Megadatele (Big Data) pe Internet

Nicolae Sfetcu
Nicolae SfetcuFreelancer em MultiMedia

Termenul Big Data se referă la extragerea, manipularea și analiza unor seturi de date care sunt prea mari pentru a fi tratate în mod obișnuit. Din această cauză se utilizează software special și, în multe cazuri, și calculatoare și echipamente hardware special dedicate. În general la aceste date analiza se face statistic. Pe baza analizei datelor respective se fac de obicei predicții ale unor grupuri de persoane sau alte entități, pe baza comportamentului acestora în diverse situații și folosind tehnici analitice avansate. Se pot identifica astfel tendințe, necesități și evoluții comportamentale ale acestor entități. IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 23-27 ISSN 2821 – 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT47091

IT & C
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Megadatele (Big Data) pe Internet
Nicolae Sfetcu
Pentru a cita acest articol: Sfetcu, Nicolae (2022), Megadatele (Big Data) pe Internet, IT & C,
1:1, 23-27, DOI: 10.58679/IT47091, https://www.internetmobile.ro/megadatele-big-data-pe-
internet/
Publicat online: 19.08.2022
ABONARE
© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
INTERNET - MOBILE
2
Megadatele (Big Data) pe Internet
Nicolae Sfetcu
Rezumat
Termenul Big Data se referă la extragerea, manipularea și analiza unor seturi de date care
sunt prea mari pentru a fi tratate în mod obișnuit. Din această cauză se utilizează software special
și, în multe cazuri, și calculatoare și echipamente hardware special dedicate. În general la aceste
date analiza se face statistic. Pe baza analizei datelor respective se fac de obicei predicții ale unor
grupuri de persoane sau alte entități, pe baza comportamentului acestora în diverse situații și
folosind tehnici analitice avansate. Se pot identifica astfel tendințe, necesități și evoluții
comportamentale ale acestor entități.
Cuvinte cheie: megadate, Big Data, Internet
IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 23-27
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469
URL: https://www.internetmobile.ro/megadatele-big-data-pe-internet/
© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor.
MEGADATELE (BIG DATA) PE INTERNET
3
Termenul Big Data se referă la extragerea, manipularea și analiza unor seturi de date care
sunt prea mari pentru a fi tratate în mod obișnuit. Din această cauză se utilizează software special
și, în multe cazuri, și calculatoare și echipamente hardware special dedicate. În general la aceste
date analiza se face statistic. Pe baza analizei datelor respective se fac de obicei predicții ale unor
grupuri de persoane sau alte entități, pe baza comportamentului acestora în diverse situații și
folosind tehnici analitice avansate. Se pot identifica astfel tendințe, necesități și evoluții
comportamentale ale acestor entități. Oamenii de știință folosesc aceste date pentru cercetări în
meteorologie, genomică, (Nature 2008) conectomică, simulări fizice complexe, biologie, protecția
mediului , etc. (Reichman, Jones, and Schildhauer 2011)
Odată cu creșterea volumului de date pe Internet, în media socială, cloud computing,
dispozitive mobile și date guvernamentale, Big Data devine în același timp o amenințare și o
oportunitate pentru cercetători în ceea ce privește gestionarea și utilizarea acestor date, menținând
în același timp drepturile persoanelor implicate.
INTERNET - MOBILE
4
Definiții
Big Data includ, de obicei, seturi de date cu dimensiuni care depășesc capacitatea software
și hardware obișnuite, folosind date nestructurate, semi-structurate și structurate, cu accentul pe
datele nestructurate. (Dedić and Stanier 2017) Dimensiunile Big Data au crescut în timp din 2012,
de la câteva zeci de terabyte până la multe exabyte de date. (Everts 2016) Eficientizarea lucrului
cu Big Data implică învățarea mașinilor pentru a detecta modele, (Mayer-Schönberger and Cukier
2014) dar adesea aceste date sunt un produs secundar al altor activități digitale.
O definiție din 2018 afirmă că "Big Data sunt datele care necesită instrumentele de calcul
paralel pentru a gestiona datele", aceasta reprezentând o turnură în informatică, prin utilizarea
teoriilor de programare paralelă și lipsa unor garanții presupuse de modelele anterioare." Big Data
utilizează statistici inductive și concepte de identificare a sistemelor neliniare pentru a deduce legi
(regresii, relații neliniare și efecte cauzale) din seturi mari de date cu densitate scăzută de informații
pentru a obține relații și dependențe sau pentru a efectua predicții ale rezultatelor și
comportamentelor.
La nivelul Uniunii Europene nu există o definiție obligatorie dar, în conformitate cu Avizul
3/2013 al Grupului european de lucru privind protecția datelor,
"Big Data este un termen care se referă la creșterea enormă a accesului și a utilizării automate a
informațiilor: se referă la cantitățile uriașe de date digitale controlate de companii, autorități
