Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)

Nicolae Sfetcu
Nicolae SfetcuFreelancer em MultiMedia

Învățarea regulilor de asociere este o metodă de învățare automată bazată pe reguli pentru a descoperi relații interesante între variabilele din bazele de date mari. Este destinată să identifice reguli puternice descoperite în bazele de date folosind unele măsuri de interes. Astfel de informații pot fi folosite ca bază pentru deciziile cu privire la activitățile de marketing, cum ar fi, de exemplu, prețurile promoționale sau plasările de produse. Din analiza coșului de piață, regulile de asociere sunt folosite astăzi în multe domenii de aplicații, inclusiv mineritul utilizării web, detectarea intruziunilor, producția continuă și bioinformatica. Spre deosebire de mineritul secvenței, învățarea regulilor de asociere nu ia în considerare, de obicei, ordinea elementelor fie într-o tranzacție, fie între tranzacții. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022, pp. 52-63 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086 URL: https://www.cunoasterea.ro/invatarea-automata-a-regulilor-de-asociere-in-mineritul-datelor-data-mining/

CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul
datelor (data mining)
Drew Bentley
Pentru a cita acest articol: Bentley, Drew (2022), Învățarea automată a regulilor de asociere în
mineritul datelor (data mining), Cunoașterea Științifică, 1:2, 52-63, Traducere și adaptare
independente: Nicolae Sfetcu, https://www.cunoasterea.ro/invatarea-automata-a-regulilor-de-
asociere-in-mineritul-datelor-data-mining/
Publicat online: 08.09.2022
ABONARE
© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor. Responsabilitatea traducerii revine translatorului. Licența CC BY-NC-
SA 4.0
REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ
2
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul
datelor (data mining)
Drew Bentley
Rezumat
Învățarea regulilor de asociere este o metodă de învățare automată bazată pe reguli pentru
a descoperi relații interesante între variabilele din bazele de date mari. Este destinată să identifice
reguli puternice descoperite în bazele de date folosind unele măsuri de interes. Astfel de informații
pot fi folosite ca bază pentru deciziile cu privire la activitățile de marketing, cum ar fi, de exemplu,
prețurile promoționale sau plasările de produse. Din analiza coșului de piață, regulile de asociere
sunt folosite astăzi în multe domenii de aplicații, inclusiv mineritul utilizării web, detectarea
intruziunilor, producția continuă și bioinformatica. Spre deosebire de mineritul secvenței,
învățarea regulilor de asociere nu ia în considerare, de obicei, ordinea elementelor fie într-o
tranzacție, fie între tranzacții.
Cuvinte cheie: învățarea automată, reguli de asociere, mineritul datelor, data mining
Abstract
The learning of the association rule is a rule-based machine learning method for
discovering interesting relationships between variables in large databases. It is intended to identify
strong rules discovered in databases using some measures of interest. Such information may be
used as a basis for decisions regarding marketing activities, such as, for example, promotional
pricing or product placements. From market basket analysis, association rules are used in many
application areas today, including web usage mining, intrusion detection, continuous
manufacturing, and bioinformatics. Unlike sequence mining, association rule learning typically
does not consider the order of elements either within a transaction or between transactions.
Keywords: machine learning, association rules, data mining, data mining
ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING)
3
CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022, pp. 52-63
ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086
URL: https://www.cunoasterea.ro/invatarea-automata-a-regulilor-de-asociere-in-mineritul-
datelor-data-mining/
© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor. Responsabilitatea traducerii revine translatorului. Licența CC BY-NC-
SA 4.0.
Acesta este un articol cu Acces Deschis distribuit în conformitate cu termenii licenței de atribuire Creative Commons
CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea fără
restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any
medium, provided the original work is properly cited.
Învățarea regulilor de asociere este o metodă de învățare automată bazată pe reguli pentru
a descoperi relații interesante între variabilele din bazele de date mari. Este destinată să identifice
reguli puternice descoperite în bazele de date folosind unele măsuri de interes. Astfel de informații
pot fi folosite ca bază pentru deciziile cu privire la activitățile de marketing, cum ar fi, de exemplu,
prețurile promoționale sau plasările de produse. Din analiza coșului de piață, regulile de asociere
sunt folosite astăzi în multe domenii de aplicații, inclusiv mineritul utilizării web, detectarea
intruziunilor, producția continuă și bioinformatica. Spre deosebire de mineritul secvenței,
învățarea regulilor de asociere nu ia în considerare, de obicei, ordinea elementelor fie într-o
tranzacție, fie între tranzacții.
Definiție
Urmând definiția originală a lui Agrawal și colab., problema minării regulilor de asociere
este definită astfel:
Fie I = {i1, i2, ..., in} un set de atribute n binare numite itemuri.
Fie D = {t1, t2, ..., tm} un set de tranzacții numit bază de date.
Fiecare tranzacție din D are un ID de tranzacție unic și conține un subset de articole din I.
O regulă este definită ca o implicație a formei:
X ⇒ Y
REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ
4
unde X, Y ⊆ I și X ∩ Y = Ø.
Fiecare regulă este compusă din două seturi diferite de elemente, cunoscute și sub
denumirea de seturi de itemuri, X și Y, unde X este numit antecedent sau partea stângă (LHS) și
Y consecvent sau partea dreaptă (RHS).
Exemplu de bază de date cu 5 tranzacții și 5 articole
ID tranzacție lapte pâine unt bere scutece
1 1 1 0 0 0
2 0 0 1 0 0
3 0 0 0 1 1
4 1 1 1 0 0
5 0 1 0 0 0
Pentru a ilustra conceptele, folosim un mic exemplu din domeniul supermarketurilor. Setul
de articole este I = {lapte,pâine,unt,bere,scutece} iar în tabel este prezentată o mică bază de date
care conține articolele, unde, în fiecare intrare, valoarea 1 înseamnă prezența articolului în
tranzacția corespunzătoare, iar valoarea 0 reprezintă absența unui articol în tranzacția respectivă.
Un exemplu de regulă pentru supermarket ar putea fi {unt, pâine} ⇒ {lapte}, ceea ce
înseamnă că, dacă se cumpără unt și pâine, clienții cumpără și lapte.
Notă: acest exemplu este extrem de mic. În aplicațiile practice, o regulă are nevoie de un
suport de câteva sute de tranzacții înainte de a putea fi considerată semnificativă din punct de
vedere statistic, iar seturile de date conțin adesea mii sau milioane de tranzacții.
Concepte utile
Pentru a selecta reguli interesante din setul tuturor regulilor posibile, se folosesc
constrângeri asupra diferitelor măsuri de semnificație și interes. Cele mai cunoscute constrângeri
sunt pragurile minime de sprijin și încredere.
ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING)
5
Fie X un set de articole, X ⇒ Y o regulă de asociere și T un set de tranzacții ale unei baze
de date date.
Suport
Suportul este o indicație a frecvenței cu care setul de articole apare în baza de date.
Valoarea suport a lui X în raport cu T este definită ca proporția de tranzacții din baza de
date care conține setul de articole X . În formula: supp(X)/N
În exemplul de bază de date, setul de articole {bere,scutece} are suport, deoarece apare în
20% din toate tranzacțiile (1 din 5 tranzacții). Argumentul supp() este un set de precondiții și,
prin urmare, devine mai restrictiv pe măsură ce crește (în loc să fie mai incluziv).
Încredere
Încrederea este un indiciu al cât de des s-a constatat că regula este adevărată.
Valoarea de încredere a unei reguli, X ⇒ Y, în raport cu un set de tranzacții T, este proporția
tranzacțiilor care conține X care conține și Y.
Încrederea este definită ca:
conf(X ⇒ Y) = supp(X ∪ Y)/supp(X).
De exemplu, regula {unt,pâine} ⇒ {lapte} are un nivel de încredere de 0,2 > în baza de
date, ceea ce înseamnă că pentru 100% dintre tranzacțiile care conțin unt și pâine regula este
corectă (100% din cazurile în care un client cumpără unt si paine, cumpără și lapte).
Rețineți că supp( X ∪ Y) înseamnă suportul uniunii elementelor din X și Y. Acest lucru
este oarecum confuz, deoarece în mod normal gândim în termeni de probabilități de evenimente și
nu de seturi de elemente. Putem rescrie supp(X ∪ Y) ca probabilitate comună P(EX ∩ EY), unde
EX și EY sunt evenimentele pentru care o tranzacție conține setul de articole X sau, respectiv, Y.
Astfel, încrederea poate fi interpretată ca o estimare a probabilității condiționate P(EY | EX),
probabilitatea de a găsi RHS a regulii în tranzacții cu condiția ca aceste tranzacții să conțină și
LHS.
Creștere
Creșterea (lift) unei reguli este definită astfel:
lift(X ⇒ Y) = supp(X ∪ Y) / supp(X) × supp(Y)
sau raportul dintre suportul observat și cel așteptat dacă X și Y ar fi independenți.
REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ
6
De exemplu, regula {lapte,pâine} ⇒ {unt} are o creștere de 0,2 / 0,4 × 0,4 = 1,25.
Dacă regula ar avea o creștere de 1, ar implica faptul că probabilitatea de apariție a
antecedentului și cea a consecinței sunt independente una de cealaltă. Când două evenimente sunt
independente unul de celălalt, nu poate fi luată în considerare nicio regulă care să implice aceste
două evenimente.
Dacă creșterea este > 1, asta ne permite să cunoaștem gradul în care aceste două apariții
sunt dependente una de cealaltă și face ca acele reguli să fie potențial utile pentru prezicerea
consecințelor în seturile de date viitoare.
Valoarea creșterii este că ia în considerare atât încrederea regulii, cât și setul de date
general.
Convingere
Convingerea unei reguli este definită ca conv(X ⇒ Y) = (1- supp(Y))/(1 - conf(X ⇒ Y)) .
De exemplu, regula {lapte, pâine} ⇒ {unt} are o convingere de (1 - 0,4)/(1 - 0,5) = 1,2, și
poate fi interpretată ca raportul dintre frecvența așteptată pe care X apare fără Y (adică frecvența
la care regula face o predicție incorectă) dacă X și Y au fost independenți, împărțit la frecvența
observată a predicțiilor incorecte. În acest exemplu, valoarea convingerii de 1,2 arată că
regula {lapte, pâine} ⇒ {unt} ar fi incorectă cu 20% mai des (de 1,2 ori mai des) dacă
asocierea între X și Y ar fi pur întâmplătoare.
Proces
Regulile de asociere sunt de obicei necesare pentru a satisface un suport minim specificat
de utilizator și o încredere minimă specificată de utilizator în același timp. Generarea regulilor de
asociere este de obicei împărțită în două etape separate:
1. Se aplică un prag minim de asistență pentru a găsi toate seturile de articole frecvente
dintr-o bază de date.
2. O constrângere minimă de încredere se aplică acestor seturi frecvente de articole pentru a
forma reguli.
În timp ce al doilea pas este simplu, primul pas necesită mai multă atenție.
Găsirea tuturor seturilor de articole frecvente într-o bază de date este dificilă, deoarece
presupune căutarea tuturor seturilor de articole posibile (combinații de articole). Setul de seturi de
articole posibile este setul de putere peste I și are dimensiunea 2n
-1 (excluzând setul gol care nu
este un set de articole valid). Deși dimensiunea setului de putere crește exponențial în numărul de
ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING)
7
elemente n în I, este posibilă căutarea eficientă folosind proprietatea de închidere în jos a
suportului (numită și anti-monotonitate) care garantează că pentru un set de articole frecvente,
toate subseturile sale sunt de asemenea, frecvente și, prin urmare, pentru un set de articole rar,
toate super-seturile sale trebuie să fie, de asemenea, rare. Exploatând această proprietate, algoritmii
eficienți (de exemplu, Apriori și Eclat) pot găsi toate seturile de articole frecvente.
(Setul de articole frecvente, unde culoarea casetei indică câte tranzacții conțin combinația de articole. Rețineți că
nivelurile inferioare ale rețelei pot conține cel mult numărul minim de articole ale părinților lor; de exemplu. {ac}
poate avea numai cel mult min(a, c) elemente. Aceasta se numește proprietatea de închidere în jos.)
Istorie
Conceptul de reguli de asociere a fost popularizat în special datorită articolului din 1993 al
lui Agrawal și colab., care a obținut peste 18.000 de citări conform lui Google Scholar, în august
2015, și este, prin urmare, una dintre cele mai citate lucrări din domeniul mineritului de date. Cu
toate acestea, este posibil ca ceea ce se numește acum „reguli de asociere” să fie similar cu ceea
REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ
8
ce apare în lucrarea din 1966 despre GUHA, o metodă generală de extragere a datelor dezvoltată
de Petr Hajek și colab.
O utilizare timpurie (circa 1989) a suportului minim și a încrederii pentru a găsi toate
regulile de asociere este cadrul de modelare bazată pe caracteristici, care a găsit toate regulile cu
supp(X) și conf(X ⇒ Y) mai mari decât constrângerile definite de utilizator.
