện)
Chương 5: PR (Tổ chức sự kiện)Chương 5: PR (Tổ chức sự kiện)
Chương 5: PR (Tổ chức sự kiện)
Zelda NGUYEN
 
Kế hoạch truyền thông mẫu
Kế hoạch truyền thông mẫuKế hoạch truyền thông mẫu
Kế hoạch truyền thông mẫu
Thanh Vân Trần
 
Đồ án lập kế hoạch kinh doanh shop thời trang, cửa hàng quần áo
Đồ án lập kế hoạch kinh doanh shop thời trang, cửa hàng quần áoĐồ án lập kế hoạch kinh doanh shop thời trang, cửa hàng quần áo
Đồ án lập kế hoạch kinh doanh shop thời trang, cửa hàng quần áo
minhphuongcorp
 
Đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAY
Đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAYĐề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAY
Đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAY
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 
Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Bài giảng Digital Marketing (DRD)Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Quang PM
 

Mais procurados (20)

Giáo trình marketing căn bản.pdf
Giáo trình marketing căn bản.pdfGiáo trình marketing căn bản.pdf
Giáo trình marketing căn bản.pdf
 
Marketing Plan template - Kế hoạch marketing mẫu
Marketing Plan template - Kế hoạch marketing mẫuMarketing Plan template - Kế hoạch marketing mẫu
Marketing Plan template - Kế hoạch marketing mẫu
 
Chương 3: PR (PR nội bộ)
Chương 3: PR (PR nội bộ)Chương 3: PR (PR nội bộ)
Chương 3: PR (PR nội bộ)
 
Chương 4: PR (Quan hệ Báo chí)
Chương 4: PR (Quan hệ Báo chí)Chương 4: PR (Quan hệ Báo chí)
Chương 4: PR (Quan hệ Báo chí)
 
Chuong 2 PR
Chuong 2 PRChuong 2 PR
Chuong 2 PR
 
Bia heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược marketing tại thị trườ...
Bia heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược marketing tại thị trườ...Bia heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược marketing tại thị trườ...
Bia heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược marketing tại thị trườ...
 
ĐốI tượng truyền thông
ĐốI tượng truyền thôngĐốI tượng truyền thông
ĐốI tượng truyền thông
 
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thông
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thôngBài tập lập Kế hoạch Truyền thông
Bài tập lập Kế hoạch Truyền thông
 
Đề xuất kế hoạch truyền thông ra mắt Bỉm Bibabibo
Đề xuất kế hoạch truyền thông ra mắt Bỉm BibabiboĐề xuất kế hoạch truyền thông ra mắt Bỉm Bibabibo
Đề xuất kế hoạch truyền thông ra mắt Bỉm Bibabibo
 
Quy trình hoạch định chiến lược pr
Quy trình hoạch định chiến lược prQuy trình hoạch định chiến lược pr
Quy trình hoạch định chiến lược pr
 
PR Nội bộ - Internal PR
PR Nội bộ - Internal PRPR Nội bộ - Internal PR
PR Nội bộ - Internal PR
 
Giáo trình Quản trị học.pdf
Giáo trình Quản trị học.pdfGiáo trình Quản trị học.pdf
Giáo trình Quản trị học.pdf
 
Truyền thông trong quản trị
Truyền thông trong quản trịTruyền thông trong quản trị
Truyền thông trong quản trị
 
Hành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàngHành vi mua của khách hàng
Hành vi mua của khách hàng
 
Chương 5: PR (Tổ chức sự kiện)
Chương 5: PR (Tổ chức sự kiện)Chương 5: PR (Tổ chức sự kiện)
Chương 5: PR (Tổ chức sự kiện)
 
Kế hoạch truyền thông mẫu
Kế hoạch truyền thông mẫuKế hoạch truyền thông mẫu
Kế hoạch truyền thông mẫu
 
Đồ án lập kế hoạch kinh doanh shop thời trang, cửa hàng quần áo
Đồ án lập kế hoạch kinh doanh shop thời trang, cửa hàng quần áoĐồ án lập kế hoạch kinh doanh shop thời trang, cửa hàng quần áo
Đồ án lập kế hoạch kinh doanh shop thời trang, cửa hàng quần áo
 
Đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAY
Đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAYĐề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAY
Đề tài: Phân tích hoạt động truyền thông xã hội qua Facebook, HAY
 
Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Bài giảng Digital Marketing (DRD)Bài giảng Digital Marketing (DRD)
Bài giảng Digital Marketing (DRD)
 
Bài giảng quản trị học
Bài giảng quản trị họcBài giảng quản trị học
Bài giảng quản trị học
 

Destaque

Kế hoạch chương trình
Kế hoạch chương trìnhKế hoạch chương trình
Kế hoạch chương trình
Càn Long
 
Ke hoach truyen thong festival tay son binh đinh 2013, phan bao thy final
Ke hoach truyen thong festival tay son  binh đinh 2013, phan bao thy final Ke hoach truyen thong festival tay son  binh đinh 2013, phan bao thy final
Ke hoach truyen thong festival tay son binh đinh 2013, phan bao thy final
Bảo Thy Phan
 
Buddhism and sustainable development
Buddhism and sustainable developmentBuddhism and sustainable development
Buddhism and sustainable developmentLittle Daisy
 
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuyKbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Đặng Thành Huy
 
Giới thiệu bạn tôi
Giới thiệu bạn tôiGiới thiệu bạn tôi
Giới thiệu bạn tôiThien Pham
 
tham khao - thong diep truyen thong
tham khao - thong diep truyen thongtham khao - thong diep truyen thong
tham khao - thong diep truyen thongThien Pham
 
Hướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hướng dẫn quản trị Facebook FanpageHướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hà Trần
 
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợpBài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Trong Hoang
 
Vận dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý
Vận dụng lý thuyết hệ thống trong quản lýVận dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý
Vận dụng lý thuyết hệ thống trong quản lýptmkhanh
 
Systems thinking - Tư duy hệ thống
Systems thinking - Tư duy hệ thốngSystems thinking - Tư duy hệ thống
Systems thinking - Tư duy hệ thống
The Tai Dang
 
Tu duy he thong
Tu duy he thongTu duy he thong
Tu duy he thongptmkhanh
 
Tài liệu học Facebook marketing căn bản
Tài liệu học Facebook marketing căn bảnTài liệu học Facebook marketing căn bản
Tài liệu học Facebook marketing căn bản
Hoàng Vương
 
Làm thế nào để tăng 10.000 like trong 7 ngày
Làm thế nào để tăng 10.000 like trong 7 ngàyLàm thế nào để tăng 10.000 like trong 7 ngày
Làm thế nào để tăng 10.000 like trong 7 ngày
Thien Van
 
Hồ sơ tài trợ sự kiện
Hồ sơ tài trợ sự kiện Hồ sơ tài trợ sự kiện
Hồ sơ tài trợ sự kiện Khuong Cuong
 
Xây dựng kế hoạch truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thôngXây dựng kế hoạch truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thông
Minh Phạm Nhật
 
bài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợp
bài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợpbài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợp
bài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợp
CassNấm93
 
PLAN 2016 - TOI KIM CUONG DONG A
PLAN 2016 - TOI KIM CUONG DONG APLAN 2016 - TOI KIM CUONG DONG A
PLAN 2016 - TOI KIM CUONG DONG AHaley Nguyen
 
Hướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hướng dẫn quản trị Facebook FanpageHướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hà Trần
 
10 Kinh Nghiệm Sáng Tạo Nội Dung Cho Facebook Fanpage
10 Kinh Nghiệm Sáng Tạo Nội Dung Cho Facebook Fanpage10 Kinh Nghiệm Sáng Tạo Nội Dung Cho Facebook Fanpage
10 Kinh Nghiệm Sáng Tạo Nội Dung Cho Facebook Fanpage
Mix Digital Marketing Agency
 
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bản
Chuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bảnChuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bản
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bảnKhanh Duy Kd
 

Destaque (20)

