Mărturii importante despre momentul 23 august 1944

Nicolae Sfetcu
Nicolae SfetcuFreelancer em MultiMedia

Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 deţinem şi ca urmare a existenţei, în Arhivele Naţionale ale României – Fondul „Manuscrise”, a Memoriului de activitate al lt.col. Traian Borcescu, şeful Secţiei a II-a Contrainformaţii din cadrul Serviciului Special de Informaţii (SSI). Ofiţerul, din postura sa de conducător al structurii SSI-ului cu atribuţii în ceea ce priveşte cunoaşterea şi combaterea fenomenelor care puteau atinge ordinea şi stabilitatea internă a ţării în timp de război, este unul din participanţii direcţi la acţiunea de pregătire a actului, demonstrând, încă o dată, că această îndrăzneaţă acţiune de alăturare a României la coaliţia Naţiunilor Unite nu s-a făcut ad-hoc, ci a necesitat un plan minuţios elaborat la care SSI-ul a contribuit prin reprezentanţii săi care şi-au făcut pe deplin datoria faţa de ţară, ca şi în alte momente sau evenimente de mare importanţă pentru România. INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 59-64 ISSN 2821 – 8159, ISSN – L 2821 – 8159 URL: https://www.intelligenceinfo.org/marturii-importante-despre-momentul-23-august-1944/

INTELLIGENCE INFO
ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Tiberiu Tănase, Ioan Codruț Lucinescu
Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu; Lucinescu, Ioan Codruț (2022), Mărturii importante
despre momentul 23 august 1944, Intelligence Info, 1:2, 59-64,
https://www.intelligenceinfo.org/marturii-importante-despre-momentul-23-august-1944/
Publicat online: 14.09.2022
ABONARE
© 2022 Tiberiu Tănase și Ioan Codruț Lucinescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și
opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
INTELLIGENCE INFO
2
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Tiberiu Tănase, Ioan Codruț Lucinescu
Rezumat
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 deţinem şi ca urmare a existenţei, în
Arhivele Naţionale ale României – Fondul „Manuscrise”, a Memoriului de activitate al lt.col.
Traian Borcescu, şeful Secţiei a II-a Contrainformaţii din cadrul Serviciului Special de Informaţii
(SSI). Ofiţerul, din postura sa de conducător al structurii SSI-ului cu atribuţii în ceea ce priveşte
cunoaşterea şi combaterea fenomenelor care puteau atinge ordinea şi stabilitatea internă a ţării în
timp de război, este unul din participanţii direcţi la acţiunea de pregătire a actului, demonstrând,
încă o dată, că această îndrăzneaţă acţiune de alăturare a României la coaliţia Naţiunilor Unite nu
s-a făcut ad-hoc, ci a necesitat un plan minuţios elaborat la care SSI-ul a contribuit prin
reprezentanţii săi care şi-au făcut pe deplin datoria faţa de ţară, ca şi în alte momente sau
evenimente de mare importanţă pentru România.
Cuvinte cheie: mărturii, 23 august 1944, Eugen Cristescu, Serviciul Special de Informații,
Traian Borcescu, Ion Antonescu
Abstract
Important testimonies about the moment of August 23, 1944 as a result of the existence, in
the National Archives of Romania - the "Manuscripts" Fund, of the Activity Memoir of Lt. Col.
Traian Borcescu, head of the Second Counterintelligence Section of the Special Intelligence
Service (SSI). The officer, from his position as leader of the SSI structure with responsibilities
regarding the knowledge and combating of phenomena that could affect the internal order and
stability of the country in wartime, is one of the direct participants in the action of preparing the
act, demonstrating, once again, that this bold action of joining Romania to the United Nations
coalition was not done ad hoc, but required a meticulously elaborated plan to which the SSI
contributed through its representatives who fully did their duty to country, as well as in other
moments or events of great importance for Romania.
MĂRTURII IMPORTANTE DESPRE MOMENTUL 23 AUGUST 1944
3
Keywords: testimonies, August 23, 1944, Eugen Cristescu, Special Intelligence Service,
Traian Borcescu, Ion Antonescu
INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 59-64
ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159
URL: https://www.intelligenceinfo.org/marturii-importante-despre-momentul-23-august-1944/
© 2022 Tiberiu Tănase și Ioan Codruț Lucinescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor
și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
– din memoriul de activitate al lt.col. Traian Borcescu, Șeful Secției a II-a Contrainformații din
cadrul Serviciului Special de Informații (SSI), director general interimar al SSI (23-26 august
1944) –
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 deţinem şi ca urmare a existenţei, în
Arhivele Naţionale ale României – Fondul „Manuscrise”, a Memoriului de activitate al lt.col.