și alte organizații mari, care sunt supuse unor analize ample bazate pe utilizarea de
algoritmi. Big Data pot fi folosite pentru a identifica tendințele și corelațiile generale, dar
pot fi utilizate și pentru a afecta direct persoanele." (European Economic and Social
Committee 2017)
Problema cu această definiție e că nu ia în considerare reutilizarea datelor cu caracter
personal.
Regulamentul nr. 2016/679 definește datele personale (articolul 4, paragraful 1) drept
"orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o
persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, în mod direct sau indirect,
în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date
de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității
fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane
fizice.”
Definiția se aplică, la nivelul UE, și persoanelor neidentificate dar care pot fi identificate
prin corelarea datelor anonime cu alte informații suplimentare. Datele cu caracter personal, o dată
MEGADATELE (BIG DATA) PE INTERNET
5
anonimizate (sau pseudo-anonimizate), pot fi prelucrate fără a fi nevoie de o autorizație, ținându-
se totuși cont de riscul re-identificării persoanei vizate.
Dimensiunile Big Data
Datele sunt partajate și stocate pe servere, prin interacțiunea dintre entitatea implicată și
sistemul de stocare. În acest context, Big Data se poate clasifica în sisteme active (interacțiune
sincronă, datele entității sunt trimise direct către sistemul de stocare), și sisteme pasive
(interacțiune asincronă, datele sunt colectate printr-un intermediar și apoi introduse în sistem.
De asemenea, datele pot fi transmise direct în mod conștient, sau ne-conștient (dacă
persoana ale cărei date sunt transmise nu este notificată la timp și clar). Datele sunt apoi prelucrate
pentru a genera statistici.
În funcție de ținta analizelor statisticilor respective, dimensiunile datelor pot fi a)
individuale (este analizat o singur entitate); sociale (se analizează grupuri discrete de entități din
cadrul unei populații; și hibride (când o entitate este analizată prin prisma apartenenței sale la un
grup deja definit).
Producția actuală imensă de date generate de utilizatori este estimată că va crește cu 2000%
1 2 3 la nivel mondial până în 2020, și sunt adesea nestructurate. (a7) În general, Big Data se
caracterizează prin:
• Volum (cantitatea de date);
• Varietate (produse de diferite surse în diferite formate);
• Viteză (viteza de analiza online a datelor);
• Veracitate (datele sunt incerte și trebuie verificate);
• Valoare (evaluată prin analiză).
Volumul de date produse și stocate evoluează în prezent exponențial, peste 90% din ele
fiind generate în ultimii patru ani. (European Economic and Social Committee 2017) Volumele
mari necesită viteză mare de analiză, cu impact puternic asupra veracității. Datele incorecte au
potențialul de a genera probleme atunci când sunt folosite în procesul de decizie.
Una din probleme important cu Big Data este dacă este nevoie de datele complete pentru a
trage anumite concluzii cu privire la proprietățile lor, sau este suficient un eșantion. Big Data
INTERNET - MOBILE
6
conține chiar în nume un termen legat de dimensiune, care este o caracteristică importantă a Big
Data. Dar eșantionarea (statistică) permite selectarea unor puncte corecte de colectare de date dintr-
un set mai larg pentru a estima caracteristicile întregii populații. Big Data pot fi eșantionate pe
diferite categorii de date în procesul de selecție a probelor cu ajutorul unor algoritmii de
eșantionare pentru Big Data.
Bibliografie
Dedić, Nedim, and Clare Stanier. 2017. “Towards Differentiating Business Intelligence, Big Data,
Data Analytics and Knowledge Discovery.” In Innovations in Enterprise Information
Systems Management and Engineering, edited by Felix Piazolo, Verena Geist, Lars Brehm,
and Rainer Schmidt, 114–22. Lecture Notes in Business Information Processing. Springer
International Publishing.
European Economic and Social Committee. 2017. “The Ethics of Big Data: Balancing Economic
Benefits and Ethical Questions of Big Data in the EU Policy Context.” European Economic
and Social Committee. February 22, 2017. https://www.eesc.europa.eu/en/our-
work/publications-other-work/publications/ethics-big-data.
Everts, Sarah. 2016. “Information Overload.” Science History Institute. July 18, 2016.
https://www.sciencehistory.org/distillations/magazine/information-overload.
Mayer-Schönberger, Viktor, and Kenneth Cukier. 2014. Big Data: A Revolution That Will
Transform How We Live, Work, and Think. Reprint edition. Boston: Eamon Dolan/Mariner
Books.
Nature. 2008. “Community Cleverness Required.” Nature 455 (7209): 1.
https://doi.org/10.1038/455001a.
Reichman, O. J., Matthew B. Jones, and Mark P. Schildhauer. 2011. “Challenges and
Opportunities of Open Data in Ecology.” Science 331 (February): 703.
https://doi.org/10.1126/science.1197962.