Kế hoạch chương trình
Kế hoạch chương trìnhKế hoạch chương trình
Kế hoạch chương trình
 
Ke hoach truyen thong festival tay son binh đinh 2013, phan bao thy final
Ke hoach truyen thong festival tay son  binh đinh 2013, phan bao thy final Ke hoach truyen thong festival tay son  binh đinh 2013, phan bao thy final
Ke hoach truyen thong festival tay son binh đinh 2013, phan bao thy final
 
Buddhism and sustainable development
Buddhism and sustainable developmentBuddhism and sustainable development
Buddhism and sustainable development
 
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuyKbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
Kbdh bai3 chuong1-tinhoc10-dangthanhhuy
 
Giới thiệu bạn tôi
Giới thiệu bạn tôiGiới thiệu bạn tôi
Giới thiệu bạn tôi
 
tham khao - thong diep truyen thong
tham khao - thong diep truyen thongtham khao - thong diep truyen thong
tham khao - thong diep truyen thong
 
Hướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hướng dẫn quản trị Facebook FanpageHướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
 
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợpBài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
Bài giảng marketing 2014 Chương 10: Quyết định về truyền thông tích hợp
 
Vận dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý
Vận dụng lý thuyết hệ thống trong quản lýVận dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý
Vận dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý
 
Systems thinking - Tư duy hệ thống
Systems thinking - Tư duy hệ thốngSystems thinking - Tư duy hệ thống
Systems thinking - Tư duy hệ thống
 
Tu duy he thong
Tu duy he thongTu duy he thong
Tu duy he thong
 
Tài liệu học Facebook marketing căn bản
Tài liệu học Facebook marketing căn bảnTài liệu học Facebook marketing căn bản
Tài liệu học Facebook marketing căn bản
 
Làm thế nào để tăng 10.000 like trong 7 ngày
Làm thế nào để tăng 10.000 like trong 7 ngàyLàm thế nào để tăng 10.000 like trong 7 ngày
Làm thế nào để tăng 10.000 like trong 7 ngày
 
Hồ sơ tài trợ sự kiện
Hồ sơ tài trợ sự kiện Hồ sơ tài trợ sự kiện
Hồ sơ tài trợ sự kiện
 
Xây dựng kế hoạch truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thôngXây dựng kế hoạch truyền thông
Xây dựng kế hoạch truyền thông
 
bài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợp
bài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợpbài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợp
bài thuyết trình: Marketing chương 10- chiến lược xúc tiến hỗn hợp
 
PLAN 2016 - TOI KIM CUONG DONG A
PLAN 2016 - TOI KIM CUONG DONG APLAN 2016 - TOI KIM CUONG DONG A
PLAN 2016 - TOI KIM CUONG DONG A
 
Hướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hướng dẫn quản trị Facebook FanpageHướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
Hướng dẫn quản trị Facebook Fanpage
 
10 Kinh Nghiệm Sáng Tạo Nội Dung Cho Facebook Fanpage
10 Kinh Nghiệm Sáng Tạo Nội Dung Cho Facebook Fanpage10 Kinh Nghiệm Sáng Tạo Nội Dung Cho Facebook Fanpage
10 Kinh Nghiệm Sáng Tạo Nội Dung Cho Facebook Fanpage
 
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bản
Chuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bảnChuong 7  chính sách phân phối. marketing căn bản
Chuong 7 chính sách phân phối. marketing căn bản
 

Semelhante a Talkshow FTU - Lập kế hoạch truyền thông

Những nguyên tắc truyền thông cơ bản
Những nguyên tắc truyền thông cơ bảnNhững nguyên tắc truyền thông cơ bản
Những nguyên tắc truyền thông cơ bản
LIN Center for Community Development
 
TS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
TS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANHTS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
TS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
Bùi Quang Xuân
 
Chương 2: PR (Hoạch định chiến lược PR)
Chương 2: PR (Hoạch định chiến lược PR)Chương 2: PR (Hoạch định chiến lược PR)
Chương 2: PR (Hoạch định chiến lược PR)
Zelda NGUYEN
 
