O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ניהול קהילת בוגרים - עמותת נובה

3.209 visualizações

Publicada em

במסגרת הפעילות ההולכת וגוברת של קהילות בוגרים בישראל, מנהלי קהילות בוגרים של יותר מ-20 קהילות בוגרים שונות העלו דילמות ואתגרים שונים בשלבי ההקמה והניהול של קהילות בוגרים.
תיקי הידע שנכתבו במסגרת פרויקט "קהילות בוגרים" מבקשים להציף דילמות אלו, לספק מידע ונקודות מחשבה אפשרויות לפתרונן.

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

ניהול קהילת בוגרים - עמותת נובה

 1. 1. ‫נובה‬ ‫צוות‬-‫בוגרים‬ ‫פרויקט‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ניהול‬ ‫יוני‬2014|‫בוגרים‬ ‫פרוייקט‬
 2. 2. ‫נובה‬ ‫עמותת‬–‫אנחנו‬ ‫מי‬? ‫בתחום‬ ‫בישראל‬ ‫המוביל‬ ‫הארגון‬‫אסטרטגי‬ ‫ופיתוח‬ ‫עסקי‬ ‫יעוץ‬‫חברתיים‬ ‫לארגונים‬ ‫מאז‬ ‫רשומה‬ ‫עמותה‬2005,‫מ‬ ‫בלמעלה‬ ‫ניסיון‬-160‫ייעוץ‬ ‫פרויקטי‬ ‫עד‬‫היום‬‫ל‬ ‫מעל‬-700‫מתנדבים‬‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬ ‫בכירים‬ ‫מנטורים‬ ‫כולל‬,‫ראשי‬ ‫וסטודנטים‬ ‫מובילות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מחברות‬ ‫צוותים‬‫בפעילות‬ ‫חלק‬ ‫לקחו‬ ‫מצטיינים‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מיקוד‬ ‫ארגונית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫פיתוח‬ ‫שיווקית‬ ‫תפעול‬ ‫מערכי‬ ‫ייעול‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫עצמאיות‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫בניית‬ ‫שלנו‬ ‫ההתמחות‬ ‫תחומי‬:
 3. 3. ‫הפרויקט‬ ‫צוות‬ ‫שמחי‬ ‫גלאט‬ ‫גלי‬ AVIV AMCG‫מנכ‬"‫ל‬‫תשתיות‬‫וסביבה‬ ‫מנטור‬ ‫סטודנטים‬ ‫צוות‬ ‫ראש‬ ‫פרויקט‬ ‫מנהלת‬ ‫אדלר‬ ‫יהודית‬ ‫מקצועית‬ ‫פעילות‬ ‫מנהלת‬ ‫אריכא‬ ‫נועם‬ ‫חברתית‬ ‫ומנהיגות‬ ‫עסקים‬ ‫במנהל‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ 3 ‫ארגונית‬ ‫והתנהגות‬ ‫ניהול‬ ‫שוכמן‬ ‫דורית‬ ‫וניהול‬ ‫כלכלה‬ ‫ברגמן‬ ‫ליאור‬ ‫וניהול‬ ‫חינוך‬ ‫גרושקה‬ ‫נועה‬ ‫וניהול‬ ‫כלכלה‬ ‫שמיר‬ ‫ניצן‬ ‫וניהול‬ ‫פסיכולוגיה‬ ‫לביא‬ ‫גון‬ ‫גבאי‬ ‫הדס‬,‫נובה‬ ‫ד‬"‫מירן‬ ‫נעמה‬ ‫ר‬,‫רוטשילד‬ ‫קרן‬ ‫דנה‬‫סבוראי‬,‫קרן‬‫גנדיר‬ ‫מירון‬ ‫אסנת‬-‫בצלאל‬,‫מעוז‬ ‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬
 4. 4. ‫בישראל‬ ‫הבוגרים‬ ‫בעולם‬ ‫ומגמות‬ ‫הפרויקט‬ ‫תיאור‬ ‫מבוא‬ ‫יוני‬2014|‫בוגרים‬ ‫פרוייקט‬
 5. 5. ‫הקדמה‬ 5 ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫וגוברת‬ ‫ההולכת‬ ‫הפעילות‬ ‫במסגרת‬‫בישראל‬ ‫בוגרים‬,‫קהילות‬ ‫מנהלי‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫בוגרים‬-20‫דילמות‬ ‫העלו‬ ‫שונות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬‫בשלבי‬ ‫שונים‬ ‫ואתגרים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫והניהול‬ ‫ההקמה‬. ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫שנכתבו‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬"‫בוגרים‬ ‫קהילות‬"‫דילמות‬ ‫להציף‬ ‫מבקשים‬ ‫אלו‬,‫לפתרונן‬ ‫אפשרויות‬ ‫מחשבה‬ ‫ונקודות‬ ‫מידע‬ ‫לספק‬. ‫הם‬ ‫הידע‬ ‫בתיקי‬ ‫הנסקרים‬ ‫התחומים‬ ‫שלושת‬: ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫סוגיות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ניהול‬ ‫בוגרים‬ ‫בקהילת‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫מהנה‬ ‫קריאה‬
 6. 6. ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫בנושא‬ ‫הידע‬ ‫לתיקי‬ ‫פרקים‬ ‫ראשי‬ 6 •‫ואסטרטגיה‬ ‫חזון‬:‫תחומים‬ ‫קהילת‬ ‫נותנת‬ ‫עליהם‬ ‫מענה‬ ‫הבוגרים‬,‫צרכי‬ ‫מיפוי‬ ‫השונים‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬,‫דילמות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬, ‫מטרות‬ ‫בקביעת‬ ‫שלבים‬ ‫הבוגרים‬ ‫לקהילת‬ •‫קהילות‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫מודלי‬ ‫בוגרים‬:‫סביל‬,‫ופעיל‬ ‫היברידי‬ •‫הבוגרים‬ ‫גיוס‬:‫חשיפת‬ ‫אליה‬ ‫וגיוס‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫שונים‬ ‫בשלבים‬,‫דוגמאות‬ ‫גיוס‬ ‫לאירועי‬ •‫בקהילת‬ ‫משאבים‬ ‫השקעת‬ ‫הבוגרים‬:‫תקציביים‬ ‫היבטים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ •‫הבוגר‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬: ‫לתת‬ ‫הזדמנויות‬,‫הזדמנויות‬ ‫לקבל‬,‫חברתית‬ ‫רשת‬ •"‫הבוגר‬ ‫את‬ ‫הכר‬"-‫פילוח‬ ‫קהילת‬‫הבוגרים‬ •‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ניהול‬ ‫הבוגרים‬:‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫רב‬ ‫תקשורת‬‫ערוצית‬, ‫הקשר‬ ‫יצירת‬ ‫ותדירות‬ •‫לניהול‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ •‫מידע‬ ‫מערכת‬ ‫אפיון‬ •‫מוצלחות‬ ‫פעילויות‬Best Practices‫של‬‫ארגונים‬ ‫שונים‬ •‫מדידה‬ ‫למה‬:‫היתרונות‬ ‫חיי‬ ‫במחזור‬ ‫במדידה‬‫הארגון‬ •‫והגדרות‬ ‫מונחים‬:‫המודל‬ ‫הלוגי‬,‫תשומות‬,‫תפוקות‬, ‫פעולות‬,‫תוצאות‬ •‫מדידה‬ ‫לביצוע‬ ‫דגשים‬: ‫למדידה‬ ‫קדם‬ ‫פעילויות‬, ‫על‬ ‫להסקה‬ ‫מאפיינים‬ ‫תוצאות‬ ‫במדידת‬ ‫סיבתיות‬ •‫החלטה‬ ‫צמתי‬:‫דילמות‬ ‫בתהליך‬‫המדידה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫סוגיות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ ‫ניהול‬‫קהילת‬ ‫הבוגרים‬ ‫מדידת‬‫פעילויות‬ ‫והקהילה‬ ‫הארגון‬
 7. 7. ‫הנותנים‬ ‫ומחקר‬ ‫אבחון‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫הם‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬ ‫בישראל‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ 7 ‫ומחקר‬ ‫אבחון‬ ‫הבוגרים‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫בתחום‬ ‫ידע‬ ‫תיקי‬ ‫בניית‬ ‫הבוגרים‬ ‫נוב‬'‫דצמ‬'‫ינו‬'‫פבר‬'‫מרץ‬‫אפריל‬‫מאי‬‫יוני‬ ‫צרכים‬ ‫ואפיון‬ ‫שיתוף‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬‫שלושה‬ ‫כלל‬‫מרכזיים‬ ‫שלבים‬ ‫ארגוני‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬ ‫בוגרים‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬ ‫אקדמיים‬ ‫מחקרים‬ ‫ומקצועיים‬ ‫ניהוליות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬‫בוגרים‬ ‫ניהוליות‬ ‫סוגיות‬ ‫של‬ ‫השוטף‬ ‫בתפעול‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מדידה‬‫של‬ ‫והערכה‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫עמיתים‬ ‫למידת‬ ‫סדנת‬ ‫עם‬20‫קהילות‬ ‫מנהלי‬ ‫השותפים‬ ‫הבוגרים‬ ‫לתהליך‬
 8. 8. ‫המפעילות‬ ‫מעמותות‬ ‫מידע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נכתבו‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬,‫אקדמיים‬ ‫וממאמרים‬ ‫תוכן‬ ‫ממומחי‬ ‫עמותות‬ 88 ‫מאמרים‬ ‫אייסף‬ ‫קרן‬ ‫ביחד‬ ‫עולים‬ ‫הזינוק‬ ‫קו‬ LEAD MEET ‫יוניסטרים‬ ‫מעשה‬ ‫מרכז‬ ‫מעוז‬ ‫רוטשילד‬ ‫שגרירי‬ ‫פרת‬ ‫עין‬ ‫מדרשת‬ ‫חותם‬ ‫עתידים‬ ‫נובה‬ ‫חינוכי‬ ‫חלוץ‬ ‫למנהיגות‬ ‫רבין‬ ‫תוכנית‬ ‫פרנסיסקו‬ ‫סן‬ ‫גוונים‬ ‫לשירות‬ ‫הצוערים‬ ‫תכנית‬ ‫המדינה‬ ‫אקסל‬ ‫תגלית‬ ‫שלום‬ ‫אור‬ ‫צבר‬ ‫גרעין‬ ‫ישראל‬ ‫הלל‬ ‫שתיל‬ • Enhancing mentoring between Alumni and students via Smart alumni System,2012. • member relationship management in nonprofit organizations: the case of an Alumni organization” Kalkotan Token, 2010. • Keeping in touch- alumni development in community colleges,2003 • Beyond giving: political advocacy & volunteer behaviors of public Uni. Alumni ,2010. • Member relationship management in nonprofit organizations: the case of an alumni organization, 2003. • model of organizational identification – journal of organizational behavior vol.2006. • Measuring the Eight-Year Impact of AmeriCorps on Alumni, 2008. • Building strong ties with alumni through FB & increase volunteerism & charitable giving,2011. • ‫בארגון‬ ‫נשים‬ ‫לשימור‬ ‫ותרומתה‬ ‫נשים‬ ‫רשת‬, ‫מורית‬‫רוזן‬,2006. • ‫למנהיגות‬ ‫הדרך‬,‫מידות‬,‫גיא‬‫ראביד‬,2011. ‫תוכן‬ ‫מומחי‬ ‫אורי‬‫פינטו‬-‫לפיתוח‬ ‫מומחה‬ ‫קהילות‬ ‫כהן‬ ‫ירון‬,Synergy–‫בתחום‬ ‫מומחה‬ ‫לקוחות‬ ‫קשרי‬ ‫ניהול‬ ‫ד‬"‫בסיס‬ ‫ליאת‬ ‫ר‬,‫מעוז‬–‫מומחית‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫ד‬"‫מלך‬ ‫גילה‬ ‫ר‬,‫רוטשילד‬ ‫קרן‬ ‫קיסריה‬–‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫מומחית‬
 9. 9. 9 2 0 0 0 0 1 2 0 1 3 5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫שהוקמו‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫מספר‬ ‫בשנים‬ ‫והתפתחה‬ ‫התרחבה‬ ‫בישראל‬ ‫בוגרים‬ ‫פעילות‬ ‫האחרונות‬ 2/3‫פעילות‬ ‫בפיתוח‬ ‫החלו‬ ‫בסקר‬ ‫מהארגונים‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬ ‫בוגרים‬ 27 19 11 8 11 8 5 4 2 2 1976 1994 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫להקמת‬ ‫עד‬ ‫שנים‬ ‫בשנים‬‫האחרונות‬,‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫הקמת‬ ‫מוקדם‬ ‫בשלב‬ ‫מתרחשת‬‫בחיי‬ ‫יותר‬‫הארגון‬ ‫מבוא‬
 10. 10. ‫יצרו‬ ‫מקבילות‬ ‫מגמות‬ ‫מגוון‬‫להקמת‬ ‫פורייה‬ ‫סביבה‬ ‫קהילות‬ ‫והתפתחות‬‫בוגרים‬ ‫הבוגר‬ ‫צרכי‬‫תשתית‬ ‫התפתחות‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ 10 ‫התוכניות‬ ‫בוגרי‬ ‫של‬ ‫רצון‬‫החברות‬ ‫קשרי‬ ‫את‬ ‫ולפתח‬ ‫לשמור‬‫שפיתחו‬ ‫אקטיביסטית‬ ‫התעוררת‬‫חברתית‬ ‫והשפעה‬ ‫לעשייה‬ ‫ומסגרת‬ ‫בתמיכה‬ ‫ורצון‬‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫החזון‬ ‫ברוח‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫הבוגרים‬ ‫השונים‬ ‫החיים‬ ‫בשלבי‬ ‫דומים‬ ‫וצרכים‬ ‫אתגרים‬ ‫לבוגרים‬.‫הפוטנציאל‬ ‫הבוגרים‬ ‫לקהילת‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬‫ידע‬ ‫ולהקנות‬,‫האישי‬ ‫בפיתוח‬ ‫ונטוורקינג‬ ‫כלים‬ ‫מבוא‬
 11. 11. ‫להקמת‬ ‫פורייה‬ ‫סביבת‬ ‫יצרו‬ ‫מקבילות‬ ‫מגמות‬ ‫מגוון‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫והתפתחות‬ ‫הם‬ ‫התכניות‬ ‫בוגרי‬‫כח‬‫פוטנציאלי‬‫לידע‬ ‫כמקור‬ ‫הארגון‬ ‫עבור‬ ‫משמעותי‬,‫קשרים‬ ‫ומשאבים‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬‫של‬ ‫הליבה‬ ‫לפעילות‬ ‫הבוגרים‬ ‫באמצעות‬‫הארגון‬ ‫צורך‬‫השוטפת‬ ‫בפעילות‬ ‫בתמיכה‬‫הארגונים‬ ‫התרחבות‬ ‫בעקבות‬ ‫חברתי‬ ‫אימפקט‬ ‫מדידת‬.‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הארגונים‬ ‫על‬‫הבוגרים‬ ‫עם‬‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בחיי‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫התוכניות‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫והחזון‬ ‫המטרות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באות‬ ‫וכיצד‬ ‫האם‬ ‫לאחר‬ ‫הבוגרים‬‫סיום‬‫הליבה‬ ‫תוכנית‬ ‫הבוגר‬ ‫צרכי‬‫תשתית‬ ‫התפתחות‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ ‫מבוא‬
 12. 12. ‫להקמת‬ ‫פורייה‬ ‫סביבת‬ ‫יצרו‬ ‫מקבילות‬ ‫מגמות‬ ‫מגוון‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫והתפתחות‬ ‫ואחרות‬ ‫אלו‬ ‫מגמות‬,‫והכלים‬ ‫הידע‬ ‫מחסור‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫לפועל‬ ‫הפרויקט‬ ‫ליציאת‬ ‫הובילו‬ 12 ‫התפתחות‬‫טכנולוגיה‬‫זמינה‬,‫פשוטה‬‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫המאפשרת‬ ‫וזולה‬ ‫בקלות‬ ‫במודעות‬ ‫עלייה‬‫הבוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫הארגונים‬ ‫בשלות‬-‫צעירים‬ ‫ארגונים‬‫התבססו‬ ‫הבוגר‬ ‫צרכי‬‫התפתחות‬‫תשתית‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ ‫מבוא‬
 13. 13. ‫הארגונים‬ ‫סוגי‬ ‫את‬ ‫למקד‬ ‫הוחלט‬ ‫האבחון‬ ‫שלב‬ ‫במהלך‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬ ‫יכתבו‬ ‫עבורם‬ ‫על‬ ‫העונות‬ ‫בוגרים‬ ‫לקהילות‬ ‫מיועדים‬ ‫בעיקר‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬‫הבאים‬ ‫המאפיינים‬: ‫מופעלות‬‫ע‬"‫י‬‫הארגון‬ ‫על‬ ‫מנוהלות‬‫ידי‬‫ומהוות‬ ‫הארגון‬‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬‫מפעילותו‬ ‫עשייה‬‫החברה‬ ‫למען‬ ‫בוגרים‬ ‫של‬(‫הבוגרים‬ ‫ללווי‬ ‫המשך‬ ‫תכניות‬ ‫ולא‬) ‫של‬ ‫החברתיות‬ ‫והמטרות‬ ‫החזון‬ ‫ברוח‬ ‫עשייה‬‫הארגון‬ ‫הם‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬ ‫בניית‬ ‫את‬ ‫שליווי‬ ‫הארגונים‬ ‫מאפייני‬: ‫שונים‬ ‫בגילאים‬ ‫יעד‬ ‫לקהל‬ ‫הפונים‬ ‫ארגונים‬ ‫ארגונים‬‫שנמצאת‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫להם‬ ‫שיש‬‫פעילות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫בשלבים‬ 13 ‫מבוא‬
 14. 14. ‫ומתוכם‬ ‫הבוגרים‬ ‫לפעילות‬ ‫שונים‬ ‫שמות‬ ‫זוהו‬ ‫המחקר‬ ‫במהלך‬ ‫הידע‬ ‫בתיקי‬ ‫לשימוש‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫המושג‬ ‫נבחר‬ 14 ‫במושג‬ ‫להשתמש‬ ‫בחרנו‬‫קהילה‬‫המחקר‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫הערכים‬ ‫את‬ ‫המיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫מייצג‬ ‫שהוא‬ ‫כיוון‬: ‫בוגרים‬ ‫מועדון‬‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ " *‫יהודית‬ ‫קהילתיות‬ ‫התחדשות‬",‫ד‬"‫יוסף‬ ‫בן‬ ‫שי‬ ‫ר‬,‫יהודית‬ ‫למחשבה‬ ‫עת‬ ‫כתב‬,‫י‬ ‫כרך‬"‫ג‬ ‫בוגרים‬ ‫ארגון‬ "‫חברתית‬ ‫מערכת‬ ‫היא‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫מימד‬ ‫בתוכה‬ ‫המקיימת‬ ‫מוגדרת‬ ‫משותפת‬ ‫זהות‬,‫של‬ ‫מימד‬ ‫אישיים‬ ‫תקשורת‬ ‫ודפוסי‬ ‫התארגנות‬ ‫חבריה‬ ‫בין‬ ‫ומתמשכים‬"* ‫הנעשית‬ ‫בוגרים‬ ‫פעילות‬ ‫מעמותה‬ ‫כחלק‬ ‫פעילות‬‫בוגרים‬‫המנוהלת‬ ‫נפרד‬ ‫כארגון‬/‫נפרדת‬ ‫עמותה‬ ‫האם‬ ‫מעמותת‬ ‫משותף‬ ‫ערכי‬ ‫מכנה‬ ‫בעלת‬ ‫הארגון‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫ממשיכה‬ ‫בה‬ ‫החברים‬ ‫לצרכי‬ ‫מענה‬ ‫נותנת‬ ‫מבוא‬
 15. 15. ‫קהילת‬ ‫בוגרים‬ ‫הבוגר‬ ‫צרכי‬** ‫קהילה‬ ‫מאפייני‬* ‫קהילה‬ ‫מאפייני‬ ‫בין‬ ‫ייחודי‬ ‫שילוב‬ ‫יוצר‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫המושג‬ ‫הבוגרים‬ ‫צרכי‬ ‫סיפוק‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫ששמים‬ ‫הארגונים‬ ‫פעילות‬ ‫לבין‬ ‫עצמי‬ ‫מימוש‬–‫לקהילה‬ ‫אישי‬ ‫חיבור‬,‫במרכז‬ ‫הבוגר‬ ‫כאשר‬ ‫להשפיע‬ ‫צורך‬–‫הפעילות‬ ‫מתווה‬ ‫על‬ ‫ושותפות‬ ‫השפעה‬ ‫רגשיים‬ ‫צרכים‬–‫הקהילה‬ ‫בתוך‬ ‫אישיים‬ ‫קשרים‬ " *‫יהודית‬ ‫קהילתיות‬ ‫התחדשות‬",‫ד‬"‫יוסף‬ ‫בן‬ ‫שי‬ ‫ר‬,‫יהודית‬ ‫למחשבה‬ ‫עת‬ ‫כתב‬,‫כרך‬‫י‬"‫ג‬ **‫מחקר‬‫בישראל‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫חברתית‬ ‫מעורבות‬–‫מגזר‬ ‫לחקר‬ ‫הישראלי‬ ‫המרכז‬‫שלישי‬,2008 ‫משותפת‬ ‫זהות‬ ‫התארגנות‬ ‫מסגרת‬ ‫ומתמשכים‬ ‫אישיים‬ ‫תקשורת‬ ‫דפוסי‬ ‫ערכים‬ ‫להעצמת‬ ‫ככלי‬ ‫תשמש‬ ‫הקהילה‬,‫חבריה‬ ‫בין‬ ‫וחיבור‬ ‫פעילויות‬ ‫קיום‬ ‫מבוא‬
 16. 16. ‫קהילה‬ ‫כאשר‬‫נבנית‬,‫המאפשר‬ ‫מחזורי‬ ‫מנגנון‬ ‫נוצר‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫להתקיים‬ ‫לה‬ 16 ‫פעילות‬ ‫למען‬ ‫החזון‬ ‫שביעות‬ ‫רצון‬ ‫דיאלוג‬‫זיקה‬ ‫קשרים‬ ‫החזון‬ ‫למען‬ ‫פעילות‬-‫פועלים‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫לקדם‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫אותן‬ ‫המטרות‬ ‫למען‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬-‫לחזון‬ ‫בהתאם‬ ‫פעילויות‬ ‫קיום‬ ‫הבוגר‬ ‫מצד‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫יוצר‬ ‫הארגון‬,‫הארגון‬ ‫והחברה‬ ‫דיאלוג‬-‫חברי‬ ‫בין‬ ‫בנושא‬ ‫שיח‬ ‫יוצרת‬ ‫הפעילות‬ ‫בארגון‬ ‫הפעילים‬ ‫ובין‬ ‫הקהילה‬,‫עניין‬ ‫היוצר‬ ‫מצב‬ ‫בקהילה‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫ורצון‬ ‫הקהילה‬ ‫בפעילויות‬. ‫להמשכיות‬ ‫ורצון‬ ‫זיקה‬-‫כתוצאה‬ ‫נוצרים‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫מוצלחות‬ ‫מפעילויות‬ ‫קשרים‬-‫פעילים‬‫ותיקים‬‫מתרכזים‬ ‫וחדשים‬ ‫ברוח‬ ‫חדשים‬ ‫למיזמים‬ ‫פלטפורמה‬ ‫ויוצרים‬ ‫ביחד‬ ‫החזון‬ ‫בהשראת‬http://www.firebellymarketing.com/2011/10/content-conversation-trust-build-community.html ‫מבוא‬