Recomendados

Big Data por
Big DataBig Data
Big DataNicolae Sfetcu
5 visualizações5 slides
Procesarea Big Data por
Procesarea Big DataProcesarea Big Data
Procesarea Big DataNicolae Sfetcu
37 visualizações4 slides
Big Data - Aspecte filosofice por
Big Data - Aspecte filosoficeBig Data - Aspecte filosofice
Big Data - Aspecte filosoficeNicolae Sfetcu
20 visualizações7 slides
Big Data por
Big DataBig Data
Big DataAndreiaugui
125 visualizações11 slides
Big data por
Big dataBig data
Big dataOvidiuIoanCIOBANU
108 visualizações12 slides
Tehnologii big data (1) por
Tehnologii big data (1)Tehnologii big data (1)
Tehnologii big data (1)LauraCristinaCHIPER1
166 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Megadatele (Big Data) pe Internet

Securitatea Big Data: Amenințări por
Securitatea Big Data: AmenințăriSecuritatea Big Data: Amenințări
Securitatea Big Data: AmenințăriNicolae Sfetcu
2 visualizações15 slides
Cercetare și aplicații în rețelele sociale por
Cercetare și aplicații în rețelele socialeCercetare și aplicații în rețelele sociale
Cercetare și aplicații în rețelele socialeNicolae Sfetcu
4 visualizações7 slides
54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence por
54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence
54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligenceramona771
382 visualizações6 slides
Sdd2 por
Sdd2Sdd2
Sdd2nubianca
301 visualizações7 slides
Analiza informațiilor por
Analiza informațiilorAnaliza informațiilor
Analiza informațiilorNicolae Sfetcu
46 visualizações7 slides
Modulul 1 ecdl por
Modulul 1 ecdlModulul 1 ecdl
Modulul 1 ecdlAdriana Popescu
6.2K visualizações51 slides

Similar a Megadatele (Big Data) pe Internet(20)