Măsuri alternative de interes
Pe lângă încredere, au fost propuse și alte măsuri de interes pentru reguli. Câteva măsuri
populare sunt:
• Toată încrederea
• Puterea colectivă
• Convingerea
• Pârghia
• Creșterea (numit inițial dobândă)
Mai multe măsuri sunt prezentate și comparate de Tan și colab. și de Hahsler. Căutarea
tehnicilor care să modeleze ceea ce a cunoscut utilizatorul (și folosirea acestor modele ca măsuri
de interes) este în prezent o tendință de cercetare activă sub numele de „Interesantitate subiectivă”.
Asociații statistice solide
O limitare a abordării standard de a descoperi asocieri este că, prin căutarea unui număr
masiv de asocieri posibile pentru a căuta colecții de articole care par a fi asociate, există un risc
mare de a găsi multe asocieri false. Acestea sunt colecții de elemente care apar concomitent cu o
frecvență neașteptată în date, dar o fac doar întâmplător. De exemplu, să presupunem că luăm în
considerare o colecție de 10.000 de articole și căutăm reguli care conțin două articole în partea
stângă și 1 articol în partea dreaptă. Există aproximativ 1.000.000.000.000 de astfel de reguli. Dacă
aplicăm un test statistic pentru independență cu un nivel de semnificație de 0,05 înseamnă că există
doar 5% șanse de a accepta o regulă dacă nu există asociere. Dacă presupunem că nu există
asociații, ar trebui să ne așteptăm totuși să găsim 50.000.000.000 de reguli. Descoperirea statistică
a asocierilor controlează acest risc, în majoritatea cazurilor reducând riscul de a găsi asocieri false
la un nivel de semnificație specificat de utilizator.
ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING)
9
Algoritmi
De-a lungul timpului au fost prezentați mulți algoritmi pentru generarea regulilor de
asociere.
Unii algoritmi bine cunoscuți sunt Apriori, Eclat și FP-Growth, dar fac doar jumătate din
treabă, deoarece sunt algoritmi pentru extragerea de elemente frecvente. Un alt pas trebuie făcut
după generarea regulilor din seturile de articole frecvente găsite într-o bază de date.
Algoritmul Apriori
Apriori folosește o strategie de căutare pe lățime mai întâi pentru a număra suportul
seturilor de articole și utilizează o funcție de generare a candidatului care exploatează proprietatea
de închidere descendentă a suportului.
Algoritmul Eclat
Eclat (alt. ECLAT, înseamnă Equivalence Class Transformation) este un algoritm de
căutare în profunzime care utilizează intersecția setată. Este un algoritm natural elegant, potrivit
atât pentru execuție secvențială, cât și pentru execuție paralelă, cu proprietăți de îmbunătățire a
localizării. A fost introdus pentru prima dată de Zaki, Parthasarathy, Li și Ogihara într-o serie de
lucrări scrise în 1997:
• Mohammed Javeed Zaki, Srinivasan Parthasarathy, M. Ogihara, Wei Li: New Algorithms
for Fast Discovery of Association Rules. KDD 1997.
• Mohammed Javeed Zaki, Srinivasan Parthasarathy, Mitsunori Ogihara, Wei Li: Parallel
Algorithms for Discovery of Association Rules. Data Min. Knowl. Discov. 1(4): 343-373
(1997)
Algoritmul de creștere FP
FP înseamnă tipar frecvent (frequent pattern).
În prima trecere, algoritmul contorizează apariția elementelor (perechile atribut-valoare)
din setul de date și le stochează în „tabelul antetului”. În a doua trecere, construiește structura
arborelui FP prin inserarea instanțelor. Elementele din fiecare instanță trebuie să fie sortate în
ordinea descrescătoare a frecvenței lor în setul de date, astfel încât arborele să poată fi procesat
rapid. Elementele din fiecare caz care nu îndeplinesc pragul minim de acoperire sunt eliminate.
Dacă multe cazuri au cele mai frecvente elemente în comun, arborele FP oferă o compresie ridicată
aproape de rădăcina arborelui.
REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ
10
Procesarea recursivă a acestei versiuni comprimate a setului de date principal crește direct
seturi mari de articole, în loc să genereze elemente candidate și să le testeze pe întreaga bază de
date. Creșterea începe din partea de jos a tabelului antet (având cele mai lungi ramuri), prin găsirea
tuturor instanțelor care se potrivesc condiției date. Este creat un nou arbore, cu numărătoare
proiectate din arborele inițial corespunzătoare setului de instanțe care sunt condiționate de atribut,
fiecare nod primind suma numerelor fii. Creșterea recursivă se încheie atunci când niciun element
individual condiționat de atribut nu mai atinge pragul minim de suport, iar procesarea continuă
pentru elementele de antet rămase ale arborelui FP original.
Odată ce procesul recursiv s-a încheiat, toate seturile mari de articole cu acoperire minimă
au fost găsite și începe crearea regulilor de asociere.
Alți algoritmi
AprioriDP
AprioriDP utilizează programarea dinamică în extragerea frecventă a seturilor de articole.
Principiul de funcționare este eliminarea generației candidate, cum ar fi arborele FP, dar stochează
numărul de suport într-o structură de date specializată în loc de arbore.
Algoritmul de minerit cu reguli de asociere bazată pe context
CBPNARM (Context Based Association Rule Mining Algorithm) este algoritmul dezvoltat
în 2013 pentru a aplica regulile de asociere miniere pe baza contextului. Folosește o variabilă de
context pe baza căreia suportul unui set de articole este modificat pe baza căreia regulile sunt în
cele din urmă populate în setul de reguli.
Algoritmi bazați pe seturi de noduri
FIN, PrePost și PPV sunt trei algoritmi bazați pe seturi de noduri. Ei folosesc noduri într-
un arbore FP de codare pentru a reprezenta seturile de articole și folosesc o strategie de căutare în
profunzime pentru a descoperi seturi de articole frecvente folosind „intersecția” seturilor de noduri.
Procedura GUHA ASOC
GUHA este o metodă generală de analiză exploratorie a datelor care are fundamente
teoretice în calculul observațional.
ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING)
11
Procedura ASSOC este o metodă GUHA care analizează regulile de asociere generalizate
folosind operații rapide cu șiruri de biți. Regulile de asociere extrase de această metodă sunt mai
generale decât cele produse de Apriori, de exemplu, „articolele” pot fi conectate atât cu conjuncții,
cât și cu disjuncții, iar relația dintre antecedent și consecință a regulii nu se limitează la stabilirea
unui suport și încredere minime, ca în Apriori: poate fi utilizată o combinație arbitrară de măsuri
de interes susținut.
Căutare OPUS
OPUS este un algoritm eficient pentru descoperirea regulilor care, spre deosebire de
majoritatea alternativelor, nu necesită constrângeri monotone sau antimonotone, cum ar fi suportul
minim. Folosit inițial pentru a găsi reguli pentru un rezultat fix, a fost ulterior extins pentru a găsi
reguli cu orice element ca o consecință. Căutarea OPUS este tehnologia de bază în popularul sistem
de descoperire a asociației Magnum Opus.