 17. 17. ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ניהול‬ ‫אפריל‬2014|‫בוגרים‬ ‫פרוייקט‬
 18. 18. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬ "‫הבוגר‬ ‫את‬ ‫הכר‬"-‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פילוח‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ניהול‬ ‫תוכנית‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫לניהול‬ ‫עבודה‬ ‫אפיון‬‫מידע‬ ‫מערכת‬ ‫מוצלחות‬ ‫פעילויות‬Best Practices 18
 19. 19. ‫תוכן‬ ‫עולמות‬ ‫שלושה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מתנהלות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ 19 ‫לקבל‬ ‫הזדמנויות‬–‫הבוגרים‬ ‫עבור‬ ‫ופעילויות‬ ‫תכנים‬ ‫יוצרת‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫לתת‬ ‫הזדמנויות‬-‫חברתית‬ ‫עשייה‬ ‫לקידום‬ ‫פלטפורמה‬ ‫מהווה‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬–‫ולהשתייך‬ ‫להמשיך‬ ‫הבוגרים‬ ‫לרצון‬ ‫מענה‬ ‫נותנת‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫התוכנית‬ ‫במהלך‬ ‫שנוצרו‬ ‫קשרים‬ ‫על‬ ‫ולשמור‬ ‫לארגון‬ ‫כל‬‫של‬ ‫פעילות‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬‫להתקשר‬ ‫צריכה‬‫לפחות‬ ‫התוכן‬ ‫מעולמות‬ ‫לאחד‬ ‫לקבל‬ ‫הזדמנויות‬‫הזדמנויות‬‫לתת‬‫חברתית‬ ‫רשת‬
 20. 20. ‫במסגרת‬ ‫והטבות‬ ‫תכנים‬ ‫לבוגרים‬ ‫מספקת‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ולארגון‬ ‫לקהילה‬ ‫והקשר‬ ‫הפעילות‬ 20 ‫דרך‬ ‫וחברתי‬ ‫תעסוקתי‬ ‫לקידום‬ ‫הזדמנויות‬'‫נטוורקינג‬'‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫חברי‬ ‫עם‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬ ‫בפיתוח‬ ‫רלוונטיים‬ ‫וכלים‬ ‫לידע‬ ‫חיבור‬ ‫שונים‬ ‫עסק‬ ‫בבתי‬ ‫הטבות‬ ‫בהשגת‬ ‫וצרכנית‬ ‫איכותית‬ ‫קואליציה‬ ‫מהווים‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫לפעילויות‬ ‫דוגמאות‬"‫לקבל‬ ‫הזדמנויות‬"‫הבוגרים‬ ‫עבור‬ '‫עתידים‬' ‫לבוגרי‬ ‫להעניק‬ ‫רצון‬ ‫מתוך‬"‫עתידים‬"‫כלכלי‬ ‫ערך‬ ‫גם‬-‫לארגון‬ ‫בשיוך‬ ‫מסחרי‬, ‫לאומי‬ ‫בבנק‬ ‫הבוגרים‬ ‫מועדון‬ ‫את‬ ‫לייסד‬ ‫הוחלט‬.‫ייחודיות‬ ‫הטבות‬ ‫כולל‬ ‫המועדון‬ ‫בלבד‬ ‫עתידים‬ ‫לבוגרי‬ ‫הניתנות‬,‫בנק‬ ‫חשבון‬ ‫בפתיחת‬(‫מעמלות‬ ‫פטור‬ ‫חשבון‬, ‫ריבית‬ ‫ללא‬ ‫הלוואות‬,‫ועוד‬ ‫במשכנתאות‬ ‫הטבות‬)‫ייחודי‬ ‫אשראי‬ ‫כרטיס‬ ‫וכן‬, ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫במיוחד‬ ‫שהותאמו‬ ‫הטבות‬ ‫ומעניק‬ ‫הארגון‬ ‫לוגו‬ ‫את‬ ‫הנושא‬ –‫ידם‬ ‫על‬ ‫שמולא‬ ‫אינטרנט‬ ‫סקר‬ ‫לאחר‬ '‫נובה‬' ‫יוצא‬ ‫לרבעון‬ ‫אחת‬'‫ניוזלטר‬'‫המכיל‬ ‫לבוגר‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫מידע‬:‫הצעות‬ ‫רלוונטיות‬ ‫למשרות‬,‫על‬ ‫עדכונים‬ ‫פרוייקטים‬‫בוגרים‬ ‫של‬,‫עדכונים‬ ‫בארגון‬ ‫הנעשה‬ ‫אודות‬,‫ברכות‬ ‫שליחת‬ ‫קבועות‬ ‫לקבל‬ ‫הזדמנות‬‫לתת‬ ‫הזדמנות‬‫חברתית‬ ‫רשת‬
 21. 21. 21 ‫לקבל‬ ‫הזדמנויות‬‫הזדמנויות‬‫לתת‬‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫קהילת‬‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫הבוגרים‬‫פלטפורמה‬‫פרויקטים‬ ‫והובלת‬ ‫וייזום‬ ‫לתמיכה‬,‫התנדבויות‬ ‫החברה‬ ‫למען‬ ‫שונות‬ ‫ופעילויות‬ ‫הבוגרי‬ ‫קהילת‬‫בפעילויות‬ ‫סיוע‬ ‫לטובת‬ ‫לארגון‬ ‫הבוגרים‬ ‫בין‬ ‫המקשרת‬ ‫פלטפורמה‬ ‫מהווה‬ ‫ם‬ ‫לפועל‬ ‫מוציא‬ ‫שהארגון‬ ‫שונות‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫לתורמים‬ ‫כמקשרים‬ ‫או‬ ‫כתורמים‬ ‫הארגון‬ ‫לפעילות‬ ‫פיננסי‬ ‫מקור‬ ‫מהווים‬ ‫הבוגרים‬ ‫שמהוות‬ ‫לפעילויות‬ ‫דוגמאות‬"‫לתת‬ ‫הזדמנויות‬"‫הבוגרים‬ ‫עבור‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ '‫ביחד‬ ‫עולים‬' ‫של‬ ‫הסברה‬ ‫לפעילות‬ ‫תשתית‬ ‫מייצר‬ ‫הבוגרים‬ ‫ארגון‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫בוגרים‬.‫הארגון‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫שהגשימו‬ ‫בוגרים‬ (‫ראויה‬ ‫עבודה‬ ‫ומצאו‬ ‫אקדמיים‬ ‫לימודים‬ ‫סיימו‬)‫מגיעים‬ ‫תחושת‬ ‫וליצור‬ ‫בסיפורים‬ ‫לשתף‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הספר‬ ‫לבתי‬ ‫התלמידים‬ ‫אצל‬ ‫ותקווה‬ ‫מסוגלות‬ 'LEAD' ‫הפרויקטים‬ ‫בין‬ ‫תחרות‬ ‫מעיין‬ ‫מתקיימת‬ ‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫הארגון‬ ‫חניכים‬ ‫שמבצעים‬ ‫השונים‬.‫נציגים‬ ‫כשופטים‬ ‫שמכהנים‬ ‫אלו‬ ‫הם‬ ‫הבוגרים‬ ‫מארגון‬ ‫בתחרות‬.‫בנוסף‬,‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫לוקחים‬ ‫הארגון‬ ‫בוגרי‬ ‫החדשים‬ ‫הארגון‬ ‫לחניכי‬ ‫המתקיימים‬ ‫במיונים‬ ‫חלק‬ ‫ולתרום‬ ‫להשקיע‬ ‫מהזדמנויות‬ ‫ומתפתחים‬ ‫נהנים‬ ‫הבוגרים‬ ‫ובחבריה‬ ‫בקהילה‬ ‫ויכולותיהם‬ ‫מזמנם‬
 22. 22. ‫השתתפות‬ ‫דמי‬:‫לבוגרים‬ ‫לייצר‬'‫חבר‬ ‫כרטיס‬'‫לכל‬ ‫כניסות‬ ‫המקנה‬ ‫האירועים‬,‫בעלויות‬ ‫הבוגר‬ ‫של‬ ‫סמלית‬ ‫השתתפות‬ ‫מעין‬ ‫ומהווה‬(‫פרת‬ ‫עין‬, ‫מעוז‬) ‫התרמה‬ ‫אירועי‬:‫יותר‬ ‫או‬ ‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫התרמה‬ ‫אירוע‬ ‫קיום‬,‫מחיר‬ ‫בו‬ ‫הכרטיס‬‫האירוע‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫מכסה‬,‫לארגון‬ ‫תרומה‬ ‫מהווה‬ ‫גם‬ ‫אך‬(‫אייסף‬) ‫בוגרים‬ ‫תרומות‬:‫לתרום‬ ‫לו‬ ‫מוצע‬ ‫בארגון‬ ‫חברותו‬ ‫את‬ ‫מסיים‬ ‫הבוגר‬ ‫כאשר‬ ‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫סמלי‬ ‫סכום‬ ‫קבע‬ ‫בהוראת‬(‫אייסף‬) ‫גיוס‬ ‫משאבים‬ ‫למימון‬ ‫מהבוגרים‬ ‫התנדבות‬ ‫בארגון‬ ‫חיבורים‬ ‫ופתיחת‬ ‫דלתות‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫ממיצוי‬ ‫רחוקה‬ ‫עוד‬ ‫הפעילות‬ ‫במימון‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫תמיכה‬ ‫לשם‬‫השוואה‬,‫בחו‬ ‫בוגרים‬ ‫במועדוני‬"‫ל‬,‫גבוהה‬ ‫השכלה‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫בעיקר‬,‫כמטרה‬ ‫מוגדר‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫מובילה‬.‫כ‬-30%‫בארה‬ ‫גבוהה‬ ‫השכלה‬ ‫למוסדות‬ ‫מהתרומות‬"‫ב‬‫מבוגרים‬ ‫מגיעים‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬‫מועסקים‬ ‫הבוגרים‬ ‫שבהם‬ ‫וחברתיים‬ ‫עסקיים‬ ‫גופים‬ ‫בין‬- ‫הארגון‬ ‫ופיתוח‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬‫פוטנציאלים‬ ‫תורמים‬ ‫לבין‬ ‫הארגון‬ ‫בין‬ ‫תקשורת‬ ‫אפיק‬‫בתוכנית‬ ‫פעילים‬ ‫עבור‬ ‫תעסוקה‬ ‫ומקומות‬ ‫התמחויות‬ ‫עבור‬ ‫בתוכניות‬ ‫פעילים‬‫חונכים‬ ‫במסגרת‬,‫פאנלים‬,‫וכו‬ ‫היכרות‬ ‫מפגשי‬' ‫תפקידים‬ ‫בעלי‬‫בארגון‬ ‫מרכזיים‬ http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=533304 – *‫צוות‬'‫גלובס‬'2011 22 ‫ולסייע‬ ‫לתת‬ ‫לבוגרים‬ ‫מאפשרת‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫לארגון‬
 23. 23. 23 ‫הזדמנויות‬‫לקבל‬‫הזדמנויות‬‫לתת‬‫חברתית‬ ‫רשת‬(‫קהילה‬) ‫הבסיסיים‬ ‫מעקרונותיה‬ ‫אחד‬‫וערכים‬ ‫בחזון‬ ‫הפועלים‬ ‫חברים‬ ‫רשת‬ ‫יצירת‬ ‫הוא‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫דומות‬ ‫מטרות‬ ‫ולמען‬ ‫משותפים‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫וגם‬ ‫הארגון‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ ‫להם‬ ‫שתאפשר‬ ‫למסגרת‬ ‫להשתייך‬ ‫רצון‬ ‫יש‬ ‫לבוגרים‬ ‫השתתפו‬ ‫בה‬ ‫התוכנית‬ ‫במהלך‬ ‫שנוצרו‬ ‫החברות‬ ‫קשרי‬ ‫קשרי‬ ‫את‬ ‫לתעל‬ ‫ניתן‬‫בוגרים‬ ‫כקהילת‬ ‫והפעילות‬ ‫העשייה‬ ‫המשך‬ ‫לצורך‬ ‫הבוגרים‬ ‫שבין‬ ‫החברות‬ ‫חברתית‬ ‫כרשת‬ ‫לקהילה‬ ‫דוגמאות‬ '‫למנהיגות‬ ‫רבין‬ ‫תוכנית‬' ‫מחזור‬ ‫מכל‬ ‫נציגים‬ ‫יש‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫בוועד‬, ‫עם‬ ‫מדבר‬ ‫נציג‬ ‫כל‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫אירוע‬ ‫כל‬ ‫לקראת‬ ‫לאירוע‬ ‫ומזמין‬ ‫שלו‬ ‫המחזור‬ ‫בני‬ ‫כל‬.‫כך‬,‫תכני‬ ‫מלבד‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫ולהיפגש‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הרצון‬ ‫גם‬ ‫האירוע‬ ‫לאירוע‬ ‫להגיע‬ ‫לבוגרים‬ ‫מוטיבציה‬ ‫נותן‬ '‫פרת‬ ‫עין‬' ‫מ‬ ‫מורכב‬ ‫הבוגרים‬ ‫ארגון‬-3‫המרוכזות‬ ‫קהילות‬ ‫בארץ‬ ‫מוקדים‬ ‫בשלושה‬.‫את‬ ‫מפעיל‬ ‫מוקד‬ ‫כל‬'‫פרת‬ ‫בית‬,' ‫הקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סביבו‬ ‫מרכז‬ ‫הבית‬.‫סדנאות‬ ‫העשרה‬,‫לימוד‬ ‫מפגשי‬,‫חברתיים‬ ‫ערבים‬,‫פרוייקטים‬‫של‬ ‫ועוד‬ ‫בקהילה‬ ‫התנדבות‬... ‫שייכות‬ ‫מספקת‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬,‫ופלטפורמה‬ ‫משמעות‬ ‫הבוגרים‬ ‫עבור‬ ‫לעשייה‬
