O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hot Program Cinema February 2016

343 visualizações

Publicada em

Το καλύτερο κινηματογραφικό πρόγραμμα και τον Φεβρουάριο στα κανάλια Novacinema!

Publicada em: Vendas
  • Entre para ver os comentários

Hot Program Cinema February 2016

  1. 1. Το πιο HOT κινθματογραφικό πρόγραμμα εδϊ! Φεβρουάριοσ 2016
  2. 2. Novastars 1-29/2 3,10,14,24/2 14/2 6/2 28/2 The Art Of More Το Σινεμά του Κόςμου VINYL OSCARS Roadmap Φεβρουάριοσ 2016
  3. 3. Novastars Το οςκαρικό κανάλι έρχεται από 1 έωσ 29 Φεβρουαρίου! Οςκαρικζσ ταινίεσ που άφθςαν εποχι, ερμθνείεσ που ξεχϊριςαν, mini αφιερϊματα ςε μεγάλουσ θκοποιοφσ και ςκθνοκζτεσ! Κάθε μέρα 2 ταινίεσ από τισ 21:00 Τα Σ/Κ + μία παιδικι ταινία ςτισ 19:00 Στισ 27,28 & 29/2, όλθ μζρα Oscar!
  4. 4. Το Σινεμά του Κόςμου Η ηϊνθ με τισ καλφτερεσ παραγωγζσ του παγκόςμιου κινθματογράφου! Κάθε Τετάρτη ςτισ 22:00 Novacinema 1 & 1HD
  5. 5. The Art Of More Νέα ςειρά με τουσ Dennis Quaid και Kate Bosworth! Ίντριγκα & ζνοχα μυςτικά Πίςω από τθν λάμψθ του λαμπεροφ κόςμου των δθμοπραςιϊν ςτθν Νζα Υόρκθ. Από 6/2 Κάθε Σάββατο ςτισ 21:00 Novacinema 1 & Novacinema 1HD
  6. 6. VINYL Η νέα ςειρά τησ HBO, με παραγωγοφσ τουσ Mick Jagger & Martin Scorsese, ταυτόχρονα με την Αμερική! Ο εκκεντρικόσ διευκυντισ διςκογραφικισ εταιρείασ Bobby Cannavale προςπακεί να ςϊςει τθν εταιρία από τθν χρεοκοπία αναηθτϊντασ τθν επιτυχία. Από 14/2 Κάθε Κυριακή ςτισ 04:00 Prime Time Δευτέρα ςτισ 22:00 Novacinema 1 & Novacinema 1HD
  7. 7. The 88th Annual Academy Awards Η μεγάλη απονομή των ςημαντικότερων κινηματογραφικών βραβείων Live & αποκλειςτικά ςτα κανάλια Novacinema & Live streaming ςτο Novago.gr Παρουςιάηει ο Chris Rock Κυριακή 28/2 02.00 am Pre Show 03.30 am Show Δευτέρα 29/2 20.30-21.00 Pre show (subtitled) 21.00-24.00 Show (subtitled)

×