Securitatea Big Data: Amenințări por Nicolae Sfetcu
Securitatea Big Data: AmenințăriSecuritatea Big Data: Amenințări
Securitatea Big Data: Amenințări
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Cercetare și aplicații în rețelele sociale por Nicolae Sfetcu
Cercetare și aplicații în rețelele socialeCercetare și aplicații în rețelele sociale
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Nicolae Sfetcu4 visualizações
54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence por ramona771
54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence
54 mazareanu v_-_''inteligenta''_in_business_intelligence
ramona771382 visualizações
Sdd2 por nubianca
Sdd2Sdd2
Sdd2
nubianca301 visualizações
Analiza informațiilor por Nicolae Sfetcu
Analiza informațiilorAnaliza informațiilor
Analiza informațiilor
Nicolae Sfetcu46 visualizações
Modulul 1 ecdl por Adriana Popescu
Modulul 1 ecdlModulul 1 ecdl
Modulul 1 ecdl
Adriana Popescu6.2K visualizações
GDPR - Safetech Innovations por Stefan Theodorescu
GDPR - Safetech InnovationsGDPR - Safetech Innovations
GDPR - Safetech Innovations
Stefan Theodorescu47 visualizações
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures por Margareta Capilnean
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean678 visualizações
Activitatea de informații - Ciclul informațional por Nicolae Sfetcu
Activitatea de informații - Ciclul informaționalActivitatea de informații - Ciclul informațional
Activitatea de informații - Ciclul informațional
Nicolae Sfetcu43 visualizações
Activitatea de informații - Ciclul informațional por Nicolae Sfetcu
Activitatea de informații - Ciclul informațional Activitatea de informații - Ciclul informațional
Activitatea de informații - Ciclul informațional
Nicolae Sfetcu80 visualizações
Eficientizarea Ap Prin Informatizare por guest578676b
Eficientizarea Ap Prin InformatizareEficientizarea Ap Prin Informatizare
Eficientizarea Ap Prin Informatizare
guest578676b301 visualizações
Eficientizarea Ap Prin Informatizare por guest578676b
Eficientizarea Ap Prin InformatizareEficientizarea Ap Prin Informatizare
Eficientizarea Ap Prin Informatizare
guest578676b439 visualizações
Eficientizarea Ap Prin Informatizare por guest578676b
Eficientizarea Ap Prin InformatizareEficientizarea Ap Prin Informatizare
Eficientizarea Ap Prin Informatizare
guest578676b551 visualizações
Internet of Things por LuisaSrbu
Internet of ThingsInternet of Things
Internet of Things
LuisaSrbu108 visualizações
GHID GDPR IN SCOLI PROTECTIA DATELOR por Alis Popa
GHID GDPR IN SCOLI PROTECTIA DATELOR GHID GDPR IN SCOLI PROTECTIA DATELOR
GHID GDPR IN SCOLI PROTECTIA DATELOR
Alis Popa77 visualizações
Managementul informatiilor de business por Constantin Magdalina
Managementul informatiilor de businessManagementul informatiilor de business
Managementul informatiilor de business
Constantin Magdalina37 visualizações
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor” por Nicolae Sfetcu
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Nicolae Sfetcu9 visualizações

Mais de Nicolae Sfetcu

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
2 visualizações19 slides
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăNicolae Sfetcu
3 visualizações15 slides
Biopolitica și geopolitica por
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopoliticaNicolae Sfetcu
3 visualizações13 slides
Dance Music por
Dance MusicDance Music
Dance MusicNicolae Sfetcu
5 visualizações238 slides
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Nicolae Sfetcu
4 visualizações18 slides
Actul de la 23 august 1944 în România por
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaNicolae Sfetcu
3 visualizações9 slides

Mais de Nicolae Sfetcu(20)

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană por Nicolae Sfetcu
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Biopolitica și geopolitica por Nicolae Sfetcu
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopolitica
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Dance Music por Nicolae Sfetcu
Dance MusicDance Music
Dance Music
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Actul de la 23 august 1944 în România por Nicolae Sfetcu
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în România
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 por Nicolae Sfetcu
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 por Nicolae Sfetcu
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Nicolae Sfetcu4 visualizações
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 por Nicolae Sfetcu
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Nicolae Sfetcu2 visualizações
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat... por Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate por Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ... por Nicolae Sfetcu
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Metodologii moderne în analiza intelligence por Nicolae Sfetcu
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence por Nicolae Sfetcu
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Nicolae Sfetcu4 visualizações
Republica lui Platon por Nicolae Sfetcu
Republica lui PlatonRepublica lui Platon
Republica lui Platon
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining) por Nicolae Sfetcu
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Variabile în dezvoltarea WordPress por Nicolae Sfetcu
Variabile în dezvoltarea WordPressVariabile în dezvoltarea WordPress
Variabile în dezvoltarea WordPress
Nicolae Sfetcu3 visualizações
Anomalii ale relativității generale por Nicolae Sfetcu
Anomalii ale relativității generaleAnomalii ale relativității generale
Anomalii ale relativității generale
Nicolae Sfetcu5 visualizações
Viitorul științei – Știința științelor por Nicolae Sfetcu
Viitorul științei – Știința științelorViitorul științei – Știința științelor
Viitorul științei – Știința științelor
Nicolae Sfetcu4 visualizações
About Cats por Nicolae Sfetcu
About CatsAbout Cats
About Cats
Nicolae Sfetcu14 visualizações