Lore
O poveste faimoasă despre minerit cu reguli de asociere este povestea „berei și scutecului”.
Un presupus sondaj privind comportamentul cumpărătorilor din supermarketuri a descoperit că
clienții (prezumabil bărbați tineri) care cumpără scutece tind să cumpere și bere. Această anecdotă
a devenit populară ca exemplu al modului în care regulile de asociere neașteptate pot fi găsite din
datele de zi cu zi. Există opinii diferite cu privire la cât de adevărată este povestea. Daniel Powers
spune:
”În 1992, Thomas Blischok, managerul unui grup de consultanță de retail la Teradata, și
personalul său au pregătit o analiză a 1,2 milioane de coșuri de piață de la aproximativ 25 de
magazine Osco Drug. Au fost dezvoltate interogări de baze de date pentru a identifica afinitățile.
Analiza „a descoperit că între orele 17:00 și 19:00 consumatorii cumpărau bere și scutece”.
Managerii Osco NU au exploatat relația bere și scutece prin apropierea produselor pe rafturi.”
Alte tipuri de minerit a asocierilor
Reguli de asociere cu relații multiple: Reguli de asociere cu relații multiple (MRAR) este
o nouă clasă de reguli de asociere care, spre deosebire de regulile de asociere primitive, simple și
chiar multi-relaționale (care sunt de obicei extrase din baze de date multi-relaționale), fiecare
element de regulă constă dintr-o entitate dar mai multe relații. Aceste relații indică relații indirecte
REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ
12
între entități. Luați în considerare următorul MRAR în care primul element constă din trei relații
locuința, vecinătatea și umiditatea: „Cei care locuiesc într-un loc care este în apropierea unui oraș
cu tip de climă umedă și, de asemenea, au mai puțin de 20 de ani -> starea lor de sănătate este
bună” . Astfel de reguli de asociere pot fi extrase din datele RDBMS sau din datele web semantice.
Regulile de asociere bazate pe context este o formă de regulă de asociere. Regulile de
asociere bazate pe context pretind mai multă acuratețe în analizarea regulilor de asociere, luând în
considerare o variabilă ascunsă numită variabilă de context care modifică setul final de reguli de
asociere în funcție de valoarea variabilelor de context. De exemplu, orientarea coșurilor în analiza
coșului de piață reflectă un model ciudat în primele zile ale lunii. Acest lucru se poate datora unui
context anormal, adică salariul este luat la începutul lunii.
Învățarea setului de contrast este o formă de învățare asociativă. Cursanții cu set de
contrast folosesc reguli care diferă semnificativ în distribuția lor între subseturi.
Învățarea la clasă ponderată este o altă formă de învățare asociativă în care ponderea
poate fi atribuită claselor pentru a se concentra pe o anumită problemă de interes pentru
consumatorul rezultatelor mineritului de date.
Descoperirea modelelor de ordin înalt facilitează capturarea de modele de ordin înalt
(politetice) sau asocieri de evenimente care sunt intrinseci datelor complexe din lumea reală.
Descoperirea modelului K-optimal oferă o alternativă la abordarea standard a învățării
regulilor de asociere care necesită ca fiecare model să apară frecvent în date.
Mineritul setului de articole frecvente aproximat este o versiune relaxată a mineritului
setului de articole frecvente care permite ca unele dintre elementele din unele rânduri să fie 0.
Taxonomie ierarhică a regulilor de asociere generalizate (ierarhie conceptuală)
Reguli de asociere cantitativă, date categorice și cantitative
Reguli de asociere a datelor cu intervale, de ex. împărțiți vârsta în reguli de asociere
maxime cu intervale de 5 ani
Mineritul secvențial al modelelor descoperă subsecvențele care sunt comune pentru mai
mult decât secvențele minsup într-o bază de date de secvențe, unde minsup este setat de utilizator.
O secvență este o listă ordonată de tranzacții.
Reguli secvențiale care descoperă relațiile dintre articole, luând în considerare ordinea
în timp. Se aplică în general pe o bază de date de secvențe. De exemplu, o regulă secvențială găsită
ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING)
13
în baza de date cu secvențe de tranzacții ale clienților poate fi aceea că clienții care au cumpărat
un computer și CD-Rom-uri, au cumpărat ulterior o cameră web, cu o anumită încredere și suport.
Clusteringul subspațial, un tip specific de clustering de date cu dimensiuni înalte, se
bazează, în multe variante, și pe proprietatea de închidere descendentă pentru anumite modele de
clustering.
Warmr este livrat ca parte a suitei de extragere a datelor ACE. Permite învățarea regulilor
de asociere pentru reguli relaționale de ordinul întâi.
Minimizarea așteptată a entropiei flotante descoperă simultan relațiile dintre nodurile
(denumite elemente aici) ale unui sistem și, de asemenea, între diferitele stări în care se pot afla
nodurile. Teoria leagă asocierile inerente sistemelor, precum creierul, de asocierile prezente în
percepție.
Referințe
Hâjek, Petr; Feglar, Tomas; Rauch, Jan; and Coufal, David; The GUHA method, data
preprocessing and mining, Database Support for Data Mining Applications, Springer, 2004,
ISBN 978-3-540-22479-2
Tan, Pang-Ning; Michael, Steinbach; Kumar, Vipin (2005). “Chapter 6. Association
Analysis: Basic Concepts and Algorithms” (PDF). Introduction to Data Mining. Addison-
Wesley. ISBN 0-321-32136-7.