 24. 24. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬ "‫הבוגר‬ ‫את‬ ‫הכר‬"-‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פילוח‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ניהול‬ ‫תוכנית‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫לניהול‬ ‫עבודה‬ ‫אפיון‬‫מידע‬ ‫מערכת‬ ‫מוצלחות‬ ‫פעילויות‬Best Pracices 24
 25. 25. ‫רבים‬ ‫תחומים‬ ‫ישנם‬‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫לפלח‬ ‫ניתן‬ ‫פיהם‬ ‫על‬, ‫הבוגרים‬ ‫צרכי‬ ‫בזיהוי‬ ‫לסייע‬ ‫יכול‬ ‫צרכים‬ ‫מיפוי‬ ‫סקר‬ 25 ‫מאפשר‬ ‫צרכים‬ ‫סקר‬‫לדעת‬ ‫לארגון‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫מעניין‬ ‫מה‬,‫לזהות‬ ‫כך‬ ‫הפעילויות‬ ‫את‬ ‫ולהתאים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬‫צרכים‬ ‫שיספקו‬‫אלו‬.‫למעשה‬,‫ידי‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫פילוח‬,‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫אפשרות‬ ‫לבוגרים‬ ‫ניתנת‬‫עצמם‬‫לפי‬ ‫שיוגדרו‬ ‫ולא‬ ‫בחיים‬ ‫שלב‬ ‫כדוגמת‬ ‫חיצוניים‬ ‫מאפיינים‬ 'LAED' ‫נערכו‬2‫מקיפים‬ ‫סקרים‬,‫חיצונית‬ ‫חברה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שבוצעו‬.‫כ‬ ‫לפני‬ ‫נערך‬ ‫הראשון‬-10‫ב‬ ‫נערך‬ ‫והשני‬ ‫שנים‬- 2012.‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫הכילו‬ ‫הסקרים‬-100‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫שאלות‬:‫בחיים‬ ‫נוכחים‬ ‫סטטוס‬,‫בעבר‬ ‫עשו‬ ‫מה‬ (‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫מעיין‬),‫חברתית‬ ‫מעורבות‬,‫בעתיד‬ ‫לעשות‬ ‫רוצים‬ ‫מה‬,‫החברה‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫רוצים‬ ‫איך‬ ‫ובכלל‬ ‫הישראלית‬,‫אותם‬ ‫שמובילים‬ ‫ומנהיגים‬ ‫ערכים‬,‫ל‬ ‫הבוגר‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫מה‬-LEAD‫כיום‬,‫היה‬ ‫הבוגר‬ ‫איך‬ ‫בעתיד‬ ‫הארגון‬ ‫עם‬ ‫שלו‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫רוצה‬.‫החברה‬ ‫של‬ ‫האתר‬ ‫ודרך‬ ‫טלפונית‬ ‫הועבר‬ ‫הסקר‬.‫הנושאים‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫בהכוונה‬ ‫היו‬ ‫לשאלות‬,‫של‬ ‫היו‬ ‫והניסוחים‬ ‫החיצונית‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫נכתבו‬ ‫השאלות‬ ‫החיצונית‬ ‫החברה‬.‫מתוך‬400‫ענו‬ ‫השאלון‬ ‫נשלח‬ ‫אליהם‬ ‫בוגרים‬298.
 26. 26. 26 ‫קיימים‬‫את‬ ‫לפלח‬ ‫ניתן‬ ‫פיהם‬ ‫על‬ ‫נושאים‬ ‫מספר‬‫הקהילה‬ ‫חברי‬.‫על‬ ‫ההחלטה‬‫סביבו‬ ‫הנושא‬ ‫הפילוח‬ ‫יתבצע‬‫בהתאם‬ ‫מתוכננת‬‫למאפייני‬‫הבוגרים‬ ‫וצרכי‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬‫חיונית‬ ‫בקהילה‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫הקבוצות‬ ‫תתי‬ ‫לבוגרים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫מידע‬ ‫והעברת‬ ‫פעילות‬ ‫לתכנון‬ ‫פילוחים‬ ‫לדוגמא‬ ‫עניין‬ ‫תחומי‬ •‫בטבע‬ ‫טיולים‬ •‫פוליטיקה‬ •‫ספורט‬ ‫רמת‬‫מעורבות‬ •‫בפעילויות‬ ‫סביל‬ ‫משתתף‬ •‫בארגון‬ ‫חלק‬ ‫לוקח‬‫הפעילות‬ •‫חבר‬‫ההיגוי‬ ‫בוועדת‬ ‫סוציו‬ ‫מעמד‬-‫אקונומי‬ •‫בינוני‬-‫נמוך‬ •‫בינוני‬ •‫בינוני‬-‫גבוה‬ ‫שלבי‬‫חיים‬ •‫שירות‬‫צבאי‬ •‫אקדמיים‬ ‫לימודים‬ •‫משפחה‬ ‫הקמת‬ ‫שאינו‬ ‫מידע‬ ‫מהעברת‬ ‫ולהימנע‬ ‫לה‬ ‫שרלוונטי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫קבוצה‬ ‫תת‬ ‫לכל‬ ‫להעביר‬ ‫מאפשר‬ ‫הפילוח‬ ‫השונות‬ ‫הקבוצות‬ ‫תתי‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫תחומי‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫גדול‬ ‫אינו‬ ‫בקהילה‬ ‫הבוגרים‬ ‫מספר‬ ‫כאשר‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫את‬ ‫המאפיין‬ ‫מסוים‬ ‫פילוח‬ ‫ואין‬ ‫ייתכן‬. ‫זאת‬ ‫עם‬,‫לצרכי‬ ‫המתאימים‬ ‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫מסרים‬ ‫של‬ ‫איכותית‬ ‫תקשורת‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫הבוגרים‬
 27. 27. ‫שלבי‬ ‫לפי‬ ‫פילוח‬ ‫הוא‬ ‫המשמעותיים‬ ‫הפילוחים‬ ‫אחד‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫מחזור‬ 27 ‫לקראת‬ ‫והכשרה‬ ‫הכנה‬ ‫פעילויות‬ ‫לבחון‬ ‫ובהן‬ ‫הביניים‬ ‫לתקופות‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ‫הבא‬ ‫השלב‬ ‫צבא‬/‫לאומי‬ ‫שירות‬ •‫קשר‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫צורך‬(‫חברתיים‬ ‫מפגשים‬) •‫משמעותי‬ ‫לשירות‬ ‫ומוטיבציה‬ ‫השראה‬(‫השראה‬ ‫מפגשי‬-‫סיפורי‬ ‫קרב‬ ‫מורשת‬/‫קצינים‬ ‫עם‬ ‫מפגשים‬) ‫לימודים‬ •‫הלמידה‬ ‫לתהליך‬ ‫סיוע‬(‫מהירה‬ ‫לקריאה‬ ‫סדנאות‬,‫הצמדת‬ ‫מנטורים‬‫לבוגרים‬) •‫המשך‬ ‫ללימודי‬ ‫בנוגע‬ ‫והכוונה‬ ‫סיוע‬(‫המשך‬ ‫לימודי‬ ‫פאנל‬) ‫קריירה‬ ‫תחילת‬ •‫עבודה‬ ‫מציאת‬(‫בהשמה‬ ‫סיוע‬) •‫העבודה‬ ‫למקומות‬ ‫המיון‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫בהצלחה‬ ‫מעבר‬(‫סדנאות‬ ‫ו‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫לכתיבת‬/‫עבודה‬ ‫בראיונות‬ ‫להתמודדות‬ ‫או‬) ‫קריירה‬•‫הקריירה‬ ‫וקידום‬ ‫לפיתוח‬ ‫השראה‬(‫מובילות‬ ‫דמויות‬ ‫עם‬ ‫מפגשים‬) •‫בעבודה‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫לפועל‬ ‫בהוצאות‬ ‫סיוע‬(‫נטוורקינג‬ ‫מפגשי‬)
 28. 28. ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫המעורבות‬ ‫רמות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫פילוח‬ ‫בקהילה‬ 28 ‫שונה‬ ‫יהיה‬ ‫מעורבות‬ ‫רמת‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ואופן‬ ‫יתכן‬.‫לדוגמא‬-‫ביותר‬ ‫המעורבים‬ ‫אל‬ ‫פנייה‬ ‫באמצעים‬‫ישירים‬‫שיחות‬ ‫כמו‬‫טלפון‬,‫ברמות‬ ‫אשר‬ ‫שלהם‬ ‫המחזור‬ ‫בני‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יצרו‬ ‫שהם‬ ‫ובקשה‬ ‫יותר‬ ‫נמוכות‬ ‫מעורבות‬ ‫שיהיו‬ ‫אלו‬ ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫ניתן‬ ‫לעיתים‬"‫ומעורבים‬ ‫פעילים‬ ‫בוגרים‬"‫בתוכנית‬ ‫משתתפים‬ ‫בהיותם‬ ‫עוד‬ ‫שונה‬ ‫בצורה‬ ‫איתם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫ולהתחיל‬ ‫קביעת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ומדיניות‬ •‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ומדיניות‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫קביעת‬ •‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫עבור‬ ‫ואירועים‬ ‫פעילויות‬ ‫יזום‬ ‫והוצאה‬ ‫ביצוע‬ ‫לפועל‬ •‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫המתוות‬ ‫בוגרים‬ ‫בוועדות‬ ‫השתתפות‬ ‫הבוגרים‬ •‫הקהילה‬ ‫וניהול‬ ‫פעילויות‬ ‫בארגון‬ ‫ואישית‬ ‫מקצועית‬ ‫עזרה‬ ‫השתתפות‬ ‫בפעילות‬ •‫הארגון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יזומות‬ ‫בפעילויות‬ ‫השתתפות‬ •‫השונים‬ ‫התקשורת‬ ‫באמצעי‬ ‫מהארגון‬ ‫תכנים‬ ‫צריכת‬ ‫נתק‬ •‫שלאחר‬ ‫בוגרים‬‫התוכנית‬ ‫סיום‬,‫מוגדר‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫או‬,‫אינם‬ ‫הארגון‬ ‫בפעילות‬ ‫מעורבים‬ ‫ולא‬ ‫הארגון‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬.