Megadatele (Big Data) pe Internet

  • 1. IT & C ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022 Megadatele (Big Data) pe Internet Nicolae Sfetcu Pentru a cita acest articol: Sfetcu, Nicolae (2022), Megadatele (Big Data) pe Internet, IT & C, 1:1, 23-27, DOI: 10.58679/IT47091, https://www.internetmobile.ro/megadatele-big-data-pe- internet/ Publicat online: 19.08.2022 ABONARE © 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
  • 2. INTERNET - MOBILE 2 Megadatele (Big Data) pe Internet Nicolae Sfetcu Rezumat Termenul Big Data se referă la extragerea, manipularea și analiza unor seturi de date care sunt prea mari pentru a fi tratate în mod obișnuit. Din această cauză se utilizează software special și, în multe cazuri, și calculatoare și echipamente hardware special dedicate. În general la aceste date analiza se face statistic. Pe baza analizei datelor respective se fac de obicei predicții ale unor grupuri de persoane sau alte entități, pe baza comportamentului acestora în diverse situații și folosind tehnici analitice avansate. Se pot identifica astfel tendințe, necesități și evoluții comportamentale ale acestor entități. Cuvinte cheie: megadate, Big Data, Internet IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 23-27 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469 URL: https://www.internetmobile.ro/megadatele-big-data-pe-internet/ © 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.
  • 3. MEGADATELE (BIG DATA) PE INTERNET 3 Termenul Big Data se referă la extragerea, manipularea și analiza unor seturi de date care sunt prea mari pentru a fi tratate în mod obișnuit. Din această cauză se utilizează software special și, în multe cazuri, și calculatoare și echipamente hardware special dedicate. În general la aceste date analiza se face statistic. Pe baza analizei datelor respective se fac de obicei predicții ale unor grupuri de persoane sau alte entități, pe baza comportamentului acestora în diverse situații și folosind tehnici analitice avansate. Se pot identifica astfel tendințe, necesități și evoluții comportamentale ale acestor entități. Oamenii de știință folosesc aceste date pentru cercetări în meteorologie, genomică, (Nature 2008) conectomică, simulări fizice complexe, biologie, protecția mediului , etc. (Reichman, Jones, and Schildhauer 2011) Odată cu creșterea volumului de date pe Internet, în media socială, cloud computing, dispozitive mobile și date guvernamentale, Big Data devine în același timp o amenințare și o oportunitate pentru cercetători în ceea ce privește gestionarea și utilizarea acestor date, menținând în același timp drepturile persoanelor implicate.
  • 4. INTERNET - MOBILE 4 Definiții Big Data includ, de obicei, seturi de date cu dimensiuni care depășesc capacitatea software și hardware obișnuite, folosind date nestructurate, semi-structurate și structurate, cu accentul pe datele nestructurate. (Dedić and Stanier 2017) Dimensiunile Big Data au crescut în timp din 2012, de la câteva zeci de terabyte până la multe exabyte de date. (Everts 2016) Eficientizarea lucrului cu Big Data implică învățarea mașinilor pentru a detecta modele, (Mayer-Schönberger and Cukier 2014) dar adesea aceste date sunt un produs secundar al altor activități digitale. O definiție din 2018 afirmă că "Big Data sunt datele care necesită instrumentele de calcul paralel pentru a gestiona datele", aceasta reprezentând o turnură în informatică, prin utilizarea teoriilor de programare paralelă și lipsa unor garanții presupuse de modelele anterioare." Big Data utilizează statistici inductive și concepte de identificare a sistemelor neliniare pentru a deduce legi (regresii, relații neliniare și efecte cauzale) din seturi mari de date cu densitate scăzută de informații pentru a obține relații și dependențe sau pentru a efectua predicții ale rezultatelor și comportamentelor. La nivelul Uniunii Europene nu există o definiție obligatorie dar, în conformitate cu Avizul 3/2013 al Grupului european de lucru privind protecția datelor, "Big Data este un termen care se referă la creșterea enormă a accesului și a utilizării automate a informațiilor: se referă la cantitățile uriașe de date digitale controlate de companii, autorități și alte organizații mari, care sunt supuse unor analize ample bazate pe utilizarea de algoritmi. Big Data pot fi folosite pentru a identifica tendințele și corelațiile generale, dar pot fi utilizate și pentru a afecta direct persoanele." (European Economic and Social Committee 2017) Problema cu această definiție e că nu ia în considerare reutilizarea datelor cu caracter personal. Regulamentul nr. 2016/679 definește datele personale (articolul 4, paragraful 1) drept "orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane fizice.” Definiția se aplică, la nivelul UE, și persoanelor neidentificate dar care pot fi identificate prin corelarea datelor anonime cu alte informații suplimentare. Datele cu caracter personal, o dată