Ba i gia ng content-marketing_iiat
Ba i gia ng content-marketing_iiatBa i gia ng content-marketing_iiat
Ba i gia ng content-marketing_iiat
đinh đức tài
 
Chuong 8 chua xem
Chuong 8 chua xemChuong 8 chua xem
Chuong 8 chua xem
LongChau Hac
 
Content marketing 3C
Content marketing 3C Content marketing 3C
Content marketing 3C
Joe Nguyen
 
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3CContent marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Thiết kế website - VINALINK DESIGN
 
Content Marketing
Content MarketingContent Marketing
Content Marketing
NgocLy18
 
bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)
bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)
bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)truong le hung
 
Chiến lược phát triển khoa học cho nhóm
Chiến lược phát triển khoa học cho nhómChiến lược phát triển khoa học cho nhóm
Chiến lược phát triển khoa học cho nhóm
Thanh Truong
 
Media studies vu anhminh_19 thang 5
Media studies vu anhminh_19 thang 5Media studies vu anhminh_19 thang 5
Media studies vu anhminh_19 thang 5
Minh Vu
 
Lời ngỏ onmoney-30.1.12
Lời ngỏ  onmoney-30.1.12Lời ngỏ  onmoney-30.1.12
Lời ngỏ onmoney-30.1.12Lam Thanh Vo Dai
 
Content marketing-slide3 c-shares
Content marketing-slide3 c-sharesContent marketing-slide3 c-shares
Content marketing-slide3 c-shares
Bois Indochinoise
 
content marketing 3 C
content marketing 3 C content marketing 3 C
content marketing 3 C
Joe Nguyen
 
Xây dựng dự án
Xây dựng dự ánXây dựng dự án
Xây dựng dự án
foreman
 
Social Media
Social MediaSocial Media
kỹ năng xây dựng mục tiêu nghề nghiệp
kỹ năng xây dựng mục tiêu nghề nghiệpkỹ năng xây dựng mục tiêu nghề nghiệp
kỹ năng xây dựng mục tiêu nghề nghiệpĐHKHXH&NV HN
 

Semelhante a Talkshow FTU - Lập kế hoạch truyền thông (20)

Những nguyên tắc truyền thông cơ bản
Những nguyên tắc truyền thông cơ bảnNhững nguyên tắc truyền thông cơ bản
Những nguyên tắc truyền thông cơ bản
 
TS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
TS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANHTS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
TS. BÙI QUANG XUÂN. CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
 
Chương 2: PR (Hoạch định chiến lược PR)
Chương 2: PR (Hoạch định chiến lược PR)Chương 2: PR (Hoạch định chiến lược PR)
Chương 2: PR (Hoạch định chiến lược PR)
 
Ba i gia ng content-marketing_iiat
Ba i gia ng content-marketing_iiatBa i gia ng content-marketing_iiat
Ba i gia ng content-marketing_iiat
 
Chuong 8 chua xem
Chuong 8 chua xemChuong 8 chua xem
Chuong 8 chua xem
 
Content marketing 3C
Content marketing 3C Content marketing 3C
Content marketing 3C
 
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3CContent marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
Content marketing - chuẩn Quốc tế - Tài liệu Giảng dạy của Vinalink khóa học 3C
 
Content Marketing
Content MarketingContent Marketing
Content Marketing
 
bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)
bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)
bài giảng phân tích thiết kệ thống thông tin (hutech)
 
Chiến lược phát triển khoa học cho nhóm
Chiến lược phát triển khoa học cho nhómChiến lược phát triển khoa học cho nhóm
Chiến lược phát triển khoa học cho nhóm
 
Media studies vu anhminh_19 thang 5
Media studies vu anhminh_19 thang 5Media studies vu anhminh_19 thang 5
Media studies vu anhminh_19 thang 5
 
Pr sv (1)
Pr sv (1)Pr sv (1)
Pr sv (1)
 