Traian Borcescu, şeful Secţiei a II-a Contrainformaţii din cadrul Serviciului Special de Informaţii
(SSI). Ofiţerul, din postura sa de conducător al structurii SSI-ului cu atribuţii în ceea ce priveşte
cunoaşterea şi combaterea fenomenelor care puteau atinge ordinea şi stabilitatea internă a ţării în
timp de război, este unul din participanţii direcţi la acţiunea de pregătire a actului, demonstrând,
încă o dată, că această îndrăzneaţă acţiune de alăturare a României la coaliţia Naţiunilor Unite nu
s-a făcut ad-hoc, ci a necesitat un plan minuţios elaborat la care SSI-ul a contribuit prin
reprezentanţii săi care şi-au făcut pe deplin datoria faţa de ţară, ca şi în alte momente sau
evenimente de mare importanţă pentru România. În rândurile următoare prezentăm, pe scurt,
momentele hotărâtoare ale zilei de 23 august 1944, aşa cum au fost ele trăite şi relatate de Traian
Borcescu (BORCESCU Traian (n.22 noiembrie 1899, comuna Cireşani, judeţul Buzău – ?).
Militar de carieră, şef al Secţiei de Contrainformaţii al S.S.I., avansat până în funcţia de
director general-interimar al S.S.I. În preajma izbucnirii războiului împotriva Uniunii Sovietice,
Eugen Cristescu l-a numit şef al Secretariatului, funcţie în care s-a aflat până la 1 decembrie 1941.
Devine apoi şef al Secţiei Contrainformaţii, activând în această postură până la 10 octombrie 1944.
Aflat în funcţia de director general-interimar al S.S.I. (23-26 august 1944), Borcescu a fost ultimul
oficial român care, din dispoziţia lui Constantin Sănătescu şi a lui Grigore Niculescu-Buzeşti, la
INTELLIGENCE INFO
4
28 august 1944 a purtat o scurtă discuţie cu mareşalul Ion Antonescu, ţinut atunci sub sechestru
(cf Pavel Moraru, Serviciile secrete şi Basarabia, Editura Militară, Bucureşti, 2008, p.43-45).
Eugen Cristescu, şeful Serviciului Special de Informaţii (SSI), îl informase din timp pe
conducătorul statului despre intenţiile unui grup de generali, în combinaţie cu Palatul Regal şi
câţiva fruntaşi politici ai „opoziţiei democratice”, de a prelua puterea, dar mareșalul Antonescu,
prea încrezător în prestigiul său şi în onoarea de ofiţer al Armatei Române, n-a vrut să creadă că
„e ceva serios”. Îi considera pe toţi niște „pisicuţe cu clopoţei care nu sunt în stare să prindă
şoareci”. Chiar şi Hitler, cu ocazia ultimei întrevederi cu Antonescu, i-a atras atenţia „să nu se ducă
singur la Palat”. Dar mareşalul Antonescu rămăsese convins că „poate dormi cu capul pe genunchii
generalilor săi”. Totuşi, încă din aprilie 1943, mareşalul Antonescu își dăduse seama că Germania
va pierde războiul şi i-a spus lui Cristescu că „important e ca noi să nu-l pierdem pe al nostru”,
referindu-se la negocierile posibile pentru ieşirea din alianţa cu Germania şi alăturarea coaliţiei
Naţiunilor Unite.
„…Când Eugen Cristescu (Eugen Cristescu, 12 noiembrie 1940 – 23 august 1944. Director al
Serviciului Special de Informaţii. Numirea lui E.C. s-a făcut prin Decretul nr. 157 357 din
12 noiembrie 1940, semnat de generalul Ion Antonescu, şef al statului şi preşedinte al
Consilului de Miniştri, prin Înalt Decret Regal, promulgat după trei zile de regele Mihai I,
cf Pavel Moraru, Serviciile secrete şi Basarabia, Editura Militară, Bucureşti, 2008, p.72.) a
auzit de trecerea Mareşalului spre Palat – se ducea la întrevederea cu regele Mihai I, unde
MĂRTURII IMPORTANTE DESPRE MOMENTUL 23 AUGUST 1944
5
va fi arestat n.n. – fără să-i poată vorbi, a venit la serviciul său din strada Ionescu Gion.
Mi-a dat telefon, ca imediat să convoc în biroul său pe toţi şefii de serviciu şi subdirectori,
întrucât îşi dă demisia. Era ora 1630-1700.
Serviciul fiind dispersat la Joiţa şi Măgurele, alţii pe front, iar restul la Geoagiu (Transilvania), au
fost prezenţi un număr mic de funcţionari. Erau prezenţi, în afară de mine, următorii: Nic.
Stănescu (Nicolae Stănescu a fost director general a Serviciului Special de Informații din
România în perioada 12 martie – 12 iulie 1945.), Agronomu, Gh. Mihai, Becescu Florin,
Micandru şi Proca.
Eugen Cristescu, luând cuvântul:
V-am convocat pentru ultima dată a colaborărei noastre. Situaţia războiului este tragică şi trebuie
să ieşim din război. Probabil că alte echipe vor lua locul – mai ales în locul acelora ce aţi
lucrat cu nemţii.