Sursa: Drew Bentley, Business Intelligence and Analytics. © 2017 Library Press, Licență CC BY-
SA 4.0. Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu

Recomendados

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
2 visualizações19 slides
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăNicolae Sfetcu
3 visualizações15 slides
Biopolitica și geopolitica por
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopoliticaNicolae Sfetcu
3 visualizações13 slides
Dance Music por
Dance MusicDance Music
Dance MusicNicolae Sfetcu
5 visualizações238 slides
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Nicolae Sfetcu
4 visualizações18 slides
Actul de la 23 august 1944 în România por
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaNicolae Sfetcu
3 visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Nicolae Sfetcu

Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 por
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Nicolae Sfetcu
4 visualizações22 slides
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 por
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023Nicolae Sfetcu
2 visualizações17 slides
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat... por
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Nicolae Sfetcu
3 visualizações10 slides
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate por
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
4 visualizações36 slides
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ... por
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Nicolae Sfetcu
5 visualizações16 slides
Metodologii moderne în analiza intelligence por
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligenceNicolae Sfetcu
4 visualizações11 slides

Mais de Nicolae Sfetcu(20)

Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 por Nicolae Sfetcu
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Nicolae Sfetcu4 visualizações
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 por Nicolae Sfetcu
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ... por Nicolae Sfetcu
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Metodologii moderne în analiza intelligence por Nicolae Sfetcu
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence por Nicolae Sfetcu
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Republica lui Platon por Nicolae Sfetcu
Republica lui PlatonRepublica lui Platon
Republica lui Platon
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Variabile în dezvoltarea WordPress por Nicolae Sfetcu
Variabile în dezvoltarea WordPressVariabile în dezvoltarea WordPress
Variabile în dezvoltarea WordPress
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Anomalii ale relativității generale por Nicolae Sfetcu
Anomalii ale relativității generaleAnomalii ale relativității generale
Anomalii ale relativității generale
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Viitorul științei – Știința științelor por Nicolae Sfetcu
Viitorul științei – Știința științelorViitorul științei – Știința științelor
Viitorul științei – Știința științelor
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Cercetare și aplicații în rețelele sociale por Nicolae Sfetcu
Cercetare și aplicații în rețelele socialeCercetare și aplicații în rețelele sociale
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Nicolae Sfetcu4 visualizações
About Cats por Nicolae Sfetcu
About CatsAbout Cats
About Cats
Nicolae Sfetcu14 visualizações
Marketing de conţinut por Nicolae Sfetcu
Marketing de conţinutMarketing de conţinut
Marketing de conţinut
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Securitatea Big Data: Amenințări por Nicolae Sfetcu
Securitatea Big Data: AmenințăriSecuritatea Big Data: Amenințări
Securitatea Big Data: Amenințări
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Excel: Comenzi rapide și formatare de bază por Nicolae Sfetcu
Excel: Comenzi rapide și formatare de bazăExcel: Comenzi rapide și formatare de bază
Excel: Comenzi rapide și formatare de bază
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Megadatele (Big Data) pe Internet por Nicolae Sfetcu
Megadatele (Big Data) pe InternetMegadatele (Big Data) pe Internet
Megadatele (Big Data) pe Internet
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Rețelele de comunicații 5G por Nicolae Sfetcu
Rețelele de comunicații 5GRețelele de comunicații 5G
Rețelele de comunicații 5G
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Tehnologia blockchain por Nicolae Sfetcu
Tehnologia blockchainTehnologia blockchain
Tehnologia blockchain
Nicolae Sfetcu3 visualizações
The Birds World por Nicolae Sfetcu
The Birds WorldThe Birds World
The Birds World
Nicolae Sfetcu2 visualizações

Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)

 • 1. CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining) Drew Bentley Pentru a cita acest articol: Bentley, Drew (2022), Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining), Cunoașterea Științifică, 1:2, 52-63, Traducere și adaptare independente: Nicolae Sfetcu, https://www.cunoasterea.ro/invatarea-automata-a-regulilor-de- asociere-in-mineritul-datelor-data-mining/ Publicat online: 08.09.2022 ABONARE © 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Responsabilitatea traducerii revine translatorului. Licența CC BY-NC- SA 4.0
 • 2. REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ 2 Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining) Drew Bentley Rezumat Învățarea regulilor de asociere este o metodă de învățare automată bazată pe reguli pentru a descoperi relații interesante între variabilele din bazele de date mari. Este destinată să identifice reguli puternice descoperite în bazele de date folosind unele măsuri de interes. Astfel de informații pot fi folosite ca bază pentru deciziile cu privire la activitățile de marketing, cum ar fi, de exemplu, prețurile promoționale sau plasările de produse. Din analiza coșului de piață, regulile de asociere sunt folosite astăzi în multe domenii de aplicații, inclusiv mineritul utilizării web, detectarea intruziunilor, producția continuă și bioinformatica. Spre deosebire de mineritul secvenței, învățarea regulilor de asociere nu ia în considerare, de obicei, ordinea elementelor fie într-o tranzacție, fie între tranzacții. Cuvinte cheie: învățarea automată, reguli de asociere, mineritul datelor, data mining Abstract The learning of the association rule is a rule-based machine learning method for discovering interesting relationships between variables in large databases. It is intended to identify strong rules discovered in databases using some measures of interest. Such information may be used as a basis for decisions regarding marketing activities, such as, for example, promotional pricing or product placements. From market basket analysis, association rules are used in many application areas today, including web usage mining, intrusion detection, continuous manufacturing, and bioinformatics. Unlike sequence mining, association rule learning typically does not consider the order of elements either within a transaction or between transactions. Keywords: machine learning, association rules, data mining, data mining
 • 3. ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING) 3 CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022, pp. 52-63 ISSN 2821 – 8086, ISSN – L 2821 – 8086 URL: https://www.cunoasterea.ro/invatarea-automata-a-regulilor-de-asociere-in-mineritul- datelor-data-mining/ © 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Responsabilitatea traducerii revine translatorului. Licența CC BY-NC- SA 4.0. Acesta este un articol cu Acces Deschis distribuit în conformitate cu termenii licenței de atribuire Creative Commons CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea fără restricții pe orice mediu, cu condiția ca lucrarea originală să fie citată corect. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Învățarea regulilor de asociere este o metodă de învățare automată bazată pe reguli pentru a descoperi relații interesante între variabilele din bazele de date mari. Este destinată să identifice reguli puternice descoperite în bazele de date folosind unele măsuri de interes. Astfel de informații pot fi folosite ca bază pentru deciziile cu privire la activitățile de marketing, cum ar fi, de exemplu, prețurile promoționale sau plasările de produse. Din analiza coșului de piață, regulile de asociere sunt folosite astăzi în multe domenii de aplicații, inclusiv mineritul utilizării web, detectarea intruziunilor, producția continuă și bioinformatica. Spre deosebire de mineritul secvenței, învățarea regulilor de asociere nu ia în considerare, de obicei, ordinea elementelor fie într-o tranzacție, fie între tranzacții. Definiție Urmând definiția originală a lui Agrawal și colab., problema minării regulilor de asociere este definită astfel: Fie I = {i1, i2, ..., in} un set de atribute n binare numite itemuri. Fie D = {t1, t2, ..., tm} un set de tranzacții numit bază de date. Fiecare tranzacție din D are un ID de tranzacție unic și conține un subset de articole din I. O regulă este definită ca o implicație a formei: X ⇒ Y
 • 4. REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ 4 unde X, Y ⊆ I și X ∩ Y = Ø. Fiecare regulă este compusă din două seturi diferite de elemente, cunoscute și sub denumirea de seturi de itemuri, X și Y, unde X este numit antecedent sau partea stângă (LHS) și Y consecvent sau partea dreaptă (RHS). Exemplu de bază de date cu 5 tranzacții și 5 articole ID tranzacție lapte pâine unt bere scutece 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 Pentru a ilustra conceptele, folosim un mic exemplu din domeniul supermarketurilor. Setul de articole este I = {lapte,pâine,unt,bere,scutece} iar în tabel este prezentată o mică bază de date care conține articolele, unde, în fiecare intrare, valoarea 1 înseamnă prezența articolului în tranzacția corespunzătoare, iar valoarea 0 reprezintă absența unui articol în tranzacția respectivă. Un exemplu de regulă pentru supermarket ar putea fi {unt, pâine} ⇒ {lapte}, ceea ce înseamnă că, dacă se cumpără unt și pâine, clienții cumpără și lapte. Notă: acest exemplu este extrem de mic. În aplicațiile practice, o regulă are nevoie de un suport de câteva sute de tranzacții înainte de a putea fi considerată semnificativă din punct de vedere statistic, iar seturile de date conțin adesea mii sau milioane de tranzacții. Concepte utile Pentru a selecta reguli interesante din setul tuturor regulilor posibile, se folosesc constrângeri asupra diferitelor măsuri de semnificație și interes. Cele mai cunoscute constrângeri sunt pragurile minime de sprijin și încredere.