Lap ke hoach
Lap ke hoachLap ke hoach
Lap ke hoach
 
Lời ngỏ onmoney-30.1.12
Lời ngỏ  onmoney-30.1.12Lời ngỏ  onmoney-30.1.12
Lời ngỏ onmoney-30.1.12
 
Content marketing-slide3 c-shares
Content marketing-slide3 c-sharesContent marketing-slide3 c-shares
Content marketing-slide3 c-shares
 
content marketing 3 C
content marketing 3 C content marketing 3 C
content marketing 3 C
 
Lesson Hieu Biet Ve Pr
Lesson Hieu Biet Ve PrLesson Hieu Biet Ve Pr
Lesson Hieu Biet Ve Pr
 
Xây dựng dự án
Xây dựng dự ánXây dựng dự án
Xây dựng dự án
 
Social Media
Social MediaSocial Media
Social Media
 
kỹ năng xây dựng mục tiêu nghề nghiệp
kỹ năng xây dựng mục tiêu nghề nghiệpkỹ năng xây dựng mục tiêu nghề nghiệp
kỹ năng xây dựng mục tiêu nghề nghiệp
 

Mais de MediaZ - Digital Marketing Agency

170 từ giật tít cho Coppywriting
170 từ giật tít cho Coppywriting170 từ giật tít cho Coppywriting
170 từ giật tít cho Coppywriting
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
Cẩm nang giật "tít" - by MediaZ
Cẩm nang giật "tít" - by MediaZCẩm nang giật "tít" - by MediaZ
Cẩm nang giật "tít" - by MediaZ
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
72 mẫu tiêu đề quảng cáo
72 mẫu tiêu đề quảng cáo72 mẫu tiêu đề quảng cáo
72 mẫu tiêu đề quảng cáo
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
Bài tập tự luyện Content - Copywriting
Bài tập tự luyện Content - CopywritingBài tập tự luyện Content - Copywriting
Bài tập tự luyện Content - Copywriting
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
Sơ bộ về Content và Copywriting
Sơ bộ về Content và CopywritingSơ bộ về Content và Copywriting
Sơ bộ về Content và Copywriting
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
LoiNT: Happyness.Work Overview
LoiNT: Happyness.Work OverviewLoiNT: Happyness.Work Overview
LoiNT: Happyness.Work Overview
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
HuongTT: Happyness or Happiness
HuongTT: Happyness or HappinessHuongTT: Happyness or Happiness
HuongTT: Happyness or Happiness
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
DucNT - Ứng dụng Happyness trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
DucNT - Ứng dụng Happyness trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệpDucNT - Ứng dụng Happyness trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
DucNT - Ứng dụng Happyness trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
MagixBow Portfolio
MagixBow PortfolioMagixBow Portfolio
F5Money Proposal | F5money.com
F5Money Proposal | F5money.comF5Money Proposal | F5money.com
F5Money Proposal | F5money.com
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
Ego Report Proposal | Ego.dinhmenh.org
Ego Report Proposal | Ego.dinhmenh.orgEgo Report Proposal | Ego.dinhmenh.org
Ego Report Proposal | Ego.dinhmenh.org
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?
Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?
Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
MZG Profile 2017
MZG Profile 2017MZG Profile 2017
Portfolio MediaZ Agency 2017
Portfolio MediaZ Agency 2017Portfolio MediaZ Agency 2017
Portfolio MediaZ Agency 2017
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VIMediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
Workshop #003: ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá và tự động hoá doanh nghiệp
Workshop #003: ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá và tự động hoá doanh nghiệpWorkshop #003: ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá và tự động hoá doanh nghiệp
Workshop #003: ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá và tự động hoá doanh nghiệp
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
MZG HRM - MagixBow Projects
MZG HRM - MagixBow ProjectsMZG HRM - MagixBow Projects
MZG HRM - MagixBow Projects
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads
[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads
[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads
MediaZ - Digital Marketing Agency
 
MZ Group Profile
MZ Group ProfileMZ Group Profile
Những việc bắt buộc phải làm trước khi gửi Email Marketing
Những việc bắt buộc phải làm trước khi gửi Email MarketingNhững việc bắt buộc phải làm trước khi gửi Email Marketing
Những việc bắt buộc phải làm trước khi gửi Email Marketing
MediaZ - Digital Marketing Agency
 