Eu îmi asum toată răspunderea pentru tot ce s-a făcut de acest serviciu. D-voastră aţi fost simpli
executanţi – fără să ştiţi cauzele care au generat anumite măsuri. Îmi dau demisia pe care
o las pentru a fi înmânată celor ce vor lua conducerea ţărei. Rog pe dl. Col. Borcescu să-
mi ţină locul, până la venirea Col. Siminel Victor din comuna Joiţa unde este dispersat,
spre a lua provizoriu şefia Serviciului pînă la numirea unui nou titular, de către noul
guvern…”.
Ofiţerul de informaţii redă, în continuare, ultimul dialog purtat cu Cristescu în calitatea sa
de director al SSI, acesta relatându-i faptul că avea cunoştinţă de activităţile sale clandestine:
„D-ta ai poziţia cea mai bună. Ştiam că lucrezi cu M Stat Major şi te-ai ascuns de mine. Nu uita
însă că te-am ajutat atât la desinformarea nemţilor şi chiar a mareşalului, că ţi-am dat
bani să faci lucrarea Infiltraţia germană în economia românească, că am ajutat pe evrei
susţinându-ţi toate referatele D-tale, că în problema comunistă am lucrat numai informativ
prin Siguranţa Generală şi altele şi care sper să scap de răspunderi.
Acum te rog, spuse în continuare Eugen Cristescu, să ai grijă de lada cu documentele ce se află
la mine în birou şi care îmi va servi la justificarea activităţilor mele în SSI… Nu am nimic
în neregulă. La ultimul control al Curţii de Conturi am fost apreciat ca unul din cei mai
corecţi mânuitori de fonduri. Acum plec la Inspectoratul Gl. al Jandarmeriei să mă consult
cu gl. Tobescu”.
Traian Borcescu, având contact direct cu Palatul, este informat la ora 1720 că Ion şi Mihai
Antonescu au fost arestaţi de o echipă din garda Palatului, la ordinul regelui Mihai.
Eugen Cristescu, şeful S.S.I., văzându-se ameninţat de noua conjunctură politică, s-a refugiat,
părăsind Bucureştiul, fiind reţinut de organele Jandarmeriei la 24 septembrie.
Colaboratorul lui apropiat, locotenent-colonelul Traian Borcescu, şeful Secţiei a II – a
Contrainformaţii, fusese chemat cu câteva luni înainte la Marele Stat Major, unde i se ceruse
cooperarea, fără ştirea lui Eugen Cristescu, la pregătirea momentului când urma să se producă
INTELLIGENCE INFO
6
marea cotitură în politica şi strategia militară a statului român. În dimineaţa zilei de 23 august
1944, Traian Borcescu – aşa cum a declarat ulterior – a fost informat despre cursul pe care aveau
să îl ia evenimentele.
Urmează, în paginile manuscrisului, prezentarea unor măsuri concrete adoptate pe plan
informativ pentru zădărnicirea preconizatelor acţiuni ale Reich-ului de înăbuşire a „puciului”, aşa
cum caracterizau germanii arestarea Conducătorului Statului.
„La ora 22 posturile de radio difuzează proclamaţia regelui şi declaraţia guvernului Sănătescu.
Plec însoţit de două maşini spre Palat, pentru a mă prezenta generalului Sănătescu. Am
intrat prin aripa palatului dinspre biserica Creţulescu. I-am raportat pregătirile ce le-am
făcut pentru ieşirea din război – şi de care ştia – prezentându-i dosarul cu legăturile
telefonice ale armatei şi ambasadei germane; ale tuturor spioni, agenţi, legionari terorişti
şi colaboraţioniştilor.
• dosarul cu tabelele cu numele şi adresele celor ce urmau să fie arestaţi şi trimişi în lagăre (spioni,
agenţi, legionari, terorişti etc.). I-am raportat că am eliberat din proprie iniţiativă pe toţi
cei din închisoarea Malmezon şi rog să-mi dea aprobarea pentru eliberarea celor din Tg.
Jiu şi a democraţilor din celelalte închisori.
Că mai dispun de:
• un dosar cu colaboraţioniştii din minister, presă şi particulari;
• Proiect de folosirea trupelor din Capitală pentru dezarmarea şi arestarea hitleriştilor din
Capitală;
• Proiect de alungarea din ţară a tuturor minoritarilor care au acţionat alături de trupele Axei,
• Plan de măsuri ce trebuiesc luate contra paraşutiştilor germani şi legionari ce vor fi lansaţi în
spatele frontului sau pe teritoriul ţării.
Generalul Sănătescu m-a felicitat şi mulţumit pentru colaborarea din timpul telefonice folosite de
germani, de unităţile şi agenţii lor.