 • 5. ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING) 5 Fie X un set de articole, X ⇒ Y o regulă de asociere și T un set de tranzacții ale unei baze de date date. Suport Suportul este o indicație a frecvenței cu care setul de articole apare în baza de date. Valoarea suport a lui X în raport cu T este definită ca proporția de tranzacții din baza de date care conține setul de articole X . În formula: supp(X)/N În exemplul de bază de date, setul de articole {bere,scutece} are suport, deoarece apare în 20% din toate tranzacțiile (1 din 5 tranzacții). Argumentul supp() este un set de precondiții și, prin urmare, devine mai restrictiv pe măsură ce crește (în loc să fie mai incluziv). Încredere Încrederea este un indiciu al cât de des s-a constatat că regula este adevărată. Valoarea de încredere a unei reguli, X ⇒ Y, în raport cu un set de tranzacții T, este proporția tranzacțiilor care conține X care conține și Y. Încrederea este definită ca: conf(X ⇒ Y) = supp(X ∪ Y)/supp(X). De exemplu, regula {unt,pâine} ⇒ {lapte} are un nivel de încredere de 0,2 > în baza de date, ceea ce înseamnă că pentru 100% dintre tranzacțiile care conțin unt și pâine regula este corectă (100% din cazurile în care un client cumpără unt si paine, cumpără și lapte). Rețineți că supp( X ∪ Y) înseamnă suportul uniunii elementelor din X și Y. Acest lucru este oarecum confuz, deoarece în mod normal gândim în termeni de probabilități de evenimente și nu de seturi de elemente. Putem rescrie supp(X ∪ Y) ca probabilitate comună P(EX ∩ EY), unde EX și EY sunt evenimentele pentru care o tranzacție conține setul de articole X sau, respectiv, Y. Astfel, încrederea poate fi interpretată ca o estimare a probabilității condiționate P(EY | EX), probabilitatea de a găsi RHS a regulii în tranzacții cu condiția ca aceste tranzacții să conțină și LHS. Creștere Creșterea (lift) unei reguli este definită astfel: lift(X ⇒ Y) = supp(X ∪ Y) / supp(X) × supp(Y) sau raportul dintre suportul observat și cel așteptat dacă X și Y ar fi independenți.
 • 6. REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ 6 De exemplu, regula {lapte,pâine} ⇒ {unt} are o creștere de 0,2 / 0,4 × 0,4 = 1,25. Dacă regula ar avea o creștere de 1, ar implica faptul că probabilitatea de apariție a antecedentului și cea a consecinței sunt independente una de cealaltă. Când două evenimente sunt independente unul de celălalt, nu poate fi luată în considerare nicio regulă care să implice aceste două evenimente. Dacă creșterea este > 1, asta ne permite să cunoaștem gradul în care aceste două apariții sunt dependente una de cealaltă și face ca acele reguli să fie potențial utile pentru prezicerea consecințelor în seturile de date viitoare. Valoarea creșterii este că ia în considerare atât încrederea regulii, cât și setul de date general. Convingere Convingerea unei reguli este definită ca conv(X ⇒ Y) = (1- supp(Y))/(1 - conf(X ⇒ Y)) . De exemplu, regula {lapte, pâine} ⇒ {unt} are o convingere de (1 - 0,4)/(1 - 0,5) = 1,2, și poate fi interpretată ca raportul dintre frecvența așteptată pe care X apare fără Y (adică frecvența la care regula face o predicție incorectă) dacă X și Y au fost independenți, împărțit la frecvența observată a predicțiilor incorecte. În acest exemplu, valoarea convingerii de 1,2 arată că regula {lapte, pâine} ⇒ {unt} ar fi incorectă cu 20% mai des (de 1,2 ori mai des) dacă asocierea între X și Y ar fi pur întâmplătoare. Proces Regulile de asociere sunt de obicei necesare pentru a satisface un suport minim specificat de utilizator și o încredere minimă specificată de utilizator în același timp. Generarea regulilor de asociere este de obicei împărțită în două etape separate: 1. Se aplică un prag minim de asistență pentru a găsi toate seturile de articole frecvente dintr-o bază de date. 2. O constrângere minimă de încredere se aplică acestor seturi frecvente de articole pentru a forma reguli. În timp ce al doilea pas este simplu, primul pas necesită mai multă atenție. Găsirea tuturor seturilor de articole frecvente într-o bază de date este dificilă, deoarece presupune căutarea tuturor seturilor de articole posibile (combinații de articole). Setul de seturi de articole posibile este setul de putere peste I și are dimensiunea 2n -1 (excluzând setul gol care nu este un set de articole valid). Deși dimensiunea setului de putere crește exponențial în numărul de
 • 7. ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING) 7 elemente n în I, este posibilă căutarea eficientă folosind proprietatea de închidere în jos a suportului (numită și anti-monotonitate) care garantează că pentru un set de articole frecvente, toate subseturile sale sunt de asemenea, frecvente și, prin urmare, pentru un set de articole rar, toate super-seturile sale trebuie să fie, de asemenea, rare. Exploatând această proprietate, algoritmii eficienți (de exemplu, Apriori și Eclat) pot găsi toate seturile de articole frecvente. (Setul de articole frecvente, unde culoarea casetei indică câte tranzacții conțin combinația de articole. Rețineți că nivelurile inferioare ale rețelei pot conține cel mult numărul minim de articole ale părinților lor; de exemplu. {ac} poate avea numai cel mult min(a, c) elemente. Aceasta se numește proprietatea de închidere în jos.) Istorie Conceptul de reguli de asociere a fost popularizat în special datorită articolului din 1993 al lui Agrawal și colab., care a obținut peste 18.000 de citări conform lui Google Scholar, în august 2015, și este, prin urmare, una dintre cele mai citate lucrări din domeniul mineritului de date. Cu toate acestea, este posibil ca ceea ce se numește acum „reguli de asociere” să fie similar cu ceea