Mais de MediaZ - Digital Marketing Agency (20)

170 từ giật tít cho Coppywriting
170 từ giật tít cho Coppywriting170 từ giật tít cho Coppywriting
170 từ giật tít cho Coppywriting
 
Cẩm nang giật "tít" - by MediaZ
Cẩm nang giật "tít" - by MediaZCẩm nang giật "tít" - by MediaZ
Cẩm nang giật "tít" - by MediaZ
 
72 mẫu tiêu đề quảng cáo
72 mẫu tiêu đề quảng cáo72 mẫu tiêu đề quảng cáo
72 mẫu tiêu đề quảng cáo
 
Bài tập tự luyện Content - Copywriting
Bài tập tự luyện Content - CopywritingBài tập tự luyện Content - Copywriting
Bài tập tự luyện Content - Copywriting
 
Sơ bộ về Content và Copywriting
Sơ bộ về Content và CopywritingSơ bộ về Content và Copywriting
Sơ bộ về Content và Copywriting
 
LoiNT: Happyness.Work Overview
LoiNT: Happyness.Work OverviewLoiNT: Happyness.Work Overview
LoiNT: Happyness.Work Overview
 
HuongTT: Happyness or Happiness
HuongTT: Happyness or HappinessHuongTT: Happyness or Happiness
HuongTT: Happyness or Happiness
 
DucNT - Ứng dụng Happyness trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
DucNT - Ứng dụng Happyness trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệpDucNT - Ứng dụng Happyness trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
DucNT - Ứng dụng Happyness trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 
MagixBow Portfolio
MagixBow PortfolioMagixBow Portfolio
MagixBow Portfolio
 
F5Money Proposal | F5money.com
F5Money Proposal | F5money.comF5Money Proposal | F5money.com
F5Money Proposal | F5money.com
 
Ego Report Proposal | Ego.dinhmenh.org
Ego Report Proposal | Ego.dinhmenh.orgEgo Report Proposal | Ego.dinhmenh.org
Ego Report Proposal | Ego.dinhmenh.org
 
Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?
Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?
Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?
 
MZG Profile 2017
MZG Profile 2017MZG Profile 2017
MZG Profile 2017
 
Portfolio MediaZ Agency 2017
Portfolio MediaZ Agency 2017Portfolio MediaZ Agency 2017
Portfolio MediaZ Agency 2017
 
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VIMediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
MediaZ Digital Marketing Portfolio 2017_VI
 
Workshop #003: ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá và tự động hoá doanh nghiệp
Workshop #003: ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá và tự động hoá doanh nghiệpWorkshop #003: ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá và tự động hoá doanh nghiệp
Workshop #003: ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá và tự động hoá doanh nghiệp
 
MZG HRM - MagixBow Projects
MZG HRM - MagixBow ProjectsMZG HRM - MagixBow Projects
MZG HRM - MagixBow Projects
 
[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads
[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads
[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads
 
MZ Group Profile
MZ Group ProfileMZ Group Profile
MZ Group Profile
 
Những việc bắt buộc phải làm trước khi gửi Email Marketing
Những việc bắt buộc phải làm trước khi gửi Email MarketingNhững việc bắt buộc phải làm trước khi gửi Email Marketing
Những việc bắt buộc phải làm trước khi gửi Email Marketing
 