• de a lua măsuri, de a stăpâni ordinea internă – până la prezentarea noilor titulari, întrucât vechii
titulari au fugit de la posturile lor şi să contribui deci la consolidarea actului istoric…
• Planul de folosire a trupelor din Capitală este deja făcut de Comandamentul Militar al Capitalei
de comun acord cu PCR… Pentru rest vei primi ordine…
Pentru a nu se pierde vremea am dat dosarul cu legăturile telefonice colectate din anii 1942, 1943
şi 1944 lui Dan Brătianu pentru a merge cu ofiţerii mei la tehnicienii de la repartitor şi să
înceapă operaţiunea în timp ce lt.col. Rădulescu Octav a chemat pe şefa operatoare cu
condica de ordine către toate centralele din ţară, scriind personal, în calitate de
comandant militar, ordinul de deconectare a legăturilor telefonice folosite de germani.
Deci totul s-a desfăşurat pe baza planului dinainte stabilit…
MĂRTURII IMPORTANTE DESPRE MOMENTUL 23 AUGUST 1944
7
Tot în această noapte 23/24.08, am dat ordin telefonic lagărului Tg. Jiu – în numele g-lui
Sănătescu Const. – de a fi eliberaţi toţi democraţii aflaţi în lagăr cu excepţia legionarilor”.
Prin deciziile rapide şi hotărâte luate de Serviciul Special de Informaţii, aflat în acele ore
sub conducerea operativă a lui Borcescu, autorităţile civile şi militare germane din Capitală au fost
private de posibilitatea de a-şi coordona acţiunile cu unităţile dislocate pe teritoriul naţional, acesta
contribuind direct la zădărnicirea acţiunii Wehrmacht-ului de a reintroduce „ordinea” în România.
De asemenea, nu a permis germanilor să poată obţine informaţii de importanţă vitală prin
intermediul reţelelor de agenţi constituite în ultimii ani, deoarece acestea au fost lichidate extrem
de rapid, SSI-ul cunoscându-le, în cea mai mare parte, structura şi activitatea.
(Articol preluat, la solicitarea autorilor, din publicația Intelligence, 4 decembrie 2014)

Recomendados

Armata Română în al Doilea Război Mondial por
Armata Română în al Doilea Război MondialArmata Română în al Doilea Război Mondial
Armata Română în al Doilea Război MondialNicolae Sfetcu
5 visualizações12 slides
Caietele principelui (11) 2012 por
Caietele principelui (11)  2012Caietele principelui (11)  2012
Caietele principelui (11) 2012Biro Bela
500 visualizações47 slides
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Nicolae Sfetcu
4 visualizações18 slides
România în al Doilea Război Mondial por
România în al Doilea Război MondialRomânia în al Doilea Război Mondial
România în al Doilea Război MondialNicolae Sfetcu
8 visualizações11 slides
Ion Dan Procesul maresalului Ion Antonescu por
Ion Dan  Procesul maresalului Ion Antonescu Ion Dan  Procesul maresalului Ion Antonescu
Ion Dan Procesul maresalului Ion Antonescu Tataie Micu
1.3K visualizações486 slides
Caietele principelui (12) 2012 por
Caietele principelui (12)  2012Caietele principelui (12)  2012
Caietele principelui (12) 2012Biro Bela
676 visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Mărturii importante despre momentul 23 august 1944

Retrospectivă istorică privind începuturile activităţii de informaţii pe teri... por
Retrospectivă istorică privind începuturile activităţii de informaţii pe teri...Retrospectivă istorică privind începuturile activităţii de informaţii pe teri...
Retrospectivă istorică privind începuturile activităţii de informaţii pe teri...Nicolae Sfetcu
5 visualizações9 slides
Caietele principelui (4) por
Caietele principelui (4)Caietele principelui (4)
Caietele principelui (4)Biro Bela
566 visualizações45 slides
Caietele principelui (4) 2012 por
Caietele principelui (4)  2012Caietele principelui (4)  2012
Caietele principelui (4) 2012Biro Bela
611 visualizações45 slides
Actul de la 23 august 1944 în România por
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaNicolae Sfetcu
5 visualizações8 slides
Mihail Moruzov și Mișcarea Legionară por
Mihail Moruzov și Mișcarea LegionarăMihail Moruzov și Mișcarea Legionară
Mihail Moruzov și Mișcarea LegionarăNicolae Sfetcu
4 visualizações12 slides
Istoria comunismului romanesc vol.2 por
Istoria comunismului romanesc vol.2Istoria comunismului romanesc vol.2
Istoria comunismului romanesc vol.2Lucian Ivascu
2.5K visualizações243 slides

Similar a Mărturii importante despre momentul 23 august 1944(12)

Retrospectivă istorică privind începuturile activităţii de informaţii pe teri... por Nicolae Sfetcu
Retrospectivă istorică privind începuturile activităţii de informaţii pe teri...Retrospectivă istorică privind începuturile activităţii de informaţii pe teri...
Retrospectivă istorică privind începuturile activităţii de informaţii pe teri...