 29. 29. ‫איסוף‬‫וטיוב‬‫הבוגר‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫חיוני‬ ‫המידע‬ ‫עבורו‬ ‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫תכנים‬ ‫והעברת‬ 29 ‫איסוף‬‫צריכה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫לכן‬ ‫בארגון‬ ‫תהליכים‬ ‫למגוון‬ ‫חיוני‬ ‫הבוגרים‬ ‫אודות‬ ‫המידע‬ ‫וטיוב‬ ‫רציף‬ ‫באופן‬ ‫להיעשות‬ ‫צריכים‬ ‫והטיוב‬ ‫והאיסוף‬ ‫מוגדרת‬ ‫להיות‬ ‫מעודכן‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬ ‫לייצר‬ ‫חשוב‬‫הבוגרים‬ ‫על‬‫יהווה‬ ‫אשר‬‫ערך‬ ‫ובעלת‬ ‫איכותית‬ ‫לתקשורת‬ ‫בסיס‬ ‫לדוגמא‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬: ‫מלא‬ ‫שם‬‫מחזור‬‫טלפון‬‫כתובת‬‫מייל‬‫כתובת‬‫השכלה‬‫ותפקיד‬ ‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫בסיסיים‬ ‫נתונים‬ ‫רציף‬ ‫מידע‬ ‫וטיוב‬ ‫לאיסוף‬ ‫לדרכים‬ ‫דוגמאות‬: ‫הפרטים‬ ‫לעדכון‬ ‫עמדה‬ ‫להעמיד‬ ‫מפגש‬ ‫בכל‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫האישיים‬ ‫לשינויים‬ ‫בהתאם‬ ‫המידע‬ ‫הבוגרים‬ ‫בקהילת‬ ‫קיימים‬ ‫בחברים‬ ‫שימוש‬ ‫ועדכון‬ ‫נוספים‬ ‫חברים‬ ‫מציאת‬ ‫לצורך‬ ‫לינק‬ ‫פרסום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להיעשות‬ ‫יכול‬ ‫פרטיהם‬- "‫לחבר‬ ‫המלץ‬"‫השונים‬ ‫המדיה‬ ‫באמצעי‬ ‫אחת‬ ‫המייל‬ ‫דרך‬ ‫שיופץ‬ ‫גנרי‬ ‫שאלון‬ ‫חודשים‬ ‫למספר‬ ‫מתוך‬ ‫הבוגרים‬ ‫על‬ ‫אישי‬ ‫מידע‬ ‫איסוף‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫הקיים‬ ‫המידע‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫לעדכון‬ ‫הודעה‬ ‫מופיעה‬ ‫זמן‬ ‫לכמה‬ ‫אחת‬ ‫פרטים‬,‫נחסמת‬ ‫מעדכנים‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫באתר‬ ‫לשימוש‬ ‫האפשרות‬[‫עתידים‬[
 30. 30. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬ "‫הבוגר‬ ‫את‬ ‫הכר‬"-‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פילוח‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ניהול‬ ‫תוכנית‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫לניהול‬ ‫עבודה‬ ‫אפיון‬‫מידע‬ ‫מערכת‬ ‫מוצלחות‬ ‫פעילויות‬Best Practices 30 ‫הבהרה‬: •‫בתיק‬‫זה‬ ‫ידע‬‫של‬ ‫חשיבותו‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫לניהול‬ ‫התייחסות‬ ‫כולל‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ •‫כך‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫המיטביות‬ ‫הדרכים‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫לחקור‬ ‫מומלץ‬ ‫פעילה‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫למקסם‬ ‫תוכל‬ ‫הבוגרים‬ ‫שקהילת‬
 31. 31. ‫השיתוף‬ ‫עקרון‬ ‫הוא‬ ‫חזקה‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫ממאפייניה‬ ‫אחד‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫בתקשורת‬ ‫גם‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שיבוא‬ ‫מומלץ‬ ‫ולכן‬ 31 ‫כל‬‫מפגש‬‫הקהילה‬ ‫של‬,‫להעלות‬ ‫שרוצה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫רעיון‬/‫דילמה‬/‫הצלחה‬/‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫לדיון‬ ‫פרויקט‬‫זאת‬. ‫עניין‬ ‫לפי‬ ‫נרשמים‬ ‫אנשים‬‫אישי‬[‫חותם‬] ‫ו‬ ‫פייסבוק‬ ‫קבוצת‬/‫קבוצת‬ ‫או‬‫לינקדאין‬‫מאפשרת‬‫יצירת‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫אמצעי‬ ‫בלתי‬ ‫קשר‬[LEAD] *‫לפתיחת‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬‫קבוצת‬‫פייסבוק‬‫מנת‬ ‫על‬ ‫דף‬ ‫ולא‬ ‫מעורבים‬ ‫להיות‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫להעצים‬ ‫הארגון‬ ‫שבו‬ ‫פיסוק‬ ‫דף‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫משלהם‬ ‫בתכנים‬ ‫ולשתף‬ ‫הבוגרים‬ ‫אל‬ ‫מידע‬ ‫מעביר‬ ‫אירוע‬ ‫לפני‬‫תיאורי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫דף‬ ‫מופק‬‫קצרים‬ ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫על‬‫שאלות‬ ‫עם‬ ‫למפגש‬ ‫להעריך‬ ‫שניתן‬ ‫כך‬ ‫המשתתפים‬/ ‫השונים‬ ‫למשתתפים‬ ‫שרלוונטיות‬ ‫בקשות‬[‫מעוז‬] ‫ליצירת‬ ‫קישור‬ ‫עם‬ ‫מופיעים‬ ‫בניוזלטר‬ ‫בוגרים‬ ‫סיפורי‬‫קשר‬ [‫נובה‬]
 32. 32. ‫רב‬ ‫בצורה‬ ‫להתנהל‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫על‬‫ערוצית‬ Omni channel 32 ‫השונים‬ ‫התקשורת‬ ‫בערוצי‬ ‫העובר‬ ‫שהמידע‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬‫ומסונכרן‬ ‫אחיד‬ ‫לבצע‬ ‫מומלץ‬‫לתוכן‬ ‫אזכור‬‫האחרים‬ ‫באמצעים‬ ‫גם‬ ‫אחד‬ ‫תקשורת‬ ‫באמצעי‬ ‫שהועבר‬ ‫מומלץ‬‫מידע‬ ‫מעודף‬ ‫להיזהר‬,‫הבוגרים‬ ‫את‬ ‫לבלבל‬ ‫עשוי‬ ‫אשר‬ ‫לינקדאין‬,‫פייסבוק‬‫ומייל‬ ‫חינמי‬ ‫ערוץ‬,‫ונגיש‬ ‫זמין‬‫לשני‬ ‫הצדדים‬‫המתקבל‬ ‫המידע‬ ‫ומתועד‬ ‫נשמר‬ ‫מרגישות‬ ‫קבוצתיות‬ ‫הודעות‬ ‫ופחות‬ ‫וכלליות‬ ‫מרוחקות‬ ‫הזדהות‬ ‫מעוררות‬ ‫שוטפים‬ ‫עדכונים‬,‫על‬ ‫הודעה‬ ‫מידע‬ ‫וכל‬ ‫גדולים‬ ‫אירועים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫לכמות‬ ‫שרלוונטי‬ ‫בוגרים‬ ‫טלפון‬ ‫אישי‬ ‫קשר‬ ‫יוצר‬,‫מעורר‬ ‫הזדהות‬‫ומחויבות‬ ‫יקר‬‫ריאלי‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬. ‫באיזה‬ ‫לדעת‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫הבוגר‬ ‫נמצא‬ ‫סיטואציה‬ ‫מתאים‬ ‫השיחה‬ ‫תזמון‬ ‫והאם‬ ‫קהל‬ ‫עם‬ ‫לאירועים‬ ‫הזמנה‬ ‫ספציפי‬ ‫יעד‬,‫פרטים‬ ‫עדכון‬ ‫קבוצתיים‬ ‫מפגשים‬ ‫אישיות‬ ‫ופגישות‬ ‫ואינטימי‬ ‫אישי‬,‫מייצר‬ ‫אצל‬ ‫וחשיבות‬ ‫פתיחות‬ ‫הבוגר‬ ‫פרטני‬ ‫תיאום‬ ‫דורש‬,‫פניות‬ ‫הבוגר‬ ‫של‬,‫איש‬ ‫של‬ ‫פניות‬ ‫צוות‬,‫להיות‬ ‫מתאים‬ ‫לא‬ ‫ערוץ‬‫נפוץ‬,‫יקר‬ ‫להשתתפות‬ ‫הזמנה‬ ‫מסוימות‬ ‫בתוכניות‬,‫או‬ ‫רגישים‬ ‫בנושאים‬ ‫עיסוק‬, ‫תרומות‬ ‫מתן‬ ‫כמו‬ ‫יתרונות‬ ‫חסרונות‬ ‫שימושי‬ ‫עבור‬
 33. 33. ‫רלוונטיות‬ ‫על‬ ‫מלמדת‬ ‫התקשורת‬ ‫לדרכי‬ ‫הבוגרים‬ ‫היענות‬ ‫עבורם‬ ‫התכנים‬ 33 ‫התקשורת‬ ‫מדרכי‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫למסרים‬ ‫הבוגר‬ ‫היענות‬ ‫אחר‬ ‫ולמידה‬ ‫ניתוח‬ ‫ללמד‬ ‫יכול‬‫בתכנים‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫על‬‫המועברים‬ ‫לאור‬‫זאת‬‫להתאים‬ ‫יכול‬ ‫הארגון‬‫התכנים‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬‫לבוגרים‬ ‫מעביר‬ ‫הוא‬ ‫אותם‬: ‫וישנם‬ ‫מתפתח‬ ‫תחום‬ ‫הוא‬ ‫החברתית‬ ‫הרשתות‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫בוגרים‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫ניהול‬ ‫מנהל‬ ‫הממנים‬ ‫ארגונים‬‫שזהו‬‫אחריותו‬ ‫תחום‬‫הבוגרים‬ ‫בקהילת‬(‫מעוז‬) *‫הידע‬ ‫בתיק‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫הרחבה‬'‫הבוגרים‬ ‫בקהילות‬ ‫וערכה‬ ‫מדידה‬' '‫נובה‬' ‫אחר‬ ‫ועוקב‬ ‫ניוזלטר‬ ‫מפיץ‬ ‫הארגון‬‫הבוגרים‬ ‫כמות‬ ‫הניוזלטר‬ ‫את‬ ‫שפותחים‬,‫ובודק‬‫פתחו‬ ‫מודעות‬ ‫אילו‬. ‫מגדילים‬ ‫מסוים‬ ‫בנושא‬ ‫התעניינות‬ ‫שיש‬ ‫כשמגלים‬ ‫את‬‫בניוזלטר‬ ‫זה‬ ‫לנושא‬ ‫ההתייחסות‬‫הבא‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫פעילות‬ ‫התגובות‬ ‫כמות‬ ‫סמך‬ ‫על‬,‫השיתופים‬ ‫וה‬"‫לייקים‬"‫דיון‬ ‫שמעוררים‬ ‫הנושאים‬ ‫מהם‬ ‫לבחון‬ ‫ניתן‬ ‫שרלוונטיים‬ ‫התכנים‬ ‫על‬ ‫ולהסיק‬ ‫הבוגרים‬ ‫בקרב‬ ‫עבורם‬
