TopCV Recruitment Insights 2021.pdf

Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Quang Huy. em VTC Mobile

Báo cáo thị trường tuyển dụng 2020 & xu hướng tuyển dụng 2021 là báo cáo thường niên được thực hiện bởi TopCV - Nền tảng công nghệ tuyển dụng hàng đầu Việt Nam. Báo cáo được thống kê & phân tích nhằm mục đích cung cấp các thông tin tổng quan về thị trường tuyển dụng tại Việt Nam trong năm 2020 và xu hướng tuyển dụng trong năm 2021. Từ đó giúp các doanh nghiệp đưa ra các chiến lược, quyết định chính xác giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc thu hút và tuyển dụng nhân tài

TopCV Recruitment Insights 2021.pdf
Báo cáo thị trường tuyển dụng 2020 & xu hướng tuyển dụng 2021 là báo cáo thường
niên được thực hiện bởi TopCV - Nền tảng công nghệ tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.Báo
cáo được thống kê & phân tích nhằm mục đích cung cấp các thông tin tổng quan về thị
trường tuyển dụng tại Việt Nam trong năm 2020 và xu hướng tuyển dụng trong năm 2021.
Từ đó giúp các doanh nghiệp đưa ra các chiến lược,quyết định chính xác giúp tiết kiệm
thời gian,chi phí trong việc thu hút và tuyển dụng nhân tài.
LỜI MỞ ĐẦU
Báo cáo sử dụng các phương pháp định lượng để phân tích số liệu khảo sát trực tiếp
từ 1.500 doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực và 3.000 ứng viên về thị trường tuyển dụng
tại Việt Nam 2020 và xu hướng tuyển dụng năm 2021 của TopCV.Bên cạnh đó,để xác
định mức lương trung bình cho các vị trí,chúng tôi phân tích số liệu của hơn 150.000 tin
tuyển dụng được doanh nghiệp đăng tải tại TopCV trong năm 2020.
Tất cả dữ liệu trong báo cáo này là dữ liệu gốc đã được xử lý và thể hiện lại dưới dạng chỉ
số để đảm bảo tính bảo mật thông tin kinh doanh của TopCV.
Tất cả thông tin trong báo cáo này,mặc dù cho thấy toàn cảnh thị trường tuyển dụng
2020 & xu hướng tuyển dụng 2021,đều không tiết lộ bất kỳ kết quả tuyển dụng hay
hoạt động tuyển dụng của bất kỳ công ty cụ thể nào.
Các số liệu về lương được sử dụng trong báo cáo là mức lương hàng tháng trước thuế và
bảo hiểm (gross salary),được tính theo VNĐ.
MỤC LỤC
Chương I
Tổng quan tình hình tuyển dụng
của doanh nghiệp năm 2020
Chương II
Kế hoạch tuyển dụng nhân sự
của doanh nghiệp năm 2021
Chương III
Hành vi tìm việc của ứng viên
Chương IV
Kết luận
4
Tổng quan tình hình
tuyển dụng của
doanh nghiệp năm 2020
Các số liệu trong phần này được thống kê từ khảo sát nhà
tuyển dụng của TopCV vào tháng 12/2020.
5
Để doanh nghiệp hoạch định được chiến lược
nhân sự phục vụ tốt nhất cho chiến lược kinh
doanh, việc theo dõi dữ liệu thị trường tuyển
dụng trong quá khứ là điều cần thiết.Kết thúc
năm 2020,gần 42% doanh nghiệp thiếu
hụt nhân sự, điều này báo động mức độ cạnh
tranh gay gắt trên thị trường tuyển dụng trong
năm 2021.
6
1. Tình hình tuyển dụng
Tỷ lệ thiếu hụt nhân sự chung
Không thiếu hụt
Thiếu hụt
58,4%
41,6%
Gần 42% doanh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trong năm 2020.
Trong đó,nhóm doanh nghiệp có quy mô từ 300 - 500 nhân sự có tỷ lệ thiếu hụt
cao nhất (54,8%).Điều này cho thấy một lượng nhu cầu tuyển dụng rất lớn sẽ xuất
hiện tại nhóm công ty này trong thời gian tới.
Tỷ lệ thiếu hụt nhân sự theo quy mô doanh nghiệp
Dưới 24 nhân sự
Từ 25-99 nhân sự
Từ 100-299 nhân sự
Từ 300-500 nhân sự
Trên 500 nhân sự
Không thiếu hụt Thiếu hụt
41,6%
42,3%
36,6%
54,8%
41,3%
7
Bất động sản, Kinh doanh và Tài chính / Ngân hàng là 3 lĩnh vực dẫn đầu trong Top
10 lĩnh vực kinh doanh có tỷ lệ thiếu hụt nhân sự cao nhất trong năm 2020.Công
nghệ thông tin thuộc Top 5 lĩnh vực “khát” nhân sự nhất 2020.Dự báo trong thời gian
tới,đây sẽ là những lĩnh vực có thị trường tuyển dụng “nóng” nhất để bù đắp lượng
nhân sự thiếu hụt năm 2020.
10 lĩnh vực có tỷ lệ thiếu hụt nhân sự cao nhất
Bất động sản
Kinh doanh
Tài chính / Ngân hàng
CNTT
Sản xuất
54%
48,1%
44,6%
43,3%
40,2%
62,5% 23,4% 19,1%
Các vị trí công việc được doanh nghiệp tuyển dụng
nhiều nhất
Nhân viên kinh doanh Marketing CNTT - IT
Kế toán / Tài chính Chăm sóc khách hàng Hành chính nhân sự
17,3% 13,5% 12,7%
Nhân viên kinh doanh là vị trí các doanh nghiệp tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2020
với 62,5% doanh nghiệp lựa chọn.
FMCG
Điện / Điện tử
Giáo dục
Du lịch
Xuất nhập khẩu 38,1%
37,9%
35,6%
35%
30%
8
Mặc dù được doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng trong năm 2020 nhưng
phòng Kinh doanh, Marketing và Phát triển sản phẩm là 3 phòng ban đang có tỷ lệ
thiếu hụt nhân sự nhiều nhất.Điều này báo hiệu một thị trường tuyển dụng cạnh tranh
gay gắt trong năm 2021 để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các phòng ban này.
Top phòng ban thiếu hụt nhân sự
Kinh doanh Marketing Phát triển sản phẩm Tài chính - Kế toán
Kỹ thuật - Thi công Hành chính
nhân sự
Dịch vụ khách hàng /
Vận hành dịch vụ
Thiết kế,
kiến trúc
10,9% 10,5% 9,4% 6,2%
53,5% 24,3% 11,5% 11,4%
Chi phí tuyển dụng của các doanh nghiệp trong năm 2020 phổ biến ở mức dưới
20 triệu đồng với 56,2% các doanh nghiệp tham gia khảo sát lựa chọn.
Chi phí tuyển dụng của doanh nghiệp trong năm 2020
Dưới 5 triệu
23%
22,7%
9,1%
5,4%
6,6%
14,9%
18,3%
Từ 5-10 triệu
Từ 10-20 triệu
Từ 20-30 triệu
Từ 30-50 triệu
Trên 50 triệu
Chưa thống kê
9
Hơn một nửa số nhà tuyển dụng được khảo sát cho rằng Số lượng hồ sơ ứng viên
chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng và Ứng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ
năng chuyên môn là 2 nguyên nhân lớn nhất khiến doanh nghiệp của mình bị thiếu
hụt nhân sự.
Theo sau đó là lý do Ứng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ năng mềm và kinh
nghiệm, Tỷ lệ nghỉ việc cao và Ảnh hưởng của dịch Covid.
Nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt nhân sự từ góc độ
doanh nghiệp
Hồ sơ ứng viên
chưa đáp ứng đủ
nhu cầu tuyển dụng
Ứng viên chưa
đáp ứng về kỹ năng
chuyên môn
Ứng viên chưa đáp ứng
về kỹ năng mềm
và kinh nghiệm
Tỷ lệ
nghỉ việc cao
Thương hiệu nhà tuyển
dụng chưa đủ mạnh
Dịch Covid Thiếu ngân sách
tuyển dụng
Phúc lợi công ty
chưa đáp ứng đủ
mong muốn ứng viên
25,2% 14,5% 11,2%
13%
55,4% 53,6% 29,7% 27,6%
10
Với nguyên nhân gây thiếu hụt nhân sự do số lượng hồ sơ ứng viên chưa đáp ứng đủ nhu
cầu tuyển dụng,ngoài đăng tuyển miễn phí,nhà tuyển dụng nên tận dụng những dịch vụ để
gia tăng số lượng ứng viên tiềm năng hơn:
Sử dụng các gói dịch vụ Quảng cáo tin tuyển dụng,tích hợp các quyền lợi: Hiển thị tin
tuyển dụng trong Box việc làm nổi bật,Vị trí hiển thị ưu tiên,Đẩy top tự động hàng tuần,
Gửi thông báo việc làm,giúp tối ưu hóa hiển thị của thông tin đăng tuyển.
Thêm các tùy chọn: gắn nhãn vào tiêu đề tin tuyển dụng,đẩy top tin đăng không giới
hạn giúp tin tuyển dụng nổi bật hơn với ứng viên.
Ngoài ra,để tìm được ứng viên đáp ứng đúng kỹ năng chuyên môn,kỹ năng mềm và kinh
nghiệm yêu cầu,các nhà tuyển dụng cần những giải pháp sàng lọc,đánh giá ứng viên toàn
diện.Bên cạnh đó,để mở rộng nguồn ứng viên,nhà tuyển dụng nên kết hợp các dịch vụ
tuyển dụng khác nhau tối ưu hơn:
Chủ động tìm kiếm và kết nối với nguồn ứng viên tiềm năng qua dịch vụ Nạp credit mở
hồ sơ ứng viên.
Tận dụng sức mạnh của công nghệ để tìm kiếm nhân tài với AI (Trí tuệ nhân tạo) và CV
Scout - Một tính năng mới từ TopCV ứng dụng công nghệ TopMatch AI mang tới
nguồn hồ sơ phù hợp hơn.
Đặc biệt để tăng tỷ lệ tuyển dụng thành công,nhà tuyển dụng cần thường xuyên tương
tác,tăng điểm “chạm” với ứng viên qua các kênh giao tiếp nhanh chóng,tiện lợi như TopCV
Connect - Tính năng trò chuyện cùng ứng viên từ TopCV giúp:
Dễ dàng tạo cuộc hội thoại,tương tác trực tiếp với ứng viên đã ứng tuyển vào tin tuyển dụng.
Khai thác thêm nhiều thông tin của ứng viên (tính cách,mục tiêu công việc,...) mà CV
chưa thể hiện hết.
Trò chuyện nhanh chóng,thuận tiện,rút ngắn thời gian và quy trình,nâng cao trải
nghiệm ứng tuyển của ứng viên.
Thêm cơ hội để truyền thông thương hiệu tuyển dụng,văn hóa doanh nghiệp.
Gia tăng cơ hội thu hút,thuyết phục ứng viên,từ đó tăng tỷ lệ tuyển dụng thành công.
Đề xuất từ TopCV
11
2. Hiệu quả của các kênh tuyển dụng
Các website tuyển dụng như TopCV, VietnamWorks,... và Các trang mạng xã hội
(Facebook, LinkedIn,...) là 2 lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp khi tuyển dụng
nhân sự với hơn 4/5 doanh nghiệp tham gia khảo sát sử dụng.Các website tuyển
dụng như TopCV, VietnamWorks,... cũng là kênh tuyển dụng được đánh giá mang
lại hiệu quả cao nhất.Các trang mạng xã hội (Facebook, LinkedIn,...) xếp thứ 2 với
26,7% doanh nghiệp đánh giá là kênh tuyển dụng hiệu quả đối với họ.
Chương trình giới thiệu nội bộ và Trang tuyển dụng của doanh nghiệp cũng được
sử dụng nhiều với hơn 40% doanh nghiệp tham gia khảo sát lựa chọn.
Các website như
TopCV,VietnamWorks...
Mạng xã hội
(Facebook,LinkedIn...)
Chương trình
giới thiệu nội bộ
Trang tuyển dụng
công ty
Trường đại học Dịch vụ Headhunt Event / Meetup
Các website như TopCV,
VietnamWorks...
Mạng xã hội
(Facebook,LinkedIn...)
Chương trình
giới thiệu nội bộ
86,9% 80,5% 48,7%
42,1% 6,6%
21,5% 13,5%
39% 26,7% 14,1%
Các kênh tuyển dụng được doanh nghiệp sử dụng
nhiều trong năm 2020
Các kênh tuyển dụng được đánh giá mang lại hiệu quả
cao nhất
12
3. Truyền thông thương hiệu
tuyển dụng
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding) đã là một phần bắt buộc
trong chiến lược nhân sự của các tổ chức để thu hút và giữ chân nhân tài.
Social Media
(Facebook,LinkedIn...)
Nền tảng tuyển dụng như TopCV
(đặt banner,sử dụng chuyên trang
tuyển dụng)
Webinar
5%
75% 41,1%
11%
35%
Event
Email đến ứng viên
Các kênh doanh nghiệp sử dụng để truyền thông
thương hiệu tuyển dụng
Có đến 75% doanh nghiệp truyền thông thương hiệu thông qua Social Media
(Facebook, LinkedIn,...); 41,1% doanh nghiệp truyền thông thương hiệu tuyển
dụng thông qua các nền tảng công nghệ như TopCV.
13
4. Test ứng viên
37,3%
62,7%
Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng bài test trong quy trình
tuyển dụng
Các loại bài test được doanh nghiệp sử dụng trong quy
trình tuyển dụng
Có sử dụng
Không sử dụng
Test trình độ chuyên môn
77,5% 28,6%
22,8%
23,1%
Test tính cách (MBTI, DISC...)
Test chỉ số EQ
(chỉ số trí tuệ cảm xúc)
Test chỉ số IQ
(chỉ số thông minh)
14
Sử dụng bài test (kiểm tra) đầu vào trong tuyển dụng là giải pháp giúp doanh nghiệp giảm tỷ
lệ tuyển sai người.Để bài test tuyển dụng phát huy hiệu quả tối đa trong việc đánh giá,sàng
lọc ứng viên,đồng thời tiết kiệm chi phí,thời gian tuyển dụng,doanh nghiệp nên sử dụng
các giải pháp đánh giá nhân sự toàn diện như TestCenter.vn:
Ngân hàng đề thi mẫu được xây dựng từ các chuyên gia nhân sự hàng đầu.
Tạo bài test online nhanh chóng,phù hợp với hầu hết các ngành nghề.
Quản lý và tổ chức thi dễ dàng,minh bạch,quản lý thông tin từng ứng viên.
Giảm 20% chi phí so với các bài test giấy truyền thống.
Tổng hợp và thống kê kết quả trực quan,nhanh chóng,minh bạch với từng bài test và
đợt thi.
Gợi ý từ TopCV
Việc sử dụng bài test đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong tuyển dụng nhân sự
hiện đại với hơn 60% doanh nghiệp hiện nay có sử dụng bài test trong quy trình tuyển
dụng.Trong đó,Test trình độ chuyên môn là bài test phổ biến nhất với hơn 77%
doanh nghiệp sử dụng.
Những lý do chính khiến gần 40% doanh nghiệp còn lại chưa áp dụng bài test trong
quy trình tuyển dụng:
Chưa xây dựng được bài test tiêu chuẩn cho các bộ phận và vị trí tuyển dụng.
Gặp nhiều khó khăn trong triển khai bài test tuyển dụng (tốn thời gian,chi phí,thiếu
nhân sự chuyên trách,...).
Các vị trí lao động phổ thông không đòi hỏi nhiều kiến thức,kỹ năng.
15
Chính sách lương thưởng luôn là một trong những yếu tố quan
trọng để thu hút và giữ chân người tài. Tuy nhiên, tùy vào loại hình
doanh nghiệp cũng như giai đoạn phát triển sẽ có những chính
sách khác nhau. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp cần tiếp
tục lưu ý để điều chỉnh bài toán về chính sách lương sao cho phù
hợp nhất. Dưới đây là bảng lương mà doanh nghiệp nên tham
khảo trước khi thay đổi chính sách đãi ngộ của mình.
5. Mức lương trung bình theo từng
cấp bậc - số năm kinh nghiệm
trong top 10 ngành nghề phổ biến
Chú thích
(đơn vị: triệu đồng)
(*) Các mốc lương trong tin tuyển dụng mà nhà tuyển dụng để quá thấp hoặc quá cao so
với mặt bằng chung của thị trường, sẽ bị loại khỏi bảng tính để hạn chế sai lệch dữ liệu.
Công thức tính
Mức lương trung bình thấp: Mức lương phổ biến nằm trong khoảng trung bình thấp
mà nhà tuyển dụng đang sẵn sàng chi trả cho từng vị trí / chức danh tìm kiếm.
Mức lương trung bình cao: Mức lương phổ biến nằm trong khoảng trung bình cao mà
nhà tuyển dụng đang sẵn sàng chi trả cho từng vị trí / chức danh tìm kiếm.
Mức lương trung bình thấp =
Tổng các mức lương tối thiểu
Tổng số tin đăng tuyển có mức lương tối thiểu
Mức lương trung bình cao = Tổng các mức lương tối đa
Tổng số tin đăng tuyển có mức lương tối đa
16
Bất động sản
Kinh doanh / Bán hàng / Tư vấn
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 2,9 5,4
Nhân viên 6,5 15,8
Trưởng nhóm 13,3 21,5
Quản lý / Giám sát 14,8 23,8
Trưởng / Phó phòng 17,2 27,2
Giám đốc 32 54,2
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 5,5 12
Từ 1 đến 3 năm 9 21,6
Từ 3 đến 5 năm 17,3 28,3
Trên 5 năm 20,9 31,6
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 3,5 6,9
Nhân viên 6,6 16,7
Trưởng nhóm 13,0 22,5
Quản lý / Giám sát 14,5 24,3
Trưởng / Phó phòng 16,8 29,7
Giám đốc 31,2 54,7
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 6,9 16
Từ 1 đến 3 năm 9,2 25,3
Từ 3 đến 5 năm 20,3 32,8
Trên 5 năm 21,8 36,3
17
IT - Phần mềm
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 3 5,5
Nhân viên 7,6 16,3
Trưởng nhóm 13,5 22,1
Quản lý / Giám sát 14,7 23,9
Trưởng / Phó phòng 17,4 28,5
Giám đốc 41,9 65,6
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 6,6 12,6
Từ 1 đến 3 năm 9,2 25
Từ 3 đến 5 năm 19,6 32,7
Trên 5 năm 22,6 35,4
Marketing / Truyền thông / Quảng cáo
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 3,1 5,7
Nhân viên 6,5 16,1
Trưởng nhóm 13,1 21,5
Quản lý / Giám sát 14,6 24,1
Trưởng / Phó phòng 17,4 29,2
Giám đốc 31,8 54,2
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 6 13,5
Từ 1 đến 3 năm 9,1 24,5
Từ 3 đến 5 năm 20,3 32,9
Trên 5 năm 21,4 35,3
18
Nhân sự
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 2,8 5,2
Nhân viên 6,5 15,6
Trưởng nhóm 13,3 21,4
Quản lý / Giám sát 14,8 23,7
Trưởng / Phó phòng 17,3 27
Giám đốc 26,7 45,1
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 5,5 11,9
Từ 1 đến 3 năm 9 21,5
Từ 3 đến 5 năm 17,3 28
Trên 5 năm 20,9 31,6
Hành chính / Văn phòng
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 3,1 5,7
Nhân viên 6,3 15,6
Trưởng nhóm 13 21,3
Quản lý / Giám sát 14,5 23,9
Trưởng / Phó phòng 17,4 28,7
Giám đốc 26,3 44,7
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 5,9 13
Từ 1 đến 3 năm 9 23,5
Từ 3 đến 5 năm 19,6 31,8
Trên 5 năm 20,4 32,5
19
Kế toán / Kiểm toán
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 2,9 5,4
Nhân viên 6,5 15,8
Trưởng nhóm 13,4 21,7
Quản lý / Giám sát 14,7 23,7
Trưởng / Phó phòng 17,3 27,5
Giám đốc 32,5 55,6
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 5,6 12,2
Từ 1 đến 3 năm 9 22
Từ 3 đến 5 năm 17,4 28,4
Trên 5 năm 21 32,4
Dịch vụ khách hàng
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 3 5,6
Nhân viên 6,2 15,3
Trưởng nhóm 12,8 21
Quản lý / Giám sát 14,4 23,6
Trưởng / Phó phòng 17,3 28,4
Giám đốc 26,3 44,7
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 5,7 12,6
Từ 1 đến 3 năm 9 23,2
Từ 3 đến 5 năm 19,2 31,4
Trên 5 năm 20,5 32,4
20
Bảo hiểm
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 3 5,5
Nhân viên 6,5 15,9
Trưởng nhóm 13,5 21,8
Quản lý / Giám sát 14,7 23,6
Trưởng / Phó phòng 17,3 27,5
Giám đốc 32,5 55,6
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 5,6 12,2
Từ 1 đến 3 năm 9 22
Từ 3 đến 5 năm 17,4 28,4
Trên 5 năm 21 32,4
Ngân hàng / Tài chính
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Theo cấp bậc
Thực tập sinh 3 5,6
Nhân viên 6,4 15,9
Trưởng nhóm 12,9 21,1
Quản lý / Giám sát 14,5 23,7
Trưởng / Phó phòng 17,4 28,4
Giám đốc 32,5 55,4
Theo số năm kinh nghiệm
Dưới 1 năm 5,6 12,6
Từ 1 đến 3 năm 9,1 23,2
Từ 3 đến 5 năm 19 31,9
Trên 5 năm 21,3 33,8
21
6. Mức lương đăng tuyển theo từng vị trí
(đơn vị: triệu đồng)
Các vị trí phổ biến
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Giám đốc Kinh doanh 29,2 45,1
Giám đốc Marketing 34,1 46,7
Giám đốc Nhân sự 24,4 42,4
Giám đốc Tài chính 29,2 50,5
Giám đốc Công nghệ 41,9 65,6
Giám đốc Vận hành 30,6 50,1
Các vị trí Giám đốc phổ biến
22
Các vị trí Quản lý phổ biến
Các vị trí phổ biến
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Trưởng nhóm Kinh doanh 13,6 24,6
Giám sát kinh doanh 15,4 27,1
Sales Manager 16,9 30,7
Trưởng nhóm Marketing 12,9 20,3
Trưởng nhóm Digital Marketing 14,2 22,2
Trưởng nhóm Content Marketing 12 17,5
Trưởng nhóm SEO 14,4 21,7
Marketing Manager 16,3 29,9
Trưởng nhóm Chăm sóc Khách hàng 11 16,8
Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng 15,7 21,8
Trưởng nhóm tuyển dụng 12,2 18,4
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự 20,2 28,8
Kế toán trưởng 17,3 24,4
Product Manager 20 43,1
Project Manager 18,1 35,5
Technical Leader 20,2 38,6
Trưởng phòng IT 21,2 33,9
Trưởng Phòng Vận Hành 17,1 25,8
23
Các vị trí Nhân viên phổ biến (1-3 năm kinh nghiệm)
Các vị trí phổ biến
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
Nhân viên kinh doanh 7 18,9
Marketing Executive 7,4 13,8
Digital marketing 7 15,3
Content Marketing 6,5 11,2
Nhân viên SEO 7,1 12,7
Chuyên viên PR 8,2 17,9
Chăm sóc khách hàng 5,7 10,9
Hành chính nhân sự 6,2 10,4
Chuyên viên đào tạo 7,8 15,6
Nhân viên C&B 7,1 12,3
Chuyên viên tuyển dụng 6,8 11,7
Kế toán bán hàng 5,9 9,3
Kế toán nội bộ 5,8 10,2
Kế toán tổng hợp 8,1 12,5
Kế toán thuế 7,6 11,9
Kế toán thanh toán 6,6 10,7
Kế toán kho 5,8 9
Thủ quỹ 6,4 9,4
Thủ kho 6,1 9,5
Kế toán công nợ 6 10,2
Business Analyst 13,3 24,5
Tester 8,3 16,9
Xuất nhập khẩu 7,4 12,8
Logistics 7,2 14,1
Trợ lý 7,9 13,8
Thư ký 7,3 12
Vận hành 7,1 12,5
24
Dựa vào kỹ năng / ngôn ngữ lập trình, dành cho nhóm
từ 1 - 3 năm kinh nghiệm
Kỹ năng / Ngôn ngữ lập trình
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
mobile 11 22,2
ios 11,2 23,1
android 12,3 24,8
flutter 11,5 22,7
front - end 10,4 20
back - end 14 25
fullstack 14,5 28,2
devops 11,2 22
brse 29,2 49,2
business analyst 10,2 19,5
designer 10,5 17,7
ui / ux 11,8 21,6
game 10,4 20,2
tester 9 16
php 11,5 21,7
javascript 11,9 23,2
.net 11,9 22,2
java 13,8 26,9
c / c++ 10,9 21
c# 11,2 22,3
7. Mức lương của các vị trí phổ biến trong
ngành CNTT
(đơn vị: triệu đồng)
25
Kỹ năng / Ngôn ngữ lập trình
Mức lương
trung bình thấp
Mức lương
trung bình cao
nodejs 12,3 24,3
python 13,8 26
ruby 14,6 30,2
laravel 10,9 23,3
react native 10,9 21,8
angularis 13,4 24,8
vuejs 13,6 26
unity 11,7 20,6
wordpress 9,1 15,4
magento 10,4 20,9
odoo 13,3 22,9
abap 10,5 12,3
26
Dựa trên Mức lương của các vị trí phổ biến, doanh
nghiệp có thể xem xét điều chỉnh mức lương để cân
bằng với thị trường, thu hút ứng viên ứng tuyển.
Nếu mức lương của doanh nghiệp đề nghị dưới Mức
lương trung bình thấp thì mức lương này chưa lý
tưởng, vì đa phần người tìm việc có vị trí tương đương
trên thị trường hiện nay đang nhận được mức lương
cao hơn mức lương đề nghị của doanh nghiệp bạn.
Nếu doanh nghiệp bạn đề nghị mức lương trong
khoảng giữa Mức lương trung bình thấp và Mức lương
trung bình cao, thì mức lương này sẽ phù hợp với mặt
bằng chung của thị trường.
Nếu doanh nghiệp bạn đề nghị mức lương cao hơn
Mức lương trung bình cao thì mức lương này có tính
cạnh tranh cao vì đa phần người tìm việc có vị trí
tương đương trên thị trường hiện nay đang nhận được
mức lương thấp hơn mức lương đề nghị của doanh
nghiệp bạn.
NHẬN XÉT
27
Kế hoạch tuyển dụng
nhân sự của doanh nghiệp
năm 2021
Các số liệu trong phần này được thống kê từ khảo sát nhà tuyển dụng của
TopCV vào tháng 12/2020.
28
Trước tình trạng khan hiếm nhân sự, đặc biệt
nhân lực ngành CNTT, hơn 75% doanh
nghiệp dự kiến đẩy mạnh tuyển dụng ứng
viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tốc độ
phục hồi và tăng trưởng sau một năm chịu
ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.
29
66,9% doanh nghiệp cho biết nhu cầu về nhân lực của họ sẽ tăng lên trong năm
2021. Chỉ có 3,2% các công ty có nhu cầu tuyển dụng trong năm 2021 giảm so với
năm 2020.
Con số này cho thấy sau một năm chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh,lũ lụt,...đa phần
các công ty đều có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng nhân sự để phục hồi và
phát triển trong năm 2021.
1. Nhu cầu tuyển dụng năm 2021:
Số lượng, vị trí, đối tượng
Nhu cầu tuyển dụng các doanh nghiệp trong năm 2021
so với năm 2020
Tăng nhẹ (dưới 20%)
Tăng mạnh (trên 30%)
Giữ nguyên
Giảm nhẹ (dưới 20%)
Giảm mạnh (trên 30%)
Không có nhu cầu tuyển dụng,
hoặc chỉ ưu tiên tuyển qua các
kênh miễn phí
Chưa có kế hoạch cụ thể
17,4%
2,7%
0,9%
2,3%
9,8%
31,4%
35,5%
30
Bất động sản
Tài chính / Ngân hàng
CNTT
Giáo dục
Xuất nhập khẩu
Du lịch
Kinh doanh
Sản xuất
Khách sạn - Nhà hàng
Điện / Điện tử
Xây dựng
FMCG
Dưới 24 nhân sự
25-99 nhân sự
100-299 nhân sự
300-500 nhân sự
Trên 500 nhân sự
Giảm mạnh (trên 30%) Tăng nhẹ (dưới 20%)
Giảm nhẹ (dưới 20%) Tăng mạnh (trên 30%)
Giữ nguyên
Mức tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng trong năm 2021
Theo quy mô doanh nghiệp
62,8%
58,3%
41,7%
44,7%
36,4%
40%
29,1%
30%
40,7%
20,6%
18,8%
28%
31,1%
47,4%
34,5%
50,9%
46,8%
39,4%
48,1%
41,6%
53,7%
27,9%
40%
57,8%
58,8%
40,7%
47,5%
51%
46,7%
51,5%
39,5%
43,3%
27,8%
29,4%
Theo lĩnh vực
31
Đa số doanh nghiệp trong các lĩnh vực đều đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều,trong
đó nổi bật là Bất động sản, Tài chính / Ngân hàng và CNTT.
Đây sẽ là những lĩnh vực mà các công ty hoạt động trong đó sẽ phải cạnh tranh cao
hơn so với những vực khác khi tuyển dụng trong năm 2021 vì nhu cầu của thị trường
tăng cao.
Các doanh nghiệp có quy mô từ 300 - 500 nhân sự có mức tăng trưởng nhu cầu
tuyển dụng trong năm 2021 cao nhất,với 89,6% doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng số
lượng nhân sự tuyển mới.Các doanh nghiệp có quy mô trên 500 nhân sự cũng có
mức tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng đáng kể với hơn ½ (53,7%) doanh nghiệp cho
biết nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng mạnh (trên 30%) trong năm 2021.Tuy nhiên,đây
cũng là quy mô có mức giảm nhu cầu tuyển dụng cao nhất,với 6,1% doanh nghiệp
cho biết sẽ giảm số lượng nhân sự tuyển mới trong năm tiếp theo.
Sau một năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, đa phần các doanh
nghiệp dự kiến đẩy mạnh tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm để phục hồi và tăng
trưởng trong năm 2021.
Trong đó Ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm là đối tượng được hơn ¾ (75,9%)
doanh nghiệp quan tâm.
Mới tốt nghiệp
Từ 1-2 năm kinh nghiệm
Trên 5 năm kinh nghiệm
Từ 3-5 năm kinh nghiệm
Phân loại đối tượng doanh nghiệp muốn tuyển dụng
trong năm 2021
39,4%
75,9%
9,8%
29,1%
32
3 vị trí công việc được tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2020 là Nhân viên kinh
doanh, Marketing, Công nghệ thông tin - IT tiếp tục là nhóm doanh nghiệp muốn
tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2021.
Đặc biệt,64,3% doanh nghiệp được khảo sát đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên
kinh doanh.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc những ngành nghề này sẽ có sự cạnh tranh cao
nhất,đòi hỏi các công ty phải nỗ lực nhiều hơn để khác biệt và nổi bật trên thị trường
tuyển dụng so với các đối thủ.Để làm được điều này,nhà tuyển dụng cần sử dụng
những kênh tiếp cận hiệu quả và phù hợp với đối tượng ứng viên tiềm năng.
Top vị trí công việc doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng
nhiều nhất trong năm 2021
Nhân viên kinh doanh CNTT - IT
Hành chính nhân sự
Nhân viên chăm sóc qua
điện thoại / Telesales
Kế toán / Tài chính
Marketing
64,3% 23,1% 19,4%
10,9%
12,5%
13,1%
33
16
2. Ngân sách tuyển dụng
Theo số liệu khảo sát,trong năm 2021:
45,8% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch tăng ngân sách cho hoạt động tuyển dụng.
17,5% doanh nghiệp giữ nguyên ngân sách tuyển dụng như năm 2020.
4,6% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch giảm ngân sách cho hoạt động tuyển dụng.
Mức tăng / giảm ngân sách cho hoạt động tuyển dụng
của các doanh nghiệp trong năm 2021
Tăng dưới 20%
Tăng từ 20% đến 50%
Tăng trên 50%
Giữ nguyên
Giảm dưới 20%
Giảm từ 20%-50%
Giảm dưới 50%
Chưa có kế hoạch cụ thể
32,1%
0,6%
1,5%
2,5% 17,5%
2,6%
27,2%
16%
34
3. Giải pháp tuyển dụng
doanh nghiệp tiếp tục sử dụng
trong năm 2021
Với việc mang lại hiệu quả trong năm 2020,các nhà tuyển dụng thể hiện quan điểm
sẽ tiếp tục sử dụng các nền tảng công nghệ tuyển dụng như TopCV, trang mạng
xã hội, chương trình giới thiệu nội bộ,...để tuyển dụng nhân sự trong năm 2021.
Các kênh tuyển dụng được doanh nghiệp tiếp tục sử
dụng nhiều trong năm 2021
Trang tuyển dụng công ty
Chương trình giới thiệu
nội bộ
Các trang mạng xã hội
(Facebook, LinkedIn,...)
Các website tuyển dụng như
TopCV, VietnamWorks,...
Trường đại học
Dịch vụ Headhunt
Event / Meetup
93,5%
79,1%
51,3%
45,5%
20,5%
12,5%
8,1%
35
Hành vi tìm việc
của ứng viên
Các số liệu trong phần này được thống kê từ khảo
sát ứng viên của TopCV vào tháng 12/2020.
36
Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt
của thị trường, nhà tuyển dụng và
doanh nghiệp cần nắm bắt những
mối quan tâm của ứng viên, từ đó
điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng tiết
kiệm và hiệu quả hơn.
37
1. Top lý do nghỉ việc
Đa phần người lao động đang có xu hướng rời bỏ công ty khi công việc ít có cơ hội
phát triển thay vì vấn đề phúc lợi như trước đây.
Top lý do nghỉ việc
Công việc hiện tại ít có
khả năng phát triển
67,6%
45,6%
37,6%
30,4%
22,1%
18,1%
8,5%
Mức lương, thưởng, đãi ngộ
không tương xứng với năng lực
Quy trình, chính sách công ty
không rõ ràng, minh bạch
Văn hóa công ty không phù hợp
Doanh nghiệp phá sản /
cắt giảm nhân sự do ảnh
hưởng của dịch Covid-19
Mối quan hệ không tốt
với Sếp / đồng nghiệp
Những thông tin xấu về tình
hình kinh doanh của công ty
38
2. Hành vi tìm việc của ứng viên
Có đến 95,3% ứng viên sẵn sàng đón nhận cơ hội việc làm mới ngay khi đang có việc
làm.Trong đó,69,1% ứng viên cập nhật thông tin việc làm mới ít nhất mỗi tuần 1 lần.
Điều này đồng nghĩa với việc bên cạnh ứng viên chưa có việc làm thì các đối tượng
đang có việc làm cũng là nguồn ứng viên doanh nghiệp có thể chiêu mộ cho vị trí
đang khuyết thiếu trong công ty.Đây là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn
đối với nhà tuyển dụng.Doanh nghiệp cần phải thấu hiểu nhân sự để có thể vừa giữ
chân người cũ,vừa thu hút người mới.
Tỷ lệ ứng viên sẵn sàng tìm cơ hội việc làm mới ngay cả
khi có việc làm
Tần suất cập nhật thông tin việc làm mới ngay cả khi
đang có việc làm
4,7%
95,3%
Có
Không
Mỗi ngày 1 lần
Mỗi tuần 1 lần
Mỗi tháng 1 lần
Mỗi quý 1 lần
14,5%
16,4%
30,2%
38,9%
39
Đa phần ứng viên hiện nay chỉ cập nhật CV khi có nhu cầu tìm việc. Tuy nhiên, theo
lời khuyên của chuyên gia, ứng viên nên cập nhật CV ít nhất 6 tháng / lần. Điều này
sẽ giúp CV luôn mới mẻ, thu hút nhà tuyển dụng và đem đến những cơ hội việc làm
hấp dẫn.
Bên cạnh đó, có đến 29,2% ứng viên cập nhật CV thường xuyên, mỗi tháng một lần.
Điều này thể hiện sự quan tâm của ứng viên đến các cơ hội mới. Nhà tuyển dụng
nên tận dụng đặc điểm này bằng việc sử dụng các dịch vụ tìm kiếm CV ứng viên
online để chủ động tiếp cận nguồn ứng viên chất lượng, tăng hiệu quả tuyển dụng
trong doanh nghiệp.
44,5%
1,8%
6,2%
18,3%
29,2%
1 tháng / lần
3 tháng / lần
6 tháng / lần
1 năm / lần
Khi nào có nhu cầu tìm
việc thì mới cập nhật
Tần suất cập nhật hồ sơ (CV)
40
Gần 100% ứng viên khi được phỏng vấn sẵn sàng làm bài test trong quá trình ứng tuyển.
Đây là một yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp đưa các bài test đánh giá năng lực
chuyên môn,mức độ phù hợp với văn hóa công ty,...vào quy trình tuyển dụng hiện tại
nhằm sàng lọc ứng viên tốt hơn,nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
Phương án tìm việc của người lao động trong năm 2021
Tỷ lệ ứng viên sẵn sàng làm bài test khi tìm việc
Bên cạnh việc xuất hiện ở những nơi ứng viên thường xuyên truy cập,doanh nghiệp
cần nâng cao thương hiệu tuyển dụng,cải thiện cách viết mô tả công việc để gia tăng
sức cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng.
Phần lớn người tìm việc,đặc biệt là nhóm có trên 2 năm kinh nghiệm sẽ truy cập vào
các nền tảng công nghệ tuyển dụng như TopCV, VietnamWorks,... tìm kiếm cơ hội
việc làm mới.
Kênh việc làm như
TopCV, VietnamWorks,...
91,8% 65,8% 46,8%
8,7%
12,5%
18,6%
41,1%
Social
(Facebook, Linkedin,...)
Trang tuyển dụng
của các công ty
Headhunt
Sự kiện, hội thảo
về việc làm
Trường đại học
Người quen
giới thiệu
2,9%
97,1%
Có
Không
41
3. Điều gì ở công việc thu hút
ứng viên nhất (lý do ứng tuyển)
Không phải mức lương thưởng hấp dẫn hay môi trường làm việc mà nội dung công
việc phù hợp với vị trí tuyển dụng là điều thu hút ứng viên nhất trong nội dung tin tuyển
dụng,được gần 80% ứng viên lựa chọn.
Một bản mô tả công việc (JD) được viết đúng theo nhu cầu thực tế và được trình
bày rõ ràng sẽ giúp gia tăng số lượng hồ sơ ứng tuyển lên đến 30%.
Nội dung công việc phù hợp
với vị trí tuyển dụng
Môi trường làm việc
Mức lương, thưởng hấp dẫn
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi
khác như bảo hiểm, lương
tháng 13, teambuilding,...
Thương hiệu doanh nghiệp
JD được đăng tải trên kênh
tuyển dụng uy tín như TopCV,...
79%
63%
60%
49,4%
43,9%
36,6%
Điều gì ở công việc thu hút ứng viên nhất
42
Kết luận
43
1. Doanh nghiệp
Hơn 40% doanh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trong năm 2020.
Trong đó,Bất động sản,Kinh doanh và Tài chính / Ngân hàng là những lĩnh vực thiếu hụt
nguồn nhân lực nhiều nhất.Đây cũng là những lĩnh vực được dự báo có nhu cầu tuyển
dụng cao nhất trong năm 2021.
Hai nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự là Số lượng hồ sơ ứng viên
không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng và Ứng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ
năng chuyên môn.Để đáp ứng đủ số lượng hồ sơ phù hợp,doanh nghiệp nên sử dụng
đồng thời các giải pháp như Quảng cáo tin tuyển dụng,Nạp Credit để mở hồ sơ và trinh sát
viên AI.
Có đến 95,3% ứng viên có biết họ sẵn sàng đón nhận cơ hội việc làm mới ngay cả
khi đã có việc (Passive Candidates) với 69,1% ứng viên cập nhật thông tin việc làm mới
ít nhất mỗi tuần một lần.Do đó,doanh nghiệp nên sớm triển khai việc xây dựng chiến
lược tiếp cận nhóm ứng viên đã có việc làm để không bỏ lỡ nguồn ứng viên dồi dào này.
Các nền tảng công nghệ tuyển dụng như TopCV là kênh tuyển dụng dự báo sẽ
được các doanh nghiệp tin dùng nhất trong năm 2021 khi được đa số các nhà tuyển
dụng đánh giá mang lại hiệu quả tuyển dụng cao nhất trong năm 2020.
Sử dụng bài test (kiểm tra) đầu vào trong tuyển dụng là giải pháp giúp doanh
nghiệp giảm tỷ lệ tuyển sai người.Có hơn 60% doanh nghiệp tiến hành test ứng viên
trong quá trình tuyển dụng.Doanh nghiệp có thể tham khảo đề thi mẫu và tạo bài test
trên nền tảng Testcenter.vn.
Nội dung công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng là điều thu hút ứng viên nhất trong
nội dung tin tuyển dụng.Do đó,một bản mô tả công việc (JD) đúng,chuẩn chỉ,chuyên
nghiệp sẽ là thỏi nam châm thu hút ứng viên tiềm năng.Tham khảo mẫu JD đã từng
được đăng tải tuyển dụng trên TopCV & thu hút nhiều lượt ứng tuyển.
2. Ứng viên
Ứng viên có kinh nghiệm là đối tượng chính mà doanh nghiệp tìm kiếm trong năm
2021, nhất là các ứng viên vị trí Sales / Nhân viên kinh doanh,Marketing, Công nghệ
thông tin - IT.Các bạn trẻ,đặc biệt là tập sinh viên chuẩn bị ra trường cần chủ động bồi
dưỡng kinh nghiệm qua các cơ hội thực tập sớm để nâng cao tỷ lệ có việc làm.
Test trình độ chuyên môn là bài test được doanh nghiệp sử dụng phổ biến trong quá
trình tuyển dụng.Ứng viên cần nâng cao kiến thức,kỹ năng chuyên môn để không bỏ lỡ
những cơ hội việc làm tốt nhất.
44
Top Jobs - Quảng cáo tin tuyển dụng
Tăng lượng tiếp cận người tìm việc thêm 300%.
Hiển thị tin tuyển dụng trong box việc làm nổi bật: tiếp cận với tất cả các ứng viên truy
cập vào trang tìm việc của TopCV.
Vị trí hiển thị ưu tiên giúp tin tuyển dụng tiếp cận đúng với đối tượng phù hợp,từ đó gia
tăng tỷ lệ ứng tuyển.
Đẩy tin tuyển dụng lên vị trí đầu trong kết quả tìm kiếm việc làm.
Top Credit - Nạp Credit mở hồ sơ ứng viên
Chủ động kết nối trực tiếp với hơn 3,6 triệu ứng viên tiềm năng trong đó 60% ứng viên
có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.
Tùy chỉnh các tiêu chí tìm kiếm theo mong muốn: ngành nghề,vị trí tuyển dụng,địa điểm
làm việc,tính cách ứng viên,...
Ứng dụng AI / Machine Learning giúp tìm kiếm chính xác,nhanh chóng với mức độ phù
hợp tăng theo số CV tìm kiếm.
Duy nhất tại TopCV có chính sách hoàn điểm với hồ sơ sai thông tin.
CV Scout - Trinh sát viên AI
Công nghệ mới thay đổi cách tìm kiếm nhân tài cho doanh nghiệp trong thập kỷ mới với AI
(Trí tuệ nhân tạo).
Top Employer Branding - Truyền thông thương hiệu tuyển dụng
Xây dựng chuyên trang tuyển dụng dành riêng cho doanh nghiệp.
Nâng cao hình ảnh thương hiệu tuyển dụng uy tín,tăng hiệu quả hoạt động tuyển dụng.
Hiển thị tên công ty và tin đăng tuyển tại các vị trí nổi bật,thu hút sự chú ý của ứng viên.
Nền tảng TopCV đồng hành cùng doanh
nghiệp để tuyển dụng hiệu quả
Tham khảo bảng giá
45
TopCV là Nền tảng công nghệ tuyển dụng hàng đầu Việt Nam,với hơn 3,6 triệu
người tìm việc sử dụng thường xuyên.Mỗi tháng TopCV kết nối thành công 180,000
ứng viên tiềm năng tới các doanh nghiệp phù hợp.
Sau 6 năm đồng hành cùng hơn 60,000 Doanh nghiệp,từ các tập đoàn đa quốc gia
đến các công ty khởi nghiệp trẻ tuyển dụng nhân tài,TopCV là đơn vị tuyển dụng
duy nhất đạt danh hiệu Sao Khuê 2020.
Theo xếp hạng của Alexa,chuyên trang đánh giá website được quản lý bởi Amazon,
TopCV là nền tảng tuyển dụng có lượng người dùng truy cập lớn thứ 2 tại Việt Nam.
Đặc biệt,TopCV với nền tảng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyển
dụng đã vượt qua 600 startups trong khu vực Đông Nam Á,trở thành 1 trong 15
startups được Google lựa chọn tham gia Google for Startups Accelerator:
Southeast Asia 2020.
TopCV tin tưởng với những nỗ lực không ngừng,đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ
trong tuyển dụng,các doanh nghiệp và ứng viên sẽ được kết nối tới nhau ngày càng
hiệu quả hơn.
Để cập nhật thường xuyên những nghiên cứu và báo cáo mới nhất từ TopCV dành cho
các nhà tuyển dụng,truy cập website https://business.topcv.vn
Để đọc thêm các bài viết chuyên sâu về tuyển dụng và quản trị nhân sự,truy cập
website https://insider.tophr.vn
Để được nhận tư vấn bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của TopCV về chiến dịch
tuyển dụng của bạn,hãy gọi ngay đến số: 024 710 79 799 hoặc 0862 69 19 29 hoặc
liên hệ qua email: cskh@topcv.vn.

Recomendados

Luận văn: Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Địa lí tự nhiên por
Luận văn: Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Địa lí tự nhiênLuận văn: Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Địa lí tự nhiên
Luận văn: Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan phần Địa lí tự nhiênDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
138 visualizações123 slides
Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty trách nhiệm hữu h... por
Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty trách nhiệm hữu h...Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty trách nhiệm hữu h...
Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của công ty trách nhiệm hữu h...NOT
25.1K visualizações96 slides
Đề tài: Hoàn thiện quản trị nhân sự tại Công ty thương mại Duy Tùng por
Đề tài: Hoàn thiện quản trị nhân sự tại Công ty thương mại Duy TùngĐề tài: Hoàn thiện quản trị nhân sự tại Công ty thương mại Duy Tùng
Đề tài: Hoàn thiện quản trị nhân sự tại Công ty thương mại Duy TùngDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
400 visualizações84 slides
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, 9 ĐIỂM! por
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, 9 ĐIỂM!Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, 9 ĐIỂM!
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
18.1K visualizações154 slides
Đề tài hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân lực, 2018, HAY por
Đề tài hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân lực, 2018, HAYĐề tài hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân lực, 2018, HAY
Đề tài hoàn thiện hoạt động tuyển dụng nhân lực, 2018, HAYDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
729 visualizações85 slides
Luận Văn Hoàn Thiện Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Xây Dựng Phú Xuân por
Luận Văn Hoàn Thiện Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Xây Dựng Phú XuânLuận Văn Hoàn Thiện Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Xây Dựng Phú Xuân
Luận Văn Hoàn Thiện Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Xây Dựng Phú XuânDịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Zalo : 0932.091.562
152 visualizações109 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty bảo hiểm - sdt/ ZALO... por
Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty bảo hiểm - sdt/ ZALO...Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty bảo hiểm - sdt/ ZALO...
Khóa luận tốt nghiệp quản trị nguồn nhân lực tại công ty bảo hiểm - sdt/ ZALO...Viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ
796 visualizações79 slides
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch ... por
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch ...Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch ...
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch ...nataliej4
941 visualizações27 slides
Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực... por
Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực...Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực...
Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
15.8K visualizações149 slides
cơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp por
cơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệpcơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
cơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệpLuanvantot.com 0934.573.149
1.4K visualizações20 slides
Đề tài: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty Cargill, 9 ĐIỂM! por
Đề tài: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty Cargill, 9 ĐIỂM!Đề tài: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty Cargill, 9 ĐIỂM!
Đề tài: Đánh giá hiệu quả tuyển dụng tại công ty Cargill, 9 ĐIỂM!Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
2.5K visualizações101 slides
Ppnckh chu de1_nhom7 por
Ppnckh chu de1_nhom7Ppnckh chu de1_nhom7
Ppnckh chu de1_nhom7ImDang
5.7K visualizações17 slides

Mais procurados(20)

Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch ... por nataliej4
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch ...Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch ...
Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Dịch ...
nataliej4941 visualizações
Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực... por Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực...Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực...
Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực...
cơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp por Luanvantot.com 0934.573.149
cơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệpcơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
cơ sở lý thuyết về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Luanvantot.com 0934.573.1491.4K visualizações
Ppnckh chu de1_nhom7 por ImDang
Ppnckh chu de1_nhom7Ppnckh chu de1_nhom7
Ppnckh chu de1_nhom7
ImDang5.7K visualizações
Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Hồng Hà, HAY por Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Hồng Hà, HAYLuận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Hồng Hà, HAY
Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Hồng Hà, HAY
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần ... por https://www.facebook.com/garmentspace
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần ...Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần ...
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần ...
đãI ngộ nhân sự tại công ty tnhh thương mại dược phẩm trang ly luận văn th ... por nataliej4
đãI ngộ nhân sự tại công ty tnhh thương mại dược phẩm trang ly  luận văn th ...đãI ngộ nhân sự tại công ty tnhh thương mại dược phẩm trang ly  luận văn th ...
đãI ngộ nhân sự tại công ty tnhh thương mại dược phẩm trang ly luận văn th ...
nataliej4303 visualizações

Similar a TopCV Recruitment Insights 2021.pdf

TopCV Recruitment Report 2022 - Final_compressed.pdf por
TopCV Recruitment Report 2022 - Final_compressed.pdfTopCV Recruitment Report 2022 - Final_compressed.pdf
TopCV Recruitment Report 2022 - Final_compressed.pdfKiuLinhChi3T20ACN
21 visualizações62 slides
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - THẾ GIỚI DI ĐỘNG por
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - THẾ GIỚI DI ĐỘNGQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - THẾ GIỚI DI ĐỘNG
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - THẾ GIỚI DI ĐỘNGTrangHuynh327169
827 visualizações30 slides
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Của Công Ty Điện. por
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Của Công Ty Điện.Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Của Công Ty Điện.
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Của Công Ty Điện.Nhận Viết Thuê Đề Tài Baocaothuctap.net / 0909.232.620
6 visualizações26 slides
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Của Công Ty Điện por
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Của Công Ty ĐiệnBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Của Công Ty Điện
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Về Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Của Công Ty ĐiệnNhận Viết Thuê Đề Tài Zalo: 0909.232.620 / Baocaothuctap.net
2 visualizações26 slides
Hồ sơ năng lực Website tuyển dụng việc làm Mywork.vn por
Hồ sơ năng lực Website tuyển dụng việc làm Mywork.vnHồ sơ năng lực Website tuyển dụng việc làm Mywork.vn
Hồ sơ năng lực Website tuyển dụng việc làm Mywork.vnMywork.vn
1.6K visualizações14 slides
[Marketing dịch vụ] Phân tích mô hình dịch vụ giáo dục por
[Marketing dịch vụ] Phân tích mô hình dịch vụ giáo dục[Marketing dịch vụ] Phân tích mô hình dịch vụ giáo dục
[Marketing dịch vụ] Phân tích mô hình dịch vụ giáo dụcVu Huy
13K visualizações36 slides

Similar a TopCV Recruitment Insights 2021.pdf(20)

TopCV Recruitment Report 2022 - Final_compressed.pdf por KiuLinhChi3T20ACN
TopCV Recruitment Report 2022 - Final_compressed.pdfTopCV Recruitment Report 2022 - Final_compressed.pdf
TopCV Recruitment Report 2022 - Final_compressed.pdf
KiuLinhChi3T20ACN21 visualizações
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - THẾ GIỚI DI ĐỘNG por TrangHuynh327169
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - THẾ GIỚI DI ĐỘNGQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - THẾ GIỚI DI ĐỘNG
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - THẾ GIỚI DI ĐỘNG
TrangHuynh327169827 visualizações
Hồ sơ năng lực Website tuyển dụng việc làm Mywork.vn por Mywork.vn
Hồ sơ năng lực Website tuyển dụng việc làm Mywork.vnHồ sơ năng lực Website tuyển dụng việc làm Mywork.vn
Hồ sơ năng lực Website tuyển dụng việc làm Mywork.vn
Mywork.vn1.6K visualizações
[Marketing dịch vụ] Phân tích mô hình dịch vụ giáo dục por Vu Huy
[Marketing dịch vụ] Phân tích mô hình dịch vụ giáo dục[Marketing dịch vụ] Phân tích mô hình dịch vụ giáo dục
[Marketing dịch vụ] Phân tích mô hình dịch vụ giáo dục
Vu Huy13K visualizações
hoat dong digital marketing tai cong ty nha khoa tham my ucare viet nam por anh hieu
hoat dong digital marketing tai cong ty nha khoa tham my ucare viet namhoat dong digital marketing tai cong ty nha khoa tham my ucare viet nam
hoat dong digital marketing tai cong ty nha khoa tham my ucare viet nam
anh hieu328 visualizações
luận văn thực tập tốt nghiệp hoạt động digital marketing tại công ty nha khoa... por anh hieu
luận văn thực tập tốt nghiệp hoạt động digital marketing tại công ty nha khoa...luận văn thực tập tốt nghiệp hoạt động digital marketing tại công ty nha khoa...
luận văn thực tập tốt nghiệp hoạt động digital marketing tại công ty nha khoa...
anh hieu123 visualizações
Vietnam best places to work 2014 por biology_dnu
Vietnam best places to work 2014Vietnam best places to work 2014
Vietnam best places to work 2014
biology_dnu932 visualizações
Bptw report-2015-hr legal-admin por Hoang Long
Bptw report-2015-hr legal-adminBptw report-2015-hr legal-admin
Bptw report-2015-hr legal-admin
Hoang Long423 visualizações
Quý por huankitga
QuýQuý
Quý
huankitga343 visualizações
cong-tac-tuyen-dung-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-vmep por Thuong Le Ngoc
cong-tac-tuyen-dung-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-vmepcong-tac-tuyen-dung-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-vmep
cong-tac-tuyen-dung-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-vmep
Thuong Le Ngoc316 visualizações
KH_O_S_T_L_NG_2022_VIETNAMWORK_1648859755.pdf por TrangNguyn342713
KH_O_S_T_L_NG_2022_VIETNAMWORK_1648859755.pdfKH_O_S_T_L_NG_2022_VIETNAMWORK_1648859755.pdf
KH_O_S_T_L_NG_2022_VIETNAMWORK_1648859755.pdf
TrangNguyn3427131 visão
Best Places to Work 2015 - Anphabe por Van Anh Phi
Best Places to Work 2015 - AnphabeBest Places to Work 2015 - Anphabe
Best Places to Work 2015 - Anphabe
Van Anh Phi1.3K visualizações
Nhan luc call center 2011 por Nguyen Ha
Nhan luc call center 2011Nhan luc call center 2011
Nhan luc call center 2011
Nguyen Ha355 visualizações
2.2.bao cao khao sat ced por Minh Vu
2.2.bao cao khao sat ced2.2.bao cao khao sat ced
2.2.bao cao khao sat ced
Minh Vu701 visualizações

Mais de Nguyễn Quang Huy

Vietnam_Affiliate_Report_2022_Shared_by_WorldLine_Technology.pdf por
Vietnam_Affiliate_Report_2022_Shared_by_WorldLine_Technology.pdfVietnam_Affiliate_Report_2022_Shared_by_WorldLine_Technology.pdf
Vietnam_Affiliate_Report_2022_Shared_by_WorldLine_Technology.pdfNguyễn Quang Huy
12 visualizações76 slides
MỨC LƯƠNG & MONG ĐỢI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CHUYÊN GIA IT 2022 - 2023 por
MỨC LƯƠNG & MONG ĐỢI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CHUYÊN GIA IT 2022 - 2023MỨC LƯƠNG & MONG ĐỢI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CHUYÊN GIA IT 2022 - 2023
MỨC LƯƠNG & MONG ĐỢI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CHUYÊN GIA IT 2022 - 2023Nguyễn Quang Huy
38 visualizações73 slides
Microsoft for Media and Entertainment. por
Microsoft for Media and Entertainment.Microsoft for Media and Entertainment.
Microsoft for Media and Entertainment.Nguyễn Quang Huy
6 visualizações17 slides
Customer Data & eXperience Platform (nền tảng dữ liệu khách hàng & trải nghiệ... por
Customer Data & eXperience Platform (nền tảng dữ liệu khách hàng & trải nghiệ...Customer Data & eXperience Platform (nền tảng dữ liệu khách hàng & trải nghiệ...
Customer Data & eXperience Platform (nền tảng dữ liệu khách hàng & trải nghiệ...Nguyễn Quang Huy
131 visualizações35 slides
Gen Alpha & Gen Z Report por
Gen Alpha & Gen Z ReportGen Alpha & Gen Z Report
Gen Alpha & Gen Z ReportNguyễn Quang Huy
76 visualizações22 slides
Cốc cốc - Kỷ nguyên mới của ngành Game tại Viet Nam por
Cốc cốc - Kỷ nguyên mới của ngành Game tại Viet NamCốc cốc - Kỷ nguyên mới của ngành Game tại Viet Nam
Cốc cốc - Kỷ nguyên mới của ngành Game tại Viet NamNguyễn Quang Huy
18 visualizações43 slides

Mais de Nguyễn Quang Huy(13)

Vietnam_Affiliate_Report_2022_Shared_by_WorldLine_Technology.pdf por Nguyễn Quang Huy
Vietnam_Affiliate_Report_2022_Shared_by_WorldLine_Technology.pdfVietnam_Affiliate_Report_2022_Shared_by_WorldLine_Technology.pdf
Vietnam_Affiliate_Report_2022_Shared_by_WorldLine_Technology.pdf
Nguyễn Quang Huy12 visualizações
MỨC LƯƠNG & MONG ĐỢI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CHUYÊN GIA IT 2022 - 2023 por Nguyễn Quang Huy
MỨC LƯƠNG & MONG ĐỢI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CHUYÊN GIA IT 2022 - 2023MỨC LƯƠNG & MONG ĐỢI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CHUYÊN GIA IT 2022 - 2023
MỨC LƯƠNG & MONG ĐỢI NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC CHUYÊN GIA IT 2022 - 2023
Nguyễn Quang Huy38 visualizações
Microsoft for Media and Entertainment. por Nguyễn Quang Huy
Microsoft for Media and Entertainment.Microsoft for Media and Entertainment.
Microsoft for Media and Entertainment.
Nguyễn Quang Huy6 visualizações
Customer Data & eXperience Platform (nền tảng dữ liệu khách hàng & trải nghiệ... por Nguyễn Quang Huy
Customer Data & eXperience Platform (nền tảng dữ liệu khách hàng & trải nghiệ...Customer Data & eXperience Platform (nền tảng dữ liệu khách hàng & trải nghiệ...
Customer Data & eXperience Platform (nền tảng dữ liệu khách hàng & trải nghiệ...
Nguyễn Quang Huy131 visualizações
Gen Alpha & Gen Z Report por Nguyễn Quang Huy
Gen Alpha & Gen Z ReportGen Alpha & Gen Z Report
Gen Alpha & Gen Z Report
Nguyễn Quang Huy76 visualizações
Cốc cốc - Kỷ nguyên mới của ngành Game tại Viet Nam por Nguyễn Quang Huy
Cốc cốc - Kỷ nguyên mới của ngành Game tại Viet NamCốc cốc - Kỷ nguyên mới của ngành Game tại Viet Nam
Cốc cốc - Kỷ nguyên mới của ngành Game tại Viet Nam
Nguyễn Quang Huy18 visualizações
VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf por Nguyễn Quang Huy
VietnamITNation2020_ByTopDev.pdfVietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
Nguyễn Quang Huy57 visualizações
Adecco Vietnam Salary Guide 2021.pdf por Nguyễn Quang Huy
Adecco Vietnam Salary Guide 2021.pdfAdecco Vietnam Salary Guide 2021.pdf
Adecco Vietnam Salary Guide 2021.pdf
Nguyễn Quang Huy198 visualizações
APP STORE OPTIMIZATION (ASO) LÀ GÌ? por Nguyễn Quang Huy
APP STORE OPTIMIZATION (ASO) LÀ GÌ?APP STORE OPTIMIZATION (ASO) LÀ GÌ?
APP STORE OPTIMIZATION (ASO) LÀ GÌ?
Nguyễn Quang Huy237 visualizações
Internet trends report 2018 por Nguyễn Quang Huy
Internet trends report 2018Internet trends report 2018
Internet trends report 2018
Nguyễn Quang Huy329 visualizações
China Internet 2018 por Nguyễn Quang Huy
China Internet 2018China Internet 2018
China Internet 2018
Nguyễn Quang Huy235 visualizações
Crap present full por Nguyễn Quang Huy
Crap present fullCrap present full
Crap present full
Nguyễn Quang Huy128 visualizações

TopCV Recruitment Insights 2021.pdf

 • 2. Báo cáo thị trường tuyển dụng 2020 & xu hướng tuyển dụng 2021 là báo cáo thường niên được thực hiện bởi TopCV - Nền tảng công nghệ tuyển dụng hàng đầu Việt Nam.Báo cáo được thống kê & phân tích nhằm mục đích cung cấp các thông tin tổng quan về thị trường tuyển dụng tại Việt Nam trong năm 2020 và xu hướng tuyển dụng trong năm 2021. Từ đó giúp các doanh nghiệp đưa ra các chiến lược,quyết định chính xác giúp tiết kiệm thời gian,chi phí trong việc thu hút và tuyển dụng nhân tài. LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo sử dụng các phương pháp định lượng để phân tích số liệu khảo sát trực tiếp từ 1.500 doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực và 3.000 ứng viên về thị trường tuyển dụng tại Việt Nam 2020 và xu hướng tuyển dụng năm 2021 của TopCV.Bên cạnh đó,để xác định mức lương trung bình cho các vị trí,chúng tôi phân tích số liệu của hơn 150.000 tin tuyển dụng được doanh nghiệp đăng tải tại TopCV trong năm 2020. Tất cả dữ liệu trong báo cáo này là dữ liệu gốc đã được xử lý và thể hiện lại dưới dạng chỉ số để đảm bảo tính bảo mật thông tin kinh doanh của TopCV. Tất cả thông tin trong báo cáo này,mặc dù cho thấy toàn cảnh thị trường tuyển dụng 2020 & xu hướng tuyển dụng 2021,đều không tiết lộ bất kỳ kết quả tuyển dụng hay hoạt động tuyển dụng của bất kỳ công ty cụ thể nào. Các số liệu về lương được sử dụng trong báo cáo là mức lương hàng tháng trước thuế và bảo hiểm (gross salary),được tính theo VNĐ.
 • 3. MỤC LỤC Chương I Tổng quan tình hình tuyển dụng của doanh nghiệp năm 2020 Chương II Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp năm 2021 Chương III Hành vi tìm việc của ứng viên Chương IV Kết luận
 • 4. 4 Tổng quan tình hình tuyển dụng của doanh nghiệp năm 2020 Các số liệu trong phần này được thống kê từ khảo sát nhà tuyển dụng của TopCV vào tháng 12/2020.
 • 5. 5 Để doanh nghiệp hoạch định được chiến lược nhân sự phục vụ tốt nhất cho chiến lược kinh doanh, việc theo dõi dữ liệu thị trường tuyển dụng trong quá khứ là điều cần thiết.Kết thúc năm 2020,gần 42% doanh nghiệp thiếu hụt nhân sự, điều này báo động mức độ cạnh tranh gay gắt trên thị trường tuyển dụng trong năm 2021.
 • 6. 6 1. Tình hình tuyển dụng Tỷ lệ thiếu hụt nhân sự chung Không thiếu hụt Thiếu hụt 58,4% 41,6% Gần 42% doanh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trong năm 2020. Trong đó,nhóm doanh nghiệp có quy mô từ 300 - 500 nhân sự có tỷ lệ thiếu hụt cao nhất (54,8%).Điều này cho thấy một lượng nhu cầu tuyển dụng rất lớn sẽ xuất hiện tại nhóm công ty này trong thời gian tới. Tỷ lệ thiếu hụt nhân sự theo quy mô doanh nghiệp Dưới 24 nhân sự Từ 25-99 nhân sự Từ 100-299 nhân sự Từ 300-500 nhân sự Trên 500 nhân sự Không thiếu hụt Thiếu hụt 41,6% 42,3% 36,6% 54,8% 41,3%
 • 7. 7 Bất động sản, Kinh doanh và Tài chính / Ngân hàng là 3 lĩnh vực dẫn đầu trong Top 10 lĩnh vực kinh doanh có tỷ lệ thiếu hụt nhân sự cao nhất trong năm 2020.Công nghệ thông tin thuộc Top 5 lĩnh vực “khát” nhân sự nhất 2020.Dự báo trong thời gian tới,đây sẽ là những lĩnh vực có thị trường tuyển dụng “nóng” nhất để bù đắp lượng nhân sự thiếu hụt năm 2020. 10 lĩnh vực có tỷ lệ thiếu hụt nhân sự cao nhất Bất động sản Kinh doanh Tài chính / Ngân hàng CNTT Sản xuất 54% 48,1% 44,6% 43,3% 40,2% 62,5% 23,4% 19,1% Các vị trí công việc được doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhất Nhân viên kinh doanh Marketing CNTT - IT Kế toán / Tài chính Chăm sóc khách hàng Hành chính nhân sự 17,3% 13,5% 12,7% Nhân viên kinh doanh là vị trí các doanh nghiệp tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2020 với 62,5% doanh nghiệp lựa chọn. FMCG Điện / Điện tử Giáo dục Du lịch Xuất nhập khẩu 38,1% 37,9% 35,6% 35% 30%
 • 8. 8 Mặc dù được doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng trong năm 2020 nhưng phòng Kinh doanh, Marketing và Phát triển sản phẩm là 3 phòng ban đang có tỷ lệ thiếu hụt nhân sự nhiều nhất.Điều này báo hiệu một thị trường tuyển dụng cạnh tranh gay gắt trong năm 2021 để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các phòng ban này. Top phòng ban thiếu hụt nhân sự Kinh doanh Marketing Phát triển sản phẩm Tài chính - Kế toán Kỹ thuật - Thi công Hành chính nhân sự Dịch vụ khách hàng / Vận hành dịch vụ Thiết kế, kiến trúc 10,9% 10,5% 9,4% 6,2% 53,5% 24,3% 11,5% 11,4% Chi phí tuyển dụng của các doanh nghiệp trong năm 2020 phổ biến ở mức dưới 20 triệu đồng với 56,2% các doanh nghiệp tham gia khảo sát lựa chọn. Chi phí tuyển dụng của doanh nghiệp trong năm 2020 Dưới 5 triệu 23% 22,7% 9,1% 5,4% 6,6% 14,9% 18,3% Từ 5-10 triệu Từ 10-20 triệu Từ 20-30 triệu Từ 30-50 triệu Trên 50 triệu Chưa thống kê
 • 9. 9 Hơn một nửa số nhà tuyển dụng được khảo sát cho rằng Số lượng hồ sơ ứng viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng và Ứng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ năng chuyên môn là 2 nguyên nhân lớn nhất khiến doanh nghiệp của mình bị thiếu hụt nhân sự. Theo sau đó là lý do Ứng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ năng mềm và kinh nghiệm, Tỷ lệ nghỉ việc cao và Ảnh hưởng của dịch Covid. Nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt nhân sự từ góc độ doanh nghiệp Hồ sơ ứng viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng Ứng viên chưa đáp ứng về kỹ năng chuyên môn Ứng viên chưa đáp ứng về kỹ năng mềm và kinh nghiệm Tỷ lệ nghỉ việc cao Thương hiệu nhà tuyển dụng chưa đủ mạnh Dịch Covid Thiếu ngân sách tuyển dụng Phúc lợi công ty chưa đáp ứng đủ mong muốn ứng viên 25,2% 14,5% 11,2% 13% 55,4% 53,6% 29,7% 27,6%
 • 10. 10 Với nguyên nhân gây thiếu hụt nhân sự do số lượng hồ sơ ứng viên chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng,ngoài đăng tuyển miễn phí,nhà tuyển dụng nên tận dụng những dịch vụ để gia tăng số lượng ứng viên tiềm năng hơn: Sử dụng các gói dịch vụ Quảng cáo tin tuyển dụng,tích hợp các quyền lợi: Hiển thị tin tuyển dụng trong Box việc làm nổi bật,Vị trí hiển thị ưu tiên,Đẩy top tự động hàng tuần, Gửi thông báo việc làm,giúp tối ưu hóa hiển thị của thông tin đăng tuyển. Thêm các tùy chọn: gắn nhãn vào tiêu đề tin tuyển dụng,đẩy top tin đăng không giới hạn giúp tin tuyển dụng nổi bật hơn với ứng viên. Ngoài ra,để tìm được ứng viên đáp ứng đúng kỹ năng chuyên môn,kỹ năng mềm và kinh nghiệm yêu cầu,các nhà tuyển dụng cần những giải pháp sàng lọc,đánh giá ứng viên toàn diện.Bên cạnh đó,để mở rộng nguồn ứng viên,nhà tuyển dụng nên kết hợp các dịch vụ tuyển dụng khác nhau tối ưu hơn: Chủ động tìm kiếm và kết nối với nguồn ứng viên tiềm năng qua dịch vụ Nạp credit mở hồ sơ ứng viên. Tận dụng sức mạnh của công nghệ để tìm kiếm nhân tài với AI (Trí tuệ nhân tạo) và CV Scout - Một tính năng mới từ TopCV ứng dụng công nghệ TopMatch AI mang tới nguồn hồ sơ phù hợp hơn. Đặc biệt để tăng tỷ lệ tuyển dụng thành công,nhà tuyển dụng cần thường xuyên tương tác,tăng điểm “chạm” với ứng viên qua các kênh giao tiếp nhanh chóng,tiện lợi như TopCV Connect - Tính năng trò chuyện cùng ứng viên từ TopCV giúp: Dễ dàng tạo cuộc hội thoại,tương tác trực tiếp với ứng viên đã ứng tuyển vào tin tuyển dụng. Khai thác thêm nhiều thông tin của ứng viên (tính cách,mục tiêu công việc,...) mà CV chưa thể hiện hết. Trò chuyện nhanh chóng,thuận tiện,rút ngắn thời gian và quy trình,nâng cao trải nghiệm ứng tuyển của ứng viên. Thêm cơ hội để truyền thông thương hiệu tuyển dụng,văn hóa doanh nghiệp. Gia tăng cơ hội thu hút,thuyết phục ứng viên,từ đó tăng tỷ lệ tuyển dụng thành công. Đề xuất từ TopCV
 • 11. 11 2. Hiệu quả của các kênh tuyển dụng Các website tuyển dụng như TopCV, VietnamWorks,... và Các trang mạng xã hội (Facebook, LinkedIn,...) là 2 lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân sự với hơn 4/5 doanh nghiệp tham gia khảo sát sử dụng.Các website tuyển dụng như TopCV, VietnamWorks,... cũng là kênh tuyển dụng được đánh giá mang lại hiệu quả cao nhất.Các trang mạng xã hội (Facebook, LinkedIn,...) xếp thứ 2 với 26,7% doanh nghiệp đánh giá là kênh tuyển dụng hiệu quả đối với họ. Chương trình giới thiệu nội bộ và Trang tuyển dụng của doanh nghiệp cũng được sử dụng nhiều với hơn 40% doanh nghiệp tham gia khảo sát lựa chọn. Các website như TopCV,VietnamWorks... Mạng xã hội (Facebook,LinkedIn...) Chương trình giới thiệu nội bộ Trang tuyển dụng công ty Trường đại học Dịch vụ Headhunt Event / Meetup Các website như TopCV, VietnamWorks... Mạng xã hội (Facebook,LinkedIn...) Chương trình giới thiệu nội bộ 86,9% 80,5% 48,7% 42,1% 6,6% 21,5% 13,5% 39% 26,7% 14,1% Các kênh tuyển dụng được doanh nghiệp sử dụng nhiều trong năm 2020 Các kênh tuyển dụng được đánh giá mang lại hiệu quả cao nhất
 • 12. 12 3. Truyền thông thương hiệu tuyển dụng Xây dựng thương hiệu tuyển dụng (Employer Branding) đã là một phần bắt buộc trong chiến lược nhân sự của các tổ chức để thu hút và giữ chân nhân tài. Social Media (Facebook,LinkedIn...) Nền tảng tuyển dụng như TopCV (đặt banner,sử dụng chuyên trang tuyển dụng) Webinar 5% 75% 41,1% 11% 35% Event Email đến ứng viên Các kênh doanh nghiệp sử dụng để truyền thông thương hiệu tuyển dụng Có đến 75% doanh nghiệp truyền thông thương hiệu thông qua Social Media (Facebook, LinkedIn,...); 41,1% doanh nghiệp truyền thông thương hiệu tuyển dụng thông qua các nền tảng công nghệ như TopCV.
 • 13. 13 4. Test ứng viên 37,3% 62,7% Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng bài test trong quy trình tuyển dụng Các loại bài test được doanh nghiệp sử dụng trong quy trình tuyển dụng Có sử dụng Không sử dụng Test trình độ chuyên môn 77,5% 28,6% 22,8% 23,1% Test tính cách (MBTI, DISC...) Test chỉ số EQ (chỉ số trí tuệ cảm xúc) Test chỉ số IQ (chỉ số thông minh)
 • 14. 14 Sử dụng bài test (kiểm tra) đầu vào trong tuyển dụng là giải pháp giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tuyển sai người.Để bài test tuyển dụng phát huy hiệu quả tối đa trong việc đánh giá,sàng lọc ứng viên,đồng thời tiết kiệm chi phí,thời gian tuyển dụng,doanh nghiệp nên sử dụng các giải pháp đánh giá nhân sự toàn diện như TestCenter.vn: Ngân hàng đề thi mẫu được xây dựng từ các chuyên gia nhân sự hàng đầu. Tạo bài test online nhanh chóng,phù hợp với hầu hết các ngành nghề. Quản lý và tổ chức thi dễ dàng,minh bạch,quản lý thông tin từng ứng viên. Giảm 20% chi phí so với các bài test giấy truyền thống. Tổng hợp và thống kê kết quả trực quan,nhanh chóng,minh bạch với từng bài test và đợt thi. Gợi ý từ TopCV Việc sử dụng bài test đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong tuyển dụng nhân sự hiện đại với hơn 60% doanh nghiệp hiện nay có sử dụng bài test trong quy trình tuyển dụng.Trong đó,Test trình độ chuyên môn là bài test phổ biến nhất với hơn 77% doanh nghiệp sử dụng. Những lý do chính khiến gần 40% doanh nghiệp còn lại chưa áp dụng bài test trong quy trình tuyển dụng: Chưa xây dựng được bài test tiêu chuẩn cho các bộ phận và vị trí tuyển dụng. Gặp nhiều khó khăn trong triển khai bài test tuyển dụng (tốn thời gian,chi phí,thiếu nhân sự chuyên trách,...). Các vị trí lao động phổ thông không đòi hỏi nhiều kiến thức,kỹ năng.
 • 15. 15 Chính sách lương thưởng luôn là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân người tài. Tuy nhiên, tùy vào loại hình doanh nghiệp cũng như giai đoạn phát triển sẽ có những chính sách khác nhau. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp cần tiếp tục lưu ý để điều chỉnh bài toán về chính sách lương sao cho phù hợp nhất. Dưới đây là bảng lương mà doanh nghiệp nên tham khảo trước khi thay đổi chính sách đãi ngộ của mình. 5. Mức lương trung bình theo từng cấp bậc - số năm kinh nghiệm trong top 10 ngành nghề phổ biến Chú thích (đơn vị: triệu đồng) (*) Các mốc lương trong tin tuyển dụng mà nhà tuyển dụng để quá thấp hoặc quá cao so với mặt bằng chung của thị trường, sẽ bị loại khỏi bảng tính để hạn chế sai lệch dữ liệu. Công thức tính Mức lương trung bình thấp: Mức lương phổ biến nằm trong khoảng trung bình thấp mà nhà tuyển dụng đang sẵn sàng chi trả cho từng vị trí / chức danh tìm kiếm. Mức lương trung bình cao: Mức lương phổ biến nằm trong khoảng trung bình cao mà nhà tuyển dụng đang sẵn sàng chi trả cho từng vị trí / chức danh tìm kiếm. Mức lương trung bình thấp = Tổng các mức lương tối thiểu Tổng số tin đăng tuyển có mức lương tối thiểu Mức lương trung bình cao = Tổng các mức lương tối đa Tổng số tin đăng tuyển có mức lương tối đa
 • 16. 16 Bất động sản Kinh doanh / Bán hàng / Tư vấn Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 2,9 5,4 Nhân viên 6,5 15,8 Trưởng nhóm 13,3 21,5 Quản lý / Giám sát 14,8 23,8 Trưởng / Phó phòng 17,2 27,2 Giám đốc 32 54,2 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 5,5 12 Từ 1 đến 3 năm 9 21,6 Từ 3 đến 5 năm 17,3 28,3 Trên 5 năm 20,9 31,6 Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 3,5 6,9 Nhân viên 6,6 16,7 Trưởng nhóm 13,0 22,5 Quản lý / Giám sát 14,5 24,3 Trưởng / Phó phòng 16,8 29,7 Giám đốc 31,2 54,7 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 6,9 16 Từ 1 đến 3 năm 9,2 25,3 Từ 3 đến 5 năm 20,3 32,8 Trên 5 năm 21,8 36,3
 • 17. 17 IT - Phần mềm Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 3 5,5 Nhân viên 7,6 16,3 Trưởng nhóm 13,5 22,1 Quản lý / Giám sát 14,7 23,9 Trưởng / Phó phòng 17,4 28,5 Giám đốc 41,9 65,6 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 6,6 12,6 Từ 1 đến 3 năm 9,2 25 Từ 3 đến 5 năm 19,6 32,7 Trên 5 năm 22,6 35,4 Marketing / Truyền thông / Quảng cáo Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 3,1 5,7 Nhân viên 6,5 16,1 Trưởng nhóm 13,1 21,5 Quản lý / Giám sát 14,6 24,1 Trưởng / Phó phòng 17,4 29,2 Giám đốc 31,8 54,2 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 6 13,5 Từ 1 đến 3 năm 9,1 24,5 Từ 3 đến 5 năm 20,3 32,9 Trên 5 năm 21,4 35,3
 • 18. 18 Nhân sự Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 2,8 5,2 Nhân viên 6,5 15,6 Trưởng nhóm 13,3 21,4 Quản lý / Giám sát 14,8 23,7 Trưởng / Phó phòng 17,3 27 Giám đốc 26,7 45,1 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 5,5 11,9 Từ 1 đến 3 năm 9 21,5 Từ 3 đến 5 năm 17,3 28 Trên 5 năm 20,9 31,6 Hành chính / Văn phòng Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 3,1 5,7 Nhân viên 6,3 15,6 Trưởng nhóm 13 21,3 Quản lý / Giám sát 14,5 23,9 Trưởng / Phó phòng 17,4 28,7 Giám đốc 26,3 44,7 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 5,9 13 Từ 1 đến 3 năm 9 23,5 Từ 3 đến 5 năm 19,6 31,8 Trên 5 năm 20,4 32,5
 • 19. 19 Kế toán / Kiểm toán Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 2,9 5,4 Nhân viên 6,5 15,8 Trưởng nhóm 13,4 21,7 Quản lý / Giám sát 14,7 23,7 Trưởng / Phó phòng 17,3 27,5 Giám đốc 32,5 55,6 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 5,6 12,2 Từ 1 đến 3 năm 9 22 Từ 3 đến 5 năm 17,4 28,4 Trên 5 năm 21 32,4 Dịch vụ khách hàng Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 3 5,6 Nhân viên 6,2 15,3 Trưởng nhóm 12,8 21 Quản lý / Giám sát 14,4 23,6 Trưởng / Phó phòng 17,3 28,4 Giám đốc 26,3 44,7 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 5,7 12,6 Từ 1 đến 3 năm 9 23,2 Từ 3 đến 5 năm 19,2 31,4 Trên 5 năm 20,5 32,4
 • 20. 20 Bảo hiểm Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 3 5,5 Nhân viên 6,5 15,9 Trưởng nhóm 13,5 21,8 Quản lý / Giám sát 14,7 23,6 Trưởng / Phó phòng 17,3 27,5 Giám đốc 32,5 55,6 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 5,6 12,2 Từ 1 đến 3 năm 9 22 Từ 3 đến 5 năm 17,4 28,4 Trên 5 năm 21 32,4 Ngân hàng / Tài chính Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Theo cấp bậc Thực tập sinh 3 5,6 Nhân viên 6,4 15,9 Trưởng nhóm 12,9 21,1 Quản lý / Giám sát 14,5 23,7 Trưởng / Phó phòng 17,4 28,4 Giám đốc 32,5 55,4 Theo số năm kinh nghiệm Dưới 1 năm 5,6 12,6 Từ 1 đến 3 năm 9,1 23,2 Từ 3 đến 5 năm 19 31,9 Trên 5 năm 21,3 33,8
 • 21. 21 6. Mức lương đăng tuyển theo từng vị trí (đơn vị: triệu đồng) Các vị trí phổ biến Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Giám đốc Kinh doanh 29,2 45,1 Giám đốc Marketing 34,1 46,7 Giám đốc Nhân sự 24,4 42,4 Giám đốc Tài chính 29,2 50,5 Giám đốc Công nghệ 41,9 65,6 Giám đốc Vận hành 30,6 50,1 Các vị trí Giám đốc phổ biến
 • 22. 22 Các vị trí Quản lý phổ biến Các vị trí phổ biến Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Trưởng nhóm Kinh doanh 13,6 24,6 Giám sát kinh doanh 15,4 27,1 Sales Manager 16,9 30,7 Trưởng nhóm Marketing 12,9 20,3 Trưởng nhóm Digital Marketing 14,2 22,2 Trưởng nhóm Content Marketing 12 17,5 Trưởng nhóm SEO 14,4 21,7 Marketing Manager 16,3 29,9 Trưởng nhóm Chăm sóc Khách hàng 11 16,8 Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng 15,7 21,8 Trưởng nhóm tuyển dụng 12,2 18,4 Trưởng phòng Hành chính Nhân sự 20,2 28,8 Kế toán trưởng 17,3 24,4 Product Manager 20 43,1 Project Manager 18,1 35,5 Technical Leader 20,2 38,6 Trưởng phòng IT 21,2 33,9 Trưởng Phòng Vận Hành 17,1 25,8
 • 23. 23 Các vị trí Nhân viên phổ biến (1-3 năm kinh nghiệm) Các vị trí phổ biến Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao Nhân viên kinh doanh 7 18,9 Marketing Executive 7,4 13,8 Digital marketing 7 15,3 Content Marketing 6,5 11,2 Nhân viên SEO 7,1 12,7 Chuyên viên PR 8,2 17,9 Chăm sóc khách hàng 5,7 10,9 Hành chính nhân sự 6,2 10,4 Chuyên viên đào tạo 7,8 15,6 Nhân viên C&B 7,1 12,3 Chuyên viên tuyển dụng 6,8 11,7 Kế toán bán hàng 5,9 9,3 Kế toán nội bộ 5,8 10,2 Kế toán tổng hợp 8,1 12,5 Kế toán thuế 7,6 11,9 Kế toán thanh toán 6,6 10,7 Kế toán kho 5,8 9 Thủ quỹ 6,4 9,4 Thủ kho 6,1 9,5 Kế toán công nợ 6 10,2 Business Analyst 13,3 24,5 Tester 8,3 16,9 Xuất nhập khẩu 7,4 12,8 Logistics 7,2 14,1 Trợ lý 7,9 13,8 Thư ký 7,3 12 Vận hành 7,1 12,5
 • 24. 24 Dựa vào kỹ năng / ngôn ngữ lập trình, dành cho nhóm từ 1 - 3 năm kinh nghiệm Kỹ năng / Ngôn ngữ lập trình Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao mobile 11 22,2 ios 11,2 23,1 android 12,3 24,8 flutter 11,5 22,7 front - end 10,4 20 back - end 14 25 fullstack 14,5 28,2 devops 11,2 22 brse 29,2 49,2 business analyst 10,2 19,5 designer 10,5 17,7 ui / ux 11,8 21,6 game 10,4 20,2 tester 9 16 php 11,5 21,7 javascript 11,9 23,2 .net 11,9 22,2 java 13,8 26,9 c / c++ 10,9 21 c# 11,2 22,3 7. Mức lương của các vị trí phổ biến trong ngành CNTT (đơn vị: triệu đồng)
 • 25. 25 Kỹ năng / Ngôn ngữ lập trình Mức lương trung bình thấp Mức lương trung bình cao nodejs 12,3 24,3 python 13,8 26 ruby 14,6 30,2 laravel 10,9 23,3 react native 10,9 21,8 angularis 13,4 24,8 vuejs 13,6 26 unity 11,7 20,6 wordpress 9,1 15,4 magento 10,4 20,9 odoo 13,3 22,9 abap 10,5 12,3
 • 26. 26 Dựa trên Mức lương của các vị trí phổ biến, doanh nghiệp có thể xem xét điều chỉnh mức lương để cân bằng với thị trường, thu hút ứng viên ứng tuyển. Nếu mức lương của doanh nghiệp đề nghị dưới Mức lương trung bình thấp thì mức lương này chưa lý tưởng, vì đa phần người tìm việc có vị trí tương đương trên thị trường hiện nay đang nhận được mức lương cao hơn mức lương đề nghị của doanh nghiệp bạn. Nếu doanh nghiệp bạn đề nghị mức lương trong khoảng giữa Mức lương trung bình thấp và Mức lương trung bình cao, thì mức lương này sẽ phù hợp với mặt bằng chung của thị trường. Nếu doanh nghiệp bạn đề nghị mức lương cao hơn Mức lương trung bình cao thì mức lương này có tính cạnh tranh cao vì đa phần người tìm việc có vị trí tương đương trên thị trường hiện nay đang nhận được mức lương thấp hơn mức lương đề nghị của doanh nghiệp bạn. NHẬN XÉT
 • 27. 27 Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp năm 2021 Các số liệu trong phần này được thống kê từ khảo sát nhà tuyển dụng của TopCV vào tháng 12/2020.
 • 28. 28 Trước tình trạng khan hiếm nhân sự, đặc biệt nhân lực ngành CNTT, hơn 75% doanh nghiệp dự kiến đẩy mạnh tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tốc độ phục hồi và tăng trưởng sau một năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.
 • 29. 29 66,9% doanh nghiệp cho biết nhu cầu về nhân lực của họ sẽ tăng lên trong năm 2021. Chỉ có 3,2% các công ty có nhu cầu tuyển dụng trong năm 2021 giảm so với năm 2020. Con số này cho thấy sau một năm chịu tác động nặng nề từ dịch bệnh,lũ lụt,...đa phần các công ty đều có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng nhân sự để phục hồi và phát triển trong năm 2021. 1. Nhu cầu tuyển dụng năm 2021: Số lượng, vị trí, đối tượng Nhu cầu tuyển dụng các doanh nghiệp trong năm 2021 so với năm 2020 Tăng nhẹ (dưới 20%) Tăng mạnh (trên 30%) Giữ nguyên Giảm nhẹ (dưới 20%) Giảm mạnh (trên 30%) Không có nhu cầu tuyển dụng, hoặc chỉ ưu tiên tuyển qua các kênh miễn phí Chưa có kế hoạch cụ thể 17,4% 2,7% 0,9% 2,3% 9,8% 31,4% 35,5%
 • 30. 30 Bất động sản Tài chính / Ngân hàng CNTT Giáo dục Xuất nhập khẩu Du lịch Kinh doanh Sản xuất Khách sạn - Nhà hàng Điện / Điện tử Xây dựng FMCG Dưới 24 nhân sự 25-99 nhân sự 100-299 nhân sự 300-500 nhân sự Trên 500 nhân sự Giảm mạnh (trên 30%) Tăng nhẹ (dưới 20%) Giảm nhẹ (dưới 20%) Tăng mạnh (trên 30%) Giữ nguyên Mức tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng trong năm 2021 Theo quy mô doanh nghiệp 62,8% 58,3% 41,7% 44,7% 36,4% 40% 29,1% 30% 40,7% 20,6% 18,8% 28% 31,1% 47,4% 34,5% 50,9% 46,8% 39,4% 48,1% 41,6% 53,7% 27,9% 40% 57,8% 58,8% 40,7% 47,5% 51% 46,7% 51,5% 39,5% 43,3% 27,8% 29,4% Theo lĩnh vực
 • 31. 31 Đa số doanh nghiệp trong các lĩnh vực đều đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều,trong đó nổi bật là Bất động sản, Tài chính / Ngân hàng và CNTT. Đây sẽ là những lĩnh vực mà các công ty hoạt động trong đó sẽ phải cạnh tranh cao hơn so với những vực khác khi tuyển dụng trong năm 2021 vì nhu cầu của thị trường tăng cao. Các doanh nghiệp có quy mô từ 300 - 500 nhân sự có mức tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng trong năm 2021 cao nhất,với 89,6% doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng số lượng nhân sự tuyển mới.Các doanh nghiệp có quy mô trên 500 nhân sự cũng có mức tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng đáng kể với hơn ½ (53,7%) doanh nghiệp cho biết nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng mạnh (trên 30%) trong năm 2021.Tuy nhiên,đây cũng là quy mô có mức giảm nhu cầu tuyển dụng cao nhất,với 6,1% doanh nghiệp cho biết sẽ giảm số lượng nhân sự tuyển mới trong năm tiếp theo. Sau một năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, đa phần các doanh nghiệp dự kiến đẩy mạnh tuyển dụng ứng viên có kinh nghiệm để phục hồi và tăng trưởng trong năm 2021. Trong đó Ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm là đối tượng được hơn ¾ (75,9%) doanh nghiệp quan tâm. Mới tốt nghiệp Từ 1-2 năm kinh nghiệm Trên 5 năm kinh nghiệm Từ 3-5 năm kinh nghiệm Phân loại đối tượng doanh nghiệp muốn tuyển dụng trong năm 2021 39,4% 75,9% 9,8% 29,1%
 • 32. 32 3 vị trí công việc được tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2020 là Nhân viên kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin - IT tiếp tục là nhóm doanh nghiệp muốn tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2021. Đặc biệt,64,3% doanh nghiệp được khảo sát đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên kinh doanh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những ngành nghề này sẽ có sự cạnh tranh cao nhất,đòi hỏi các công ty phải nỗ lực nhiều hơn để khác biệt và nổi bật trên thị trường tuyển dụng so với các đối thủ.Để làm được điều này,nhà tuyển dụng cần sử dụng những kênh tiếp cận hiệu quả và phù hợp với đối tượng ứng viên tiềm năng. Top vị trí công việc doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng nhiều nhất trong năm 2021 Nhân viên kinh doanh CNTT - IT Hành chính nhân sự Nhân viên chăm sóc qua điện thoại / Telesales Kế toán / Tài chính Marketing 64,3% 23,1% 19,4% 10,9% 12,5% 13,1%
 • 33. 33 16 2. Ngân sách tuyển dụng Theo số liệu khảo sát,trong năm 2021: 45,8% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch tăng ngân sách cho hoạt động tuyển dụng. 17,5% doanh nghiệp giữ nguyên ngân sách tuyển dụng như năm 2020. 4,6% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch giảm ngân sách cho hoạt động tuyển dụng. Mức tăng / giảm ngân sách cho hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp trong năm 2021 Tăng dưới 20% Tăng từ 20% đến 50% Tăng trên 50% Giữ nguyên Giảm dưới 20% Giảm từ 20%-50% Giảm dưới 50% Chưa có kế hoạch cụ thể 32,1% 0,6% 1,5% 2,5% 17,5% 2,6% 27,2% 16%
 • 34. 34 3. Giải pháp tuyển dụng doanh nghiệp tiếp tục sử dụng trong năm 2021 Với việc mang lại hiệu quả trong năm 2020,các nhà tuyển dụng thể hiện quan điểm sẽ tiếp tục sử dụng các nền tảng công nghệ tuyển dụng như TopCV, trang mạng xã hội, chương trình giới thiệu nội bộ,...để tuyển dụng nhân sự trong năm 2021. Các kênh tuyển dụng được doanh nghiệp tiếp tục sử dụng nhiều trong năm 2021 Trang tuyển dụng công ty Chương trình giới thiệu nội bộ Các trang mạng xã hội (Facebook, LinkedIn,...) Các website tuyển dụng như TopCV, VietnamWorks,... Trường đại học Dịch vụ Headhunt Event / Meetup 93,5% 79,1% 51,3% 45,5% 20,5% 12,5% 8,1%
 • 35. 35 Hành vi tìm việc của ứng viên Các số liệu trong phần này được thống kê từ khảo sát ứng viên của TopCV vào tháng 12/2020.
 • 36. 36 Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, nhà tuyển dụng và doanh nghiệp cần nắm bắt những mối quan tâm của ứng viên, từ đó điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn.
 • 37. 37 1. Top lý do nghỉ việc Đa phần người lao động đang có xu hướng rời bỏ công ty khi công việc ít có cơ hội phát triển thay vì vấn đề phúc lợi như trước đây. Top lý do nghỉ việc Công việc hiện tại ít có khả năng phát triển 67,6% 45,6% 37,6% 30,4% 22,1% 18,1% 8,5% Mức lương, thưởng, đãi ngộ không tương xứng với năng lực Quy trình, chính sách công ty không rõ ràng, minh bạch Văn hóa công ty không phù hợp Doanh nghiệp phá sản / cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Mối quan hệ không tốt với Sếp / đồng nghiệp Những thông tin xấu về tình hình kinh doanh của công ty
 • 38. 38 2. Hành vi tìm việc của ứng viên Có đến 95,3% ứng viên sẵn sàng đón nhận cơ hội việc làm mới ngay khi đang có việc làm.Trong đó,69,1% ứng viên cập nhật thông tin việc làm mới ít nhất mỗi tuần 1 lần. Điều này đồng nghĩa với việc bên cạnh ứng viên chưa có việc làm thì các đối tượng đang có việc làm cũng là nguồn ứng viên doanh nghiệp có thể chiêu mộ cho vị trí đang khuyết thiếu trong công ty.Đây là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn đối với nhà tuyển dụng.Doanh nghiệp cần phải thấu hiểu nhân sự để có thể vừa giữ chân người cũ,vừa thu hút người mới. Tỷ lệ ứng viên sẵn sàng tìm cơ hội việc làm mới ngay cả khi có việc làm Tần suất cập nhật thông tin việc làm mới ngay cả khi đang có việc làm 4,7% 95,3% Có Không Mỗi ngày 1 lần Mỗi tuần 1 lần Mỗi tháng 1 lần Mỗi quý 1 lần 14,5% 16,4% 30,2% 38,9%
 • 39. 39 Đa phần ứng viên hiện nay chỉ cập nhật CV khi có nhu cầu tìm việc. Tuy nhiên, theo lời khuyên của chuyên gia, ứng viên nên cập nhật CV ít nhất 6 tháng / lần. Điều này sẽ giúp CV luôn mới mẻ, thu hút nhà tuyển dụng và đem đến những cơ hội việc làm hấp dẫn. Bên cạnh đó, có đến 29,2% ứng viên cập nhật CV thường xuyên, mỗi tháng một lần. Điều này thể hiện sự quan tâm của ứng viên đến các cơ hội mới. Nhà tuyển dụng nên tận dụng đặc điểm này bằng việc sử dụng các dịch vụ tìm kiếm CV ứng viên online để chủ động tiếp cận nguồn ứng viên chất lượng, tăng hiệu quả tuyển dụng trong doanh nghiệp. 44,5% 1,8% 6,2% 18,3% 29,2% 1 tháng / lần 3 tháng / lần 6 tháng / lần 1 năm / lần Khi nào có nhu cầu tìm việc thì mới cập nhật Tần suất cập nhật hồ sơ (CV)
 • 40. 40 Gần 100% ứng viên khi được phỏng vấn sẵn sàng làm bài test trong quá trình ứng tuyển. Đây là một yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp đưa các bài test đánh giá năng lực chuyên môn,mức độ phù hợp với văn hóa công ty,...vào quy trình tuyển dụng hiện tại nhằm sàng lọc ứng viên tốt hơn,nâng cao hiệu quả tuyển dụng. Phương án tìm việc của người lao động trong năm 2021 Tỷ lệ ứng viên sẵn sàng làm bài test khi tìm việc Bên cạnh việc xuất hiện ở những nơi ứng viên thường xuyên truy cập,doanh nghiệp cần nâng cao thương hiệu tuyển dụng,cải thiện cách viết mô tả công việc để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng. Phần lớn người tìm việc,đặc biệt là nhóm có trên 2 năm kinh nghiệm sẽ truy cập vào các nền tảng công nghệ tuyển dụng như TopCV, VietnamWorks,... tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Kênh việc làm như TopCV, VietnamWorks,... 91,8% 65,8% 46,8% 8,7% 12,5% 18,6% 41,1% Social (Facebook, Linkedin,...) Trang tuyển dụng của các công ty Headhunt Sự kiện, hội thảo về việc làm Trường đại học Người quen giới thiệu 2,9% 97,1% Có Không
 • 41. 41 3. Điều gì ở công việc thu hút ứng viên nhất (lý do ứng tuyển) Không phải mức lương thưởng hấp dẫn hay môi trường làm việc mà nội dung công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng là điều thu hút ứng viên nhất trong nội dung tin tuyển dụng,được gần 80% ứng viên lựa chọn. Một bản mô tả công việc (JD) được viết đúng theo nhu cầu thực tế và được trình bày rõ ràng sẽ giúp gia tăng số lượng hồ sơ ứng tuyển lên đến 30%. Nội dung công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng Môi trường làm việc Mức lương, thưởng hấp dẫn Chế độ bảo hiểm, phúc lợi khác như bảo hiểm, lương tháng 13, teambuilding,... Thương hiệu doanh nghiệp JD được đăng tải trên kênh tuyển dụng uy tín như TopCV,... 79% 63% 60% 49,4% 43,9% 36,6% Điều gì ở công việc thu hút ứng viên nhất
 • 43. 43 1. Doanh nghiệp Hơn 40% doanh nghiệp đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trong năm 2020. Trong đó,Bất động sản,Kinh doanh và Tài chính / Ngân hàng là những lĩnh vực thiếu hụt nguồn nhân lực nhiều nhất.Đây cũng là những lĩnh vực được dự báo có nhu cầu tuyển dụng cao nhất trong năm 2021. Hai nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự là Số lượng hồ sơ ứng viên không đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng và Ứng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ năng chuyên môn.Để đáp ứng đủ số lượng hồ sơ phù hợp,doanh nghiệp nên sử dụng đồng thời các giải pháp như Quảng cáo tin tuyển dụng,Nạp Credit để mở hồ sơ và trinh sát viên AI. Có đến 95,3% ứng viên có biết họ sẵn sàng đón nhận cơ hội việc làm mới ngay cả khi đã có việc (Passive Candidates) với 69,1% ứng viên cập nhật thông tin việc làm mới ít nhất mỗi tuần một lần.Do đó,doanh nghiệp nên sớm triển khai việc xây dựng chiến lược tiếp cận nhóm ứng viên đã có việc làm để không bỏ lỡ nguồn ứng viên dồi dào này. Các nền tảng công nghệ tuyển dụng như TopCV là kênh tuyển dụng dự báo sẽ được các doanh nghiệp tin dùng nhất trong năm 2021 khi được đa số các nhà tuyển dụng đánh giá mang lại hiệu quả tuyển dụng cao nhất trong năm 2020. Sử dụng bài test (kiểm tra) đầu vào trong tuyển dụng là giải pháp giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ tuyển sai người.Có hơn 60% doanh nghiệp tiến hành test ứng viên trong quá trình tuyển dụng.Doanh nghiệp có thể tham khảo đề thi mẫu và tạo bài test trên nền tảng Testcenter.vn. Nội dung công việc phù hợp với vị trí tuyển dụng là điều thu hút ứng viên nhất trong nội dung tin tuyển dụng.Do đó,một bản mô tả công việc (JD) đúng,chuẩn chỉ,chuyên nghiệp sẽ là thỏi nam châm thu hút ứng viên tiềm năng.Tham khảo mẫu JD đã từng được đăng tải tuyển dụng trên TopCV & thu hút nhiều lượt ứng tuyển. 2. Ứng viên Ứng viên có kinh nghiệm là đối tượng chính mà doanh nghiệp tìm kiếm trong năm 2021, nhất là các ứng viên vị trí Sales / Nhân viên kinh doanh,Marketing, Công nghệ thông tin - IT.Các bạn trẻ,đặc biệt là tập sinh viên chuẩn bị ra trường cần chủ động bồi dưỡng kinh nghiệm qua các cơ hội thực tập sớm để nâng cao tỷ lệ có việc làm. Test trình độ chuyên môn là bài test được doanh nghiệp sử dụng phổ biến trong quá trình tuyển dụng.Ứng viên cần nâng cao kiến thức,kỹ năng chuyên môn để không bỏ lỡ những cơ hội việc làm tốt nhất.
 • 44. 44 Top Jobs - Quảng cáo tin tuyển dụng Tăng lượng tiếp cận người tìm việc thêm 300%. Hiển thị tin tuyển dụng trong box việc làm nổi bật: tiếp cận với tất cả các ứng viên truy cập vào trang tìm việc của TopCV. Vị trí hiển thị ưu tiên giúp tin tuyển dụng tiếp cận đúng với đối tượng phù hợp,từ đó gia tăng tỷ lệ ứng tuyển. Đẩy tin tuyển dụng lên vị trí đầu trong kết quả tìm kiếm việc làm. Top Credit - Nạp Credit mở hồ sơ ứng viên Chủ động kết nối trực tiếp với hơn 3,6 triệu ứng viên tiềm năng trong đó 60% ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên. Tùy chỉnh các tiêu chí tìm kiếm theo mong muốn: ngành nghề,vị trí tuyển dụng,địa điểm làm việc,tính cách ứng viên,... Ứng dụng AI / Machine Learning giúp tìm kiếm chính xác,nhanh chóng với mức độ phù hợp tăng theo số CV tìm kiếm. Duy nhất tại TopCV có chính sách hoàn điểm với hồ sơ sai thông tin. CV Scout - Trinh sát viên AI Công nghệ mới thay đổi cách tìm kiếm nhân tài cho doanh nghiệp trong thập kỷ mới với AI (Trí tuệ nhân tạo). Top Employer Branding - Truyền thông thương hiệu tuyển dụng Xây dựng chuyên trang tuyển dụng dành riêng cho doanh nghiệp. Nâng cao hình ảnh thương hiệu tuyển dụng uy tín,tăng hiệu quả hoạt động tuyển dụng. Hiển thị tên công ty và tin đăng tuyển tại các vị trí nổi bật,thu hút sự chú ý của ứng viên. Nền tảng TopCV đồng hành cùng doanh nghiệp để tuyển dụng hiệu quả Tham khảo bảng giá
 • 45. 45 TopCV là Nền tảng công nghệ tuyển dụng hàng đầu Việt Nam,với hơn 3,6 triệu người tìm việc sử dụng thường xuyên.Mỗi tháng TopCV kết nối thành công 180,000 ứng viên tiềm năng tới các doanh nghiệp phù hợp. Sau 6 năm đồng hành cùng hơn 60,000 Doanh nghiệp,từ các tập đoàn đa quốc gia đến các công ty khởi nghiệp trẻ tuyển dụng nhân tài,TopCV là đơn vị tuyển dụng duy nhất đạt danh hiệu Sao Khuê 2020. Theo xếp hạng của Alexa,chuyên trang đánh giá website được quản lý bởi Amazon, TopCV là nền tảng tuyển dụng có lượng người dùng truy cập lớn thứ 2 tại Việt Nam. Đặc biệt,TopCV với nền tảng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyển dụng đã vượt qua 600 startups trong khu vực Đông Nam Á,trở thành 1 trong 15 startups được Google lựa chọn tham gia Google for Startups Accelerator: Southeast Asia 2020. TopCV tin tưởng với những nỗ lực không ngừng,đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ trong tuyển dụng,các doanh nghiệp và ứng viên sẽ được kết nối tới nhau ngày càng hiệu quả hơn. Để cập nhật thường xuyên những nghiên cứu và báo cáo mới nhất từ TopCV dành cho các nhà tuyển dụng,truy cập website https://business.topcv.vn Để đọc thêm các bài viết chuyên sâu về tuyển dụng và quản trị nhân sự,truy cập website https://insider.tophr.vn Để được nhận tư vấn bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của TopCV về chiến dịch tuyển dụng của bạn,hãy gọi ngay đến số: 024 710 79 799 hoặc 0862 69 19 29 hoặc liên hệ qua email: cskh@topcv.vn.