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Caietele principelui (4) por Biro Bela
Caietele principelui (4)Caietele principelui (4)
Caietele principelui (4)
Biro Bela566 visualizações
Caietele principelui (4) 2012 por Biro Bela
Caietele principelui (4)  2012Caietele principelui (4)  2012
Caietele principelui (4) 2012
Biro Bela611 visualizações
Actul de la 23 august 1944 în România por Nicolae Sfetcu
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în România
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Mihail Moruzov și Mișcarea Legionară por Nicolae Sfetcu
Mihail Moruzov și Mișcarea LegionarăMihail Moruzov și Mișcarea Legionară
Mihail Moruzov și Mișcarea Legionară
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Istoria comunismului romanesc vol.2 por Lucian Ivascu
Istoria comunismului romanesc vol.2Istoria comunismului romanesc vol.2
Istoria comunismului romanesc vol.2
Lucian Ivascu2.5K visualizações
Cicerone Ioanitoiu: "Rezistenta Anticomunista din muntii Romaniei, 1946 1958" por FrescatiStory
Cicerone Ioanitoiu: "Rezistenta Anticomunista din muntii Romaniei, 1946 1958"Cicerone Ioanitoiu: "Rezistenta Anticomunista din muntii Romaniei, 1946 1958"
Cicerone Ioanitoiu: "Rezistenta Anticomunista din muntii Romaniei, 1946 1958"
FrescatiStory 3K visualizações
Stapanii lumii in viziunea academicianului Anghel Rugina por Cristiana Toma
Stapanii lumii in viziunea academicianului Anghel RuginaStapanii lumii in viziunea academicianului Anghel Rugina
Stapanii lumii in viziunea academicianului Anghel Rugina
Cristiana Toma5.6K visualizações
Patapievici, horia roman - o radiografie la minut por Robin Cruise Jr.
Patapievici, horia roman - o radiografie la minutPatapievici, horia roman - o radiografie la minut
Patapievici, horia roman - o radiografie la minut
Robin Cruise Jr.8 visualizações
Zydokomuna: Evreii si comunismul. Cazul Romaniei, 1944-1965 por IApostu
Zydokomuna: Evreii si comunismul. Cazul Romaniei, 1944-1965Zydokomuna: Evreii si comunismul. Cazul Romaniei, 1944-1965
Zydokomuna: Evreii si comunismul. Cazul Romaniei, 1944-1965
IApostu16.7K visualizações
Am Fost Dobitoc Dar Mai Sunt Oare por IBGTV
Am Fost Dobitoc Dar Mai Sunt OareAm Fost Dobitoc Dar Mai Sunt Oare
Am Fost Dobitoc Dar Mai Sunt Oare
IBGTV435 visualizações

Mais de Nicolae Sfetcu

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
2 visualizações19 slides
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăNicolae Sfetcu
3 visualizações15 slides
Biopolitica și geopolitica por
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopoliticaNicolae Sfetcu
3 visualizações13 slides
Dance Music por
Dance MusicDance Music
Dance MusicNicolae Sfetcu
5 visualizações238 slides
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor” por
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Nicolae Sfetcu
9 visualizações9 slides
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 por
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Nicolae Sfetcu
4 visualizações22 slides

Mais de Nicolae Sfetcu(20)

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por Nicolae Sfetcu
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Biopolitica și geopolitica por Nicolae Sfetcu
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopolitica
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Dance Music por Nicolae Sfetcu
Dance MusicDance Music
Dance Music
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor” por Nicolae Sfetcu
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Nicolae Sfetcu9 visualizações
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 por Nicolae Sfetcu
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Nicolae Sfetcu4 visualizações
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 por Nicolae Sfetcu
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ... por Nicolae Sfetcu
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Metodologii moderne în analiza intelligence por Nicolae Sfetcu
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence por Nicolae Sfetcu
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Republica lui Platon por Nicolae Sfetcu
Republica lui PlatonRepublica lui Platon
Republica lui Platon
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining) por Nicolae Sfetcu
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Variabile în dezvoltarea WordPress por Nicolae Sfetcu
Variabile în dezvoltarea WordPressVariabile în dezvoltarea WordPress
Variabile în dezvoltarea WordPress
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Anomalii ale relativității generale por Nicolae Sfetcu
Anomalii ale relativității generaleAnomalii ale relativității generale
Anomalii ale relativității generale
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Viitorul științei – Știința științelor por Nicolae Sfetcu