 34. 34. ‫קבועה‬ ‫ובתדירות‬ ‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫מסרים‬ ‫לבוגרים‬ ‫לתקשר‬ ‫יש‬ ‫תקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫בכל‬ 34 ‫להעביר‬ ‫מומלץ‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫אינטראקציה‬ ‫בכל‬‫עבורם‬ ‫ערך‬ ‫בעלי‬ ‫מסרים‬,‫מסרים‬ ‫צרכים‬ ‫סקר‬ ‫מתוך‬ ‫או‬ ‫ההכרות‬ ‫מתוך‬ ‫רלוונטיים‬ ‫שהם‬ ‫לארגון‬ ‫שידוע‬ ‫קבועה‬ ‫תדירות‬‫הבוגר‬ ‫מצד‬ ‫ציפייה‬ ‫בונה‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫של‬.‫מומלץ‬‫על‬ ‫להחליט‬ ‫במסגרת‬ ‫התדירות‬‫העבודה‬ ‫תכנית‬ •‫לדוגמא‬,‫החודש‬ ‫אירועי‬ ‫את‬ ‫סוקר‬ ‫אשר‬ ‫לחודש‬ ‫אחת‬ ‫הנשלח‬ ‫קבוע‬ ‫בפורמט‬ ‫מייל‬ ‫הקרוב‬ ‫שכזה‬ ‫מסר‬ ‫ואין‬ ‫במידה‬–‫הבוגרים‬ ‫אל‬ ‫תכנים‬ ‫להעביר‬ ‫שלא‬ ‫ועדיף‬ ‫ייתכן‬.‫העברת‬ ‫מתועלת‬ ‫נזק‬ ‫יותר‬ ‫ליצור‬ ‫עלולה‬ ‫ערך‬ ‫ללא‬ ‫מסרים‬.‫זאת‬ ‫עם‬,‫על‬ ‫לשמור‬ ‫יש‬‫תדירות‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫המינימאלית‬(‫לרבעון‬ ‫אחת‬ ‫לפחות‬)‫להישאר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בתודעתם‬
 35. 35. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬ "‫הבוגר‬ ‫את‬ ‫הכר‬"-‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פילוח‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ניהול‬‫הבוגרים‬ ‫תוכנית‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫לניהול‬ ‫עבודה‬ ‫אפיון‬‫מידע‬ ‫מערכת‬ ‫מוצלחות‬ ‫פעילויות‬Best Pracices 35
 36. 36. 36 ‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫לפועל‬ ‫בהוצאה‬ ‫מסייעת‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫ניהוליות‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫לצורך‬ ‫ובהערכתן‬ ‫מרכיבי‬‫תוכנית‬‫העבודה‬ ‫מטרות‬,‫לתקופת‬ ‫ומדדים‬ ‫יעדים‬ ‫התוכנית‬ ‫נכתבת‬ ‫עבורה‬ ‫הפעילות‬ ‫לקהילת‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫עיקריים‬ ‫מסרים‬ ‫הבוגרים‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬ ‫בהם‬ ‫קשר‬ ‫ניהול‬ ‫אמצעי‬ ‫מהמסרים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫להעברת‬ ‫השונות‬ ‫לפעילויות‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון‬ ‫לבניית‬ ‫דגשים‬‫תוכנית‬‫העבודה‬ ‫קשר‬ ‫ניהול‬ ‫אמצעי‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ‫עבור‬ ‫שימוש‬ ‫יעשה‬ ‫בהם‬‫אחד‬ ‫על‬ ‫שנקבעים‬ ‫מהמסרים‬ ‫את‬ ‫לפזר‬ ‫מומלץ‬‫השונות‬ ‫הפעילויות‬ ‫התקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬(‫לייצר‬ ‫מומלץ‬ ‫מפגש‬ ‫כדוגמת‬ ‫קבועים‬ ‫ריטואלים‬ ‫אזורי‬,‫לחודש‬ ‫אחת‬) ‫יש‬‫את‬ ‫בוחנים‬ ‫בהן‬ ‫זמן‬ ‫נקודות‬ ‫לקבוע‬ ‫העמידה‬ ‫ואת‬ ‫התוכנית‬‫ביעדיה‬
 37. 37. ‫בניית‬ ‫שלבי‬‫תוכנית‬‫ב‬ ‫העבודה‬'‫נובה‬' 37 ‫שלב‬‫ראשון‬-‫מטרות‬ ‫הגדרת‬ ‫המטרות‬‫הספציפיות‬ ‫המטרות‬ ‫ולאור‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫העל‬ ‫מטרות‬ ‫לאור‬ ‫יקבעו‬‫שמתאימות‬ ‫הבוגרים‬ ‫לקהילת‬ ‫שלב‬‫שני‬-‫יעדים‬ ‫הגדרת‬ ‫ויעדים‬ ‫מדדים‬ ‫הגדרת‬(‫משימות‬)‫הראשון‬ ‫בשלב‬ ‫שנקבעו‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫המפרטים‬. ‫המטרות‬ ‫להשגת‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬ ‫הינן‬ ‫המשימות‬.‫למימוש‬ ‫יעד‬ ‫תאריכי‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫נכתבת‬ ‫עבורה‬ ‫הפעילות‬ ‫תקופת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫המשימות‬ *(‫הידע‬ ‫בתיק‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫הרחבה‬'‫הבוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫פעילות‬ ‫מדידת‬) ‫שלב‬‫שלישי‬–‫תקציבי‬ ‫תכנון‬ ‫עבורן‬ ‫שיועד‬ ‫התקציב‬ ‫עם‬ ‫והמשימות‬ ‫המטרות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שיאגד‬ ‫קובץ‬ ‫יצירת‬.‫כך‬ ‫התקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫התוכנית‬ ‫של‬ ‫הישימות‬ ‫ואת‬ ‫במשימות‬ ‫העמידה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ניתן‬ ‫שינויים‬ ‫אילו‬ ‫בהבנה‬ ‫ומסייעת‬ ‫יעילה‬ ‫בתקציב‬ ‫עמידה‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫ביעדים‬ ‫עמידה‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬ ‫להוצאות‬ ‫ובהתאם‬ ‫במשימות‬ ‫לעמידה‬ ‫בהתאם‬ ‫השנה‬ ‫לאורך‬ ‫בתוכנית‬ ‫לערוך‬ ‫יש‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫אחר‬ ‫ומעקב‬ ‫בבניית‬ ‫מסייעים‬ ‫הקבצים‬ ‫שני‬
 38. 38. 38 ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬: ‫הבוגר‬ ‫העצמת‬ ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬ ‫חברתית‬ ‫עשייה‬. ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫חשוב‬‫המרכזי‬ ‫המסר‬‫שרוצים‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫להעביר‬ ‫הבוגרים‬ ‫את‬ ‫שמניעים‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬: ‫לתת‬ ‫הזדמנות‬ ‫לקבל‬ ‫הזדמנות‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫להיות‬ ‫העבודה‬ ‫בתוכנית‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מהעולמות‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫לאחד‬ ‫מותאמת‬ ‫עולמות‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫להביא‬ ‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫על‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫לבין‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫התוכן‬ ‫עולם‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬ ‫עם‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬ ‫שילוב‬ ‫בעקבות‬ ‫הנוצרות‬ ‫לפעילויות‬ ‫דוגמאות‬ ‫הזדמנות‬‫לתת‬+ ‫רשת‬‫חברתית‬ ‫לתת‬ ‫הזדמנות‬+ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫הזדמנות‬‫לקבל‬ ‫פרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫התנדבות‬ ‫השתתפות‬‫מיון‬ ‫ביום‬ ‫התוכנית‬ ‫לחניכי‬ ‫הכנה‬ ‫ביום‬ ‫השתתפות‬ ‫לראיונות‬ ‫הפעילות‬ ‫תחום‬ ‫חברתית‬ ‫עשייה‬ ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬ ‫הבוגר‬ ‫העצמת‬
 39. 39. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬ "‫הבוגר‬ ‫את‬ ‫הכר‬"-‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פילוח‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ניהול‬‫הבוגרים‬ ‫תוכנית‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫לניהול‬ ‫עבודה‬ ‫אפיון‬‫מידע‬ ‫מערכת‬ ‫מוצלחות‬ ‫פעילויות‬Best Pracices 39
 40. 40. 40 ‫שונות‬ ‫פונקציות‬ ‫לפעילותה‬ ‫ולהגדיר‬ ‫המידע‬ ‫מערכת‬ ‫על‬ ‫להעמיס‬ ‫נטייה‬ ‫יש‬ ‫המערכת‬ ‫על‬ ‫ומעמיסות‬ ‫נחוצות‬ ‫שאינן‬,‫ולהשקיע‬ ‫מזה‬ ‫להימנע‬ ‫מומלץ‬ ‫מחשבה‬‫בתחומים‬‫שמערכת‬ ‫שחשוב‬‫מענה‬ ‫עליהם‬ ‫תיתן‬ ‫המידע‬,‫כך‬ ‫לשימוש‬ ‫נוחה‬ ‫המערכת‬ ‫שתהיה‬ ‫אפיון‬‫מערכת‬‫המערכת‬ ‫בעזרת‬ ‫לבצע‬ ‫נרצה‬ ‫אותם‬ ‫הפעולות‬ ‫תיאור‬ ‫הוא‬,‫המידע‬ ‫למשל‬ ‫שהמערכת‬‫צריכה‬‫להציג‬,‫הגדרות‬‫של‬ ‫ההיררכיה‬‫וכיו‬ ‫המערכת‬"‫ב‬. •‫לאפיון‬ ‫דוגמא‬:‫להגדיר‬‫עם‬ ‫אינטראקציה‬ ‫לו‬ ‫שהייתה‬ ‫בוגר‬ ‫כל‬ ‫תסמן‬ ‫המערכת‬ ‫כי‬ ‫קהילת‬‫הבוגרים‬,‫באירוע‬ ‫השתתף‬ ‫או‬ ‫מידע‬ ‫קיבל‬ ‫הוספת‬ ‫פונקציות‬ ‫למערכת‬ ‫מערכת‬ ‫ליצירת‬ ‫יוביל‬ ‫וכך‬ ‫יותר‬ ‫איכותי‬ ‫יהיה‬ ‫מומחה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המערכת‬ ‫אפיון‬ ‫בטווח‬ ‫עלויות‬ ‫תחסוך‬ ‫וכך‬ ‫רבים‬ ‫שינויים‬ ‫תצריך‬ ‫שלא‬ ‫מתאימה‬ ‫מידע‬ ‫הארוך‬ ‫חיצוני‬ ‫לגורם‬ ‫לאפיון‬ ‫מומחה‬ ‫חיצוני‬ ‫לגורם‬ ‫לפנות‬ ‫מחליטים‬ ‫אם‬- ‫אפיינה‬ ‫שהחברה‬ ‫נוספות‬ ‫מערכות‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫מומלץ‬ ‫לדוגמא‬ ‫אפיון‬ ‫חברת‬- ‫הגורם‬ ‫המאפיין‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬-‫טיפים‬‫לאפיון‬‫ושימוש‬
 41. 41. 41 ‫קישור‬ ‫המערכת‬ ‫לאתר‬ ‫אינטרנט‬ ‫הארגון‬ ‫לאתר‬ ‫מקושרת‬ ‫המידע‬ ‫מערכת‬ ‫כאשר‬,‫באתר‬ ‫לפתוח‬ ‫ניתן‬ ‫הבוגרים‬ ‫נתוני‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫ושם‬ ‫הבוגרים‬ ‫לקהילת‬ ‫רק‬ ‫גלויים‬ ‫שיהיו‬ ‫עמודים‬ ‫המידע‬ ‫ממערכת‬ ‫שנלקחים‬ ‫בעת‬‫מילוי‬‫הפרטים‬‫במערכת‬‫המידע‬,‫הבוגרים‬‫יזינו‬‫תחומי‬‫עניין‬ ‫ותחומים‬‫בהם‬‫יש‬‫להם‬‫ידע‬(‫לדוגמא‬,‫תכנות‬/‫שפות‬‫נוספות‬‫וכו‬') ‫באתר‬‫יהיה‬‫מקום‬‫לחיפוש‬‫שירות‬/‫ידע‬‫מתוך‬‫קהילת‬‫הבוגרים‬‫וכך‬ ‫לפי‬‫הנתונים‬‫שהוזנו‬‫בהרשמה‬‫ניתן‬‫יהיה‬‫לחבר‬‫בין‬‫המעוניינים‬ ‫בשירות‬‫כלשהו‬‫לבין‬‫מי‬‫שיכול‬‫לתת‬‫עליו‬‫מענה‬ ‫קישור‬ ‫המערכת‬ ‫למערכות‬ ‫נוספות‬ ‫אקסל‬ ‫כדוגמת‬ ‫אחרות‬ ‫לתוכנות‬ ‫ממנה‬ ‫וייצוא‬ ‫המערכת‬ ‫אל‬ ‫נתונים‬ ‫ייבוא‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫ומייעל‬ ‫המערכת‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫הגמישות‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬,‫לכן‬ ‫נתונים‬ ‫וייצוא‬ ‫לייבוא‬ ‫אפשרות‬ ‫עם‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫לאפיין‬ ‫מומלץ‬ ‫המידע‬ ‫מערכת‬ ‫אפיון‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫אפשרות‬ ‫שתהיה‬ ‫חשוב‬,‫אפשר‬ ‫שיהיה‬ ‫שחסר‬ ‫שהתגלה‬ ‫דברים‬ ‫להוסיף‬ ‫מראש‬ ‫קבועות‬ ‫זמן‬ ‫בנקודות‬/‫להוריד‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫שאין‬ ‫אפיונים‬ ‫עדכון‬ ‫האפיון‬ ‫יש‬‫האינטראקציות‬ ‫ושל‬ ‫המשתתפים‬ ‫פרטי‬ ‫של‬ ‫שוטף‬ ‫עדכון‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫עמם‬ ‫הארגון‬ ‫של‬,‫מעודכנים‬ ‫המידע‬ ‫במערכת‬ ‫הנתונים‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫ורלוונטיים‬ ‫תחזוקת‬ ‫המערכת‬ ‫מערכות‬‫מידע‬-‫לאפיון‬ ‫טיפים‬‫ושימוש‬
 42. 42. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬ "‫הבוגר‬ ‫את‬ ‫הכר‬"-‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פילוח‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ניהול‬ ‫תוכנית‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫לניהול‬ ‫עבודה‬ ‫אפיון‬‫מידע‬ ‫מערכת‬ ‫מוצלחות‬ ‫פעילויות‬Best Practices 42
 43. 43. ‫קרן‬‫וקסנר‬ 43 Dinner for seven ‫מרכזיות‬ ‫מטרות‬: ‫בוגרי‬ ‫בין‬ ‫ורישות‬ ‫היכרות‬‫וקסנר‬‫שונות‬ ‫מכתות‬ ‫היה‬ ‫מה‬:‫ארוחת‬‫לארח‬ ‫שהתנדב‬ ‫בוגר‬ ‫אצל‬ ‫ערב‬,‫שישה‬ ‫עוד‬ ‫בהשתתפות‬ ‫בוגרים‬/‫ובני‬ ‫בוגרים‬ ‫שלושה‬‫זוגם‬ ‫הגיעו‬ ‫למה‬?‫נוספים‬ ‫בוגרים‬ ‫להכיר‬ ‫רצון‬,‫עניין‬‫חברתי‬ ‫כי‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬:‫הבוגרים‬ ‫רשת‬ ‫את‬ ‫מעמיקה‬,‫תחושת‬ ‫יוצרת‬‫קהילה‬ ‫הפעילות‬ ‫להצלחת‬ ‫טיפ‬:‫מראש‬ ‫לאירוח‬ ‫מתנדבים‬ ‫גיוס‬,‫ואח‬"‫מעוניינים‬ ‫שיבוץ‬ ‫כ‬ ‫לקבוצות‬,‫מועד‬ ‫קביעת‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫המארח‬ ‫קבוצה‬ ‫כשבכל‬‫הארוחה‬ ‫למשתתף‬ ‫מחיר‬:‫בד‬"‫הביא‬ ‫משתתף‬ ‫כל‬ ‫כ‬‫אתו‬‫תיאום‬ ‫לפי‬ ‫לארוחה‬ ‫מנה‬‫מראש‬ Best Practices
 44. 44. ‫מעוז‬ 44 ‫צהריים‬ ‫דייט‬ ‫מרכזיות‬ ‫מטרות‬: ‫לחבר‬‫שלא‬ ‫בוגרים‬ ‫בין‬‫מכירים‬ ‫היה‬ ‫מה‬:‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫שנתי‬ ‫אירוע‬ ‫במסגרת‬,‫מי‬ ‫עם‬ ‫מראש‬ ‫בחרו‬ ‫הבוגרים‬ ‫צהריים‬ ‫לארוחת‬ ‫לשבת‬ ‫הגיעו‬ ‫למה‬?‫לאירוע‬ ‫השיווק‬ ‫בזכות‬ ‫שהגיע‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫ולכן‬ ‫גדול‬ ‫מאירוע‬ ‫כחלק‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫זו‬ ‫בפעילות‬ ‫גם‬ ‫השתתף‬ ‫כי‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬:‫אנשים‬‫ונאלצו‬ ‫מכירים‬ ‫שהם‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫אוטומטית‬ ‫ישבו‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫לפתח‬‫קשרים‬,‫להיפגש‬ ‫מראש‬ ‫שביקשו‬ ‫אנשי‬ ‫עם‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫בברכה‬ ‫התקבל‬ ‫אך‬ ‫איתם‬ ‫למשתתף‬ ‫מחיר‬:‫חינם‬ Best Practices
 45. 45. 45 ‫לבוגרים‬ ‫שיא‬ ‫אירוע‬ ‫מרכזיות‬ ‫מטרות‬: ‫הבוגרים‬ ‫בין‬ ‫מפגש‬ ‫לעמותה‬ ‫שלהם‬ ‫החיבור‬ ‫וחיזוק‬ ‫איתם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫פרסום‬‫בתחום‬ ‫הפעילות‬‫הבוגרים‬ ‫היה‬ ‫מה‬:‫אירוע‬‫כ‬ ‫הגיעו‬ ‫אליו‬ ‫קמפוס‬ ‫בגוגל‬-13%‫העמותה‬ ‫של‬ ‫מהבוגרים‬(‫הכי‬ ‫הנוכחות‬ ‫עם‬ ‫האירוע‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫מרשימה‬.)‫ואקדמיה‬ ‫יזמות‬ ‫בנושא‬ ‫סדנאות‬ ‫כלל‬ ‫האירוע‬,‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫אישי‬ ‫ייעוץ‬,‫על‬ ‫עדכון‬ ‫תוכנית‬‫הבוגרים‬,‫אוכל‬ ‫וכמובן‬ ‫שלנו‬ ‫הבוגרות‬ ‫אחת‬ ‫של‬ ‫פרזנטציה‬.. ‫הגיעו‬ ‫למה‬?‫האירוע‬ ‫של‬ ‫מסיבי‬ ‫שיווק‬-‫הודעות‬,‫מיילים‬,‫בקבוצת‬ ‫פרומו‬‫הפייסבוק‬,‫לבוגרים‬ ‫טלפונים‬ ‫חבריהם‬ ‫את‬ ‫שיביאו‬ ‫מובילים‬ ‫כי‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬:‫הייתה‬‫אווירה‬‫הבוגרים‬ ‫אירועי‬ ‫בכל‬ ‫זה‬ ‫אירוע‬ ‫עד‬ ‫להשיג‬ ‫הצלחנו‬ ‫שלא‬ ‫הקודמים‬.‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫להמשיך‬ ‫ורצון‬ ‫אנרגיות‬ ‫המון‬ ‫עם‬ ‫מהאירוע‬ ‫יצאו‬ ‫הבוגרים‬‫יוניסטרים‬ ‫הפעילות‬ ‫להצלחת‬ ‫טיפ‬:‫השיווקי‬ ‫בקמפיין‬-‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫למשוך‬ ‫בכדי‬ ‫ומקוריות‬ ‫יצירתיות‬ ‫הרבה‬ ‫למשתתף‬ ‫מחיר‬:‫חינם‬ Best Practices‫יוניסטרים‬
 46. 46. ‫עתידים‬ 46 ‫עתידים‬ ‫בוגרי‬ ‫של‬ ‫הנטוורקינג‬ ‫זירת‬ ‫מרכזיות‬ ‫מטרות‬: ‫להם‬ ‫לסייע‬ ‫יכול‬ ‫זה‬ ‫ואיך‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ‫יבינו‬ ‫שהבוגרים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נטוורקינג‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫להסביר‬ ‫נוספים‬ ‫בוגרים‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫לפתח‬ ‫היה‬ ‫מה‬:‫משחק‬‫שדימה‬ ‫שולחן‬‫ההדדיות‬ ‫את‬‫שיש‬‫בנטוורקינג‬.‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫אמר‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫להשיג‬,‫מטרה‬ ‫לעצמו‬ ‫הציב‬‫מסביב‬ ‫אנשים‬ ‫באמצעות‬ ‫אותה‬ ‫להשיג‬ ‫צריך‬ ‫והיה‬‫לשולחן‬.‫על‬ ‫נוסף‬ ‫והופעה‬ ‫ארוחה‬ ‫כלל‬ ‫האירוע‬ ‫המשחק‬ ‫הגיעו‬ ‫למה‬?‫רצינות‬ ‫דמי‬ ‫נגבו‬ ‫וגם‬ ‫מהמוזמנים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫טלפונים‬ ‫נעשו‬ ‫האירוע‬ ‫לקראת‬ ‫ששילמו‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫הגעתם‬ ‫את‬ ‫שהבטיחו‬ ‫באירוע‬ ‫להשתתפות‬ ‫כי‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬:‫לבוגרים‬ ‫ורלוונטי‬ ‫אטרקטיבי‬ ‫תוכן‬ ‫עם‬ ‫פעילות‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬,‫בנוסף‬ ‫האירוע‬ ‫תזמון‬(‫שישי‬ ‫יום‬)‫משתתפים‬ ‫למקסימום‬ ‫הביא‬ ‫הפעילות‬ ‫להצלחת‬ ‫טיפ‬:‫איכותי‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫יש‬-‫משחק‬ ‫של‬ ‫שילוב‬,‫תרם‬ ‫ואוכל‬ ‫הופעה‬ ‫האירוע‬ ‫של‬ ‫להצלחתו‬ ‫למשתתף‬ ‫מחיר‬:40₪(‫הבוגרים‬ ‫בקרב‬ ‫ומחויבות‬ ‫רצינות‬ ‫לייצר‬ ‫מטרתו‬ ‫אשר‬ ‫סמלי‬ ‫מחיר‬) Best Practices