 • 8. REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ 8 ce apare în lucrarea din 1966 despre GUHA, o metodă generală de extragere a datelor dezvoltată de Petr Hajek și colab. O utilizare timpurie (circa 1989) a suportului minim și a încrederii pentru a găsi toate regulile de asociere este cadrul de modelare bazată pe caracteristici, care a găsit toate regulile cu supp(X) și conf(X ⇒ Y) mai mari decât constrângerile definite de utilizator. Măsuri alternative de interes Pe lângă încredere, au fost propuse și alte măsuri de interes pentru reguli. Câteva măsuri populare sunt: • Toată încrederea • Puterea colectivă • Convingerea • Pârghia • Creșterea (numit inițial dobândă) Mai multe măsuri sunt prezentate și comparate de Tan și colab. și de Hahsler. Căutarea tehnicilor care să modeleze ceea ce a cunoscut utilizatorul (și folosirea acestor modele ca măsuri de interes) este în prezent o tendință de cercetare activă sub numele de „Interesantitate subiectivă”. Asociații statistice solide O limitare a abordării standard de a descoperi asocieri este că, prin căutarea unui număr masiv de asocieri posibile pentru a căuta colecții de articole care par a fi asociate, există un risc mare de a găsi multe asocieri false. Acestea sunt colecții de elemente care apar concomitent cu o frecvență neașteptată în date, dar o fac doar întâmplător. De exemplu, să presupunem că luăm în considerare o colecție de 10.000 de articole și căutăm reguli care conțin două articole în partea stângă și 1 articol în partea dreaptă. Există aproximativ 1.000.000.000.000 de astfel de reguli. Dacă aplicăm un test statistic pentru independență cu un nivel de semnificație de 0,05 înseamnă că există doar 5% șanse de a accepta o regulă dacă nu există asociere. Dacă presupunem că nu există asociații, ar trebui să ne așteptăm totuși să găsim 50.000.000.000 de reguli. Descoperirea statistică a asocierilor controlează acest risc, în majoritatea cazurilor reducând riscul de a găsi asocieri false la un nivel de semnificație specificat de utilizator.
 • 9. ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING) 9 Algoritmi De-a lungul timpului au fost prezentați mulți algoritmi pentru generarea regulilor de asociere. Unii algoritmi bine cunoscuți sunt Apriori, Eclat și FP-Growth, dar fac doar jumătate din treabă, deoarece sunt algoritmi pentru extragerea de elemente frecvente. Un alt pas trebuie făcut după generarea regulilor din seturile de articole frecvente găsite într-o bază de date. Algoritmul Apriori Apriori folosește o strategie de căutare pe lățime mai întâi pentru a număra suportul seturilor de articole și utilizează o funcție de generare a candidatului care exploatează proprietatea de închidere descendentă a suportului. Algoritmul Eclat Eclat (alt. ECLAT, înseamnă Equivalence Class Transformation) este un algoritm de căutare în profunzime care utilizează intersecția setată. Este un algoritm natural elegant, potrivit atât pentru execuție secvențială, cât și pentru execuție paralelă, cu proprietăți de îmbunătățire a localizării. A fost introdus pentru prima dată de Zaki, Parthasarathy, Li și Ogihara într-o serie de lucrări scrise în 1997: • Mohammed Javeed Zaki, Srinivasan Parthasarathy, M. Ogihara, Wei Li: New Algorithms for Fast Discovery of Association Rules. KDD 1997. • Mohammed Javeed Zaki, Srinivasan Parthasarathy, Mitsunori Ogihara, Wei Li: Parallel Algorithms for Discovery of Association Rules. Data Min. Knowl. Discov. 1(4): 343-373 (1997) Algoritmul de creștere FP FP înseamnă tipar frecvent (frequent pattern). În prima trecere, algoritmul contorizează apariția elementelor (perechile atribut-valoare) din setul de date și le stochează în „tabelul antetului”. În a doua trecere, construiește structura arborelui FP prin inserarea instanțelor. Elementele din fiecare instanță trebuie să fie sortate în ordinea descrescătoare a frecvenței lor în setul de date, astfel încât arborele să poată fi procesat rapid. Elementele din fiecare caz care nu îndeplinesc pragul minim de acoperire sunt eliminate. Dacă multe cazuri au cele mai frecvente elemente în comun, arborele FP oferă o compresie ridicată aproape de rădăcina arborelui.
 • 10. REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ 10 Procesarea recursivă a acestei versiuni comprimate a setului de date principal crește direct seturi mari de articole, în loc să genereze elemente candidate și să le testeze pe întreaga bază de date. Creșterea începe din partea de jos a tabelului antet (având cele mai lungi ramuri), prin găsirea tuturor instanțelor care se potrivesc condiției date. Este creat un nou arbore, cu numărătoare proiectate din arborele inițial corespunzătoare setului de instanțe care sunt condiționate de atribut, fiecare nod primind suma numerelor fii. Creșterea recursivă se încheie atunci când niciun element individual condiționat de atribut nu mai atinge pragul minim de suport, iar procesarea continuă pentru elementele de antet rămase ale arborelui FP original. Odată ce procesul recursiv s-a încheiat, toate seturile mari de articole cu acoperire minimă au fost găsite și începe crearea regulilor de asociere. Alți algoritmi AprioriDP AprioriDP utilizează programarea dinamică în extragerea frecventă a seturilor de articole. Principiul de funcționare este eliminarea generației candidate, cum ar fi arborele FP, dar stochează numărul de suport într-o structură de date specializată în loc de arbore. Algoritmul de minerit cu reguli de asociere bazată pe context CBPNARM (Context Based Association Rule Mining Algorithm) este algoritmul dezvoltat în 2013 pentru a aplica regulile de asociere miniere pe baza contextului. Folosește o variabilă de context pe baza căreia suportul unui set de articole este modificat pe baza căreia regulile sunt în cele din urmă populate în setul de reguli. Algoritmi bazați pe seturi de noduri FIN, PrePost și PPV sunt trei algoritmi bazați pe seturi de noduri. Ei folosesc noduri într- un arbore FP de codare pentru a reprezenta seturile de articole și folosesc o strategie de căutare în profunzime pentru a descoperi seturi de articole frecvente folosind „intersecția” seturilor de noduri. Procedura GUHA ASOC GUHA este o metodă generală de analiză exploratorie a datelor care are fundamente teoretice în calculul observațional.
