O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Εκπομπή "Ώρα για Euro"

202 visualizações

Publicada em

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού ξεκινά απόψε και τα κανάλια Novasports παρακολουθούν τη διοργάνωση μέσα από την εκπομπή Ωρα για Euro κάθε βράδυ στις 21:00 με οικοδεσπότη τον Γιάννη Καραλή.

Publicada em: Vendas
  • Seja o primeiro a comentar

Εκπομπή "Ώρα για Euro"

  1. 1. Εκπομπή «Ώρα για EURO» Πρόταςη Χορηγίασ
  2. 2. ΩΡΑ ΓΙΑ EURO Με τον Γιάννη Καραλή Καθημερινά ςτισ 21:00 Η μεγαλφτερθ ποδοςφαιρικι γιορτι του καλοκαιριοφ ξεκινά και τα κανάλια Novasports παρακολουκοφν τθ διοργάνωςθ μζςα από τθν εκπομπι Ώρα για Euro κάκε βράδυ ςτισ 21:00 με οικοδεςπότθ τον Γιάννθ Καραλι. Γκολ, φάςεισ, ρεπορτάη, προγνωςτικά, ςχόλια και όπωσ πάντα εκλεκτοί καλεςμζνοι ςυνκζτουν τισ "κερμζσ" βραδιζσ Euro ζωσ και τον μεγάλο τελικό!
  3. 3. Χορηγία εκπομπήσ  Διάρκεια: 13 Ιουνίου – 11 Ιουλίου  Εκπομπζσ: 21  Διάρκεια: 60 λεπτά  Προγραμματιςμόσ: Κακθμερινά 21:00* (τισ θμζρεσ χωρίσ αγώνεσ, θ εκπομπι δεν κα προβάλλεται)  Κανάλι: Novasports 1 & Novasports 1 HD  Παρουςιαςτήσ: Γιάννθσ Καραλισ ΩΡΑ ΓΙΑ EURO
  4. 4.  Tags ςτα trailers τθσ εκπομπισ Duration: 20 sec, 4.000sec (~ 200 tags)  Breakbumpers (άνοιγμα breaks) Duration: 20 sec, 840sec (~ 42 bb)  Spot ςτθν διάρκεια τθσ εκπομπισ, Duration: 20 sec 420 sec (~21 spots) Παροχζσ TV ΩΡΑ ΓΙΑ EURO
  5. 5.  Logo ςτο background monitor (3 ανά εκπομπι) Duration: 6 sec (ςφνολο 378sec) Logo ςτο super (4 ανά εκπομπι) Duration: 6 sec (ςφνολο 504sec) Pop up (2 ανά εκπομπι) Duration: 10 sec (ςφνολο 420sec) ΠΑΙΕΟΥΜΔ ΔΛΛΑΓΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ! Ενδεικτική απεικόνιςη Παροχζσ TV_On Set ΩΡΑ ΓΙΑ EURO

×