O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

D. Čaplovič: Štrukturálne fondy EÚ do výskumu a vývoja. Požehnanie alebo prekliatie?

668 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

D. Čaplovič: Štrukturálne fondy EÚ do výskumu a vývoja. Požehnanie alebo prekliatie?

 1. 1. Štrukturálne fondy EÚ do výskumu a vývoja. Požehnanie alebo prekliatie? Dušan Čaplovič <ul><li>Slovenská veda – ako ju dostať z okraja záujmu?, Bratislava, 14. decembra 2009 </li></ul>
 2. 2. Je podporu vedomostnej spoločnosti vedomostnej spoločnosti zo ŠF EÚ dostatočná? <ul><li>OP Vzdelávanie 618 mil. € </li></ul><ul><li>OP Výskum a vývoj 1 209 mil. € </li></ul><ul><li>OP Konkurencieschopnosť a </li></ul><ul><li>hospodársky rast 772 mil. € </li></ul><ul><li>OP Informatizácia spoločnosti 993 mil. € </li></ul><ul><li>Celkovo na VS 3 592 mil. € </li></ul>
 3. 3. Ako sme na tom v porovnaní s okolitými krajinami? <ul><li>Česká republika 5 171 mil. € 20% </li></ul><ul><li>Poľsko 8 254 mil. € 12% </li></ul><ul><li>Slovensko 3 592 mil. € 31% </li></ul>
 4. 4. Implementujeme OP VaV a OP KaHR dostatočne rýchlo? <ul><li>OP Výskum a vývoj </li></ul><ul><li>6 vyhlásených výziev v roku 2008 </li></ul><ul><li>Schválených 156 projektov celkovej výške 226 mil. € </li></ul><ul><li>13 vyhlásených výziev v roku 2009 </li></ul><ul><li>Zatiaľ schválených 35 projektov v celkovej výške 90 mil. € </li></ul><ul><li>OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast </li></ul><ul><li>3 vyhlásené výzvy v roku 2008 </li></ul><ul><li>Schválených 68 projektov v celkovej výške 52 mil. € </li></ul><ul><li>Zatiaľ 1 uzavretá výzva v roku 2009 </li></ul>
 5. 5. Aké sú hlavné smery podpory výskum zo ŠF EÚ? <ul><li>Nedostatočné prístrojové vybavenie, jeho zastaranosť, zlý technický stav laboratórií a budov </li></ul><ul><li>Ľudské zdroje vo výskume </li></ul><ul><li>Budú centrá excelentnosti špičkovými pracoviskami? </li></ul>
 6. 6. Z čoho vlastne v súčasnosti žije slovenská veda? <ul><li>ŠF EÚ by mali byť doplnkovými a komplementárnymi k národným zdrojom </li></ul><ul><li>Neexistuje silný národný zdroj podpory výskumu a vývoja – Agentúra na podporu výskumu a vývoja už vyše dvoch rokov nevyhlásila verejnú výzvu </li></ul><ul><li>Neexistujú štátne programy výskumu a vývoja </li></ul><ul><li>Nedostatočná koncentrácia zdrojov </li></ul><ul><li>Chýbajúce skúseností s riešením veľkých projektov </li></ul>
 7. 7. Sú teda ŠF EÚ požehnaním alebo prekliatím? <ul><li>Prinášajú neopakovateľnú možnosť vysokých jednorazových investícií do VaVaI </li></ul><ul><li>Je možné podstatne vylepšiť výskumnú infraštruktúru a zastabilizovať vedeckých pracovníkov </li></ul><ul><li>Podpora pre inovatívne firmy </li></ul><ul><li>Na úkor rýchleho čerpania ŠF EÚ zanedbávame národné grantové schémy </li></ul>
 8. 8. Čo s podporou výskumu a inovácií po roku 2013? <ul><li>Zadefinovanie prioritných oblastí výskumu a vývoja, v ktorých môžeme byť konkurencieschopný </li></ul><ul><li>Stabilizácia prostredia </li></ul><ul><li>Rozbehnutie štátnych programov výskumu a vývoja </li></ul><ul><li>Účelové financovanie na úkor inštitucionálneho </li></ul><ul><li>Podpora inovačných aktivít aj z národných zdrojov </li></ul><ul><li>Podpora inovačne priateľského prostredia a myslenia </li></ul>
 9. 9. Ďakujem Vám za pozornosť.

×