  • 5. MEGADATELE (BIG DATA) PE INTERNET 5 anonimizate (sau pseudo-anonimizate), pot fi prelucrate fără a fi nevoie de o autorizație, ținându- se totuși cont de riscul re-identificării persoanei vizate. Dimensiunile Big Data Datele sunt partajate și stocate pe servere, prin interacțiunea dintre entitatea implicată și sistemul de stocare. În acest context, Big Data se poate clasifica în sisteme active (interacțiune sincronă, datele entității sunt trimise direct către sistemul de stocare), și sisteme pasive (interacțiune asincronă, datele sunt colectate printr-un intermediar și apoi introduse în sistem. De asemenea, datele pot fi transmise direct în mod conștient, sau ne-conștient (dacă persoana ale cărei date sunt transmise nu este notificată la timp și clar). Datele sunt apoi prelucrate pentru a genera statistici. În funcție de ținta analizelor statisticilor respective, dimensiunile datelor pot fi a) individuale (este analizat o singur entitate); sociale (se analizează grupuri discrete de entități din cadrul unei populații; și hibride (când o entitate este analizată prin prisma apartenenței sale la un grup deja definit). Producția actuală imensă de date generate de utilizatori este estimată că va crește cu 2000% 1 2 3 la nivel mondial până în 2020, și sunt adesea nestructurate. (a7) În general, Big Data se caracterizează prin: • Volum (cantitatea de date); • Varietate (produse de diferite surse în diferite formate); • Viteză (viteza de analiza online a datelor); • Veracitate (datele sunt incerte și trebuie verificate); • Valoare (evaluată prin analiză). Volumul de date produse și stocate evoluează în prezent exponențial, peste 90% din ele fiind generate în ultimii patru ani. (European Economic and Social Committee 2017) Volumele mari necesită viteză mare de analiză, cu impact puternic asupra veracității. Datele incorecte au potențialul de a genera probleme atunci când sunt folosite în procesul de decizie. Una din probleme important cu Big Data este dacă este nevoie de datele complete pentru a trage anumite concluzii cu privire la proprietățile lor, sau este suficient un eșantion. Big Data
  • 6. INTERNET - MOBILE 6 conține chiar în nume un termen legat de dimensiune, care este o caracteristică importantă a Big Data. Dar eșantionarea (statistică) permite selectarea unor puncte corecte de colectare de date dintr- un set mai larg pentru a estima caracteristicile întregii populații. Big Data pot fi eșantionate pe diferite categorii de date în procesul de selecție a probelor cu ajutorul unor algoritmii de eșantionare pentru Big Data. Bibliografie Dedić, Nedim, and Clare Stanier. 2017. “Towards Differentiating Business Intelligence, Big Data, Data Analytics and Knowledge Discovery.” In Innovations in Enterprise Information Systems Management and Engineering, edited by Felix Piazolo, Verena Geist, Lars Brehm, and Rainer Schmidt, 114–22. Lecture Notes in Business Information Processing. Springer International Publishing. European Economic and Social Committee. 2017. “The Ethics of Big Data: Balancing Economic Benefits and Ethical Questions of Big Data in the EU Policy Context.” European Economic and Social Committee. February 22, 2017. https://www.eesc.europa.eu/en/our- work/publications-other-work/publications/ethics-big-data. Everts, Sarah. 2016. “Information Overload.” Science History Institute. July 18, 2016. https://www.sciencehistory.org/distillations/magazine/information-overload. Mayer-Schönberger, Viktor, and Kenneth Cukier. 2014. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Reprint edition. Boston: Eamon Dolan/Mariner Books. Nature. 2008. “Community Cleverness Required.” Nature 455 (7209): 1. https://doi.org/10.1038/455001a. Reichman, O. J., Matthew B. Jones, and Mark P. Schildhauer. 2011. “Challenges and Opportunities of Open Data in Ecology.” Science 331 (February): 703. https://doi.org/10.1126/science.1197962.