Viitorul științei – Știința științelorViitorul științei – Știința științelor
Viitorul științei – Știința științelor
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Cercetare și aplicații în rețelele sociale por Nicolae Sfetcu
Cercetare și aplicații în rețelele socialeCercetare și aplicații în rețelele sociale
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Nicolae Sfetcu4 visualizações
About Cats por Nicolae Sfetcu
About CatsAbout Cats
About Cats
Nicolae Sfetcu14 visualizações
Marketing de conţinut por Nicolae Sfetcu
Marketing de conţinutMarketing de conţinut
Marketing de conţinut
Nicolae Sfetcu4 visualizações

Mărturii importante despre momentul 23 august 1944

 • 1. INTELLIGENCE INFO ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022 Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 Tiberiu Tănase, Ioan Codruț Lucinescu Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu; Lucinescu, Ioan Codruț (2022), Mărturii importante despre momentul 23 august 1944, Intelligence Info, 1:2, 59-64, https://www.intelligenceinfo.org/marturii-importante-despre-momentul-23-august-1944/ Publicat online: 14.09.2022 ABONARE © 2022 Tiberiu Tănase și Ioan Codruț Lucinescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
 • 2. INTELLIGENCE INFO 2 Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 Tiberiu Tănase, Ioan Codruț Lucinescu Rezumat Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 deţinem şi ca urmare a existenţei, în Arhivele Naţionale ale României – Fondul „Manuscrise”, a Memoriului de activitate al lt.col. Traian Borcescu, şeful Secţiei a II-a Contrainformaţii din cadrul Serviciului Special de Informaţii (SSI). Ofiţerul, din postura sa de conducător al structurii SSI-ului cu atribuţii în ceea ce priveşte cunoaşterea şi combaterea fenomenelor care puteau atinge ordinea şi stabilitatea internă a ţării în timp de război, este unul din participanţii direcţi la acţiunea de pregătire a actului, demonstrând, încă o dată, că această îndrăzneaţă acţiune de alăturare a României la coaliţia Naţiunilor Unite nu s-a făcut ad-hoc, ci a necesitat un plan minuţios elaborat la care SSI-ul a contribuit prin reprezentanţii săi care şi-au făcut pe deplin datoria faţa de ţară, ca şi în alte momente sau evenimente de mare importanţă pentru România. Cuvinte cheie: mărturii, 23 august 1944, Eugen Cristescu, Serviciul Special de Informații, Traian Borcescu, Ion Antonescu Abstract Important testimonies about the moment of August 23, 1944 as a result of the existence, in the National Archives of Romania - the "Manuscripts" Fund, of the Activity Memoir of Lt. Col. Traian Borcescu, head of the Second Counterintelligence Section of the Special Intelligence Service (SSI). The officer, from his position as leader of the SSI structure with responsibilities regarding the knowledge and combating of phenomena that could affect the internal order and stability of the country in wartime, is one of the direct participants in the action of preparing the act, demonstrating, once again, that this bold action of joining Romania to the United Nations coalition was not done ad hoc, but required a meticulously elaborated plan to which the SSI contributed through its representatives who fully did their duty to country, as well as in other moments or events of great importance for Romania.
 • 3. MĂRTURII IMPORTANTE DESPRE MOMENTUL 23 AUGUST 1944 3 Keywords: testimonies, August 23, 1944, Eugen Cristescu, Special Intelligence Service, Traian Borcescu, Ion Antonescu INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 59-64 ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159 URL: https://www.intelligenceinfo.org/marturii-importante-despre-momentul-23-august-1944/ © 2022 Tiberiu Tănase și Ioan Codruț Lucinescu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. – din memoriul de activitate al lt.col. Traian Borcescu, Șeful Secției a II-a Contrainformații din cadrul Serviciului Special de Informații (SSI), director general interimar al SSI (23-26 august 1944) – Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 deţinem şi ca urmare a existenţei, în Arhivele Naţionale ale României – Fondul „Manuscrise”, a Memoriului de activitate al lt.col. Traian Borcescu, şeful Secţiei a II-a Contrainformaţii din cadrul Serviciului Special de Informaţii (SSI). Ofiţerul, din postura sa de conducător al structurii SSI-ului cu atribuţii în ceea ce priveşte cunoaşterea şi combaterea fenomenelor care puteau atinge ordinea şi stabilitatea internă a ţării în timp de război, este unul din participanţii direcţi la acţiunea de pregătire a actului, demonstrând, încă o dată, că această îndrăzneaţă acţiune de alăturare a României la coaliţia Naţiunilor Unite nu s-a făcut ad-hoc, ci a necesitat un plan minuţios elaborat la care SSI-ul a contribuit prin reprezentanţii săi care şi-au făcut pe deplin datoria faţa de ţară, ca şi în alte momente sau evenimente de mare importanţă pentru România. În rândurile următoare prezentăm, pe scurt, momentele hotărâtoare ale zilei de 23 august 1944, aşa cum au fost ele trăite şi relatate de Traian Borcescu (BORCESCU Traian (n.22 noiembrie 1899, comuna Cireşani, judeţul Buzău – ?). Militar de carieră, şef al Secţiei de Contrainformaţii al S.S.I., avansat până în funcţia de director general-interimar al S.S.I. În preajma izbucnirii războiului împotriva Uniunii Sovietice, Eugen Cristescu l-a numit şef al Secretariatului, funcţie în care s-a aflat până la 1 decembrie 1941. Devine apoi şef al Secţiei Contrainformaţii, activând în această postură până la 10 octombrie 1944. Aflat în funcţia de director general-interimar al S.S.I. (23-26 august 1944), Borcescu a fost ultimul oficial român care, din dispoziţia lui Constantin Sănătescu şi a lui Grigore Niculescu-Buzeşti, la
 • 4. INTELLIGENCE INFO 4 28 august 1944 a purtat o scurtă discuţie cu mareşalul Ion Antonescu, ţinut atunci sub sechestru (cf Pavel Moraru, Serviciile secrete şi Basarabia, Editura Militară, Bucureşti, 2008, p.43-45). Eugen Cristescu, şeful Serviciului Special de Informaţii (SSI), îl informase din timp pe conducătorul statului despre intenţiile unui grup de generali, în combinaţie cu Palatul Regal şi câţiva fruntaşi politici ai „opoziţiei democratice”, de a prelua puterea, dar mareșalul Antonescu, prea încrezător în prestigiul său şi în onoarea de ofiţer al Armatei Române, n-a vrut să creadă că „e ceva serios”. Îi considera pe toţi niște „pisicuţe cu clopoţei care nu sunt în stare să prindă şoareci”. Chiar şi Hitler, cu ocazia ultimei întrevederi cu Antonescu, i-a atras atenţia „să nu se ducă singur la Palat”. Dar mareşalul Antonescu rămăsese convins că „poate dormi cu capul pe genunchii generalilor săi”. Totuşi, încă din aprilie 1943, mareşalul Antonescu își dăduse seama că Germania va pierde războiul şi i-a spus lui Cristescu că „important e ca noi să nu-l pierdem pe al nostru”, referindu-se la negocierile posibile pentru ieşirea din alianţa cu Germania şi alăturarea coaliţiei Naţiunilor Unite. „…Când Eugen Cristescu (Eugen Cristescu, 12 noiembrie 1940 – 23 august 1944. Director al Serviciului Special de Informaţii. Numirea lui E.C. s-a făcut prin Decretul nr. 157 357 din 12 noiembrie 1940, semnat de generalul Ion Antonescu, şef al statului şi preşedinte al Consilului de Miniştri, prin Înalt Decret Regal, promulgat după trei zile de regele Mihai I, cf Pavel Moraru, Serviciile secrete şi Basarabia, Editura Militară, Bucureşti, 2008, p.72.) a auzit de trecerea Mareşalului spre Palat – se ducea la întrevederea cu regele Mihai I, unde
 • 5. MĂRTURII IMPORTANTE DESPRE MOMENTUL 23 AUGUST 1944 5 va fi arestat n.n. – fără să-i poată vorbi, a venit la serviciul său din strada Ionescu Gion. Mi-a dat telefon, ca imediat să convoc în biroul său pe toţi şefii de serviciu şi subdirectori, întrucât îşi dă demisia. Era ora 1630-1700. Serviciul fiind dispersat la Joiţa şi Măgurele, alţii pe front, iar restul la Geoagiu (Transilvania), au fost prezenţi un număr mic de funcţionari. Erau prezenţi, în afară de mine, următorii: Nic. Stănescu (Nicolae Stănescu a fost director general a Serviciului Special de Informații din România în perioada 12 martie – 12 iulie 1945.), Agronomu, Gh. Mihai, Becescu Florin, Micandru şi Proca. Eugen Cristescu, luând cuvântul: V-am convocat pentru ultima dată a colaborărei noastre. Situaţia războiului este tragică şi trebuie să ieşim din război. Probabil că alte echipe vor lua locul – mai ales în locul acelora ce aţi lucrat cu nemţii. Eu îmi asum toată răspunderea pentru tot ce s-a făcut de acest serviciu. D-voastră aţi fost simpli executanţi – fără să ştiţi cauzele care au generat anumite măsuri. Îmi dau demisia pe care o las pentru a fi înmânată celor ce vor lua conducerea ţărei. Rog pe dl. Col. Borcescu să- mi ţină locul, până la venirea Col. Siminel Victor din comuna Joiţa unde este dispersat, spre a lua provizoriu şefia Serviciului pînă la numirea unui nou titular, de către noul guvern…”. Ofiţerul de informaţii redă, în continuare, ultimul dialog purtat cu Cristescu în calitatea sa de director al SSI, acesta relatându-i faptul că avea cunoştinţă de activităţile sale clandestine: „D-ta ai poziţia cea mai bună. Ştiam că lucrezi cu M Stat Major şi te-ai ascuns de mine. Nu uita însă că te-am ajutat atât la desinformarea nemţilor şi chiar a mareşalului, că ţi-am dat bani să faci lucrarea Infiltraţia germană în economia românească, că am ajutat pe evrei susţinându-ţi toate referatele D-tale, că în problema comunistă am lucrat numai informativ prin Siguranţa Generală şi altele şi care sper să