72 mẫu tiêu đề quảng cáo
Há 4 anos 0 Visualizações
Bài tập tự luyện Content - Copywriting
Há 4 anos 0 Visualizações
Sơ bộ về Content và Copywriting
Há 4 anos 0 Visualizações
LoiNT: Happyness.Work Overview
Há 4 anos 0 Visualizações
HuongTT: Happyness or Happiness
Há 4 anos 0 Visualizações
MagixBow Portfolio
Há 5 anos 0 Visualizações
F5Money Proposal | F5money.com
Há 5 anos 0 Visualizações
Ego Report Proposal | Ego.dinhmenh.org
Há 5 anos 0 Visualizações
Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?
Há 5 anos 0 Visualizações
MZG Profile 2017
Há 5 anos 0 Visualizações
Portfolio MediaZ Agency 2017
Há 5 anos 0 Visualizações
MZG HRM - MagixBow Projects
Há 6 anos 0 Visualizações
MZ Group Profile
Há 6 anos 0 Visualizações
Kỹ năng quản lý bản thân
Há 6 anos 0 Visualizações
Talkshow FTU - Lập kế hoạch truyền thông
Há 7 anos 0 Visualizações
Facebook Marketing Present - MediaZ
Há 8 anos 0 Visualizações