Talkshow FTU - Lập kế hoạch truyền thông

 • 1. Talkshow LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG Trung Đức | CEO MediaZ
 • 2. 1. Kỹ năng cần chuẩn bị • Khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin • Tư duy hệ thống, tư duy phân tích • Tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo • Tư duy thực tế
 • 3. Khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin • Đối với việc đọc-hiểu: • Dựa vào Mục lục • Dựa vào Từ khóa • Dựa vào Đề mục • Đối với việc nghe-nói: • Dựa vào ngôn từ • Dựa vào cử chỉ - hành vi • Dựa vào cảm xúc (thanh âm) • Dựa vào các câu hỏi và cách trả lời
 • 4. Tư duy hệ thống, tư duy phân tích • Tư duy hệ thống là gì? • Tư duy mô hình khối • Tư duy tương quan nếu-thì • Tự duy động (có định hướng cho tương lai) • Chỉ đạo hệ thống • Tư duy Phân tích? • Tư duy phản biện (VD: tinh thần chutzpah) • Tư duy đa chiều
 • 5. Tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo • Xác định chính xác mục tiêu cần đạt. • Xác định con đường, hay phương thức để đạt mục tiêu. • Và định hướng phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu lựa chọn.
 • 6. Tư duy thực tế • Tiên liệu rủi ro • Suy nghĩ Logic và Khách quan • Biết chấp nhận thất bạn
 • 7. 2. Nội dung của 1 bản kế hoạch truyền thông • Phần phân tích • Phần lập kế hoạch
 • 8. Phần phân tích • Bối cảnh • Tổng quan về môi trường bên ngoài • Đối tượng liên quan
 • 9. Phần lập kế hoạch • Xác định mục tiêu • Xác định công chúng mục tiêu • Xây dựng thông điệp chính • Xác định kênh truyền thông và hoạt động truyền thông • Xây dựng nội dung chi tiết • Thực hiện và theo dõi phản hồi • Đo lường, đánh giá, tùy chỉnh
 • 10. Phần lập kế hoạch 1. Xác định mục tiêu • Là con số - cụ thể • Thực tế • Tập trung vào yếu tố thời gian
 • 11. Phần lập kế hoạch 2. Xác định công chúng mục tiêu • Chia để trị (A/B Testing) Công chúng Giới tính Sở thích Công chúng 1 Nam Tiền Công chúng 2 Nữ Tiền Công chúng 3 Nam Game
 • 12. Phần lập kế hoạch 3. Xây dựng thông điệp chính Thông điệp 1 Thông điệp 2 Công chúng 1 x Công chúng 2 x x Công chúng 3 x
 • 13. Phần lập kế hoạch 4. Xác định kênh truyền thông và hoạt động truyền thông Kênh truyền thông Công chúng Thông điệp 1 Thông điệp 2 Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 x Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 x x Công chúng 3 x
 • 14. Phần lập kế hoạch 5. Xây dựng nội dung chi tiết • Dựa trên cảm xúc / trải nghiệm Kênh truyền thông Công chúng Thông điệp Nội dung chi tiết Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 Thông điệp 1 Nội dung chi tiết 1 Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 Thông điệp 1 Nội dung chi tiết 1 Công chúng 3 Thông điệp 2 Nội dung chi tiết 2
 • 15. Phần lập kế hoạch • Thực hiện và theo dõi phản hồi Kênh truyền thông Công chúng Tiếp cận Tương tác (bình luận) Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 1000 5 Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 2000 1 Công chúng 3 5000 3
 • 16. Phần lập kế hoạch • Đo lường, đánh giá, tùy chỉnh Kênh truyền thông Công chúng Tiếp cận Tương tác (bình luận) Chuyển đổi (%) Phản hồi tốt Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 1000 50 5 1 Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 2000 10 0.5 1 Công chúng 3 5000 30 0.6 2
 • 17. Ngân sách • Đầu tư # chi phí • Ngân sách cho Online & Offline?
 • 18. Quản lý rủi ro • Dựa trên report tuần / tháng / quý • Dựa trên tỷ lệ chuyển đổi
 • 19. Kết luận • Để lập được một kế hoạch truyền thông tốt, cần có: • Trải nghiệm => Thất bại nhiều lần • Cảm xúc => Vất vả vài lần • Không bị đau đầu với các con số  • Và không ngại thất bại.
 • 20. Kết luận Cuối cùng: 90% việc lập kế hoạch bị trật… bánh răng. Nhưng không sao, hãy cứ lập  Vì…
 • 21. Kết luận Bạn sẽ thực sự có những điều này: • Khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin • Tư duy hệ thống, tư duy phân tích • Tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo • Tư duy thực tế