scap de răspunderi. Acum te rog, spuse în continuare Eugen Cristescu, să ai grijă de lada cu documentele ce se află la mine în birou şi care îmi va servi la justificarea activităţilor mele în SSI… Nu am nimic în neregulă. La ultimul control al Curţii de Conturi am fost apreciat ca unul din cei mai corecţi mânuitori de fonduri. Acum plec la Inspectoratul Gl. al Jandarmeriei să mă consult cu gl. Tobescu”. Traian Borcescu, având contact direct cu Palatul, este informat la ora 1720 că Ion şi Mihai Antonescu au fost arestaţi de o echipă din garda Palatului, la ordinul regelui Mihai. Eugen Cristescu, şeful S.S.I., văzându-se ameninţat de noua conjunctură politică, s-a refugiat, părăsind Bucureştiul, fiind reţinut de organele Jandarmeriei la 24 septembrie. Colaboratorul lui apropiat, locotenent-colonelul Traian Borcescu, şeful Secţiei a II – a Contrainformaţii, fusese chemat cu câteva luni înainte la Marele Stat Major, unde i se ceruse cooperarea, fără ştirea lui Eugen Cristescu, la pregătirea momentului când urma să se producă
 • 6. INTELLIGENCE INFO 6 marea cotitură în politica şi strategia militară a statului român. În dimineaţa zilei de 23 august 1944, Traian Borcescu – aşa cum a declarat ulterior – a fost informat despre cursul pe care aveau să îl ia evenimentele. Urmează, în paginile manuscrisului, prezentarea unor măsuri concrete adoptate pe plan informativ pentru zădărnicirea preconizatelor acţiuni ale Reich-ului de înăbuşire a „puciului”, aşa cum caracterizau germanii arestarea Conducătorului Statului. „La ora 22 posturile de radio difuzează proclamaţia regelui şi declaraţia guvernului Sănătescu. Plec însoţit de două maşini spre Palat, pentru a mă prezenta generalului Sănătescu. Am intrat prin aripa palatului dinspre biserica Creţulescu. I-am raportat pregătirile ce le-am făcut pentru ieşirea din război – şi de care ştia – prezentându-i dosarul cu legăturile telefonice ale armatei şi ambasadei germane; ale tuturor spioni, agenţi, legionari terorişti şi colaboraţioniştilor. • dosarul cu tabelele cu numele şi adresele celor ce urmau să fie arestaţi şi trimişi în lagăre (spioni, agenţi, legionari, terorişti etc.). I-am raportat că am eliberat din proprie iniţiativă pe toţi cei din închisoarea Malmezon şi rog să-mi dea aprobarea pentru eliberarea celor din Tg. Jiu şi a democraţilor din celelalte închisori. Că mai dispun de: • un dosar cu colaboraţioniştii din minister, presă şi particulari; • Proiect de folosirea trupelor din Capitală pentru dezarmarea şi arestarea hitleriştilor din Capitală; • Proiect de alungarea din ţară a tuturor minoritarilor care au acţionat alături de trupele Axei, • Plan de măsuri ce trebuiesc luate contra paraşutiştilor germani şi legionari ce vor fi lansaţi în spatele frontului sau pe teritoriul ţării. Generalul Sănătescu m-a felicitat şi mulţumit pentru colaborarea din timpul telefonice folosite de germani, de unităţile şi agenţii lor. • de a lua măsuri, de a stăpâni ordinea internă – până la prezentarea noilor titulari, întrucât vechii titulari au fugit de la posturile lor şi să contribui deci la consolidarea actului istoric… • Planul de folosire a trupelor din Capitală este deja făcut de Comandamentul Militar al Capitalei de comun acord cu PCR… Pentru rest vei primi ordine… Pentru a nu se pierde vremea am dat dosarul cu legăturile telefonice colectate din anii 1942, 1943 şi 1944 lui Dan Brătianu pentru a merge cu ofiţerii mei la tehnicienii de la repartitor şi să înceapă operaţiunea în timp ce lt.col. Rădulescu Octav a chemat pe şefa operatoare cu condica de ordine către toate centralele din ţară, scriind personal, în calitate de comandant militar, ordinul de deconectare a legăturilor telefonice folosite de germani. Deci totul s-a desfăşurat pe baza planului dinainte stabilit…
 • 7. MĂRTURII IMPORTANTE DESPRE MOMENTUL 23 AUGUST 1944 7 Tot în această noapte 23/24.08, am dat ordin telefonic lagărului Tg. Jiu – în numele g-lui Sănătescu Const. – de a fi eliberaţi toţi democraţii aflaţi în lagăr cu excepţia legionarilor”. Prin deciziile rapide şi hotărâte luate de Serviciul Special de Informaţii, aflat în acele ore sub conducerea operativă a lui Borcescu, autorităţile civile şi militare germane din Capitală au fost private de posibilitatea de a-şi coordona acţiunile cu unităţile dislocate pe teritoriul naţional, acesta contribuind direct la zădărnicirea acţiunii Wehrmacht-ului de a reintroduce „ordinea” în România. De asemenea, nu a permis germanilor să poată obţine informaţii de importanţă vitală prin intermediul reţelelor de agenţi constituite în ultimii ani, deoarece acestea au fost lichidate extrem de rapid, SSI-ul cunoscându-le, în cea mai mare parte, structura şi activitatea. (Articol preluat, la solicitarea autorilor, din publicația Intelligence, 4 decembrie 2014)