 • 11. ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING) 11 Procedura ASSOC este o metodă GUHA care analizează regulile de asociere generalizate folosind operații rapide cu șiruri de biți. Regulile de asociere extrase de această metodă sunt mai generale decât cele produse de Apriori, de exemplu, „articolele” pot fi conectate atât cu conjuncții, cât și cu disjuncții, iar relația dintre antecedent și consecință a regulii nu se limitează la stabilirea unui suport și încredere minime, ca în Apriori: poate fi utilizată o combinație arbitrară de măsuri de interes susținut. Căutare OPUS OPUS este un algoritm eficient pentru descoperirea regulilor care, spre deosebire de majoritatea alternativelor, nu necesită constrângeri monotone sau antimonotone, cum ar fi suportul minim. Folosit inițial pentru a găsi reguli pentru un rezultat fix, a fost ulterior extins pentru a găsi reguli cu orice element ca o consecință. Căutarea OPUS este tehnologia de bază în popularul sistem de descoperire a asociației Magnum Opus. Lore O poveste faimoasă despre minerit cu reguli de asociere este povestea „berei și scutecului”. Un presupus sondaj privind comportamentul cumpărătorilor din supermarketuri a descoperit că clienții (prezumabil bărbați tineri) care cumpără scutece tind să cumpere și bere. Această anecdotă a devenit populară ca exemplu al modului în care regulile de asociere neașteptate pot fi găsite din datele de zi cu zi. Există opinii diferite cu privire la cât de adevărată este povestea. Daniel Powers spune: ”În 1992, Thomas Blischok, managerul unui grup de consultanță de retail la Teradata, și personalul său au pregătit o analiză a 1,2 milioane de coșuri de piață de la aproximativ 25 de magazine Osco Drug. Au fost dezvoltate interogări de baze de date pentru a identifica afinitățile. Analiza „a descoperit că între orele 17:00 și 19:00 consumatorii cumpărau bere și scutece”. Managerii Osco NU au exploatat relația bere și scutece prin apropierea produselor pe rafturi.” Alte tipuri de minerit a asocierilor Reguli de asociere cu relații multiple: Reguli de asociere cu relații multiple (MRAR) este o nouă clasă de reguli de asociere care, spre deosebire de regulile de asociere primitive, simple și chiar multi-relaționale (care sunt de obicei extrase din baze de date multi-relaționale), fiecare element de regulă constă dintr-o entitate dar mai multe relații. Aceste relații indică relații indirecte
 • 12. REVISTA CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ 12 între entități. Luați în considerare următorul MRAR în care primul element constă din trei relații locuința, vecinătatea și umiditatea: „Cei care locuiesc într-un loc care este în apropierea unui oraș cu tip de climă umedă și, de asemenea, au mai puțin de 20 de ani -> starea lor de sănătate este bună” . Astfel de reguli de asociere pot fi extrase din datele RDBMS sau din datele web semantice. Regulile de asociere bazate pe context este o formă de regulă de asociere. Regulile de asociere bazate pe context pretind mai multă acuratețe în analizarea regulilor de asociere, luând în considerare o variabilă ascunsă numită variabilă de context care modifică setul final de reguli de asociere în funcție de valoarea variabilelor de context. De exemplu, orientarea coșurilor în analiza coșului de piață reflectă un model ciudat în primele zile ale lunii. Acest lucru se poate datora unui context anormal, adică salariul este luat la începutul lunii. Învățarea setului de contrast este o formă de învățare asociativă. Cursanții cu set de contrast folosesc reguli care diferă semnificativ în distribuția lor între subseturi. Învățarea la clasă ponderată este o altă formă de învățare asociativă în care ponderea poate fi atribuită claselor pentru a se concentra pe o anumită problemă de interes pentru consumatorul rezultatelor mineritului de date. Descoperirea modelelor de ordin înalt facilitează capturarea de modele de ordin înalt (politetice) sau asocieri de evenimente care sunt intrinseci datelor complexe din lumea reală. Descoperirea modelului K-optimal oferă o alternativă la abordarea standard a învățării regulilor de asociere care necesită ca fiecare model să apară frecvent în date. Mineritul setului de articole frecvente aproximat este o versiune relaxată a mineritului setului de articole frecvente care permite ca unele dintre elementele din unele rânduri să fie 0. Taxonomie ierarhică a regulilor de asociere generalizate (ierarhie conceptuală) Reguli de asociere cantitativă, date categorice și cantitative Reguli de asociere a datelor cu intervale, de ex. împărțiți vârsta în reguli de asociere maxime cu intervale de 5 ani Mineritul secvențial al modelelor descoperă subsecvențele care sunt comune pentru mai mult decât secvențele minsup într-o bază de date de secvențe, unde minsup este setat de utilizator. O secvență este o listă ordonată de tranzacții. Reguli secvențiale care descoperă relațiile dintre articole, luând în considerare ordinea în timp. Se aplică în general pe o bază de date de secvențe. De exemplu, o regulă secvențială găsită
 • 13. ÎNVĂȚAREA AUTOMATĂ A REGULILOR DE ASOCIERE ÎN MINERITUL DATELOR (DATA MINING) 13 în baza de date cu secvențe de tranzacții ale clienților poate fi aceea că clienții care au cumpărat un computer și CD-Rom-uri, au cumpărat ulterior o cameră web, cu o anumită încredere și suport. Clusteringul subspațial, un tip specific de clustering de date cu dimensiuni înalte, se bazează, în multe variante, și pe proprietatea de închidere descendentă pentru anumite modele de clustering. Warmr este livrat ca parte a suitei de extragere a datelor ACE. Permite învățarea regulilor de asociere pentru reguli relaționale de ordinul întâi. Minimizarea așteptată a entropiei flotante descoperă simultan relațiile dintre nodurile (denumite elemente aici) ale unui sistem și, de asemenea, între diferitele stări în care se pot afla nodurile. Teoria leagă asocierile inerente sistemelor, precum creierul, de asocierile prezente în percepție. Referințe Hâjek, Petr; Feglar, Tomas; Rauch, Jan; and Coufal, David; The GUHA method, data preprocessing and mining, Database Support for Data Mining Applications, Springer, 2004, ISBN 978-3-540-22479-2 Tan, Pang-Ning; Michael, Steinbach; Kumar, Vipin (2005). “Chapter 6. Association Analysis: Basic Concepts and Algorithms” (PDF). Introduction to Data Mining. Addison- Wesley. ISBN 0-321-32136-7. Sursa: Drew Bentley, Business Intelligence and Analytics. © 2017 Library Press, Licență CC BY- SA 4.0. Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu