Ep homer ilijada

EP
Homer: Ilijada
Pripremila: Martina Valec Rebić, prof.
Prisjeti se EPIKA
U PROZI U STIHU
JEDNOSTAVNI
OBLICI
SLOŽENI OBLICI EPSKA PJESMA EP
MIT
BAJKA
BASNA
LEGENDA
VIC
ZAGONETKA
NOVELA
PRIPOVJETKA
ROMAN
Prisjeti se
NARODNA PJESMA
LIRSKA PJESMA
- iznose pjesnikove osjećaje i misli
- govore o raznim temama
(ljubavne, tužbalice, svatovske,
posleničke, prigodne, uspavanke...)
- slikovitost postižu stilskim
izražajnim sredstvima
(usporedbama, stalnim epitetima,
prenesenim značenjem)
- obično su kratke
- često spjevane u osmercu
EPSKA PJESMA
- govore o nekom događaju iz
povijesti (npr. o bitkama s
Turcima i Mlečanima)
- prikazuje slavne junake (Ivu
Senjanina, Zrinskog i
Frnkopana, bana Derenčina)
- imaju uobičajenu kompoziciju
proznog djela (uvod, zaplet,
vrhunac, rasplet)
- opširne su
- česta ponavljanja stihova
- spjevane u epskom desetercu
- stalni epiteti
EP (EPSKI SPJEV)
 grč. riječ, pripovijest, stih
 stihovano epsko djelo
 većega opsega
 naširoko pripovijeda o
velikim podvizima i
junacima iz prošlosti
Ahilejeva srdžba
Ilijada i Odiseja
 Homer (8. st. pr. K.?) –
prvi poznati autor epova,
začetnik epova
 prvi poznati epovi
europske povijesti
 uzori za buduće epove
Ilijada
 temelji se na mitu o
desetogodišnjem
trojanskom ratu
 Ilij = Troja
 Paris, sin
trojanskoga kralja
Prijama otima lijepu
Helenu, Menelajevu
ženu
Diane Kruger kao Helena u filmu Troja
Ilijada
POČETAK EPA
Prvo pjevanje. Zaziv muze
Srdžbu mi, boginjo, pjevaj Ahileja, Peleju sina
Pogubnu, kojano zada Ahejcima tisuću jada
Snažne je duše mnogih junaka ona k
Aidu Poslala, a njih je same učinila
plijen da budu Psima i pticama gozba, a
Zeusu se vrpape volja Otkad se bjehu
onomad razdvojili poslije svađe Atrejev sin,
junacima kralj i divni Ahilej.
boginjo – misli se na boginju poezije i pjevanja, muzu Kalioupu;
Ahilej – najveći grčki junak; Ahejci – naziv jednoga grčkog
plemena, Homer tako naziva sve Grke pod Trojom; Aid – bog
podzemnog svijeta, Had; Atrejev sin – Agamemnon, zapovijednik
vojske, kralj Mikene
Brad Pitt kao
Ahilej u filmu
Troja
Ilijada
POČETAK EPA
 INVOKACIJA – zaziv muze ili
božje pomoći pri pisanju epa
 pripovijedanje IN MEDIAS
RES – u središte zbivanja
(bez uvoda u radnju)
muza Kalilopa,
grčka boginja
epskoga
pjesništva
Ilijada
RAZVOJ RADNJE
Prvo pjevanje. Agamemnon vrijeđa svećenika Hrisa.
Tko to od bogova vrže među njih svađu i borbu?
Zeusov i Letin sin! On bolest na vojsku baci
Hudu, te od nje redom pogibati stadoše ljudi,
Jer se razljutio bio na kralja, Atreju sina,
Koji je svećenika pogrdio Hrisa, kad dođe
K lađama ahejskim brzim, da kćerku otkupi
svoju Ucjenu noseć golemu, daljnometnog ktom
Apolona
Na zlatnom skeptru povez držeći, i sve Ahejce
Moljaše, najviše dva upravljača ljudska Atrida:
»Sinovi Atrejevi i ostali vi nazuvčari
Ahejski! dali vam bozi, domari olimpski, da
grad Prijamov razorite i kući se vratite zdravo!
Dragu mi dajte na otkupe kćer i
ucjenu prim'te Bojeć se Apolona daljnometnog,
Zeusova sina.«Zeusov I Let in sin – bog Apolon, koji šalje bolest (kugu) na ahejsku vojsku; At reju sina –
Agamemnon, Atr IdI – sinovi Atejevi, tj. Agamemnon i Menelaj; nazuvčarl – oni koji na
nogama nose nazuvke, kožne štitnike od udaraca; domari olimpijski – grčki bogovi koji
prema mitu stanuju na najvišoj grčkoj planini Olimpu; skeptar – žezlo, znak vladarske časti i
vlasti
Brian Cox kao
Agamemnon u
filmu Troja
Ilijada
 Menelajev brat Agamemnon okuplja brojnu
vojsku i napada Troju
 ep prikazuje zadnju godinu rata i pad Troje
Ilijada
RAZVOJ RADNJE
Šesto pjevanje. Hektor i Andromaha
Reče svijetli Hektor te pruži za sinom ruke,
Ali se uvine sin krasnopojasnoj dojkinji na grud
I krikne, preplašiv se, kad ugleda miloga oca,
Mjedi se prestraši on i konjogrivne kite, kad spazi,
Kako se strašno trese na kacigi ozgo na vrhu,
Tome se mili otac nasmije i gospođa majka.
Odmah svijetli Hektor sa glave kacigu svoju
Sjajnu, presjajnu, skine i na tle je metne, te sina
Poljubi miloga svog i na rukama ponjiše njega;
Onda molitvu Zeusu i ostalim bozima rekne:
Eric Bana i Saffaron
Burrows kao Hektor i
Andromaha u filmu
Troja
Ilijada
RAZVOJ RADNJE
1. Patrokolova smrt
3. Hektorova smrt 2. Bitka za Patrokolovo tijelo
Ilijada
RAZVOJ RADNJE
 glavna radnja
 kako je završetak
događanja unaprijed
poznat, epski se pjesnik
služi retardacijom
(usporavanjem radnje) –
umeće opise (digresije) i
sporedne radnje (epzode)
 radnja podijeljena na
manje djelove - pjevanja
Ahilejevo novo oružje
Ilijada
LIKOVI
GRCI (AHEJCI)
Agamemnon – ahejski vođa
Menelaj – Agamemnonov brat
Ahilej – najveći ahejski junak
Patrokolo – Ahilejev prijatelj
TROJANCI
Prljam – trojanski kralj
Paris – Prijamov sin, oteo
Helenu
Hektor – Prijamov sin, najveći
trojanski junak
Ahilej i Patrokolo
Eric Bana i Orlando Bloom
kao Hektor i Paris
Ilijada
EPSKI JUNAK
 nositelj radnje epa
 idealiziran
 često objedinjuju osobine
cijele skupine ljudi (naroda)
 prikazan kao uzorni heroj čiji
su pothvati najčešće
sudbinski za opstanak i razvoj
nekog naroda
 opširno opisan fizički izgled
 karakterne osobine od
početka do kraja epa iste
Ahilejeva
majka Tedida
umače sina u
rijeku Stiks
koja ga čini
neranjivim
Ahilej ubija Hektora, osvečujući
se tako za smrt prijatelja Patrokla
Ilijada
EPSKI STIL
 svečani karakter
 posebna vrsta stiha:
heksametar
(šestostopac)
 nekad se izvodila uz
glazbenu pratnju
Ahilej
EPSKE VRSTE U STIHU
 obrađuje jedan
događaj i sudbinu
jednoga junaka
 stereotipan početak
(slavenska antiteza)
 često se povezuju u
cikluse (npr. ciklus o
Senjaninu Ivi)
 govori o događajima i likovima
za život čitavog naroda
 epski junak ima osobine
cijeloga naroda koji predstavlja
 narodni i umjetnički
 EPOPEJA (HEROJSKI EP) –
daje širu sliku života, običaja,
misli i vjerovanja nekog naroda
EPSKA PJESMA EPSKI SPJEV (EP)
HRVATSKI EPOVI
 Judita (1521.) Marka
Marulića
 Osman (17. st.) Ivana
Gundulića
 Smrt Smail-age
Čengića (1846.) Ivana
Mažuranića
1 de 18

Recomendados

Jerome David Salinger, Lovac u žitu por
Jerome David Salinger, Lovac u žituJerome David Salinger, Lovac u žitu
Jerome David Salinger, Lovac u žituDanijela Mikadi
43.4K visualizações19 slides
Franz Kafka, Preobrazba por
Franz Kafka, PreobrazbaFranz Kafka, Preobrazba
Franz Kafka, PreobrazbaDanijela Mikadi
47.3K visualizações22 slides
Epika por
EpikaEpika
EpikaDanijela Mikadi
54.6K visualizações41 slides
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica por
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaIvan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaHrvatski Jezik
26.2K visualizações12 slides
Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna por
Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kaznaFjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna
Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kaznaDanijela Mikadi
62.9K visualizações35 slides
Drama por
DramaDrama
DramaDanijela Mikadi
14.7K visualizações27 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

George Orwell, Životinjska farma por
George Orwell, Životinjska farmaGeorge Orwell, Životinjska farma
George Orwell, Životinjska farmaAnitaToma
2.9K visualizações19 slides
Književni rod, književna vrsta por
Književni rod, književna vrstaKnjiževni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrstaDanijela Mikadi
34.7K visualizações10 slides
Ivan gundulić, paula por
Ivan gundulić, paulaIvan gundulić, paula
Ivan gundulić, paulaNovinari Osmodec
8K visualizações24 slides
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza por
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa LatinoviczaMiroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa LatinoviczaDanijela Mikadi
50.2K visualizações48 slides
Glagolski oblici por
Glagolski obliciGlagolski oblici
Glagolski obliciIvana Čališ
99.5K visualizações20 slides
William Shakespeare, Hamlet por
William Shakespeare, HamletWilliam Shakespeare, Hamlet
William Shakespeare, HamletDanijela Mikadi
64.1K visualizações36 slides

Mais procurados(20)

George Orwell, Životinjska farma por AnitaToma
George Orwell, Životinjska farmaGeorge Orwell, Životinjska farma
George Orwell, Životinjska farma
AnitaToma2.9K visualizações
Književni rod, književna vrsta por Danijela Mikadi
Književni rod, književna vrstaKnjiževni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrsta
Danijela Mikadi34.7K visualizações
Ivan gundulić, paula por Novinari Osmodec
Ivan gundulić, paulaIvan gundulić, paula
Ivan gundulić, paula
Novinari Osmodec8K visualizações
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza por Danijela Mikadi
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa LatinoviczaMiroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
Danijela Mikadi50.2K visualizações
Glagolski oblici por Ivana Čališ
Glagolski obliciGlagolski oblici
Glagolski oblici
Ivana Čališ 99.5K visualizações
William Shakespeare, Hamlet por Danijela Mikadi
William Shakespeare, HamletWilliam Shakespeare, Hamlet
William Shakespeare, Hamlet
Danijela Mikadi64.1K visualizações
Avangarda i smjerovi: futurizam, ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam, vizua... por Dijana Pekić
Avangarda i smjerovi: futurizam, ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam, vizua...Avangarda i smjerovi: futurizam, ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam, vizua...
Avangarda i smjerovi: futurizam, ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam, vizua...
Dijana Pekić6.3K visualizações
Vladimir Nazor, Hrvatski jezik por Ivana Čališ
Vladimir Nazor, Hrvatski jezikVladimir Nazor, Hrvatski jezik
Vladimir Nazor, Hrvatski jezik
Ivana Čališ 72.6K visualizações
Rješenja vježbe (testa) por Pogled kroz prozor
Rješenja vježbe (testa)Rješenja vježbe (testa)
Rješenja vježbe (testa)
Pogled kroz prozor25.1K visualizações
Glasovne promjene vjezba por Ivana Čališ
Glasovne promjene vjezbaGlasovne promjene vjezba
Glasovne promjene vjezba
Ivana Čališ 16.8K visualizações
Stilske figure por Ivana Čališ
Stilske figureStilske figure
Stilske figure
Ivana Čališ 31.6K visualizações
Realizam i naturalizam por Hrvatski Jezik
Realizam i naturalizamRealizam i naturalizam
Realizam i naturalizam
Hrvatski Jezik12.7K visualizações
Hrvatski realizam por Hrvatski Jezik
Hrvatski realizamHrvatski realizam
Hrvatski realizam
Hrvatski Jezik14.7K visualizações
Sofoklo, Antigona por Danijela Mikadi
Sofoklo, AntigonaSofoklo, Antigona
Sofoklo, Antigona
Danijela Mikadi58.5K visualizações
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr... por Danijela Mikadi
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Danijela Mikadi30K visualizações
Glasovne promjene zadaci s rjesenjima por Ivana Čališ
Glasovne promjene zadaci s rjesenjimaGlasovne promjene zadaci s rjesenjima
Glasovne promjene zadaci s rjesenjima
Ivana Čališ 35.6K visualizações
Albert Camus, Stranac por Danijela Mikadi
Albert Camus, StranacAlbert Camus, Stranac
Albert Camus, Stranac
Danijela Mikadi26.9K visualizações
Povijest hrvatskog jezika do 20 por Ivana Čališ
Povijest hrvatskog jezika do 20Povijest hrvatskog jezika do 20
Povijest hrvatskog jezika do 20
Ivana Čališ 32.8K visualizações
Sinteza sedmi književnost por Ivana Čališ
Sinteza sedmi književnostSinteza sedmi književnost
Sinteza sedmi književnost
Ivana Čališ 11.2K visualizações

Destaque

Kralj Edip por
Kralj EdipKralj Edip
Kralj Edipguest74d3ac
5.5K visualizações10 slides
Prilog br. 1 - Ilijada por
Prilog br. 1 - IlijadaPrilog br. 1 - Ilijada
Prilog br. 1 - IlijadaPogled kroz prozor
14.7K visualizações2 slides
Prilog br. 2 - Smrt Smail-age Čengića por
Prilog br. 2 - Smrt Smail-age ČengićaPrilog br. 2 - Smrt Smail-age Čengića
Prilog br. 2 - Smrt Smail-age ČengićaPogled kroz prozor
12.8K visualizações3 slides
Prilog br. 6 - Combray kviz por
Prilog br. 6 - Combray kvizPrilog br. 6 - Combray kviz
Prilog br. 6 - Combray kvizPogled kroz prozor
15.7K visualizações60 slides
Prilog br. 3 - Bijeg por
Prilog br. 3 - BijegPrilog br. 3 - Bijeg
Prilog br. 3 - BijegPogled kroz prozor
12.7K visualizações4 slides
Prilog br. 5 - Razbojnici por
Prilog br. 5 - RazbojniciPrilog br. 5 - Razbojnici
Prilog br. 5 - RazbojniciPogled kroz prozor
11.8K visualizações1 slide

Destaque(20)

Kralj Edip por guest74d3ac
Kralj EdipKralj Edip
Kralj Edip
guest74d3ac5.5K visualizações
Prilog br. 1 - Ilijada por Pogled kroz prozor
Prilog br. 1 - IlijadaPrilog br. 1 - Ilijada
Prilog br. 1 - Ilijada
Pogled kroz prozor14.7K visualizações
Prilog br. 2 - Smrt Smail-age Čengića por Pogled kroz prozor
Prilog br. 2 - Smrt Smail-age ČengićaPrilog br. 2 - Smrt Smail-age Čengića
Prilog br. 2 - Smrt Smail-age Čengića
Pogled kroz prozor12.8K visualizações
Prilog br. 6 - Combray kviz por Pogled kroz prozor
Prilog br. 6 - Combray kvizPrilog br. 6 - Combray kviz
Prilog br. 6 - Combray kviz
Pogled kroz prozor15.7K visualizações
Prilog br. 3 - Bijeg por Pogled kroz prozor
Prilog br. 3 - BijegPrilog br. 3 - Bijeg
Prilog br. 3 - Bijeg
Pogled kroz prozor12.7K visualizações
Prilog br. 5 - Razbojnici por Pogled kroz prozor
Prilog br. 5 - RazbojniciPrilog br. 5 - Razbojnici
Prilog br. 5 - Razbojnici
Pogled kroz prozor11.8K visualizações
Prilog br. 4 - U registraturi por Pogled kroz prozor
Prilog br. 4 - U registraturiPrilog br. 4 - U registraturi
Prilog br. 4 - U registraturi
Pogled kroz prozor12.3K visualizações
Slovo ljubve,despot Stefan lazarević por Danijela Aleksić
Slovo ljubve,despot Stefan lazarevićSlovo ljubve,despot Stefan lazarević
Slovo ljubve,despot Stefan lazarević
Danijela Aleksić2K visualizações
6 kretska i mikenska umjetnost por berrry
6 kretska i mikenska umjetnost6 kretska i mikenska umjetnost
6 kretska i mikenska umjetnost
berrry3.8K visualizações
Sjaj antike 2.0 por Vale Shau
Sjaj antike 2.0Sjaj antike 2.0
Sjaj antike 2.0
Vale Shau701 visualizações
Osnutak Rima 2.0 por Vale Shau
Osnutak Rima 2.0Osnutak Rima 2.0
Osnutak Rima 2.0
Vale Shau831 visualizações
Hrvatsko kraljevstvo u x.st. por Vale Shau
Hrvatsko kraljevstvo u x.st.Hrvatsko kraljevstvo u x.st.
Hrvatsko kraljevstvo u x.st.
Vale Shau5.8K visualizações
Hrvatsko kraljevstvo u xi por Vale Shau
Hrvatsko kraljevstvo u xiHrvatsko kraljevstvo u xi
Hrvatsko kraljevstvo u xi
Vale Shau3.8K visualizações
Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi por mojamatura
Kako uspješno napisati esej na državnoj maturiKako uspješno napisati esej na državnoj maturi
Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi
mojamatura17.5K visualizações
Stilske figure por teodora2003
Stilske figureStilske figure
Stilske figure
teodora20032K visualizações
Hrvatske kneževine u ix.st. por Vale Shau
Hrvatske kneževine u ix.st.Hrvatske kneževine u ix.st.
Hrvatske kneževine u ix.st.
Vale Shau5.8K visualizações
Naslov: Kviz - George Orwell: 1984 por Pogled kroz prozor
Naslov: Kviz - George Orwell: 1984Naslov: Kviz - George Orwell: 1984
Naslov: Kviz - George Orwell: 1984
Pogled kroz prozor5.8K visualizações
Naslov: Kviz - George Orwell: 1984 por Pogled kroz prozor
Naslov: Kviz - George Orwell: 1984Naslov: Kviz - George Orwell: 1984
Naslov: Kviz - George Orwell: 1984
Pogled kroz prozor5.4K visualizações

Similar a Ep homer ilijada

Knjizevnost1 (1).docx por
Knjizevnost1 (1).docxKnjizevnost1 (1).docx
Knjizevnost1 (1).docxIvanaRasic1
139 visualizações75 slides
Kako je rodjena kreativnost por
Kako je rodjena kreativnostKako je rodjena kreativnost
Kako je rodjena kreativnostzdenkabl
3.1K visualizações17 slides
Kako se radjala kreativnost por
Kako se radjala kreativnostKako se radjala kreativnost
Kako se radjala kreativnostzdenkabl
289 visualizações17 slides
Skripta rodoslovlje grckih bozanstava por
Skripta rodoslovlje grckih bozanstavaSkripta rodoslovlje grckih bozanstava
Skripta rodoslovlje grckih bozanstavaMartina Matijaško
292 visualizações6 slides
Zenidba smajlagica mehe ij por
Zenidba smajlagica mehe  ijZenidba smajlagica mehe  ij
Zenidba smajlagica mehe ijivica_seminarski
68 visualizações4 slides

Similar a Ep homer ilijada(6)

Mais de Novinari Osmodec

Tko su ovi likovi na slikama poznatih autora por
Tko su ovi likovi na slikama poznatih autoraTko su ovi likovi na slikama poznatih autora
Tko su ovi likovi na slikama poznatih autoraNovinari Osmodec
895 visualizações13 slides
Zagrebačka škola crtanog filma por
Zagrebačka škola crtanog filmaZagrebačka škola crtanog filma
Zagrebačka škola crtanog filmaNovinari Osmodec
10.9K visualizações16 slides
Vlaho josip štironja, šuti i plivaj por
Vlaho josip štironja, šuti i plivajVlaho josip štironja, šuti i plivaj
Vlaho josip štironja, šuti i plivajNovinari Osmodec
2.7K visualizações10 slides
Valentina valjak, veličina na malom ekranu por
Valentina valjak, veličina na malom ekranuValentina valjak, veličina na malom ekranu
Valentina valjak, veličina na malom ekranuNovinari Osmodec
794 visualizações12 slides
Silvija navoj, i stroj je samo čovjek por
Silvija navoj, i stroj je samo čovjekSilvija navoj, i stroj je samo čovjek
Silvija navoj, i stroj je samo čovjekNovinari Osmodec
1.7K visualizações10 slides
Petra lesički, latifa od uroka por
Petra lesički, latifa od urokaPetra lesički, latifa od uroka
Petra lesički, latifa od urokaNovinari Osmodec
2.9K visualizações8 slides

Mais de Novinari Osmodec(20)

Tko su ovi likovi na slikama poznatih autora por Novinari Osmodec
Tko su ovi likovi na slikama poznatih autoraTko su ovi likovi na slikama poznatih autora
Tko su ovi likovi na slikama poznatih autora
Novinari Osmodec895 visualizações
Zagrebačka škola crtanog filma por Novinari Osmodec
Zagrebačka škola crtanog filmaZagrebačka škola crtanog filma
Zagrebačka škola crtanog filma
Novinari Osmodec10.9K visualizações
Vlaho josip štironja, šuti i plivaj por Novinari Osmodec
Vlaho josip štironja, šuti i plivajVlaho josip štironja, šuti i plivaj
Vlaho josip štironja, šuti i plivaj
Novinari Osmodec2.7K visualizações
Valentina valjak, veličina na malom ekranu por Novinari Osmodec
Valentina valjak, veličina na malom ekranuValentina valjak, veličina na malom ekranu
Valentina valjak, veličina na malom ekranu
Novinari Osmodec794 visualizações
Silvija navoj, i stroj je samo čovjek por Novinari Osmodec
Silvija navoj, i stroj je samo čovjekSilvija navoj, i stroj je samo čovjek
Silvija navoj, i stroj je samo čovjek
Novinari Osmodec1.7K visualizações
Petra lesički, latifa od uroka por Novinari Osmodec
Petra lesički, latifa od urokaPetra lesički, latifa od uroka
Petra lesički, latifa od uroka
Novinari Osmodec2.9K visualizações
Paula bušetinčan binder, na sliku i priliku por Novinari Osmodec
Paula bušetinčan binder, na sliku i prilikuPaula bušetinčan binder, na sliku i priliku
Paula bušetinčan binder, na sliku i priliku
Novinari Osmodec1.1K visualizações
Patrik tunjić, pakao zvan kakao por Novinari Osmodec
Patrik tunjić, pakao zvan kakaoPatrik tunjić, pakao zvan kakao
Patrik tunjić, pakao zvan kakao
Novinari Osmodec2.2K visualizações
Monika marjanović, kikiriki s grožđicama por Novinari Osmodec
Monika marjanović, kikiriki s grožđicamaMonika marjanović, kikiriki s grožđicama
Monika marjanović, kikiriki s grožđicama
Novinari Osmodec1.3K visualizações
Mihaela jakopović, sretna nova godina por Novinari Osmodec
Mihaela jakopović, sretna nova godinaMihaela jakopović, sretna nova godina
Mihaela jakopović, sretna nova godina
Novinari Osmodec3.9K visualizações
Marinela fureš, strašna crvenkapica por Novinari Osmodec
Marinela fureš, strašna crvenkapicaMarinela fureš, strašna crvenkapica
Marinela fureš, strašna crvenkapica
Novinari Osmodec1.9K visualizações
Marija arki, poklonjenom konju ne gleda se u zube por Novinari Osmodec
Marija arki, poklonjenom konju ne gleda se u zubeMarija arki, poklonjenom konju ne gleda se u zube
Marija arki, poklonjenom konju ne gleda se u zube
Novinari Osmodec1.3K visualizações
Lucija kralj, ulijepi bližnjega svoga por Novinari Osmodec
Lucija kralj, ulijepi bližnjega svogaLucija kralj, ulijepi bližnjega svoga
Lucija kralj, ulijepi bližnjega svoga
Novinari Osmodec708 visualizações
Linda gajski, nadnaravni odrezak por Novinari Osmodec
Linda gajski, nadnaravni odrezakLinda gajski, nadnaravni odrezak
Linda gajski, nadnaravni odrezak
Novinari Osmodec1.4K visualizações
Karla puškarić, malo proljetno čišćenje por Novinari Osmodec
Karla puškarić, malo proljetno čišćenjeKarla puškarić, malo proljetno čišćenje
Karla puškarić, malo proljetno čišćenje
Novinari Osmodec3.3K visualizações
Ivana jelušić, lutke na uzici por Novinari Osmodec
Ivana jelušić, lutke na uziciIvana jelušić, lutke na uzici
Ivana jelušić, lutke na uzici
Novinari Osmodec1.1K visualizações
Eugen kulović, moje zlato spava por Novinari Osmodec
Eugen kulović, moje zlato spavaEugen kulović, moje zlato spava
Eugen kulović, moje zlato spava
Novinari Osmodec558 visualizações
Dino davosir, a la recherche du temps perdu por Novinari Osmodec
Dino davosir, a la recherche du temps perduDino davosir, a la recherche du temps perdu
Dino davosir, a la recherche du temps perdu
Novinari Osmodec582 visualizações
Ana valičević, duda cuci por Novinari Osmodec
Ana valičević, duda cuciAna valičević, duda cuci
Ana valičević, duda cuci
Novinari Osmodec1.4K visualizações
Animirani film por Novinari Osmodec
Animirani filmAnimirani film
Animirani film
Novinari Osmodec11.9K visualizações

Ep homer ilijada

 • 2. Prisjeti se EPIKA U PROZI U STIHU JEDNOSTAVNI OBLICI SLOŽENI OBLICI EPSKA PJESMA EP MIT BAJKA BASNA LEGENDA VIC ZAGONETKA NOVELA PRIPOVJETKA ROMAN
 • 3. Prisjeti se NARODNA PJESMA LIRSKA PJESMA - iznose pjesnikove osjećaje i misli - govore o raznim temama (ljubavne, tužbalice, svatovske, posleničke, prigodne, uspavanke...) - slikovitost postižu stilskim izražajnim sredstvima (usporedbama, stalnim epitetima, prenesenim značenjem) - obično su kratke - često spjevane u osmercu EPSKA PJESMA - govore o nekom događaju iz povijesti (npr. o bitkama s Turcima i Mlečanima) - prikazuje slavne junake (Ivu Senjanina, Zrinskog i Frnkopana, bana Derenčina) - imaju uobičajenu kompoziciju proznog djela (uvod, zaplet, vrhunac, rasplet) - opširne su - česta ponavljanja stihova - spjevane u epskom desetercu - stalni epiteti
 • 4. EP (EPSKI SPJEV)  grč. riječ, pripovijest, stih  stihovano epsko djelo  većega opsega  naširoko pripovijeda o velikim podvizima i junacima iz prošlosti Ahilejeva srdžba
 • 5. Ilijada i Odiseja  Homer (8. st. pr. K.?) – prvi poznati autor epova, začetnik epova  prvi poznati epovi europske povijesti  uzori za buduće epove
 • 6. Ilijada  temelji se na mitu o desetogodišnjem trojanskom ratu  Ilij = Troja  Paris, sin trojanskoga kralja Prijama otima lijepu Helenu, Menelajevu ženu Diane Kruger kao Helena u filmu Troja
 • 7. Ilijada POČETAK EPA Prvo pjevanje. Zaziv muze Srdžbu mi, boginjo, pjevaj Ahileja, Peleju sina Pogubnu, kojano zada Ahejcima tisuću jada Snažne je duše mnogih junaka ona k Aidu Poslala, a njih je same učinila plijen da budu Psima i pticama gozba, a Zeusu se vrpape volja Otkad se bjehu onomad razdvojili poslije svađe Atrejev sin, junacima kralj i divni Ahilej. boginjo – misli se na boginju poezije i pjevanja, muzu Kalioupu; Ahilej – najveći grčki junak; Ahejci – naziv jednoga grčkog plemena, Homer tako naziva sve Grke pod Trojom; Aid – bog podzemnog svijeta, Had; Atrejev sin – Agamemnon, zapovijednik vojske, kralj Mikene Brad Pitt kao Ahilej u filmu Troja
 • 8. Ilijada POČETAK EPA  INVOKACIJA – zaziv muze ili božje pomoći pri pisanju epa  pripovijedanje IN MEDIAS RES – u središte zbivanja (bez uvoda u radnju) muza Kalilopa, grčka boginja epskoga pjesništva
 • 9. Ilijada RAZVOJ RADNJE Prvo pjevanje. Agamemnon vrijeđa svećenika Hrisa. Tko to od bogova vrže među njih svađu i borbu? Zeusov i Letin sin! On bolest na vojsku baci Hudu, te od nje redom pogibati stadoše ljudi, Jer se razljutio bio na kralja, Atreju sina, Koji je svećenika pogrdio Hrisa, kad dođe K lađama ahejskim brzim, da kćerku otkupi svoju Ucjenu noseć golemu, daljnometnog ktom Apolona Na zlatnom skeptru povez držeći, i sve Ahejce Moljaše, najviše dva upravljača ljudska Atrida: »Sinovi Atrejevi i ostali vi nazuvčari Ahejski! dali vam bozi, domari olimpski, da grad Prijamov razorite i kući se vratite zdravo! Dragu mi dajte na otkupe kćer i ucjenu prim'te Bojeć se Apolona daljnometnog, Zeusova sina.«Zeusov I Let in sin – bog Apolon, koji šalje bolest (kugu) na ahejsku vojsku; At reju sina – Agamemnon, Atr IdI – sinovi Atejevi, tj. Agamemnon i Menelaj; nazuvčarl – oni koji na nogama nose nazuvke, kožne štitnike od udaraca; domari olimpijski – grčki bogovi koji prema mitu stanuju na najvišoj grčkoj planini Olimpu; skeptar – žezlo, znak vladarske časti i vlasti Brian Cox kao Agamemnon u filmu Troja
 • 10. Ilijada  Menelajev brat Agamemnon okuplja brojnu vojsku i napada Troju  ep prikazuje zadnju godinu rata i pad Troje
 • 11. Ilijada RAZVOJ RADNJE Šesto pjevanje. Hektor i Andromaha Reče svijetli Hektor te pruži za sinom ruke, Ali se uvine sin krasnopojasnoj dojkinji na grud I krikne, preplašiv se, kad ugleda miloga oca, Mjedi se prestraši on i konjogrivne kite, kad spazi, Kako se strašno trese na kacigi ozgo na vrhu, Tome se mili otac nasmije i gospođa majka. Odmah svijetli Hektor sa glave kacigu svoju Sjajnu, presjajnu, skine i na tle je metne, te sina Poljubi miloga svog i na rukama ponjiše njega; Onda molitvu Zeusu i ostalim bozima rekne: Eric Bana i Saffaron Burrows kao Hektor i Andromaha u filmu Troja
 • 12. Ilijada RAZVOJ RADNJE 1. Patrokolova smrt 3. Hektorova smrt 2. Bitka za Patrokolovo tijelo
 • 13. Ilijada RAZVOJ RADNJE  glavna radnja  kako je završetak događanja unaprijed poznat, epski se pjesnik služi retardacijom (usporavanjem radnje) – umeće opise (digresije) i sporedne radnje (epzode)  radnja podijeljena na manje djelove - pjevanja Ahilejevo novo oružje
 • 14. Ilijada LIKOVI GRCI (AHEJCI) Agamemnon – ahejski vođa Menelaj – Agamemnonov brat Ahilej – najveći ahejski junak Patrokolo – Ahilejev prijatelj TROJANCI Prljam – trojanski kralj Paris – Prijamov sin, oteo Helenu Hektor – Prijamov sin, najveći trojanski junak Ahilej i Patrokolo Eric Bana i Orlando Bloom kao Hektor i Paris
 • 15. Ilijada EPSKI JUNAK  nositelj radnje epa  idealiziran  često objedinjuju osobine cijele skupine ljudi (naroda)  prikazan kao uzorni heroj čiji su pothvati najčešće sudbinski za opstanak i razvoj nekog naroda  opširno opisan fizički izgled  karakterne osobine od početka do kraja epa iste Ahilejeva majka Tedida umače sina u rijeku Stiks koja ga čini neranjivim Ahilej ubija Hektora, osvečujući se tako za smrt prijatelja Patrokla
 • 16. Ilijada EPSKI STIL  svečani karakter  posebna vrsta stiha: heksametar (šestostopac)  nekad se izvodila uz glazbenu pratnju Ahilej
 • 17. EPSKE VRSTE U STIHU  obrađuje jedan događaj i sudbinu jednoga junaka  stereotipan početak (slavenska antiteza)  često se povezuju u cikluse (npr. ciklus o Senjaninu Ivi)  govori o događajima i likovima za život čitavog naroda  epski junak ima osobine cijeloga naroda koji predstavlja  narodni i umjetnički  EPOPEJA (HEROJSKI EP) – daje širu sliku života, običaja, misli i vjerovanja nekog naroda EPSKA PJESMA EPSKI SPJEV (EP)
 • 18. HRVATSKI EPOVI  Judita (1521.) Marka Marulića  Osman (17. st.) Ivana Gundulića  Smrt Smail-age Čengića (1846.) Ivana Mažuranića