 47. 47. ‫שתיל‬ 47 ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫עמיתים‬ ‫קבוצת‬ ‫עם‬ ‫פנימית‬ ‫עבודה‬ ‫מרכזיות‬ ‫מטרות‬: ‫הבוגרים‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬ ‫פיתוח‬-‫בתוכנית‬ ‫נחשפו‬ ‫אליו‬ ‫משמעותי‬ ‫כלי‬ ‫או‬ ‫בחוויה‬ ‫ישתפו‬ ‫הבוגרים‬ ‫יצירת‬‫למידה‬ ‫חווית‬‫מרחיבה‬ ‫משותפת‬‫את‬‫בסיס‬ ‫ואת‬ ‫ההשפעה‬‫הפרויקט‬ ‫בתוך‬ ‫השותפות‬ ‫היה‬ ‫מה‬:‫התוכנית‬ ‫בוגרי‬"‫מאפשרת‬ ‫מנהיגות‬"‫עבור‬ ‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫הכשרה‬ ‫של‬ ‫היתכנות‬ ‫לבחון‬ ‫הוזמנו‬ ‫מובילים‬ ‫הם‬ ‫אותו‬ ‫הארגון‬.‫הצוות‬ ‫של‬ ‫ולצרכים‬ ‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫לזירה‬ ‫ייחודי‬ ‫באופן‬ ‫הותאמו‬ ‫אלו‬ ‫הכשרות‬ ‫ניהולית‬ ‫לשפה‬ ‫בסיס‬ ‫יצרו‬ ‫ובכך‬‫משותפת‬ ‫הגיעו‬ ‫למה‬?‫השתלמות‬ ‫להכניס‬ ‫הבחירה‬"‫מאפשרת‬ ‫מנהיגות‬"‫הארגון‬ ‫לתוך‬‫בהתנדבות‬ ‫הייתה‬‫מצד‬ ‫הבוגרים‬.‫זאת‬ ‫שעשו‬ ‫הבוגרים‬,‫משמעותית‬ ‫עבורם‬ ‫הייתה‬ ‫שהלמידה‬ ‫העידו‬,‫הכלים‬ ‫שאת‬ ‫הבינו‬ ‫אך‬ ‫התרבות‬ ‫לעיצוב‬ ‫שותף‬ ‫יהיה‬ ‫כולו‬ ‫שהארגון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫לצוות‬ ‫להנחיל‬ ‫יש‬ ‫והתפיסה‬‫הניהולית‬ ‫אני‬‫כי‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬:‫הארגון‬ ‫להובלת‬ ‫בזה‬ ‫ומשתמש‬ ‫שלמד‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫מיישם‬ ‫הבוגר‬.‫העבודה‬ ‫ללמידה‬ ‫הבוגרים‬ ‫לפתיחות‬ ‫הביאה‬ ‫הבוגרים‬ ‫לצרכי‬ ‫ייחודית‬ ‫בתפירה‬ ‫הותאמה‬ ‫שהפעילות‬ ‫הפעילות‬ ‫להצלחת‬ ‫טיפ‬:‫הארגון‬ ‫בתוך‬ ‫הפעילות‬ ‫לקיום‬ ‫זמינים‬ ‫משאבים‬ ‫לאפשר‬,‫לדרוש‬ ‫זאת‬ ‫ועם‬ ‫עצמית‬ ‫השתתפות‬(‫לפחות‬ ‫סמלית‬) ‫למשתתף‬ ‫מחיר‬:‫משתנה‬-‫יכול‬‫לנוע‬‫למאות‬ ‫מעשרות‬‫שקלים‬ Best Practices
 48. 48. ‫תוכנית‬‫למנהיגות‬ ‫רבין‬ 48 ‫הרצוג‬ ‫יצחק‬ ‫עם‬ ‫סלון‬ ‫ערב‬ ‫מרכזיות‬ ‫מטרות‬: ‫שיח‬‫מנהיג‬ ‫עם‬ ‫והיכרות‬‫האופוזיציה‬ ‫בוגרים‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬ ‫ופיתוח‬ ‫היכרות‬ ‫היה‬ ‫מה‬:‫מפגש‬‫שטראוס‬ ‫ורעיה‬ ‫הרצוג‬ ‫יצחק‬ ‫עם‬ ‫עיניים‬ ‫בגובה‬.‫מבוגרי‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫בביתו‬ ‫נערך‬ ‫המפגש‬ ‫אתגרי‬ ‫בנושא‬ ‫הרצוג‬ ‫יצחק‬ ‫של‬ ‫והרצאה‬ ‫האירוע‬ ‫של‬ ‫המארגן‬ ‫בצוות‬ ‫שהיה‬ ‫התוכית‬‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫ההרצאה‬ ‫ובסיום‬ ‫והממשל‬-‫ותשובות‬ ‫שאלות‬ ‫הגיעו‬ ‫למה‬?‫הזמנה‬‫הבוגרים‬ ‫מצד‬ ‫בטלפון‬ ‫אישית‬‫המארגנים‬,‫בכירה‬ ‫דמות‬ ‫עם‬ ‫ושיח‬ ‫למפגש‬ ‫הזדמנות‬ (‫הרצוג‬ ‫יצחק‬),‫הזדמנות‬‫התורמת‬ ‫את‬ ‫לפגוש‬‫לתכנית‬(‫שטראוס‬ ‫רעיה‬)‫מכל‬ ‫ובוגרים‬ ‫התכנית‬ ‫וראש‬ ‫המחזורים‬ ‫אני‬‫כי‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬:‫התוכנית‬ ‫בוגרי‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫לתחומי‬ ‫וקרוב‬ ‫רלוונטי‬ ‫היה‬ ‫הפעילות‬ ‫נושא‬ ‫גבוהים‬ ‫השתתפות‬ ‫ואחוזי‬ ‫מאוד‬ ‫ערני‬ ‫לשיח‬ ‫שגרם‬ ‫מה‬ ‫הפעילות‬ ‫להצלחת‬ ‫טיפ‬:‫עידוד‬‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫יוזמות‬,‫אותו‬ ‫שיזם‬ ‫בוגרים‬ ‫צוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קודם‬ ‫האירוע‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫הנעימה‬ ‫לאווירה‬ ‫שתרם‬ ‫מה‬ ‫מהמארגנים‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫בביתו‬ ‫ונערך‬ ‫למשתתף‬ ‫מחיר‬:‫חינם‬ Best Practices
 49. 49. ‫גוונים‬ 49 ‫בוגרים‬ ‫כנס‬ ‫מרכזיות‬ ‫מטרות‬: ‫לגוונים‬ ‫מצווה‬ ‫בר‬ ‫חגיגת‬ ‫התכניות‬ ‫עמיתי‬ ‫בין‬ ‫מחודש‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫פרנסיסקו‬ ‫מסן‬ ‫למממנים‬ ‫תודה‬ ‫והכרת‬ ‫מפגש‬ ‫בוגרים‬ ‫פעילות‬ ‫התנעת‬ ‫היה‬ ‫מה‬:‫כלל‬ ‫המפגש‬2‫חלקים‬:‫בוגרים‬ ‫שבו‬ ‫קצר‬ ‫סרטון‬ ‫שכלל‬ ‫ואירוע‬ ‫שונות‬ ‫מתכניות‬ ‫בוגרים‬ ‫בין‬ ‫מפגש‬ ‫גוונים‬ ‫על‬ ‫מדברים‬,‫וברכות‬ ‫מצווה‬ ‫בר‬ ‫בסגנון‬ ‫תפילה‬ ‫בית‬ ‫עם‬ ‫טקסי‬ ‫ואלמנט‬,‫תחרות‬ ‫של‬ ‫פרסים‬ ‫וחלוקת‬ ‫מיזמים‬. ‫הגיעו‬ ‫למה‬?‫האירוע‬‫בשיווק‬ ‫חלק‬ ‫שלקחה‬ ‫מגוונת‬ ‫בוגרים‬ ‫קבוצת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫תוכנן‬,‫השתמשנו‬ ‫ב‬"‫שגרירים‬"‫השונות‬ ‫מהקבוצות‬,‫מיילים‬ ‫והרבה‬‫וקבוצתיים‬ ‫אישיים‬. ‫אני‬‫כי‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬:‫נפגשו‬ ‫אנשים‬,‫טוב‬ ‫רצון‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫והביעו‬ ‫ובתכנית‬ ‫בשני‬ ‫אחד‬ ‫נזכרו‬ ‫פעילות‬ ‫להמשך‬(‫הרצון‬,‫בשטח‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שהפגינו‬ ‫האמיתית‬ ‫למעורבות‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫היה‬ ‫מסתבר‬) Best Practices
 50. 50. ‫מעשה‬ ‫מדרשת‬ 50 ‫בפורים‬ ‫מנות‬ ‫משלוח‬ ‫פעילות‬ ‫מרכזיות‬ ‫מטרות‬: ‫קידום‬‫בקונטקסט‬ ‫שלהם‬ ‫השונה‬ ‫העשייה‬ ‫של‬ ‫הרלבנטיות‬ ‫הצפת‬ ‫דרך‬ ‫הבוגרים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫המשלב‬‫בתכנית‬ ‫היה‬ ‫מה‬:‫שבו‬ ‫הכיוון‬ ‫מימוש‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫צומת‬ ‫לגבי‬ ‫אישית‬ ‫דילמה‬ ‫הקבוצה‬ ‫את‬ ‫שאל‬ ‫בוגר‬ ‫כל‬ ‫בחר‬.‫חברי‬‫בכתב‬ ‫השיבו‬ ‫הקבוצה‬(‫הדילמה‬ ‫לגבי‬ ‫דעתם‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫רשמו‬)‫ובסוף‬,‫שחילקו‬ ‫לפני‬ ‫התשובות‬ ‫את‬ ‫בינהם‬,‫מעין‬ ‫האחרים‬ ‫לכל‬ ‫שהכין‬ ‫מהתשובות‬ ‫רשם‬ ‫בוגר‬ ‫כל‬"‫אישית‬ ‫תשובה‬"‫של‬ ‫עצמו‬‫לעצמו‬. ‫הגיעו‬ ‫למה‬?‫פעילות‬‫פורים‬–‫של‬ ‫לערך‬ ‫התחברו‬‫הנתינה‬ ‫אני‬‫כי‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ממליץ‬:‫באותה‬ ‫שכולם‬ ‫וההבנה‬ ‫לקבוצתי‬ ‫האישי‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬‫סירה‬ ‫הפעילות‬ ‫להצלחת‬ ‫טיפ‬:‫יענו‬ ‫הם‬ ‫שבסוף‬ ‫לגלות‬ ‫לא‬‫לעצמם‬ ‫למשתתף‬ ‫מחיר‬:‫חינם‬ Best Practices
 51. 51. ‫המצגות‬ ‫לכל‬ ‫קישורים‬ 51 ‫ניהולית‬ ‫אפקטיביות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫יעוד‬ ‫קהילות‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫יישום‬ ‫לתוכנית‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫של‬ ‫מדידה‬‫תוכנית‬‫טיפולית‬ ‫מודל‬‫תיעדוף‬‫פעילויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫מתנדבים‬ ‫ניהול‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫בארגון‬ ‫חדשה‬ ‫פעילות‬ ‫פיתוח‬ ‫נתונים‬ ‫מבוסס‬ ‫ניהול‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫יחידת‬ ‫הקמת‬(‫מו‬"‫פ‬)‫בעמותה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מיזוגים‬ ‫בוחן‬ ‫מקרי‬ ‫אוגדן‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מיזוגים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫הקמת‬ ‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫בתהליכי‬ ‫המנהל‬ ‫ועד‬ ‫תפקיד‬ ‫בונים‬ ‫איך‬‫תוכנית‬‫שעובדת‬ ‫עבודה‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ניהול‬ ‫ומתנדבים‬ ‫לעובדים‬ ‫משוב‬ ‫הדרכת‬ ‫השלישי‬ ‫למגזר‬ ‫מבוא‬ ‫בוגרים‬ ‫בקהילת‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ Capacity Building NPOS
 52. 52. ‫קשר‬ ‫יצירת‬ http://www.novaproject.org/ info@novaproject.org ‫קרליבך‬29,‫קומה‬2.‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בלבד‬ ‫נובה‬ ‫לבוגרי‬ ‫פתוח‬

×